You are on page 1of 15

ΤΕΣΤ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

© COPYRIGHT 2008
PROCTER & GAMBLE
CINCINNATI, OH 45202
U.S.A.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους αυτού του φυλλαδίου
με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο χωρίς ρητή γραπτή άδεια.
2
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Αυτό το τεστ εξάσκησης θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να απαντήσετε
στο Τεστ Συλλογιστικής γιατί σας παρέχει:

• Τις ακριβείς οδηγίες που θα λάβετε όταν κάνετε το πραγματικό Τεστ Συλλογιστικής
• Συμβουλές και στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν όταν συμπληρώνετε το πραγματικό Τεστ Συλλογιστικής
• Τη δυνατότητα να εξασκηθείτε με ερωτήσεις παρόμοιες με τις ερωτήσεις στο πραγματικό Τεστ Συλλογιστικής
• Τη δυνατότητα να εξασκηθείτε σε συνθήκες χρονομέτρησης του πραγματικού Τεστ Συλλογιστικής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


Στις επόμενες δύο σελίδες, θα βρείτε τις ακριβείς οδηγίες που θα λάβετε όταν κάνετε το πραγματικό Τεστ Συλλογιστικής.
Σας παρέχουμε αυτές τις οδηγίες για να μπορέσετε να κατανοήσετε τι να περιμένετε όταν κάνετε το πραγματικό Τεστ
Συλλογιστικής.

Εξετάστε αυτές τις οδηγίες τώρα και στη συνέχεια θα σας δώσουμε ένα παρόμοιο τεστ οδηγιών μαζί με τις υποδειγματικές
ερωτήσεις για να τις απαντήσετε σε συνθήκες χρονομέτρησης.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ


3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προσέγγιση της Procter & Gamble στην επιλογή προσωπικού βασίζεται στη συνολική εκτίμηση των βασικών
παραγόντων που παίζουν σημαντικό ρόλο στο να είμαστε επιτυχημένοι στη δουλειά μας. Η Εταιρεία αξιολογεί κάθε
υποψήφιο με βάση καθορισμένα κριτήρια και δίνει σε κάθε υποψήφιο παρόμοιες ευκαιρίες για να δείξει τις ικανότητες του.
Η Εταιρεία στηρίζει όλες τις αποφάσεις πρόσληψης σε πολλές πηγές πληροφοριών, όπως βιογραφικά, φόρμες αίτησης,
τεστ και συνεντεύξεις. Έχει αποδειχτεί ότι με αυτή την προσέγγιση οι αποφάσεις πρόσληψης λαμβάνονται με πιο δίκαιο
και ενημερωμένο τρόπο συγκριτικά με άλλες προσεγγίσεις.

Ορισμένοι παράγοντες πρόβλεψης επιτυχίας, όπως είναι οι δεξιότητες συλλογιστικής, είναι δύσκολο να εκτιμηθούν μόνο
από τα βιογραφικά, τις φόρμες αίτησης ή τις συνεντεύξεις. Συνεπώς, η εκτίμηση των δεξιοτήτων συλλογιστικής
επιτυγχάνεται με αυτό το τυποποιημένο τεστ, το οποίο έχει αναπτυχθεί και τεκμηριωθεί συγκρίνοντας τις δεξιότητες
συλλογιστικής των εργαζομένων της Procter & Gamble με το βαθμό επιτυχίας τους στην εκπλήρωση των απαιτήσεων της
δουλειάς τους. Η επιδοση κάθε ενδιαφερομένου στο τεστ αποτελεί ένα από τα πολυάριθμα κριτήρια που λαμβάνονται
υπόψη στη λήψη της απόφασης πρόσληψης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΡΑ -- ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ

ΓΛΩΣΣΑ
Αυτό το τεστ διατίθεται σε πολλές γλώσσες.

Συνιστάται να συμπληρώσετε αυτό το τεστ στη γλώσσα που διαβάζετε με μεγαλύτερη ευκολία.

Αν μπορείτε να διαβάσετε κάποια άλλη γλώσσα καλύτερα από αυτή που διατίθεται, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ
ΤΩΡΑ, ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΣΤ. Τότε θα προσπαθήσουμε να σας
παράσχουμε το τεστ στην γλώσσα που διαβάζετε με μεγαλύτερη ευκολία.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Αν χρειάζεστε ειδική βοήθεια ή αλλαγή στην τυπική διαδικασία εξέτασης ώστε τα αποτελέσματα αυτού του τεστ να
αποτυπώσουν πλήρως την ικανότητα συλλογιστικής σας, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΩΡΑ, ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΣΤ. Να είστε προετοιμασμένοι να περιγράψετε το συγκεκριμένο είδος
βοήθειας ή αλλαγής που πιστεύετε ότι χρειάζεται.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ


4
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ
Aυτό το τεστ περιλαμβάνει 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και το χρονικό όριο για τη συμπλήρωσή του είναι 65 λεπτά.

