You are on page 1of 18

SVENSKA

VIKTIGT: GENOM ATT ANVÄNDA iPOD TOUCH GODKÄNNER DU FÖLJANDE


VILLKOR FRÅN APPLE OCH TREDJE PART:

A. PROGRAMLICENSAVTAL GÄLLANDE APPLE iPOD TOUCH


B. MEDDELANDEN FRÅN APPLE
C. GOOGLE MAPS - VILLKOR
D. YOUTUBE - VILLKOR

APPLE INC.
LICENSAVTAL FÖR iPOD TOUCH-PROGRAMVARA
Enanvändarlicens

LÄS NOGA IGENOM DETTA PROGRAMLICENSAVTAL ("AVTALET") INNAN DU


ANVÄNDER iPOD TOUCH ELLER HÄMTAR DEN PROGRAMUPPDATERING SOM
DETTA LICENSAVTAL HÖR TILL. GENOM ATT ANVÄNDA iPOD TOUCH ELLER
HÄMTA DENNA PROGRAMUPPDATERING, OM TILLÄMPLIGT, SAMTYCKER DU
TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL OM DU INTE RETURNERAR iPOD TOUCH I
ENLIGHET MED APPLES RETURPOLICY. OM DU INTE SAMTYCKER TILL
VILLKOREN I AVTALET SKA DU INTE ANVÄNDA iPOD TOUCH ELLER HÄMTA
DENNA PROGRAMUPPDATERING. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I
AVTALET KAN DU RETURNERA iPOD TOUCH, SÅ LÄNGE RETURRÄTTEN
GÄLLER, TILL APPLE STORE ELLER DEN AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE
DU KÖPTE DEN HOS OCH FÅ PENGARNA TILLBAKA I ENLIGHET MED APPLES
RETURPOLICY PÅhttp://www.apple.com/legal/sales_policies/.

1. Allmänt. Programvaran (inklusive startinstruktioner i ROM-minnet och annan


inbyggd programvara), gränssnitt, innehåll, typsnitt, dokumentation och eventuella
data som levereras med iPod touch (”Originalprogramvara till iPod touch”), och som
kan uppdateras eller ersättas av programuppdateringar eller program för
systemåterställning från Apple (”iPod touch-programuppdateringar”), vare sig det
lagras i ROM-minne eller annat medium (Originalprogramvara till iPod touch och iPod
touch-programuppdateringar benämns kollektivt "iPod touch-programvara")
licensieras, utan att säljas, till dig av Apple Inc. ("Apple") för användning i enlighet
med villkoren i detta Avtal. Apple behåller alla rättigheter som inte uttryckligen
beviljas dig. Apple och dess licensgivare behåller äganderätten till iPod touch-
programvaran och förbehåller alla rättigheter som inte uttryckligen givits till dig.

Apple kan, efter eget skön, ge dig tillgång till framtida uppdateringar av
operativsystemprogramvaran för iPod touch. Eventuella uppdateringar kanske inte
innehåller alla befintliga programfunktioner, eller nya funktioner som Apple
inkluderar i nyare iPod touch-modeller.

2. Tillåten användning och begränsningar.


(a) Enligt gällande villkor i denna Licens beviljas du en begränsad icke-exklusiv licens
att använda iPod touch-programvaran på en Apple-märkt iPod touch. Med undantag
för användning enligt punkt 2(b) nedan tillåter inte Avtalet att iPod touch-
programvaran finns på fler än en Apple-märkt iPod touch åt gången och du har inte
rätt att distribuera iPod touch-programvaran eller göra iPod touch-programvaran
tillgänglig via ett nätverk för flera enheter samtidigt. Avtalet ger dig inte rätt att
använda Apples egenutvecklade gränssnitt eller övriga immateriella rättigheter vid
design, utveckling, tillverkning, licensiering eller distribution av enheter och tillbehör
från tredje part eller programvara från tredje part för användning med iPod touch.
Vissa av dessa rättigheter kan erhållas via separata licenser från Apple. Du får mer
information om att utveckla enheter och tillbehör från tredje part för iPod touch om
du skickar ett e-brev till madeforipod@apple.com. Du får mer information om att
utveckla programvara för iPod touch om du skickar ett e-brev till
devprograms@apple.com.

(b) Enligt villkoren i denna Licens beviljas du en begränsad, icke-exklusiv licens för
att hämta iPod touch-programvaruuppdateringar som kan göras tillgängliga av Apple
för din iPod touch för att uppdatera eller återställa programvaran på iPod touch-
enheter som du äger eller administrerar. Avtalet ger dig inte rätt att uppdatera eller
återskapa iPod touch-enheter som du inte äger eller administrerar och du får inte
distribuera eller göra iPod touch-programuppdateringar tillgängliga via ett nätverk så
att de kan användas för att uppdatera flera enheter samtidigt. Du får endast göra en
säkerhetskopia av iPod touch-programuppdateringar i maskinläsbar form;
säkerhetskopian måste återge alla upplysningar om upphovsrätt som finns i
originalet.

(c) Du får inte och förbinder dig att inte, eller möjliggöra att andra kan, kopiera
(utöver vad som uttryckligen tillåts i detta Avtal), dekompilera, dekonstruera,
disassemblera, försöka härleda källkoden, avkryptera, modifiera eller skapa härledda
produkter helt eller delvis baserade på iPod touch-programvaran eller på tjänster
som den levererar (med undantag för vad som tillåts i tillämpliga lagar, eller av
licensvillkoren gällande komponenter med öppen källkod eller exempelkod för iPod
touch-programvaran). Varje försök att göra detta strider mot Apples och
licensgivarnas rättigheter till iPod touch-programvaran.

(d) Genom att lagra innehåll på iPod touch skapar du en digital kopia. I vissa
jurisdiktioner är det olagligt att skapa digitala kopior utan föregående inhämtande av
tillstånd från rättighetsinnehavaren. iPod touch-programvaran får användas till att
mångfaldiga icke upphovsrättsskyddat material, material som du äger upphovsrätten
till och material som du är behörig eller har erforderligt tillstånd att mångfaldiga.

(e) Du samtycker till att använda iPod touch-programvaran och Tjänster (som de
definieras i punkt 5 nedan) i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning, inklusive
lokala regler och bestämmelser som gäller där du är bosatt eller hämtar och
använder iPod touch-programvaran och Tjänster.

3. Överlåtelse. Du får inte hyra ut, leasa, låna ut, sälja, distribuera eller
underlicensiera iPod touch-programvaran. Du får emellertid överlåta alla
licensrättigheter till iPod touch-programvaran till annan part i samband med att iPod
touch-enheten byter ägare, förutsatt att (a) du överlåter iPod touch och hela iPod
touch-programvaran, inklusive alla komponentdelar, originalskivor, tryckta material
och detta Avtal; (b) du inte behåller några fullständiga eller partiella kopior av iPod
touch-programvaran, inklusive kopior som lagrats på en dator eller annan
lagringsenhet; samt att (c) den mottagande parten läser och godkänner villkoren i
detta Avtal.

4. Godkännande av dataanvändning.
(a) Anonyma diagnostik- och användningsdata. Du godkänner att Apple och dess
dotterbolag och företrädare får samla in, lagra, bearbeta och och använda
information om användning samt diagnostisk, teknisk och tillhörande information,
innefattande men ej begränsad till information om iPod touch, dator, system,
program och tillbehör. Informationen insamlas regelbundet för att underlätta
programuppdatering, produktsupport och eventuellt andra tjänster (om några)
relaterade till iPod touch-programvaran för att verifiera överensstämmelsen med
villkoren för detta Avtal. Apple får använda informationen, så länge den har en form
som inte identifierar dig personligen, till att förbättra produkter eller tillhandahålla
tjänster eller tekniker.

