Вы находитесь на странице: 1из 23

When MATCHED

select otinsm_key
                                ,otinsm_source_system_id
                                ,otinsm_source_id
                                ,otinsm_otcat_key
                                ,otinsm_reference
                                ,otinsm_external_ref
                                ,otinsm_otinsmtp_key
                                ,otinsm_maturity_otcls_key
                                ,otinsm_stipulate_otcls_key
                                ,otinsm_otinsmch_key
                                ,otinsm_chtp_key
                                ,otinsm_out_chtp_key
                                ,otinsm_master_source_id
                                ,otinsm_master_otcat_key
                                ,otinsm_otst_key
                                ,otinsm_sett_otcls_key
                                ,otinsm_gldoc_key
                                ,otinsm_document_number
                                ,otinsm_document_date
                                ,otinsm_acctrn_id
                                ,otinsm_rest_acctrn_id
                                ,otinsm_otfeetp_key
                                ,otinsm_payer_name
                                ,otinsm_payer_iban
                                ,otinsm_payer_acc_key
                                ,otinsm_payer_acc_acctp_key
                                ,otinsm_pay_org_key
                                ,otinsm_payer_comp_reg_code
                                ,otinsm_payer_address
                                ,otinsm_payer_bnk_key
                                ,otinsm_payer_pt_key
                                ,otinsm_payer_ptinst_key
                                ,otinsm_payer_bnk_pt_key
                                ,otinsm_payer_fee_amount
                                ,otinsm_ben_name
                                ,otinsm_ben_iban
                                ,otinsm_ben_acc_key
                                ,otinsm_ben_acc_acctp_key
                                ,otinsm_ben_comp_reg_code
                                ,otinsm_ben_address
                                ,otinsm_ben_bnk_key
                                ,otinsm_ben_pt_key
                                ,otinsm_ben_ptinst_key
                                ,otinsm_ben_bnk_pt_key
                                ,otinsm_ben_fee_amount
                                ,otinsm_ben_cntry_key
                                ,otinsm_date
                                ,otinsm_issue_date
                                ,otinsm_due_date
                                ,otinsm_clearing_date
                                ,otinsm_transaction_date
                                ,otinsm_start_date
                                ,otinsm_end_date
                                ,otinsm_presentation_date
                                ,otinsm_settlement_date
                                ,otinsm_init_org_key
                                ,otinsm_receiver_org_key
                                ,otinsm_otagr_key
                                ,otinsm_otma_key
                                ,otinsm_otpaymeth_key
                                ,otinsm_otrejrs_key
                                ,otinsm_rejection_reason_desc
                                ,otinsm_source_desc
                                ,otinsm_error_msg
                                ,otinsm_days
                                ,otinsm_amount_fx
                                ,otinsm_amount_fc
                                ,otinsm_accepted_amount_fc
                                ,otinsm_curr_key
                                ,otinsm_currate_date
                                ,otinsm_shipping_fee
                                ,otinsm_emergency_fee
                                ,otinsm_external_bank_fee
                                ,otinsm_cancel_fee
                                ,otinsm_collection_fee
                                ,otinsm_series
                                ,otinsm_number
                                ,otinsm_issue_location
                                ,otinsm_payment_location
                                ,otinsm_operation_flag
                                ,otinsm_issued_flag
                                ,otinsm_template_flag
                                ,otinsm_returned_flag
                                ,otinsm_book_flag
                                ,otinsm_booking_date
                                ,otinsm_ottrntp_key
                                ,otinsm_filetp_key
                                ,otinsm_acctrntp_key
                                ,otinsm_status_flag
                                ,otinsm_rejection_date
                                ,otinsm_insert_process_key
                                ,otinsm_inserted_datetime
                                ,otinsm_inserted_effect_date
                                ,otinsm_update_process_key
                                ,otinsm_updated_datetime
                                ,otinsm_updated_effect_date
                                ,otinsm_deleted_flag
                                ,otinsm_ben_country_name
                                ,otinsm_payer_cntry_key
                                ,otinsm_payer_country_name
                                ,otinsm_cash_flag
                                ,otinsm_file_source_id
                                ,otinsm_file_header_desc
                                ,otinsm_priority_flag
                                ,otinsm_msg_type
                                ,otinsm_sablon1
                                ,otinsm_sablon2
                                ,otinsm_sablon3
                                ,otinsm_sablon4
                                , -- A.Nicu CR 4994
                                 otcat_key
                                ,otcat_source_id
                          from   stg_owner.stm_ot_instruments soti
                                ,dwh_owner.dwh_ot_categories
                          where      otcat_key = otinsm_otcat_key
                                 and otcat_source_code = 'IDB_NEW') oti
                  where  soti.otinsm_acctrn_id = oti.otinsm_acctrn_id) src
      on         (    trg.otinsm_source_id = src.otinsm_source_id
                  and trg.otinsm_otcat_key = src.otinsm_otcat_key
                  and trg.otinsm_otcat_key = src.otcat_key)
      when matched then
         update set trg.otinsm_chtp_key             = src.otinsm_chtp_key
                   ,trg.otinsm_out_chtp_key         = src.otinsm_out_chtp_key
                   ,trg.otinsm_otfeetp_key          = src.otinsm_otfeetp_key
                   ,trg.otinsm_update_process_key   = p_process_key
                   ,trg.otinsm_updated_datetime     = sysdate
         delete
            where      src.otcat_source_code = 'ICRED'
      when not matched then
         insert
                    (
                       otinsm_key
                      ,otinsm_source_system_id
                      ,otinsm_source_id
                      ,otinsm_otcat_key
                      ,otinsm_reference
                      ,otinsm_external_ref
                      ,otinsm_otinsmtp_key
                      ,otinsm_maturity_otcls_key
                      ,otinsm_stipulate_otcls_key
                      ,otinsm_otinsmch_key
                      ,otinsm_chtp_key
                      ,otinsm_out_chtp_key
                      ,otinsm_master_source_id
                      ,otinsm_master_otcat_key
                      ,otinsm_otst_key
                      ,otinsm_sett_otcls_key
                      ,otinsm_gldoc_key
                      ,otinsm_document_number
                      ,otinsm_document_date
                      ,otinsm_acctrn_id
                      ,otinsm_rest_acctrn_id
                      ,otinsm_otfeetp_key
                      ,otinsm_payer_name
                      ,otinsm_payer_iban
                      ,otinsm_payer_acc_key
                      ,otinsm_payer_acc_acctp_key
                      ,otinsm_pay_org_key
                      ,otinsm_payer_comp_reg_code
                      ,otinsm_payer_address
                      ,otinsm_payer_bnk_key
                      ,otinsm_payer_pt_key
                      ,otinsm_payer_ptinst_key
                      ,otinsm_payer_bnk_pt_key
                      ,otinsm_payer_fee_amount
                      ,otinsm_ben_name