Αυτό το τεστ έχει τρεις ενότητες. Κάθε ενότητα έχει τις δικές της οδηγίες και αποτελείται από διαφορετικούς τύπους
ερωτήσεων: Ερωτήσεις (1) Αριθμητικής συλλογιστικής, (2) Λογικής συλλογιστικής ή (3) Σχηματικής συλλογιστικής.

Σε κάθε ενότητα, διαβάστε τις οδηγίες της ενότητας πριν αρχίσετε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

Ορισμένες ερωτήσεις απαιτούν σχετικά απλούς υπολογισμούς. Για το σκοπό αυτό θα σας παρασχεθεί αριθμομηχανή και
επιπλέον χαρτί.

Κάθε ερώτησης πολλαπλής επιλογής έπονται 4 ή 5 διαφορετικές απαντήσεις. Μόνο μία από αυτές τις διαφορετικές
επιλογές είναι η σωστή απάντηση στην ερώτηση. Για παράδειγμα:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:
1. Ένα φορτηγό κινείται με ταχύτητα 80 χιλιομέτρων την ώρα. Πόση απόσταση θα διανύσει σε 30 λεπτά;

A. 15 χιλιόμετρα
B. 30 χιλιόμετρα
C. 40 χιλιόμετρα
D. 80 χιλιόμετρα
E. Κανένα από τα παραπάνω

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ:
Επειδή 30 λεπτά είναι μισή ώρα και το φορτηγό κινείται με 80 χιλιόμετρα την ώρα, η απόσταση που θα διανύσει θα είναι
40 χιλιόμετρα (80 χιλιόμετρα x ½ ώρα = 40 χιλιόμετρα). Η σωστή απάντηση είναι η Γ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ


Μπορείτε να κρατήσετε σημειώσεις στο φυλλάδιο του τεστ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το επιπλέον χαρτί που
θα σας παρασχεθεί για τους υπολογισμούς σας.

Μόλις επιλέξετε τη σωστή απάντηση, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΣΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ.

Για κάθε ερώτηση, σημειώστε μόνο μία επιλογή, αυτή που πιστεύετε ότι είναι η σωστή απάντηση στην ερώτηση. Στο
παραπάνω παράδειγμα η σωστή απάντηση ήταν η Γ. Έπρεπε να σημειωθεί ως εξής:

1. Ⓐ Ⓑ C Ⓓ Ⓔ
Πριν σημειώσετε μια επιλογή στο φύλλο απαντήσεων, πρέπει να κοιτάξετε τον αριθμό της ερώτησης στο φυλλάδιο και να
βρείτε τον αριθμό της ίδιας ερώτησης στο φύλλο απαντήσεων.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


Η βαθμολογία σας σε αυτό το τεστ βασίζεται στον αριθμό ερωτήσεων που απαντάτε σωστά. Δεν υπάρχει αρνητική
βαθμολογία για τις λανθασμένες απαντήσεις.

Πρέπει να επιλύετε προσεκτικά τις ερωτήσεις του τεστ χωρίς, όμως, να αφιερώνετε πάρα πολύ χρόνο σε μία μόνο
ερώτηση ή σε μία μόνο ενότητα του τεστ. Αν θεωρήσετε κάποια ερώτηση δύσκολη, προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση
και επιστρέψτε στην δύσκολη ερώτηση αργότερα. Να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε κάθε ερώτηση, ακόμα και αν δεν
είστε βέβαιοι ότι η απάντησή σας είναι σωστή. Αν αποφασίσετε να αλλάξετε κάποια απάντησή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε
σβήσει καλά την αρχική απάντησή σας.

Θα έχετε στη διάθεσή σας 65 λεπτά για να συμπληρώσετε αυτό το τεστ. Πρέπει να επιλύσετε τις ερωτήσεις όσο πιο
γρήγορα και ακριβέστερα γίνεται.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

5
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι οι ακόλουθες πρακτικές μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερη βαθμολογία στο Τεστ
Συλλογιστικής. Αυτές οι πρακτικές περιλαμβάνουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνετε και άλλα που δεν πρέπει να
κάνετε.

