Вы находитесь на странице: 1из 32

Servicii de

asistență
și de
informare
ale UE
Servicii de
asistență
și de
informare
ale UE

Comisia Europeană
Direcția Generală Comunicare
Manuscris finalizat în septembrie 2014
Europe Direct este un serviciu destinat să vă ajute să găsiți răspunsuri
la întrebările pe care vi le puneți despre Uniunea Europeană.

Un număr unic gratuit (*):


00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Informațiile primite sunt gratuite, la fel ca și cea mai mare parte a apelurilor telefonice
(unii operatori și unele cabine telefonice și hoteluri taxează totuși aceste apeluri).

Mai multe informații despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet (http://europa.eu).

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2015

Print ISBN 978-92-79-40940-0 doi:10.2775/47109


PDF ISBN 978-92-79-40917-2 doi:10.2775/43415

© Uniunea Europeană, 2015


Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei.

Tipărit pe hârtie înălbită fără clor elementar (ECF)


SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE – 3

Cuprins

Introducere �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  5

Centrul de contact Europe Direct – UE la celălalt capăt al firului �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  6

Europe Direct – UE în regiunea dumneavoastră �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  7

Centrele europene de documentare – O bibliotecă europeană la îndemână �����������������������������������������������������������������������������������������  8

Europa ta – Informații online despre drepturile și formalitățile din cadrul pieței unice �������������������������������������������������������������������  9

Europa ta – Consiliere – Consiliere personalizată cu privire la drepturile de care se bucură cetățenii în UE �������������������  10

SOLVIT – Serviciu gratuit pentru soluționarea problemelor legate de drepturile din UE ��������������������������������������������������������������  11

Punctele unice de contact – Formalități mai ușor de îndeplinit pentru furnizorii de servicii ������������������������������������������������������  12

FIN‑NET – Soluționarea pe cale extrajudiciară a litigiilor financiare transfrontaliere ��������������������������������������������������������������������  13

ECC‑Net – Rețeaua centrelor europene pentru consumatori ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  14

Enterprise Europe Network – O rețea în serviciul întreprinderilor �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  15

EURES – Portalul european al mobilității pentru ocuparea forței de muncă ���������������������������������������������������������������������������������������  17

EURAXESS – Cercetători în mișcare ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  18

Eurodesk – Informații cu privire la oportunitățile pe care le oferă Europa tinerilor ������������������������������������������������������������������������  19

Puncte de contact pentru recunoașterea calificărilor profesionale – Exercitarea profesiei în străinătate �������������������������  20

NARIC – Platforma pentru recunoașterea calificărilor academice �������������������������������������������������������������������������������������������������������������  21

Puncte naționale de coordonare pentru Cadrul european al calificărilor – Compararea calificărilor �������������������������������������  22

Euroguidance – Conectarea sistemelor de orientare profesională din Europa �����������������������������������������������������������������������������������  23

Europass – O poartă deschisă pentru a studia și a munci în Europa ������������������������������������������������������������������������������������������������������  24

Centrele naționale Europass �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  24

Programe de finanțare – Orizont 2020 – Programul‑cadru al UE pentru cercetare și


inovare (2014-2020), Erasmus+, Europa creativă, Europa pentru cetățeni ����������������������������������������������������������������������������������������  26
SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE – 5

Introducere

În slujba cetățenilor și a întreprinderilor


Cetățenii și întreprinderile din Uniunea Europeană trebuie să beneficieze de informații în
legătură cu drepturile lor și cu oportunitățile pe care le oferă UE. Pentru a atinge acest
obiectiv în cea mai directă și eficientă manieră posibilă, Comisia a înființat o serie de
servicii în parteneriat cu mai multe entități din statele membre. Serviciile interacționează
cu publicul la nivel național, regional și local, răspunzând cererilor de informații sau de
asistență. Ele joacă un rol important în comunicarea cu cetățenii și cu întreprinderile,
beneficiind în același timp de feedbackul acestora și învățând din nevoile lor.

Broșura de față reunește informații referitoare la cele 22 de servicii furnizate de UE care


funcționează în prezent în statele membre. Fiecare serviciu oferă asistență personalizată
într‑un anumit domeniu, care variază de la informații generale despre UE la subiecte
foarte precise, cum ar fi modalitățile de găsire a unui loc de muncă sau a unui partener
de afaceri sau finanțarea proiectelor în Europa.

Cetățenii care se deplasează peste hotare și întreprinderile care desfășoară activități


transfrontaliere pot primi răspunsuri la următoarele întrebări și la multe altele: De
ce drepturi beneficiez dacă mă stabilesc în altă țară din UE? Cine mă poate ajuta să
depășesc obstacolele administrative în altă țară din UE? Cum îmi pot oferi serviciile în
alte țări? Cum trebuie să procedez dacă un comerciant refuză să primească înapoi un
produs cu defecte?

În practică, există puncte de contact pentru toți cetățenii, care răspund nevoilor specifice
ale diferitelor grupuri. Uniunea Europeană nu este niciodată departe de oameni!

Prin această broșură, Comisia își propune să ghideze cetățenii și întreprinderile către
serviciile care vin cel mai bine în sprijinul nevoilor lor.
6 –­ SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE

Centrul de contact Europe Direct

UE la celălalt capăt al firului Teme abordate


Centrul de contact Europe Direct oferă gratuit răspunsuri Centrul de contact este un serviciu central de informare
la întrebări cu caracter general despre UE, în toate al UE care oferă informații despre Uniunea Europeană
limbile oficiale. în general și despre anumite politici europene, precum
și date de contact ale unor organizații cu care cetățenii
ar putea fi interesați să ia legătura. El oferă, în
egală măsură, sfaturi practice pe diverse teme, de la
modalitățile de a face reclamații cu privire la produsele
Liliana, 22 de ani,
care nu respectă standardele de siguranță până la
studentă, demersurile necesare pentru recunoașterea diplomelor și
România a calificărilor.

Am utilizat centrul de contact Europe Direct de Mod de funcționare


mai multe ori și am primit întotdeauna răspunsuri
competente la întrebări, în limba mea maternă. Gama Un număr gratuit apelabil oriunde în UE este disponibil în
de domenii acoperite este foarte largă, practic poți timpul orelor de program (9.00-18.00 CET, de luni până
suna pentru a pune orice întrebare. De exemplu, eu vineri). Puteți, de asemenea, să trimiteți întrebări prin
am avut nevoie la facultate de informații despre intermediul formularului online. Există și un serviciu de
politica UE în domeniul schimbărilor climatice, am chat (disponibil numai în engleză, franceză și germană).
primit consiliere cu privire la oportunitățile de finanțare
pentru un stagiu într‑o întreprindere italiană și am
aflat cum pot fi acoperită în cadrul sistemului italian
de asigurări sociale.

Centrul de contact Europe Direct

Misiunea noastră Cum ne puteți contacta?


Punct central de contact pentru întrebări • Prin telefon, apelând numărul gratuit
despre Uniunea Europeană și politicile 00 800 6 7 8 9 10 11 (este posibil să se aplice anumite
sale, drepturile și oportunitățile de care restricții pentru apelurile de pe telefoane mobile și/sau
beneficiază cetățenii UE. de la hoteluri); numărul poate fi apelat de oriunde din
cele 28 de state membre în timpul programului de lucru
Cui se adresează serviciile noastre? (09.00-18.00 CET, de luni până vineri). Persoanele aflate
Cetățenilor, întreprinderilor, studenților sau oricăror alte în afara UE trebuie să sune la numărul + 32 22999696
persoane care au întrebări despre UE. (se aplică tarifele locale standard). Există și un serviciu de
call‑back, disponibil prin telefon sau SMS.
• Prin intermediul formularului online:
Date și cifre
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/index_ro.htm
• Centrul de contact Europe Direct răspunde anual la circa
• Prin intermediul serviciului de chat.
115 000 de întrebări.
Site‑ul internet al centrului de contact Europe Direct:
Unde ne găsiți? http://europa.eu/europedirect
Accesibil de oriunde din Europa și din lume, centrul de
contact Europe Direct are sediul la Bruxelles (Belgia) și
dispune de personal multilingv cu înalte calificări.
SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE – 7

Europe Direct

UE în regiunea dumneavoastră Teme abordate


Cele 500 de centre de informare Europe Direct sunt Personalul din cadrul centrelor de informare răspunde la
interfețe la nivel local între UE și cetățenii săi. Personalul întrebări referitoare la UE și oferă informații legate de
instituțiile și politicile acesteia, precum și de posibilitățile
acestora oferă informații adaptate la solicitările
de finanțare existente. De asemenea, centrele promovează
publicului și poartă dialoguri despre subiecte privind dezbaterile la nivel local și regional, produc și distribuie
Uniunea Europeană. materiale informative despre UE în format tipărit și electronic
și oferă publicului posibilitatea de a transmite feedback
instituțiilor UE.

Björn, 21 de ani, Mod de funcționare


student, Orice persoană care dorește să afle mai multe despre UE,
Suedia indiferent dacă are nevoie de informații generale sau de
răspunsuri la întrebări specifice, poate intra în contact cu
centrul local de informare Europe Direct. Echipele din aceste
Am votat prima dată în 2014 la alegerile pentru
centre răspund, de regulă, imediat, furnizând materiale de
Parlamentul European. Pentru a obține mai multe referință utile sau redirecționându‑i pe cetățeni către surse
informații, am participat la o reuniune organizată de de informații adecvate. Centrele locale sunt, în același timp,
centrul local Europe Direct, unde s‑au întâlnit tineri care locuri de întâlnire cu publicul, de exemplu prin intermediul
votau pentru prima dată și membri ai Parlamentului evenimentelor organizate în școli, prin participarea la târguri
European. După reuniune, am înțeles care este rolul sau prin publicarea de articole în presa locală.
Parlamentului European și m‑am simțit mai bine pregătit
să fac o alegere în cunoștință de cauză.

Centrele de informare Europe Direct

Misiunea noastră Unde ne găsiți?


Puncte de contact locale din UE, În toate statele membre ale UE.
furnizează informații și răspund
la întrebări referitoare la Uniunea Cum ne puteți contacta?
Europeană. Centrele de informare Europe Direct pot fi găsite pe
următorul site internet:
Cui se adresează serviciile noastre? http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_ro.htm;
Cetățenilor. selectați țara, apoi alegeți „EDIC” din etichetele situate
sub hartă.
Date și cifre
• Există aproximativ 500 de centre de informare Europe Site‑ul centrelor de informare Europe Direct
Direct pe întregul teritoriu al UE. http://europa.eu/europedirect
• În fiecare an, centrele de informare Europe Direct
întâmpină aproximativ 900 000 de cetățeni și răspund
la aproximativ 200 000 de apeluri telefonice și la circa
300 000 de e‑mailuri.
8 –­ SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE

Centrele europene de documentare

O bibliotecă europeană la îndemână Teme abordate


Centrele europene de documentare (EDC) ajută Centrele de documentare oferă publicații oficiale ale
universitățile și institutele de cercetare să promoveze UE, statistici, studii și disertații cu privire la integrarea
și să dezvolte învățământul și cercetarea în domeniul europeană. Acestea acoperă toate politicile UE, precum și
integrării europene, încurajează dezbaterea pe teme informații cu caracter mai general.
europene și îi ajută pe cetățeni să se informeze în
legătură cu politicile Uniunii. Mod de funcționare
EDC pot fi considerate biblioteci locale ale UE. Ele oferă
acces online la surse de informații ale UE, precum și la
o serie de publicații tipărite. Un personal cu experiență
Penelope, 25 de ani, oferă asistență pentru solicitări pornind de la simpla
doctorand, căutare de documente până la cercetarea amănunțită
Grecia a unor teme europene, disponibile online sau pe suport
tipărit.
Uneori, când nu găsesc anumite documente de care am
nevoie, merg la EDC și apelez la ajutorul celor de acolo.
Dacă documentul respectiv nu se găsește în biblioteca
lor, îl comandă pentru mine. Și universitatea noastră
este abonată la diferite baze de date, iar studenții
beneficiază de cursuri pregătitoare oferite de EDC.

Centrele europene de documentare

Misiunea noastră Unde ne găsiți?


Să orientăm cetățenii în căutările lor de În toate statele membre ale UE, cu excepția Luxemburgului.
informații referitoare la UE.
Cum ne puteți contacta?
Cui se adresează serviciile noastre? Centrele europene de documentare pot fi găsite selectând
Studenților, cercetătorilor și publicului larg. rețeaua „EDC” pe următorul site internet:
http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_ro.htm
Date și cifre
• Există peste 400 de centre europene de documentare. Site‑ul internet al centrelor europene de documentare:
• 50 % dintre EDC organizează cu regularitate seminare http://europa.eu/europedirect
pentru studenți, profesori și personalul universitar.
SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE – 9

Europa ta

Informații online despre drepturile și Teme abordate


formalitățile din cadrul pieței unice „Europa ta” abordează diverse subiecte prezentate
din perspectiva cetățenilor, referindu‑se la aspecte
„Europa ta” este o sursă de informații online cu privire
concrete ale vieții de zi cu zi, cum ar fi locurile de muncă,
la drepturile cetățenilor și ale întreprinderilor în cadrul
călătoriile, studiile, condusul, cumpărăturile sau afacerile,
pieței unice. Acest site, care prezintă informații într‑un
peste tot în Europa. „Europa ta” oferă informații cu
limbaj accesibil și este disponibil în 23 de limbi ale UE,
privire la aplicarea practică a drepturilor conferite de UE,
oferă totodată acces ușor și la alte servicii de asistență
la nivel național sau local.
ale UE incluse în această broșură.

Mod de funcționare
„Europa ta” este produsul colaborării strânse a peste
15 servicii ale Comisiei Europene și a tuturor statelor
Michael, 33 de ani,
membre. Controlul editorial asigură acuratețea
dezvoltator de software, conținutului, care este actualizat periodic și respectă
Irlanda standarde înalte în ceea ce privește ușurința în utilizare.

Mi‑am găsit un loc de muncă în Țările de Jos, unde


locuiește în prezent prietena mea. „Europa ta” mi‑a
oferit o multitudine de informații și sfaturi concrete
privind formalitățile pe care trebuie să le îndeplinesc
înainte de a pleca din țară și după ce mă stabilesc
în Țările de Jos. Consider că acum sunt bine pregătit
pentru acest pas important din cariera mea.

Europa ta

Misiunea noastră Date și cifre


Sursă centrală de informații online cu • Site‑ul „Europa ta” primește peste 500 000 de vizitatori
privire la drepturile cetățenilor și ale pe lună.
întreprinderilor în cadrul pieței unice.
Unde ne găsiți?
Cui se adresează serviciile noastre? Online; site‑ul este accesibil și de pe dispozitivele mobile.
Cetățenilor, întreprinderilor, persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă, muncitorilor, studenților și Cum ne puteți contacta?
consumatorilor care caută informații despre drepturile Site‑ul „Europa ta”:
lor în UE și despre formalitățile pe care trebuie să le http://europa.eu/youreurope
îndeplinească pentru a se bucura de aceste drepturi.
10 –­ SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE

Europa ta – Consiliere

Consiliere personalizată cu privire la Teme abordate


drepturile de care se bucură cetățenii Întrebările primite se referă în principal la aspecte
în UE ca: dreptul de ședere, accesul la servicii medicale,
chestiuni legate de asigurările sociale, solicitarea unei
Serviciul „Europa ta – Consiliere” le oferă cetățenilor pensii, recunoașterea calificărilor profesionale sau
europeni informații precise și personalizate cu privire la înmatricularea unui autoturism într‑o altă țară.
drepturile lor în UE.
Mod de funcționare
Serviciul „Europa ta – Consiliere” colaborează cu peste
60 de experți juridici independenți multilingvi din toate
Bartek, 43 de ani, statele membre, care le explică cetățenilor legislația
inginer, aplicabilă și oferă, într‑un limbaj accesibil, consiliere
Polonia cu privire la modul în care aceștia își pot revendica
drepturile și obține eventual despăgubiri. Solicitanții
Mă întrebam dacă aș putea să beneficiez în continuare primesc gratuit răspuns prin telefon sau prin e‑mail în
de ajutorul de șomaj din Polonia în condițiile în care limba oficială a UE solicitată, în termen de o săptămână.
mă mut în Republica Cehă. Experții „Europa ta –
Consiliere” m‑au informat că ajutorul de șomaj poate
fi transferat în alt stat membru al UE pentru o anumită
perioadă. Astfel, am putut să primesc în continuare
ajutorul de șomaj din Polonia în timp ce căutam un loc
de muncă în Republica Cehă.