                      ,otinsm_ben_iban
                      ,otinsm_ben_acc_key
                      ,otinsm_ben_acc_acctp_key
                      ,otinsm_ben_comp_reg_code
                      ,otinsm_ben_address
                      ,otinsm_ben_bnk_key
                      ,otinsm_ben_pt_key
                      ,otinsm_ben_ptinst_key
                      ,otinsm_ben_bnk_pt_key
                      ,otinsm_ben_fee_amount
                      ,otinsm_ben_cntry_key
                      ,otinsm_date
                      ,otinsm_issue_date
                      ,otinsm_due_date
                      ,otinsm_clearing_date
                      ,otinsm_transaction_date
                      ,otinsm_start_date
                      ,otinsm_end_date
                      ,otinsm_presentation_date
                      ,otinsm_settlement_date
                      ,otinsm_init_org_key
                      ,otinsm_receiver_org_key
                      ,otinsm_otagr_key
                      ,otinsm_otma_key
                      ,otinsm_otpaymeth_key
                      ,otinsm_otrejrs_key
                      ,otinsm_rejection_reason_desc
                      ,otinsm_source_desc
                      ,otinsm_error_msg
                      ,otinsm_days
                      ,otinsm_amount_fx
                      ,otinsm_amount_fc
                      ,otinsm_accepted_amount_fc
                      ,otinsm_curr_key
                      ,otinsm_currate_date
                      ,otinsm_shipping_fee
                      ,otinsm_emergency_fee
                      ,otinsm_external_bank_fee
                      ,otinsm_cancel_fee
                      ,otinsm_collection_fee
                      ,otinsm_series
                      ,otinsm_number
                      ,otinsm_issue_location
                      ,otinsm_payment_location
                      ,otinsm_operation_flag
                      ,otinsm_issued_flag
                      ,otinsm_template_flag
                      ,otinsm_returned_flag
                      ,otinsm_book_flag
                      ,otinsm_booking_date
                      ,otinsm_ottrntp_key
                      ,otinsm_filetp_key
                      ,otinsm_acctrntp_key
                      ,otinsm_status_flag
                      ,otinsm_rejection_date
                      ,otinsm_insert_process_key
                      ,otinsm_inserted_datetime
                      ,otinsm_inserted_effect_date
                      ,otinsm_update_process_key
                      ,otinsm_updated_datetime
                      ,otinsm_updated_effect_date
                      ,otinsm_deleted_flag
                      ,otinsm_change_type
                      ,otinsm_prev_effect_date
                      ,otinsm_ben_country_name
                      ,otinsm_payer_cntry_key
                      ,otinsm_payer_country_name
                      ,otinsm_cash_flag
                     ,otinsm_file_source_id
                      ,otinsm_file_header_desc
                      ,otinsm_priority_flag
                      ,otinsm_msg_type
                      ,otinsm_sablon1
                      ,otinsm_sablon2
                      ,otinsm_sablon3
                      ,otinsm_sablon4 -- A.Nicu CR 4994
                    )
         values
                    (
                       src.otinsm_key
                      ,src.otinsm_source_system_id
                      ,src.otinsm_source_id
                      ,src.otinsm_otcat_key
                      ,src.otinsm_reference
                      ,src.otinsm_external_ref
                      ,src.otinsm_otinsmtp_key
                      ,src.otinsm_maturity_otcls_key
                      ,src.otinsm_stipulate_otcls_key
                      ,src.otinsm_otinsmch_key
                      ,src.otinsm_chtp_key
                      ,src.otinsm_out_chtp_key
                      ,src.otinsm_master_source_id
                      ,src.otinsm_master_otcat_key
                      ,src.otinsm_otst_key
                      ,src.otinsm_sett_otcls_key
                      ,src.otinsm_gldoc_key
                      ,src.otinsm_document_number
                      ,src.otinsm_document_date
                      ,src.otinsm_acctrn_id
                      ,src.otinsm_rest_acctrn_id
                      ,src.otinsm_otfeetp_key
                      ,src.otinsm_payer_name
                      ,src.otinsm_payer_iban
                      ,src.otinsm_payer_acc_key
                      ,src.otinsm_payer_acc_acctp_key
                      ,src.otinsm_pay_org_key
                      ,src.otinsm_payer_comp_reg_code
                      ,src.otinsm_payer_address
                      ,src.otinsm_payer_bnk_key
                      ,src.otinsm_payer_pt_key
                      ,src.otinsm_payer_ptinst_key
                      ,src.otinsm_payer_bnk_pt_key
                      ,src.otinsm_payer_fee_amount
                      ,src.otinsm_ben_name
                      ,src.otinsm_ben_iban
                      ,src.otinsm_ben_acc_key
                      ,src.otinsm_ben_acc_acctp_key
                      ,src.otinsm_ben_comp_reg_code
                      ,src.otinsm_ben_address
                      ,src.otinsm_ben_bnk_key
                      ,src.otinsm_ben_pt_key
                      ,src.otinsm_ben_ptinst_key
                      ,src.otinsm_ben_bnk_pt_key
                      ,src.otinsm_ben_fee_amount
                      ,src.otinsm_ben_cntry_key
                      ,src.otinsm_date
                      ,src.otinsm_issue_date
                      ,src.otinsm_due_date
                      ,src.otinsm_clearing_date
                      ,src.otinsm_transaction_date
                      ,src.otinsm_start_date
                      ,src.otinsm_end_date
                      ,src.otinsm_presentation_date
                      ,src.otinsm_settlement_date
                      ,src.otinsm_init_org_key
                      ,src.otinsm_receiver_org_key
                      ,src.otinsm_otagr_key
                      ,src.otinsm_otma_key
                      ,src.otinsm_otpaymeth_key
                      ,src.otinsm_otrejrs_key
                      ,src.otinsm_rejection_reason_desc
                      ,src.otinsm_source_desc
                      ,src.otinsm_error_msg
                      ,src.otinsm_days
                      ,src.otinsm_amount_fx
                      ,src.otinsm_amount_fc
                      ,src.otinsm_accepted_amount_fc
                      ,src.otinsm_curr_key
                      ,src.otinsm_currate_date
                      ,src.otinsm_shipping_fee
                      ,src.otinsm_emergency_fee
                      ,src.otinsm_external_bank_fee
                      ,src.otinsm_cancel_fee
                      ,src.otinsm_collection_fee
                      ,src.otinsm_series
                      ,src.otinsm_number
                      ,src.otinsm_issue_location
                      ,src.otinsm_payment_location
                      ,src.otinsm_operation_flag
                      ,src.otinsm_issued_flag
                      ,src.otinsm_template_flag
                      ,src.otinsm_returned_flag
                      ,src.otinsm_book_flag
                      ,src.otinsm_booking_date
                      ,src.otinsm_ottrntp_key
                      ,src.otinsm_filetp_key
                      ,src.otinsm_acctrntp_key
                      ,src.otinsm_status_flag
                      ,src.otinsm_rejection_date
                      ,src.otinsm_insert_process_key
                      ,src.otinsm_inserted_datetime
                      ,src.otinsm_inserted_effect_date
                      ,p_process_key
                      ,sysdate
                      ,p_effective_date
                      ,src.otinsm_deleted_flag
                      ,'X'
                      ,date '1000-01-01'
                      ,src.otinsm_ben_country_name
                      ,src.otinsm_payer_cntry_key
                      ,src.otinsm_payer_country_name
                      ,src.otinsm_cash_flag
                      ,src.otinsm_file_source_id
                      ,src.otinsm_file_header_desc
                      ,src.otinsm_priority_flag
                      ,src.otinsm_msg_type
                      ,src.otinsm_sablon1
                      ,src.otinsm_sablon2
                      ,src.otinsm_sablon3
                      ,src.otinsm_sablon4 -- A.Nicu CR 4994
                    );