Τι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ για να επιτύχετε υψηλότερη βαθμολογία στο Τεστ Συλλογιστικής:

• Να εργάζεστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε, παράλληλα διασφαλίζoντας εύλογη ακρίβεια στις απαντήσεις σας: μη
χάνετε χρόνο σε μια ερώτηση που δεν την καταλαβαίνετε.
• Να αποκλείσετε απαντήσεις που ξέρετε ότι είναι λανθασμένες και να επιλέξετε από τις υπόλοιπες απαντήσεις.
• Να σημειώσετε μια απάντηση σε κάθε ερώτηση, ακόμα και αν πρέπει να μαντέψετε – δεν υπάρχει αρνητική
βαθμολογία για λανθασμένες απαντήσεις.
• Να χρησιμοποιήσετε τυχόν υπολειπόμενο χρόνο μετά τη συμπλήρωση του τεστ για να ελέγξετε τις απαντήσεις
σας.

Τι ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ για να επιτύχετε υψηλότερη βαθμολογία στο Τεστ Συλλογιστικής:

• Μη διαβάζετε αργά και προσεκτικά ολόκληρο το τεστ πριν αρχίσετε τη συμπλήρωσή του.
• Μην αφιερώνετε χρόνο στην επαλήθευση ερωτήσεων που έχετε ήδη απαντήσει μέχρι να απαντήσετε όλες τις
ερωτήσεις.
• Μην αφιερώνετε χρόνο στην εξέταση απάντησης που δεν είναι μία από τις πέντε επιλογές απαντήσεων.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ


6
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ
Το χρονικό όριο αυτού του τεστ εξάσκησης είναι 30 λεπτά και αυτό το τεστ περιλαμβάνει 19 ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής.

Αυτό το τεστ έχει τρεις ενότητες. Κάθε ενότητα έχει τις δικές της οδηγίες και αποτελείται από διαφορετικούς τύπους
ερωτήσεων: Ερωτήσεις (1) Αριθμητικής συλλογιστικής, (2) Λογικής συλλογιστικής ή (3) Σχηματικής συλλογιστικής.

Σε κάθε ενότητα, διαβάστε τις οδηγίες της ενότητας πριν αρχίσετε να απαντάτε στις ερωτήσεις.

Ορισμένες ερωτήσεις απαιτούν σχετικά απλούς υπολογισμούς. Για το σκοπό αυτό θα σας παρασχεθεί αριθμομηχανή και
επιπλέον χαρτί.

Κάθε ερώτησης πολλαπλής επιλογής έπονται 4 ή 5 διαφορετικές απαντήσεις. Μόνο μία από αυτές τις διαφορετικές
επιλογές είναι η σωστή απάντηση στην ερώτηση. Για παράδειγμα:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:
1. Ένα φορτηγό κινείται με ταχύτητα 80 χιλιομέτρων την ώρα. Πόση απόσταση θα διανύσει σε 30 λεπτά;

A. 15 χιλιόμετρα
B. 30 χιλιόμετρα
C. 40 χιλιόμετρα
D. 80 χιλιόμετρα
E. Κανένα από τα παραπάνω

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ:
Επειδή 30 λεπτά είναι μισή ώρα και το φορτηγό κινείται με 80 χιλιόμετρα την ώρα, η απόσταση που θα διανύσει θα είναι
40 χιλιόμετρα (80 χιλιόμετρα x ½ ώρα = 40 χιλιόμετρα). Η σωστή απάντηση είναι η Γ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ


Μπορείτε να κρατήσετε σημειώσεις στο φυλλάδιο του τεστ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το επιπλέον χαρτί που
θα σας παρασχεθεί για τους υπολογισμούς σας.

Μόλις επιλέξετε τη σωστή απάντηση, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΣΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ.

Για κάθε ερώτηση, σημειώστε μόνο μία επιλογή, αυτή που πιστεύετε ότι είναι η σωστή απάντηση στην ερώτηση. Στο
παραπάνω παράδειγμα η σωστή απάντηση ήταν η Γ. Έπρεπε να σημειωθεί ως εξής:

1. Ⓐ Ⓑ C Ⓓ Ⓔ
Πριν σημειώσετε μια επιλογή στο φύλλο απαντήσεων, πρέπει να κοιτάξετε τον αριθμό της ερώτησης στο φυλλάδιο και να
βρείτε τον αριθμό της ίδιας ερώτησης στο φύλλο απαντήσεων.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


Η βαθμολογία σας σε αυτό το τεστ βασίζεται στον αριθμό ερωτήσεων που απαντάτε σωστά. Δεν υπάρχει αρνητική
βαθμολογία για τις λανθασμένες απαντήσεις.

