Вы находитесь на странице: 1из 4

Întreprinderea Pentru lucrări în instalaţii electrice

Предприятие Для работ в электроустановках


Subunitatea
Подразделение
AUTORIZAŢIA DE LUCRU Nr.
НАРЯД ДОПУСК №
Conducătorului de lucrări Admitentului
Руководителю работ Допускающему
Şefului de lucrări Supraveghetorului
Производителю работ Наблюдающему
Împreună cu membrii formaţiei
С членами бригады

sînt autorizaţi să execute


поручается

Lucrarea se va desfăşura de la: data ora


Работу начать дата время
Până la: data ora
Работу закончить: дата время
MĂSURILE DISPUSE PENTRU ZONELE DE LUCRU
МЕРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ МЕСТ Tabela 1
Instalaţiile electrice în care se fac Ce va fi deconectat şi unde
deconectări şi legări la pământ vor fi efectuate legări la pământ
Наименование электроустановок, в которых нужно Что должно быть отключено
провести отключения и установить заземления и где заземлено

Indicaţii adăugătoare
Отдельные указания

Autorizaţia de lucru a fost emisă de: data ora


Наряд выдал дата время
Semnătura Numele
подпись фамилия
Autorizaţia de lucru este prelungită pînă la data ora
Наряд продлил по дата время
Semnătura numele data
подпись фамилия дата
APROBAREA PREGĂTIRII LOCURILOR DE LUCRU ŞI ADMITERII LA LUCRU
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОДГОТОВКУ РАБОЧИХ МЕСТ И НА ДОПУСК Tabela 2
Autorizaţia pentru pregătirea locurilor de lucru Semnătura lucrătorului care a fost
şi admiterea a fost emisă de Data, ora admis să pregătească locurile de
(funcţia, numele şi prenumele) lucru şi să admită formaţia la lucru
Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск Дата, время подпись работника, получившего
выдал (должность, фамилия и подпись) разрешение на подготовку
рабочих мест и на допуск

Locul de lucru este pregătit. Rămân sub tensiune:


Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались

admitent Conducător de lucrări (şef)


допускающий (semnătura) (подпись) Руководитель (производитель) работ
sau supraveghetor
или наблюдающий (semnătura) (подпись)

ADMITEREA ZILNICĂ LA LOCUL DE LUCRU ŞI TERMINAREA LUCRĂRILOR


ЕЖЕДНЕВНЫЙ ДОПУСК К РАБОТЕ И ЕЕ ОКОНЧАНИЕ Tabela 3

Membrii formaţiei au fost instruiţi şi admişi la locul de lucru pregătit Lucrările au fost terminate, formaţia
Бригада проинструктирована и допущена a fost evacuată
на подготовительное рабочее место Работа закончена, бригада удалена
Semnăturile Подписи Semnătura şefului
Zonele de lucru şefului de lucrări Data, ora de lucrări
Наименование Data, ora admitentului (supraveghetorului) (supraveghetorului)
рабочего места Дата, время производителя Дата, время Подпись производителя
допускающего работ работ (наблюдающего)
(наблюдающего)
MODIFICĂRI ÎN COMPONENŢA FORMAŢIEI DE LUCRU
ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ БРИГАДЫ Tabela 4
Au fost introduşi în componenţa Au fost scoşi din componenţa A permis
formaţiei formaţiei Data, ora (semnătura)
(numele şi grupa) (numele şi grupa)
Введены в бригаду Выведен из бригады Дата, время Разрешил
(фамилия, инициалы, группа) (фамилия, инициалы, группа) (подпись)

Lucrările s-au terminat definitiv, formaţia de lucru a fost evacuată din instalaţie, scurtcircuitoarele mobile montate de
formaţia de lucru au fost demontate şi s-a comunicat (cui)
Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено
(кому)
(funcţia, numele) (должность, фамилия)

Data Ora
Дата Время

Şef de lucrări
(supraveghetor) (semnătura) (подпись)
Производитель
(наблюдающий)
Conducător de lucrări
Руководитель работ (semnătura) (подпись)

Am fost instruiţi la locul de muncă, de schema reţelelor am luat cunoştinţă


(semnătura şefului de lucrări şi a membrilor formaţiei)
Инструктаж на рабочем месте прослушали, со схемой производства работ ознакомлены
(подпись производителя работ и всех членов бригады)

Numele, prenumele Semnătura Numele, prenumele Semnătura


Ф.И.О Подпись Ф.И.О Подпись

Instruirea efectuată de
Инструктаж проводил (conducătorul responsabil al lucrării sau (ответственный руководитель
emitentul dispoziţiei de lucru) или допускающий)
Anexa la autorizaţie de lucru Nr.
Приложение к наряду № (data) (дата)

Schema reţelei electrice le executarea lucrărilor


Однолинейная схема на производство работ

(denumirea sectorului, (наименование участка,


obiectului, străzii) объекта, улицы)

De indicat în schemă care aparate trebuie să fie deconectate, şi На схеме указывается, какие аппараты должны быть
unde trebuie să fie montate punerile la pământ. отключены и где должны быть наложены
заземления.

Semnătura emitentului autorizaţiei de lucru


Подпись лица, выдавшего наряд