(b) Platsdata. Apple och dess partners och licenstagare kan erbjuda vissa tjänster via
iPod touch baserat på platsinformation. För att kunna erbjuda och förbättra dessa
tjänster, där de är tillgängliga, kan Apple och dess samarbetspartners och
licenstagare överföra, samla in, spara, bearbeta och använda platsinformation,
inklusive geografisk position av iPod touch i realtid och förfrågningar om
platssökning. Platsinformation och förfrågningar samlas in av Apple på ett sätt som
inte identifierar dig personligen och kan användas av Apple och dess
samarbetspartners och licenstagare för att tillhandahålla och förbättra produkter och
tjänster som använder sig av platsinformation. Genom att använda eller en eller
flera platsbaserade tjänster på iPod touch godkänner du att Apple och dess
partners och licenstagare överför, samlar in, sparar, bearbetar och
använder din platsinformation och förfrågningar för att tillhandahålla och
förbättra dessa produkter och tjänster. Du kan när som helst dra tillbaka ditt
medgivande genom att öppna inställningen Platstjänster på iPod touch och antingen
avaktivera den globala inställningen för Platstjänster eller avaktivera
platsinställningarna i alla de enskilda programmen med platsfunktioner på iPod
touch. Att inte använda dessa funktioner påverkar inte den övriga funktionaliteten
hos iPod touch. När du använder tredjepartsprogram eller -tjänster på iPod touch som
använder sig av platsinformation är du bunden till och bör läsa denna tredje parts
villkor och integritetspolicy för dess användande av platsinformation i program eller
tjänster.

(c) Videosamtal. Videosamtalsfunktionen FaceTime i iPod touch-programvaran


(”FaceTime”) kräver Internetanslutning och kanske inte är tillgänglig i alla länder och
regioner. Din användning av FaceTime förutsätter att du följer villkoren i punkt 2(e)
ovan. Genom att använda iPod touch-programvaran godkänner du att Apple
använder och lagrar den eller de e-postadresser och den Apple-ID-information du
tillhandahåller som unika kontoidentifierare i syfte att tillhandahålla och förbättra
FaceTime-funktionen. Du förstår att din e-postadress visas för den andra parten i ett
videosamtal. Du kan avaktivera FaceTime-funktionen genom att öppna inställningen
för FaceTime på iPod touch och avaktivera den, eller genom att öppna inställningen
Begränsningar och aktivera begränsning av FaceTime.

(d) Intressebaserad annonsering. Apple kan tillhandahålla mobil, intressebaserad


annonsering. Om du inte vill få relevanta annonser på iPod touch kan du välja bort
dem genom att besöka följande länk på iPod touch: http://oo.apple.com. Om du väljer
bort dem får du fortfarande samma antal mobila annonser, men de kan vara mindre
relevanta eftersom de inte baseras på dina intressen. Du kanske fortfarande kan se
annonser som är relaterade till innehållet på en webbsida, innehållet i ett program
eller baserat på annan icke-personlig information. Alternativet att välja bort vissa
riktade annonser gäller endast Apples annonseringstjänster och påverkar inte
intressebaserad annonsering från andra annonseringsnätverk.

Din information kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples
policy för integritetsskydd, som genom denna referens införlivas i detta Avtal, och
som kan granskas på: www.apple.com/legal/privacy/.

5. Tjänster och tredjepartsmaterial.


(a) iPod touch-programvaran ger tillgång till Apples iTunes Store, App Store, Game
Center, samt andra tjänster och webbplatser från Apple och tredje part (kallas
kollektivt och individuellt "Tjänster"). Sådana tjänster kanske inte är tillgängliga på
alla språk eller i alla länder. Användning av Tjänsterna kräver tillgång till Internet och
användning av vissa Tjänster kräver att du samtycker till ytterligare villkor. Genom
att använda denna programvara med ett iTunes Store-konto eller Game Center-konto
godkänner du de senaste iTunes Store- och/eller Game Center-villkoren som du kan
komma åt och granska på http://www.apple.com/legal/itunes/ww/.

(b) Du förstår att du genom att använda dig av någon av Tjänsterna kan stöta på
material som uppfattas som stötande av vissa personer eller kan betraktas som
olämpligt för minderåriga, och att du genom att söka på Internet eller ange en
särskild URL automatiskt och oavsiktligt kan generera länkar eller referenser till
stötande material. Du godkänner att användning av Tjänsterna sker på egen risk och
att Apple inte kan hållas ansvarigt för eventuellt innehåll som kan betraktas som
stötande på något sätt.

(c) En del Tjänster kan visa, innehålla eller göra tillgängligt innehåll, data,
information, program eller material från tredje part (”Material från tredje part”) eller
tillhandahålla länkar till webbplatser från tredje part. Genom att använda Tjänsterna
samtycker du till att Apple inte ansvarar för granskning eller utvärdering avseende
innehåll, riktighet, fullständighet, aktualitet, giltighet, användning av
copyrightskyddat material, legalitet, anständighet, kvalitet, eller andra aspekter av
material eller webbplatser från tredje part. Varken Apple, dess tjänstemän, partners
eller dotterbolag garanterar eller rekommenderar och tar inte på sig något ansvar
eller någon skadeståndsskyldighet gentemot dig eller någon annan person avseende
Tjänster från tredje part, Material från tredje part, webbplatser från tredje part eller
annat material, produkter eller tjänster från tredje part. Material från tredje part och
länkar till övriga webbplatser erbjuds endast som en bekvämlighet.

(d) Finans- och ekonomiinformation som visas av Tjänster är enbart avsedd som
allmän information och ska inte betraktas som en tillförlitlig beslutsgrund för
ekonomiska investeringar. Du bör konsultera en kvalificerad/certifierad ekonomisk
rådgivare innan du genomför någon handel med värdepapper baserat på information
du fått via Tjänsterna. Platsinformation som eventuellt tillhandahålls av Tjänster är
endast avsedd för grundläggande navigeringssyften och är inte tillförlitlig i
situationer som kräver exakt platsinformation, eller när felaktig, ofullständig eller
fördröjd platsinformation kan leda till dödsfall, personskador eller skador på egendom
eller miljö. Varken Apple eller dess innehållsleverantörer kan garantera att
aktieinformation, platsinformation eller annan information som visas i någon Tjänst
är tillgänglig, riktig, fullständig, tillförlitlig eller aktuell.

(e) Du godkänner att Tjänsterna innehåller innehåll, information och material som
tillhör Apple och/eller dess licensgivare, och skyddas av lagstiftning gällande
immateriella rättigheter och andra lagar, inklusive men inte begränsat till
upphovsrätt, och att du inte kommer att använda sådant innehåll, information eller
material i några som helst sammanhang, med undantag för tillåten användning av
Tjänsterna, och inte heller på något sätt som inkräktar på Apples eller tredje parts
immateriella rättigheter. Ingen del av Tjänsterna får reproduceras på något sätt eller
i någon form. Du godkänner att inte ändra, hyra ut, leasa, låna ut, sälja, distribuera
eller på något sätt skapa produkter som baseras på Tjänsterna och du får inte
utnyttja Tjänsterna på något otillåtet sätt, inklusive men inte begränsat till att
använda Tjänster till att överföra datorvirus, maskar, trojaner eller andra
skadeprogram, eller till att inkräkta på eller belasta nätverkskapaciteten. Du
godkänner dessutom att inte på något sätt använda Tjänsterna till att trakassera,
bedraga, förfölja, hota eller förtala någon annan part, eller på annat sätt inkräkta på
eller bryta mot dennes rättigheter. Vidare medger du att Apple inte på något sätt kan
hållas ansvarigt för sådan användning av dig eller för eventuella trakasserande,
hotande, skymfande, stötande, inkräktande eller olagliga meddelanden eller
överföringar du kan få motta som en följd av användning av någon Tjänst.

(f) Dessutom är Tjänster från tredje part och Material från tredje part som kan
anslutas till, visas på eller länkas till från iPod touch inte tillgängliga på alla språk
eller i alla länder och regioner. Apple hävdar inte att sådana Tjänster och Material är
lämpliga eller tillgängliga för användning på alla platser. I den utsträckning du väljer
att använda eller ansluta till Tjänster och Material gör du detta på eget bevåg och
ansvarar för att följa tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till tillämpliga
lagar i det land du befinner dig. Apple och dess licensgivare förbehåller sig rätten att
när som helst ändra, suspendera, avbryta eller avaktivera åtkomst till någon av
Tjänsterna utan föregående varning. Under inga omständigheter kan Apple hållas
ansvarigt för borttagning eller avaktivering av åtkomsten till någon av Tjänsterna.
Apple kan också komma att, utan varsel eller skadeståndsansvar, införa
begränsningar i användningen eller åtkomsten till vissa Tjänster.