RN CNT

select *
  from (select count(1)
                 over
                 (
                   partition by pta_action_id
                               ,pta_next_event_run_date
                               ,pta_diary
                               ,inserted_effective_date
                 )
                 cnt_rec
              ,src.*
          from brcc_support_l3.int_dm_party_actions src)
where 1 = 1
   and cnt_rec > 1
   and 1 = 1
order by pta_action_id
        ,pta_next_event_run_date
        ,pta_diary
        ,inserted_effective_date;
 
 
 
 
DELETE
--select *
FROM int_owner.int_dl_do_bpm_xml
WHERE inserted_effective_date = DATE '2019-12-14'
   AND rowid IN (SELECT row_id
                   FROM (SELECT rowid AS row_id
                               ,row_number()
                                    OVER
                                    (
                                        PARTITION BY
doa_bpm_process_instance_id
                                                    ,doas_code
                                                    ,doas_start_time
                                                    ,inserted_effective_date
                                        ORDER BY 1
                                    )
                                    rn
                               ,i.*
                           FROM int_owner.int_dl_do_bpm_xml i
                          WHERE inserted_effective_date = DATE '2019-12-14')
                  WHERE rn <> 1);

TABLE NAME

SELECT *
  FROM lin_owner.lng_table_relations_v
WHERE target_table_name like  '’
==============================================
SELECT *
  FROM all_tab_columns
 WHERE column_name =

COntext
DECLARE
   P_DATE          DATE;
   P_ATTRIBUTE_1   VARCHAR2 (32767);
   PRMRESULTSET    SYS_REFCURSOR;
BEGIN
   P_DATE := TO_DATE ('30/11/2019', 'dd/mm/yyyy');
   P_ATTRIBUTE_1 := NULL;
   -- PRMRESULTSET := NULL;  Modify the code to initialize this parameter
 
   ETL_OWNER.ETL_NP_UTIL_PKG.COGNOS_SET_CORRECTION_CONTEXT
(P_DATE,
                                                            P_ATTRIBUTE_1,
                                                            PRMRESULTSET);
   COMMIT;
END;
/
 =============================================
WITH IN
--count 552
 
UPDATE cdf_owner.dwh_risk_product_facts_def_cv ff
   SET NBR_DPD_CODE =
          (SELECT NBR_DPD_CODE
             FROM brcc_support_l2.crc_servciul_datoriei_201911 dd
            WHERE dd.LOAN_ID = ff.LOAN_ID),
       UPDATE_PROCESS_KEY = -15031,
       UPDATED_DATETIME = SYSDATE,
       CORR_UPDATED_BY = 'SIT_PI_15031_DW_INC_U_12838536_CRC',
       CORR_MOTIVE = 'corectare NBR_DPD_CODE dupa specs business'
WHERE     reporting_date = TO_DATE ('30/11/2019', 'dd/mm/yyyy')
       AND company_code = 'BCR'
       AND dummy_category = 'XNA'
       AND threshold_flag = 'Y'
       AND (LOAN_ID) IN (SELECT LOAN_ID
                           FROM brcc_support_l2.crc_servciul_datoriei_201911);
 COntext
BEGIN
   ETL_OWNER.ETL_NP_UTIL_PKG.SET_any_CONTEXT ('IFRS_BAL_VIEW_PARAM',
                                              'ACCOUNTING_DATE_MIN',
                                              '31-may-2019');
   ETL_OWNER.ETL_NP_UTIL_PKG.SET_any_CONTEXT ('IFRS_BAL_VIEW_PARAM',
                                              'ACCOUNTING_PERIOD',
                                              '20190501');
   ETL_OWNER.ETL_NP_UTIL_PKG.SET_any_CONTEXT ('IFRS_BAL_VIEW_PARAM',
                                              'RECALCULATION_DATE',
                                              '31-may-2019');
   COMMIT;
END;
 =================================================================
MERGE
 
merge /*+ APPEND USE_HASH(S T) FULL(S) FULL(T) PARALLEL(T, 16) */ into
CDF_OWNER.DWH_FEE_FACTS_CF T using (
select --+ USE_HASH(DEAL FEEFCT) FULL(DEAL) FULL(FEEFCT) PARALLEL(DEAL, 16)
distinct -- TTS20191113 = resolve error running
    FEEFCT.SOURCE_ROWID,
    FEEFCT.FEETRN_TRANSACTION_DATE,
    DEAL.DEAL_KEY,
    DEAL.DEALSB_SOURCE_ID
from
    (select --+ LEADING(FEEFCT) USE_HASH(FEEFCT EXT_III ORG) FULL(FEEFCT) FULL(EXT_III)
FULL(ORG) PARALLEL(FEEFCT, 16)
        FEEFCT.ROWID as SOURCE_ROWID,
        FEEFCT.FEETRN_ACCOUNTING_DATE,
        FEEFCT.FEETRN_TRANSACTION_DATE,
        FEEFCT.FEETRN_COD_LEVEL_III,
        ORG.ORG_GLORG_KEY,
        decode(FEEFCT.FEETRN_DEBTOR_PT_KEY, -1, FEEFCT.FEETRN_PT_KEY,
FEEFCT.FEETRN_DEBTOR_PT_KEY) as PT_KEY
    from
        CDF_OWNER.DWH_FEE_FACTS_CF FEEFCT,
        EXT_OWNER.EXT_CODE_LEVEL_III EXT_III,
        DWH_OWNER.DWH_ORGANIZATIONS ORG
    where
        FEEFCT.FEETRN_TRANSACTION_DATE between p_min_transaction_date and p_max_transaction_date
and
        FEEFCT.FEETRN_ACCOUNTING_DATE between p_min_accounting_date and p_max_accounting_date and
        FEEFCT.DEAL_KEY = -1 and
        FEEFCT.GPM_RELEVANT_FLAG = 'Y' and
        FEEFCT.FEETRN_SOURCE_SYSTEM_ID = 'SB' and
        FEEFCT.FEETRN_DEBTOR_PT_KEY = -1 and
        FEEFCT.FEETRN_PT_KEY = v_bank_pt_key and
        EXT_III.LOB_STATUS = 'SRV_DEAL_3' and
        FEEFCT.FEETRN_ACCOUNTING_DATE between EXT_III.DATE_IN and EXT_III.DATE_OUT and
        FEEFCT.FEETRN_COD_LEVEL_III = EXT_III.COD_LEVEL_III and
        ORG.ORG_KEY = FEEFCT.ORG_KEY_BOOK
    ) FEEFCT,
    (select --+ FULL(DEAL) PARALLEL(DEAL, 16)
        DEAL.*
    from
        STG_OWNER.STG_DEALS_CF DEAL
    where
        DEAL.DEAL_PT_KEY = v_bank_pt_key and
        DEAL.DEALSB_SOURCE_ID = 'SRV_DEAL_3'
    ) DEAL
where
    p_effective_date between DEAL.DEAL_VALID_FROM_DATE and DEAL.DEAL_VALID_TO_DATE and
    FEEFCT.PT_KEY = DEAL.DEAL_PT_KEY and
    FEEFCT.FEETRN_COD_LEVEL_III = DEAL.DEAL_FEE_COD_LEVEL_III and
    FEEFCT.ORG_GLORG_KEY = DEAL.DEAL_GLORG_BALANCE_KEY
) S on (
    T.ROWID = S.SOURCE_ROWID and
    T.FEETRN_TRANSACTION_DATE = S.FEETRN_TRANSACTION_DATE
)
when matched then update set
    T.DEAL_KEY = S.DEAL_KEY,
--10.01.2017 M.Plavanescu - FEE_RECL_PREREQ - new attribute (backup of DEAL_KEY that could be updated
during monthly GDP process)
    T.DAILY_DEAL_KEY = S.DEAL_KEY,
    T.DEALSB_SOURCE_ID = S.DEALSB_SOURCE_ID,
    T.FEEFCT_UPDATE_PROCESS_KEY = p_process_key,
    T.FEEFCT_UPDATED_EFFECT_DATE = p_effective_date,
    T.FEEFCT_UPDATED_DATETIME = sysdate;
 
