Вы находитесь на странице: 1из 19

BEKIRENT FANFÀRRIA

Fanfàrria per a Soprano, Dolçaines, Metalls i Percussió

A la comissió organitzadora de la
IV DIADA MUSICAL
DE LA VALL D'ALBAIDA,
Bocairent 1995,
i a la meua estimada Banda de Bocairent.

José Rafael Pascual-Vilaplana

Zéle, 22 d'Abril de 1995


Score
Bekirent Fanfàrria J.R.Pascual Vilaplana

Lento
# 4 5
Soprano & # 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4

# 4 œœœ œœœœ œ. œ ˙ œ ‰ œœœ œœœœ œ. ˙ j


œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ ˙˙ œœ ‰ 45
Tutti

& 4 œ
Solo
Dolçaines
J J
ƒ
#### 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 5
Trompeta en B b & 4 4

### 4 5
Trompa en F 1 & 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4

### 4 5
Trompa en F 2.3 & 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 4

? # # 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 5
Trombó 1.2 4

Trombó 3
? # # 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 45

? # # 44 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 5
Bombardí 1.2 4

? # # 44
Tuba ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 45

Timbals
? # # 44 ∑ ∑ ∑  ‰ œ œ œ œ œ œ Œ ‰ œœœœœ œ Œ‰ œœœœœ 45
3 3 3

f
44  ‰œ œ œ œ œ œ Œ ‰œœœœœ œ Œ‰œœœœœ 45
3 3 3

Caixa  ∑ ∑ ∑
f
44
 ∑ ∑ ∑ ∑  ∑ 45
Gong
Bombo, Plats,
Pl. suspès, Gong, ˙
Postisses

©
Bekirent Fanfàrria 3

Molto Allegro
## nn
A

45 ∑ 4 ∑ ∑ b 42 ∑ ∑ ∑ ∑
7

S & 4

#
45 ∑ 4 Œb œ œ œ œ œ œ œ U
w nb 2
b 4 ∑ ∑ ∑ ∑
7

Dolç & 4
3

# ## 5 œ ‰Œ 44 U nnnn# 2
& # 4 œœn œ . ˙ 4 ∑ ∑ ∑ ∑
7

B b Tpt.
J ˙. œ w
## 5 U nnn 2
& # 4 Œ œ œœ . œ œ 4
J ‰œ œ 4 w w 4 ∑ ∑ ∑ ∑
>>
Hn. 1

### 5 U nnn 2
& 4 Œ œ œœ . œ œ 4
J ‰œ œ 4 n ww 4 ∑ ∑ ∑ ∑
ww
>>
Hn. 2.3

? # # 45 Œ œ œ œ . œJ >œ >œ 4 b ˙˙ .. œœ bU
ww œ
n n b 2 œJ ‰œœJ ‰ œœ ‰ œœ ‰
œœ œœ œœ œœ ‰
Œ ‰ 4 4 J J J ‰J ‰ J‰
Tbn. 1.2
J
f
? # # 45 Œ œ œ œ . œJ >œ >œ 4 U n n 2 œ ‰œ ‰ œ ‰# œj‰ œ ‰œ ‰ œ ‰# œj‰
Tbn.3 Œ ‰ 4 ˙. œ w b 4 J J J J J J
f
U n n b 2 œ ‰œj‰ j‰ j‰
? # # 45 ∑ 4 ww œ ‰œj‰ œj‰ œj‰
œ >œ 4 b ˙˙ .. œœ 4 J œ œ J
>
Bdí 1.2

f
? # # 45 ∑ 44 . U nnb 2 ‰ ‰ ‰ ‰
œ œ b˙ œ w 4 j j j j j‰ j‰ j‰ j‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
Tuba

œ >œ b ˙ . œ w
> U
f
? # # 45 ∑ 44 ∑ Œ œ œ ˙ n n b 42 œ œœ œ ‰ œœœ œœ œ œœ œ ‰ œœœ œœ
7

Timb.
f
U
45 44 Œ œ œ ˙ 42 œ œœ œ ‰ œœœ œœ œ œœ œ ‰ œœœ œœ
7

 ∑ ∑
f
Cxa

54 ˙ . J ‰Œ 44 ˙ 
œ 24  
Plat susp.

∑ œ Œ  ∑
7


Gong
Perc. œ Œ
Bombo
P
4 Bekirent Fanfàrria

˙ #˙ œ œ œ œ
& b .. ˙ œ
14

S
3
CANT D'UN VENT QUE͜ENS DUU LA JO IA

b œ œ
& b .. Œ œ œ ˙ Œ ˙ Œ
14 1ª tacet
Dolç #œ œ
F
# . œœœ. œœœ. œœœ. >œœ >œœ
œ Œ
1ª tacet

& . ∑ ∑ Œ œ ∑
14

B b Tpt.
F 3

Hn. 1 & .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Hn. 2.3 & .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ
? . ‰
Tbn. 1.2 b .J J ‰ J ‰ J J ‰ J ‰ J ‰ J J ‰ J ‰
p
? b .. œ ‰ œ ‰
J J œ ‰ # œj ‰ œ ‰ œ
J J ‰ œ ‰ # œj ‰ œ
J ‰ Jœ ‰
Tbn.3
J J
p
? .. œ ‰ œj ‰ j j œ ‰ œj ‰ j j œ ‰ œj ‰
Bdí 1.2 b J œ ‰ œ ‰ J œ ‰ œ ‰ J
p
? b .. ‰
j j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰
œ œ œ œ œ œ
Tuba
œ œ œ œ
p 2
? b .. œ
œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
14

Timb. 
p
2
.. œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ
14

  œ œ œ œ
p
Cxa

 2 
.. œ 
14

  œ
Œ Œ
Perc.
Bekirent Fanfàrria 5

œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
&b
19

S
3
AMB UN NOU SO, CANT D'O CELLS

b œ œ œ
&b œ œ œ œ œ œ Œ œ œ ˙ Œ
19

Dolç #œ œ
œœ. œœ. œœ.
3

œœ. œœ. œœ. >œ


3 3

# >œ œœ Œ œ œ œ
∑ Œ œ œ œ œœ ∑ ∑ Œ
19

B b Tpt. &
3
3

Hn. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

Hn. 2.3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

œœ œœ œœ œœ œœ œœ
? b œœ ‰ œœ ‰ J ‰ J ‰
œœ
‰ œœ ‰
J J ‰

œœ
‰ œœ ‰ ‰
Tbn. 1.2 J J J J J J J J ‰

? b œ ‰ # œj ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ # œj ‰ œ œ ‰ # œj ‰ œ ‰ œ ‰
Tbn.3
J J J J J ‰ œJ ‰ J J J

?b j
œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰ j
œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰ j
œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰
Bdí 1.2
J J J

?b
j ‰ j‰ j‰ j ‰ j‰ j‰ j‰ j‰ j ‰ j‰ j‰ j ‰
œ œ œ œ œ œ
Tuba
œ œ œ œ œ œ
2 2
?b ‰ œ œ œ œ ‰ œœœ œœ
19

Timb. œœœ œœ  
2 2
‰ œœœ œœ ‰ œœœ œœ
19

Cxa   œ œ œ œ 
2  2
 
19

  œ 
Œ
Perc.
6 Bekirent Fanfàrria

œ œ œ œ œ
œ œ œ ˙ ˙ ..
&b
25

S
3 3
QUE CRI DEN ¡VI DA! AMB EL SEU COR

b œ œ ..
&b ˙ Œ œ œ œ œ
25

œ œ #œ
3

Dolç

. œœœ. œœ œœ œœ œœœ œœœ


# œœœ >œœœ œœœ
3

œ œ œ
∑ ∑ Œ J ..
25

B b Tpt. & J J J
3

Hn. 1 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ..

Hn. 2.3 & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ..

œœ œœ œœ œœ
? b œœ ‰ œœ ‰ J ‰ J ‰
œœ œœ ‰ œœ œœ ‰ .
Tbn. 1.2 J J J ‰ J J ‰ J ‰ J ‰ J .