„Europa ta – Consiliere”

Misiunea noastră Unde ne găsiți?


Consiliere gratuită și personalizată În toate statele membre ale UE.
pentru cetățeni și întreprinderi în
situații transfrontaliere din cadrul Cum ne puteți contacta?
UE. Experții serviciului „Europa ta – Serviciul „Europa ta – Consiliere” poate fi contactat
Consiliere” explică legislația, orientează solicitanții către completând formularul disponibil pe site:
instituția corespunzătoare și, dacă este necesar, explică http://europa.eu/youreurope/citizens/index_ro.htm
modul în care se pot obține despăgubiri. sau prin telefon, apelând gratuit numărul Europe Direct:
00 800 6 7 8 9 10 11.
Cui se adresează serviciile noastre?
Cetățenilor și întreprinderilor din UE. Site‑ul „Europa ta – Consiliere”:
http://europa.eu/youreurope/advice
Date și cifre
• Serviciul „Europa ta – Consiliere” se ocupă anual de peste
20 000 de întrebări.
• Durata medie de răspuns este de trei zile lucrătoare.
• Consiliere personalizată într‑un limbaj accesibil, ușor de
înțeles, prin e‑mail sau prin telefon.
• Disponibil în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE.
• Gratuit.
SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE – 11

SOLVIT

Serviciu gratuit pentru soluționarea Teme abordate


problemelor legate de drepturile din UE Echipa SOLVIT tratează chestiuni legate de obstacolele
întâmpinate de întreprinderi sau de cetățeni atunci
SOLVIT propune soluții cetățenilor și întreprinderilor care
când călătoresc, studiază, lucrează sau locuiesc într‑o
întâmpină probleme transfrontaliere create de faptul că
altă țară din UE. Majoritatea problemelor care ajung la
autoritățile publice nu pun în aplicare corect legislația UE.
SOLVIT se referă la domenii precum asigurările sociale,
recunoașterea calificărilor profesionale, drepturile de
ședere, impozitarea, înmatricularea autoturismelor și
accesul pe piață al produselor și serviciilor.
Mirek, 47 de ani,
întreprinzător, Mod de funcționare
Republica Cehă
Centrul local SOLVIT căruia i se adresează o persoană
sau o societate reclamantă transferă cazul centrului
Întreprinderea mea distribuie în Slovacia produse din
SOLVIT din țara în care a apărut problema semnalată.
domeniul construcțiilor, inclusiv chiuvete fabricate
Acest centru SOLVIT negociază apoi cu autoritățile publice
în România. În ciuda faptului că un organism ceh
naționale cu privire la modul de soluționare a problemei. În
autorizat a testat produsele după ce au fost importate
același timp, acesta colaborează cu centrul local SOLVIT al
în Republica Cehă, autoritatea slovacă de control
reclamantului, astfel încât fiecare persoană implicată este
comercial a solicitat un certificat suplimentar de la
informată cu privire la evoluția cazului. SOLVIT își propune
producătorul român. SOLVIT a convins autoritățile că
să trateze cazurile în termen de 10 săptămâni.
certificatul de conformitate emis de organismul ceh
ar trebui să fie suficient. Produsele au fost aprobate
Întrucât problemele sunt soluționate prin abordări
imediat pentru punerea în vânzare.
neoficiale, SOLVIT nu vă poate ajuta în situații în care este
vorba despre proceduri judiciare în curs de desfășurare.
SOLVIT nu se ocupă de probleme intervenite între
consumatori sau între consumatori și societăți comerciale.

SOLVIT

Misiunea noastră Unde ne găsiți?


Soluții gratuite, rapide și În toate statele membre ale UE, precum și în Islanda,
pragmatice la probleme Liechtenstein și Norvegia.
generate de încălcarea
legislației UE de către autoritățile publice. Cum ne puteți contacta?
Plângerile pot fi depuse online la adresa
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_ro.htm sau prin poștă,
Cui se adresează serviciile noastre? e‑mail sau fax la centrul dumneavoastră local SOLVIT.
Cetățenilor și întreprinderilor din UE.
Site‑ul SOLVIT:
Date și cifre http://ec.europa.eu/solvit
• Scopul nostru este să găsim soluții în termen de
10 săptămâni.
• Soluționăm 90 % din totalul cazurilor semnalate.
12 –­ SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE

Punctele unice de contact

Formalități mai ușor de îndeplinit simplifice problemele întreprinderilor prin reducerea


birocrației și accelerarea formalităților administrative.
pentru furnizorii de servicii
Punctele unice de contact au fost create în fiecare stat Teme abordate
membru al UE pentru a informa întreprinderile în legătură
cu normele și formalitățile pe care trebuie să le respecte Punctele unice de contact oferă informații referitoare
atunci când doresc să înceapă sau să dezvolte o activitate. la o gamă largă de sectoare: construcții, turism, afaceri
Punctele unice de contact oferă informații detaliate și, în imobiliare, servicii de restaurație și catering, servicii
plus, le oferă întreprinzătorilor posibilitatea de a efectua pentru întreprinderi (de exemplu, consultanță fiscală,
anumite proceduri online, îi orientează către autoritățile contabilitate sau consultanță juridică) și multe altele. În
competente și răspund eventualelor întrebări primite cadrul punctelor unice de contact, cetățenii pot afla cum să
din partea întreprinderilor. Serviciile punctelor unice de obțină o autorizație de funcționare sau cum să înregistreze
contact pot fi utilizate atât de societățile naționale, cât și o societate, cum se poate obține recunoașterea calificărilor
de cele străine. Punctele unice de contact sunt dezvoltate profesionale sau ce alte formalități sunt necesare pentru
și coordonate de fiecare țară din UE în parte. Împreună, diferite activități. Multe dintre aceste puncte de contact
ele formează Rețeaua EUGO, al cărei obiectiv este să cuprind secții care se ocupă de chestiuni legate de
fiscalitate, de asigurări sociale sau de legislația muncii,
oferind în același timp multe alte informații utile pentru
desfășurarea unei activități comerciale. Majoritatea oferă
Jorge, 32 de ani, un helpdesk special pentru a răspunde întrebărilor adresate.
proprietar de restaurant,
Spania Mod de funcționare
Întreprinzătorii din sectorul serviciilor pot lua legătura
Mă gândeam să deschid un restaurant în Regatul Unit,
cu punctul unic de contact din țara în care doresc
dar nu știam de unde să încep. Nu locuisem niciodată
să desfășoare activități comerciale. Aici pot afla ce
acolo și nu eram la curent cu procedurile administrative.
proceduri se aplică pentru activitatea pe care doresc să
Mi s‑a spus că punctul unic de contact din zonă mi‑ar
o lanseze sau să o dezvolte, cum să completeze și să
putea fi de folos. Am intrat pe site și am găsit toate
transmită formulare, care este autoritatea competentă
informațiile de care aveam nevoie. A fost destul de ușor.
responsabilă pentru tratarea cererii, ce comisioane
În felul aceasta am economisit timp și bani.
trebuie să plătească etc. Majoritatea punctelor oferă
informații și în alte limbi, de obicei în engleză.