Πρέπει να επιλύετε προσεκτικά τις ερωτήσεις του τεστ χωρίς, όμως, να αφιερώνετε πάρα πολύ χρόνο σε μία μόνο
ερώτηση ή σε μία μόνο ενότητα του τεστ. Αν θεωρήσετε κάποια ερώτηση δύσκολη, προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση
και επιστρέψτε στην δύσκολη ερώτηση αργότερα. Να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε κάθε ερώτηση, ακόμα και αν δεν
είστε βέβαιοι ότι η απάντησή σας είναι σωστή. Αν αποφασίσετε να αλλάξετε κάποια απάντησή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε
σβήσει καλά την αρχική απάντησή σας.

Θα έχετε στη διάθεσή σας 30 λεπτά για να συμπληρώσετε αυτό το τεστ εξάσκησης. Πρέπει να επιλύσετε τις ερωτήσεις
όσο πιο γρήγορα και ακριβέστερα γίνεται.

Μόλις είστε έτοιμοι, σημειώστε την ώρα έναρξης και λήξης στο φύλλο απαντήσεων και αρχίστε.

7
1Η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


Οι ακόλουθες ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την εκτίμηση της ικανότητάς σας να χρησιμοποιείτε αριθμητικές
πληροφορίες για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων επιχειρηματικού τύπου. Κάθε ερώτηση θα περιλαμβάνει μια
συνοπτική περιγραφή μιας πραγματικής κατάστασης από την καθημερινότητα.

Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που θα σας παρασχεθούν, καθορίστε ποια από τις πέντε (5) επιλογές που έχετε είναι
η σωστή απάντηση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:

1. Ένα μηχάνημα παράγει 100 μονάδες προϊόντος το λεπτό. Αν ένα κιβώτιο περιέχει 24 μονάδες προϊόντος, πόσα
κιβώτια θα συσκευαστούν σε μία ώρα από το μηχάνημα;

A. 125
B. 250
C. 500
D. 2,500
E. 6,000

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ:

Αν σε ένα λεπτό παράγονται 100 μονάδες, τότε 100 μονάδες x 60 λεπτά = 6.000 μονάδες παράγονται κάθε ώρα. 6.000
μονάδες την ώρα / 24 μονάδες ανά κιβώτιο = 250 κιβώτια την ώρα. Η σωστή απάντηση είναι η Β.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

8
1. Δύο φορτηγά διάνυσαν μια απόσταση 1.680 χιλιομέτρων 5. Ένα φορτηγό πλοίο ταξιδεύει με μέση ταχύτητα 25 χιλιομέτρων
(km). Το πρώτο φορτηγό χρειάστηκε κατά μέσον όρο 14 km την ώρα, ενώ διανύει 500 χιλιόμετρα από το λιμάνι Α στο λιμάνι
ανά λίτρο καυσίμου για να διανύσει την απόσταση και το Β. Στο ταξίδι επιστροφής το φορτηγό πλοίο ακολούθησε την
δεύτερο 12 km ανά λίτρο κατά μέσον όρο. Πόσα ίδια πορεία από το λιμάνι Β στο λιμάνι Α με μέση ταχύτητα 15
περισσότερα λίτρα καυσίμου χρειάστηκε το δεύτερο χιλιόμετρα την ώρα. Ποια είναι η κατά προσέγγιση διαφορά
φορτηγό συγκριτικά με το πρώτο; στους χρόνους που διανύθηκε η απόσταση μεταξύ των δύο
ταξιδιών;
A. 10
B. 20 A. 12,5 ώρες
C. 30 B. 13,3 ώρες
D. 40 C. 26,7 ώρες
E. Δεν είναι δυνατό να απαντηθεί από τα δεδομένα που D. 33,3 ώρες
παρέχονται. E. 53,3 ώρες

