Вы находитесь на странице: 1из 175

English

BUILD A SECOND
INCOME WITH OUR LIFE CHANGING PRODUCTS

SIGN UP FOR FREE NOW


SIGN UP
EMAIL
FIRST NAME
LAST NAME
PHONE NUMBER

I accept the Zinzino Privacy Policy


CONTINUE
Please check this box
This is a required field

IF BEING YOUR OWN BOSS SOUNDS GOOD TO YOU THEN YOU ARE
IN THE RIGHT PLACE
Work your own schedule

Share life changing products


Create portfolio income
Earn a minimum of 20,000Euro for your first 100 subscribing custo
mers*

*This earnings statement is based on accumulating and keeping


100 Premier customers that purchases for an average of 30 Euro
per month for a period of 25 months. The income is derived from
Cash Bonus 1275 Euro, Top-Team bonus 7500 Euro, One time
bonus 10000 Euro and team commission 2000 Euro for a net total
of 20775 Euro.
TESTIMONIALS

Yes the money, exotic trips and car bonus are great. But the best
reward of the business is the growth and self-development – who
you become.
- Manu
We only do the business parttime. But it provides us with a
residual income greater than most people get full-time. And the
best part is being your own boss.
- Kim & Helle

As a stay-at-home mom, I love the flexible hours. It allows me to


create a sup- plemental income, and do it on my own terms.
- Matilda

As a physiotherapist and acupuncturist, the most important thing


to me is the results the products produce. And I’m proud to
represent the Zinzino products, because they help people so
much.
- Einar

OUR PRODUCTS ARE VERY IMPORTANT AND THIS IS EVEN MORE


IMPORTANT

We are to create a positive impact in the lives of children


worldwide.

Zinzino’s Foundation's mission is to provide support for programs


that help girls and boys out of poverty by education. Over the
years, Zinzino has supported a school in Karwi, India. One of the
the students that is part of this program is 13 year old Chotu
Kumar. Every spring students are enrolled to the Ebenezer School,
thanks to the charity project initiated by Glocal Aid and Zinzino
Foundation.
PRODUCTS THAT CREATE A MEASURBLE DIFFRENCE IN CUSTOMERS
LIVES
If there was a test that would tell you if your diet was protecting
from potential risk factors, would you take it? Most likely you
would say yes like the 250,000 people that already got tested. This
is why partnering with Zinzino is a great opportunity to make
money and helping people protect their health at the same time.
TECHNONLOGY FIRST - BUSINESS

ZINZINO HUB
Within this platform you’ll experience a clear path to growing your
business. All the content you require to Share, Present, Enroll,
Elevate and Duplicate your teams with the S.P.E.E.D system is in
ZINZINO HUB

ZINZINO GOCORE APP


GOCORE is our personal and professional development program
available to Zinzino Independent partners. World class speakers as
well as top Zinzino leaders share knowledge on how to grow
yourself and your business

A COMPANY YOU CAN BE


PROUD TO WORK WITH

Listed company on Nasdaq OMX First North


- Members of Direct Selling Assocation
- Double digit sales growth
- Strong finacial foundation
- Expanding around the world

IT IS FREE TO JOIN AND THERE IS NO LIMIT TO HOW FAR YOU CAN


TAKE YOUR ZINZINO PARTNERSHIP

JOIN NOW AND TAKE ADVANTAGE OF OUR SPECIAL OFFERS


CONTACT YOUR PARTNER:
Swedish

BYGG UPP EN EXTRAINKOMST


MED VÅRA REVOLUTIONERANDE PRODUKTER

REGISTRERA DIG GRATIS REDAN NU


REGISTRERA DIG
E-POST
FÖRNAMN
EFTERNAMN
TELEFONNUMMER

Jag godkänner policyn för personuppgifter


GÅ VIDARE
Kryssa i rutan
Obligatoriskt fält

OM DU VILL BLI DIN EGEN CHEF SÅ HAR DU KOMMIT


TILL RÄTT STÄLLE
Jobba efter ditt eget schema

Sprid produkter som förändrar livet


Skapa en portföljinkomst
Tjäna minst 20 000 euro på dina 100 första
prenumererande kunder*

*Siffran är baserad på ett typfall där 100


premiumkunder ackumuleras och behålls, där var och
en köper för i genomsnitt 30 euro per månad under 25
månaders tid. Inkomsten består av 1275 euro Cash
Bonus, 7500 euro Top-team bonus, 10 000
engångsbonus och 2000 euro Team commission =
nettosumma 20 775 euro.
BERÄTTELSER

Det är toppen med pengar, exotiska resor och bonusbil.


Men den bästa belöning som verksamheten ger är att
man själv växer och utvecklas – den person du blir.
- Manu
Vi jobbar bara deltid med verksamheten. Men den ger
en extrainkomst som är större än de flesta andra
människors heltidslön. Och det bästa är att du är din
egen chef.
- Kim & Helle

Som hemmamamma älskar jag att ha flexibel arbetstid.


Jag kan få en extrainkomst på mina egna villkor.
- Matilda

Det viktigaste för mig som fysioterapeut och


akupunktör är de resultat produkterna ger. Och jag är
stolt över att stå för Zinzino-produkterna, eftersom de
hjälper människor så mycket.
- Einar

VÅRA PRODUKTER ÄR VIKTIGA, MEN DET HÄR ÄR


ÄNNU VIKTIGARE

Vi vill göra en positiv skillnad i barns liv över hela


världen.

Zinzino Foundation ger stöd till organisationer som


hjälper pojkar och flickor att ta sig ur fattigdom genom
utbildning. Zinzino har under åren stöttat en skola i
Karwi i Indien. En av eleverna där är 13-åriga Chotu
Kumar. Varje vårtermin skrivs nya elever in på Ebenezer
School tack vare ett välgörenhetsprojektet initierat av
Glocal Aid och Zinzino Foundation.
PRODUKTER SOM SKAPAR MÄTBAR SKILLNAD I
KUNDENS LIV
Om du kunde göra ett test som visade om den mat du
äter skyddar dig från olika riskfaktorer, skulle du göra
det? Förmodligen säger du ja, precis som de 250 000
andra som redan testat sig. Samarbetet med Zinzino är
därför ett perfekt tillfälle till att tjäna pengar genom att
hjälpa andra människor att skydda sin egen hälsa.
TEKNIKEN FÖRST - BUSINESS

ZINZINO HUB
På den här plattformen finner du en tydlig väg till att få
verksamheten att växa. Allt material som behöver för
att sprida, presentera, registrera, avancera och
duplicera dina grupper med S.P.E.E.D-systemet i
ZINZINO HUB

ZINZINO GOCORE APP


GOCORE är vårt personliga och professionella
utvecklingsprogram för fristående Zinzino-partner.
Talare i världsklass och olika Zinzino-ledare sprider
kunskap om att växa som person och som företag.

ETT FÖRETAG DU KAN VARA


STOLT ÖVER ATT JOBBA MED

Börsnoterat på Nasdaq OMX First North


- Medlem i Direct Selling Assocation
- Tvåsiffrig försäljningstillväxt
- Stark finansiell bas
- Vi expanderar i hela världen

ATT GÅ MED ÄR GRATIS OCH SEDAN FINNS INGEN


GRÄNS FÖR HUR LÅNGT DU KAN GÅ SOM ZINZINO-
PARTNER
GÅ MED NU OCH TA DEL AV VÅRA
SPECIALERBJUDANDEN
KONTAKTA DIN PARTNER:
Lithuanian

SUSIKURKITE ANTRAS
PAJAMAS SU MŪSŲ GYVENIMĄ KEIČIANČIAIS
PRODUKTAIS

UŽSIREGISTRUOTI NEMOKAMAI DABAR


UŽSIREGISTRUOTI
EL.PAŠTAS
VARDAS
PAVARDĖ
TELEFONO NUMERIS

Aš sutinku su „Zinzino“ privatumo politika


TĘSTI
Pažymėkite šį langelį
Šis laukas yra būtinas

JEIGU JUMS PATINKA BŪTI VADOVU SAU PAČIAM,TADA


JŪS ESATE REIKIAMOJE VIETOJE
Dirbti pagal savo grafiką

Dalinkis produktais, kurie keičia gyvenimą


Sukurti pajamas
Uždirbti ne mažiau kaip 20.000 eurų už savo pirmus
100 abonementinius klientus *

* Šios pajamos grindžiamos išlaikant 100 Premier


klientų, kurie perka už 30 eurų per mėnesį ir
vidutiniškai 25 mėnesius. Pajamos gautos iš Cash
bonus 1275 eurų, Top-Team bonus 7500 eurų, One
time bonus 10000 eurų ir team commission 2000 eurų
viso gaunasi 20775 eurų.
ATSILIEPIMAI

„Taip, pinigai, egzotiškos kelionės ir automobilio


premija yra nuostabu. Tačiau geriausias verslo atlygis
yra augimas ir savęs tobulinimas – tuo, kuo tampi.
- Manu
Verslą vykdome tik dalį laiko. Tačiau tai suteikia mums
papildomų pajamų, kurios yra didesnės už daugelio
pilnu etatu dirbančių žmonių atlyginimą. O geriausia
dalis – esi pats sau šeimininkas.
- Kim ir Helle

Būdama mama itin mėgstu lanksčias valandas. Tai


leidžia man generuoti papildomas pajamas savo
tempu.
- Matilda

Man, kaip fizioterapeutei ir akupunktūrininkei,


svarbiausia yra produkto rezultatas. Didžiuojuosi
galėdama atstovauti „Zinzino“ produktams, nes jie
padeda žmonėms.
- Einar

MŪSŲ PRODUKTAI YRA LABAI SVARBŪS

Mes esame pasiryžę pagerinti vaikų gyvenimus visame


pasaulyje.

