Вы находитесь на странице: 1из 6

Phaldemle de

qtininare pot ficknificate pe bara


former functivi olivet'm
iridescentlimiare
n Dacatext ii restrict at numimprogra
mare liniard
ri Paca AlH et poithatricci mined liniare program
patraticia
mlDacoit ul etat nirestrict neterican p neliniaro

Infundin de pretestedlima restriction prolelenele oh


ostimittare
pr decentinn are in restriction
n fidei rertrictin
Um alt criteria declarificore
dimennionalitatea in fct.ie decareproblemell deaf a pot
immortie
I de
Pr oilunidimennionale c
fat
Acearta indicafetini care depend deaningura variabilai
innocent cat cant area qtimului indica cabardrea ran
unearlapenctimnile concave I conueta ale function
I th de.of multidimensional implied fetici a depind
der ran mai multi variabile
funky Xml
unui mast'em ate identic ca al
Proceral de cauline a
de cautare al unui minim deceased
aceay ud
x ee minimientate fat maxim'esta Aoi fu x
Metode deont'nietare unidimens
feud restriction

I
Eetini concave Ectini convene

Metade de determinate

Mr leatatoidoare penalfetiui
Mi Hal primei desire
Mm Wal celeideardefine

Fa a lectin unidimensionalai diferentialidci aim scale def


pit a bs
f CHEN H CHE i E ta b
Presupenemcai function
fo lestet convento pl j ta bl rat
f l H a th H H E k f HN I r H fHH
l convene I CEO H
O 7 cancan

f Axl
1

I4
l
I i

Xxl t

ca HH l
X
1 k
wwwl d 10

tht h NK

2 0,3 7X A 4 017 74 3,7

ois.lt 94110
013 17 7,3

I
Xn Arth Nu 112

function f fix
ziti
clear
Xp 70
caseitsky
a

Xr zo Forgot der
di
fr fan g dual
fetal fkn
A
fu xxxce H.lu Kluth Nfr
if
R 1
dirp.fi convertor
else f concarlai

Metadar
folderivataI
daccifetimeonreexadiferentialideifheniating
minimal inter unpetxenintervalul blat
edt
f Itta tangentalacarleafcHenpetal
paraldeimaxarepantaol

fair

i
doin difelintrepete
fi nd
fetado
fund
411 1 2 11 K Iz
H101 1

x is
off
T
f 1501 74 50
toy
Metodan

details IR acts
continua peak
Ldoinealeikideroripe ab

if 1 120 Axelaihl 1 convex


O cancan

44 1 2 1

I lN 2

luxt FI ryn.mx
2 X f
ditch
t'cH n
at totdiluted
k lH i pt EEjtdd
dittcfd1Puneteledintr
unintervaliundefaliniatin Mmmm
runtnumiteostineglaleale ostend locale
bingo
Optinitelocalenuruntneapiratglaleale