 
alter table INT_OWNER.INT_DL_DO_BPM_XML drop constraint DO_BPM_XML_PK;
 
drop index INT_OWNER.DO_BPM_XML_PK;
 ===================================================
FRANA SI INDEXI
 
--FRANA
update(select * from etl_owner.etl_modules where upper(mod_name) like
'%DO_INCR_LOAD_DIFF_CHECK%' )set
MOD_PROCEDURE_NAME=MOD_PROCEDURE_NAME||'_STOP';
 
 
CREATE UNIQUE INDEX INT_OWNER.DO_BPM_XML_PK ON INT_OWNER.INT_DL_DO_BPM_XML
(DOA_BPM_PROCESS_INSTANCE_ID, DOAS_CODE, DOAS_START_TIME,
INSERTED_EFFECTIVE_DATE)
  TABLESPACE INT_INDEX
  PCTFREE    10
  INITRANS   2
  MAXTRANS   255
  STORAGE    (
              BUFFER_POOL      DEFAULT
              FLASH_CACHE      DEFAULT
              CELL_FLASH_CACHE DEFAULT
             )
NOLOGGING
LOCAL ( 
  PARTITION PARTITION_20190715
    NOLOGGING
    COMPRESS
    TABLESPACE INT_INDEX_201907
    PCTFREE    10
    INITRANS   2
    MAXTRANS   255
    STORAGE    (
                INITIAL          160K
                NEXT             1M
                MAXSIZE          UNLIMITED
                MINEXTENTS       1
                MAXEXTENTS       UNLIMITED
                BUFFER_POOL      DEFAULT
                FLASH_CACHE      DEFAULT
                CELL_FLASH_CACHE DEFAULT
               ), 
  PARTITION PARTITION_20190716
    NOLOGGING
    COMPRESS
    TABLESPACE INT_INDEX_201907
    PCTFREE    10
    INITRANS   2
    MAXTRANS   255
    STORAGE    (
                INITIAL          160K
                NEXT             1M
                MAXSIZE          UNLIMITED
                MINEXTENTS       1
                MAXEXTENTS       UNLIMITED
                BUFFER_POOL      DEFAULT
                FLASH_CACHE      DEFAULT
                CELL_FLASH_CACHE DEFAULT
               ), 
PARALLEL ( DEGREE 16 INSTANCES 1 )
COMPRESS 3;
 
ALTER TABLE INT_OWNER.INT_DL_DO_BPM_XML ADD (
  CONSTRAINT DO_BPM_XML_PK
  PRIMARY KEY
  (DOA_BPM_PROCESS_INSTANCE_ID, DOAS_CODE, DOAS_START_TIME,
INSERTED_EFFECTIVE_DATE)
  USING INDEX LOCAL
  ENABLE VALIDATE);
 
 =================================================================
Procedura si select
 
procedure update_fee_facts_group (
p_process_key in integer default -1,
p_effective_date in date default trunc(sysdate) - 1,
p_data_type in varchar2 default null
);
 
 
   procedure stg_lgd_clients_1
    (
        p_process_key      in integer default -1
       ,p_effective_date   in date default trunc(sysdate) - 1
       ,p_data_type        in varchar2 default null
    );
 
 
CASE -- MC eliminare GREATEST din case
                           WHEN acc.acc_last_extension_date <> '01-jan-1000'
                           THEN
                               round((months_between(acc.acc_maturity_date, acc.acc_last_extension_date)), 0)
                           ELSE
                               round((months_between(acc.acc_maturity_date, nvl(acb.acc_open_date, acc.acc_open_date))),
0)
                       END
 
 
 
SELECT DISTINCT
                             (CASE WHEN rra.acc_key IS NOT NULL THEN rra.acc_key ELSE accper.acc_key END) AS
acc_key
                            ,(CASE WHEN rra.acc_key IS NOT NULL THEN rra.pt_key ELSE accper.pt_key END) AS
pt_key
                            ,(CASE WHEN rra.acc_key IS NOT NULL THEN 'Y' ELSE 'N' END) AS yn_risk_relevance
                      FROM (SELECT *
                            FROM cdf_owner.dwh_risk_relevant_accounts rra
                            WHERE rra.balance_date = p_effective_date
                              AND rra.deleted_flag = 'N'
                              AND rra.risk_relevant_flag = 1) rra
                           FULL OUTER JOIN
                           (SELECT *
                            FROM cdf_owner.cdf_account_periods accper
                            WHERE accper.period_category = 'ACC_DEFAULT_PERIOD'
                              AND accper.accper_deleted_flag = 'N'
                              AND p_effective_date BETWEEN accper.bi_period_start_date AND
last_day(accper.bi_period_end_date)) accper
                               ON rra.acc_key = accper.acc_key
                              AND rra.pt_key = accper.pt_key) rra
                    ,(SELECT acc.acc_key, min(liquidation_start_date) AS liquidation_start_date, 'Y' AS
liquidation_legal_actions_flag
                      FROM cdf_owner.dwh_accounts_dim acc
                          ,cdf_owner.dwh_pt_liquidation_legalact_v liq
                      WHERE 1 = 1
                        AND p_effective_date BETWEEN acc.acc_valid_from_date AND acc.acc_valid_to_date
                        AND acc.acc_deleted_flag = 'N'
                        AND acc.pt_key = liq.pt_key
                        AND (acc.acc_key = liq.acc_key
                          OR liq.acc_key = -1)

EROARE clasica

Procesul LD_MAIN_IFRS_DAILY este in eroare pe mapa PL_TRANSACTIONS_SB.


