Вы находитесь на странице: 1из 146

СПОРТИВНАЯ

МЕДИЦИНА

МАРЧЕЛА РУСУ
СПОРТИВНЫЙ ВРАЧ
НЦСМ “ATLETMED”
FMF
PLANUL
1. Medicina Sportivă
2. Fiziologia aparatului cardio vascular (Structura, Circuitul mare, Circuitul mic,
Adaptarea la efort)
3. Capacitatea de efort (metabolismul : anabolism , catabolism -(sursele energetice)
4. Efortul fizic aerob și anaerob
5. Evaluarea capacităților funcționale (teste funcționale), Atletmed
6. Dirijarea efortului (teste de efort)
7. Farmacologia sportivă
Спортивная медицина

Медицинская наука, изучающая:


положительные и отрицательные влияния различных
степеней физической нагрузки на организм человека с
целью
определения оптимальной степени физической
активности,
повышения уровня функционального состояния,
роста спортивных достижений, а также
профилактики и лечения различных заболеваний.
Основной раздел спортивной медицины - врачебный
контроль

Врачебный контроль - это медицинское обеспечение


рационального использования средств, форм и методов
физической культуры, состоящее из отбора и постоянного
врачебного наблюдения за занимающимися физической
культурой и спортом.
При врачебном обследовании
необходимо определить :
уровень :

состояния здоровья,
физического развития,
функционального
состояния организма.
При врачебном обследовании необходимо наблюдать:

1. Оценка условий и организации учебно – тренировочных занятий


2. Изучение воздействия тренировочных занятий на организм
спортсмена
3. Определение состояния здоровья и функционального состояния
организма спортсмена для оценки уровня тренированности на
различных этапах тренировки.
4. Оценка и выбор медицинских педагогических среств и метод
направленных на улучшение востановительных процессов после
больших физических нагрузок.
1. Первичный медицинский осмотр ( отбор)

2. Периодическое углубленое комплексное медицинское


обследование (1 раза в 6 месяцев)

3. Дополнительное медицинское обследование (после


перенесенных заболеваний и травм, перед сореврованиями,
разные консультации )

4. Медицинское обследование, врачебно консультативный


(ВКК)
CAPACITATEA DE EFORT

ESTE O COMPONENTĂ A PERFORMANȚEI


SPORTIVE, REPREZINTĂ POSIBILITATEA
SISTEMULUI MUSCULAR ACTIV DE A ELIBERA PRIN
GLICILOZA ANAEROBĂ SAU FOSFORILARE
OXIDATIVĂ ENERGIA NECESARĂ PRODUCERII
UNUI LUCRU MECANIC CÎT MAI MARE POSIBIL ȘI
MENȚINEREA ACESTUIA UN TIMP CÎT MAI
ÎNDELUNGAT
Trei tipuri de procese metabolice permit
obținerea energiei necesare realizării
contracțiilor musculare:
- sistemul fosfagen ATP-PC
- - sistemul glicolitic
- - sistemul oxidativ
Fiecare dintre aceste sisteme se caracterizează
prin
tipul de substrat chimic degradat pentru
obținerea energiei, viteza de intervenție,putere,
anduranță și factori limitativi.
CLASIFICAREA EFORTULUI DUPĂ SURSELE
ENERGETICE

Cantitate medie Durata solicitări Randament


Sursa de Substrat fosfat/Kg maxime energetic
energie mușchi (mmol) maxim
(µmol/gx s)
Anaerob ATP 6 2-3 sec
alactacidă
CP 20- 25 5-7 sec
Fosfat total 30 7- 10 sec 1.6 – 3.0
Anaerob Glicogenul 270 45- 90 sec 1.0
lactacidă
Aerobă Glicogenul 3000 45- 90 min 0.50
Trigliceride 50000 ore 0.24
CLASIFICAREA EFORTULUI ÎN FUNCȚIE DE
INTENSITATEA EFORTULUI
 efort de intensitate maximală 0 - 10 sec
 efort de intensitate submaximală - pînă 1 min
 efort de intensitate mare – pînă 6 min
 efort de intensitate moderată – 6 – 60 min
 efort de intensitate mică 60 min - ore
EFORT DE INTENSITATE MAXIMALĂ

