Вы находитесь на странице: 1из 2
DDumazau te bose e058 alo vats rumoasd pe acest pant ar paraea in scans kine suit tau 8 nu pad alba pert de feraea vsricein inpeteta DDumnezeu mes cla dat pe singural Ll Fi, ponte cine rede nel ek ma lar la abavsjavsnie (Evangel cpa loan 3:6) Eytucericultuleus Hates? Cum qtaceatta? ists, vel prin Ouhu tnt, po 9 vat nop ats prmele Mert ‘tosebt se portant pe cre reise 8 fen moa ssomate, ca #8 stm cea ‘tape sola nntegens. Cpt nl Nou! Testament apo ech Testament (Cena vor apes rebel cre, cure espunsre pe stent ‘erumaldovecreatne nd car fot nui de und in wisttod “Google DDK 9 pocanallMelaova Groin TV adoss hpsfwirnyoutube.com/MotdevacrestinaTY [sconce col OW sau sor ‘Sufea de ema contact @maldevecrestina ma 2 Stulat bla. Crea stusaes sunt Mer ctarte Cire ate doar o pare = Pocesul de studi Incpe i stusiezsisemate Biba 2 8 pol uso vans reprints naceast ree Se opidomie i eroman 38 fac cael ‘Doar, vend £3 Te canes pao} comanaa a atesa studlugmotdovacrestina me Ines mma] das doves ste east laun glup de stud bbe one, 3.Cautanlcateta to bisarica ie, une oar vn cu corn sincera. 2 ‘sevirai vena lus ists unde postr 6yaaura sansioass dn Be Si alepte pot cu sceset Instr Oss lest n agus, iru [bBlssiea Buna Vesti (Coca! 28, Srv sine au ee aurea I 1800, atl st ore traetua TEC sole aduna nora. ragscune 1:30. Te ‘sept cuba Dureza of te necuvdneze 9a te parsed! PASTOR VASILEFILAT facebook comvasie ist Instagram com/pastorvasile st ‘asl fat@amalt com 2 tecuts#scoaa pope Ta de te 125 de mloane le 9 de moane in doa! ize’ de anu de 7500 evn ale bol mare a facie 2 nul 1347, Inongob asesau puncol comercial gonovez forfeat Kat aa! Fedo) alt {Crmeca Dect ae cluma teu rerarat stacy, Irantoceretapere caer, tro catapte ug, au ernest peste side oapublestova conve ale veel {ual Moi ia, eva genovers cate au pdt Kala sau iboeeat pe ori 8 fen o eine dn popu Cuopel a mut h ees rs dezastucasd estat emoarafes In 25) sa terminat prima ack ners rol models mal nee Faptla fost confmat de cefcetatal contemparan Au edt 700 de ‘sj unl nol pander. Coronavirus seu COVID-8 parunde rep ra hh uaa tor Masur Late de Oigenzaia Mondial = Sani, de guieme, de ‘Cum creti cd vaprogress nou! COVID-19 iin cefelva afectté umes? pt ingort sheontracter coronavirus? 9204 COVD-197 Amick pot Proteca nearrs ps calor ral Ceste Pela 1 Inearccee cunts cara se Fefrd ib epldemie sau bela (um, mot, nanorecle) mprcuré cu promarake Ca gest sup orotres Coie at, se tines ls wnbra Geli Atopctemi 28 deter Donn Ele locul meu de setare,eteue mes, Drmeze¥l 3a, Ete scapa de ul vinzoru, cum fe puss. Nu ete termine de gfoaza dn tmp nop le de sbgeat ca 2 maa creep, dade tne nu 502 app tu oe sapere, 2 sale vor aucepe min, ca nu cumve 3-3 bya lor de veo pe Findca Wa nbete-ice Domnul-saceea vel bv vl ate, cl cuneate (cing Ma va chama, vorpal fv en srinorr, Io D8 sl poste, ‘coasteapta Durnezou dela co vitace cast te protean

Вам также может понравиться