2. Οι διαστάσεις της ορθογώνιας οροφής μιας αποθήκης είναι 6. Ένα βιβλίο διατίθεται σε τοπικό βιβλιοπωλείο στην τιμή των 20
12 μέτρα επί 18 μέτρα και η οροφή επικαλύπτεται από δολ. σε έκδοση σκληρού εξώφυλλου ή στην τιμή των 10 δολ. σε
ακουστικά τετράγωνα πλακίδια με πλευρά ενός μέτρου. έκδοση μαλακού εξώφυλλου. Το βιβλίο διατίθεται επίσης και
Κάθε πλακίδιο ζυγίζει ένα τέταρτο του κιλού. Ποιο είναι το από υπηρεσία παραγγελιών καταλόγου με έκπτωση 30% από
συνολικό βάρος των πλακιδίων που απαιτούνται για την την τιμή καταλόγου, συν 1 δολ. για έξοδα αποστολής και
επικάλυψη της οροφής; διεκπεραίωσης. Πόσο περισσότερο θα στοιχίσει η αγορά της
έκδοσης σκληρού εξώφυλλου με παραγγελία καταλόγου από
A. 36 κιλά την αγορά της έκδοσης μαλακού εξώφυλλου στο τοπικό
B. 54 κιλά βιβλιοπωλείο;
C. 121 κιλά
D. 160 κιλά A. $6
E. 216 κιλά B. $10
C. $3
D. $4
E. $5

3. Ο ανελκυστήρας ενός πολυώροφου κτιρίου γραφείων 7. Τον Ιανουάριο, ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων
παρέχει πρόσβαση σε όλους τους ορόφους. Αν κάθε εργοστασίου μειώθηκε κατά 8%. Τον Ιούλιο, η ζήτηση του
όροφος έχει ύψος 5 μέτρα και ο ανελκυστήρας κινείται με προϊόντος του εργοστασίου αυξήθηκε τόσο, ώστε ο συνολικός
ταχύτητα 7,5 μέτρα το δευτερόλεπτο, πόσο χρόνο κατά αριθμός των υπαλλήλων να αυξηθεί κατά 8%. Ο συνολικός
προσέγγιση θα χρειαστεί για να διανύσει την απόσταση από αριθμός των υπαλλήλων του εργοστασίου τον Ιανουάριο, πριν
τον πρώτο όροφο μέχρι τον εξηκοστό όγδοο όροφο; μειωθεί ο αριθμός των υπαλλήλων, ήταν 326. Ποιος είναι ο
συνολικός αριθμός των υπαλλήλων του εργοστασίου μετά την
A. 2 δευτερόλεπτα αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων τον Ιούλιο;
B. 9 δευτερόλεπτα
C. 38 δευτερόλεπτα A. 307 υπάλληλοι
D. 45 δευτερόλεπτα B. 318 υπάλληλοι
E. 510 δευτερόλεπτα C. 324 υπάλληλοι
D. 326 υπάλληλοι
E. 343 υπάλληλοι

4. Το 2001, μια εταιρεία προώθησε στην αγορά 730.000


μονάδες του προϊόντος της. Το 2001 ο ετήσιος όγκος
πωλήσεων ήταν 50% του όγκου πωλήσεων του 2004.
Πόσες μονάδες αντιπροσωπεύει ο όγκος πωλήσεων του
2004 για κάθε μία από τις 365 ημέρες του 2004;

A. 5.000 μονάδες
B. 4.000 μονάδες
C. 2.000 μονάδες
D. 1.100 μονάδες
E. 1.000 μονάδες

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ


9
2Η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


Οι ακόλουθες ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την εκτίμηση της ικανότητάς σας να σκέπτεστε λογικά. Κάθε
ερώτηση περιλαμβάνει μια παράγραφο με πληροφορίες και τέσσερις (4) επιλογές απαντήσεων.

Διαβάστε διεξοδικά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παράγραφο για να απαντήσετε σε κάθε ερώτηση. Στη
συνέχεια, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μία απάντηση που αντιπροσωπεύει είτε:

1. Τη μοναδική έγκυρη φράση, στην οποία μπορείτε να καταλήξετε λογικά από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται
στην παράγραφο είτε

2. Τη μοναδική μη έγκυρη φράση, στην οποία δεν μπορείτε να καταλήξετε λογικά από τις πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στην παράγραφο.

