Вы находитесь на странице: 1из 32

Consiliul General al Municipiului Bucure[ti

Direc]ia General` de Asisten]` Social` a


Municipiului Bucure[ti
DESEN - Program educativ 0-4 Ani
ATELIER DE

2
ATELIER DE DESEN - Program educ
ativ 0-4 An
i

3
DESEN - Program educativ 0-4 Ani
ATELIER DE

4
ATELIER DE DESEN - Program educ
ativ 0-4 An
i

Acest program educativ este parte a proiectului ”Mai multe centre


de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru
tine” şi are ca scop diversificarea activităţilor educative din creşă. El
face parte din pachetul de 9 programe educative care abordează
psihologia copilului, igiena copilului, activităţile desfăşurate de către
copilul mic şi împreună cu acesta, dar şi desenul, muzica şi jocul, ca
instrumente în procesul de educaţie.
Programul este conceput astfel încât să poată fi aplicat cu
uşurinţă de către oricare dintre membrii echipei pluridisciplinare care
se ocupă de îngrijirea şi educarea copiilor cu vârste între 0 şi 4 ani.
Sperăm ca acest program să reprezinte o referinţă în activitatea
practicienilor şi un instrument util prin care aceştia să completeze
exerciţiile sau metodele aplicate, astfel încât să răspundă nevoilor de
educaţie şi dezvoltare sănătoasă a copiilor din creşă.

5
DESEN - Program educativ 0-4 Ani
ATELIER DE

6
ATELIER DE DESEN - Program educ
ativ 0-4 An
i

CUPRINS
INTRODUCERE������������������������������������������������������������������������������������������������������2
DESENUL ÎN CADRUL EDUCAŢIEI TIMPURII A COPIILOR��������������������������2
BAZELE UNEI EDUCAŢII ARTISTICE�������������������������������������������������������������4
EVOLUŢIA EXPRESIEI ARTISTICE LA COPII �����������������������������������������������������6
ETAPA MÂZGĂLELILOR (2-4 ANI)������������������������������������������������������������������6
1.  Mâzgăleli dezordonate�������������������������������������������������������������������������7
2.  Mâzgăleli controlate�����������������������������������������������������������������������������7
3.  Mâzgăleli cu nume�������������������������������������������������������������������������������8
EDUCAŢIA ARTISTICĂ DE LA 0 LA 3 ANI������������������������������������������������������������9
ACUARELELE��������������������������������������������������������������������������������������������������9
LUTUL������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
DESCOPERIREA CORPULUI CU AJUTORUL PICTURII.����������������������������12
1. Materiale necesare������������������������������������������������������������������������������12
2. Tehnici specifice����������������������������������������������������������������������������������13
ACTIVITĂŢI�����������������������������������������������������������������������������������������������������������15
ACTIVITĂŢI DE PICTURĂ�����������������������������������������������������������������������������15
1. Activităţi care implică utilizarea apei����������������������������������������������������15
2. Activităţi cu ceară şi creioane��������������������������������������������������������������16
ACTIVITĂŢI DE MODELARE ŞI FORMARE�������������������������������������������������16
HÂRTIE (TOCATĂ, MĂRUNŢITĂ, LIPITĂ, ÎNCREŢITĂ���������������������������������17
ELEMENTELE DE BAZà ALE LIMBAJULUI ARTISTIC�������������������������������������17
CULOAREA����������������������������������������������������������������������������������������������������17
LINIA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
FORMA����������������������������������������������������������������������������������������������������������21
VOLUMUL������������������������������������������������������������������������������������������������������22
EVALUAREA��������������������������������������������������������������������������������������������������������24