Punctele unice de contact

Misiunea noastră Date și cifre


Să‑i informăm pe cei • Punctele unice de contact sunt în continuă schimbare și
interesați despre normele adaptare în funcție de nevoile întreprinderilor.
și formalitățile necesare
pentru a înființa o întreprindere sau pentru a dezvolta Unde ne găsiți?
noi activități și pentru a efectua anumite proceduri În toate statele membre ale UE, precum și în Islanda,
administrative online. Liechtenstein și Norvegia.

Cui se adresează serviciile noastre? Cum ne puteți contacta?


Întreprinderilor noi sau existente, la nivel național sau în Toate punctele unice de contact din Europa pot fi găsite la
alte state membre ale UE. adresa: http://ec.europa.eu/internal_market/eu‑go
SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE – 13

FIN‑NET

Soluționarea pe cale extrajudiciară privire la diverse probleme legate de servicii bancare,


de asigurări și de investiții, cum ar fi creditele, plățile,
a litigiilor financiare transfrontaliere conturile bancare, cardurile de credit și de debit, fondurile
FIN‑NET este o rețea de sisteme naționale pentru de investiții, valorile mobiliare (acțiuni, obligațiuni) și
soluționarea extrajudiciară a litigiilor (comisii de soluționare asigurările (de viață, de călătorie sau asigurări auto).
a reclamațiilor, mediatori) care tratează plângerile Aceștia se ocupă de reclamații transfrontaliere și interne.
transfrontaliere în domeniul serviciilor financiare. Gama de servicii și produse financiare acoperite de
sistemele naționale poate să difere; informații despre
Teme abordate acest subiect se găsesc pe site‑ul FIN‑NET.
Membrii FIN‑NET (sistemele naționale) soluționează litigii
între consumatori și furnizorii de servicii financiare cu
Mod de funcționare
Atunci când întâmpină probleme legate de un furnizor
de servicii financiare (de exemplu, o bancă, o companie
de asigurări, un fond de investiții sau un broker) din
altă țară, consumatorul trebuie mai întâi să contacteze
Stéphane, 30 de ani, personal furnizorul de servicii respectiv pentru a găsi
programator, o soluție. Dacă nu se găsește nicio soluție, consumatorul
Franța poate contacta membrul FIN‑NET din țara sa. Acesta va
lua legătura cu membrul FIN‑NET din țara unde se află
Am apelat la o societate germană pentru a‑mi asigura furnizorul de servicii financiare în cauză. Consumatorul
laptopul împotriva furtului. Când mi‑a fost furat, mai poate contacta direct membrul FIN‑NET din țara
însă, asiguratorul a refuzat să‑mi acopere pierderea. furnizorului, grație informațiilor referitoare la membrii
Am contactat sistemul francez de soluționare rețelei de pe site‑ul FIN‑NET. Membrul FIN‑NET din țara
a reclamațiilor, care m‑a redirecționat către omologul furnizorului va avea competența de a propune o soluție.
său din Germania. După ce am furnizat câteva Este important de amintit că în multe țări soluționarea
documente, am fost integral despăgubit. litigiilor pe cale amiabilă are un caracter voluntar și este
posibil ca soluția propusă de membrii FIN‑NET să nu fie
întotdeauna obligatorie pentru furnizori.

FIN‑NET

Misiunea noastră Date și cifre


Consumatorii europeni care • Membrii FIN‑NET au tratat în 2013 peste 2 800 de cazuri
achiziționează servicii financiare sau legate de dispute transfrontaliere între consumatori și
utilizează produse financiare din alt furnizori de servicii financiare. Majoritatea cazurilor tratate
stat membru al UE (plus Norvegia, de membrii FIN‑NET se referă la dispute între consumatori
Liechtenstein și Islanda) ar trebui să se simtă la fel de și furnizori de servicii financiare din aceeași țară.
încrezători ca atunci când fac cumpărături în țara lor de
origine. Rolul membrilor FIN‑NET este acela de a‑i ajuta Unde ne găsiți?
pe consumatori să găsească soluții în cazul disputelor cu În toate statele membre ale UE, precum și în Islanda,
furnizori de servicii financiare (de exemplu, o bancă, un Liechtenstein și Norvegia.
broker imobiliar, o cooperativă financiară, o companie de
asigurări, un fond de investiții, un intermediar de investiții,
Cum ne puteți contacta?
un furnizor de pensii private sau un furnizor de servicii de
Datele de contact ale membrilor FIN‑NET sunt disponibile la
plată) din alt stat membru al UE.
adresa:
http://ec.europa.eu/finance/fin‑net/members_en.htm
Cui se adresează serviciile noastre?
Consumatorilor din UE. Site‑ul FIN‑NET:
http://ec.europa.eu/finance/fin‑net
14 –­ SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE

ECC‑Net

Rețeaua centrelor europene pentru al UE, în Islanda sau în Norvegia. Rețeaua îi ajută pe
consumatori să ia legătura cu comercianții pentru a ajunge
consumatori împreună la o soluție amiabilă și pentru a obține, eventual,
ECC‑Net este o rețea care include statele membre ale UE despăgubiri. De asemenea, ea îi informează pe consuma-
(plus Norvegia și Islanda), având ca obiectiv să întărească tori cu privire la modalitățile alternative de tratare a recla-
poziția consumatorilor și să îi ajute să beneficieze de toate mațiilor – de exemplu, proceduri extrajudiciare – în cazul
oportunitățile oferite de piața unică europeană cetățenilor în care nu se pot găsi soluții amiabile în urma discuției cu
care fac cumpărături peste granițe. ECC‑Net le oferă con- agentul economic. Serviciile ECC‑Net sunt gratuite.
sumatorilor ajutor și consiliere gratuită cu privire la drep-
turile de care beneficiază atunci când achiziționează bunuri Teme abordate
sau servicii de la comercianți stabiliți în alt stat membru
ECC‑Net tratează orice problemă transfrontalieră
apărută între un consumator și un comerciant. Printre
acestea se numără aspecte legate de consumatori, cum
Laura, 35 de ani, ar fi achizițiile online, achiziționarea de bunuri și servicii,
avocat, transportul aerian, pachetele de servicii pentru călătorii,
cluburile de vacanță, închirierea unui autovehicul etc.
Irlanda

Mi s‑a pierdut geanta în timpul călătoriei cu o companie Mod de funcționare


de transport aerian din Franța. Am completat la aeroport Atunci când un consumator are o problemă cu un comerci-
formularul pentru bagaje pierdute și am comunicat în ant stabilit într‑o altă țară, el trebuie mai întâi să contacte-
scris problema direct departamentului care se ocupa ze personal comerciantul pentru a găsi o soluție. Dacă nu se
de bagajele pierdute în cadrul companiei respective. găsește nicio soluție, consumatorul poate contacta centrul
Aceasta însă nu a răspuns și nu mi‑a oferit niciun ajutor. din țara sa. Acesta va lua legătura cu centrul din țara în
În urma intervenției centrelor pentru consumatori din care își are sediul comerciantul respectiv, care cunoaște
Irlanda și Franța, compania aeriană a fost de acord normele naționale și îl contactează pe comerciant pentru
să‑mi plătească o despăgubire de 400 de euro. a ajunge la o soluție amiabilă. În cazul în care nu se poate
ajunge la o soluție amiabilă, ECC‑Net îl va orienta pe consu-
mator către alte modalități de soluționare a problemei sale.