Zinzino Fondo misija yra teikti paramą programoms,


padedančioms berniukams ir mergaitėms išbristi iš
skurdo per švietimą. Pastaraisiais metais Zinzino rėmė
Karwi, Indijoje, esančią mokyklą. Vienas iš programos
studentų yra 13 metų Chotu Kumar. Dėka Global Aid ir
Zinzino labdaros fondo, kiekvieną pavasarį mokiniai yra
priimami į Ebenezer mokyklą.
GAMINIAI, KURIE SUKURIA GANA ŽYMŲ SKIRTUMĄ
KLIENTŲ GYVENIME
Jeigu būtu testas, kuris pasakytų jums, ar jūsų mityba
apsaugo jus nuo galimų rizikos veiksnių, ar jūs jį
pasidarytumėt? Greičiausiai jūs pasakytumėte taip kaip
250.000 žmonių, kurie jau pasidarė testą. Štai kodėl
bendradarbiavimas su „Zinzino“ yra puiki galimybė
užsidirbti pinigų ir padėti žmonėms bei apsaugoti
sveikatą.
TECHNONLOGIJA PIRMIAUSIAI - VERSLAS

Zinzino HUB
Per šią platformą Jūs patirsite kaip gali augti jūsų
verslas. Visą informaciją, kurią jums reikia Dalintis,
Pateikti, Registruoti, Pakelti ir Dublikuoti jūsų
komandoms su S.P.E.E.D sistema yra „ZINZINO“ HUB

ZINZINO GOCORE APP


GOCORE yra mūsų asmeninio ir profesinio tobulėjimo
programa, kuria gali naudotis nepriklausomi „Zinzino“
partneriai. Pasaulinio lygio pranešėjai, taip pat
pagrindiniai Zinzino vadovai dalinasi žiniomis apie tai,
kaip pačiam tobulėti ir tobulinti savo verslą

TU GALI BŪTI ĮMONĖ


SU KURIA MALONU DIRBTI

Įmonė įtraukta į Nasdaq OMX First North sąrašą


-Tiesioginio pardavimo asociacijos nariai
- Dviženklis pardavimų augimas
-Tvirtas finansinis pagrindas
-Plėtra visame pasaulyje

GALIMA LAISVAI PRISIJUNGTI IR NĖRA JOKIŲ


APRIBOJIMŲ, KIEK GALI UŽTRUKTI JŪSŲ ZINZINO
PARTNERYSTĖ
PRISIJUNKITE DABAR IR PASINAUDOKITE MŪSŲ
SPECIALIAIS PASIŪLYMAIS
SUSISIEKITE SU SAVO PARTNERIU:
Latvian

IZVEIDOT OTRU
IENĀKUMI MŪSU DZĪVĒ MAINA PRODUKTUS

REĢISTRĒJIETIES PAR BRĪVU JAU TAGAD


PIEREĢISTRĒTIES
E-PASTS
VĀRDS
UZVĀRDS
TĀLRUŅA NUMURS

Es piekrītu Zinzino konfidencialitātes politikai


TURPINĀT
Lūdzu, atzīmējiet šo izvēles rūtiņu
Šis lauks jāaizpilda obligāti

JA BŪT SEV PAR PRIEKŠNIEKU IZKLAUSĀS LABI, TAD JŪS


ESAT ĪSTAJĀ VIETĀ
Strādā pēc sava grafika

Dalies ar produktiem, kas maina dzīvi


Izveidojiet portfeļa ienākumus
Nopelni vismaz 20.000 eiro par saviem pirmajiem 100
abonēšanas klientiem *

* Šis aprēķins par izpeļņu pamatā ir par reģistrētiem un


saglabātiem 100 Premier klientiem, kas iegādājas
produktus vidēji par 30 eiro mēnesī 25 mēnešu
periodā. Ienākumi sevī ietver naudas prēmiju 1275
Euro Top-Team prēmiju 7500 eiro, vienreizējo bonusu
10000 Euro un komandas komisiju 2000 Euro, neto
kopsummai sasniedzot 20775 EUR.
ATSAUKSMES

"Protams, nauda, eksotiskie ceļojumi un automašīna ir


lieliski. Bet vislabākais atalgojums šajā biznesā ir
izaugsme un pašattīstība - tas, par ko Tu kļūsti.
-Manu
Mēs šajā biznesā esam iesaistījušies tikai uz nepilnu
slodzi. Taču mums izdodas gūt tādus papildus
ienākumus, kas lielākoties līdzinās personas
ienākumiem, strādājot pilnu slodzi. Un labākais ir būt
par priekšnieku pašam sev."
-Kim & Helle

"Būdama mamma un mājsaimniece, man patīk strādāt


bez noteiktām darba stundām. Tas man ļauj gūt
papildus ienākumus, un darīt to pēc maniem
noteikumiem.
-Matilda

Kā fizioterapeitam un akupunktūras speciālistam, man


visbūtiskākie ir rezultāti, ko nodrošina produkti. Un es
lepojos pārstāvēt Zinzino produktus, jo tie tik ļoti palīdz
cilvēkiem.
-Einar

MŪSU PRODUKTI IR ĻOTI SVARĪGI, UN TAS IR VĒL


VAIRĀK SVARĪGI

Mēs esam nolēmuši pozitīvi ietekmēt bērnu dzīvi visā


pasaulē.

Zinzino Foundations mērķis ir nodrošināt atbalstu


programmām, kas palīdz zēniem un meitenēm tikt
laukā no nabadzības un iegūt izglītību. Pēdējos gados
Zinzino ir atbalstījis skolu Karvi, Indijā. Viens no
skolēniem, kas piedalās programmā, ir 13 gadus vecais
Čotu Kumars. Pagājušajā pavasarī viņš tika uzņemts
mācībām Ebenezeres skolā, pateicoties labdarības
projektam, ko uzsāka «Glocal Aid» un «Zinzino
Foundation».
PRODUKTUS, KAS RADA KLIENTIEM NENOVĒRTĒJAMAS
IZMAIŅAS DZĪVĒ
Ja Jums būtu pieejams tests, kas varētu noteikt, vai
Jūsu diēta pasargā Jūs no iespējamiem riska faktoriem,
vai Jūs to izmantotu? Visticamāk Jūs teiktu jā, kā
250000 cilvēku, kas jau to ir pārbaudījuši. Tas ir
iemesls, kādēļ sadarbība ar Zinzino ir lieliska iespēja, lai
palīdzētu rūpēties par cilvēku veselību un vienlaikus
nopelnītu naudu.
TEHNOLOĢIJA PIRMĀ - BIZNESĀ

ZINZINO HUB
Šajā platformā Jūs atradīsiet skaidru ceļu uz Jūsu
biznesa attīstīšanu. Visu saturu, kas Jums ir
nepieciešams, lai dalītos, piesaistītu, prezentētu un
dubultotu Jūsu komandas ar S.P.E.E.D sistēmu, tas viss
ir ZINZINO HUB

ZINZINO GOCORE APP


GOCORE ir mūsu personīgās un profesionālās attīstības
programma, pieejama Zinzino neatkarīgajiem
partneriem. Pasaules klases līderi, kā arī Zinzino līderi
dalās zināšanās par to, kā attīstīt sevi un savu biznesu

UZŅĒMUMS, KURĀ VARI BŪT


LEPNS STRĀDĀT AR

Iekļauta Nasdaq OMX First North biržas sarakstā


-Tiešā pārdošanas asociācijas biedrs
- pārdošanas apjomu pieaugums, kas rakstāms ar
divciparu skaitli
- Stingrs finansiālais pamats
- Paplašinās visā pasaulē

PIEVIENOTIES JŪS VARAT PAR BRĪVU UN NAV NEKĀDU


IEROBEŽOJUMU TAM, CIK DAUDZ JŪS VARAT VEIKT AR
ZINZINO PARTNERĪBU
PIEVIENOJIES TAGAD UN IZMANTO MŪSU ĪPAŠOS
PIEDĀVĀJUMUS
SAZINIETIES AR SAVU PARTNERI:
Estonian

EHITA TEINE
SISSETULEK KOOS MEIE ELU MUUTVATE TOODETEGA

REGISTREERU KOHE TASUTA


REGISTREERU
E-POST
EESNIMI
PEREKONNANIMI
TELEFONINUMBER

Nõustun Zinzino privaatsuspoliitikaga


JÄTKA
Palun märkige see kastike
See väli on kohustuslik

KUI ISEENDA ÜLEMUSEKS OLEMINE KÕLAB SINU JAOKS


HÄSTI, SIIS OLED ÕIGES KOHAS
Tööta enda kava

Jaga elu muutvaid tooteid


Loo portfelli sissetulek
Teeni miinimum 20,000 Eurot oma esimese 100
püsitellimuse kliendi jaoks*

*See sissetuleku väide põhineb sellel, et kogud ja hoiad


100 Premier klienti kes ostavad keskmiselt 30€ eest
kuus, 25. kuu kohta. Sissetulek on tuletatud Cash
Bonus 1275 Eurot, Top-Team boonus 7500 Eurot,
Ühekordne boonus 10000 Eurot ja team commission
2000 Eurot, kogu netosumma 20775 Eurot.
TESTIMONIALS

Jah, raha, eksootilised reisid ja autoboonus on


suurepärane. Kuid suurim tasu selles äris on kasv ja
enesearendamine – see, kelleks sa kujuned.
- Manu
Teeme äri ainult osalise ajaga. See aga annab meile
suurema sissetuleku kui enamustele täisajaga
töötavatele inimestele. Ja selle parim osa on iseenda
ülemuseks olemine.
- Kim & Helle

Koduse emana armastan paindlikke töötunde. See


annab mulle võimaluse luua täiendav sissetulek ja teha
seda minu enda tingimustel.
- Matilda

Füsioterapeudi ja akupunktuuri tegijana on kõige


olulisem osa see milliseid tulemusi tooted annavad.
Tutvustan Zinzino tooteid uhkusega kuna need aitavad
inimesi nii palju.
- Einar

MEIE TOOTED ON VÄGA OLULISED JA SEE ON VEELGI


OLULISEM

Oleme loomas positiivset muutust laste elus üle kogu


maailma.