CU O DURATĂ DE 10-15 SECUNDE ŞI


SECARACTERIZEAZĂ PRIN CEL MAI MARE
DEBIT ENERGETIC (CANTITATEA DE ENERGIE
ELIBERATĂ PE UNITATEA DE TIMP). IN ACEST
TIP DE EFORT ENERGIA SE ELIBEREAZĂ PE
CALE ANAEROBĂ DIN ATP-UL EXISTENT ÎN
MUŞCHI CARE SE RESINTETIZEAZĂ DIN
FOSFOCREATINĂ (CP)
efort de intensitate maximală ( 0- 10 sec)

cu o durată de 10-15 secunde, care se caracterizează prin cel mai mare


debit energetic (cantitatea de energie eliberată în unitatea de timp).
Durata acestui efort este discutabilă, unii autori consideră intervalul
mai mic, respectiv 3-8 secunde (Zaţiorschi).
Sistemul energetic solicitat este sistem anaerob, iar substratul
energetic este reprezentat de ATP-ul (acidul adenozin trifosforic)
existent în mușchi, care cînd se epuizează și va fi refăcut pe seama
fosfocreatinei.
se resintetizează prin intermediul creatinfosfatului (CP).
efort de intensitate submaximală –
( cu o durată de până la 1minut).

Sistemul energetic solicitat este tot cel anaerob dar pe


lângă ATP şi CP, intervine și substratul glucidic în
cadrul glicolizei anaerobe cu formare de acid lactic.
efort de intensitate mare – cu o durată până la 6 minute şi
energogeneză anaerobă suplimentată de cea aerobă;

efort de intensitate moderată – cu o durată până la 60 de


minute şi energogeneză aerobă
(stare stabilă relativă – ergostază). Apare un oarecare echilibru
între consumul şi necesarul de oxigen, cu un mic deficit care
va fi acoperit postefort, printr-un consum mărit de O2.
Substratul energetic de bază este cel glucidic și lipidic, în
condiții aerobe, în stare de stabilitate relativă între cerințele și
aportul de O2. La această stare se ajunge după minutul 3-4 de
efort.
efort de intensitate mică – cu o durată între 60 de minute
şi câteva ore şi energogeneză aerobă.

Substratul energetic este cel aerob în proporție de 99%,


fiind reprezentat de glucide, lipide și proteine.
P1 = puls de repaus (x6);
• P2 = puls de efort (x6);
• P3 = puls de revenire(x6).

În funcție de relațiile dintre cele trei valori ale


pulsului interpretarea se face astfel:

• Valoarea P2 nu trebuie sa fie mai mare decat


cea a P3.
• Valoarea P3 trebuie sa fie foarte apropiata de
cea a P1.
• Valoarea P3 nu trebuie sa fie mai mare decat
P1 + 20.
Evaluarea refacerii
Indicele de refacere Dorgo = (P1+ P2 +P3 +P4) – 300 / 10
( X 6 cind pulsul măsurat în 10 sec
X 4 cind pulsul măsurat în 15 sec)

P1 – pulsul înainte de antrenament / min


P2 - pulsul în minutul 1 după efort
P3 – pulsul în minutul 3 după efort
P4- pulsul în minutul 5 după efort

Înterpretare valori între: -10 - -5 =FB


-5 – 0 = bine
0 – 5 = mediu
5 – 10 = slab
Evaluarea stării funcționale cardiovasculare ne prezintă :

Economia funcțională
Cu cît FC și TA se modifică mai puțin, pe parcursul probei , cu atît este
mai bună economia funcțională (bradicardia)
Armonia funcțională:
Care apreciază gradul de concordanță dintre FC și TA (discordanța
dintre FC și TA , este semn de discordanță funcțională)
Labilitate funcțională:
Care apreciază adaptarea și revenirea la nivelul inițial.

Refacerea rapidă a FC și TA este un semn de stare funcțională bună.


Aprecierea capacității de efort
Testarea capacității de efort fizic
Scopul –
De a determina dacă:
 Efortul a fost sufficient sau insuficient
 Starea de antrenament
 Instalarea formei sportive
 Prezența oboselii patologice acute sau
supraantrenament
 Prognoza rezervelor de performanță.
Capacitatea anaerobă

Testul Sargent.
Măsoară forţa explozivă, detenţa verticală, evaluând în acest fel puterea maximă
anaeroba. Se execută trei sărituri maxime pe verticală după o prealabilă încălzire,
măsurându-se detenţa în centimetri.
Se reţine pentru calcul cea mai înaltă săritură şi se aplică formula:
P = 4,95 x G x D
unde: P = putere maximă anaeroba exprimată în Kg/sec
G = greutate corporală
D = detenţa în cm
Interpretarea rezultatelor se face după scala de aprecieri Dal Monte.
Evaluarea capacității de efort
CNMS “Atletmed”

Evaluarea capacității de effort aerob


( Pr.Astrand):
1. Consumul max de oxigen
VO2 max l/min
VO2 max l/kgcorp (valoare unitară)
VO2max ideal (după proba sportivă)
VO2 max %
2. PWC 170 – capacitatea de efort fizic, rezistența organismului
la efort ( din VO2max)
3. STT – adaptarea c/vasc. la efort – FC și TA (max)
4. Indicele de refacere Dorgo
Concluzie:

Dacă VO2 max real este peste 75 % din cea ideală,


sportivul are o capacitate de efort bună, corespunzătoare
etapei de pregătire.