ECC‑Net – Rețeaua centrelor europene pentru consumatori

Misiunea noastră • Serviciile de consiliere oferite de ECC‑Net au avut


Consumatorii europeni ar trebui să rezultate pozitive pentru consumatori în peste 60 % din
se simtă la fel de încrezători când cazurile tratate.
cumpără din alt stat membru al UE • Aproape o treime din totalul reclamațiilor se refereau la
(plus Norvegia și Islanda) ca atunci când servicii de transport. Doar un procent de peste 15 % dintre
fac cumpărături în țara lor de origine. ECC‑Net există pentru probleme au fost legate de nelivrarea unui produs sau
a promova încrederea consumatorilor, oferindu‑le cetățenilor serviciu achiziționat, iar alte 12 % dintre reclamații se
consiliere cu privire la drepturile pe care le au în calitate de refereau la defecte ale bunurilor achiziționate.
consumatori și furnizând ajutor prețios dacă apar probleme.
Unde ne găsiți?
Cui se adresează serviciile noastre? În toate statele membre ale UE, precum și în Islanda și
Consumatorilor din UE. Norvegia.

Date și cifre Cum ne puteți contacta?


• ECC‑Net a oferit asistență consumatorilor soluționând Datele de contact ale centrelor europene pentru
aproximativ 600 000 de cazuri de la crearea sa în 2005. consumatori sunt disponibile pe site‑ul ECC‑Net:
• În 2013, ECC‑Net a tratat peste 80 000 de solicitări http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_ro.htm
din partea cetățenilor din întreaga UE. Dintre acestea,
32 520 au fost reclamații.
SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE – 15

Enterprise Europe Network

O rețea în serviciul întreprinderilor Mod de funcționare


Enterprise Europe Network este un „ghișeu unic” pentru Înființată în 2008, Enterprise Europe Network este
întreprinderile europene, în special pentru cele mici gestionată de consorții de organizații agreate, cum
și mijlocii (IMM‑uri). Rețeaua oferă consiliere practică ar fi camerele de comerț și industrie, centrele de
gratuită și o gamă largă de servicii de asistență în transfer tehnologic și agențiile de dezvoltare regională.
sprijinul întreprinderilor și al inovării, în limba aleasă de Întreprinderile care au nevoie de consiliere pot contacta
dumneavoastră. centrul Enterprise Europe Network cel mai apropiat. Prin
intermediul partenerului local Enterprise Europe Network,
Teme abordate întreprinderile beneficiază de expertiza acumulată de toți
membrii rețelei, în statele membre și în țările partenere.
Experții din cadrul centrelor locale se ocupă de căutarea
unor parteneri comerciali și tehnologici și efectuează Rețeaua se află în contact cu peste două milioane de
vizite la fața locului pentru a evalua nevoile actuale IMM‑uri în fiecare an. Rezultatele preliminare ale unui
și viitoare ale întreprinderilor în materie de afaceri sondaj efectuat recent asupra unui eșantion de companii
și tehnologii. Ei oferă totodată informații cu privire la care se numărau printre clienții rețelei evidențiază
posibilitățile de finanțare ale UE, cum ar fi Orizont 2020, contribuția acesteia la crearea de locuri de muncă și la
ajută întreprinderile să înțeleagă modul în care li se creșterea economică.
aplică legislația europeană și încurajează întreprinderile
să își exploateze din plin potențialul în materie de • Aproximativ 44 % dintre cei chestionați au menționat
cercetare și inovare. Cetățenii mai pot primi informații impactul pozitiv asupra cifrei lor de afaceri.
legate de posibilitățile oferite de piața unică, precum și
de extinderea pe noi piețe din țările terțe. • Un sfert dintre respondenți, care și‑au găsit noi
parteneri de afaceri prin intermediul rețelei, au
declarat că datorită acestei colaborări au fost create
sau menținute locuri de muncă.
Grzegorz, 41 de ani,
om de afaceri, • Aproape trei sferturi dintre societățile comerciale care
au participat la sondaj au afirmat că rețeaua le‑a
Polonia
facilitat accesul la noi piețe.
Conduc o firmă de dezvoltare web și am avut nevoie
• Aproape 60 % dintre companiile tehnologice
de finanțare pentru mai multe proiecte. Datorită
participante la sondaj dezvoltă un nou produs, serviciu
ajutorului primit din partea echipei centrului local
sau proces datorită rețelei.
Enterprise Europe Network, am primit aproximativ
22 600 euro din fonduri structurale pentru a dezvolta
noi site‑uri internet. Mulțumită ajutorului primit, am
putut să angajez încă patru persoane.
16 –­ SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE

Enterprise Europe Network

Misiunea noastră Unde ne găsiți?


Oferim sfaturi practice gratuite Aproximativ 600 de puncte de contact locale în peste
pentru întreprinderile europene 50 de țări: există parteneri ai rețelei în toate statele
privind legislația UE și posibilitățile membre ale UE, Norvegia, Islanda, fosta Republică
de finanțare, oportunitățile de afaceri, iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia, Turcia și
transferul de tehnologie și cunoștințe, sprijinirea inovării și Israel. De asemenea, există centre de cooperare pentru
participarea la programele de cercetare ale UE. întreprinderi într‑o serie de țări terțe, care se ocupă în
principal de parteneriate: Albania, Armenia, Bosnia și
Cui se adresează serviciile noastre? Herțegovina, Brazilia, Canada, Chile, China, Coreea de Sud,
În primul rând IMM‑urilor, dar și altor societăți, indiferent Egipt, Elveția, Japonia, India, Maroc, Mexic, Moldova, Rusia,
de dimensiune, institutelor de cercetare, universităților, SUA, Tunisia și Ucraina.
centrelor tehnologice și agențiilor de dezvoltare.
Cum ne puteți contacta?
Date și cifre Punctele de contact locale din cadrul Enterprise Europe
• Peste 600 de parteneri locali ai Enterprise Europe Network Network sunt disponibile la adresa:
grupați în consorții regionale care asigură proximitatea http://een.ec.europa.eu/about/branches
față de IMM‑uri, precum și circa 3 000 de experți.
Site‑ul Enterprise Europe Network: http://een.ec.europa.eu
SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE – 17

EURES

Portalul european al mobilității pentru Teme abordate


ocuparea forței de muncă EURES oferă servicii complexe, disponibile pentru toți cei
care caută locuri de muncă în Europa înainte, pe parcursul
EURES este o rețea de servicii publice de ocupare a forței
și ulterior procesului de căutare. Aceste servicii includ
de muncă, sindicate și organizații patronale.
toate aspectele legate de viața și munca în străinătate,
de la orientare în carieră, actualizarea și traducerea
Prin serviciile sale gratuite, EURES facilitează încadrarea
CV‑urilor, analiza ofertelor și facilitarea videoconferințelor
în muncă în alte țări decât cea de origine prin acordarea
pentru interviuri la furnizarea de informații referitoare la
de sprijin candidaților în găsirea unui loc de muncă peste
piața de muncă europeană, organizarea unor târguri de
hotare și prin sprijinirea angajatorilor în recrutarea forței
locuri de muncă și formularea de recomandări cu privire
de muncă din străinătate.
la programele de formare, învățarea limbilor străine și
posibilitățile de finanțare.

Mod de funcționare
Enrique,
director al unei societăți producătoare de fructe, Persoanele interesate pot căuta un loc de muncă pe site‑ul
Spania internet al EURES, unde își pot crea și un CV online și se
pot abona la buletine informative transmise prin e‑mail
Avem nevoie de aproximativ 1 500 de muncitori pentru cu privire la locurile de muncă vacante corespunzătoare
recolta anuală. În trecut am avut experiențe pozitive cu profilului lor. De asemenea, consilierii locali EURES pot
lucrători din străinătate. De când unul dintre angajații mei oferi servicii personalizate de orientare profesională.
mi‑a sugerat să cerem ajutorul EURES pentru recrutarea Angajatorii pot consulta profilurile candidaților, pot primi
lor, lucrurile s‑au simplificat considerabil. EURES ne oferă CV‑uri prin e‑mail și le pot adresa candidaților întrebări
detaliile de contact ale persoanelor care caută un loc de prin intermediul site‑ului EURES. Pentru a publica
muncă și putem astfel să luăm legătura direct cu ele. posturi vacante pe portalul EURES, angajatorii trebuie să
contacteze un serviciu public național de ocupare a forței
de muncă sau un consilier EURES.