Zinzino Foundation missioon on toetada programme,


mis aitavad tüdrukutel ja poistel läbi hariduse
vaesusest välja tulla. Aastate jooksul on Zinzino
toetanud kooli Karwi‘s, Indias. Üheks õpilaseks
programmis on 13-aastane Chotu Kumar. Igal kevadel
võetakse õpilasi vastu Ebenezeri kooli, tänu
heategevuslikule projektile mis on algatatud Global Aid
ja Zinzino Foundationi poolt.
TOOTED MIS LOOVAD MÕÕDETAVA ERINEVUSE
KLIENTIDE ELUDES
Kui oleks olemas test mis ütleks sulle, kas sinu
toitumine kaitseb sind potentsiaalsete riskitegurite
eest, kas sa teeksid selle testi? Tõenäoliselt sa ütleks
jah nagu 250,000 inimest kes on juba testi teinud. See
on põhjus miks Zinzinos partneriks hakkamine on
suurepärane võimalus teenida raha ja aidata inimestel
kaitsta enda tervist samaaegselt.
TEHNOLOOGIA ESIMESENA- ÄRI

ZINZINO HUB
Sellel platvormil koged selget teed enda äri
kasvatamisel. Kogu sisu mida on vaja Jagamiseks,
Esitlemiseks, Registreerimiseks, Täiendamiseks ja
Dubleerimiseks oma tiimiga S.P.E.E.D süsteem mis on
ZINZINO HUB‘is

ZINZINO GOCORE APP


GOCORE on meie isiklik ja professionaalne
arenguprogramm mis on saadaval Zinzino
sõltumatutele partneritele. Maailma klassi kõnelejad
kui ka top Zinzino liidrid jagavad teadmisi, kuidas
ennast ja oma äri kasvatada

ETTEVÕTE MIS SAAD OLLA


UHKE KOOS TÖÖTADA

Noteeritud ettevõte Nasdaq OMX First North‘s


- Otsemüügiühingu liikmed
- Kahekohaline müügikasv
- Tugev finantsiline baas
- Laienemine üle maailma

LIITUMINE ON TASUTA JA SELLEL POLE PIIRE KUI


KAUGELE OMA ZINZINO PARTLUSE VIID

LIITU NÜÜD JA SAA KASU MEIE ERIPAKKUMISTEST


VÕTA ÜHENDUST ENDA PARTNERIGA:
Danish

OPBYG EN EKSTRA
INDKOMST MED VORES LIVSÆNDRENDE PRODUKTER

TILMELD DIG GRATIS NU


TILMELD DIG
E-MAIL
FORNAVN
EFTERNAVN
TELEFONNUMMER

Jeg accepterer Zinzinos fortrolighedspolitik


FORTSÆT
Tjek venligst denne boks
Dette er et påkrævet felt

HVIS DET TILTALER DIG AT VÆRE DIN EGEN CHEF, SÅ ER


DU KOMMET TIL DET RETTE STED.
Lav din egen arbejdsplan

Del livsændrende produkter


Skab en portfolio-indkomst
Tjen minimum 20.000 Euro på dine 100 første
abonnementskunder*

*Denne indtjening er baseret på en akkumulering af


100 Premier kunder, som køber for et gennemsnit på
30 Euro per måned igennem 25 måneder. Indkomsten
stammer fra Cash Bonus 1275 Euro, Top-team bonus
7500 Euro, One time bonus 10000 euro og team
commission 2000 Euro, som sammenlagt giver en
nettoindkomst på 20775 Euro.
ANBEFALINGER

Ja, pengene, de eksotiske rejser og bilbonussen er


fantastisk. Men den bedste belønning fra forretningen
er væksten og udviklingen af dig selv - altså den du
bliver.
- Manu
Vi arbejder kun med forretningen på deltid. Men det
giver os en ekstra indkomst, som er større end dén, de
fleste får ved at arbejde fuldtid. Og det bedste er, at
være din egen chef.
- Kim & Helle

Som hjemmegående mor, elsker jeg den fleksible


arbejdstid. Det giver mig mulighed for at skabe en
supplerende indkomst, og gøre det på mine egne vilkår.
-Matilda

Som fysioterapeut og akupunktør er det vigtigste for


mig, de resultater produkterne giver. Og jeg er stolt
over at repræsentere Zinzinos produkter, fordi de
hjælper folk så meget.
-Einar

VORES PRODUKTER ER MEGET VIGTIGTE, OG DETTE ER


ENDNU MERE VIGTIGT

Vi skal i gang med at skabe en positiv indvirkning i


børns liv på verdensplan.

Zinzinos Foundation's mission er at støtte programmer,


der hjælper piger og drenge ud af fattigdom igennem
uddannelse. Igennem årene har Zinzino støttet en
skole i Karwi, Indien. En af eleverne, som er en del af
dette program er den 13-årige Chotu Kumar. Hvert
forår bliver eleverne indskrevet på Ebenezer School,
takket være velgørenhedsprojektet iværksat af Glocal
Aid og Zinzino Foundation.
PRODUKTER SOM SKABER EN MÅLBAR FORSKEL I
KUNDERS LIV
Hvis der fandtes en test, som fortalte dig om din kost
beskyttede dig fra potentielle risikofaktorer, ville du så
tage den? Du ville højst sandsynligt sige ja, ligesom de
250.000 andre som allerede er blevet testet. Dette er
grunden til, at et partnerskab med Zinzino er en stor
mulighed for at lave penge og hjælpe mennesker med
beskytte deres helbred på samme tid.
TEKNOLOGI FØRST - VIRKSOMHED

ZINZINO HUB
Igennem denne platform vil du opleve en klar vej til at
få din forretning til at vokse. Alt det indhold du
behøver for at Dele, Præsentere, Registrere, Ophøje og
Duplikere dine teams med S.P.E.E.D-systemet findes i
ZINZINO HUB.

ZINZINO GOCORE APP


GOCORE er vores personlige og faglige
udviklingsprogram, som er til rådighed for Zinzinos
uafhængige partnere. Verdensklasse foredragsholdere
samt top Zinzino-ledere deler deres viden om, hvordan
du får dig selv og din virksomhed til at vokse.

EN VIRKSOMHED DU KAN VÆRE


STOLT OVER AT ARBEJDE SAMMEN MED

Børsnoteret selskab på Nasdaq OMX First North


- Medlemmer af Direkte Salgs Foreningen
- Dobbeltcifret salgsvækst
- Stærkt økonomisk fundament
- Udvider i hele verden

DET ER GRATIS AT DELTAGE, OG DER ER INGEN


GRÆNSER FOR, HVOR LANGT DU KAN NÅ MED DIT
ZINZINO PARTNERSKAB.
DELTAG NU, OG DRAG FORDEL AF VORES SÆRLIGE
TILBUD
KONTAKT DIN PARTNER:
Dutch

CREEER EEN TWEEDE


INKOMEN MET ONZE LIFE CHANGING PRODUCTS

MELD JE NU GRATIS AAN


AANMELDEN
E-MAIL
VOORNAAM
ACHTERNAAM
TELEFOONNUMMER

Ik accepteer het privacybeleid van Zinzino


DOORGAAN
Vink dit vakje aan
Dit is een verplicht veld

WANNEER EIGEN BAAS ZIJN JE AANTREKKELIJK IN DE


OREN KLINKT, DAN BEN JE HIER OP DE JUISTE PLEK
Werk volgens je eigen schema

Werk met life changing products


Creëer een portfolio inkomen
Verdien een minimum van 20.000 Euro voor je eerste
100 Customers met een abonnement*

* Deze inkomstenschatting is gebaseerd op de optelling


en het behoud van 100 Premier Customers die
gemiddeld 30 Euro per maand 25 maanden lang
aankopen doen. Het inkomen is afgeleid van een Cash
Bonus van 1.275 Euro, een Top-Team bonus van 7.500
Euro, eenmalige bonus 10.000 Euro en Team
Commissie bonus van 2.000 Euro voor een netto
bedrag van 20.775 Euro.
SUCCESVERHALEN

Ja het geld, de exotische reizen en de autobonus zijn


geweldig. Maar de grootste beloning van dit werk is de
persoonlijke groei en zelfontwikkeling.
- Manu
We doen dit werk alleen parttime. Maar dit werk
genereert een hoger inkomen dan veel mensen met
een fulltime baan verdienen. En het mooiste is dat je
eigen baas bent.
- Kim

Als thuiswerkende moeder houd ik van de flexibele


werktijden. Zo kan ik extra inkomen genereren en
werken wanneer het mij uitkomt.
- Matilda

Als fysiotherapeut en acupuncturist zijn de effecten


van de producten het belangrijkste. En ik ben trots om
de producten van Zinzino te vertegenwoordigen,
omdat ze mensen enorm helpen.
- Einar

ONZE PRODUCTEN ZIJN ZEER BELANGRIJK EN DIT IS


VAN NOG MEER BELANG

We doen er alles aan om positieve invloed uit te


oefenen op de levens van kinderen, waar ook ter
wereld.