Για να προσδιορίσετε τη σωστή απάντηση, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ΜΟΝΟ τις πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στην παράγραφο.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ


10
8. Οι προμήθειες μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο συνολικό κέρδος ενός οργανισμού. Ωστόσο, η επιτυχία της λειτουργίας
προμηθειών εξαρτάται από ικανούς αγοραστές και τον υπεύθυνο προμηθειών, που μετέρχεται συστηματικές μεθόδους αγοράς και
εφαρμόζει τεχνολογικά επιτεύγματα. Αν κινδυνεύει η αποδοτικότητα ενός οργανισμού, η αποτελεσματικότητα και η δεξιότητα της
λειτουργίας προμηθειών ενδεχομένως να καθορίσει αν ο οργανισμός λειτουργεί με κέρδος ή ζημία. Ως εκ τούτου, η λειτουργία
προμηθειών ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για το κέρδος ενός οργανισμού και, όποτε ένας οργανισμός προσπαθεί να παράγει κέρδος,
θα καταβάλει τις προσπάθειες που απαιτούνται για την πρόσληψη ικανών και επιδέξιων αγοραστών, καθώς και ενός υπεύθυνου
προμηθειών με βαθειά γνώση και ευφυΐα.

Από τις παραπάνω πληροφορίες, μπορούμε να συμπεράνουμε βάσιμα ότι:

A. Αν δεν κινδυνεύει η αποδοτικότητα ενός οργανισμού, τότε η ικανότητα της λειτουργίας προμηθειών δε θα καθορίσει αν ο
οργανισμός λειτουργεί με κέρδος ή ζημία.

B. Υπάρχουν τουλάχιστον ορισμένες λειτουργίες προμηθειών που δεν ευθύνονται για σημαντικό μέρος των κερδών ενός
οργανισμού.

C. Μια λειτουργία μη-προμηθειών δε θα ευθύνεται σημαντικά για το κέρδος ενός οργανισμού.

D. Αν κινδυνεύει η αποδοτικότητα ενός οργανισμού, ενδεχομένως ο οργανισμός να εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα και τη
δεξιότητα της λειτουργίας προμηθειών για να καθορίσει αν λειτουργεί με κέρδος ή ζημία.

9. Υπάρχουν τρεις κεντρικές οργανωτικές λειτουργίες σε κάθε έργο ανάπτυξης προϊόντος: το μάρκετινγκ, ο σχεδιασμός και η παραγωγή.
Η λειτουργία μάρκετινγκ αποτελείται από την αλληλεπίδραση μεταξύ του οργανισμού και των πελατών, η οποία περιλαμβάνει τον
καθορισμό τιμών στόχων και την επίβλεψη της εισαγωγής και προώθησης στην αγορά ενός νέου προϊόντος. Η λειτουργία σχεδιασμού
καθορίζει τη φυσική μορφή του προϊόντος. Σε αυτή συγκαταλέγονται ο μηχανικός σχεδιασμός, όπως μηχανολογικά και ηλεκτρικά
ζητήματα, καθώς και το βιομηχανικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την αισθητική και τα περιβάλλοντα εργασίας χρήστη. Η λειτουργία
παραγωγής είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του συστήματος παραγωγής του προϊόντος. Αυτή η λειτουργία
περιλαμβάνει τις προμήθειες, τη διανομή και την εγκατάσταση.

Από τις παραπάνω πληροφορίες, μπορούμε να συμπεράνουμε βάσιμα ότι:

A. Μια οργανωτική λειτουργία καθορίζει τη φυσική μορφή ενός προϊόντος, αν και μόνο αν αναφέρεται σε μηχανολογικά και
ηλεκτρικά ζητήματα.

B. Υπάρχουν αναπτυξιακά έργα προϊόντων, στα οποία δε χρειάζεται να καθοριστεί η φυσική μορφή του προϊόντος πριν
καθοριστούν οι τιμές στόχοι.

C. Όποτε ένας οργανισμός καθορίζει τη φυσική μορφή ενός υπό ανάπτυξη προϊόντος, εκτελεί τη λειτουργία σχεδιασμού.

D. Υπάρχουν τουλάχιστον ορισμένα αναπτυξιακά έργα προϊόντος, στα οποία η λειτουργία μάρκετινγκ δεν καθορίζει τιμές στόχους
ούτε εισάγει ή προωθεί το προϊόν στην αγορά.

10. Αν ένα διευθυντικό στέλεχος είναι ο προϊστάμενος υπαλλήλων, τότε έχει αρκετά ειδικά δικαιώματα που είναι απόρροια του διευθυντικού
αξιώματός του. Ένα από αυτά τα δικαιώματα είναι η εξουσία. Ένα διευθυντικό στέλεχος με εξουσία έχει το δικαίωμα να δίνει εντολές
στους υφισταμένους του/της. Αυτή η εξουσία είναι αποτέλεσμα της ίδιας της θέσης και δεν έχει σχέση με τα προσωπικά
χαρακτηριστικά του διευθυντικού στελέχους. Όταν εκκενωθεί μια θέση εξουσίας, το άτομο που έφυγε από τη θέση αυτή δεν έχει πλέον
εξουσία. Η εξουσία διατηρείται με τη θέση και το νέο διευθυντικό στέλεχος.