EURES – locul tău de muncă în Europa

Misiunea noastră Unde ne găsiți?


Să ajutăm persoanele care caută În toate statele membre ale UE, precum și în Islanda,
un loc de muncă în străinătate și pe Liechtenstein, Norvegia și Elveția.
angajatorii care doresc să recruteze
personal din alte țări. Cum ne puteți contacta?
Căutați online consilieri EURES locali pe site‑ul EURES:
Cui se adresează serviciile noastre? https://ec.europa.eu/eures/page/index
Persoanelor care caută un loc de muncă în altă țară
europeană și angajatorilor care doresc să recruteze
personal din alte state membre ale UE.

Date și cifre
• Există peste 900 de consilieri locali EURES.
18 –­ SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE

EURAXESS

Cercetători în mișcare Teme abordate


EURAXESS – Services este un serviciu de tip ghișeu unic Centrele EURAXESS – Services oferă asistență gratuită
pentru cercetătorii care doresc să locuiască și să lucreze și personalizată cu privire la chestiuni precum posturile
în altă țară europeană. libere din străinătate în domeniul cercetării, mutarea în
altă țară, chestiuni legate de cazare, cursuri de limbi,
grădinițe, permise de muncă, drepturi de proprietate
intelectuală sau aspecte sociale și culturale.

Mod de funcționare
Abu, 32 de ani, Cercetătorii din UE sau din țări terțe pot contacta un
ginecolog, centru local de servicii direct prin e‑mail sau prin telefon
Palestina sau pot căuta pe site‑ul EURAXESS după tematică și
după țară. EURAXESS – Jobs este un alt serviciu oferit de
Atunci când mi s‑a oferit posibilitatea de a urma EURAXESS care afișează sute de locuri de muncă și oferă
o specializare la Universitatea din Liège (Belgia), informații practice despre toate aspectele de interes,
serviciul EURAXESS din cadrul universității m‑a ajutat cu de la obținerea vizei la structurile de îngrijire a copiilor
documentele necesare pentru obținerea vizei și pentru situate în apropierea unui nou loc de muncă din
înregistrare în orașul în care mă mutam. În felul acesta, străinătate. EURAXESS – Rights oferă informații cu privire
mutarea mea în Belgia s‑a petrecut mult mai ușor. la legislație, cum ar fi Carta europeană a cercetătorilor,
în timp ce EURAXESS – Links este un instrument pentru
crearea de rețele destinat cercetătorilor europeni din
străinătate.

EURAXESS

Misiunea noastră Unde ne găsiți?


Asistență practică gratuită și Centre EURAXESS există în toate statele membre ale
personalizată pentru cercetătorii care UE, precum și în Bosnia și Herțegovina, Elveția, fosta
se mută într‑o țară europeană. Republică iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Israel, Moldova,
Muntenegru, Norvegia, Serbia și Turcia.
Cui se adresează serviciile noastre?
Cercetătorilor (care intră, ies sau se întorc în țara de Cum ne puteți contacta?
origine), atât din UE, cât și din țări terțe. Cel mai apropiat centru EURAXESS poate fi găsit la adresa:
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/index
Date și cifre
• Răspunsuri la peste 900 000 de întrebări în decurs de Site‑ul EURAXESS:
patru ani. http://ec.europa.eu/euraxess
SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE – 19

Eurodesk

Informații cu privire la oportunitățile Teme abordate


pe care le oferă Europa tinerilor Personalul Eurodesk răspunde la întrebări de interes
pentru tineri în ceea ce privește Uniunea Europeană,
Eurodesk este o rețea de centre de informare care oferă
de la solicitări de informații generale, cum ar fi
informații cu privire la subiecte legate de UE care vizează
posibilitățile de studiu în străinătate, până la întrebări
tinerii.
mai complexe privind politicile UE pentru tineret. Ele mai
oferă informații privind oportunitățile de finanțare puse
de UE la dispoziția tinerilor și desfășoară campanii de
sensibilizare cu privire la problematica europeană în școli
João, 20 de ani, și pentru organizațiile de tineret.
student,
Mod de funcționare
Portugalia
Centrele de informare Eurodesk din statele membre
Fac parte dintr‑o organizație de tineret locală și anul ale UE pot fi contactate direct. De asemenea, sunt
trecut am vrut să organizăm un schimb internațional disponibile informații pe site‑ul internet al Eurodesk
de studenți. Pentru că nu prea știam cum să fac acest (www.eurodesk.org) și în cadrul portalului european
lucru, m‑am adresat centrului Eurodesk local pentru pentru tineret (europa.eu/youth).
sfaturi. Echipa de acolo m‑a ajutat să găsesc un
partener francez pentru schimb și, în plus, mi‑a arătat
cum să solicit finanțare în cadrul programului „Tineret”.
Schimbul a fost un mare succes!

Eurodesk

Misiunea noastră Unde ne găsiți?


Serviciu de informare al UE pentru tineri. În toate statele membre ale UE, precum și în Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Turcia.
Cui se adresează
serviciile noastre? Cum ne puteți contacta?
Tinerilor. Birourile locale Eurodesk pot fi găsite online la adresa:
http://eurodesk.org/edesk/Contact.do
Date și cifre
Site‑ul Eurodesk:
• Aproape 1 300 de centre Eurodesk în 33 de țări.
http://eurodesk.org
20 –­ SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE

Puncte de contact pentru recunoașterea calificărilor


profesionale
Exercitarea profesiei în străinătate Teme abordate
Punctele de contact oferă asistență persoanelor care au Punctele de contact le oferă cetățenilor informații și
obținut calificări profesionale într‑o țară din UE și doresc consiliere juridică gratuită cu privire la aspecte precum
să își exercite profesia în altă țară din UE, în Norvegia, procedura de obținere a recunoașterii calificărilor
Islanda, Liechtenstein sau Elveția. (documente necesare, termene‑limită etc.). Este
important de reținut că de recunoașterea calificărilor
universitare în cazul în care se dorește continuarea
studiilor într‑un alt stat membru se ocupă rețeaua
ENIC‑NARIC (a se vedea în cele ce urmează secțiunea
Geert, 43 de ani, dedicată NARIC).
fizioterapeut,
Mod de funcționare
Belgia
Persoanele care doresc să solicite informații cu privire
Când m‑am mutat în Franța împreună cu familia nu la recunoașterea calificărilor profesionale pot apela
știam ce trebuie să fac pentru a obține autorizația de la punctul local de contact. În unele țări, este posibil
a‑mi practica meseria acolo. Un prieten m‑a pus în să se viziteze punctele de contact, în timp ce în altele
legătură cu un punct de contact unde mi s‑a spus cum cetățenii pot lua legătura cu acestea prin telefon sau prin
să procedez, unde să depun cererea de recunoaștere și e‑mail. Punctele de contact colaborează între ele, așa că
ce documente să prezint. cetățenii pot adresa întrebări fie punctului de contact din
țara‑gazdă, fie celui din țara de origine, după cum le este
mai ușor.

Punctele de contact pentru recunoașterea calificărilor


profesionale

Misiunea noastră Unde ne găsiți?