? b œ ‰ # œj ‰ œ œ ‰ # œj ‰ œ ‰ œ œ ‰ # œj ‰ ..
Tbn.3
J J ‰ œJ ‰ J J J

J

?b j
œ ‰ œj ‰ œ ‰ œj ‰ j
œ ‰ j
œ ‰ œ ‰ œj ‰ j
œ ‰ œj ‰ ..
Bdí 1.2
J J

?b
j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ ..
œ œ œ œ
Tuba
œ œ œ œ œ œ
2
?b œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ..
25

Timb. 
2
‰ œ œ œ œ œ ..
25

Cxa  œ œ œ œ 
 2
 ..
25

 œ 
Œ
Perc.
Bekirent Fanfàrria 7

S & b .. ∑ ∑ ∑ .. .. ∑ ∑ ∑ ∑ ..

bb . Tutti
j j j
& . œœ ‰ ‰ œj Œ œœ ‰ œj ‰ Œ .. .. œœ # œœ œj ‰ ‰ œœ # œœ œ Œ œœ # œœ œj ‰ Œ ..
30

Dolç
œ œ œ œ œ
f
# . œœœ ‰ œœ. œœ. œœ. n >œœ >œœ n >œœ ‰ Œ n >œœ >œœ >œœ Œ >>>
& .J Œ ∑ Œ œœœ .. .. Œ . œœ œ œœœ ‰ n œœœ œœœ œœœ ‰ ..
30

B b Tpt.
J J
f
& .. œ ‰ ‰ œ Œ Jœ ‰ œ ‰ Œ .. .. œ œ œ ‰ ‰ Jœ œ œ Œ œ œ œ ‰ Œ ..
Hn. 1
J J J J J
f
j j
& .. œj ‰ ‰ œj œ
Œ œ ‰ œœ ‰ Œ .. .. œœ œœ œj ‰ ‰ œœ œœ œœ Œ œœ œœ œj ‰ Œ ..
Hn. 2.3
œ œ œ J œ
f
œ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ
Tbn. 1.2
?b .. œJ ‰ ‰ Jœ Œ J ‰ œJ ‰ Œ .. .. œ ‰
J ‰ J
œ
Œ
œ ‰ Œ
J ..
f
Tbn.3
?b .. œJ ‰ ‰ Jœ Œ œJ ‰ œJ ‰ Œ .. .. œ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œ Œ œ œ œ ‰ Œ .
J .
f
œ œœœ b >œ >œ b >œ b >œ >œ >œ b >œ >œ >œ
?b .. œ ‰ Œ ∑ Œ œ œ œ ≈ .. .. Œ . b œ œ bœ ‰ Œ bœ œ œ Œ ‰ b œ œ œJ ‰ ..
Bdí 1.2
J J
f
?b .. j ‰ Œ ∑ Œ j ‰ .. .. Œ . j j‰ Œ
bœ bœ bœ œ
Œ ‰ j j ‰ ..
bœ œ
œ œ
Tuba

f> >
?b .. >œ ‰ ‰ >œ Œ œj ‰ œ œœœ œ œ .. .. œ ‰ ‰ œ œ œ ‰ Œ œœœŒ ‰ œ œ œ œ œ ..
30

Timb.
J J > > J J
ƒ>
j >j >j > j j
.. œ ‰ ‰ œ Œ œ‰ .. .. œ ‰ ‰ œ œ œ ‰ Œ œœœŒ ‰ œ œ œ œ œ ..
30

Cxa  œ œœœ œ œ
ƒ
  
.. œ .. .. ∑ ∑ ∑ ∑ ..
30

 œ
J‰‰J Œ Jœ ‰ œJ ‰ Œ
Perc.

ƒ
8 Bekirent Fanfàrria

&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
37

bb œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ # œœ œœ œœ
37

&
3 3

Dolç

>œœ >œœ
3

œœ .. œœ œœ ..
3

# ∑ ∑ ‰. œœ œœ ∑ ∑
œ œ. œ œ. œ œ œ
37

B b Tpt. &
R
f
& œ œ œ #˙ ˙ œ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ œ
3
Hn. 1
3

& œ œ œ #˙ ˙ œ œ œ œ œ œ
3 3

œ œ œ
3
Hn. 2.3

œœ œœ .. œœ œœ .. œœ >œœ >œ
3

?b ∑ ∑ ‰. œ ∑ ∑
Tbn. 1.2 R
f
?b ∑ ∑ ‰. œ œ. œ œ. œ >œ >œ
∑ ∑
Tbn.3
R
f
?b r
∑ ∑ ‰. œ œ. œ œ. œ œ œ ∑ ∑
> >
Bdí 1.2
f
?b ∑ ∑ Œ j ‰ j ‰ j ‰ ∑ ∑
œ. œ. œ.
Tuba