1
DESEN - Program educativ 0-4 Ani
ATELIER DE

INTRODUCERE

DESENUL ÎN CADRUL EDUCAŢIEI TIMPURII A COPIILOR


Pentru copilul cu vârsta între 0 şi 3 ani, educaţia plastică şi
grafică poate declanşa acţiuni multiple, atât în cadrul viitorului proces
de învăţare, cât şi pentru exprimarea naturală a acestuia.
Sesiunile de activităţi grafice includ obiective educaţionale,
estetice şi recreative.
Încă de la cele mai fragede vârste, copiii au nevoie să comunice
cu lumea cea mai apropiată şi mai mică din jurul lor.
Copiii se exprimă prin intermediul desenelor şi imaginilor, iar
acest lucru presupune ca educatorii să înţeleagă aceste desene şi
imagini şi să stăpânească anumite tehnici cu care să poată da un
sens unui desen.
În acest fel, educatorii vor putea diagnostica personalitatea
copiilor şi vor fi în măsură să îşi fundamenteze abordarea pe ceea ce
face copilul.
Spaţiul şi locul în care se realizează educaţia plastică trebuie
să pună la dispoziţia copiilor toate acele materiale care pot fi
transformabile prin manipulare. Copiii, încă din primele momente ale
vieţii, încep să acumuleze cunoştinţe despre mediu prin atingerea
obiectelor, prin introducerea acestora în gură; plăcerea pe care o simt
prin atingere şi manipulare este mare şi creşte atunci când descoperă
puterea de a transforma anumite materiale.
Cel mai important lucru din acest sector al educaţiei nu este
atât de a dezvolta un proces de învăţare, cât mai ales de a maximiza

2
ATELIER DE DESEN - Program educ
ativ 0-4 An
i

creativitatea şi libera exprimare.


Fiecare copil are propriul mod de viaţă, de interpretare a
mediului, prin urmare, propriul fel de exprimare.
Prin intermediul activităţilor artistice copiii vor descoperi treptat
că, în afară de limbajul oral, se pot exprima dintr-o altă perspectivă şi
pot crea propriile coduri de imagini, culori, forme.
Actul de a crea este foarte personal, astfel că adultul nu trebuie
să intervină propunând anumite modele sau corectând, adultul nu ar
trebui să sugereze ceea ce ar trebui să facă copilul.
Copiii trebuie să manipuleze în mod liber toate materialele,
trebuie să se murdărească... obiectivul nu este de a crea ceva frumos,
de a spune lucruri de genul “soarele nu este verde, încearcă din nou”,
“fii atent, nu te murdări!”, “acest lucru nu este aşa”... aceste afirmaţii
restricţionează şi înlocuiesc orice proces de experimentare.

3
DESEN - Program educativ 0-4 Ani
ATELIER DE

BAZELE UNEI EDUCAŢII ARTISTICE


Valoare intrinsecă, arta apare alături de ştiinţă şi tehnologie, ca
o faţetă fundamentală a fiinţelor umane.
Pe parcursul dezvoltării educaţiei artistice este important să luaţi
în considerare următoarele aspecte/recomandări:
Adaptare la nivelul de dezvoltare a copilului, psihologie
comportamentală începând cu dezvoltarea lingvistică şi ajungând la
îndeplinirea unor activităţi specifice, în cadrul grupei de vârstă 2-6 ani
predomină exprimarea prin intermediul simbolurilor, precum desenul,
jocurile verbale, pe baza cărora urmând a se dezvolta experienţa
artistică.
Este necesar să ne adaptăm atât noi înşine cât şi activitatea
respectivă pentru a contribui la dezvoltarea maturităţii copilului.
Psihologia dezvoltării copilului ne dezvăluie faptul că între 2-6 ani,
copiii se află într-un proces de dezvoltare a limbajului şi de completare
a unor activităţi specifice. În această perioadă este importantă
dezvoltarea experienţei artistice, astfel că putem realiza o conexiune
între aceste elemente diferite şi expresiile simbolice cu ajutorul
desenelor şi jocurilor de limbaj.
Dezvoltarea sensibilităţii este esenţială pentru o educaţie
artistică. Percepţiile senzoriale şi senzitive pot fi şi trebuie să fie
educate. O strategie pentru dezvoltarea sensibilităţii este reprezentată
de educarea sentimentelor precum: plăcere, lipsă de plăcere,
pasiune, fericire, nefericire, tristeţe. Sensibilitatea îmbunătăţeşte toate
activităţile mentale, nu numai pe cele artistice. Dezvoltarea acuităţii
senzitive implică creşterea capacităţii de recunoaştere şi diferenţiere
a formelor, culorilor, volumelor... şi a relaţiilor.
Dezvoltarea abilităţilor creative, activităţile artistice sunt