Oferim asistență persoanelor În toate statele membre ale UE, precum și în Islanda,
care doresc să exercite o profesie Liechtenstein, Norvegia și Elveția.
reglementată (care necesită anumite
calificări profesionale) în altă țară din UE. Cum ne puteți contacta?
Lista punctelor de contact este disponibilă online la adresa:
Cui se adresează serviciile noastre? http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/
Cetățenilor cu calificări profesionale care doresc ca acestea contactpoints/index.htm
să le fie recunoscute într‑o altă țară din UE.
Puteți consulta informații cu privire la profesiile
Date și cifre reglementate din fiecare țară la adresa:
• Profesiile de medic, asistent medical și profesor sunt cele http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/
mai mobile profesii reglementate în Europa. regprof/index.cfm
• 82 % din totalul deciziilor de recunoaștere referitoare la
stabilire înregistrate de statele membre în baza de date
a profesiilor reglementate sunt pozitive.
SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE – 21

NARIC

Platforma pentru recunoașterea Teme abordate


calificărilor academice Centrele naționale oferă informații și consiliere privind
recunoașterea diplomelor, a certificatelor și a altor
Centrele naționale pentru informare și recunoaștere
calificări obținute în străinătate, precum și privind diferite
academică (NARIC) se ocupă de recunoașterea
structuri de învățământ. Sunt prezentate, de asemenea,
diplomelor și a perioadelor de studiu în UE și în țările
informații privind oportunitățile de studiu în străinătate,
partenere.
inclusiv privind împrumuturi și burse de studiu, aspecte
concrete ale mutării în străinătate și ale recunoașterii
calificărilor academice.

Natalia, 35 de ani, Mod de funcționare


inginer chimist,
În centrele naționale lucrează funcționari naționali
Lituania
responsabili de recunoașterea diplomelor universitare și
a perioadelor de studiu. Centrele pot fi contactate direct
Când soțul meu a primit un post în Țările de Jos, nu
pentru consiliere gratuită și personalizată și dispun de un
eram sigură dacă pot lucra și eu acolo. Autoritățile
site internet pentru mai multe informații generale.
lituaniene m‑au orientat către centrul NARIC național,
care m‑a pus în legătură cu centrul NARIC din Țările
de Jos. Echipele care lucrează în aceste centre mi‑au
fost de mare ajutor, dându‑mi explicații și sfaturi în
legătură cu fiecare etapă pe care trebuia să o parcurg
pentru recunoașterea diplomei.

NARIC

Misiunea noastră Unde ne găsiți?


Recunoașterea calificărilor academice În toate statele membre ale UE, precum și în Islanda,
și a perioadelor de studii efectuate în Liechtenstein, Norvegia și Turcia.
străinătate.
Cum ne puteți contacta?
Cui se adresează Informații de contact privind centrele naționale de
serviciile noastre? informare sunt disponibile pe site‑ul ENIC‑NARIC,
Tuturor cetățenilor care doresc să lucreze în altă țară pe paginile referitoare la fiecare țară în parte:
parteneră NARIC. http://www.enic‑naric.net

Date și cifre
• Aproximativ 24 000 000 de clickuri pe site în 2013.
22 –­ SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE

Puncte naționale de coordonare pentru


Cadrul european al calificărilor
Compararea calificărilor formarea universitară, profesională și vocațională, la
fiecare dintre nivelurile incluse în acesta.
Prin intermediul punctelor naționale de coordonare
pentru Cadrul european al calificărilor, sistemele și
Mod de funcționare
cadrele naționale ale calificărilor și nivelurile aferente
sunt conectate la Cadrul european al calificărilor, iar Autoritățile naționale stabilesc niveluri naționale pe baza
instituțiile, întreprinderile și cetățenii beneficiază de rezultatelor obținute în urma studiilor și pe această
informații în acest sens, astfel încât devine mai ușor de bază le raportează la nivelurile Cadrului european
înțeles ce reprezintă fiecare calificare în diferite țări din al calificărilor. Acest proces este explicat în mod
Europa. transparent într‑un raport pe această temă. A doua
etapă presupune indicarea nivelului corespunzător
Teme abordate Cadrului european al calificărilor, astfel încât cetățenii
și organizațiile să poată face imediat legătura. Punctele
Cadrul european al calificărilor se referă în principal naționale de coordonare pentru Cadrul european al
la opt niveluri de referință care descriu cunoștințele calificărilor oferă informații tuturor părților interesate.
unei persoane care participă la un proces de învățare, Este disponibil un site dedicat Cadrului european al
capacitatea sa de înțelegere și competențele sale – calificărilor.
„rezultatele învățării”. Nivelurile calificărilor naționale vor
fi legate de un nivel de referință din Cadrul european al
calificărilor (sau, în unele cazuri, de două sau mai multe,
în funcție de sistemul național), de la nivelul elementar
(nivelul 1) la nivelul avansat (nivelul 8). Astfel, va fi
posibil să se compare mai ușor calificările naționale
și s‑ar putea facilita recunoașterea calificărilor atunci
când cetățenii se mută într‑o altă țară. Cadrul european
al calificărilor se aplică tuturor tipurilor de învățământ,
formare și calificări, de la învățământul de tip școlar la

Puncte naționale de coordonare pentru Cadrul european


al calificărilor

Misiunea noastră Unde ne găsiți?


O mai bună înțelegere a calificărilor în În toate statele membre ale UE, precum și în
întreaga Europă. Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Albania, Bosnia și
Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei,
Cui se adresează serviciile noastre? Muntenegru, Serbia și Turcia.
Cetățenilor care caută un loc de muncă sau doresc să își
continue studiile în Europa, angajatorilor și instituțiilor care Cum ne puteți contacta?
evaluează calificările candidaților din străinătate. Portalul Cadrului european al calificărilor:
http://ec.europa.eu/eqf/home_en.htm
Date și cifre
• Până în martie 2014, 21 de țări și‑au corelat calificările
naționale cu nivelurile Cadrului european al calificărilor.
SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE – 23

Euroguidance

Conectarea sistemelor de orientare Teme abordate


profesională din Europa Rețeaua Euroguidance oferă un serviciu pentru
persoanele care doresc să lucreze sau să studieze în
Euroguidance este o rețea de centre naționale
altă țară, ajutându‑i pe consilierii din domeniul orientării
de informare care sprijină serviciile de orientare
profesionale să înțeleagă oportunitățile în materie
profesională în 31 de țări europene.
de studii și carieră oferite în întreaga Europă. Printre
instrumentele online puse la dispoziția profesioniștilor
din domeniul orientării profesionale se numără o bază
de date a proiectelor și bunelor practici în materie de
Laine, 37 de ani, orientare profesională și un site de tip rețea socială.
consilier în domeniul orientării profesionale, Euroguidance își aduce, de asemenea, contribuția în
Estonia cadrul Ploteus, care va fi integrat în curând într‑un
portal comun care oferă informații privind calificările și
Primesc adesea întrebări de la cetățeni care doresc să oportunitățile de studiu.
își îmbunătățească competențele lingvistice lucrând în
altă țară. Nu‑mi era clar care este modul optim în care Mod de funcționare
pot fi de ajutor până când am descoperit site‑ul rețelei
Consilierii pot contacta centrul Euroguidance local pentru
Euroguidance. Am devenit imediat membru și am
consiliere gratuită și personalizată privind oportunitățile
învățat tot ce era necesar despre piața forței de muncă
și condițiile oferite cetățenilor care doresc să se mute în
din Regatul Unit și din Irlanda. Acum sunt în măsură
străinătate pentru a munci sau pentru a studia. Cetățenii
să‑i sfătuiesc pe cetățeni în legătură cu modalitățile în
pot contacta centrele Euroguidance și în mod direct și
care își pot dezvolta competențele lingvistice.
pot vizita portalul Ploteus.

Euroguidance

Misiunea noastră Unde ne găsiți?


Să îi informăm pe consilierii din În toate statele membre ale UE, precum și în Islanda,
domeniul orientării profesionale și pe Liechtenstein, Norvegia, Albania, Bosnia și Herțegovina,
cetățeni cu privire la oportunitățile de fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia
carieră și studiu disponibile în Europa. și Turcia.