?b ˙ ˙ ˙ ˙
37

Timb.
  œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœ  

˙ ˙ ˙ ˙
37

Cxa  œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœ

 Gong
  

37

 œ œ̇ œ œ œ œ œ œ
Œ Œ Œ
Perc.
Bekirent Fanfàrria 9

#
&b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ n#
43

b j >œ > > #


& b ˙˙ ˙˙ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œ ‰ ‰ œœ Œ œœ ‰ n n
43

J J J
ƒ> > > >> > > >
Dolç

œœ œœ .. œœ >œœ >œœ j j j j
# .
‰ . œœœ œœœ .. œ œ. œ œ œ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœœ # œœ ‰ ‰ œœ Œ # œœ ‰ n# # # #
43

B b Tpt. & œœœ œœ œ œ œ œ


R > > > > > > œ > > > >
ƒ >
j j ‰ ‰ j Œ j ‰ ###
& #˙ ˙ œœœ ‰ œœ œ ‰ œ >œ #œ
>
œ
>

>
ƒ> > > >> >
Hn. 1
>
j j ‰ ‰ j Œ j ‰ ###
& #˙ ˙ œœœ ‰ œœ œ ‰ œ œ #œ
> >
œ #œ
>
ƒ> > > >> > >
Hn. 2.3
>
?b œœ œœ .. œœ œœ .. œœ >œœ >œœ >œœ >œœ >œœ >œœ >œœ >œœ >œœ >œœ œ>œ ‰ ‰ œ>œ Œ œ>œ ‰ # #
Tbn. 1.2 .
‰ R ‰ J ‰ J J J n
ƒ
>œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ
?b ‰. œ œ. œ œ . œ >œ >œ ‰ J ‰ >œ >œ > >
‰ ‰ œJ Œ œ ‰ n # #
Tbn.3
R J J
ƒ
r >œœ >œœ >œœ >œ >œ >œœ >œ >œœ >œ > >
?b ‰. œ œ. œ œ. œ œ œ ‰ œœ J ‰ œ œ ‰ ‰ œœ Œ œœ ‰ n # #
Bdí 1.2
> > ƒ J J J

?b j j #
Œ j ‰ j ‰ œj ‰ ‰ œj œj ‰
j‰ œœ œ >œ ‰ ‰ >œ Œ j ‰ n #
œ.œ. œ. > > > > >
Tuba
œ
>
?b j ‰ œj œj ‰ ‰ œj Œ œj ‰ n # #
œ œœ œ œœ œ œœœœœ œœœ ‰ œ œ œ
43

Timb.

j j j j j
œœœ ‰ œ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ Œ œ ‰
43

Cxa  œ œœ œ œœ œ œœœœœ
Gong
 j
Plats
j j j j j
xœ ‰ ‰ xœ Œ xœ ‰ xœ ‰ ‰ xœ Œ xœ ‰
43

 œ̇ œ œ œ œ
J J J J J J
Perc.
10 Bekirent Fanfàrria

C Molto Andante (h=q)


#
S & # ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑

# >œ
œ ‰ Œ ∑ ∑ Œ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ
49

Dolç & J
ƒ
# # # # >œœ ‰ Œ ∑ ∑ Œ œœ œœ .. œœ œœ œœ œ œœ œ
49

B b Tpt. & œ œ œ
J
ƒ
### j ‰ Œ ∑ ∑ ∑ .. œ œ œ œ œ œ œ
& œ J J
>
Hn. 1

f
### j .. œj œ j
& œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ
>
Hn. 2.3

f

œ ‰ œœ œœ œœ œœ
Tbn. 1.2
? ## J Œ ∑ ∑ ∑ .. Œ
f
? ## >œ .. Œ œ œ œ œ
Tbn.3 J ‰ Œ ∑ ∑ ∑
f
? ## >œ
œ ‰ Œ ∑ ∑ Œ œ œ .œ œ œ œ œ œ
Bdí 1.2
J .
ƒ
? ## ..
j ‰ Œ ∑ ∑ ∑
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Tuba

>
? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ. .. œ œ œ œ œ œ œ œ
49

Timb.   R 
f
j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. .. œ œ œ œ œ œ œ œ
49

Cxa    
f f
j j ‰ j
xœ ‰ Œ    ‰
.. œ x œ xœ
49

 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. 
J
Perc.
Bekirent Fanfàrria 11