6. Uppsägning. Detta Avtal gäller tills vidare. Dina rättigheter enligt detta Avtal
upphör att gälla automatiskt eller på annat sätt utan varsel från Apple om du inte
uppfyller samtliga villkor i detta Avtal. När licensen upphör att gälla måste du
omedelbart upphöra med all användning av iPod touch-programvaran. Punkterna 5,
6, 7, 8, 9, 12 och 13 i detta Avtal fortsätter att gälla även efter Avtalets upphörande.

7. Inskränkning i garantin.
7.1 Om du är en privatkund (någon som använder iPod touch-programvaran utanför
arbetet, företaget eller yrkesområdet) kan du ha vissa lagstadgade rättigheter i det
land där du är bosatt, vilket innebär att du kanske inte omfattas av följande
begränsningar. Du kan få mer information om dina rättigheter genom att kontakta en
lokal konsumentrådgivare.

7.2 DU BEKRÄFTAR ATT DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH ACCEPTERAR ATT, I DEN


UTSTRÄCKNING DET TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING, ANVÄNDNING AV
iPOD TOUCH-PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK AVSEENDE
PRESTANDA, TILLFÖRLITLIGHET OCH ANVÄNDNING.

7.3 I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIGA LAGAR TILLÅTER DETTA,


TILLHANDAHÅLLS iPOD TOUCH-PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTER I BEFINTLIGT SKICK
OCH UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. APPLE OCH APPLES LICENSGIVARE (I
PARAGRAFERNA 7 OCH 8 KOLLEKTIVT BENÄMNDA "APPLE") FRISKRIVER SIG HÄRMED
FRÅN ALLA GARANTIER OCH/ELLER VILLKOR AVSEENDE iPOD TOUCH-
PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTER, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH/ELLER
VILLKOR AVSEENDE ALLMÄN BESKAFFENHET, PRESTANDA, LÄMPLIGHET FÖR VISST
ÄNDAMÅL, TILLFÖRLITLIGHET OCH STÖRNINGSFRI UPPLEVELSE SAMT ATT INTRÅNG
INTE SKER I TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

7.4 APPLE GARANTERAR INTE EN HELT STÖRNINGSFRI UPPLEVELSE AV iPOD TOUCH-


PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTER, ATT FUNKTIONERNA I iPOD TOUCH-
PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTER SOM UTFÖRS AV iPOD TOUCH-PROGRAMVARAN
UPPFYLLER ANVÄNDARENS KRAV, ATT iPOD TOUCH-PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTER
FUNGERAR OSTÖRT ELLER FELFRITT, OCH INTE HELLER ATT APPLE KOMMER ATT
RÄTTA TILL FEL I iPOD TOUCH-PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTER ELLER ATT iPOD
TOUCH-PROGRAMVARAN ÄR KOMPATIBEL ELLER FUNGERAR MED PROGRAM.
TILLÄMPNINGAR ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART. INSTALLATION AV DEN HÄR
PROGRAMVARAN KAN PÅVERKA ANVÄNDBARHETEN HOS PROGRAM ELLER TJÄNSTER
FRÅN ANDRA TILLVERKARE.
7.5 iPOD TOUCH-PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTER ÄR INTE AVSEDDA FÖR ELLER
LÄMPLIGA FÖR ANVÄNDNING I SITUATIONER OCH MILJÖER DÄR FEL, BRISTER ELLER
TIDSFÖRDRÖJNING I INNEHÅLL, DATA ELLER INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV
iPOD TOUCH-PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTER KAN LEDA TILL DÖDSFALL,
PERSONSKADOR ELLER ALLVARLIGA SKADOR PÅ EGENDOM ELLER MILJÖ, INKLUSIVE
MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DRIFT AV KÄRNKRAFTSANLÄGGNINGAR,
LUFTFARTSNAVIGERING, KOMMUNIKATIONSSYSTEM, FLYGLEDNINGSSYSTEM,
LIVSUPPEHÅLLANDE MASKINER ELLER VAPENSYSTEM.

7.6 DENNA GARANTI KAN INTE UTÖKAS GENOM MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA
MEDDELANDEN FRÅN VARE SIG APPLE ELLER APPLES REPRESENTANTER. OM iPOD
TOUCH-PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTER VISAR SIG VARA BEHÄFTADE MED FEL,
ANSVARAR KUNDEN FÖR ALLA KOSTNADER FÖR NÖDVÄNDIG SERVICE,
REPARATIONER OCH JUSTERINGAR. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG
AV ELLER BEGRÄNSNINGAR I UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER
INSKRÄNKNINGAR I LAGSTADGADE KONSUMENTRÄTTIGHETER, VILKET KAN GÖRA
ATT OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG.

8. Begränsat skadeståndsansvar. SÅVIDA INTE ANNAT FÖRESKRIVS I TVINGANDE


LAGSTIFTNING, ANSVARAR APPLE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR NÅGON FORM
AV PERSONSKADOR, DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR,
INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR I FORM AV UTEBLIVEN VINST,
SKADADE ELLER FÖRLORADE DATA, UTEBLIVEN SÄNDNING ELLER MOTTAGNING AV
DATA, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN ELLER ANDRA AFFÄRSMÄSSIGA SKADOR
ELLER FÖRLUSTER SOM ORSAKATS AV ELLER SOM KAN RELATERAS TILL KUNDENS
ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA iPOD TOUCH-PROGRAMVARAN
OCH TJÄNSTER, ELLER PROGRAM ELLER TILLÄMPNINGAR FRÅN TREDJE PART I
SAMBAND MED iPOD TOUCH-PROGRAMVARAN, OAVSETT OM TALAN GRUNDAS PÅ
AVTALSRÄTT, GARANTI, UTOMOBLIGATORISKT ANSVAR (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET),
PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM APPLE HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ RISKEN
FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE
ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR PERSONSKADOR, ELLER FÖR FÖLJDSKADOR ELLER
INDIREKTA SKADOR, VILKET KAN GÖRA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE
GÄLLER DIG. Under inga omständigheter (annat än vad som föreskrivs i tillämpliga
lagar gällande personskador) ska Apples totala skadeståndsansvar överstiga ett
belopp motsvarande USD 250. Dessa begränsningar är tillämpliga även om det
egentliga syftet med ovanstående gottgörelse inte skulle uppnås.

9. Digitala certifikat. iPod touch-programvaran innehåller funktionalitet som gör


det möjligt att godkänna digitala certifikat som utfärdats antingen av Apple eller
tredje part. DU ÄR ENSAMT ANSVARIG ÖVER ATT BESTÄMMA OM DU SKA ELLER INTE
SKA LITA PÅ ETT CERTIFIKAT, OBEROENDE AV OM DET UTFÄRDATS AV APPLE ELLER
TREDJE PART. DIN ANVÄNDNING AV DIGITALA CERTIFIKAT SKER HELT OCH HÅLLET PÅ
EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING TILLÅTER GER
APPLE INGA GARANTIER ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER, VARKEN UTTRYCKTA
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ALLMÄN BESKAFFENHET ELLER LÄMPLIGHET
FÖR VISST ÄNDAMÅL, TILLFÖRLITLIGHET, SÄKERHET ELLER ATT INTRÅNG INTE SKER I
TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER VID ANVÄNDNING AV DIGITALA
CERTIFIKAT.

10. Exportåtaganden. Du får inte använda eller exportera eller vidareexportera


iPod touch-programvaran på annat sätt än vad som är tillåtet enligt gällande lag i
USA eller i det land iPod touch-programvaran förvärvades. I synnerhet gäller, men
utan begränsning härtill, att iPod touch-programvaran inte får exporteras eller
vidareexporteras till (a) något land beträffande vilket USA har förordnat om
handelsförbud, eller till (b) någon person som finns upptagen på listan "Specially
Designated Nationals" som sammanställs av det amerikanska finansdepartementet
(U.S. Treasury Department) eller listorna "Denied Person's List" eller "Entity List" som
publiceras av det amerikanska handelsdepartementet (U.S. Department of
Commerce). Genom att använda iPod touch-programvaran försäkrar du att du inte
vistas i något sådant land och att du inte finns upptagen på någon av de ovan
angivna listorna. Du godkänner också att inte använda iPod touch-programvaran för
verksamhet som förbjuds av gällande lagstiftning i USA, inklusive, men inte
begränsat till, utveckling, utformning, tillverkning eller produktion av atomvapen,
missiler eller kemiska eller biologiska vapen.

