Вы находитесь на странице: 1из 3

.................................................. .................................

imię i nazwisko klasa

WYPOWIEDZENIA ZŁOŻONE – SPRAWDZIAN

1. Nazwij rodzaje zdań złożonych współrzędnie, do każdego sporządź


wykres.
a) Niebo zachmurzyło się i zaczął padać deszcz.

b) Zjadłem śniadanie, ale czuję się jeszcze głodny. 4p.

c) Jutro do ciebie przyjdę albo zadzwonię.

d) W kinie wyświetlają ciekawy film, toteż pójdę tam z klasą.

2. W podanych zdaniach złożonych podrzędnie podkreśl orzeczenia, znajdź


zdanie nadrzędne i podrzędne, sporządź wykres, nazwij rodzaj zdania
podrzędnego.
a) Dziewczynę ogarniał smutek, ilekroć wspomniała o domu.

b) To jest ten człowiek, którego szukała. 6p.

c) Ponieważ nauczyciel zachorował, wyjazd został odwołany.

d) Napisał, że wkrótce przyjedzie.

1
3. Z podanych zdań pojedynczych utwórz zdania złożone:
Przestało padać. Wyszedł z domu.
a) podrzędnie
2p.

b) współrzędnie

4. Każde z podanych zdań pojedynczych przekształć w odpowiednie zdania


złożone. Pamiętaj o przecinkach.
a) Na szkolnym boisku spotkałem kolegów jeżdżących na rolkach.

b) Mimo gęstej mgły, dostrzegliśmy statki stojące na redzie.


....................................................................................................... 4p.
zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym

........................................................................................................
zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym przyzwolenia
5. Zaznacz właściwą odpowiedź.
a) Gdy spacerowałem po lesie, zobaczyłem borsuka.
b) Nie ma sensu ciągle powtarzać tego, co jest oczywiste.
c) Tym, co mnie najbardziej interesuje, jest żeglarstwo.
d) Mimo wielu przeszkód zdobyliśmy to, co nam było potrzebne.
A. Zdanie b) jest zdaniem złożonym z podrzędnym
- dopełnieniowym - okolicznikowym - przydawkowym
B. Do podanego wykresu pasuje zdanie a), b), c), d).

....1a........... ......1b........... 2p.


......2...........
C. Zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym to zdanie:
a) b) c) d)
D. Do zdania d) pasuje wykres:

......1.......... ........1...........
......2........... .......2...........
zd. podrzędne przydawkowe zd. podrzędne dopełnieniowe

.........2....... zd. podrzędne okolicznikowe


.........1.......... przyzwolenia

2
18 p. – celujący
17- 16p. bardzo dobry
15- 13p. dobry
12- 10p. dostateczny
9- 7p. dopuszczający
6- 0p.niedostateczny