4
ATELIER DE DESEN - Program educ
ativ 0-4 An
i

importante pentru încurajarea creativităţii, iar aici ne referim la


activităţile care le oferă spaţiu copiilor, pentru ca aceştia să poată
crea, să poată inventa noi construcţii şi nu să reproducă pur şi simplu,
în mod mecanic, desene, poeme, forme etc.
Prin auto-exprimare, activităţile artistice trebuie să ofere copiilor
posibilitatea de a exprima ceea ce doresc sau au nevoie să exprime.
Activitatea artistică, ca modalitate de comunicare a sentimentelor,
emoţiilor, ideilor, le oferă spaţiul necesar pentru a face lucrurile în alt
mod.
Dezvoltarea stimei faţă de sine. Atunci când le oferim spaţiu
copiilor pentru a desfăşura activităţi artistice, trebuie să-i încurajăm şi
să-i facem să se simtă implicaţi în acea activitate; această implicare
ar trebui încurajată şi apreciată, pentru a induce copilului încrederea
în propriile resurse de exprimare. Este important să ne manifestăm
interesul cu privire la activitatea lor şi să o apreciem ca modalitate
de exprimare, la fel de valoroasă ca oricare alta. Le putem spune
că tehnica poate fi îmbunătăţită, dar că ceea ce ei au exprimat prin
desen este cu adevărat important.
Utilizarea unor alte resurse de exprimare: activitatea artistică
ne permite utilizarea altor limbaje, precum cel verbal, matematic,
grafic, muzical şi fizic, ca instrumente fundamentale de comunicare
şi facilitează nu doar îmbunătăţirea laturii artistice, dar şi transferul
cunoştinţelor de matematică, exprimare orală, muzică etc. în alte
domenii.
Educaţia artistică sprijină democratizarea culturii. Eterogenitatea
mediului familiei şi al mediului cultural, posibilităţile familiei,
conştientizarea priorităţilor se reflectă în faptul că nu toţi copiii ajung
la şcoală cu aceeaşi experienţă culturală sau cu aceeaşi motivaţie
pentru experienţe de tip artistic. Educaţia antepreşcolară trebuie să

5
DESEN - Program educativ 0-4 Ani
ATELIER DE

echilibreze aceste inegalităţi chiar de la început, pentru a contribui la


dezvoltarea experienţei culturale şi artistice a copiilor.

EVOLUŢIA EXPRESIEI ARTISTICE LA COPII

ETAPA MÂZGĂLELILOR (2-4 ANI)


Prima înregistrare a exprimării grafice ia de obicei forma unor
mâzgălituri, pe la vârsta de 18 luni.
Mâzgăliturile nu trebuie să fie tăiate. Sunt structuri liniare care
demonstrează schimbările de tensiune musculară care caracterizează
corpul copilului, şi nu presupun control vizual.

6
ATELIER DE DESEN - Program educ
ativ 0-4 An
i

1.  Mâzgăleli dezordonate


• Reprezentări inutile.
• Linii lungi, fără sens sau ordine.
• Dezvoltate de mişcări kinestezice, pur gestuale, ca un joc.
• Realizarea a două tipuri de mâzgăleli: longitudinale şi circulare.
• Copilul încă nu are control vizual.

2.  Mâzgăleli controlate


• La 6 luni, după ce învaţă să mâzgălească folosind coordonarea
vizual-motorie, începe să-i placă.
• Nu intenţionează să deseneze un anumit lucru.
• Poate să copieze un cerc, dar nu un pătrat şi devine interesat să
utilizeze culori.

7
DESEN - Program educativ 0-4 Ani
ATELIER DE

3.  Mâzgăleli cu nume


• La 3-4 ani începe să facă legătura între mâzgălelile sale şi mediul
înconjurător.
• Dă nume mâzgălelilor, reprezentări greu de recunoscut.
• Aceasta este o transformare a unui gând kinestezic printr-o imagine.
• Măreşte timpul dedicat desenelor sale, iar lucrul de care se bucură
cel mai mult sunt culorile.
• Mâzgălelile evoluează rapid
• În curând, cercurile şi liniile se vor combina pentru a forma o schemă
a unei figuri umane.
• Adulţii nu ar trebui să interpreteze mâzgălelile, ar trebui să încurajeze
copilul să le dea un nume sau o explicaţie.
• Mâzgăleala ţine de dezvoltarea fizică, psihologică şi motorie, nu de
o motivaţie pur artistică.
• Educatorul va insufla încredere şi entuziasm, nu va interpreta şi nu
va încerca să-i înveţe pe copii să deseneze sau să copieze.
• Participarea adulţilor este importantă în experienţa mâzgălelilor,
dar nu în actul de desenare în sine.

8
ATELIER DE DESEN - Program educ
ativ 0-4 An
i

EDUCAŢIA ARTISTICĂ DE LA 0 LA 3 ANI


Obiectivele care urmează să fie atinse în această perioadă prin
expresie artistică sunt:
• dezvoltarea relaţiei dintre mişcarea mâinilor şi liniile realizate
cu acestea;
• trecerea de la o mâzgăleală necontrolată la o mişcare
controlată şi la forme;
• începerea desenului şi a exprimării culorilor;
• dezvoltarea capacităţii de a reprezenta forme deschise şi
închise.
Trebuie să începem cu toate acele materiale care pot fi
manipulate direct cu mâinile (făină, lut, acuarele).