11. Slutanvändare inom amerikansk förvaltning. iPod touch-programvaran och


tillhörande dokumentation betraktas som "Commercial Items", enligt definitionen i 48
C.F.R. §2.101, och består av "Commercial Computer Software" och "Commercial
Computer Software Documentation", enligt definitionen i 48 C.F.R. §12.212 eller 48
C.F.R. §227.7202, beroende på vilken punkt som är tillämplig. I enlighet med 48
C.F.R. § 12.212 eller 48 C.F.R. § 227.7202-1 till och med 227.7202-4, beroende på
vilken punkt som är tillämplig, licensieras ”Commercial Computer Software” och
”Commercial Computer Software Documentation” till användare inom amerikansk
förvaltning (a) endast som ”Commercial Items” och (b) endast med de rättigheter
som tillkommer alla andra slutanvändare i enlighet med villkoren i detta avtal. Rätten
till icke publicerat material (unpublished rights) förbehålls enligt amerikansk
upphovsrätt.

12. Gällande lag och särskiljbarhet. Villkoren i detta Avtal regleras och tolkas i
enlighet med tillämplig lagstiftning i staten Kalifornien, förutom där detta strider mot
tillämplig lagstiftning. FN-konventionen om internationell försäljning av gods,
”Contracts for the International Sale of Goods”, undantas uttryckligen från
tillämpning på detta Avtal. Om du är en kund bosatt i Storbritannien ska detta Avtal
tolkas och regleras i enlighet med den lagstiftning som tillämpas där du är bosatt.
Om behörig domstol eller myndighet finner att en bestämmelse eller del därav i detta
Avtal i något avseende inte kan hävdas ska resten av Avtalet fortsätta att gälla.

13. Fullständigt Avtal; Gällande språkversion. Detta Avtal utgör det fullständiga
Avtalet mellan parterna om rättigheterna att använda iPod touch-programvaran och
ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal gällande Apple-programvaran. Inga tillägg
till eller ändringar i detta Avtal är bindande om de inte är skriftliga och har
undertecknats av Apple. Översättningar av detta Avtal görs för att uppfylla nationella
krav. Om villkoren i den engelska och den översatta versionen skulle strida mot
varandra gäller den engelska versionen av Avtalet, så länge detta inte strider mot
tillämplig lagstiftning i din jurisdiktion.

14. Tillkännagivanden rörande produkter från andra tillverkare. Delar av iPod


touch-programvaran kan utnyttja eller innehålla program och annat
upphovsrättsskyddat material från andra tillverkare. Tillkännagivanden, licensvillkor
och inskränkningar för sådant material finns bifogat i den elektroniska
dokumentation för iPod touch-programvaran och din användningen av denna är
reglerad av tillverkarens villkor. Användning av Tjänsten Google Safe Browsing lyder
under användarvillkoren för Google (http://www.google.com/terms_of_service.html)
och Googles integritetspolicy (http://www.google.com/privacypolicy.html).

15. Användning av MPEG-4; H.264/AVC-meddelande.


(a) iPod touch-programvaran innehåller funktioner för kodning och/eller avkodning av
MPEG-4-video. iPod touch-programvaran licensieras under MPEG-4 Visual Patent
Portfolio License till konsumenter för personligt, icke-kommersiellt bruk för (i)
kodning av video i överensstämmelse med MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video")
och/eller (ii) avkodning av MPEG-4-video som kodats av en konsument inom ramen
för en personlig och icke-kommersiell aktivitet eller som erhållits från en
videoleverantör som licensierats av MPEG LA att tillhandahålla MPEG-4-video. Ingen
licens ges eller underförstås för annan användning. Mer information, bland annat om
användning inom marknadsföring, intern och kommersiell användning och
licensiering, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se http://www.mpegla.com.

(b) iPod touch-programvaran innehåller funktionalitet för AVC-kodning och/eller


-avkodning. Vid kommersiell användning av H.264/AVC krävs ytterligare en licens och
följande gäller: AVC-FUNKTIONERNA I iPOD TOUCH-PROGRAMVARAN FÅR ENLIGT
DETTA AVTAL ENDAST ANVÄNDAS FÖR PERSONLIGT, ICKEKOMMERSIELLT BRUK TILL
ATT (i) KODA VIDEO I ÖVERENSSTÄMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO")
OCH/ELLER (ii) AVKODA AVC-VIDEO SOM KODATS AV EN KONSUMENT FÖR
PERSONLIG, ICKEKOMMERSIELL VERKSAMHET OCH/ELLER AVC-VIDEO SOM ERHÅLLITS
FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR MED LICENS ATT ERBJUDA AVC-VIDEO. INFORMATION
OM ANNAN ANVÄNDNING OCH OM LICENSER KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA L.L.C. SE
ADRESSEN HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

16. Begränsning av Yahoos söktjänst. Yahoos söktjänst som finns tillgänglig via
Safari är endast licensierad för användning i följande länder och regioner: Argentina,
Aruba, Australien, Bahamas, Barbados, Belgien, Bermuda, Brasilien, Bulgarien,
Caymanöarna, Chile, Colombia, Cypern, Danmark, Dominikanska republiken,
Ecuador, El Salvador, Filippinerna, Finland, Frankrike, Grekland, Grenada, Guatemala,
Hongkong, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, Jamaica, Kanada, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland,
Nicaragua, Norge, Panama, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Schweiz,
Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, S:t Lucia, S:t Vincent, Storbritannien,
Sverige, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tjeckien, Trinidad och Tobago, Tyskland,
Turkiet, Ungern, Uruguay, USA, Venezuela och Österrike.

17. Meddelande om Microsoft Exchange. E-postinställningarna för Microsoft


Exchange i iPod touch-programvaran är endast licensierade för trådlös synkronisation
av information, exempelvis e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter, mellan iPod
touch och Microsoft Exchange Server eller annan serverprogramvara som licensierats
av Microsoft för att implementera Microsoft Exchange ActiveSync-protokoll.

EA0679
Rev. 2010-10-01
--------------------------------------------------------------
MEDDELANDEN FRÅN APPLE
Om Apple behöver kontakta dig angående din produkt eller ditt konto godkänner du
att sådana meddelanden skickas via e-post. Du godkänner att eventuella
meddelanden av den typen som vi skickar till dig elektroniskt uppfyller de
kommunikationskrav som krävs enligt lag.
--------------------------------------------------------------
GOOGLE MAPS - VILLKOR

Tack för att du testar programmet Google Maps för mobilen! För att använda denna
programvara, inbegripet tredjepartsprogram som ställs till ditt förfogande i samband
med detta program och/eller den tillhörande tjänsten (gemensamt kallade ”Google
Maps för mobilen ”) måste du först godkänna att bindas av följande villkor, vilka
gäller för både din privata användning och företags användning av Google Maps för
mobilen ( ”Användarvillkoren ”). Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan
dig och Google och du måste ta dig tid att läsa dem noggrant. Genom att ladda ned
Google Maps för mobilen visar du ditt villkorslösa medgivande att vara rättsligt
bunden av Användarvillkoren.

Ytterligare villkor
Google Maps för mobilen är utformad för användning tillsammans med Google Maps-
tjänsten och andra Google-tjänster. Därför medger och bekräftar du att din
användning av Google Maps för mobilen också är föremål för a) de specifika
tjänstevillkoren för Google Maps (vilka kan läsas på
http://maps.google.co.uk/help/terms_maps.html) inbegripet de innehållsmeddelanden
som gäller för dem (vilka kan läsas på
http://maps.google.co.uk/help/legalnotices_maps.html), b) Googles allmänna
tjänstevillkor (som kan läsas på ) och c) Googles övergripande sekretesspolicy (som
kan läsas på http://www.google.co.uk/privacypolicy.html), liksom specifika
sekretesspolicyn, och dessa bestämmelser införlivas härmed i dessa Användarvillkor
genom hänvisning. Om det föreligger någon inkonsekvens eller konflikt mellan
sådana ytterligare villkor och dessa Användarvillkor skall bestämmelserna i dessa
Användarvillkor ha företräde.

