Вы находитесь на странице: 1из 3

438 1

Господи, услыши молитву мою


Музыка А.Архангельского
Очень медленно q = 80
>˙ œ >
œ . œ œ ˙ œ œ
Переложение Г.Смирнова
? bb œ œ œ œ œ
bb J œ ‰J ‰J w

p> j >˙ pj
Гос - по-ди, у- слы - ши, у- слы - ши мо - лит - ву мо - ю...

b b j j
V b b œœ .. œœ œœ ‰ œœ ˙
J
œœ ‰ œœ
J
˙˙ œœ ‰ Œ ∑
J J
T.I
T.II

j j j πœ
Гос - по - ди, у - слы - ши, у - слы - ши
? b b b œ .. j ‰ J ˙
œ œ ‰ J ˙˙
œ œœ ‰ œ œ œ œ
b œœ œœ
J
Бар.

J
Б.
мо - лит - ву мо -
∏ πи
b œœ œœ œœ œ œ j
V b bb Ó
да при-
Œ œ œ ˙˙ ˙ œ w˙ ˙ œœ .. œ
вопль мой
œ. œ J
Œ. J J
T.I
T.II

∏œ j
œ œ œ œ Œ . πœj ˙ j
мо - лит - ву мо - ю, и вопль мой к Те - бе да при -
? bb b ˙ Œ n ˙˙ nœ. œ ˙ œ. œ
b œ œ œ œ œ Ó ∑ ∑
Бар.
Б.
ю,

? bb b Ó .
pj ˙ œ
b ‰ œ œ. J ˙ œ. œ ˙ ˙
J

и вопль мой к Те- бе да при - и - дет,
b pnœ
V b b b ˙˙ œœ Œ ∑ ∑
и - дет,

Ó. ‰ J
T.I
T.II

? bb b ˙
и - дет,
Œ p иj
b nœ ∑ ∑ Ó. ‰ œ

Бар.
Б.

Œ ‰ œj
приj -
∑ Ó˙ œœ .. j œœ ..
œ Jœ œ
и вопль мой к Те - бе да
b n ˙˙ n ˙˙
V b bb ˙ nœ. œ œ. œ J
cresc.
T.I
T.II J J
вопль мой к Теj -
> j œœj œœ .. œœ
вопль мой к Те - бе да при - и - дет, и
? bb b ˙ j ˙ œ ˙˙ œ .. ˙˙
b w œ. œ œ. ˙ œ. œ œ. œ
˙. ‰ œJ J ˙ J
Бар.
Б.

вопль мой, и вопль мой к Те - бе да при -

j
b b b n ˙˙ j
˙œ . œ n ˙˙
œœ .. œœ œœ .. œœj w Ñ
и - дет, и вопль мой к Те - бе да при - и - дет,
b n ˙˙ Œ
V J J ˙ ˙ ˙.
T.I
T.II

j Ñ̇
˙˙ œœ .. œ .. œj ˙ n
бе, и вопль мой к Те - бе да при - и - дет.
˙ œ œœ
? b b b ˙˙ œ. œ
˙˙ ˙. Œ
b J ˙ œ. œ ˙ œ . œJ w ˙.
J
Бар.
Б.

и - дет, и вопль мой к Те - бе да при - и - дет.


© Arrangement and typing by Georgy Smirnov in 2016.
2 А.Архангельский. Господи, услыши молитву мою.

p L
>
[Legato с движением]

bbbb ˙
˙ ˙ ˙˙ b ˙˙ ˙˙ œ˙ œ b˙ ˙ ˙ ˙˙ ˙˙ b˙
V ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
Квартет I

>
Не от - вра - ти ли ца Тво - е - го от ме -
? bb b ˙ ˙ ˙ ˙ bœ œ ˙ b˙ ˙˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙
b

b b b b ˙˙ ∑ ∑ ∑ ∑
V Ó Ó
не...
? b b b n ˙˙ Ó Ó ∑ ∑ ∑ ∑
b
b
p ˙˙ ˙˙ ˙
T.I
T.II V b b b n ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ n˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ n ˙˙ ˙ n w .w .

p˙ n ˙˙ w˙
˙
ХОР

Не от - вра - ти ли - ца Тво - е - го от ме - не,


? bb b ˙˙ ˙ ˙ ˙
b ∑ ˙ ww .
˙ ˙ ˙ ˙ .
Бар.
Б.

Не от - вра - ти ли - ца от ме - не,

Ñ
˙∑ ˙ ˙˙ ˙ b ˙ ˙ ˙ b ˙˙ ˙˙
в онь же а - ще день скорб - лю.
b ˙˙ ww ..
T.I
T.II V b bb ˙ ww n ˙˙
в онь же а - ще день скорб - лю, скорб - лю.
? b b b b ww ˙˙ b w˙ ˙ ˙
˙ n˙
˙
˙ b ˙˙
˙ ww ˙ ww .
b ˙ .
Бар.
Б.

bb
V bb ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ó Ó ∑
Квартет I

При - кло - ни у - хо Тво - е.


? b b b n n ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙ œœ n œœ ˙˙ n ˙˙ Ó Ó ∑
b
ṗ É
b n ˙˙
V b bb
n ˙˙ œ˙ n œ ˙˙
∑ ∑ ˙ ˙˙
Квартет II

При - кло - ни у - хо Тво -


? bb ˙ ˙ œ œ ˙˙
bb ∑ ∑ ˙ n˙

Библиотека Г.Смирнова - www.profundo.ru


А.Архангельский. Господи, услыши молитву мою. 3

b b n˙.
V b b ˙. Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑
е.
? b b ˙˙ .. ∑ ∑ ∑ ∑
bb Œ Ó

É
bb π ˙∑ ˙ w.

w

˙
Ó
˙ ˙
˙ ˙ w ˙ n ˙˙
T.I
T.II V bb Ó ˙ ˙
В онь же а - ще день, в онь же а - ще
π ˙∑ . ˙ wÓ ˙ ˙˙ ˙˙ ˙ w ˙
в онь же день
? bb b ˙˙ n˙ w
b ∑ ˙
Ó
Бар.
Б.

в онь же а - ще день, в онь же а - ще

.
bbbb ˙ w b ˙ ˙ ˙w ˙ ˙˙ ˙w . ww . n˙
при - зо - ву
T.I
T.II V ˙ ˙

˙ ˙
день, в онь же а - ще день при - зо - ву
? bb b ˙˙ w ˙ ˙ ˙ ˙ ww .
Бар.
Б. b ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w. .
день, в онь же день при - зо - ву

L U á ∏˙ wwÉ ˙˙
b b b w ..
w ˙˙ w˙ .
у - слы - - - ши
b ˙ ˙˙ ˙ ˙
T.I
T.II V

ww . U̇ á ∏˙ ˙ ˙ w ˙
Тя, ско - ро у - слы - ши мя, у -
? bb b ˙ ˙˙ ˙˙ ˙
Бар.
Б. b ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
Тя,

˙
мя, у - слы - ши
Gмя,
L ∏w Uw .
bbbb n ˙ ˙ n ˙˙ ww ˙˙ ww ˙˙ w n ˙œ œ
T.I
T.II V w.

∏w
слы - - - ши мя, у - слы - ши мя.
? b b b w˙ ˙ ˙˙ w˙
˙
˙ w ˙
w
˙˙ ww ..
Бар.
Б. b ˙ w ˙ w.
у - слы - ши мя,

Библиотека Г.Смирнова - www.profundo.ru

Вам также может понравиться