Cui se adresează serviciile noastre? Cum ne puteți contacta?


Consilierilor din domeniul orientării profesionale care le Centrele Euroguidance naționale pot fi găsite online:
oferă consultanță cetățenilor interesați de posibilitățile de http://euroguidance.eu/centres
a lucra, de a studia sau de a se forma profesional într‑o
altă țară europeană. Site‑ul Euroguidance:
http://www.euroguidance.eu
Date și cifre
În 2013, centrele Euroguidance au organizat:
• standuri de informare la peste 200 de evenimente;
• circa 210 inițiative de formare profesională în beneficiul
consilierilor din domeniul orientării profesionale.
24 –­ SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE

Europass

O poartă deschisă pentru a studia și Mod de funcționare


a munci în Europa CV‑ul Europass și Pașaportul lingvistic pot fi completate
online, gratuit, pe site‑ul Europass. Pașaportul european
Documentele Europass îi ajută pe cetățenii aflați în
al competențelor poate fi creat de cetățeni pe același
căutarea unui loc de muncă să își prezinte în mod clar
site, iar suplimentele le sunt livrate cetățenilor numai
calificările și competențele, pentru a le face mai ușor de
la finalizarea cu succes a unui ciclu de studii sau a unei
evaluat și de înțeles oriunde în Europa.
formări profesionale. Centrele naționale Europass
promovează serviciul Europass, gestionează direct
Teme abordate
documentele de mobilitate Europass și furnizează
Europass include CV‑ul Europass și Pașaportul european informații organizațiilor și cetățenilor.
al competențelor, care reunește celelalte documente
Europass: Pașaportul lingvistic Europass, Documentul
de mobilitate Europass, care consemnează studiile
efectuate în străinătate, precum și Suplimentul Europass
Centrele naționale Europass
la certificatul profesional și Suplimentul Europass la În toate statele membre ale UE, precum și în Islanda,
diploma de licență, care însoțesc un certificat de formare Liechtenstein și Norvegia există un centru național
profesională, respectiv o diplomă de studii universitare. Europass care coordonează toate activitățile legate de
documentele Europass. Acesta este primul punct de
contact pentru orice persoană sau organizație interesată
să utilizeze Europass sau să afle mai multe despre acest
serviciu.
Kaisa, 29 de ani,
inginer,
Funcții principale:
Finlanda
• coordonează gestionarea documentelor Europass;
Când mi‑am depus candidatura pentru un loc de
muncă în Regatul Unit, nu eram sigură în ce mod • promovează Europass și documentele Europass;
să‑mi prezint CV‑ul angajatorilor potențiali. Îmi
era frică să nu‑mi ratez de la bun început șansele • asigură informarea corespunzătoare a centrelor de
încălcând protocolul obișnuit. Din fericire, un prieten informare și orientare despre Europass și despre
mi‑a pomenit de CV‑ul Europass, așa că nu mai documentele Europass;
puteam da greș. În felul acesta a fost mult mai simplu
să‑mi depun candidatura și am găsit un loc de muncă • furnizează toate documentele Europass și în versiune
extraordinar! pe suport de hârtie;

• acționează ca partener național în rețeaua europeană


a centrelor naționale Europass.
SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE – 25

Europass

Misiunea noastră Unde ne găsiți?


Îi ajutăm pe cetățeni să își prezinte În toate statele membre ale UE, precum și în
mai bine competențele atunci când își Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Albania, Bosnia și
depun candidatura pentru a obține un Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei,
loc de muncă în Europa. Muntenegru, Serbia și Turcia.

Cui se adresează serviciile noastre? Cum ne puteți contacta?


Cetățenilor care caută un loc de muncă, care doresc să Centrele naționale Europass pot fi găsite la adresa:
își continue studiile sau să urmeze un stagiu de formare http://europass.cedefop.europa.eu/ro/about/
profesională în Europa. national‑europass‑centres

Date și cifre Site‑ul Europass:


• În medie, în 2013, peste 26 000 de cetățeni și‑au http://europass.cedefop.europa.eu
completat CV‑ul Europass.
• Aproape un milion de documente sunt descărcate în
fiecare lună.
• În 2012, centrele naționale Europass au emis peste
80 000 de documente de mobilitate Europass.
26 –­ SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE

Programe de finanțare

Comisia Europeană alocă o parte semnificativă din bugetul UE sub formă de cereri de
oferte, granturi, fonduri și alte programe. Printre cele mai mari programe de finanțare
se numără „Orizont 2020 – Programul‑cadru al UE pentru cercetare și inovare
(2014-2020)”, precum și programele „Europa creativă” și „Erasmus+”, 2014-2020. Pe
lângă informațiile detaliate disponibile pe site‑urile programelor de finanțare respective,
în fiecare țară participantă există puncte naționale de contact care oferă consiliere
gratuită și personalizată și informații suplimentare. Următoarea listă, neexhaustivă, oferă
o imagine de ansamblu a temelor care fac obiectul diferitelor programe de finanțare,
precum și a registrelor online ale punctelor de contact naționale.

Orizont 2020 – Programul‑cadru al UE pentru cercetare și


inovare (2014-2020)
Cooperare transnațională în domeniul cercetării și al inovării, finanțare pentru activitățile
care susțin excelența în știință, incluzând carierele cercetătorilor, leadershipul industrial și
abordarea provocărilor societale.

Puncte de contact naționale:


http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_
points.html

Erasmus+
Erasmus+ este noul program al UE pentru educație, formare profesională, tineret și
sport pentru perioada 2014-2020. El oferă mobilitate pentru studenți, pentru personalul
instituțiilor de învățământ și formare profesională și pentru animatorii socio‑educativi,
parteneriate între universități, școli, întreprinderi și organizații nonprofit, precum și sprijin
pentru reformele de modernizare a învățământului și formării profesionale și pentru
promovarea inovării, a antreprenoriatului și a capacității de inserție profesională.

Site internet: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus‑plus


Agențiile naționale Erasmus+:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus‑plus/tools/national‑agencies/index_ro.htm
SERVICII DE ASISTENȚĂ ȘI DE INFORMARE ALE UE – 27

Europa creativă
„Europa creativă” sprijină prin finanțare sectorul cultural și pe cel creativ. Mai precis,
programul promovează proiectele și rețelele europene de cooperare transfrontalieră,
traducerea și promovarea operelor literare de ficțiune și platformele de operatori culturali
care promovează artiști încă necunoscuți.

Acesta mai oferă programe profesionale de formare pentru profesioniștii din domeniul
audiovizualului și sprijină realizarea de filme artistice, de animație, documentare și jocuri
video pentru cinematografia europeană, piețele de televiziune și alte platforme. „Europa
creativă” contribuie la finanțarea coproducției internaționale de filme și promovează
interesul pentru filmul european prin intermediul unei game vaste de evenimente.

Site internet: http://ec.europa.eu/culture/opportunities/index_en.htm


Birouri Europa creativă:
http://ec.europa.eu/culture/creative‑europe/creative‑europe‑desks_en.htm

Europa pentru cetățeni


Scopul programului „Europa pentru cetățeni” este să le confere cetățenilor un rol esențial
în dezvoltarea Uniunii Europene: promovarea valorilor comune și a istoriei Europei,
dezvoltarea unui sentiment de apartenență la proiectul UE în rândul cetățenilor și
dezvoltarea de idei și activități cu o componentă europeană.

Puncte de contact naționale:


http://ec.europa.eu/citizenship/about‑the‑europe‑for‑citizens‑programme/
the‑europe‑for‑citizens‑programme‑in‑the‑member‑states/index_en.htm
NA-06-14-007-RO-N
Aveți întrebări despre Uniunea Europeană?
00 800 6 7 8 9 10 11
europedirect.europa.eu