## ..
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
55 1. 2.

S &

# œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙ j
œœ œœ œœ ≈ œœ œœ .. œœ ‰ œ
55

& ˙ œ
>>>
Dolç

#### œœ œœ œœ œœ ˙ j
œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ≈ œœ œœ .. œœ ‰ Œ
55

B b Tpt. & ˙
>>>
###
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œœœ≈Œ .. œ ‰ Œ
Hn. 1
J J J J J J
### j j j j j j .. œj ‰ Œ
Hn. 2.3 & œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ≈ Œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ
œ
œœ œ œ œ œœ
Tbn. 1.2
? ## Œ œ J ‰ Œ .. œJ ‰ Œ

? ## Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ .. œJ ‰ Œ
Tbn.3 œ J

œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœœ≈œ œ . œ ‰
Bdí 1.2
? ## . J œ œ

? ## j‰ Œ ..
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j‰ Œ
œ
Tuba

? ## œ ≈ œ. .. œ ≈ œ.
55

Timb.      R R
j j
œ œ. .. œ œ.
55

Cxa      
 
.. œ œ .
55

      œœœ≈Œ
J
Perc.
12 Bekirent Fanfàrria

##
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
62

S &

# œ j b œœ
œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ ‰ œœ œ
62

Dolç & J œ
ƒ
#### j j
‰ œœ œœ œ œœ Œ ‰ œœ œœ œ œœ Œ ‰ œ œœ œœ ‰ n œœ œœ œœ ˙˙ œœ ‰ œ
62

B b Tpt. & œ œ œ J œœ œ
ƒ
### j
& ‰ œ œ œ œ Œ ‰ œj œ œ œ Œ ‰ œœœ ‰ œœœ ˙ œ ‰Œ
Hn. 1
J
# # # œj œ j j j j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ
j j j j
& œœ n œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ ‰ Œ
Hn. 2.3
œ œ œ œœœœ œœ œ œœœœ œœ œ œ

? ## ‰ œœ œœ œœ œœ Œ ‰ Jœœ
œœ œ
œœ œ Œ
œ
‰ œœ œœ œ ‰
b œœ œœ œœ ˙˙ œœ
Tbn. 1.2 J J ‰Œ
œ œ œ œœœœ œœ œ œœœœ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ
Tbn.3
? ## J J J J J J J J J ‰Œ

œ œ ‰ œ œ œ. œ œ œ bœ œœ œœ ˙
Bdí 1.2
? ## œ. œœ œ œ œ œ œ œ
J J ‰
ƒ
? ## j‰Œ
œœœœ œ œœœ œ
œ- œ- - œ- œ œ œ œœ œ
œ œ bœ œ œ œ œ
Tuba

? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ.
62

Timb.       R
j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
62

Cxa       
‰ j j ‰ j j ‰ j j ‰ j j ‰ j j ‰ j j ‰ j j 
x œ‰ xœ œ x ‰œ xœ œ x œ‰ xœ œ x œ‰ xœ œ x œ‰ xœ œ x ‰œ xœ œ x œ‰ xœ œ œ
62


J .
Perc. œ
Bekirent Fanfàrria 13

#
& # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
70

# œœ œœ œœ œ œœ œ œ œœ ˙˙ œ œ bœ œ œ bœ œ ˙ œ >œ >œ >œ


J‰
70

Dolç & œ œ œ
3

#### n œ œœ n ˙˙ œœ ‰ œ œ œ
œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ ˙˙ œœ n œœ n œœ n œœ œœ œ
70 3

B b Tpt. & œ œ J >œ >œ >œ


## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ >œ >œ >œ
Hn. 1 & # Jœ œ œJ J J J J J J
f
3

# # j j j j
œœ œœ œœ œœ œœj œœ œœj œœ œœ
j j j‰ 3
& # œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
>>>
Hn. 2.3

f œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œ œœ b œœ n œ b œ œœ ˙˙ œœ >œœ >œœ >œœ
? ## Œ Œ œ œ œ
Tbn. 1.2 J‰
f 3

? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ ˙ œ >>>
Tbn.3 Œ Œ J ‰œœœ
f œ ˙
œ œ œœ œœ œ œ ˙ bœ œ œ bœ œ œ œ >œ >œ >œ
3

Bdí 1.2
? ## J ‰
3

? ## j‰ Œ
œ œ œ b œ b œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ
œ œœœ
Tuba

? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰œœœ
70

     
3
Timb.
J >>>
j > >3 >
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰œœœ
70

Cxa       
‰ j j ‰ j j ‰ j j ‰ j j ‰ j j ‰ j j ‰ j j
x ‰œ xœ œ x œ‰ xœ œ x œ‰ xœ œ x ‰œ xœ œ x œ‰ xœ œ x ‰œ xœ œ x œ‰ xœ œ
70

 œ
J ‰Œ
Perc.
14 Bekirent Fanfàrria

D
##
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Molto Allegro
S &

# >œ
J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ. j
78

Dolç & œ
ƒ
# # # # >œ
œ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
78

B b Tpt. &
J
# # # >œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ
& ‰ Œ ∑ ∑ ∑
Hn. 1
J J J J J J J J J
f
## j j j j j j j j j
& # œœ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ œœ ‰ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ ‰ œœ œœ œœ
>
Hn. 2.3
f
>œ œœ. œœ. œœ. >œœ œœ. œœ. œœ. œœ. >œœ œœ.
Tbn. 1.2
? # # œJ ‰ Œ ∑ ∑ ∑ J ‰ J ‰ J J J ‰ J ‰ J J
f
? ## >œ œ. ‰ œ. ‰ œ. >œ œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. >œ œ.
Tbn.3 J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ J J J J J J J J
f

Bdí 1.2
? ## J ‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
? ## j‰ Œ ∑ ∑ ∑ j‰ j‰ j j j‰ j‰ j j
œ œ œ œ. œ œ. œ. œ. œ. œ œ.
Tuba

2 f. . > >
> > > 2 2
? ## œ œ œ œ œj
78

J   
 
Timb.

j > j 2 2 2
œ œ
78

Cxa  œ œ œ   
78        
 œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ.
J J J J
Perc.
Bekirent Fanfàrria 15

# œœ
& # .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ
86

#
BE KI

.. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œœ œ œ œ œœœœœœœœ œ œ œ œœœœœœœœ œ Œ
86

Dolç &

#### .
. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
86

B b Tpt. &

### . œ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œj œ œj œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ ‰ œj ‰ ‰ œ œ ‰
Hn. 1 & .J ‰ J J J J J J J J J J JJ
f
## j j j j j j j
œ œ œ œœj ‰
j j j
œ ‰ ‰ œœj œœ ‰
j j j j
Hn. 2.3 & # .. œœ ‰ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ ‰ œ œ œ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ œ
f
œœ. œœ. œœ. >œœ œœ. œœ. œœ.
.
œœ. >œœ œœ. œœ ‰ œœ. œœ. >œœ œœ. œœ. >>
œœ. ‰ œ œœ œœ ‰
? # # .. J ‰ J ‰
Tbn. 1.2 J J J ‰ J‰ J J J J ‰ J J J ‰ J J
f
? ## .. Jœ. ‰ Jœ. ‰ œJ. >œ Jœ. œ. ‰ œ. ‰ œj œ œj Jœ. ‰ Jœ. ‰ œJ. >œ Jœ. œ. ‰ œj ‰ ‰ >Jœ >œJ ‰
Tbn.3
J J . > . J .
f
Bdí 1.2
? ## .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ## .. j ‰ j ‰ j j œj ‰ j j j
j œj ‰ œj ‰ ‰ j j‰
Tuba
œ. œ. œ. œ œ. . œ. ‰ œ. >œ œ. œj ‰ œj ‰ œj œ œ. . . œœ
> . >
f
? ## .. >œ >
œ
>
œ œ œj œ œ œj œ œj œ œ
> > >
œ œ j
œ œ œ ‰œ œ ‰
86

Timb.
  J > > >   J > > JJ
f > j 2 2
j jj
.. œ œ œ œ œ œ œ ‰œ œ ‰
86

Cxa   
f
       
.. œ
86

 œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ
J J J ‰ Jœ œJ ‰
Perc.