ACUARELELE
Primul contact cu acuarelele vor oferi senzaţii diferite: sunt reci,
se spală, se usucă pe mâini lăsându-le pictate...

9
DESEN - Program educativ 0-4 Ani
ATELIER DE

LUTUL
Oferă un farmec special: copilul îl atinge, îl loveşte cu mâna, îl
turteşte pe masă, îl ciupeşte, îşi afundă mâinile în el, îl transformă
în viermi, pelete (cărămidă, cărămizi) iar mai târziu, va învăţa să
construiască cu acestea... Ulterior, puteţi adăuga materiale care
presupun tehnici diferite, precum pensule, bureţi, legume, frunze...
Pe parcursul acestei etape,
vor fi introduse treptat diferite
modalităţi de utilizare a acestor
instrumente şi tehnici. Astfel,
copilul va dobândi cunoştinţe cu
privire la mecanisme care vor
facilita şi adăuga precizie liniilor
şi mişcărilor pe care le face, şi
se va bucura privind echilibrul
dintre ceea ce dorea să exprime
şi ceea ce a realizat.
Este important să fie puse
la dispoziţia sa o gamă variată
de instrumente şi mijloace de
exprimare; repararea şi grija
pentru materialul respectiv,
devreme ce are legătură directă
cu rezultatul obţinut (curăţarea
periilor, păstrarea acuarelelor
neamestecate, creioane colorate
ascuţite, carioci în stare bună...).
Este recomandat ca aceste activităţi să se desfăşoare într-o
încăpere luminoasă, de preferat aproape de o sursă de apă, astfel

10
ATELIER DE DESEN - Program educ
ativ 0-4 An
i

încât podeaua şi mesele să poată fi curăţate uşor. De asemenea,


este necesar să se prevadă un spaţiu în care să fie amplasate şorţuri
mari de cârpă sau plastic, potrivite copiilor.

Sugestii:
Profitaţi de posibilităţile din acest spaţiu de creaţie colectivă
pentru a face picturi murale. Orice poate fi considerat un
stimul: aniversarea unui copil, schimbarea unui anotimp,
sărbători tradiţionale etc.

Mai este nevoie, de asemenea, de un spaţiu de expunere,


incluzând un „spaţiu expoziţional” în clasă: un raft, un panou de
plută... împiedicând spargerea sau deteriorarea obiectelor realizate.
Fiecare copil va avea un loc pentru depozitarea creaţiilor lor care vă
vor ajuta să urmăriţi procesul creator al acestora.
Experimentarea cu lut, pământ şi apă. Lăsaţi copiii să aleagă
consistenţa pe care o doresc pentru aceste două materiale.
Preparaţi un aluat de pâine cu făină şi apă. Cu acelaşi material,
o altă activitate poate fi aceea de a adăuga colorant alimentar în apă.
Toate tipurile de colaje cu lut şi legume, cu diferite hârtii (mătase,
bomboane, reviste...) şi alte materiale (bumbac, beţe, paie, lână...).
Suportul poate fi o hârtie de ambalaj, un carton, o pânză mare, o
bucată de plastic etc.
Tehnici de imprimare cu degetul, cu buretele, cu tuberculi tăiaţi
pe jumătate (cartofi, morcovi...) pe pânză de bumbac sau carton.

11
DESEN - Program educativ 0-4 Ani
ATELIER DE

DESCOPERIREA CORPULUI CU AJUTORUL PICTURII.

1. Materiale necesare
Pânză/ Materiale pentru Materiale de
materiale de bază desenat şi pictat modelat
• Hârtie de • Vopsele pentru pictat • Lut
împachetat de cu degetul • Făină
diferite culori şi • Tempera • Rumeguş
mărimi • Cretă în diverse culori • Aluat de pâine
• Cartoane • Pensule de pictură • Picturi
• Hârtie creponată • Carioci subţiri şi • Plastilină şi
• Hârtie de mătase groase pastă
• Hârtie lucioasă • Acuarele
• Celofan • Stilouri din aluminiu
• Folie de aluminiu • Burete
• Vată de sticlă • Ţesături
• Carton (neted • Lac
sau ondulat) • Baie de fixare a
• Ziare, reviste vopselurilor
• Lipici
• Autocolante
• Fetru (stofă groasă)
perforat şi gros
• Paie
• Beţe de îngheţată
• Creioane

