Вы находитесь на странице: 1из 1

A1

ИСТРАЖИВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИКА ПАРКИРАЊА У ЦЕНТРАЛНОЈ


ЗОНИ БАЊА ЛУКЕ

АНКЕТНО МJЕСТО:_____________________________
ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ АНКЕТИРАЊА:_________________________
РЕДНИ БРОЈ ЛИСТА
БРОЈ РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА: _____________ БР. ЛИЦА У ВОЗИЛУ:
___________

1. ПОЛ: М Ж 1А. ГОДИНЕ СТАРОСТИ: ДО 30 30-40 40-50 >50

2. ОДАКЛЕ ДОЛАЗИТЕ? (Аутомобилом):

3. ГДЈЕ ИДЕТЕ? (Пјешке):

4. MOTИВ ДОЛАСКА: 1. СТАНОВАЊЕ 2. РАД 3. ПОСЛОВНО

4. ШКОЛА 5. КУПОВИНА 6. РЕКРЕАЦИЈА 7. ОСТАЛО_____________

4А. . КОЛИКО ВРЕМЕНА ПУТУЈЕТЕ ОД КУЋЕ ДО ПОСЛА:


мин

5. КОЛИКО ПЛАНИРАТЕ ДА СЕ ЗАДРЖИТЕ НА ПАРКИРАЛИШТУ?

А. ДО 1 САТА Б. 1-2 САТА В. 2-4 САТА Г. 4-6 САТИ Д. ПРЕКО 6 САТИ


6. KOЛИКО ЧЕСТО ДОЛАЗИТЕ АУТОМОБИЛОМ НА ОВО ПАРКИРАЛИШТЕ?

1. ДНЕВНО 2. НЕДЕЉНО 3. МЕСЕЧНО


7. КОЛИКО СТЕ ДУГО ТРАЖИЛИ СЛОБОДНО ПАРКИНГ МЈЕСТО?

1. ОДМАХ НАШАО 2. ДО 3 МИН 3. ОД 3 ДО 6 МИН 3. ПРЕКО 6 МИН


8. КОЈА ЈЕ ЗА ВАС ПРИХВАТЉИВА ДУЖИНА ПЈЕШАЧЕЊА?
метaрa: минутa:

9. КОЛИКО ЧЕСТО КОРИСТИТЕ АУТОБУСЕ ЗА ДОЛАЗАК У ЦЕНТАР ГРАДА

1. НИКАДА 2. РИЈЕТКО 3. ПОВРЕМЕНО 4. ЧЕСТО

9А.

ЗАШТО?

10. КАКО ОЦЈЕЊУЈЕТЕ СТАЊЕ ПАРКИРАЊА У БАЊА ЛУЦИ?

1. ЛОШЕ 2. СРЕДЊЕ 3. ДОБРО


11. КОЈА ЈЕ ЗА ВАС ПРИХВАТЉИВА ЦИЈЕНА ПАРКИРАЊА ПО САТУ?
км:

12. ШТА ЈЕ ЗА ВАС У ПОГЛЕДУ ПАРКИРАЊА НАЈБИТНИЈЕ?

1. СЛОБОДНО МЈЕСТО 2. БЛИЗИНА ЦИЉА 3. РЕЖИМ КОРИШЋЕЊА

13. ДА ЛИ БИСТЕ СЕ ПРИЈЕ ПАРКИРАЛИ У ЈАВНОЈ ГАРАЖИ ИЛИ НА УЛИЧНОМ ФРОНТУ ИЛИ ПАРКИРАЛИШТУ?

1. ГАРАЖА 2. УЛИЧНИ ФРОНТ, ПАРКИРАЛИШТЕ

СУГЕСТИЈА:

ДА ЛИ ВАС МОЖЕМО КОНТАКТИРАТИ ТЕЛЕФОНОМ ЗА ДОДАТНА ПИТАЊА: БР.ТЕЛ:

АНКЕТУ ОБАВИО: