Вы находитесь на странице: 1из 31

SECCION B H A I OBSERV.

1 25 45 1125 189,844 COLUMNA


2 20 50 1000 208,333 VIGA
3 5.07 0 TENSOR
4
5
MATERIALES F'C E OBSERV.
1 250 221,359 CONCRETO
2 250 221,359 CONCRETO
3 2,000,000 ACERO
4 1 GENERICO
5 1
NODOS X Y
1 0 0
2 1000 0
3 0 300
4 1000 300
5 0 600
6 100 600
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
NODO A NODO B
BARRA NODO A NODO B X Y X Y AX
1 1 3 0 0 0 300 0
2 4 2 1000 300 1000 0 0
3 5 3 0 600 0 300 0
4 4 6 1000 300 100 600 -900
5 3 4 0 300 1000 300 1000
6 6 5 100 600 0 600 -100
7 1 4 0 0 1000 300 1000
8 2 3 1000 0 0 300 -1000
9 6 3 100 600 0 300 -100
10 5 4 0 600 1000 300 1000
11 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
12 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
13 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
14 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
15 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
16 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
17 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
18 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
19 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
20 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
21 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
22 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
23 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
24 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
25 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
26 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
27 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
28 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
29 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
31 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
32 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
33 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
34 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
35 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
36 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
37 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
38 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
39 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
40 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
41 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
42 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
43 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
44 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
45 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
46 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
47 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
48 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
49 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
50 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
51 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
52 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
53 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
54 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
55 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
56 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
57 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
58 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
59 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
60 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
61 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
62 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
63 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
64 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
65 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
66 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
67 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
68 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
69 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
70 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
71 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
72 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
73 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
74 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
75 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
76 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
77 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
78 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
79 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
80 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
81 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
82 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
83 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
84 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
85 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
86 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
87 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
88 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
89 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
90 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
91 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
92 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
93 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
94 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
95 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
96 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
97 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
98 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
99 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
AY L SENq COSq
300 300 1.000 0.000
-300 300 -1.000 0.000
-300 300 -1.000 0.000
300 948.683298 0.316 -0.949
0 1000 0.000 1.000
0 100 0.000 -1.000
300 1044.03065 0.287 0.958
300 1044.03065 0.287 -0.958
-300 316.227766 -0.949 -0.316
-300 1044.03065 -0.287 0.958
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A
SECCION MATERIAL
BARRA MATERIAL SECCION L A I E SENQ
1 1 1 300 1125 189844 221359 1
2 1 1 300 1125 189844 221359 -1
3 2 2 300 1000 208333 221359 -1
4 948.683298 #N/A #N/A #N/A 0.31622777
5 1000 #N/A #N/A #N/A 0
6 100 #N/A #N/A #N/A 0
COSQ
0
0
0
-0.9486833
1
-1
NUM. BARRA L A I E SENQ COSQ
1 300.000 1125.000 189843.750 221359.436 1.000 0.000
SISTEMA GLOBAL
dxA dyA PA dxB dyB
FXA 18,677 0 -2,801,580 -18,677 0
FYA 0 830,098 0 0 -830,098
MA -2,801,580 0 560,316,073 2,801,580 0
FXB -18,677 0 2,801,580 18,677 0
FYB 0 -830,098 0 0 830,098
MB -2,801,580 0 280,158,036 2,801,580 0

NUM. BARRA L A I E SENQ COSQ


2 300.000 1125.000 189843.750 221359.436 -1.000 0.000

SISTEMA GLOBAL
dxA dyA PA dxB dyB
FXA 18,677 0 2,801,580 -18,677 0
FYA 0 830,098 0 0 -830,098
MA 2,801,580 0 560,316,073 -2,801,580 0
FXB -18,677 0 -2,801,580 18,677 0
FYB 0 -830,098 0 0 830,098
MB 2,801,580 0 280,158,036 -2,801,580 0

NUM. BARRA L A I E SENQ COSQ


3 300.000 1000.000 208333.333 221359.436 -1.000 0.000

SISTEMA GLOBAL
dxA dyA PA dxB dyB
FXA 20,496 0 3,074,437 -20,496 0
FYA 0 737,865 0 0 -737,865
MA 3,074,437 0 614,887,323 -3,074,437 0
FXB -20,496 0 -3,074,437 20,496 0
FYB 0 -737,865 0 0 737,865
MB 3,074,437 0 307,443,661 -3,074,437 0

NUM. BARRA L A I E SENQ COSQ


4 948.683 #N/A #N/A #N/A 0.316 -0.949

SISTEMA GLOBAL
dxA dyA PA dxB dyB
FXA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
FYA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
MA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
FXB #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
FYB #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
MB #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

NUM. BARRA L A I E SENQ COSQ


5 1000.000 #N/A #N/A #N/A 0.000 1.000

SISTEMA GLOBAL
dxA dyA PA dxB dyB
FXA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
FYA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
MA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
FXB #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
FYB #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
MB #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

NUM. BARRA L A I E SENQ COSQ


6 100.000 #N/A #N/A #N/A 0.000 -1.000

SISTEMA GLOBAL
dxA dyA PA dxB dyB
FXA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
FYA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
MA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
FXB #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
FYB #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
MB #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

NUM. BARRA L A I E SENQ COSQ


7 100.000 #N/A #N/A #N/A 0.000 -1.000

SISTEMA GLOBAL
dxA dyA PA dxB dyB
FXA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
FYA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
MA #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
FXB #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
FYB #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
MB #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
EA/L 2EI/L 4EI/L 6EI/L^2 12EI/L^3
830097.9 280158036.5 560316072.9 2801580.4 18677.2