12
ATELIER DE DESEN - Program educ
ativ 0-4 An
i

2. Tehnici specifice
MATERIALE RESURSĂ CE SE POATE FACE?
• Periuţă de dinţi
• Guaşe sau tempera
• Pulverizare
• Folie sau carton
• Foarfeci
• Placă de faianţă
• Cerneală sau culori în ulei
• Rolă de cauciuc • Monotipuri
• Tampon de bumbac
• Hârtie
• Polistiren expandat
• Plută
• Pachet de carton
• Placă de faianţă
• Imprimare prin modificarea
• Creioane perforate sau
unei suprafeţe: punctată şi în
consumate
relief
• Rolă de cauciuc
• Lipici
• Foarfeci
• Hârtie sau carton
• Lipici
• Decolorare
• Carton închis la culoare
• Cerneală indiană
• Simetrie, drumuri
• Hârtie

13
DESEN - Program educativ 0-4 Ani
ATELIER DE

MATERIALE RESURSĂ CE SE POATE FACE?


• Cartof, ceapă...
• Plută
• Gumă de şters
• Plastilină • Ştanţare
• Cerneală de ştanţat
• Hârtie
• Ţesătură de bumbac
• Tempera
• Culori în ulei • Pete de culoare plutitoare sau
• Hârtie sau carton urme
• Recipient

14
ATELIER DE DESEN - Program educ
ativ 0-4 An
i

ACTIVITĂŢI
Educarea limbajului plastic şi vizual este fundamentală în
procesul de dezvoltare a copilului pentru viitorul acestuia/acesteia.
Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să-i învăţăm să vadă şi
să observe. Este important să-i învăţăm să fie activi în procesul de
observare, să fie capabili să selecteze şi să aleagă caracteristicile
relevante, semnificative ale obiectelor pe care le văd şi le observă.
Activităţile care vor fi dezvoltate trebuie să fie în strânsă legătură cu
procesul de observare, cu capacitatea copiilor de a vedea obiecte
din punct de vedere al culorilor, formelor, poziţiilor, reprezentării, în
funcţie de vârstă.

ACTIVITĂŢI DE PICTURĂ

1. Activităţi care implică utilizarea apei


• Imprimarea cu ajutorul degetelor (imprimare-dactilo) cu obiecte
(plută, cartofi, ceapă...).
• Suflatul: să împrăştie o pensulă plină de vopsea pe o hârtie uscată
în direcţii diferite.
• Spălatul: pictaţi cu straturi groase de culoare iar după uscare,
spălaţi cu pensula sau cu o bucată de pânză înmuiată pentru a
obţine transparenţa culorilor respective.
• Gravura: pe un strat de vopsea uscată, vopsiţi un alt strat, la fel
de gros şi, înainte de a se usca, răzuiţi forma care se doreşte
reprezentată.

15
DESEN - Program educativ 0-4 Ani
ATELIER DE

• Clesografie1 (tehnică de pictură): vom utiliza culori apoase pe o


hârtie pe care apoi o vom îndoi la jumătate. Înainte de a se usca,
suprapunerea de pete va da naştere unei imagini simetrice.

2. Activităţi cu ceară şi creioane


• Caligrafie: linie subţire cu vârful creionului.
• Umplere: linie groasă cu creionul tinzând să umple întreaga
suprafaţă de suport.
• Granulare: coloraţi în straturi succesive pe o hârtie, de câteva ori
într-o direcţie şi apoi în cealaltă, până la obţinerea unei texturi
uniforme.
• Gravare: umpleţi suprafaţa de colorat cu culori puternice şi apoi
acoperiţi cu alte culori închise.
• Frecare: amplasaţi obiecte plate (monede, medalii...) sub o hârtie,
daţi pe deasupra cu creionul astfel încât urmele acestora să apară
pe hârtia de desenat.

ACTIVITĂŢI DE MODELARE ŞI FORMARE


• Dezvoltarea coordonării motorii şi a simţului tactil pentru volum:
crearea unor mingi, cilindri, urmând metode analitice de construcţie
a unor forme.
• Reprezentare tridimensională a corpului uman: 1 plat, 2 cu ajutorul
metodei sintetice, o formă.
• Dezvoltarea libertăţii de exprimare, introducerea metodei sintetice,
a unei diversităţi de materiale care încurajează creativitatea.