Nätavgifter
Google tar inte ut någon avgift för nedladdning eller användning av Google Maps för
mobilen, men beroende på din karta och din operatör eller leverantör kan din
operatör eller leverantör ta ut en avgift från dig för nedladdningen av Google Maps
för mobilen eller för användningen av mobiltelefonen för att komma åt information
eller andra Google-tjänster genom Google Maps för mobilen.

Endast ej kommersiell användning


Google Maps för mobilen ställs endast till ditt förfogande för ej kommersiell
användning - Med ”ej kommersiell användning ” avses att Google ger dig en
begränsad rätt att använda Google Maps för mobilen endast för personlig
användning på arbetet eller hemma, för att söka efter något du vill ha, med förbehåll
för begränsningarna i Användarvillkor.

Du får tillverka och distribuera kopior av Google Maps för mobilen för användning
inom din arbetsgivares organisation ( ”företagsanvändning ”) om antingen:

a) alla personer inom denna organisation som kommer att använda Google Maps för
mobilen har fått möjlighet att individuellt granska och formellt ange att de godkänner
att bindas av dessa Användarvillkor (och du medger att framställa bevis på detta om
det krävs av Google) eller
b) du har juridisk kapacitet och befogenhet att ingå ett bindande avtal för den
organisation inom vilken du har för avsikt att använda Google Maps för mobilen (och
du medger att framställa bevis på detta om det krävs av Google).

Om du inte har denna rätt eller mottagarna inte har möjlighet att läsa och medge
dessa Användarvillkor i enlighet med det ovanstående får du inte använda mobilen
för företaget. Om du har frågor avseende företagsanvändning kan du skicka ett e-
postmeddelande till mobile-support@google.com.

Du får inte sälja Google Maps för mobilen eller sälja några upplysningar, tjänster eller
program som är förknippade med eller härrör från det, eller ändra, kopiera (utom i
den utsträckning som är tillåten för företagsanvändning enligt beskrivningen ovan,
när det är relevant), licensiera eller skapa härledda arbeten från Google Maps för
mobilen om du inte först har erhållit Googles skriftliga tillstånd (vilket du kan begära
när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till mobile-
support@google.com).
Du medger att inte ändra, anpassa, översätta, skapa härledda arbeten från,
bakåtkompilera, montera ned eller på annat sätt försöka härleda källkoden från
Google Maps för mobilen utan att först ha fått Googles skriftliga medgivande på det
sätt som beskrivs ovan.

Vidare får du inte använda Google Maps för mobilen på något sätt som skulle kunna
skada, avaktivera, överbelasta eller försämra Googles tjänster (du får t.ex. inte
använda Google Maps för mobilen på ett automatiserat sätt), och du får inte heller
använda Google Maps för mobilen på ett sätt som skulle kunna störa någon annan
parts användning och åtnjutande av Googles tjänster.

Om du har kommentarer om Google Maps för mobilen eller idéer om hur du kan
förbättra det kan du skicka ett e-postmeddelande till mobile-support@google.com.
Notera att du genom att göra det även ger Google och tredje part tillstånd att
använda och införliva dina idéer eller kommentarer i Google Maps för mobilen (eller
tredjepartsprogram) utan ytterligare ersättning.

Immateriell egendom
För förhållandet mellan dig och Google bekräftar och medger du att Google äger alla
rättigheter och allt intresse i och till Google Maps för mobilen, inklusive utan
begränsning alla immateriella rättigheter till det. Med ”immateriella rättigheter ”
avses rättigheter till uppfinningar, patent, varumärken och tjänstemärken, rättigheter
till mönster, handelsnamn och firmanamn, upphovsrätter (inbegripet, för att skingra
eventuella tvivel, rätten till dataprogram), databasrättigheter och
topografirättigheter till halvledare (oavsett om de är registrerade eller ej och
inbegripet ansökningar om registreringar) samt alla rättigheter eller skyddsformer av
liknande karaktär eller med motsvarande eller liknande effekt till någon av dessa,
vilka kan gälla någonstans i världen.

Du medger även att inte avlägsna, fördunkla eller på annat sätt ändra några
meddelanden om äganderätt som är fästa vid, ingår i eller som du kommer åt i
samband med eller genom din användning av Google Maps för mobilen (inbegripet,
utan begränsning, meddelanden om upphovsrätt eller varumärken i förhållande till
några rättigheter som ägs av Google eller någon tredje part).

Friskrivning från garantier


Google kan göra förbättringar och/eller förändringar av Google Maps för mobilen,
med eller utan meddelande till dig. Google Maps för mobilen tillhandahålls ”i
befintligt skick ” och Google lämnar ingen garanti med avseende på det. Utan att det
begränsar den allmänna karaktären hos det ovanstående utfäster eller garanterar
Google inte följande: i) att användningen av Google Maps för mobilen kommer att
uppfylla dina krav eller ske utan störningar, säkert eller felfritt, ii) att defekter
kommer att korrigeras, iii) att Google Maps för mobilen är fritt från virus eller annan
fientlig programvara eller iv) att användningen av Google Maps för mobilen och
information som är tillgänglig genom Google Maps för mobilen är korrekt, riktig,
kommer i rätt tid eller på annat sätt är tillförlitlig.

Inga villkor, garantier eller andra bestämmelser (inbegripet underförstådda villkor


avseende tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst syfte eller uppfyllande av
beskrivning) gäller för Google Maps för mobilen utom i den mån de uttryckligen
anges i dessa Villkor.

Ansvarsbegränsning
Ingenting i dessa Användarvillkor skall utesluta eller begränsa Googles
ersättningsskyldighet för dödsfall eller personskada till följd av Googles försumlighet
eller för bedrägeri eller avsiktligt vilseledande uppgifter från Google. Med förbehåll
för detta skall Google inte vara ersättningsskyldighet gentemot dig för a) någon
indirekt förlust eller förslut på grund av följdskada, b) någon ekonomisk förlust eller
c) någon förlust av goodwill eller anseende som du kan lida och som uppstår i
samband med din användning av Google Maps för mobilen, oavsett om Google har
informerats om möjlighet för sådana förluster eller ej. Dessutom skall Google inte
vara ersättningsskyldigt gentemot dig för något fel eller någon defekt med avseende
på din användning av Google Maps för mobilen, eller för någon störning, inställning,
upphörande eller misslyckande eller försening i driften av Google Maps för mobilen.

Diverse bestämmelser
Dessa Användarvillkor skall styras av och tolkas i enlighet med engelsk lag och du
överlämnar dig härmed till dess exklusiva rättsliga behörighet med avseende på en
tvist eller ett problem som härrör från eller uppstår i samband med dessa Villkor.
Varje översättning av den engelskspråkiga versionen av dessa Användarvillkor i
enlighet med engelsk lag ( ”Originalvillkoren ”) tillhandahålls endast för att
underlätta läsningen och du medger att i händelse av en konflikt mellan den
översatta versionen och Originalvillkoren skall bestämmelserna i Originalvillkoren
gälla. Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor är ogiltig, olaglig eller ej
gällande skall det inte påverka fortlevnaden hos återstoden av dessa
Användarvillkor.

Dessa villkor utgör hela överenskommelsen mellan dig och Google med avseende på
detta ämne och ersätter alla tidigare eller samtidiga överenskommelser eller avtal,
såväl skriftliga som muntliga, avseende detta ämne. Inget avstående av någon
bestämmelse i dessa Användarvillkor skall gälla om det inte sker skriftligt och
undertecknas av en behörig företrädare för Google.