 
ORA-20101: ORA-20099: ORA-20099: ORA-12801: error signaled in parallel query server P057
ORA-00001: unique constraint (CDF_OWNER.PLTRAN_PK) violated
ORA-06512: at 'ETL_OWNER.CDF_PL_TRANSACTIONS', line 306
ORA-06512: at 'ETL_OWNER.CDF_PL_TRANSACTIONS', line 563
ORA-06512: at line 5
 
ORA-06512: at 'ETL_OWNER.ETL_WF_API', line 364
ORA-06512: at 'ETL_OWNER.ETL_WF_API', line 839 [Error Process Error: 3114: Activity
'ETLERROR/DEFAULT_ERROR' is not a process.]
 
select  ACCOUNTING_DATE,
ACC_OTHER_KEY,
DEAL_ACC_KEY,
GLACC_SYNTHETIC_CODE,
GLTRAN_ID,
INSERTED_EFFECTIVE_DATE,
TRAN_SOURCE_SYSTEM_ID , count(*) from (with gltran
           as (select /*+  no_merge materialize full(gltran) use_hash(gltran)*/
                     gltran.gltran_accounting_date
                     ,gltran.gltran_inserted_effect_date
                     ,gltran.gltran_source_system_id
                     ,gltran.gltran_deal_acc_key
                     ,gltran.gltran_acc_key
                     ,gltran.gltran_acc_other_key
                     ,gltran.gltran_deal_ord_pt_key
                     ,gltran.gltran_id
                     ,gltran.gltran_curr_iso_code
                     ,gltran_glacc_group_key
                     ,gltran.lg_acc_key --gsadici, 27112018
                     ,sum(gltran.gltran_amount_fc) as gltran_amount_fc
               from dwh_owner.dwh_gl_transactions gltran
               where gltran.gltran_inserted_effect_date = to_date('30.04.2019','dd.mm.yyyy')
                 and gltran.gltran_tipcoa_code = 'BNR'
                 and gltran.gltran_comp_code = 'BCR'
                 and gltran.gltran_pl_mvmt_flag = 'N'
               group by gltran.gltran_accounting_date
                       ,gltran.gltran_inserted_effect_date
                       ,gltran.gltran_source_system_id
                       ,gltran.gltran_deal_acc_key
                       ,gltran.gltran_acc_key
                       ,gltran.gltran_acc_other_key
                       ,gltran.gltran_deal_ord_pt_key
                       ,gltran.gltran_id
                       ,gltran.gltran_curr_iso_code
                       ,gltran_glacc_group_key
                       ,gltran.lg_acc_key --gsadici, 27112018
                                         )
          ,dom
           as (select /*+no_merge materialize*/
                     *
               from (select /*+no_merge*/
                           domval_ref1 as synthetic_code
                           ,(case when sum(case when domval_out2 = 'NII' then 1 else 0 end) over (partition by domval_ref1)
> 0 then 'Y' else 'N' end)
                              nii_relevant_flag
                           ,(case when sum(case when domval_out2 = 'NTR' then 1 else 0 end) over (partition by
domval_ref1) > 0 then 'Y' else 'N' end)
                              ntr_relevant_flag
                           ,(case when sum(case when domval_out2 = 'OOR' then 1 else 0 end) over (partition by
domval_ref1) > 0 then 'Y' else 'N' end)
                              oor_relevant_flag
                           ,(case when sum(case when domval_out2 = 'FV' then 1 else 0 end) over (partition by domval_ref1)
> 0 then 'Y' else 'N' end)
                              fv_relevant_flag
                           ,(case when sum(case when domval_out2 = 'UWC' then 1 else 0 end) over (partition by
domval_ref1) > 0 then 'Y' else 'N' end)
                              uwc_relevant_flag
                           ,(case
                               when sum(case when domval_out2 = 'PROV_PL' then 1 else 0 end) over (partition by
domval_ref1) > 0 then 'Y'
                               else 'N'
                             end)
                              prov_relevant_flag
                           ,(case when sum(case when domval_out2 = 'ILI' then 1 else 0 end) over (partition by domval_ref1)
> 0 then 'Y' else 'N' end)
                              ili_relevant_flag --AD20190107
                           ,(case when sum(case when domval_out2 = 'MGL' then 1 else 0 end) over (partition by
domval_ref1) > 0 then 'Y' else 'N' end)
                              mgl_relevant_flag
                           ,row_number() over(partition by domval_ref1 order by domval_out2) rn
                     from (select /*+no_merge full(a) use_hash(a) */
                                 domval_ref1, domval_out2
                           from ext_owner.ext_domain_values a
                           where domval_dom_code = 'PL_SYNTHETICS_MAP'
                             and to_date('30.04.2019','dd.mm.yyyy') between domval_valid_from_date and
domval_valid_to_date
                             and domval_deleted_flag = 'N') pl_synthetics)
               where rn = 1)
      select /*+no_merge  use_hash(gltran acc glacc gcoa sect_ec_sb glord acc_princ ) */
            gltran.gltran_accounting_date as accounting_date
            ,gltran.gltran_source_system_id as tran_source_system_id
            --,gltran.gltran_deal_acc_key as deal_acc_key
            ,case --gsadici, 27112018
               when nvl(acc_princ.acc_acctp_key, -1) = 7 then decode(gltran.lg_acc_key, -1, gltran.gltran_deal_acc_key,
gltran.lg_acc_key)
               else gltran.gltran_deal_acc_key
             end
               as deal_acc_key
            ,gltran.gltran_acc_key as acc_key
            ,gltran.gltran_acc_other_key as acc_other_key
            ,case
               when gltran.gltran_deal_ord_pt_key <> -1
               then
                 gltran.gltran_deal_ord_pt_key
               when gltran.gltran_deal_ord_pt_key = -1
                and other_acc.acc_pt_key <> -1
                and other_pt.pt_source_id <> '1'
               then
                 other_acc.acc_pt_key
               else
                 -1
             end
               as pt_key
            ,glacc.glacc_synthetic_code as glacc_synthetic_code
            ,nvl(gcoa.domval_out1, '999999999') as gcoa_code
            ,gltran.gltran_id as gltran_id
            ,gltran.gltran_curr_iso_code as curr_iso_code
            ,gltran.gltran_amount_fc as amount_fc
            ,nvl(sect_ec_sb.domval_ref2, 'XNA') as economic_sector_code_bnr
            ,nvl(sect_ec_sb.clsus_code, 'XNA') as economic_sector_code_group
            ,nvl(acc_princ.acc_account_number, 'XNA') as deal_acc_account_number
            ,nvl(dom.nii_relevant_flag, 'N') as nii_relevant_flag
            ,nvl(dom.ntr_relevant_flag, 'N') as ntr_relevant_flag
            ,nvl(dom.oor_relevant_flag, 'N') as oor_relevant_flag
            ,nvl(dom.fv_relevant_flag, 'N') as fv_relevant_flag