De missie van de Zinzino‘s Foundation is om hulp te


verlenen aan programma‘s, die jongens en meisjes in
armoede naar school te helpen. De afgelopen jaren
heeft Zinzino een school in Karwi (India) gesteund. Een
van de studenten die deel uitmaakt van dit programma
is de 13-jarige Chotu Kumar. Dit voorjaar werd hij,
dankzij het liefdadigheidsproject, dat werd geïnitieerd
door Global Aid en Zinzino Charity, ingeschreven als
student aan de Ebenezer School
PRODUCTEN DIE EEN AANZIENLIJK VERSCHIL MAKEN
IN HET LEVEN VAN CUSTOMERS
Als er een test bestond die je zou kunnen vertellen of
je dieet je beschermt tegen potentiele risicofactoren,
zou je de test dan doen? Waarschijnlijk zeg je ja net als
de 250.000 mensen die al zijn getest. Dit is de reden
waarom samenwerken met Zinzino zo‘n geweldige
kans is, enerzijds om geld te verdienen en anderzijds
om mensen te helpen mensen hun gezondheid te
beschermen.
TECHNONLOGY FIRST - BUSINESS

ZINZINO HUB
Binnen dit platform zal je een duidelijk koers naar de
groei van je bedrijf ervaren. Al het materiaal wat je
nodig hebt om te Share, Present, Enroll, Elevate en
Duplicate met je team in het S.P.E.E.D-systeem staat in
ZINZINO HUB

ZINZINO GOCORE APP


GOCORE is ons persoonlijk en professionele
ontwikkelingsprogramma wat beschikbaar is voor alle
Zinzino Partners. Wereldklasse sprekers evenals
topleiders van Zinzino delen hun kennis over
persoonlijke groei en groei van je bedrijf

JIJ KAN DAT BEDRIJF OOK STARTEN


TROTS OM TE WERKEN MET

een beursgenoteerd bedrijf op Nasdaq OMX First


North
- leden van de Direct Selling Association
- omzetgroei in dubbele cijfers
- een sterke financiële basis
- uitbreidingsontwikkelingen wereldwijd

HET IS GRATIS OM JE AAN TE SLUITEN EN ER IS GEEN


LIMIET AAN JE ZINZINO PARTNERSCHAP
DOE NU MEE EN PROFITEER VAN ONZE SPECIALE
AANBIEDINGEN
NEEM CONTACT OP MET JE PARTNER:
Finnish

HANKI ITSELLESI TOINEN


TULONLÄHDE ELÄMÄÄ MULLISTAVIEN TUOTTEIDEN
AVULLA

REKISTERÖIDY NYT ILMAISEKSI


REKISTERÖIDY
SÄHKÖPOSTIOSOITE
ETUNIMI
SUKUNIMI
PUHELINNUMERO

Hyväksyn Zinzinon tietosuojakäytännön


JATKA
Merkitse rasti tähän ruutuun
Tämä on pakollinen kenttä

JOS OMAN ELÄMÄSI POMOUS KUULOSTAA HYVÄLTÄ,


OLET OIKEASSA PAIKASSA
Työskentele oman aikataulusi mukaan

Jaa elämää mullistavia tuotteita


Luo pääomatulo
Ansaitse vähintään 20 000 euroa sadasta
ensimmäisistä jatkotilausasiakkaastasi*

* Tämä tulosväite perustuu laskennallisesti siihen, että


sinulla on sata Premier Customer -asiakasta, jotka
ostavat keskimäärin 30 euron arvosta kuukausittain 25
kuukauden ajan. Tulo on yhteissumma 1275 euron
Cash bonus -palkkiosta, 7500 euron Top-Team bonus
-palkkiosta, 10 000 euron One Time Bonus -palkkiosta
ja 2000 Team Commission -palkkiosta, yhteensä 20 775
euroa.
SUOSITUKSET

Kyllä. Raha, eksoottiset matkat ja autoetu ovat aivan


mahtavia etuja. Mutta paras palkinto on kuitenkin
liiketoiminnan kasvu ja itsensä kehittäminen – se joka
sinusta tulee.
-Manu
Teemme tätä työtä vain osa-aikaisesti. Saamme
kuitenkin siitä lisätuloja saman verran kuin monet
ihmiset saavat kokopäivätyöstä. Ja kaikkein parasta on
olla oma pomonsa.
-Kim ja Helle

Kotiäitinä rakastan tämän työn joustavia työaikoja. Se


antaa minulle mahdollisuuden ansaita lisätuloja mutta
tehdä sen kuitenkin omilla ehdoillani.
-Matilda

Fysioterapeuttina ja akupunktuurin harjoittajana


tärkein asia minulle ovat tuotteiden aikaansaamat
tulokset. Olen ylpeä voidessani toimia Zinzinon tuote-
edustajana, koska tuotteemme auttavat ihmisiä niin
paljon.
- Einar

TUOTTEEMME OVAT ERITTÄIN TÄRKEITÄ, JA TÄMÄ ON


VIELÄ TÄRKEÄMPÄÄ

Haluamme parantaa lasten elämänlaatua


maailmanlaajuisesti.

Zinzino´s Foundations -mission tarkoitus on tukea


ohjelmia, jotka auttavat tyttöjä ja poikia pääsemään
eroon köyhyydestä ja löytämään koulutuksen pariin.
Viimeisten vuosien aikana Zinzino on tukenut koulua
Karwilla, Intiassa. Yksi ohjelman koululaisista on 13-
vuotias Chotu Kumar. Tänä keväänä hän on aloittanut
Ebenezer School’n oppilaana, kiitos
hyväntekeväisyysprojektin, jossa olivat mukana Glocal
Aid ja Zinzino Foundation.
TUOTTEET JOTKA MUUTTAVAT MI(TA)TTAVASTI
ASIAKKAIDEN ELÄMÄÄ
Jos olisi testi joka kertoisi suojaako ruhovaliosi sinua
mahdollisilta riskitekijöitä, tekisitkö sen?
Todennäköisesti vastaisit kyllä, kuten 250 000 jo
testattua henkilöä teki. Siksi Zinzinon partnerina on
upea mahdollisuus samanaikaisesti ansaita rahaa ja
auttaa ihmisiä turvaamaan terveytensä.
LIIKETOIMINTAA TEKNOLOGIA EDELLÄ

ZINZINO HUB
Tämä alusta viitoittaa polun liiketoimintasi
kasvattamiseksi. Kaikki tarvittava materiaali S.P.E.E.D’n
(Share, Present, Enroll, Elevate and Duplicate)
toteuttamiseen tiimissäsi löytyy ZINZINO HUB’sta.

ZINZINO GOCORE APP


GOCORE on Zinzinon itsenäisten partnerien
käytettävissä oleva henkilökohtaisen ja ammatillisen
kehittymisen ohjelma. Maailmanluokan puhujat sekä
Zinzinon johtajat kertovat siitä, miten voit kehittää
itseäsi ja liiketoimintaasi

YRITYS JONKA KANSSA VOIT


YLPEÄNÄ TEHDÄ TÖITÄ

Listattu Nasdaq OMX First North’ssa


- Suoramyyntiliittojen jäsen
- Kaksinumeroinen myynnin kasvu
- Vahva taloudellinen perusta
- Laajentaa ympäri maailmaa

LIITTYMINEN ON MAKSUTONTA JA ZINZINON


PARTNERINA MAHDOLLISUUTESI OVAT RAJATTOMAT

LIITY NYT JA HYÖDYNNÄ ERIKOISTARJOUKSEMME


OTA YHTEYS PARTNERIISI:
German

BAUEN SIE SICH,


MIT UNSEREN LEBENSVERÄNDERNDEN PRODUKTEN,
EIN ZWEITES EINKOMMEN AUF

REGISTRIEREN SIE SICH JETZT KOSTENLOS


REGISTRIEREN
EMAIL
VORNAME
NACHNAME
TELEFONNUMMER

Ich akzeptiere die Datenschutzbestimmungen von Zinzino


WEITER
Bitte aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen
Dies ist ein Pflichtfeld

GEFÄLLT ES IHNEN, IHR EIGENEN BOSS ZU SEIN, DANN


SIND SIE HIER AM RICHTIGEN ORT
Arbeiten Sie ihrem eigens erstellten Zeitplan

Teilen Sie lebensverändernde Produkte


Erstellen Sie Portfolio-Einkommen
Verdienen Sie mindestens 20.000 Euro durch Ihre
ersten 100 Abonnements-Kunden.*

* Dieser Verdienst basiert auf gesammelten und auch


gehaltenen 100 Premier Kunden, die für einen
Durchschnitt von 30 Euro pro Monat, über einen
Zeitraum von 25 Monaten einkaufen. Das Einkommen
stammt aus Cash Bonus 1275 Euro, Top-Team-Bonus
7500 Euro, One Time Bonus 10000 Euro und der Team-
Commission 2000 Euro, ein Gesamtwert von insgesamt
20775 Euro.
ERFAHRUNGSBERICHTE

Ja, das Geld, die exotischen Reisen und der Car Bonus
sind fantastisch. Aber die beste Belohnung dieses
Geschäfts ist, die persönliche Entwicklung und
Wachstum – das, was aus einem selbst wird.
– Manu
Wir üben das Geschäft lediglich in Teilzeit aus. Aber es
versorgt uns mit einem Nebeneinkommen, das höher
ist als der Lohn, den die meisten Menschen für ihre
Vollzeittätigkeit erhalten. Und das Beste daran ist es,
sein eigener Chef zu sein.
– Kim & Helle

Als Hausfrau und Mutter liebe ich die flexiblen


Arbeitszeiten. Auf diese Weise kann ich ein zusätzliches
Einkommen generieren und zwar zu meinen eigenen
Bedingungen.
– Matilda

Für mich als Physiotherapeut und Akupunkteur sind die


Ergebnisse, die durch die Produkte erzielt werden, am
wichtigsten. Und ich bin stolz darauf, die Zinzino-
Produkte repräsentieren zu dürfen, weil sie den
Menschen ungemein helfen.
– Einar

UNSERE PRODUKTE SIND SEHR WICHTIG UND DIES IST


UMSO WICHTIGER

Wir sind darum bemüht, einen positiven Einfluss auf


das Leben von Kindern weltweit zu schaffen.

