Вы находитесь на странице: 1из 3

Серед села дичка

{
українська народна пісня

œ™ œ ™™
œ™ œœœ ™™™
обр. М. СТЕЦЮНА
œ
Помірно
œ
# 2 œœ œ
œ nœ œ œ
œ
œ œ
œœ ˙˙
˙
& 4

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
J
n ˙˙
mf
˙˙ ˙˙ ˙
? # 42 ˙ ˙
∏∏∏∏∏

˙ ˙

∏∏∏∏

∏∏∏∏∏
˙

œ
œ œ™
# j j j œ œ œ j œ œ œJ œJ œ
& œ œ œ J

{
˙ J J
1. Се - ред се - ла дич - ка, гой я - я! Об - сі - я - на ма - ком,

œœ œœ ™™
# j œœ ˙˙ œ̇ œ
œ œ™
& ˙˙ ˙˙˙ œœ œ ˙ ˙
˙ œ

∏∏∏∏
∏∏∏∏
œ œ™
˙˙
mp
?# ˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
˙ J
# œ œ™ ˙ œ œ œ œJ œ œ gliss.
œ œ œJ œJ œ™ œ
& J J J J

{
J J J
œ
чу - гай я! Бо - лить ня го - лов ка гей я, гой я, я...
œ #œ
- -
nœ œ œ œ œ
# œ ‰ #œ ‰ nœ ‰ Œ œ ‰ Œ œ ‰ œJ ‰ œ
‰ œ œ œ
& ˙˙˙ J J J J J
˙ ˙˙ ˙
?# ˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
∏∏∏∏∏∏∏

˙
∏∏∏∏∏∏∏

˙ ˙
∏∏∏∏

œ œ™ j U
œ œ™
Живо
# œ
& œJ œ
J R J œ œ Œ ∑

{
œœ œœœ ™™™
За тим є - ди на - ком чу - гай я!

œ nœœ
- -

# œœ œ œ œ U gliss. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
& J J
? # ˙˙˙
˙
˙˙ œœ Uœœ ™™ œœ
f
œœ œœ œœ
œ œ œ ‰ œ ‰ ‰
∏∏∏∏∏∏∏

J j
∏∏∏∏

J J œ

& ™™
# j r œ
∑ ∑ œ œR œ

{
œ œ

& ™™ œœœ œœœ œœœ œœœ


#
2. Ой, ти є - ди - на - ку,

œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ œœ ‰ ‰ œœœ œœœ ‰
œ œ œ
? # ™™ j ‰ j
mf


j ‰ œ œ
œ œ œ œ œ™ J
œ œ œ
œ œ œ™
& œ œ™
2
# j œ œ œJ œJ œ
˙ J

{
J J
#‰ œ œ œ
œ œ œ œ œ™
гой я - я! Ма - ю на тя дя - ку чу - гай -

& œœœœ œœœœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ


œ J
œ œ œœ œœ
?# œ™ œ œ œ œ
œ
#œ œ J œ
J J
J J J J

#˙ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œJ œ™ œ
& J J J J J J

{
œ œ œ œ œ
# œ œ œ #œ œ œ # œ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ
я! Лю - би - ти тя ва - жу гей я, гой я, я!
œœ œœ œœ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ J J œ
J J J J
œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
?# Jœ J œ œ œ œ œ œ œ œ

Ø
œ œ™
# œ œ œ j
& œJ œ
J J J œ ˙

{
œ œ
Лем ти нич не ка жу, чу - гай я!

œ nnœœ œ œ
- -
œ œ œ.
#œ œ œ œ œ œ œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
˙ œ œ.
& œ
œ œ j œ œ œœ œœ œœ œœ
? # œJ J œ J œ œ
J J
J J

#
& œJ œ œ
J
œ
J
œ œ
œ œ œ
J
œ
J œ™ œ
J J J J

{
œ œ œ ™™
Лю - би - ти тя ва жу гей я, гой я, я!
œ
-
œ œ œ œ œ œ œ œ
#œ œ œ œ œ œ
& J
œ œ œ œ œ œ œ œ
?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ

# pœ œ œ œ
& J J J J œ œ œ œ™
j
˙ ∑ ™™

{
Лем ти нич не ка - жу, чу - гай - я!
œ œ œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœœ
# œœ nœ œ œ
œ œ
œœ œœœ œ œ œ œ J ‰ ™™
&
nœ œ œ œ œ œ œ œ œ
™™
œœ œ œœ
?# œ œ œ ‰ œœJ ‰
p
œ œ ‰ ‰ j
J J œ
Ø
3

#
Повільно
œ œ œ œ œ œ U™ U
& œJ œ
J J J œ
J
œ
J J J œ œ
J

{
Я би му ро - би - ти, єй гой не да - ла

˙ ˙˙˙ ˙˙ U
œ
# ˙˙ ˙˙ œ œ œ
˙ œ
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
&

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
3

˙ ˙ ˙ U
? # ˙˙ ˙˙ ˙
˙ œ &œ
?
œ œœ

Ϫ
Живо
# œ œ œ œ
& œJ œ
J J J œ J

{
Лем бим го для кра - си три - ма - -

œœœ ™™™
#œ œœ nœ œœ ˙ j
œœ œœ œœœ
& œ
‰ nœ‰
‰̇ J œ œ ™
?# œœ œœ
œ œ œ œ œ J
J

#˙ ˙ ˙ œ
Œ
&

{
œœ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
ла!
# œœ œœ œ œ œ œ œ œ
& œœœ œœ
œ œ œ Œ

?# j œœ œœ œœ sf
‰ j ‰ j ‰ j ‰ œ œ œ >œ Œ
œ œ œ œ

3. Який то парубок, як ружа,


Хотіла би я його за мужа
Я би му робити, єй-гой, не дала,
Лем бим го для краси тримала.

Вам также может понравиться