            ,nvl(dom.uwc_relevant_flag, 'N') as uwc_relevant_flag
            ,nvl(dom.prov_relevant_flag, 'N') as prov_relevant_flag
            ,nvl(dom.mgl_relevant_flag, 'N') as mgl_relevant_flag
            ,nvl(glord.glord_source_desc, 'XNA') as gltran_source_desc
            ,-1 insert_process_key
            ,sysdate inserted_datetime
            ,gltran.gltran_inserted_effect_date inserted_effective_date
            ,-1 update_process_key
            ,sysdate updated_datetime
            ,to_date('30.04.2019','dd.mm.yyyy') updated_effect_date
            ,'N' as deleted_flag
            --AD20190107
            ,nvl(dom.ili_relevant_flag, 'N') as ili_relevant_flag
      from gltran
           join (select /*+no_merge full(acc) use_hash(acc)  */
                       acc_key, acc_glacc_key
                 from dwh_owner.dwh_accounts_h acc
                 where to_date('30.04.2019','dd.mm.yyyy') between acc.acc_valid_from_date and acc.acc_valid_to_date
                   and acc.acc_deleted_flag = 'N') acc
             on (gltran.gltran_acc_key = acc.acc_key)
           left join (select /*+no_merge full(acc) use_hash(acc)  */
                            acc_key, acc_glacc_key, acc_pt_key
                      from dwh_owner.dwh_accounts_h acc
                      where to_date('30.04.2019','dd.mm.yyyy') between acc.acc_valid_from_date and
acc.acc_valid_to_date
                        and acc.acc_deleted_flag = 'N'
                        and acc.acc_acctp_key <> 16) other_acc
             on (gltran.gltran_acc_other_key = other_acc.acc_key)
           join (select /*+no_merge full(glacc) use_hash(glacc) */
                       glacc.glacc_synthetic_code, glacc_key
                 from dwh_owner.dwh_gl_accounts glacc
                 where glacc.glacc_tipcoa_code = 'BNR'
                   and glacc.glacc_deleted_flag = 'N'
                   and (glacc.glacc_synthetic_code like '6%'
                     or glacc.glacc_synthetic_code like '7%')) glacc
             on (acc.acc_glacc_key = glacc.glacc_key)
           left join (select /*+no_merge full(pt) use_hash(pt) */
                            pt_key, pt_source_id
                      from dwh_owner.dwh_parties_h pt
                      where to_date('30.04.2019','dd.mm.yyyy') between pt_valid_from_date and pt_valid_to_date
                        and pt_deleted_flag = 'N') other_pt
             on (other_acc.acc_pt_key = other_pt.pt_key)
           left join dom on (glacc.glacc_synthetic_code = dom.synthetic_code)
           left join (select /*+ no_merge use_hash(clu v)*/
                            clu.clsus_pt_key
                            ,clu.clsus_comp_key
                            ,v.domval_out1 as clsus_code
                            ,v.domval_ref2
                            ,c.comp_source_code
                      from (select /*+ no_merge full(clu)*/
                                  clu.clsus_pt_key
                                  ,clu.clsus_comp_key
                                  ,clu.clsus_clstp_key
                                  ,clu.clsus_code
                            from dwh_owner.dwh_party_classf_usages clu) clu
                           join (select /*+ no_merge full(clt)*/
                                       clt.clstp_key
                                 from dwh_owner.dwh_classf_types clt
                                 where clt.clstp_source_id = 'PT_SECTOR_ECONOMIC') clt
                             on (clu.clsus_clstp_key = clt.clstp_key)
                           join (select /*+ no_merge full(c)*/
                                       c.comp_key, c.comp_source_code
                                 from dwh_owner.dwh_companies c
                                 where c.comp_source_code = 'BCR') c
                             on (clu.clsus_comp_key = c.comp_key)
                           join (select /*+ no_merge full(v)*/
                                       v.domval_ref1, v.domval_ref2, v.domval_out1
                                 from ext_owner.economic_sector_gcoa_gdp_v v
                                 where to_date('30.04.2019','dd.mm.yyyy') between v.domval_valid_from_date and
v.domval_valid_to_date) v
                             on (clu.clsus_code = v.domval_ref1)) sect_ec_sb
             on (case
                   when gltran.gltran_deal_ord_pt_key <> -1
                   then
                     gltran.gltran_deal_ord_pt_key
                   when gltran.gltran_deal_ord_pt_key = -1
                    and other_acc.acc_pt_key <> -1
                    and other_pt.pt_source_id <> '1'
                   then
                     other_acc.acc_pt_key
                   else
                     -1
                 end = sect_ec_sb.clsus_pt_key)
           left join (select glord_id, glord_source_desc, glord_inserted_effect_date
                      from dwh_owner.dwh_gl_orders
                      where glord_tipcoa_code = 'BNR'
                        and glord_comp_code = 'BCR'
                        and glord_deleted_flag = 'N') glord
             on (gltran.gltran_id = glord.glord_id
             and gltran.gltran_inserted_effect_date = glord.glord_inserted_effect_date)
           left join (select /*+no_merge full(acc) use_hash(acc)  */
                            acc_key
                            ,acc_glacc_key
                            ,acc_account_number
                            ,acc_acctp_key --gsadici, 27112018
                      from dwh_owner.dwh_accounts_h acc
                      where to_date('30.04.2019','dd.mm.yyyy') between acc.acc_valid_from_date and
acc.acc_valid_to_date
                        and acc.acc_deleted_flag = 'N') acc_princ
             on (gltran.gltran_deal_acc_key = acc_princ.acc_key)
           left join (select /*+no_merge full(a) use_hash(a) */
                            domval_ref1, domval_ref2, domval_out1
                      from ext_owner.ext_domain_values a
                      where domval_dom_code = 'BNR_GCOA_MAP'
                        and sysdate between domval_valid_from_date and domval_valid_to_date
                        and domval_deleted_flag = 'N') gcoa
             on (glacc.glacc_synthetic_code = gcoa.domval_ref1
             and 1 = case when nvl(gcoa.domval_ref2, '%') = '%' then 1 when sect_ec_sb.clsus_code = gcoa.domval_ref2
then 1 else 0 end)
)
group by ACCOUNTING_DATE,
ACC_OTHER_KEY,
DEAL_ACC_KEY,
GLACC_SYNTHETIC_CODE,
GLTRAN_ID,
INSERTED_EFFECTIVE_DATE,
TRAN_SOURCE_SYSTEM_ID
having count(*)>1;
 
Avem 24 de inregistrari dublate.
 