1
Clesografia este o tehnică foarte uşor de folosit în cadrul activităţilor desfăşurate cu copiii: este nevoie
doar de o bucată de hârtie pe care o împăturiţi şi o desfaceţi, apoi puneţi culori apoase cu degetele şi
o împăturiţi din nou, înainte să se usuce. Presaţi hârtia şi locul în care aţi pus petele, astfel încât, după
redesfacerea hârtiei, culorile pe care le-aţi pus să formeze o imagine simetrică.

16
ATELIER DE DESEN - Program educ
ativ 0-4 An
i

• Obiectele modelate pot fi decorate - desene sau margini, cu


degetele sau cu un ac mai gros, apoi pictate după ce se usucă.

HÂRTIE (TOCATĂ, MĂRUNŢITĂ, LIPITĂ, ÎNCREŢITĂ)


Activităţi simple care determină obiective foarte specifice.
Toate acestea sunt învăţături de bază în procesul de dezvoltare
motorie a abilităţii de a scrie:
• Tocare: precizie, control, stăpânirea coordonării ochi-mână.
• Mărunţire: dezvoltă simţul tactil şi tonul. Activitate premergătoare
exerciţiilor de tundere.
• Tăiere: dezvoltă controlul vizual-motor. Prima dată cu mâinile,
după, utilizarea foarfecelor.
• Lipire: rafinează zona de presiune tactilă.
• Încreţire: dezvoltă conceptual volumul. Mototoleşte hârtia în
formă de minge.
• Alte activităţi mai complexe: colaje cu plastic, pictura pe perete
(lucrare colectivă), mozaic.

ELEMENTELE DE BAZĂ ALE LIMBAJULUI


ARTISTIC

CULOAREA
În etapa de mâzgălire, culoarea este irelevantă. Copiilor le place
să utilizeze culori pentru a atrage atenţia, dar toată activitatea se
concentrează asupra dezvoltării motorii.

17
DESEN - Program educativ 0-4 Ani
ATELIER DE

Copilul se simte atras de culori ca stimuli vizuali.


Ideea este că ei aleg culori care se pot combina uşor, culori
luminoase, dar, desigur, există întotdeauna alţi factori care pot avea
o influenţă asupra alegerilor pe care le fac, precum mărimea cutiei,
proximitatea sau dorinţa unui coleg; din când în când le putem sugera
combinaţii potrivite, care să reflecte bun gust.
• Este important ca el/ea să utilizeze cât mai multe culori în
realizarea liniilor astfel, pentru nivelul de percepţie este un
exerciţiu de diferenţiere vizuală.
• Etapa schematică, determină un interes faţă de relaţia
desen-obiect, copilul nu doreşte să stabilească o relaţie
rigidă cu o culoare, aceasta este folosită la nivel emoţional, în
concordanţă cu sentimentele lor, cu impactul vizual şi, uneori,
din întâmplare, orice obiect poate avea orice culoare.
• Etapa pre-schematică, oferă copilului o gamă variată de culori,
precum şi oportunitatea de a descoperi relaţii între culori prin
intermediul observaţiei şi experimentării. Nu criticaţi utilizarea
subiectivă a culorii în lucrarea lor. Unul dintre obiectivele
exprimării artistice este cel de a dezvolta creativitatea şi
libertatea de expresie.
• Încercăm să explicăm alegerea culorilor din punctul nostru
de vedere. Trebuie să fim foarte precauţi, ştim foarte puţine
despre acestea, iar valorile simbolice pe care le ataşăm
acestora sunt subiective.
• Este important să învăţăm copilul să facă diferenţa între pictură
şi umplerea unor desene, umplerea presupunând controlul
mişcării pentru a nu depăşi conturul, în timp ce pictura nu ţine
cont de acest aspect.
• De asemenea, culorile reprezintă o modalitate de construire a
unui model, copiii învaţă să vorbească, să simtă, să trăiască
culoarea.

18
ATELIER DE DESEN - Program educ
ativ 0-4 An
i

LINIA
• Linia, ca limbaj primar vizual, evoluează în reprezentarea grafică în
paralel cu dezvoltarea cognitivă şi motorie a copiilor.
• Pentru dezvoltarea coordonării motorii şi spaţiale, vom propune
exerciţii care lucrează muşchiul flexor şi abductor ai braţului
(muşchiul flexor permite flexarea, iar muşchiul abductor permite
întinderea braţului) şi degetul mare pentru a dobândi abilitatea de a
prinde şi înţelege obiectul pe care îl ţin în mână.
• Tehnicile utilizate şi progresul se realizează în paralel cu dezvoltarea
activităţilor ce caracterizează libertatea de expresie.
Exerciţiile facilitează dobândirea abilităţilor motorii:
• exerciţii de direcţie: rememorarea formelor, perforarea,
desenarea, umplerea unor zone;
• exerciţii liniare: imprimarea unor elemente marcate doar
cu o linie sau margine, vizionarea şi reproducerea formelor,
pictatul cu degetul, desene pe nisip, desene cu creionul.
• Studiul liniei trebuie privit nu numai ca abilitate manuală, ci ca
un mecanism important de exprimare. Linia oferă o idee despre
mişcare, putere, dramă, durere.
• Valoarea liniei ca o formă de exprimare evoluează în paralel cu
coordonarea mentală şi motorie.
• Recunoaşterea de către copil a gestului grafic îl determină să
cerceteze noi modalităţi de expresie şi să folosească stereotipuri.
• Încă de la prima etapă de mâzgălire, copilul utilizează linia ca primă
formă de exprimare.
Tipuri de linii:
• orizontale, corespunzătoare compoziţiilor de tip orizontal. Cele
mai caracteristice sunt numite linia de bază şi linia orizontului,

19
DESEN - Program educativ 0-4 Ani
ATELIER DE

parte a hârtiei de sus în jos;


• verticale, corespunzătoare obiectelor integrate vertical.
Marcaţi divizarea spaţiului în stânga şi dreapta;
• Diagonale: copiii pot crea un echilibru între sus-jos şi
dreapta-stânga. Pot fi utilizate doar pentru a crea desene,
forme de acoperiş, lumânări;
• alte linii, curbe, zig-zag, spirale.
Linia este interesantă în procesul de cunoaştere a copilului:
• Puterea braţelor arată intensitatea cu care copilul apasă
creionul. Când linia este puternică, exprimă curaj, violenţă,
intuiţie. Linia poate reflecta o uşoară timiditate, inhibiţie.
• Lăţimea liniilor ne oferă un indiciu cu privire la spiritul extrovertit
sau inhibat al copilului. Atunci când liniile sunt groase şi
continue, ne indică extroversiune, expansiune vitală, în timp
ce liniile punctate (--- --- ---) indică inhibare sau tendinţă spre
introversiune.
Mâzgăleala:
• Originea acestei acţiuni este pur motorie, această activitate
permite copilului să exerseze şi să îşi dezvolte abilităţile
motorii de fineţe. După prima acţiune motorie, acesta capătă şi
o nuanţă perceptivă. Aprecierea vizuală a mâzgălelii va ghida
mişcările către o căutare inconştientă a esteticii, încercând să
găsească echilibrul între mâzgălelile desenate.
• Aici începe gândirea imaginativă, apariţia unor forme cu
intenţii figurative, care vor stabili prima legătură dintre limbaj
şi expresia plastică.
• Dificultăţile pe care le poate întâmpina un copil pe parcursul
primelor experimente grafice sunt majoritatea de natură
motorie: fermitatea cu care ar trebui să ţină instrumentul,

20
ATELIER DE DESEN - Program educ
ativ 0-4 An
i

utilizarea potrivită a creioanelor colorate sau a cariocilor,


precum şi controlul spaţiului care conţine elemente grafice.
• Evoluţia mâzgălelilor va fi diferită de la copil la copil, în funcţie
de temperamentul şi caracterul fiecăruia.

FORMA
• Când desenează, copilul nu ţine cont de proporţiile reale ale
obiectelor, dar tocmai acest lucru le conferă valoare. Este important
pentru că utilizează propria lucrare pentru a ne prezenta viziunea
sa despre lume.
• În funcţie de formă, copilul diferenţiază spaţiile grafice şi reprezintă
elemente. Cu ajutorul formei, copilul încearcă să spună ceva.
• Reproducerea cu succes a formelor, în plan grafic, este legată
de exprimarea abilităţilor care depăşesc în complexitate nivelul
cognitiv.
• Capacitatea de a reproduce forme în plan grafic este strâns
legată de dezvoltarea abilităţilor care au atins deja un anumit
grad de complexitate şi, în funcţie de nivelul cognitiv al copiilor,
este important să observaţi cum realizează această activitate şi să
înţelegeţi viziunea fiecăruia.
• Este contraproductiv să contribuiţi la educaţia artistică prin formarea
unor stereotipuri, sugerând forme convenţionale de reprezentare a
anumitor obiecte.
• Educatorul nu ar trebui să intervină din punct de vedere metodic,
obligându-i pe copii să reprezinte obiecte utilizând setări obişnuite,
precum rotunjimea Soarelui.
• Modul de reprezentare a rotunjimii, culoarea utilizată, amplasarea
lor în spaţiu etc., constituie interpretări personale şi creativitate, iar
acestea ar trebui promovate în creşă.