Die Mission der Zinzino Stiftungen ist es, Unterstützung


anzubieten für Programme die jungen Mädchen und
Jungen aus der Armut und hin zur Bildung helfen. In
den letzten Jahren hat Zinzino eine Schule in Karwi,
Indien, unterstützt. Einer der Schüler, die an diesem
Programm teilnehmen, ist der 13-jährige Chotu Kumar.
Jedes Frühjahr werden neue Schüler an der Ebenezer
Schule eingeschrieben, dank des Wohltätigkeits-
Projektes von Global Aid und der Zinzino Foundation.
PRODUKTE, DIE EINEN MESSBAREN UNTERSCHIED IM
KEBEN DER KUNDEN MACHEN
Wenn es einen Test gäbe, der Ihnen sagen würde, ob
Sie Ihre Ernährung vor potenziellen Risikofaktoren
schützt, würden Sie Ihn durchführen? Wahrscheinlich
würden Sie ja sagen, so wie die 250.000 Menschen, die
sich bereits getestet haben. Deshalb ist die
Partnerschaft mit Zinzino eine großartige Gelegenheit,
Geld zu verdienen und gleichzeitig Menschen zu
helfen, zum Schutz ihrer Gesundheit zur beizutragen.
TECHNOLOGIE ZUERST - BUSINESS

ZINZINO HUB
Mit dieser Plattform erleben Sie einen klaren Weg hin
zum Wachstum Ihres Unternehmens. Alle Inhalte, die
Sie benötigen um mit Dinge mit Ihren Teams, mit dem
S.P.E.E.D-System, zu Teilen, Präsentieren, Registrieren
und Duplizieren, sind im ZINZINO HUB vorhanden

ZINZINO GOCORE APP


GOCORE ist unsere persönliches und professionelles
Entwicklungsprogramm, das für unsere unabhängigen
Partner zur Verfügung steht. Weltklasse Redner sowie
die Top-Zinzino-Führungskräfte, teilen ihr Wissen, wie
Sie sich und Ihr Unternehmen aufbauen können

EIN UNTERNEHMEN, MIT DEM


SIE STOLZ ZUSAMMENARBEITEN KÖNNEN

Börsennotiertes Unternehmen an Nasdaq OMX First


North
- Mitglieder der Direct Selling Assocation
- zweistelliges Umsatzwachstum
- solide finanzielle Basis
- weltweite Expansion

ES IST GRATIS ZU BEGINNEN UND ES GIBT KEINE


BEGRENZUNGEN, WIE WEIT SIE IHRE ZINZINO-
PARTNERSCHAFT BRINGEN KANN
STARTEN SIE JETZT UND PROFITIEREN SIE VON
UNSEREN SPEZIELLEN ANGEBOTEN
KONTAKTIEREN SIE IHREN PARTNER:
Hungarian

ÁLLJ TÖBB LÁBON!


KIEGÉSZÍTŐ JÖVEDELEM SORSFORDÍTÓ TERMÉKEKKEL

REGISZTRÁLJ MOST INGYEN!


REGISZTRÁLJ
E-MAIL
KERESZTNÉV
VEZETÉKNÉV
TELEFONSZÁM

Elfogadom a Zinzino adatvédelmi szabályzatát


FOLYTATÁS
Kérjük, pipáld be ezt a négyzetet!
Ez egy kötelező mező

HA JÓL HANGZIK, HOGY A SAJÁT MAGAD URA LEHETSZ,


A LEGJOBB HELYEN VAGY
Dolgozz a saját időbeosztásod szerint

Ismertesd meg másokkal is sorsfordító termékeinket


Tegyél szert jogdíjszerű jövedelemre
Keress minimum 20.000 eurót az első 100 előfizetéses
vásárlód után*

* Az elérhető jövedelemre vonatkozó kijelentésünk


alapja a következő kalkuláció: előbb fokozatosan
megszerzel, majd pedig meg is tartasz 100
törzsvásárlót, akik átlagosan 30 euró / hó értékben
rendelnek termékeket 25 hónapon át. Az említett
jövedelem a készpénz bónuszból (1275 EUR), a Top-
Team bónuszból (7500 EUR), az egyszeri bónuszból
(10.000 EUR) és a csapatjutalékból (2000 EUR) tevődik
össze, amelyek összege nettó 20.775 EUR.
TERMÉKTAPASZTALATOK

Igen, a pénz, az egzotikus utazások és az autó bónusz


mind nagyszerű dolog. De a legnagyobb nyereség az
üzletből a személyiségfejlődés és az önfejlesztés – az,
akivé válsz.
- Manu
Csak részidőben foglalkozunk az üzlettel. De olyan
passzív jövedelmet biztosít számunkra, ami több, mint
amennyit a legtöbb ember teljes munkaidőben keres.
És a legjobb az egészben, hogy a saját magad ura vagy.
- Kim és Helle

Mivel háztartásbeli anyuka vagyok, a rugalmas


munkaidőt nagyon szeretem. Lehetővé teszi számomra,
hogy kiegészítő jövedelemre tegyek szert, illetve úgy
intézzem a dolgaimat, ahogy nekem tetszik.
- Matilda

Mint gyógytornász és akupunktőr, a legfontosabbak


számomra azok az eredmények, amiket a termékekkel
el tudok érni. Büszke vagyok arra, hogy a Zinzino
termékeivel dolgozhatok, mert nagyon sokat lehet
velük segíteni az embereknek.
- Einar

A TERMÉKEINK NAGYON FONTOSAK, DE MÉG EZEKNÉL


IS FONTOSABB A KÖVETKEZŐ

Célunk, hogy világszerte pozitív hatást gyakoroljunk a


gyermekek életére.

A Zinzino Alapítvány küldetése olyan programok


támogatása, amelyek az oktatás segítségével fiúkat és
lányokat emelnek fel a szegénységből. Az elmúlt
években a Zinzino egy iskolát támogatott az indiai
Karwiban. A diákokat támogató programban vesz részt
a 13 éves Chotu Kumar. A Glocal Aid és a Zinzino
Alapítvány által indított jótékonysági projektnek
köszönhetően minden tavasszal újabb tanulók nyernek
felvételt az Ebenezer Iskolába.
TERMÉKEINK MÉRHETŐ VÁLTOZÁST HOZNAK
VÁSÁRLÓINK ÉLETÉBEN
Ha létezne egy teszt, amiből megtudhatnád, hogy az
étrended megvéd-e a lehetséges kockázati tényezőktől,
elvégeznéd? Nagy valószínűséggel ugyanúgy igennel
felelnél, mint az a 250.000 ember, aki már megcsinálta
a tesztet. Ezért jó ötlet a Zinzino partnerének lenni:
nagyszerű lehetőség, hogy úgy keress pénzt, hogy
közben segítesz az embereknek megóvni az
egészségüket.
CSÚCSTECHNOLÓGIA AZ ÜZLETBEN

ZINZINO HUB
Ennek a platformnak a használatával világosan láthatod
magad előtt az üzleted növekedéséhez vezető utat.
Minden tartalom elérhető itt, amire csak szükséged
van. Ezeket megoszthatod és bemutathatod, majd
beléptetheted az érdeklődőket, betaníthatod őket,
illetve elérheted, hogy mindez másolódjon a
csapatodban. A ZINZINO HUB rendszerével mindez
gyerekjáték.

ZINZINO GOCORE APPLIKÁCIÓ


A GOCORE a szakmai és önfejlesztő programunk
elnevezése, amely független Zinzino partnereink
rendelkezésére áll. A világ élvonalába tartozó előadók,
valamint a Zinzino legsikeresebb vezetői osztják meg
tudásukat arról, hogy miként fejlesztheted saját
magadat és az üzletedet

EGY VÁLLALAT, AHOL


BÜSZKÉN DOLGOZHATSZ

A NASDAQ OMX First North értéktőzsdén jegyzett


társaság
- A Közvetlen Értékesítők Szövetségének tagja
- Kétszámjegyű növekedés az értékesítésben
- Stabil pénzügyi háttér
- Terjeszkedés a világ minden táján

INGYEN TUDSZ CSATLAKOZNI, ZINZINO PARTNERKÉNT


PEDIG A HATÁR A CSILLAGOS ÉG
CSATLAKOZZ MOST ÉS HASZNÁLD KI KÜLÖNLEGES
AJÁNLATAINKAT
VEDD FEL A KAPCSOLATOT A PARTNEREDDEL:
Icelandic

KOMDU ÞÉR UPP NÝRRI


TEKJULIND MEÐ BYLTINGARKENNDUM AFURÐUM
OKKAR

SKRÁÐU ÞIG ÓKEYPIS NÚNA


SKRÁ SIG
NETFANG
FORNAFN
EFTIRNAFN
SÍMANÚMER

Ég samþykki persónuverndarstefnu Zinzino


HALDA ÁFRAM
Hakaðu vinsamlegast í þennan reit
Skylt er að fylla þennan reit út

EF ÞÉR LÍST VEL Á AÐ RÁÐAÞÉR SJÁLF/UR ERTU


KOMINN Á RÉTTAN STAÐ
Að vinna samkvæmt eigin tímaáætlun

Að miðla byltingarkenndum afurðum


Að stofna sér fastar umboðstekjur
Að vinna sér inn að lágmarki 20.000 evrur fyrir fyrstu
100 viðskiptavinina í áskrift*

*Þessa upplýsingar um tekjur byggjast á því að afla sér


og halda 100 Premier viðskiptavinum sem kaupa að
meðaltali fyrir 30 evrur á mánuði í 25 mánuði.
Tekjurnar fást úr reiðufjárbónus 1275 evrur, Top-Team
bónus 7500 evrur, einskiptisbónus 10.000 evrur og
teymisþóknun 2000 evrur en það gerir samtals 20.775
evrur.
REYNSLUSÖGUR

Já, féð, ferðir á framandi staði og bónus fyrir bíl er hið


besta mál. En besta umbunin í starfi er þó vöxtur og
aukinn sjálfsþroski, það hver sem þú verður.
- Manu
Við höfum þetta eingöngu sem aukastarf. Starfið færir
okkur þó hærri viðbótartekjur en flestir aðrir fá fyrir
fullan starfsdag. Og það besta er að vera sinn eigin
yfirmaður.
- Kim & Helle

Ég er húsmóðir og kann vel að meta sveigjanlegan


vinnutíma. Það gerir mér kleift að afla mér aukatekna á
mínum eigin forsendum.
- Matilda

Fyrir mig sem sjúkraþjálfara og nálastungufræðing er


árangurinn af vörunum þó það mikilvægasta. Ég er
stoltur af því að kynna Zinzino-vörur því þær hjálpa
fólki svo mikið.
- Einar

VÖRUR OKKAR ERU MJÖG MIKILVÆGAR OG ÞETTA ER


JAFNVEL ENN MIKILVÆGARA

Við ætlum okkur að hafa jákvæð áhrif í lífi barna um


allan heim.