September 2007
--------------------------------------------------------------------------
YOUTUBE - VILLKOR

1. Ditt förhållande gentemot YouTube


1.1 Genom att använda YouTubes Webbplats (”Webbplatsen”) eller YouTubes
produkter, mjukvara, informationsströmmar och tjänster, som du tillhandahålls på,
från eller genom Webbplatsen (kollektivt benämnt ”Tjänsterna”) undertecknar du ett
bindande avtal med YouTube. Med ”YouTube” avses YouTube LLC, vars huvudsakliga
verksamhet bedrivs på 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA.

1.2 Ditt juridiskt bindande avtal med You Tube består av (A) villkoren i detta
dokument, (B) YouTubes Integritetspolicy [http://se.youtube.com/t/privacy], and (C)
YouTubes Community Policy [http://se.youtube.com/t/community_guidelines]
(kollektivt benämnt ”Villkoren”).

1.3 Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och YouTube i förhållande
till ditt användande av Tjänsterna. Det är viktigt att du tar dig tid att läsa igenom
Villkoren noggrant.

1.4 Villkoren är tillämpliga i förhållande till alla användare av Tjänsterna, inklusive


användare som också är bidragsgivare av videomaterial, information och annat
material eller tjänster till YouTube.

2. Godkännande av Villkoren
2.1 För att använda Tjänsterna måste du först godkänna Villkoren. Om du inte
godkänner Villkoren har du inte rätt att använda Tjänsterna.

2.2 Du kan godkänna Villkoren genom att använda Tjänsterna. Du är införstådd med
och accepterar att YouTube kommer att betrakta din användning av Tjänsterna som
ett godkännande av Villkoren från sådan tidpunkt och framåt.

2.3 Du får inte använda Tjänsterna och godkänna Villkoren om (a) du inte uppnått
den ålder som krävs för att ingå ett juridiskt bindande avtal med YouTube (b) du är
förbjuden eller annars juridiskt förhindrad att ta emot eller använda Tjänsterna enligt
lagen i det land där du är bosatt eller från vilket du återkommer Tjänsterna.

2.4 Du rekommenderas att skriva ut eller spara ner en kopia av Villkoren för din egen
dokumentation.

3. Språkversioner av Villkoren
3.1 När YouTube tillhandahåller en översättning av den engelska versionen av
Villkoren tillhandahålls översättningen endast för bekvämlighets skull och du
godkänner att den engelska versionen av Villkoren skall gälla för ditt förhållande
gentemot YouTube.

3.2 Om det finns någon motsägelse mellan innehållet i den engelska versionen och
en översättning, skall den engelska versionen ha företräde.

4. Villkorsändringar
4.1 YouTube kan från tid till annan komma att ändra Villkoren. När ändringarna har
gjorts kommer YouTube göra en ny version av Villkoren tillgänglig på
[http://se.youtube.com/t/terms].

4.2 Du är införstådd med och godkänner att din användning av Tjänsterna efter den
tidpunkt ändringarna gjorts kommer att behandlas av YouTube som ett godkännande
av de uppdaterade Villkoren.

4.3 Du bör regelbundet kontrollera Villkoren avseende eventuella ändringar.

5. YouTube-konto
5.1 För att få tillgång till vissa inslag på Webbplatsen eller andra Tjänster måste du
skapa ett YouTube-konto. När du skapar ditt konto måste du tillhandahålla korrekt
och fullständig information. Det är viktigt att du förvarar lösenordet till ditt YouTube-
konto säkert och konfidentiellt.

5.2 Du måste meddela YouTube omgående om du får kännedom om någon


säkerhetsöverträdelse eller obehörig användning av ditt YouTube-konto.

5.3 Du godkänner att du är ensamt ansvarig (i förhållande till YouTube och andra) för
all aktivitet som förekommer genom ditt YouTube-konto.

6. Allmänna restriktioner i användningen


6.1 YouTube beviljar dig härigenom tillgång till och tillåtelse att använda
Webbplatsen och Tjänsterna under förutsättning att följande utryckliga villkor
efterlevs, och du godkänner att din underlåtenhet att uppfylla något av dessa villkor
utgör ett brott av Villkoren från din sida:

A.A. du förbinder dig att inte sprida någon del eller några delar av Webbplatsen,
innefattande men inte begränsat till Användarbidrag
B.(definierat nedan), i något medium utan YouTubes skriftliga tillåtelse;
C.B. du förbinder dig att inte förändra eller modifiera någon del av Webbplatsen
eller någon av Tjänsterna (innefattande men inte
D.begränsat till YouTube-spelaren och därtill relaterad teknologi);
E.C. du förbinder dig att inte skaffa åtkomst till Användarbidrag (definierat nedan)
eller annat material som tillgängliggjorts på Webbplatsen
F.(innefattande YouTube-material, som definieras nedan) genom någon annan
teknologi eller något annat medel annat än med
G.Webbplatsens videouppspelningssidor, YouTube-spelaren eller sådana andra
funktioner som YouTube uttryckligen kan ha angivit för detta
H.syfte.
I.D. du förbinder dig att inte (samt inte försöka) kringgå, avaktivera eller i på annat
sätt störa Webbplatsens säkerhetsrelaterade funktioner
J.eller funktioner som (i) förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av
Användarbidrag eller YouTube-material eller (ii) inskränker
K.användningen av Webbplatsen eller material tillgängligt på Webbplatsen;
L.E. du förbinder dig att inte använda Webbplasten eller någon av Tjänsterna
(innefattande YouTube-spelaren) för kommersiella syften,
M.utan att i förväg erhållit ett skriftligt godkännande av YouTube.
N.
O.Förbjuden kommersiell användning innefattar, men är inte begränsat till:
P.
i.i. försäljning av tillgång till Webbplatsen eller någon av Tjänsterna (som exempelvis
YouTube-spelaren);
ii.ii. vidaredistribution av Tjänsterna (innefattande Användarbidrag tillgängliga genom
sådana Tjänster) för det huvudsakliga syftet att
iii.generera inkomster från en väsentligen likartad eller jämförbar verksamhet som
den bedriven av YouTube;
iv.iii. försäljning av reklam, sponsring eller marknadsföringsplats på eller i
Webbplatsen, Användarbidrag, YouTube-material eller YouTubes
v.tjänster (såsom YouTube-spelaren); och
vi.iv. försäljning av reklam, sponsring eller marknadsföringsplats på en blogg eller
webbplats som tillåter reklam och marknadsföring och som
vii.innehåller Användarbidrag (framfört i YouTube-spelaren eller på annat sätt), om
inte innehåll som inte erhålls från YouTube visas på
viii.samma sida och det är av tillräckligt värde för försäljningen
ix.v. men skall inte innefatta (i) att lägga upp en originalvideo på YouTube (ii) att
underhålla en orignalkanal på Webbplatsen i syfte att
x.marknadsföra en verksamhet eller konstnärligt företagande, (iii) att visa en
YouTube-video med YouTube-spelaren eller på annat sätt på en
xi.blogg eller webbplats som tillåter reklam eller marknadsföring med de
begränsningar som anges ovan i punkten 4.E och (iv)annan
xii.användning som skriftligen godkänts av YouTube.
Q.
R.F. vid din användning av YouTube-spelaren på din egen webbplats förbinder du
dig att, på sidor där YouTube-spelaren används, lägga
S.upp en väl synlig länk till Webbplatsen och du är inte tillåten att modifiera
YouTube-spelaren på något sätt;
T.G. du förbinder dig att inte använda eller starta något automatiskt system
(innefattande, men utan begränsning till, någon robot, spindel
U.eller offline reader) som vid användning av Webbplatsen skickar meddelanden till
YouTubes servrar mer frekvent än en människa kan
V.åstadkomma inom samma tid genom att använda en allmän tillgänglig standard
webbläsare (d.v.s. som inte är modifierad);
W.H. du förbinder dig att inte insamla några personuppgifter (detta innefattar namn
på YouTube-konton) tillhörande någon användare av
X.Webbplatsen eller Tjänsterna;
Y.I. du förbinder dig att inte använda Webbplatsen eller Tjänsterna (innefattande
kommentar- och e-mailfunktionen på Webbplatsen) för att
Z.ernå affärsmöjligheter eller kommersiella initiativ;
AA.J. du förbinder dig att inte, genom att ta del av Användarbidrag, söka värva
användare av Webbplatsen för kommersiella syften; och
BB.K. du förbinder dig att inte bereda dig tillgång till Användarvideor (definierat
nedan) annat än i din personliga, icke-kommersiella
CC.användning som avsett och tillåtet genom Tjänsternas normala funktionalitet, och
endast genom Streaming. ”Streaming” innebär att en
DD.samtida, digital överföring av materialet från YouTube via Internet sker till en
användare som begagnar Internet på ett sådant sätt att data
EE.kan uppfattas i realtid. Tjänsterna är inte avsedda för nedladdning (varken
permanent eller tillfälligt), kopiering, förvaring eller
FF.vidaredistribution av användaren.