21
DESEN - Program educativ 0-4 Ani
ATELIER DE

• Nu este vorba despre reproducerea unui obiect de către copii, cât


mai realist şi mai fidel, scopul principal este acela de a ne asigura
că el/ea a desfăşurat multe experimentări cu obiecte, care au putut
fi observate din multe unghiuri.

VOLUMUL
• Poate fi exprimat prin desenare, împăturire, modelare, colaje.
• Desenare prin utilizarea transparenţei şi a perspectivei.
• Capacitatea de a desena volume presupune lucrul anterior cu
copiii despre perspectivă şi transparenţă, lucru care nu este uşor la
această vârstă. Este momentul să începeţi să “analizaţi” împreună
cu ei modul în care obiectele pot fi diferite atunci când sunt privite
din diferite poziţii şi să încercaţi să desenaţi modul în care aceştia
văd lucrurile din interior.
• Modelarea, copilul începe să construiască forme plane. Acest lucru
este determinat de faptul că încearcă să reprezinte obiecte, la fel ca
prin intermediul desenului. Când încearcă să le asambleze, îşi dă
seama că obiectul respectiv cade iar acel fapt, alături de observarea
realităţii îl conduce spre asocierea corporalităţii obiectelor.
• Există două modalităţi de a lucra în modelaj: copii care dau formă
prin ciupire, întindere etc. şi cei care modelează elemente separate
şi apoi le asamblează.
• În orice caz, copilul, prin modelare, caută să exprime un concept, o
realitate. Astfel, reprezentările şi lucrările produse reflectă schimbări
ce au o strânsă legătură cu propriile experienţe de viaţă.
• Reţinerea şi manipularea materialelor modelabile vor determina
dezvoltarea a diferiţi stimuli senzoriali, inclusiv de natură motorie.
Această activitate, pe lângă factorul de divertisment, implică
coordonarea musculară şi contactul cu un” material tridimensional”.

22
ATELIER DE DESEN - Program educ
ativ 0-4 An
i

• Configurarea obiectelor necesită o înţelegere anterioară şi o


internalizare a acestora, pentru acestea fiind necesară parcurgerea
anumitor etape anterioare: observarea elementelor din natură,
desenarea obiectelor aşezate în diferite poziţii cu ajutorul
reprezentărilor tactile şi grafice (desene, fotografii) pentru a facilita
înţelegerea globală a acestora.
• Pentru a putea dobândi o imagine de ansamblu sau pentru a putea
configura un obiect este nevoie de înţelegerea şi asimilarea acelui
obiect. În acest scop este necesară parcurgerea anumitor perioade
anterioare, în care copiii observă anumite obiecte din natură, desene
tactile şi grafice (desene, fotografii), diferite obiecte în poziţii şi din
perspective diferite, fiind apoi capabili să le atribuie pe toate unui
singur obiect ajutându-i astfel să construiască o înţelegere globală
a obiectului respectiv.

23
DESEN - Program educativ 0-4 Ani
ATELIER DE

EVALUAREA
Realizări pe care este necesar să le atingă copilul:
• dezvoltarea abilităţii motrice de fineţe;
• dezvoltarea globală din punct de vedere motric a propriului
corp, în situaţii de adaptare, punând accent pe sentimente şi
percepţii;
• experimentarea plăcerii de a recrea propria lume prin
nenumărate combinaţii de linii;
• dezvoltarea imaginaţiei şi a fanteziei;
• atribuirea unei intenţii liniilor desenate;
• dezvoltarea vocabularului;
• utilizarea unor instrumente şi materiale potrivite;
• dobândirea abilităţii de pregătire pentru alfabetizare.

24
ATELIER DE DESEN - Program educ
ativ 0-4 An
i

25
Proiectul ”Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare
pentru tine” este implementat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti
(DGASMB), în calitate de beneficiar, având drept parteneri Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului (MECTS), Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi Bernard Brunhes
International (BBI).

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
“Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 – 2013, Axa Prioritară 6 –” Promovarea Incluziunii Sociale”,
Domeniul major de intervenţie 6.3.” Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.

Investeşte în oameni!

www.educatietimpurie.ro
www.antante.org

Titlul Programului: Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007 – 2013
Titlul Proiectului: ”Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tău, mai multe oportunităţi de angajare pentru tine”
Editorul Materialului: Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti
Data publicării: septembrie 2011

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene
sau a Guvernului României”