Вы находитесь на странице: 1из 1

MATURA SPEAKING TEST

6
6.2 ZDROWIE Egzamin maturalny z języka angielskiego
Wersja dla egzaminujacego

Rozmowa wstępna
• How often do you complain about your health?
• What is your family doctor like?
• In your opinion, what new sports facilities should there be in your town/area?

Zadanie 1   4 minuty

Dodatkowe uwagi dla egzaminującego

Jest pan/pani lekarzem. W czasie pobytu w Wielkiej Brytanii zdający/zdająca potrzebuje porady lekarskiej.

W zależności od tego, jak potoczy się rozmowa, proszę włączyć do niej wszystkie lub tylko wybrane punkty.

• Proszę poprosić zdającego/zdającą o dokładniejsze wyjaśnienie jakiejś kwestii.


• Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym/zdającą, tak aby musiał/musiała podać kolejne argumenty lub
zaproponować inne rozwiązanie.
• Proszę zapytać, czy zdający/zdająca cierpi na jakąś inną dolegliwość lub ma na coś alergię.
• Proszę wyjaśnić, jakie leki ma przyjmować zdający/zdająca.
Rozmowę rozpoczyna pan/pani.

Zadanie 2   3 minuty

Pytania dla egzaminującego

1 Are the students enjoying themselves? Why/Why not?


2 Is it important for students to learn first aid? Why?/Why not?
3 When was the last time you helped somebody with health problems?

Zadanie 3   5 minut

Pytania dla egzaminującego

Proszę zadać zdającemu/zdającej dwa z poniższych pytań:

1 What makes a good doctor?


2 What is the most difficult aspect of being a doctor or a nurse?
3 In your opinion, what attracts teenagers to study medicine?
4 What kind of health problems do doctors often suffer from in particular?

© Pearson Central Europe Sp. z o.o. 2019 PHOTOCOPIABLE Focus 3 SECOND EDITION (B1/B1+)