Вы находитесь на странице: 1из 12

JAWAPAN KEM MENGILAP PERMATA PAHANG MODUL POTENSI PAHANG

JAWAPAN
Tajuk : Fungsi
Soalan Jawapan Soalan Jawapan
1 (i) Gambar rajah anak panah 2 (a) satu kepada banyak
(ii) Pasangan tertib (b) 3, -3
(iii) Satah Cartesian / Graf
3 (a) x = 0, 4 4 q = 11
(b) x = -2, -1
5 g ( x)  x 2  4 6 q  1, p  1

7 (a) 1 8 y

(b) x  27, 13


7

0
x
-2 5 7

0  f ( x)  7
9 (a) 20 10 t=5
(b) 6

Tajuk : Persamaan kuadratik


Soalan Jawapan Soalan Jawapan
1 2

3 11 4 m= -3
p
12
5 m=3 6 m= -9, n=5
7 8 n= -3, p = 6

9 10 b = -5, c= -2
11

107
JAWAPAN KEM MENGILAP PERMATA PAHANG MODUL POTENSI PAHANG

Tajuk : Fungsi Kuadratik


Soalan Jawapan Soalan Jawapan
1 (a) h = 3, k = 3 2 (a) p = -2, q = 0
(b) p = 3 (b) C(0,4)
3 (a) m = 2, n = 0 4 1
(a) a  , b  2
(b) x = -2 3
(b) x  2

5 5 6 (a) x  2
(a) p 
2 4
 x  2   12
2
(b)
(b) t = 5 3
7 3 8 k=7
(a) m  5, a 
25
(b) x  5
9 (a) a  0 10 15
(a) h  3, k  
(b) b  4 2

(c) c  3 (b) p  6

11 1  x  7 12 5
1  x 
2
13 p  0, p  12

Tajuk : Persamaan Serentak


Soalan Jawapan Soalan Jawapan
1 x  2, x9 2 x  0.33, x  0.67
y  0.5, y  3 y  0.55, y  0.11
3 k  1.366, k  0.3660 4 5
x , x2
h  4.732, h  2.732 2
5
y   , y  1
3
5 16 6 y  4, y  7.5
x  1, x  
37 x  20, x  13
y  3, y 
68 Panjang  15 m
111

108
JAWAPAN KEM MENGILAP PERMATA PAHANG MODUL POTENSI PAHANG

Tajuk : Indeks & Logaritma


Soalan Jawapan Soalan Jawapan
1 (i) x  1 2 25x 4
(ii) x  1
5
(iii) x
2
3 x2 4 x3
5 4 x (84) 6 4p q

7 k 2 8 p  q4
9 p  q 1 10 (i) x2
3 5
(ii) x 
3
11 (a) 2 12 (a) m  2

(b) 
3 1
(b)
2 3

Tajuk : Koordinat Geometri


Soalan Jawapan Soalan Jawapan
1 2
3 4
5 6

7 8

9 27 10
11 12
13 14 or equivalent

15 or equivalent 16 or equivalent

17 or equivalent 18 or equivalent

19

109
JAWAPAN KEM MENGILAP PERMATA PAHANG MODUL POTENSI PAHANG

Tajuk : Sukatan Membulat


Soalan Jawapan Soalan Jawapan
1 (a) 2.094 rad 2 (a) 3 rad
(b) 8.376 cm (b) 600 cm2
(c) 16.75 cm2
3 (a) 2 rad 4 7.545 cm
(b) 48 cm2
5 24 cm 6 16.08 cm2
7 35.4 cm2 8 (a) 0.49 rad
(b) 10.81 cm2
9 (a) 1.176 rad 10 (a) 0.9274 rad
(b) 15.3 cm2 (b) 31.91 cm
11 (a) 26 cm 12 16.76 cm
2
(b) 30 cm

Tajuk : Nombor Indeks


Soalan Penyelesaian Soalan Penyelesaian
1(a) 2(a)

2b (i)
1(b) (ii)
2(c)
3(a) 4(a)
4(b)
4c(i)
3(b) (ii)
3 (c )
3(d)
5a(i)
(ii)
5(b)
5(c )
5(d)

110
JAWAPAN KEM MENGILAP PERMATA PAHANG MODUL POTENSI PAHANG

Tajuk : Penyelesaian Segitiga


Soalan Jawapan Soalan Jawapan
1 (a) (i) 123.56 2 (a) 74.61
(ii) 2.672 cm (b) 9.10 cm
Q
(c) 3.43 cm

(d) 30.46 cm2

(b) (i) P R R'