Verkefni Zinzino sjóðsins er að styðja við úrræði sem


hjálpa drengjum og stúlkum út úr fátækt og inn í
menntakerfið. Zinzino hefur árum saman stutt skóla í
Karwi á Indlandi. Einn af nemendum skólans er Chotu
Kumar, 13 ára. Á hverju vori eru nemendur innritaðir í
Ebenezer-skólann, þökk sé góðgerðarstarfi sem Glocal
Aid og Zinzino Charity hrintu í framkvæmd.
VÖRUR SEM STUÐLA AÐ MÆLANLEGUM ÁRANGRI Í
LÍFI VIÐSKIPTAVINA
Ef þú gætir tekið próf sem segði þér hvort mataræðið
verndaði þig fyrir hugsanlegum áhættuþáttum, myndir
þú taka það? Líklegast myndir þú segja já eins og sá
250.000 manna hópur sem þegar hefur verið prófaður.
Þetta er ástæða þess að samstarf við Zinzino er frábært
tækifæri til að vinna sér inn peninga um leið og maður
hjálpar fólki við að vernda heilsuna.
TÆKNIN Í FYRSTA SÆTI - VIÐSKIPTI

ZINZINO HUB
Á þessum vettvangi kynnistu beinni leið til þess að efla
viðskiptin. Allt það efni sem þú þarft til að deila, kynna,
skrá, efla og tvöfalda teymin þín með S.P.E.E.D. kerfinu
er að finna á ZINZINO HUB

ZINZINO GOCORE APP


GOCORE er persónulegt og faglegt þróunarforrit okkar
sem Zinzino Independent samstarfsaðilar hafa aðgang
að. Fyrirlesarar á heimsvísu sem og æðstu stjórnendur
Zinzino miðla þekkingu um það fólk eflir og styrkir bæði
sjálft sig og reksturinn

FYRIRTÆKI SEM ÞÚ GETUR VERIÐ


STOLT/UR AF AÐ VINNA MEÐ

Skráð fyrirtæki á NASDAQ OMX First North


- Félagi í Direct Selling Association (DSA - samtökum
heimilissala)
- Söluaukning í tugum prósenta
- Öflugur fjárhagslegur grunnur
- Færir út kvíarnar um heim allan

AÐILDIN ER ÓKEYPIS OG ÞAÐ ERU ENGIN TAKMÖRK


FYRIR ÞVÍ HVE LANGT ER HÆGT AÐ NÁ Í ZINZINO-
SAMSTARFINU
KOMDU TIL LIÐS VIÐ OKKUR NÚNA OG TRYGGÐU ÞÉR
SÉRTILBOÐIN
HAFÐU SAMBAND VIÐ ÞINN PARTNER:
Italian

OTTIENI UN
REDDITO INTEGRATIVO CON I NOSTRI PRODOTTI CHE
CAMBIANO LA VITA

REGISTRATI GRATIS ORA


REGISTRATI
E-MAIL
NOME
COGNOME
NUMERO DI TELEFONO

Accetto l'Informativa sulla Privacy di Zinzino


CONTINUA
Si prega di controllare questa casella
Questo è un campo obbligatorio

SE TI PIACE L’IDEA DI ESSERE IL CAPO DI TE STESSO, SEI


NEL POSTO GIUSTO
Lavora secondo il tuo ritmo

Condividi prodotti che cambiano la vita


Crea un reddito da portafoglio
Guadagna un minimo di 20.000 Euro per i tuoi primi
100 clienti abbonati*

*Calcolo basato sull’accumulo e il mantenimento di


100 clienti Premier che effettuano acquisti per un
valore medio di 30 Euro al mese per un periodo di 25
mesi. Il reddito deriva da bonus contanti 1.275 Euro,
bonus Top-Team 7.500 Euro, bonus una tantum 10.000
Euro e provvigione di team 2.000 Euro per un totale
netto di 20.775 Euro.
TESTIMONIANZE

Sì, soldi, bonus auto e viaggi esotici sono fantastici, ma


la ricompensa migliore dell’attività è lo sviluppo e la
crescita personale.
- Manu
Lavoriamo solo part-time, ma riusciamo a ottenere una
rendita passiva superiore alla maggior parte degli
occupati a tempo pieno. E la parte migliore è essere il
capo di se stessi.
- Kim e Helle

Sono una mamma e amo l’orario flessibile che mi


consente di integrare il reddito e gestirmi in
autonomia.
- Matilda

In qualità di fisioterapista e agopuntore, considero


molto importanti i risultati ottenuti dai prodotti e sono
orgoglioso di rappresentare i prodotti Zinzino, poiché
aiutano veramente le persone.
- Einar

I NOSTRI PRODOTTI SONO MOLTO IMPORTANTI E CIÒ È


ANCORA PIÙ DEGNO DI NOTA

Siamo impegnati a creare un impatto positivo nella vita


dei bambini in tutto il mondo.

La missione della Fondazione Zinzino è fornire


supporto a programmi che aiutano ragazze e ragazzi a
uscire dalla condizione di povertà grazie all’istruzione.
Nel corso degli anni, Zinzino ha sostenuto una scuola a
Karwi, India. Uno dei gli studenti che fa parte di questo
programma è Chotu Kumar, 13 anni. Ogni primavera la
scuola di Ebenezer accoglie studenti grazie al progetto
di beneficenza avviato da Glocal Aid e dalla Fondazione
Zinzino.
PRODOTTI CHE FANNO DAVVERO LA DIFFERENZA
NELLA VITA DEI CLIENTI
Se ci fosse un test che ti dice se la tua dieta ti protegge
dai potenziali fattori di rischio, lo faresti? Molto
probabilmente risponderesti di sì come le 250.000
persone che si sono già sottoposte a questo test. Ecco
perché la partnership con Zinzino è una grande
opportunità per guadagnare e allo stesso tempo
aiutare le persone a tutelare la loro salute.
LA TECNOLOGIA PRIMA DI TUTTO - BUSINESS

ZINZINO HUB
All'interno di questa piattaforma intraprenderai un
chiaro percorso di crescita per la tua attività. Tutti i
contenuti di cui hai bisogno per condividere,
presentare, iscrivere, elevare e duplicare i tuoi team
con il sistema S.P.E.E.D sono in ZINZINO HUB

APP ZINZINO GOCORE


GOCORE è il nostro programma di sviluppo personale e
professionale disponibile per i Partner indipendenti
Zinzino. Relatori d’eccellenza e top leader di Zinzino
condividono le loro conoscenze su come sviluppare sé
stessi e la propria attività

UNA SOCIETÀ CON CUI PUOI ESSERE


ORGOGLIOSO DI LAVORARE

Società quotata sul Nasdaq OMX First North


- Membri dell'Associazione di Vendita Diretta
- Crescita del fatturato in doppia cifra
- Solida base finanziaria
- Espansione in tutto il mondo

UNIRSI A NOI È GRATUITO E NON CI SONO LIMITI A


QUELLO CHE PUOI FARE CON LA TUA PARTNERSHIP
ZINZINO
UNISCITI ORA E APPROFITTA DELLE NOSTRE OFFERTE
SPECIALI
CONTATTA IL TUO PARTNER:
Norwegian

SKAP EN EKSTRAINNTEKT
MED VÅRE LIVSENDRENDE PRODUKTER

REGISTRER DEG GRATIS NÅ


REGISTRER DEG
E-POST
FORNAVN
ETTERNAVN
TELEFONNUMMER

Jeg godtar Zinzinos Personvernregler


FORTSETT
Vennligst marker denne boksen
Dette feltet er obligatorisk

OM DET HØRES BRA UT Å VÆRE SIN EGEN SJEF, ER DU


PÅ RETT STED
Jobb når det passer deg

Del livsendrende produkter


Skap porteføljeinntekter
Tjen minimum 20 000 Euro på dine 100 første
abonnerende kunder *

* Denne inntektspåstanden er basert på akkumulering


og opprettholdelse av 100 Premier customers, som i
gjennomsnitt handler for 30 Euro per måned, i en
periode på 25 måneder. Inntekten er avledet fra Cash
Bonus 1275 Euro, Top-Team bonus 7500 Euro, One
time bonus 10000 Euro og team commission 2000
Euro, en totalsum på 20775 Euro.
ANBEFALINGER

Ja, pengene, eksotiske reiser og bilbonus er kjempebra.


Men den beste belønningen i virksomheten er veksten
og selvutviklingen – hvem du blir.
– Manu
Dette er vår deltidsjobb. Men den gir oss en større
repeterende inntekt, enn det folk flest tjener i en
heltidsjobb. Og det beste er, at man får være sin egen
sjef.
– Kim og Helle

Som hjemmeværende mamma, elsker jeg den fleksible


arbeidstiden. Det gjør det mulig for meg å skape en
ekstra inntekt, på mine egne premisser.
– Matilda

Som fysioterapeut og akupunktør, er resultatene av


produktene det viktigste for meg . Og jeg er stolt av å
representere Zinzino-produktene, fordi de hjelper så
mange mennesker.
– Einar

VÅRE PRODUKTER ER SVÆRT VIKTIGE. DETTE ER ENDA


VIKTIGERE

Vi ønsker å ha en positiv innvirkning på barns liv over


hele verden.

Zinzino stiftelsens formål er å støtte prosjekter som


hjelper gutter og jenter ut av fattigdom og gir dem en
mulighet til utdanning. De siste årene har Zinzino
støttet en skole i Karwi, India. En av studentene er 13
år gamle Chotu Kumar. Hver vår blir studenter
innskrevet ved Ebenezer School, takket være
veldedighetsprosjektet som ble opprettet av Glocal Aid
og Zinzino Foundation.
PRODUKTER SOM SKAPER EN MÅLBAR FORSKJELL I
KUNDENES LIV
Hvis det fantes en test som kunne fortelle deg om
hvorvidt ditt kosthold beskyttet deg mot mulige
risikofaktorer, ville du tatt den? Mest sannsynlig ville du
sagt ja, slik som de 250.000 personene som allerede
har testet seg. Dette er grunnen til at et partnerskap
hos Zinzino er en flott mulighet til å tjene penger,
samtidig som man får mulighet til å hjelpe folk med å
beskytte sin helse.
TEKNOLOGI FØRST - BUSINESS

ZINZINO HUB
Innenfor denne plattformen vil du finne en tydelig vei
for å utvikle din virksomhet. Alt innholdet du trenger,
S.P.E.E.D system (to Share, Present, Enroll, Elevate and
Duplicate your teams) finnes i ZINZINO HUB

ZINZINO GOCORE APP


GOCORE er vårt personlige og profesjonelle
utviklingsprogram, som er tilgjengelig for Zinzinos
uavhengige partnere. Talere i verdensklasse, så vel som
Zinzinos toppledere, deler kunnskap om hvordan du og
din virksomhet kan vokse.

ET SELSKAP DU KAN VÆRE


STOLT AV Å JOBBE MED

Børsnotert på Nasdaq OMX First North


- Medlem av Direktesalgsforbund
- Tosifret salgsvekst
- Sterkt finansielt fundament
- Ekspanderer over hele verden

DET ER GRATIS Å BLI MED, OG DET ER INGEN


BEGRENSNING FOR HVOR LANGT DU KAN TA DITT
ZINZINO PARTNERSKAP

BLI MED NÅ OG DRA NYTTE AV VÅRE SPESIALTILBUD


KONTAKT DIN PARTNER:
Polish

ZBUDUJ ŹRÓDŁO DRUGIEGO


DOCHODU Z NASZYMI PRODUKTAMI
ODMIENIAJĄCYMI ŻYCIE

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ ZA DARMO


ZAREJESTRUJ SIĘ
E-MAIL
IMIĘ
NAZWISKO
NUMER TELEFONU

Akceptuję politykę prywatności Zinzino


KONTYNUUJ
Zaznacz to pole
To pole jest wymagane

JEŚLI PODOBA CI SIĘ POMYSŁ BYCIA WŁASNYM


SZEFEM, TO JESTEŚ W DOBRYM MIEJSCU
Samodzielnie ustalaj harmonogram pracy

Sprzedawaj produkty zmieniające życie


Twórz źródło dochodu dzięki naszej ofercie
Zyskaj co najmniej 20 000 euro za pierwszych 100
zarejestrowanych klientów*

*Kwota obliczona w przypadku zebrania i utrzymania


100 klientów Premier, którzy dokonują zakupów za
kwotę średnio 30 euro miesięcznie przez okres 25
miesięcy. Dochód pochodzi z bonusów: Cash Bonus w
wys. 1275 euro, Top-Team w wys. 7500 euro, One Time
w wys. 10 000 euro i prowizji dla zespołu w wys. 2000
euro w przypadku całkowitego dochodu netto w wys.
20 775 euro.
REFERENCJE

Tak, pieniądze, egzotyczne wycieczki i bonus w postaci


samochodu są świetne. Ale najlepszą nagrodą tego
biznesu są możliwości i samorozwój — to, kim się
stajesz
— Manu
Działalność prowadzimy w niepełnym wymiarze godzin.
Ale ona zapewnia nam większe dochody rezydualne niż
większość ludzi uzyskuje z pełnego etatu. A najlepsze
z tego wszystkiego jest bycie swoim własnym szefem
— Kim i Helle

Jestem mamą pozostającą w domu, dlatego podobają


mi się elastyczne godziny pracy. Dzięki temu mogę
tworzyć dodatkowy dochód i robić to na własnych
warunkach
— Matilda

Jestem fizjoterapeutą i specjalistą od akupunktury,


dlatego dla mnie najważniejsze są wyniki, które
zapewniają produkty. I jestem dumny, mogąc
reprezentować produkty Zinzino, ponieważ tak bardzo
pomagają ludziom
— Einar

NASZE PRODUKTY SĄ BARDZO WAŻNE, A TO JEST


NAJISTOTNIEJSZE

Naszym zadaniem jest wywierać pozytywny wpływ na


życie dzieci na całym świecie.

Misją Fundacji Zinzino jest zapewnienie wsparcia dla


programów, które pomagają dziewczętom i chłopcom
wyjść z ubóstwa dzięki edukacji. Od wielu lat Zinzino
wspiera szkołę w Karwi, w Indiach. Jednym z uczniów
uczestniczącym w programie jest 13-letni Chotu Kumar.
Każdej wiosny dzieci są wpisywane na listę uczniów
Ebenezer School, dzięki projektowi charytatywnemu z
inicjatywy Glocal Aid i Fundacji Zinzino.
PRODUKTY, KTÓRE WNOSZĄ WYMIERNE RÓŻNICE W
ŻYCIE KLIENTÓW
Gdyby istniał test stwierdzający, czy Twój sposób
odżywiania chroni Cię przed potencjalnymi czynnikami
ryzyka, czy chciałbyś go wypełnić? Prawdopodobnie
odpowiesz, że tak — podobnie jak 250 000 osób, które
już wykonały test. Dlatego współpraca z Zinzino to
świetna okazja, aby zarabiać i jednocześnie pomagać
ludziom dbać o zdrowie.
TECHNOLOGIA PRZEDE WSZYSTKIM — FIRMY

ZINZINO HUB
Tej platforma pomoże Ci w prosty sposób rozwijać
swoją działalność. Na platformie ZINZINO HUB
najdziesz wszystkie zasoby, jakich potrzebujesz, aby
udostępniać i prezentować materiały, rejestrować,
rozwijać i pomnażać swoje zespoły w systemie
S.P.E.E.D.

APLIKACJA ZINZINO GOCORE


GOCORE jest nasz program rozwoju osobistego i
zawodowego dostępny dla niezależnych partnerów
Zinzino. Światowej klasy mówcy oraz najważniejsi
liderzy Zinzino uczą, jak rozwijać siebie i swoją firmę.

FIRMA, Z KTÓRĄ WPSÓŁPRACUJESZ


Z DUMĄ

Spółka notowana na rynku Nasdaq OMX First North


- Członkowie Direct Selling Association
- Dwucyfrowy wzrost sprzedaży
- Solidne podstawy finansowe
- Rozwijamy się na całym świecie

BEZPŁATNA REJESTRACJA I NIEOGRANICZONE


MOŻLIWOŚCI ROZWOJU WSPÓŁPRACY W RAMACH
PARTNERSTWA Z ZINZINO
DOŁĄCZ TERAZ I SKORZYSTAJ Z NASZYCH OFERT
SPECJALNYCH
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM PARTNEREM:
Romanian

CONSTRUIŢI UN AL DOILEA
VENIT CU PRODUSELE NOASTRE DE SCHIMBARE A
VIEȚII

ÎNSCRIEȚI-VĂ GRATUIT ACUM


ÎNSCRIEȚI-VĂ
E-MAIL
PRENUME
NUME
NUMĂR DE TELEFON

Accept Politica de Confidențialitate Zinzino


CONTINUAŢI
Vă rugăm să bifați această casetă
Acest câmp este obligatoriu

DACĂ A FI PROPRIUL DVS. ŞEF SUNĂ BINE PENTRU


DVS., ATUNCI SUNTEŢI ÎN LOCUL POTRIVIT
Lucrați după programul dvs. propriu

Distribuiți produse care schimbă viața


Creaţi o varietate de venituri
Câștigați un minimum de 20.000 Euro pentru primii
100 de consumatori abonați*

* Această afirmație de câștiguri se bazează pe


recrutarea și păstrarea a 100 de consumatori Premier
care achiziționează o medie de 30 Euro pe lună pentru
o perioadă de 25 de luni. Venitul provine din Bonus de
Consumator 1.275 Euro, Bonus Top-Team 7.500 Euro,
Bonus Unic 10.000 Euro și Bonus de echipă 2.000 Euro
pentru un total net de 20.775 Euro.
MĂRTURII

„Da, banii, călătoriile exotice și bonusul pentru mașină


sunt extraordinare. Dar cea mai bună recompensă a
afacerii este creșterea și dezvoltarea personală -
persoana care devii.‘‘
- Manu
,,Lucrăm la afacere doar cu jumătate de normă. Dar ne
asigură un venit pasiv mai mare decât primesc
majoritatea oamenilor cu normă întreagă. Și cea mai
bună parte este să fii propriul tău șef.“
- Kim & Helle

„Ca mamă casnică, îndrăgesc programul flexibil. Îmi


permite să creez un venit suplimentar și să o fac în
condiţiile mele.“
- Matilda

„Ca fizioterapeut şi acupuncturist, cel mai important


lucru pentru mine sunt rezultatele pe care le generează
produsele. Şi sunt mândru să prezint produsele Zinzino,
deoarece acestea ajută oamenii atât de mult.”
- Einar

PRODUSELE NOASTRE SUNT FOARTE IMPORTANTE ŞI


ACEST LUCRU ESTE CHIAR MAI IMPORTANT

Ne-am angajat să generăm un impact pozitiv asupra


vieții tuturor copiilor din întreaga lume.

Misiunea Fundației Zinzino este de a asigura sprijin


pentru programe care ajută fete și băieți să scape de
sărăcie prin educație. De-a lungul anilor, Zinzino a
susținut o școală în Karwi, India. Unul dintre elevii care
fac parte din acest program este Chotu Kumar, de 13
ani. În fiecare primăvară elevii sunt înscriși la Școala
Ebenezer, datorită proiectului de caritate inițiat de
Glocal Aid și Fundația Zinzino.
PRODUSE CARE CREEAZÃ O DIFERENŢÃ MÃSURABILÃ
ÎN VIAŢA CONSUMATORILOR
Dacă ar exista un test care să vă arate dacă dieta dvs. a
fost protejată de factorii de risc potențiali, l-ați face?
Cel mai probabil ați spune da, la fel ca 280.000 de
oameni care au fost deja testați. De aceea,
parteneriatul cu Zinzino este o mare oportunitate de a
face bani și de a ajuta oamenii să-și protejeze
sănătatea în același timp.
AFACERE CU TEHNOLOGIE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

ZINZINO HUB
Prin această platformă veți avea o cale precisă pentru
creșterea afacerii dvs. Tot conținutul de care aveți
nevoie pentru a Distribui, a Prezenta, a Înscrie, a
Promova și a Duplica echipele dvs. cu sistemul S.P.E.E.D
este în ZINZINO HUB

APLICAŢIA ZINZINO GOCORE


GOCORE este programul nostru de dezvoltare
personală și profesională disponibil pentru Parteneri
Independenți Zinzino. Vorbitori de clasă mondială,
precum și lideri de top Zinzino împărtășesc cunoștințe
despre cum să creșteți dvs. și afacerea dvs.