Από τις παραπάνω πληροφορίες, μπορούμε να συμπεράνουμε βάσιμα ότι:

A. Υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις όπου η εξουσία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του
διευθυντικού στελέχους.

B. Όλα τα διευθυντικά στελέχη που προΐστανται υπαλλήλων έχουν το δικαίωμα της εξουσίας.

C. Αν το άτομο δεν έχει πλέον εξουσία, τότε αυτός ή αυτή πρόσφατα εκκένωσε μια διευθυντική θέση που ενείχε επίβλεψη
υπαλλήλων.

D. Ένα άτομο που έχει δικαίωμα εξουσίας συμβαίνει συχνά να μην είναι κάτοχος διευθυντικής θέσης από την οποία προΐσταται των
υπαλλήλων.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ


11
11. Για να επιβιώσει ένας οργανισμός, πρέπει να ικανοποιήσει αρκετές διαφορετικές ομάδες που έχουν συμφέροντα στον
οργανισμό. Σε αυτές τις ομάδες συνήθως συγκαταλέγονται οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και γενικά η κοινωνία.
Δυστυχώς, οι επιθυμίες των ομάδων που έχουν συμφέροντα στον οργανισμό βρίσκονται συχνά σε σύγκρουση.
Μακροπρόθεσμα, οι επιθυμίες όλων αυτών των ομάδων πρέπει να ικανοποιούνται επαρκώς από τον οργανισμό;
διαφορετικά καμία από αυτές δε θα ικανοποιηθεί καθόλου. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε μία από αυτές τις ομάδες είναι
αρκετά ισχυρή για να προκαλέσει τη διάλυση του οργανισμού, αν οι επιθυμίες της δεν ικανοποιηθούν. Όταν ένας
οργανισμός λειτουργεί σε μία μόνο χώρα, η εξισορρόπηση των ανταγωνιστικών επιθυμιών των ομάδων συμφερόντων
είναι μερικές φορές δύσκολη. Για τους οργανισμούς αυτούς που λειτουργούν σε πολλές χώρες, όπου τα κυρίαρχα
συμφέροντα συχνά διαφέρουν ευρέως, η εξισορρόπηση αυτών των ανταγωνιστικών επιθυμιών είναι πάντα δύσκολη.

Από τις παραπάνω πληροφορίες, μπορούμε να συμπεράνουμε βάσιμα ότι:

A. Αν ένας οργανισμός αντιμετωπίσει δυσκολία στην εξισορρόπηση των ανταγωνιστικών επιθυμιών των ομάδων
συμφερόντων, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο οργανισμός λειτουργεί σε πολλές χώρες.

B. Κανείς οργανισμός που μπορεί να επιβιώσει δεν μπορεί να το κάνει χωρίς να ικανοποιεί τις επιθυμίες αρκετών
διαφορετικών ομάδων συμφερόντων.

C. Υπάρχουν τουλάχιστον ορισμένοι οργανισμοί που λειτουργούν σε πολλές χώρες, αλλά δεν αντιμετωπίζουν
δυσκολία στην εξισορρόπηση των ανταγωνιστικών επιθυμιών των ομάδων συμφερόντων.

D. Κανείς οργανισμός που ικανοποιεί τις επιθυμίες όλων των ομάδων συμφερόντων δε θα αποτύχει να επιβιώσει.

12. Ως μηχανοποίηση ορίζεται η διαδικασία που χρησιμοποιεί μηχανήματα για να εκτελούνται εργασίες που στο παρελθόν
εκτελούνταν από άτομα. Η αυτοματοποίηση, που αποτελεί επέκταση της μηχανοποίησης, ορίζεται ως η διαδικασία
εκτέλεσης μηχανικών λειτουργιών με ελάχιστη ή καμία ανθρώπινη συμμετοχή. Η αυτοματοποίηση χρησιμοποιείται
συνήθως όποτε ένας οργανισμός αντιμετωπίζει δυσκολίες στην παραγωγή ενός προϊόντος σταθερής ποιότητας, καθώς
και όταν η εργασία είναι μονότονη ή μη ασφαλής για τους εργαζομένους. Τα συστήματα αυτοματοποίησης μπορεί να
είναι είτε αυστηρά είτε ευέλικτα. Τα ευέλικτα συστήματα αυτοματοποίησης είναι ευπροσάρμοστα, συνεπώς επιτρέπουν
την εκτέλεση αρκετών διαφορετικών λειτουργιών. Στα αυστηρά συστήματα αυτοματοποίησης κάθε ένα μηχάνημα εκτελεί
μια συγκεκριμένη λειτουργία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτά τα συστήματα να είναι λιγότερο ευπροσάρμοστα από τα
ευέλικτα συστήματα αυτοματοποίησης.