PB F.S.L ESTADO I F.S.G DSG


-2,801,580 FXA 0.00 0 FXA
0A FYA 0.00 0 A FYA
280,158,036 MA 0.00 0 MA
2,801,580 FXB 0.00 0 FXB
0B FYB 0.00 0 B FYB
560,316,073 MB 0.00 0 MB

EA/L 2EI/L 4EI/L 6EI/L^2 12EI/L^3


830097.9 280158036.5 560316072.9 2801580.4 18677.2

PB DSG
2,801,580 FXA 0.00 0 FXA
0A FYA 0.00 0 A FYA
280,158,036 MA 0.00 0 MA
-2,801,580 FXB 0.00 0 FXB
0B FYB 0.00 0 B FYB
560,316,073 MB 0.00 0 MB

EA/L 2EI/L 4EI/L 6EI/L^2 12EI/L^3


737864.8 307443661.4 614887322.8 3074436.6 20496.2

PB F.SL F.SG DSG


3,074,437 FXA 0.00 -13500 FXA
0A FYA -13,500.00 0 A FYA
307,443,661 MA -2,025,000.00 -2025000 MA
-3,074,437 FXB 0.00 -13500 FXB
0B FYB -13,500.00 0 B FYB
614,887,323 MB 2,025,000.00 2025000 MB

EA/L 2EI/L 4EI/L 6EI/L^2 12EI/L^3


#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

PB
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

EA/L 2EI/L 4EI/L 6EI/L^2 12EI/L^3


#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

PB
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

EA/L 2EI/L 4EI/L 6EI/L^2 12EI/L^3


#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

PB
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

EA/L 2EI/L 4EI/L 6EI/L^2 12EI/L^3


#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

PB
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
II S.G III S.G
0.00 FXA 702 FXA 702
0.00 A FYA 4,320 A FYA 4,320 A
0.00 MA 903,153 MA 903,153
1.042 FXB -702 FXB -702
-0.005 B FYB -4,320 B FYB -4,320 B
-0.007 MB -1,113,872 MB -1,113,872

II S.G III S.G


-0.014 FXA 2,202 FXA 2,202
-0.011 A FYA -9,180 A FYA -9,180 A
0.001 MA 453,153 MA 453,153
0.000 FXB -2,202 FXB -2,202
0.000 B FYB 9,180 B FYB 9,180 B
0.000 MB 207,566 MB 207,566

II S.G III S.G


1.042 FXA 2,202 FXA 15,702
-0.005 A FYA 4,320 A FYA 4,320 A
-0.007 MA -911,128 MA 1,113,872
-0.014 FXB -2,202 FXB 11,298
-0.011 B FYB -4,320 B FYB -4,320 B
0.001 MB 1,571,847 MB -453,153
1 II S.L
N 4320
V -702
MA 903153
N -4320
V 702
MB -1113872

1 II S.L
N 9180
V 2202
MA 453153
N -9180
V -2202
MB 207566

1 II S.L
N -4,320
V 15,702
MA 1,113,872
N 4,320
V 11,298
MB -453,153
d3 d4
dx dy p dx dy p
fx 39,173 0 5,876,017 -20,496 0 3,074,437
f3 fy 0 1,567,963 0 0 -737,865 0
m 5,876,017 0 1,175,203,396 -3,074,437 0 307,443,661
fx -20,496 0 -3,074,437 39,173 0 -272,856
f4 fy 0 -737,865 0 0 1,567,963 0
m 3,074,437 0 307,443,661 -272,856 0 1,175,203,396

dx dy p dx dy p
fx 2E-04 0E+00 -6E-07 3E-05 0E+00 -2E-07
f3 fy 0E+00 8E-07 0E+00 0E+00 4E-07 0E+00
m -6E-07 -0E+00 4E-09 -3E-08 -0E+00 7E-10
fx 3E-05 0E+00 -3E-08 4E-05 0E+00 -6E-08
f4 fy 0E+00 4E-07 0E+00 0E+00 8E-07 0E+00
m -2E-07 -0E+00 7E-10 -6E-08 -0E+00 1E-09
I

S.G FUERZAS I
NODALES
fx -13,500 15000 1,500 dx
f3 fy 0 0 0 d3 dy
m -2,025,000 0 -2,025,000 m
fx 0.00 0 0 dx
f4 fy -13,500.00 0 -13,500 d4 dy
m 2,025,000.00 0 2,025,000 m
1.042
-0.005
-0.007
-0.014
-0.011
0.001
CASO L W P a b V1 M1

1 500.000 30 -7,500 -625,000

2 900 3 -405.000 ###

3 900 3 5 -2.500 -562.500

4 100 0 0 0 0.000 0.000

5 400 5000 266.67 133.33 ### ###

1 0 0 0
6 100 40 -40.000 -888.889

7 100 20 -10.000 -200.000

FUERZA CAT. ADY. CAT. OP. HIP. FX FY


15000 2 3 3.60555 8320.503 12480.754

FUERZA CAT. ADY. CAT. OP. HIP. FX FY


1 1 2 2.23607 0.447 0.894

FUERZA CAT. ADY. CAT. OP. HIP. FX FY


1 1 1 1.41421 0.707 0.707
V2 M2 OBSEVACIONES
CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA

-7,500 625,000

CARGA TRIANGULAR

-945.000 ###

CARGA PUNTUAL

-2.500 562.500

DOS CARGAS PUNTUALES NO SIMETRICAS

0.000 0.000

CARGA PUNTUAL NO SIMETRICA

### ### -5,185 -414,815

CARGA UNIFORME EN EXTREMO

-1,296 -148,148
DOS CARGAS PUNTUALES SIMETRICAS

-40.000 888.889 -6,481 -562,963

CARGA PARABOLICA

-10.000 200.000
-1,815 207,407

-3,704 296,296
-5,519 503,704

Оценить