(ii) 7.486 cm2


3 (a) 20.87 cm 4 (a) AD  16.85 cm, CD  16 cm
(b) 58.01 (b) 65.79
(c) 378.08 cm2 (c) 29.19 cm2
(d) 12.49 cm (d) 14.59 cm
5 (a) 7.277 cm
(b) 40.94
(c) 36.92

(d) 47.83 cm2

Tajuk : Janjang
Soalan Penyelesaian Soalan Penyelesaian
1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

111
JAWAPAN KEM MENGILAP PERMATA PAHANG MODUL POTENSI PAHANG

Tajuk : Hukum Linear


Soalan Jawapan
1
x
0.40 0.46 0.52 0.61 0.69 0.75
y

Plot one point with scale giving


Plot all point correctly
Line of best fit
y  3.78  0.1
x
 qx  p
y
Use p  c

h  0.29  0.02
Use m  q
q  0.05818

2
log10 y 0.41 0.52 0.61 0.65 0.80 0.90

Plot one point with scale giving


Plot all point correctly
Line of best fit

kx
y
h
log10 y  x log10 k  log10 h
(i) y  3.090  0.1
(ii) log10 k  0.098
k  1.253

(iii)  log10 h  0.11


h  0.7762

112
JAWAPAN KEM MENGILAP PERMATA PAHANG MODUL POTENSI PAHANG

3
1
3.32 2.75 2.20 1.65 0.80 0.55
y

Plot one point with scale giving


Plot all point correctly
Line of best fit

a
 bx  1
y
log10 y  x log10 k  log10 h
(i) y  3.090  0.1
(ii) log10 k  0.098
k  1.253

(iii)  log10 h  0.11


h  0.7762
4

x2 y 2.605 2.212 1.764 1.408 1.050 0.576

Plot one point with scale giving


Plot all point correctly
Line of best fit
p q
y 
qx x 2
px
x2 y  q
q
(i) when x = 3.5,

x 2 y  1.6
1.6
y
(3.5) 2
 0.1306
(ii) c  3.0
q  3.0

113
JAWAPAN KEM MENGILAP PERMATA PAHANG MODUL POTENSI PAHANG

2.6  1.00
(iii) m   0.4
1 5
p
 0.4
q
p
 0.4
3.0
p  1.2
5
1
0.67 0.50 0.33 0.22 0.18 0.14
x
1
0.50 1.30 2.15 2.75 2.95 3.15
y

Plot one point with scale giving


Plot all point correctly
Line of best fit
px  xy  qy
px xy qy
 
xy xy xy
p q
 1
y x
1 1 q1
   
y p p x
q 1
m ,c
p p
1
(i) c   3.85
p
p  0.2597
3.35  0.5
(ii) m   5.0
0.67  0.1
q
  5.0
p
q
  5.0
0.2597
q  1.299

114
JAWAPAN KEM MENGILAP PERMATA PAHANG MODUL POTENSI PAHANG

Tajuk : Trigonometri
Soalan
1

(c)

Number of solutions =2

(b) period

(c)

Number of solution = 1

(b)

Number of solutions = 3

115
JAWAPAN KEM MENGILAP PERMATA PAHANG MODUL POTENSI PAHANG

(b)

Number of solutions = 3

(b)period

(c)

Number of solutions = 4

116
JAWAPAN KEM MENGILAP PERMATA PAHANG MODUL POTENSI PAHANG

Tajuk : Vektor
Soalan Penyelesaian Soalan Penyelesaian
1 .(a) (b) 2 2
B P

A
O

3 , 4 , ( )
5 ,(11, 4) 6

7 k= -3, m= -20 8 k= 4
9 10, k = -3 10 (a) 2
(b) -2
11 ,2 12 h= 4 -2k

13 (a) -2 , (b) 2 14 , (b)

15 (a)(i) 10
(ii) -10
b(i) 10m
(ii) -n(-10
10n

117
JAWAPAN KEM MENGILAP PERMATA PAHANG MODUL POTENSI PAHANG

Tajuk : Pengaturcaraan Linear


Soalan Penyelesaian Soalan Penyelesaian
1 2
y
y=2x
y x+y=150
150
6 (6,6) y=6
R R
3 20 y=20
x x
2 50 150

3 4
y y=3x Jumlah x dan y adalah
selebih-lebihnya 100
100 atau nilai maksimum
bagi x + y ialah 100
x+y=100 atau jumlah x dan y
50 R adalah tidak melebihi
100
x
75 100 sekurang-kurangnya
2x+3y=150 20 atau adalah tidak
kurang daripada 20
atau nilai minimum
bagi ialah 20

adalah sekurang-
kurangnya 2 kali

5 6

7 8

9 10 ;
; ( 20, 60),
Yuran maksimum =4400
11 12
3 van 3 bas, RM750.00

118

Вам также может понравиться