f
16 Bekirent Fanfàrria

## œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ Œ ..
94

S &

#
RENT ENS CON VI DA A LA FES TA, CRITS I CLAMS I LA MÚ SI CA CO MEN ÇA

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ. j ..
94

Dolç & œ
ƒ
####
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ..
94

B b Tpt. &

### j j j j œ ‰ œ ‰ œj œ œj ..
& œ ‰ Œ œ‰ Œ œ‰ œ‰ œ œ œ œ‰ Œ œ ‰ Œ J J
Hn. 1
J J J J
P
### j j j j j j j j j j j j
& œ ‰ Œ œ‰ Œ œ‰ œ‰ œ œ œ œ‰ Œ œ ‰ Œ œœ ‰ œœ ‰ œ œ œ ..
Hn. 2.3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ
P
œœ œœ œœ. œœ. œœ. >œœ œœ. œœ œœ ‰ Œ œ. œ. œœ. >œœ œœ. .
? ## œ œ‰
Tbn. 1.2 J ‰ Œ J‰ Œ ‰
J J J ‰ J J‰ Œ J J‰ J J J.
P
? ## œ ‰ Œ œ‰ Œ œ. ‰ œ. ‰ œ. >œ œ. œj ‰ Œ j
œ ‰ Œ œ. ‰ œ. ‰ œ. >œ œ. ..
Tbn.3
J J J J J J J J J J
P >œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
œ œ œ
Bdí 1.2
? ## ˙ Œ
˙ œ
‰ ..
P
? ## j ‰ Œ j j j j ‰ j ‰ œj œ œ ..
j‰ Œ j j j j
Tuba
œ‰ œ‰ œ œ œ œ‰ Œ œ ‰ Œ œ œ
œ œ
P
? ## œ . œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ . œ œ œ ‰ œj œj ‰ œ . œ œ œ ‰ œj œj ‰ œ . œ œ œ œ œ œ ..
94

Timb.
JJ
P
jj jj jj
œ . œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ . œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ . œ œ œ ‰ œ œ ‰ œ . œ œ œ œ œ œ ..
94

Cxa 
P
‰ Postisses    ‰ Postisses   
..
94

 œ Œ1 1 1 œ Œ œ œ œ œ œ œ Œ œ Œ 1 1 1 œ œ œœ œ
J J J J
Perc.

P
Bekirent Fanfàrria 17

## 3 4
molto rall...

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
102 Lento
S & 4 4
U
#
œœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 43 œ œ œ œ œ . œ 4
102

Dolç & 4
ƒ
#### œœ .. œœ
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 3
∑ 4 Œ Œ 4
102

B b Tpt. & 4
ƒ
### œ U
œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ ‰ œj œ œj œ ‰ œ ‰ œ œ œ j œ.
43 œ ‰ œ œ 44
J ‰
& ˙
Hn. 1
J J J J J J J J J
f ƒ
U
### j j j j j j 34 œj ‰ œ œœ .. œœ
œ œ œ œœj ‰
j j j j j 44
Hn. 2.3 & œœ ‰ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ ‰ œ œ œ œœ ‰ œœ œœ œœ ˙˙ œ œ
f ƒ
œ. œœ. œœ. >œœ œœ. œœ. œœ. .
œœ. >œœ œœ. œœ ‰ œœ. œœ. >œœ œœ. ˙˙ U
? # # Jœ ‰ J ‰ 34 œœ ‰ œœ Œ 44
Tbn. 1.2 J J J ‰ J‰ J J J J ‰ J J J
f
U
? ## œ. ‰ œ. ‰ œ. >œ œ. œ. ‰ œ. ‰ œj œ œj œ. ‰ œ. ‰ œ. >œ œ. ˙ j
43 œ ‰ œ Œ 44
Tbn.3 J J J J J J . > . J J J J
f
? ## œ. œ 4
Bdí 1.2 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 43  4
f ƒ
? ## j‰ j ‰ j j œj ‰ j j j 34 j ‰U Œ 44
Tuba
œ. œ. œ. œ œ. . œ. ‰ œ. >œ œ. œj ‰ œj ‰ œj œ j
œ. ˙ œ œ
> -
> . >
f U
? ## > > > > > >
œ œ œ œ œj œ j
œ œ œ œ  
j œ œ œ œ j 34
œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
44
102

Timb.
  J > > > J 
f U
j > j  >
œ œj œ œj œ œ j > j
œ œ œ œ œ œ œ 43 œ œ œ œŒ 44
102

Cxa  œ œ œ œ œ œ
f
102
       34  U œ 4
Plat susp.

 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ‰ 4
J J J J J J
Perc.
18 Bekirent Fanfàrria

E
# 4 œ œn œ œ œ œ œ œ œ w 2
S & # 4 ∑ ∑ Œ 4
3 3
3

#
SONS D'U NA FES TA EN LAI REN LLUR CANT

4 ˙ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œb œ . ˙ . w 2
110

Dolç & 4 4

110
# # # # 4 ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. ˙˙ .. ww 2
B b Tpt. & 4 4

### 4 ˙ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œn œ . ˙ œ- w 2
Hn. 1 & 4 4

### 4 ˙ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ. ˙ œœ- w 2
Hn. 2.3 & 4 ˙ n œœ œœ œ . ˙ w 4

œ
? # # 44 œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b b ww w
w
Tbn. 1.2 42
ƒ 
Tbn.3
? # # 44 œ œ œ œ œ œ œ œ w w 42
ƒ 
Bdí 1.2
? # # 44 ˙ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œœ œœb œœ .. ˙˙ œ
œ ww
42

? # # 44 œ- œ- œ- œ- œ- œ- 42
Tuba
œ- œ- w w
 w
ƒ 3 3 3
? # # 44 œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2
w œ. œ œ œ œ œ œ œ 4
110 3 3 3

œœœ œœœ œœœ œ œœœ œœœ œœœ


3
Timb.
ƒ  P
44 œœœœœœœœœ œœœœ œ œœœœœœœœœ œœœœ œ w œ œ œ œ œ œ œ œ 42
.
110 3 3 3 3 3 3 3

Cxa 
ƒ  P
44 X  
42
wPlat susp.

Plats
X
110

 
Œ œ œ Œ Œ œ œ Œ
Perc.
Bekirent Fanfàrria 19

Presto
# 2
& # 4 .. ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
114

# 2 > > > > >œ


42 .. œ œ œ ≈Œ y y Œ .. ∑ ∑ ∑ Œ. j œœœœœœœœ œœ œj‰ Œ œ œ œ œ J ‰Œ
114

Dolç &  œ
#### 2 . œ œ œ y y 2 >œœ >œœ >œœ >œœ >œœ œœ >œœ >œœ >œœ >œœ >œœ >œ
VI TOL

4 . œ œ œ≈Œ Œ .. œœœ ‰ ∑ ∑ Œ œœœœœœœœ œ ‰Œ


114

B b Tpt. &  œœ œ œœ œ œœ
J J J J J >>>> J
2 ƒ
### 2 . œ œ œ y y >>>> >
VI TOL

& 4 . ≈Œ Œ  .. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ ∑ ∑ Œ œ œ œ œ œ ‰Œ
Hn. 1
J J J J J J
ƒ
### 2 . 2 j j j j j j
VI TOL

& 4 . œœ œœ œœ ≈Œ y y Œ  .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ ∑ ∑ œœ ‰Œ
. . ... .. ... Œ œœ œœ œœ œœ
>>>> >
Hn. 2.3
ƒ
œœœ 2 œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. >>>> >œ
? # # 42 .. œ œ œ ≈Œ y y Œ Œœœœœœœœœ
VI TOL

.. J J J‰ ∑ ∑ œ
Tbn. 1.2  J J J ‰Œ
ƒ
2
.. œ. œ.
œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ >>>> >
VI TOL

? # # 42 .. œ œ œ ≈Œ y y Œ ∑ ∑ Œ œ œ œ œ œ ‰Œ
Tbn.3  J J J J J J
ƒ. . . . . >œ
œœœ 2 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. >œ
VI TOL

Bdí 1.2
? # # 42 .. œ œ œ ≈Œ y y Œ
 .. œ œ Jœ œ Jœ Jœ œ Jœ œ œ œJ ‰ ∑ ∑ Œ J ‰ Jœ ‰Œ
ƒ
2
VI TOL

? # # 42 .. j ‰ Œ y y Œ  .. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ œj ‰ j‰Œ
œ > œ
Tuba

> >
2
? # # 42 .. >œ >œ >œ ≈Œ y y Œ > > >
VI TOL

.. œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ‰ œ œ œœ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ ‰Œ
114

 J J J J J  J >>>> J

Timb.

ƒ >j
>>> 2 j j j j j > > j >>>>
VI TOL

24 .. œ œ œ ≈Œ y y Œ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ‰ œ œ œœ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ ‰Œ
114

Cxa  

 2    Platsx j
VI TOL

42 .. œ y yŒ .. ∑ ∑ ∑ œœ œ ‰ Œ œ xœ ‰Œ
114

  œœ œ ‰ œ œ
J ‰ Œ J J J
Perc.

VI TOL

Оценить