Dacă STT real este peste 75 % din valoarea ideală –


avem o adaptare c/vasculară a sportivului bună la efort

Indicele de refacere Dorgo =


– 5 – 0 avem o refacere f. bună
Revenirea este considerată:
 normală dacă la 5 minute după terminarea efortului
FC și TA au revenit cu cel puțin 80 % la valorile
inițiale
 Redusă 60- 80 % din valorile inițiale
 Slabă – sub 60 % la valorile inițiale.
Dirijarea efortului (Testele de teren)
care se aplică ulterior pot fi cu sau fără efort specific).
Au urmatoarele atribute:
 exprima sindromul de adaptare (raspuns functional) la efort in limite
economice sau neeconomice (control biologic)
 exprima dinamica refacerii imediate si tardive
 exprima anumite stări de disconfort fiziologic, oboseala, solicitări
permit diagnosticul gradului de antrenament si al formei sportive
- Testele de teren nu pot exprima cu exactitate capacitatea de efort, care pe
plan biologic, ramane incă tributara laboratorului unde efortul poate fi dozat
cu exactitate.
Testele functionale de teren includ:
 proba Schellong;
 testul Ruffier;
 monitorizarea frecventei cardiace in diferite momente ale antrenamentului
 calcularea indicelui de refacere Dorgo;
 capacitatea vitala inainte si dupa dupa antrenament;
Время, необходимое для нормализации биохимических процессов
(Волков Н. И. с соавт., 2000)
« Фармакология в спорте»
Sarcinile farmacologiei sportive
Accelerarea proceselor de adaptare la
efort
Accelerarea proceselor de refacere post
efort
Profilaxia stărilor de suprasolicirare a
organismului la efort
Creșterea capacității de efort și
peformanțelor sportive
Susținătoare de efort Susținătoare de
refacere
■ Complexe ■ Minerale
vitaminice ■ Complexe
■ Minerale vitaminice
■ Compusi glucidici ■ Aminoacizi
■ Aminoacizi si ■ Diverse:
concentrate proteice nespecifice
■ Diverse: neurotrope
nespecifice musculotrope
neurotrope Hepatotrope
musculotrope
hepatotrope
Imunostimulatoare
Susținătoarele de efort

reprezinta produși farmaceutici naturali sau de sinteză,


ori o asociere de asemenea compusi,
cu efecte fiziologice, care întroduși în organism
facilitează (ușurează) reacțiile eliberatoare de energie
(de unde și denumirea de ergotrope) necesară efortului
sportiv

deci substanțe fiziologice.


Medicatia de refacere
reprezintă o grupă de produse naturale sau sintetice ce joacă un rol
compensator pe plan metabolic (compensează atat consumul indus de
efort cît și pierderile prin transpirație).
Refacerea prin medicaţie este complementară mijloacelor naturale de
refacere, şi are ca scop compensarea şisupracompensării potenţialului
funcţional al organismului sportivului, pregătindu-l din punct de vedere
biologic pentru un nou efort.
Medicamentele administrate trebuie să accelereze procesul de refacere,
de restabilire a funcţiilor organismului, în perioadele de pregătire, cât şi
în cele intra-competiţional şi post-competiţional
ВИТАМИНЫ и МИНЕРАЛЫ

Витамины и минералы – это вещества, которые обязательно


должны содержаться в пище. Их недостаток или полное
отсутствие приводит к тяжелым заболеваниям. Витамины не
участвуют в построении тканей организма и не используются
в качестве источника энергии при мышечной деятельности.
Но они являются незаменимыми участниками регуляции
самых разнообразных биохимических процессов,
происходящих в организме. В том числе витамины в
значительной степени регулируют биосинтез белка и
обеспечение деятельности скелетных мышц.
Выбор конкретного ВИТАМИННОГО КОМПЛЕКСА
напрямую зависит от результата, к которому Вы стремитесь.