O COMPANIE CU CARE DVS. PUTEȚI


FI MÂNDRU SĂ LUCRAȚI

Companie listată la Nasdaq OMX First North


- Membră în Asociația de Vânzări Directe
- Creştere de vânzări de două cifre
- Fundament financiar puternic
- Extindere în toată lumea

ESTE GRATUIT SĂ VĂ ALĂTURAŢI ȘI NU EXISTĂ NICIO


LIMITĂ ÎN A AVEA SUCCES PRIN PARTENERIATUL CU
ZINZINO
ALĂTURAŢI-VĂ ACUM ŞI PROFITAŢI DE OFERTELE
NOASTRE SPECIALE
CONTACTAŢI PARTENERUL DVS.
Spanish

CONSTRUIR UN SEGUNDO
INGRESO GRACIAS A NUESTROS PRODUCTOS QUE
CAMBIAN LA VIDA

INSCRÍBETE AHORA SIN COSTE ALGUNO


INSCRÍBETE
CORREO ELECTRÓNICO
NOMBRE
APELLIDO
NÚMERO DE TELÉFONO

Acepto la política de privacidad de Zinzino


CONTINUAR
Por favor, marca esta casilla
Este campo es obligatorio

SI TE PARECE UNA BUENA IDEA SER TU PROPIO JEFE


ESTÁS EN EL LUGAR ADECUADO
Trabaja según tu propio horario

Comparte productos que cambian la vida


Crea ingresos de cartera
Cobra un mínimo de 20 000 euros por tus 100
primeros clientes suscriptores*

*Este cobro se basa en la acumulación, y


mantenimiento, de 100 Clientes Premier, con un
promedio de compras de 30 euros por mes durante un
periodo de 25 meses. El ingreso se deriva del Cash
bonus de 1 275 euros, Top-team bonus de 7 500 euros,
Prima Adicional de 10 000 euros y Team commission
de 2 000 euros, sumando un total neto de 20 775
euros.
TESTIMONIOS

Es verdad, el dinero, los viajes exóticos y la Prima del


Coche son geniales. Pero el premio más grande del
negocio es el crecimiento y el desarrollo personal - la
persona que llegas a ser.
- Manu
Nos dedicamos al negocio media jornada. Pero nos
proporciona un ingreso residual mayor a lo que mucha
gente consigue trabajando tiempo completo. Y la
mejor parte es ser tu propio jefe.
- Kim & Helle

Como ama de casa, me encanta el horario flexible. Me


permite organizar un ingreso complementario, y
hacerlo a mi manera.
- Matilda

Como fisioterapeuta y acupunturista, lo más


importante para mi son los resultados generados por
los productos. Y los productos Zinzino me llenan de
orgullo ya que, realmente ayudan a las personas.
- Einar

NUESTROS PRODUCTOS SON MUY IMPORTANTES Y


ESTO LO ES TODAVÍA MÁS

Estamos aquí para generar un impacto positivo en la


vida de niños, en todo el mundo.

La misión de la Fundación Zinzino es ofrecer apoyo a


proyectos que ayudan niños y niñas salir de la pobreza
mediante la educación. A lo largo de los años, Zinzino
ha apoyado una escuela en Karwi, India. Uno de los
estudiantes, que participa en el programa, es Chotu
Komar, de 13 años. Cada primavera se inscriben
estudiantes a la Escuela Ebenezer, gracias al proyecto
solidario iniciado por Glocal Aid y la Fundación Zinzino.
PRODUCTOS QUE CREAN UNA MEJOR MEASURBLE EN
LA VIDA DE LOS CLIENTES
¿Si existiera una prueba que te dijera si tu alimento te
protegiera de posibles factores de riesgo, la usarías? Lo
más probable es que dirías que sí, como ya hicieron los
250 000 personas que se hicieron la prueba. Es por
esta razón asociarse con Zinzino es la mejor
oportunidad para ganar dinero y ayudar a la gente
proteger la salud al mismo tiempo.
PRIMERO, LA TECNOLOGÍA - NEGOCIO

CENTRO ZiNZINO
Partiendo de esta plataforma conocerás un camino
claro para hacer crecer tu negocio. Todo el contenido
necesario para Compartir, Presentar, Inscribir, Elevar y
Duplicar tus equipos, utilizando el sistema S.P.E.E.D lo
encuentras en el CENTRO ZINZINO

LA APLICACIÓN ZINZINO GOCORE


GOCORE es el programa de desarrollo personal y
profesional disponible para los Partners
Independientes de Zinzino. Oradores de clase mundial,
así como Líderes Zinzino, comparten sus conocimientos
sobre cómo hacerte crecer, y también tu negocio

UNA COMPAÑÍA PARA SENTIR


ORGULLO POR LA COLABORACIÓN

Sociedad cotizada en Nasdaq OMX First North


-Miembros de la Asociación de Ventas Directas
-Crecimiento de Ventas de doble dígitos
-Una base financiera sólida
-Expansión por todo el mundo

ES GRATIS UNIRSE Y NO HAY LÍMITE HASTA DÓNDE


PUEDAS LLEGAR CON TU ZINZINO PARTNERSHIP
ÚNETE AHORA Y APROVECHA NUESTRAS OFERTAS
ESPECIALES
PÓNTE EN CONTACTO CON TU PARTNER:
French

CRÉER UN SECOND
REVENU AVEC NOS PRODUITS QUI CHANGENT LA VIE

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT DÈS MAINTENANT


S'ENREGISTRER
EMAIL
PRÉNOM
NOM DE FAMILLE
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

J’accepte la politique de confidentialité de Zinzino


CONTINUER
Veuillez cocher cette case
Ce champ est obligatoire

SI ÊTRE VOTRE PROPRE PATRON PARAIT BON POUR


VOUS, ALORS, VOUS ÊTES À LA BONNE PLACE
Gérez vous-même votre emploi du temps.

Partagez des produits qui changent la vie


Créez un revenu de portefeuille
Gagner un minimum de 20 000 euros pour vos 100
premiers clients abonnés *

* Ces revenus sont basés sur l’accumulation et la


conservation de 100 clients Premium achetant en
moyenne 30 euros par mois pour une période de 25
mois. Les revenus se décomposent comme suit : un
Cash Bonus de 1275 euros, un bonus de la meilleure
équipe de 7500 euros, un bonus ponctuel de 10000
euros et la commission d’équipe de 2000 euros pour
un montant total net de 20775 euros.
TÉMOIGNAGES

Oui, l’argent, les voyages exotiques et les bonus de


voiture sont excellents. Mais la meilleure récompense
de l'entreprise est la croissance et le développement
personnel - qui vous devenez.
- Manu
Nous ne travaillons qu’à temps partiel. Mais cela
permet un revenu complémentaire supérieur à celui
que la plupart des gens obtiennent à temps plein. Et la
meilleure partie est d’être votre propre patron.
-Kim & Helle

En tant que mère au foyer, j’adore les horaires flexibles.


Cela me permet de percevoir un revenu
supplémentaire et le faire selon mes propres
conditions.
-Matilda

En tant que physiothérapeute et acupuncteur, la chose


la plus importante pour moi est les résultats que
procurent les produits. Et je suis fier de représenter les
produits Zinzino car ils aident énormément les gens.
-Einar

NOS PRODUITS SONT TRÈS IMPORTANTS POUR TOUS


ET CELA EST D’AUTANT PLUS IMPORTANT POUR NOUS

Nous voulons créer un impact positif dans la vie des


enfants dans le monde entier.

La mission de la Fondation Zinzino est de fournir un


soutien aux programmes qui aident les filles et les
garçons à se sortir de la pauvreté par l’éducation. Au fil
des années, Zinzino a soutenu une école à Karwi, en
Inde. Un des étudiants faisant partie de ce programme,
Chotu Kumar est âgé de 13 ans. Chaque printemps, les
étudiants sont inscrits à l’école Ebenezer, grâce au
projet caritatif initié par Glocal aide et la fondation
Zinzino.
PRODUITS QUI CRÉENT UNE DIFFRENCE APRECIABLE
DANS LA VIE DES CLIENTS
Si un test pouvait vous indiquer si votre alimentation
vous protégeait des facteurs de risque potentiels, le
prendriez-vous? Vous diriez très probablement oui
comme les 250.000 personnes qui ont déjà été testées.
C’est pourquoi, être partenaire avec Zinzino est une
excellente opportunité pour se faire de l’argent et aider
les gens à protéger leur santé en même temps.
LA TECHNOLOGIE D’ABORD - BUSINESS

ZINZINO HUB
Au sein de cette plate-forme, vous découvrirez
clairement la ligne à suivre pour développer votre
entreprise. Tout le contenu dont vous avez besoin pour
partager, présenter, inscrire, promouvoir et dupliquer
vos équipes avec le système S.P.E.E.D est dans le
moyeu de ZINZINO

ZINZINO GOCORE APP


GOCORE est notre programme de développement
personnel et professionnel disponible pour les
partenaires de Zinzino indépendants. Des
conférenciers de classe mondiale ainsi que les
principaux dirigeants de Zinzino partagent leurs
connaissances sur la façon de se développer et de
développer son entreprise

UNE ENTREPRISE AVEC LAQUELLE VOUS POUVEZ ÊTRE


FIER DE TRAVAILLER

Société cotée sur le Nasdaq OMX First North


-Membres de l’association de vente directe
- Une croissance des ventes à deux chiffres
- Base financière solide
-Expansion dans le monde entier

IL EST LIBRE D’ADHÉRER, ET IL N’Y A PAS DE LIMITE


DANS LA MANIÈRE DE DEVENIR PARTENAIRE DE
ZINZINO
REJOIGNEZ-NOUS MAINTENANT ET PROFITEZ DE NOS
OFFRES SPÉCIALES
CONTACTEZ VOTRE PARTENAIRE :
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English English English English English
English English English