 
 
 
select * from  (with gltran
           as (select /*+  no_merge materialize full(gltran) use_hash(gltran)*/
                     gltran.gltran_accounting_date
                     ,gltran.gltran_inserted_effect_date
                     ,gltran.gltran_source_system_id
                     ,gltran.gltran_deal_acc_key
                     ,gltran.gltran_acc_key
                     ,gltran.gltran_acc_other_key
                     ,gltran.gltran_deal_ord_pt_key
                     ,gltran.gltran_id
                     ,gltran.gltran_curr_iso_code
                     ,gltran_glacc_group_key
                     ,gltran.lg_acc_key --gsadici, 27112018
                     ,sum(gltran.gltran_amount_fc) as gltran_amount_fc
               from dwh_owner.dwh_gl_transactions gltran
               where gltran.gltran_inserted_effect_date = to_date('30.04.2019','dd.mm.yyyy')
                 and gltran.gltran_tipcoa_code = 'BNR'
                 and gltran.gltran_comp_code = 'BCR'
                 and gltran.gltran_pl_mvmt_flag = 'N'
               group by gltran.gltran_accounting_date
                       ,gltran.gltran_inserted_effect_date
                       ,gltran.gltran_source_system_id
                       ,gltran.gltran_deal_acc_key
                       ,gltran.gltran_acc_key
                       ,gltran.gltran_acc_other_key
                       ,gltran.gltran_deal_ord_pt_key
                       ,gltran.gltran_id
                       ,gltran.gltran_curr_iso_code
                       ,gltran_glacc_group_key
                       ,gltran.lg_acc_key --gsadici, 27112018
                                         )
          ,dom
           as (select /*+no_merge materialize*/
                     *
               from (select /*+no_merge*/
                           domval_ref1 as synthetic_code
                           ,(case when sum(case when domval_out2 = 'NII' then 1 else 0 end) over (partition by domval_ref1)
> 0 then 'Y' else 'N' end)
                              nii_relevant_flag
                           ,(case when sum(case when domval_out2 = 'NTR' then 1 else 0 end) over (partition by
domval_ref1) > 0 then 'Y' else 'N' end)
                              ntr_relevant_flag
                           ,(case when sum(case when domval_out2 = 'OOR' then 1 else 0 end) over (partition by
domval_ref1) > 0 then 'Y' else 'N' end)
                              oor_relevant_flag
                           ,(case when sum(case when domval_out2 = 'FV' then 1 else 0 end) over (partition by domval_ref1)
> 0 then 'Y' else 'N' end)
                              fv_relevant_flag
                           ,(case when sum(case when domval_out2 = 'UWC' then 1 else 0 end) over (partition by
domval_ref1) > 0 then 'Y' else 'N' end)
                              uwc_relevant_flag
                           ,(case
                               when sum(case when domval_out2 = 'PROV_PL' then 1 else 0 end) over (partition by
domval_ref1) > 0 then 'Y'
                               else 'N'
                             end)
                              prov_relevant_flag
                           ,(case when sum(case when domval_out2 = 'ILI' then 1 else 0 end) over (partition by domval_ref1)
> 0 then 'Y' else 'N' end)
                              ili_relevant_flag --AD20190107
                           ,(case when sum(case when domval_out2 = 'MGL' then 1 else 0 end) over (partition by
domval_ref1) > 0 then 'Y' else 'N' end)
                              mgl_relevant_flag
                           ,row_number() over(partition by domval_ref1 order by domval_out2) rn
                     from (select /*+no_merge full(a) use_hash(a) */
                                 domval_ref1, domval_out2
                           from ext_owner.ext_domain_values a
                           where domval_dom_code = 'PL_SYNTHETICS_MAP'
                             and to_date('30.04.2019','dd.mm.yyyy') between domval_valid_from_date and
domval_valid_to_date
                             and domval_deleted_flag = 'N') pl_synthetics)
               where rn = 1)
      select /*+no_merge  use_hash(gltran acc glacc gcoa sect_ec_sb glord acc_princ ) */
            gltran.gltran_accounting_date as accounting_date
            ,gltran.gltran_source_system_id as tran_source_system_id
            --,gltran.gltran_deal_acc_key as deal_acc_key
            ,case --gsadici, 27112018
               when nvl(acc_princ.acc_acctp_key, -1) = 7 then decode(gltran.lg_acc_key, -1, gltran.gltran_deal_acc_key,
gltran.lg_acc_key)
               else gltran.gltran_deal_acc_key
             end
               as deal_acc_key
            ,gltran.gltran_acc_key as acc_key
            ,gltran.gltran_acc_other_key as acc_other_key
            ,case
               when gltran.gltran_deal_ord_pt_key <> -1
               then
                 gltran.gltran_deal_ord_pt_key
               when gltran.gltran_deal_ord_pt_key = -1
                and other_acc.acc_pt_key <> -1
                and other_pt.pt_source_id <> '1'
               then
                 other_acc.acc_pt_key
               else
                 -1
             end
               as pt_key
            ,glacc.glacc_synthetic_code as glacc_synthetic_code
            ,nvl(gcoa.domval_out1, '999999999') as gcoa_code
            ,gltran.gltran_id as gltran_id
            ,gltran.gltran_curr_iso_code as curr_iso_code
            ,gltran.gltran_amount_fc as amount_fc
            ,nvl(sect_ec_sb.domval_ref2, 'XNA') as economic_sector_code_bnr
            ,nvl(sect_ec_sb.clsus_code, 'XNA') as economic_sector_code_group
            ,nvl(acc_princ.acc_account_number, 'XNA') as deal_acc_account_number
            ,nvl(dom.nii_relevant_flag, 'N') as nii_relevant_flag
            ,nvl(dom.ntr_relevant_flag, 'N') as ntr_relevant_flag
            ,nvl(dom.oor_relevant_flag, 'N') as oor_relevant_flag
            ,nvl(dom.fv_relevant_flag, 'N') as fv_relevant_flag
            ,nvl(dom.uwc_relevant_flag, 'N') as uwc_relevant_flag
            ,nvl(dom.prov_relevant_flag, 'N') as prov_relevant_flag
            ,nvl(dom.mgl_relevant_flag, 'N') as mgl_relevant_flag
            ,nvl(glord.glord_source_desc, 'XNA') as gltran_source_desc
            ,-1 insert_process_key
            ,sysdate inserted_datetime
            ,gltran.gltran_inserted_effect_date inserted_effective_date
            ,-1 update_process_key
            ,sysdate updated_datetime
            ,to_date('30.04.2019','dd.mm.yyyy') updated_effect_date
            ,'N' as deleted_flag
            --AD20190107
            ,nvl(dom.ili_relevant_flag, 'N') as ili_relevant_flag
      from gltran
           join (select /*+no_merge full(acc) use_hash(acc)  */
                       acc_key, acc_glacc_key
                 from dwh_owner.dwh_accounts_h acc
                 where to_date('30.04.2019','dd.mm.yyyy') between acc.acc_valid_from_date and acc.acc_valid_to_date
                   and acc.acc_deleted_flag = 'N') acc
             on (gltran.gltran_acc_key = acc.acc_key)
           left join (select /*+no_merge full(acc) use_hash(acc)  */
                            acc_key, acc_glacc_key, acc_pt_key
                      from dwh_owner.dwh_accounts_h acc
                      where to_date('30.04.2019','dd.mm.yyyy') between acc.acc_valid_from_date and
acc.acc_valid_to_date
                        and acc.acc_deleted_flag = 'N'
                        and acc.acc_acctp_key <> 16) other_acc
             on (gltran.gltran_acc_other_key = other_acc.acc_key)
           join (select /*+no_merge full(glacc) use_hash(glacc) */
                       glacc.glacc_synthetic_code, glacc_key
                 from dwh_owner.dwh_gl_accounts glacc
                 where glacc.glacc_tipcoa_code = 'BNR'
                   and glacc.glacc_deleted_flag = 'N'
                   and (glacc.glacc_synthetic_code like '6%'
                     or glacc.glacc_synthetic_code like '7%')) glacc
             on (acc.acc_glacc_key = glacc.glacc_key)
           left join (select /*+no_merge full(pt) use_hash(pt) */
                            pt_key, pt_source_id
                      from dwh_owner.dwh_parties_h pt
                      where to_date('30.04.2019','dd.mm.yyyy') between pt_valid_from_date and pt_valid_to_date
                        and pt_deleted_flag = 'N') other_pt
             on (other_acc.acc_pt_key = other_pt.pt_key)
           left join dom on (glacc.glacc_synthetic_code = dom.synthetic_code)
           left join (select /*+ no_merge use_hash(clu v)*/
                            clu.clsus_pt_key
                            ,clu.clsus_comp_key
                            ,v.domval_out1 as clsus_code
                            ,v.domval_ref2
                            ,c.comp_source_code
                      from (select /*+ no_merge full(clu)*/
                                  clu.clsus_pt_key
                                  ,clu.clsus_comp_key
                                  ,clu.clsus_clstp_key
                                  ,clu.clsus_code
                            from dwh_owner.dwh_party_classf_usages clu) clu
                           join (select /*+ no_merge full(clt)*/
                                       clt.clstp_key
                                 from dwh_owner.dwh_classf_types clt
                                 where clt.clstp_source_id = 'PT_SECTOR_ECONOMIC') clt
                             on (clu.clsus_clstp_key = clt.clstp_key)
                           join (select /*+ no_merge full(c)*/
                                       c.comp_key, c.comp_source_code
                                 from dwh_owner.dwh_companies c
                                 where c.comp_source_code = 'BCR') c
                             on (clu.clsus_comp_key = c.comp_key)
                           join (select /*+ no_merge full(v)*/
                                       v.domval_ref1, v.domval_ref2, v.domval_out1
                                 from ext_owner.economic_sector_gcoa_gdp_v v
                                 where to_date('30.04.2019','dd.mm.yyyy') between v.domval_valid_from_date and
v.domval_valid_to_date) v
                             on (clu.clsus_code = v.domval_ref1)) sect_ec_sb
             on (case
                   when gltran.gltran_deal_ord_pt_key <> -1
                   then
                     gltran.gltran_deal_ord_pt_key
                   when gltran.gltran_deal_ord_pt_key = -1
                    and other_acc.acc_pt_key <> -1
                    and other_pt.pt_source_id <> '1'
                   then
                     other_acc.acc_pt_key
                   else
                     -1
                 end = sect_ec_sb.clsus_pt_key)
           left join (select glord_id, glord_source_desc, glord_inserted_effect_date
                      from dwh_owner.dwh_gl_orders
                      where glord_tipcoa_code = 'BNR'
                        and glord_comp_code = 'BCR'
                        and glord_deleted_flag = 'N') glord
             on (gltran.gltran_id = glord.glord_id
             and gltran.gltran_inserted_effect_date = glord.glord_inserted_effect_date)
           left join (select /*+no_merge full(acc) use_hash(acc)  */
                            acc_key
                            ,acc_glacc_key
                            ,acc_account_number
                            ,acc_acctp_key --gsadici, 27112018
                      from dwh_owner.dwh_accounts_h acc
                      where to_date('30.04.2019','dd.mm.yyyy') between acc.acc_valid_from_date and
acc.acc_valid_to_date
                        and acc.acc_deleted_flag = 'N') acc_princ
             on (gltran.gltran_deal_acc_key = acc_princ.acc_key)
           left join (select /*+no_merge full(a) use_hash(a) */
                            domval_ref1, domval_ref2, domval_out1
                      from ext_owner.ext_domain_values a
                      where domval_dom_code = 'BNR_GCOA_MAP'
                        and sysdate between domval_valid_from_date and domval_valid_to_date
                        and domval_deleted_flag = 'N') gcoa
             on (glacc.glacc_synthetic_code = gcoa.domval_ref1
             and 1 = case when nvl(gcoa.domval_ref2, '%') = '%' then 1 when sect_ec_sb.clsus_code = gcoa.domval_ref2
then 1 else 0 end)
)
where  ACCOUNTING_DATE=to_date('24.04.2019','dd.mm.yyyy') and
ACC_OTHER_KEY=175341744 and
DEAL_ACC_KEY=-1 and
GLACC_SYNTHETIC_CODE='6111.A31'and
GLTRAN_ID=2019043008182511 and
INSERTED_EFFECTIVE_DATE=to_date('30.04.2019','dd.mm.yyyy') and
TRAN_SOURCE_SYSTEM_ID='SB'
 