 Если вы желаете повысить общий тонус организма, обратите свое внимание на


комплексы содержащие: витамин B3 (поддерживает питание Ваших мышц на
протяжении всей тренировки), витамин C и витамин E (понижение общего
количества свободных радикалов), биотин и фолиевую кислоту.
 Если стоит цель активно нарастить мышечную массу: витамин B1, витамин
A (ведут контроль над синтезом белка и процессом роста клеток мышц).
 Если желаете добиться высокой производительности: витамины группы B
(B12, B6, B2), помогут повысить тонус Ваших мышц, принимают участие в
обменных процессах организма.
 Во время реабилитации после перенесенных травм: витамин C
(формирование соединительной ткани), витамин D (усвоение фосфора и кальция
в достаточном количестве), витамин K.
 Когда есть необходимость в быстром восстановлении после объемной
физической нагрузки: витамин C и витамин E, а так же холин.
Antioxidanți
Vitamina C, E, seleniul,
glutationul,
L-cisteina,
coenzima Q,
carotenoidele,
flavonidele,
manganul.
ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ
Цель приема: Оптимизация метаболизма организма спортсмена на
основе нормализации функционирования системы печени и желчевыводящих
путей.
Задачи:
1.Профилактика и коррекция застоя желчи (холестаз) в желчном пузыре и
предупреждение печеночного болевого синдрома.
2. Профилактика и коррекция частного синдрома перенапряжения гепато-
билиарной системы.
3.Профилактика обострения хронических заболеваний печени и желчевыводящей
системы.
4.Улучшение работы гепатоцитов и протоков.
5.Улучшение дезинтаксикационной функции печени.
ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ
Цель приема: Снижение заболеваемости спортсмена на всех
этапах годичного цикла подготовки.
Задачи:
1. Профилактика и коррекция вторичного спортивного иммунодефицита
(напряжения и перенапряжения иммунной системы).
2. Ускорение реабилитации и восстановления после перенесенных
заболеваний инфекционной и травматологической этиологии.
3. Повышение адаптации организма спортсмена к нагрузкам на этапе
специальной подготовки и непосредственно старта.
ПРЕПАРАТЫ:
 ИНГАВИРИН (Тами-флу)
 АМИКСИН
 ИММУНОФАН
 Т-АКТИВИН
 МИЛАЙФ
 ИММУДОН
 ИРС-19 БЕСТИМ
 ПОЛИОКСИДОНИЙ
ВОБЕНЗИМ
 ГАЛАВИТ
 ГРОПРИНОСИН
 ТАМЕРИТ
КАРДИОПРОТЕКТОРЫ

Фармакологические препараты
метаболического и цитопротективного
действия, применяемые для коррекции
функционального состояния миокарда и
его восстановления после физической
нагрузки.
ПРЕПАРАТЫ:
МИЛДРОНАТ !!!!!!!!!
 КАРДОНАТ
 МАГНЕРОТ
 НЕОТОН
 ДИБИКОР
 ПАНАНГИН
 КВЕРЦЕТИН
 ЭНЕРГОСТИМ
 КРЕАТИНФОСФАТ
КАРНИТИН
АДАПТОГЕНЫ
Цели приема: Повышения устойчивости организма
спортсмена к воздействию стрессорных факторов, связанных с
различными экстремальными факторами внешней среды, в которой
осуществляется спортивная деятельности а так же профилактика и
коррекция патологических проявлений острого десинхроза,
возникшего при перемещении на 2 и более часовых поясов.
Задачи:
1.Ускорение акклиматизации и реакклиматизации организма.
2.Оптимизация психоэмоционального состояния спортсмена на
этапе подводки к соревнованиям и самих соревнованиях.
3.Срочная нормализация ритма «сон-бодрствование».
4. Нормализация циркадных ритмов функционирования основных
систем жизнеобеспечения организма.
ПРЕПАРАТЫ:
 Настойка корней женьшеня
 Экстракт элеутерококка
 Настойка плодов лимонника
китайского
 БИОСТИМУЛ СЕМАКС 1 %
МЕЛАКСЕН
 Формула А
 САФИНОР
 ЭКДИСТЕН
ХОНДРОПРОТЕКТОРЫ
Цель приема: Оптимизация состояния костного,
суставного и связочного аппарата спортсмена на всех этапах годичного
цикла подготовки.
Задачи:
1.Ускорение реабилитации и восстановления после перенесенных травм
суставного и связочного аппарата опорно-двигательной системы
различной степени тяжести.
2.Профилактика и коррекция нарушения связочного и суставного
аппарата при объемных нагрузках.
3.Коррекция состояния при обострениях хронических заболеваний
суставного и связочного аппарата.
ПРЕПАРАТЫ:
 ТЕРАФЛЕКС
 ОСТЕОГАРД
 АРТРА ХОНДРОИТИН
 АРТРА
 АЛФЛУТОП
 ХОНДРОФЛЕКС
 ЦИГОМАКС
 ГИАЛУАЛЬ
АНТИГИПОКСАНТЫ и АНТИОКСИДАНТЫ

Цель приема:
Повышение специальной аэробной выносливости на основе повышения
кислородтранспортной емкости красной крови.
Задачи:
1.Развитие устойчивости организма к гипоксии в подготовке видов
выносливости на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям.
2. Профилактика снижения и коррекция нарушений показателей состава
красной крови (в том числе железодефицитных состояний).
3.Коррекция функционального состояния спортсменок в менструальном
периоде месячного цикла.