Από τις παραπάνω πληροφορίες, μπορούμε να συμπεράνουμε βάσιμα ότι:

A. Υπάρχουν τουλάχιστον ορισμένα συστήματα που απαιτούν σημαντική ανθρώπινη συμμετοχή στην εκτέλεση των
μηχανικών λειτουργιών.

B. Αν ένας οργανισμός μπορεί να παράγει με συνέπεια ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, δεν είναι πιθανό ότι θα
χρησιμοποιήσει ένα σύστημα αυτοματοποίησης.

C. Κανένα αυστηρό σύστημα αυτοματοποίησης δεν είναι περισσότερο ευπροσάρμοστο από ένα ευέλικτο σύστημα
αυτοματοποίησης.

D. Οποιοσδήποτε οργανισμός χρησιμοποιεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα έχει βρει ότι η εργασία του είναι μονότονη
ή μη ασφαλής για τους εργαζομένους.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ


12
3Η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ


Οι ακόλουθες ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την εκτίμηση της ικανότητάς σας να επιλύετε ασυνήθιστα
προβλήματα. Παρακάτω θα δείτε δύο τύπους ερωτήσεων τις οποίες θα συμπληρώσετε σε αυτή την ενότητα. Κάθε
ερώτηση θα περιλαμβάνει ένα σύνολο πλαισίων. Σε αυτό το σύνολο πλαισίων, ένα πλαίσιο θα περιλαμβάνει ένα
ερωτηματικό (?) και όλα τα άλλα πλαίσια θα περιλαμβάνουν εικόνες ή σχήματα.

Οι εικόνες και τα σχήματα σε κάθε σύνολο πλαισίων συνδυάζονται για να σχηματίσουν ένα μοτίβο. Εσείς πρέπει να
καθορίσετε ποια από τις πέντε (5) επιλογές πρέπει να αντικαταστήσει το ερωτηματικό για να συμπληρωθεί το μοτίβο.
Εξετάστε τα ακόλουθα δύο παραδείγματα:

1ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

?
A B C D E

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ:

Σε αυτό το παράδειγμα, η σκίαση των τριγώνων αυξάνει καθώς μετακινήστε από τα αριστερά προς στα δεξιά κατά μήκος
της σειράς. Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, η επιλογή Δ είναι η σωστή απάντηση. Η επιλογή Δ είναι η μόνη επιλογή
απάντησης που έχει την πιο σκούρα σκίαση.

2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

A B C D E

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ:

Σε αυτό το παράδειγμα, ισχύουν δύο κανόνες. Πρώτα, ο αριθμός των ευθύγραμμων πλευρών για κάθε σχήμα αυξάνει
κατά ένα καθώς μετακινήστε προς τα κάτω σε κάθε στήλη. Έπειτα, τα σχήματα γίνονται συνεχώς πιο σκούρα καθώς
μετακινήστε από τα αριστερά προς στα δεξιά κατά μήκος των σειρών. Η επιλογή Ε είναι η σωστή απάντηση γιατί είναι η
μόνη επιλογή που ικανοποιεί αυτούς τους κανόνες.

Αυτά τα παραδείγματα παρέχουν μόνο μερικούς πιθανούς κανόνες - χρησιμοποιούνται πολλοί διαφορετικοί κανόνες για
να καθοριστούν τα μοτίβα στις ερωτήσεις που θα απαντήσετε σε αυτή την ενότητα.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ


13
13. 17.

A B C D E A B C D E

14. 18.

A B C D E

A B C D E

15. 19.

A B C D E
A B C D E

16.

A B C D E

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ


14
© COPYRIGHT 2008
PROCTER & GAMBLE
CINCINNATI, OH 45202
U.S.A.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους αυτού του φυλλαδίου με οποιαδήποτε μορφή ή
με οποιοδήποτε μέσο χωρίς ρητή γραπτή άδεια.
15