Inregistrarile sunt identice.
 
 
 
Dublurile apar la left join –ul  tabela de  parametrizari ext_owner.ext_domain_values, fiindca acest sintetic este
parametrizat de doua ori cu acelasi domval_ref1 si domval_ref2.
 
select  * from (select /*+no_merge full(a) use_hash(a) */
                            domval_ref1, domval_ref2, domval_out1
                      from ext_owner.ext_domain_values a
                      where domval_dom_code = 'BNR_GCOA_MAP'
                        and sysdate between domval_valid_from_date and domval_valid_to_date
                        and domval_deleted_flag = 'N') gcoa
                        where  gcoa.domval_ref1='6111.A31';
 

 
 
select  domval_ref1, domval_ref2, domval_out1,a. *
                      from ext_owner.ext_domain_values a
                      where domval_dom_code = 'BNR_GCOA_MAP'
                        and sysdate between domval_valid_from_date and domval_valid_to_date
                        and domval_deleted_flag = 'N'
                        and  a.domval_ref1='6111.A31';
 
Inregistrarile au fost inserate la 17.04.2019 in acelasi timp.
 

 
 
 
Salut,
 
Sunt 2 inregistrari care erau marcate initial cu deleted_flag si care au fost inserate in 17.04.2019 iar in parametrizare in mod
eronat ca fiind valabile. A rog sa rulati update-ul de mai jos pt a le marca iar cu deleted_flag=Y dupa care restart de proces:
 
update(select  domval_ref1, domval_ref2, domval_out1,a. *
                      from ext_owner.ext_domain_values a
                      where domval_dom_code = 'BNR_GCOA_MAP'
--                        and sysdate between domval_valid_from_date and domval_valid_to_date
--                        and domval_deleted_flag = 'N'
--                        and  (a.domval_ref1) in ('6111.A31','9812.c04')
                        and domval_id in ('9812.c04.%.%.NULL.%.%.
%','6111.A31.%.NULL.%.%.%.%')
)set domval_deleted_flag='Y'
,DOMVAL_UPDATE_PROCESS_KEY=-1973
,DOMVAL_UPDATED_DATETIME=sysdate
,DOMVAL_UPDATED_EFFECT_DATE=trunc(sysdate);
 
--2 rows
 
commit;