6.2 Du förbinder dig att vid varje tillfälle följa alla andra bestämmelser i Villkoren och
i YouTubes Community Policy vid din användning av Tjänsterna.

6.3 YouTube beviljar tillhandahållare av allmänna sökmotorer tillåtelse att använda


spindlar för att kopiera material från sidor [Webbplatsen?] i syfte att skapa för
allmänheten tillgängliga sökindex, men inte skapande av cache-filer eller arkiv med
sådant material. YouTube förbehåller sig rätten att upphäva dessa undantag
antingen generellt eller i specifika fall.

6.4 YouTube förnyar sig oavbrutet i syfte att tillhandahålla den bästa möjliga
upplevelsen för dess användare. Du förstår och godkänner att Tjänsterna som
YouTube tillhandahåller både i sin form och natur kan komma att förändras från tid
till annan utan att du informeras i förväg om ändringar.

6.5 Som en del i denna pågående förnyelse, är du införstådd med och accepterar att
YouTube efter eget gottfinnande kan upphöra (permanent eller tillfälligt) med att
tillhandahålla Tjänsterna (eller andra funktioner rörande Tjänsterna) till dig eller till
användare i allmänhet utan att i förväg meddela dig om detta. Du kan när som helst
upphöra med din användning av Tjänsterna och du är inte skyldig att informera
YouTube när du väljer att avsluta din användning.

6.6 Du godkänner att du är ensamt ansvarig för (och att YouTube inte har något
ansvar mot dig eller någon tredje part för) alla överträdelser av dina skyldigheter
under Villkoren och för konsekvenserna (innefattande förlust eller skada som
YouTube kan åsamkas) av sådana överträdelser.

7. Upphovsrätt
7.1 YouTube tillhandahåller en tydlig upphovsrättspolicy i förhållande till
Användarbidrag som påstås göra intrång i någon annans upphovsrätt. Policyn
återfinns på [http://se.youtube.com/t/copyright_notice].

7.2 Som en del av YouTubes upphovsrättspolicy kommer YouTube avsluta en


användares tillgång till Webbplatsen om användaren har befunnits begå upprepade
intrång. Ett upprepat intrång föreligger om en användare har underrättats om
intrångsaktivitet mer än två gånger.

8. Dina Användarbidrag
8.1 Som innehavare av ett YouTube-konto kan du lämna in videomaterial
(”Användarvideor”) och textmaterial (”Användarkommentarer”) (kollektivt benämnt
”Användarbidrag”). Du är införstådd med att oavsett om sådana Användarbidrag
publiceras eller ej garanterar inte YouTube att Användarbidrag hålls konfidentiella.

8.2 Du bibehåller din äganderätt till dina Användarbidrag, men är skyldig att bevilja
begränsade licensrättigheter till YouTube och andra användare av Webbplatsen.
Dessa rättigheter beskrivs i avsnitt 10 i dessa Villkor (Rättigheter du licensierar).

8.3 Du är medveten om och accepterar att du är ensamt ansvarig för dina egna
Användarbidrag och konsekvenserna av att posta eller publicera dem. YouTube står
inte bakom eller stödjer några Användarbidrag eller någon åsikt, rekommendation
eller råd som utrycks däri och YouTube är under inga omständigheter ansvarig för
innehåll i Användarbidrag.

8.4 Du garanterar att du innehar (och kommer fortsätta att inneha under din fortsatta
användning av Tjänsterna) alla erforderliga licenser, rättigheter, samtycken och
tillåtelser som är nödvändiga för att YouTube skall kunna använda dina
Användarbidrag i syfte att tillhandahålla Tjänsterna och i övrigt för att kunna
använda dina Användarbidrag på det sätt som avses med Webbplatsen och Villkoren.

9. Innehållet i dina Användarbidrag


9.1 Du accepterar att ditt uppträdande på Webbplatsen (och innehållet i dina
Användarbidrag på Webbplatsen) uppfyller YouTubes Community Policy på
[http://se.youtube.com/t/community_guidelines] såsom den uppdateras från tid till
annan.

9.2 Du förbinder dig att inte posta eller lägga upp något Användarbidrag som
innehåller innehåll som är olagligt för dig att inneha i det land där du är bosatt, eller
som det vore olagligt för YouTube att använda eller inneha i samband med
tillhandahållandet av Tjänsterna.

9.3 Du accepterar att dina Användarbidrag inte tillåts innehålla upphovsrättsligt


skyddat material tillhörande tredje part eller material som är föremål för någon tredje
parts äganderätt (innefattande rätt till privatliv och rätt till publicitet) såvida du inte
har tillåtelse från den rättmätige ägaren att använda materialet ifråga eller på annat
sätt har en juridisk rätt att lägga upp materialet och bevilja YouTube den licens som
anges under punkten 10.1 nedan.

9.4 YouTube förbehåller sig rätten (men är inte skyldigt) att avgöra huruvida
Användarbidrag följer de innehållsmässiga krav som uppställs i Villkoren och kan när
som helst ta bort Användarbidrag och/eller avsluta en Användares tillgång till att
lägga upp Användarbidrag som är i strid med Villkoren utan föregående meddelande
och efter eget gottfinnande.

9.5 Du är införstådd med och medveten om, att vid användande av Webbplatsen och
Tjänsterna, kan du bli exponerad för Användarbidrag som är sakligt felaktiga,
kränkande, otillständiga eller på annat sätt anstötliga. Du avsäger dig härmed rätten
att åberopa några legala rättigheter, som du har eller kan ha gentemot YouTube
hänförliga till sådana Användarbidrag, i den omfattning som tillåts enligt tillämplig
lag.

10. Rättigheter du licensierar


10.1 När du lägger upp eller postar ett Användarbidrag till YouTube beviljar du:

A.A. till YouTube en världsomfattande, icke-exklusiv, kostnadsfri och överlåtbar


licens (med rätt att underlicensiera) att använda,
B.reproducera, sprida, göra bearbetningar av, visa och framföra Användarbidraget i
samband med tillhandahållandet av Tjänsterna och
C.annars i samband med tillhandahållandet av Webbplatsen och YouTubes
verksamhet, innefattande men inte begränsat till,
D.marknadsföring och vidaredistribution av Tjänsterna eller delar av Tjänsterna (och
bearbetningar därav) i vilka mediaformat som helst och
E.genom vilka mediakanaler som helst.
F.B. till varje användare av Tjänsterna en världsomfattande, icke-exklusiv och
kostnadsfri licens att få tillgång till dina Användarbidrag genom
G.Webbplatsen och att använda, reproducera, sprida, göra bearbetningar av, visa
och framföra sådana Användarbidrag i den utsträckning
H.som tillåts av Webbplatsens funktioner och av Villkoren.

10.2 Ovanstående licenser som du beviljar till Användarvideor upphör att gälla när
du tar bort eller raderar dina Användarvideor från Webbplatsen. Licensen ovan som
beviljats av dig till Användarkommentarer är evig och oåterkallelig, men är i övrigt
utan inverkan på din äganderätt som du bibehåller enligt punkten 8.2 ovan.

11. YouTube-material på Webbplatsen


11.1 Med undantag för Användarbidrag är allt material på Webbplatsen och
tillhörande Tjänsterna, innefattande men inte begränsat till, text, mjukvara, skrift,
grafik, foton, ljud, musik, videor och interaktiva funktioner på Webbplatsen
(”YouTube-material”) antingen ägt av eller licensierat till YouTube och är föremål för
upphovsrätt, varumärkesrättigheter och andra immaterialrättsliga rättigheter
tillhörande YouTube eller YouTubes licensgivare. Andra förekommande varumärken
eller servicemärken i YouTube-material tillhör respektive ägare.

