Вы находитесь на странице: 1из 1

8 ВИДІВ ВТРАТ

в управлінні знаннями
ПЕРЕВИРОБНИЦТВО
статті в базах знань, які ніхто не читає; документи, які неможливо
знайти, і тому їх створюють знов; завеликий потік інформації, яку
отримує спеціаліст.
ОЧІКУВАННЯ
занадто довгий пошук відповіді на своє питання; очікування
розгляду своєї ідеї; час на узгодження доступу до бази знань або
системи.
ТРАНСПОРТУВАННЯ
забагато ланок між тим, хто шукає відповіді, та джерелом
інформації або експертом, який знає відповідь.

НАДЛИШКОВА ОБРОБКА
додаткові зусилля з сортування великих об’ємів інформації у
пошуках відповіді на своє питання; внесення однакової інформації
до різних баз/систем; доведення тексту в базі до ідеального стану.
НАДЛИШКОВІ ЗАПАСИ
застарілі та неактуальні статті в базах знань; інформація, що
дублюється у декількох системах/базах або всередині однієї
системи.
ДЕФЕКТИ
неперевірена, невірна, застаріла інформація в базах знань;
документи з помилками.

ЗАЙВІ РУХИ
пошук інформації в декількох окремих базах знань, на різних
форумах, у різних системах.

МЕНЕДЖМЕНТ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ


організації невідомо, що знають і вміють її співробітники; ідеї
співробітників не беруться до уваги для вирішення проблем,
розробки інновацій тощо.
Управління
знаннями
в Україні

Оценить