11.2 Det är inte tillåtet att oavsett syfte, ladda ner, kopiera, reproducera, sprida,
skicka, sända, förevisa, sälja, licensiera eller annars utnyttja YouTube-material utan
föregående skriftligt samtycke från YouTube eller YouTubes licensgivare. YouTube
förbehåller sig alla rättigheter som inte är uttryckligen beviljade i eller till YouTube-
material.

12. Länkar från YouTube


12.1 Tjänsterna kan innehålla hyperlänkar till andra webbsidor som inte ägs eller är
kontrollerade av YouTube. YouTube har ingen kontroll över och tar inget ansvar för
innehållet, integritetspolicys eller hantering på andra webbsidor.

12.2 Du är medveten om och accepterar att YouTube inte är ansvarig för


tillgängligheten av sådana externa sidor eller källor och stödjer inte reklam,
produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbsidor eller källor.

12.3 Du är införstådd med och accepterar att YouTube inte är ansvarig för förlust
eller skada som kan åsamkas dig genom tillgängligheten till dessa externa sidor eller
källor, eller genom att du förlitar dig på fullständigheten, riktigheten och existensen
av reklam, produkter eller annat material som finns tillgängligt på eller från sådana
sidor eller källor.

12.4 YouTube uppmuntrar dig att vara uppmärksam när du lämnar Webbplatsen och
att läsa villkor och integritetspolicys på varje annan webbsida du besöker.

13. Att avsluta ditt förhållande till YouTube


13.1 Villkoren fortsätter att vara tillämpliga tills du eller YouTube avslutar desamma
på sätt som beskrivs nedan.
13.2 Om du vill säga upp ditt juridiska avtal med YouTube kan du så göra genom att
(a) meddela YouTube vid vilken tidpunkt som helst och (b) avsluta ditt You Tube-
konto. Ditt meddelande skall vara skriftligt och skickas till den adress som anges
inledningsvis i dessa Villkor.

13.3 YouTube kan vid vilken tidpunkt som helst, säga upp sitt juridiska avtal med dig
om:

A.A. du har brutit mot någon av bestämmelserna i Villkoren (eller har uppträtt på ett
sätt som klart visar att du inte avser eller inte kan följa
B.bestämmelserna i Villkoren); eller
C.B. YouTube är skyldigt att avsluta avtalet enligt lag (t.ex. om tillhandahållandet
av Tjänsterna till dig är eller blir otillåtet); eller
D.C. YouTube övergår till att inte längre erbjuda Tjänsterna till användare i landet där
du är bosatt eller från vilket du använder Tjänsterna;
E.eller
F.D. tillhandahållandet av Tjänsterna till dig är, enligt YouTubes uppfattning, inte
längre kommersiellt genomförbara.

13.4 När Villkoren slutar gälla, skall alla de legala rättigheter, förpliktelser och
skyldigheter som du och YouTube dragit nytta av, varit föremål för (eller som
tillkommit under tiden Villkoren varit gällande) eller vilka ger uttryck för att vara
gällande på obestämd tid, inte påverkas av detta upphörande och punkten 16.6 skall
fortsätta att gälla på obestämd tid för sådana rättigheter, förpliktelser och
skyldigheter.

14. Uteslutande av Garantier


14.1 Ingen bestämmelse i Villkoren skall inverka på lagstadgade rättigheter som du
alltid är berättigad till som konsument och som du inte kontraktuellt kan förändra
eller avstå från.

14.2 Tjänsterna tillhandahålls ”i befintligt skick” och YouTube ger inga garantier till
dig i förhållande till Tjänsterna.

14.3 YouTube garanterar speciellt inte att:

A.A. din användning av Tjänsterna kommer att uppfylla dina krav,


B.B. din användning av Tjänsterna kommer att fungera utan störning, i rätt tid, är
säker eller fri från felaktigheter,
C.C. information du erhåller genom din användning av Tjänsterna är korrekt eller
tillförlitlig, och
D.D. brister i driften eller funktionaliteten hos mjukvara som tillhandahålls dig som
en del av Tjänsterna kommer rättas till.

14.4 Inga förutsättningar, garantier eller andra villkor (innefattande underförstådda


villkor som tillfredställande kvalitet, ändamålsenlighet eller överensstämmelse med
beskrivningar) kan göras gällande i förhållande till Tjänsterna utöver i den omfattning
som uttryckligen anges i Villkoren.

15. Ansvarsbegränsningar
15.1 Villkoren exkluderar eller begränsar inte YouTubes ansvar för förluster som inte
kan undantas eller begränsas enligt tillämplig lag.

15.2 Med förbehåll för 15.1 ovan är YouTube inte ansvarig gentemot dig för:
A.A. några indirekta skador eller följdskador som åsamkats dig. Detta inkluderar
förlust av inkomst (vare sig orsakat direkt eller indirekt), förlust av goodwill
eller renommé eller förlust av data som du lider;
B.B. förlust eller skada som åsamkas dig som en följd av:
C.
i.i. tilltro som du satt till fullständigheten, riktigheten eller existensen av
marknadsföring, eller som en följd av mellanhavanden eller en
ii.transaktion som genomförts mellan dig och en annonsör eller sponsor vars
marknadsföring förekommer på Tjänsterna;
iii.ii. ändringar som YouTube företar avseende Tjänsterna, eller för permanenta eller
temporära avbrott i tillhandahållandet av Tjänsterna
iv.(eller funktioner hos Tjänsterna);
v.iii. avlägsnande av, förvanskning av eller utebliven lagring av Användarbidrag och
andra kommunikationsdata som bevaras eller
vi.vidarebefordras genom din användning av Tjänsterna;
vii.iv. att du inte lyckas tillhandahålla YouTube riktig kontoinformation;
viii.v. att du inte lyckas hålla lösenord eller information om ditt YouTube-konto säkert
och konfidentiellt;

15.3 Begränsningarna i YouTubes ansvar gentemot dig i punkten 15.2 ovan är


tillämpliga oavsett om YouTube underrättats om eller borde ha varit medveten om
möjligheten att sådana förluster kan komma att uppstå.

16. Allmänna juridiska villkor


16.1 Villkoren utgör det fullständiga legala avtalet mellan dig och YouTube och
reglerar din användning av Tjänsterna. Villkoren ersätter alla tidigare avtal som berör
Tjänsterna och som ingåtts mellan dig och YouTube.

16.2 Du godkänner att YouTube kan komma att förse dig med meddelanden,
innefattande underrättelser om ändringar av Villkoren, via email, post eller genom
anslag på YouTubes Webbplats.

16.3 Du godkänner att om YouTube inte utövar eller gör gällande rättigheter som
anges i Villkoren (eller som YouTube kan begagna sig av under tillämplig lag), så
innebär det inte att YouTube har avstått från att tillvarata sina rättigheter utan dessa
kan när som helst göras gällande av YouTube.

16.4 Om någon domstol, med jurisdiktion att besluta i sådant ärende, slår fast att
någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig skall den bestämmelsen tas bort från
Villkoren utan att Villkoren i övrigt påverkas. De återstående bestämmelserna i
Villkoren skall fortsätta att vara giltiga och verkställbara.

16.5 Du är medveten om och godkänner att varje företag som ingår i samma koncern
som YouTube är en berättigad tredje man i förhållande till Villkoren och att ett sådant
företag är berättigat att direkt verkställa och förlita sig på varje bestämmelse i
Villkoren som ger dem en fördel eller rättighet. Utöver detta skall ingen annan person
och inget annat företag vara en berättigad tredje man i förhållande till Villkoren.

16.6 Villkoren, och din relation till YouTube under Villkoren, regleras av svensk rätt.
Du och YouTube godkänner att ni underkastar er exklusivt domstolarnas i Sverige
jurisdiktion för att lösa eventuella rättsliga angelägenheter som uppkommer till följd
av Villkoren. Oaktat detta godkänner du att YouTube är berättigad att vända sig till
valfri jurisdiktion för att ansöka om interimistiska åtgärder (eller andra likartade typer
av brådskande legala åtgärder).