Вы находитесь на странице: 1из 3

Resursele şi utilizările Produsului Intern Brut

Производство и использование валового внутреннего продукта


prețuri curente, mii lei текущие цены, тыс. лей
RESURSE / РЕСУРСЫ
Valoarea adăugată brută 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Валовая добавленная стоимость
A Agricultură, silvicultură şi pescuit 9,629,417 11,244,547 11,020,752 13,806,479 16,317,844 16,769,347 18,330,739 20,521,677 19,772,398 20,718,263 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
B Industria extractivă 196,360 258,919 270,971 345,606 377,062 373,123 373,813 382,724 451,298 529,134 Добыча полезных ископаемых
C Industria prelucrătoare 8,587,655 10,435,093 11,238,320 13,380,333 15,486,690 17,429,542 19,132,179 20,666,026 21,589,648 22,876,402 Обрабатывающая промышленность

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией,


D termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 2,499,635 2,778,457 2,940,208 3,163,474 3,370,490 3,642,451 4,021,540 4,353,835 4,800,475 4,609,564 газом и горячей водой; кондиционирование воздуха
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea Водоснабжение; очистка и обработка отходов и
E deşeurilor, activităţi de decontaminare 563,466 724,653 808,444 919,960 1,068,303 1,126,311 1,215,049 1,359,657 1,534,497 1,729,780 восстановительные работы
F Construcţii 5,782,301 6,456,985 7,224,642 8,013,620 9,527,270 10,499,714 11,024,900 12,367,291 15,230,324 18,153,491 Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Оптовая и розничная торговля; техническое
întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a обслуживание и ремонт автотранспортных средств и
G motocicletelor 10,837,326 13,203,570 14,399,178 16,351,242 18,164,832 20,156,767 23,038,797 26,846,744 29,273,086 33,226,875 мотоциклов
H Transport şi depozitare 3,511,472 4,478,223 4,763,819 5,371,774 5,990,315 6,659,849 7,668,348 8,465,021 9,420,222 10,172,871 Транспорт и хранение
Деятельность по размещению и общественному
I Activități de cazare și alimentație publică 927,263 1,025,204 1,127,913 1,226,079 1,314,626 1,484,323 1,635,577 1,836,886 2,073,954 2,311,706 питанию
J Informaţii şi comunicaţii 4,692,691 5,089,187 5,528,538 5,770,557 6,163,674 7,079,676 7,875,481 8,314,356 9,091,691 9,833,485 Информационные услуги и связь
K Activități financiare și asigurări 3,475,642 3,062,041 3,089,810 3,374,043 3,756,402 3,576,610 5,272,722 5,640,977 6,046,917 7,267,054 Финансовая и страховая деятельность
L Tranzacţii imobiliare 8,812,726 10,174,994 10,604,160 11,211,333 12,050,377 13,189,701 13,836,206 13,986,687 14,756,887 15,193,290 Операции с недвижимым имуществом

M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1,683,312 1,800,538 1,983,388 2,259,778 2,667,770 3,118,290 3,670,532 3,782,130 3,987,794 4,051,029 Профессиональная, научная и техническая деятельность
Activităţi de servicii administrative şi Административная деятельность и дополнительные
N activităţi de servicii suport 953,861 823,983 932,710 1,147,571 1,332,063 1,612,692 1,802,059 2,100,699 2,376,520 2,641,277 услуги в данной области
Administraţie publică şi apărare; asigurări Государственное управление и оборона; обязательное
O sociale obligatorii 2,748,202 3,046,273 3,431,208 3,988,865 4,664,203 5,152,144 5,493,065 6,417,222 6,779,066 7,389,068 социальное страхование
P Învăţământ 4,891,243 5,228,575 5,838,001 6,082,384 6,429,919 7,007,555 7,503,343 7,776,198 8,468,611 9,531,479 Образование
Q Sănătate şi asistenţă socială 2,998,173 3,314,365 3,830,811 4,155,728 4,704,797 5,146,722 5,584,085 6,306,129 6,812,504 7,856,778 Здравоохранение и социальные услуги
R Artă, activități de recreere și de agrement 504,853 570,649 669,645 736,941 835,377 964,347 1,037,315 1,031,816 1,097,981 1,383,087 Искусство, развлечения и отдых
S Alte activităţi de servicii 848,408 975,723 1,112,336 1,262,838 1,513,278 1,844,979 2,125,081 2,396,029 2,620,642 2,789,518 Предоставление прочих видов услуг

Activităţi ale gospodăriilor private în calitate


de angajator de personal casnic; activităţi ale Деятельность домашних хозяйств, нанимающих
gospodăriilor private de producere de bunuri домашнюю прислугу и производящих товары и услуги
T şi servicii destinate consumului propriu 166,587 121,691 123,672 173,270 200,322 229,385 246,441 262,477 287,551 330,745 для собственного потребления
Valoarea adăugată brută - total 74,310,591 84,813,668 90,938,526 102,741,876 115,935,615 127,063,529 140,887,273 154,814,579 166,472,067 182,594,898 Валовая добавленная стоимость - всего
Impozite nete pe produs (impozite minus subvenții) 11,964,786 13,959,146 14,541,658 16,790,995 17,546,019 18,690,113 19,927,291 24,066,311 26,036,486 27,503,947 Чистые налоги на продукты (налоги минус субсидии)
din care: impozite pe produs 12,349,153 14,376,164 14,911,923 17,154,738 17,837,038 18,983,223 20,650,441 24,523,930 26,087,311 28,328,553 из них: налоги на продукты
PRODUSUL INTERN BRUT 86,275,377 98,772,814 105,480,184 119,532,871 133,481,634 145,753,642 160,814,564 178,880,890 192,508,553 210,098,845 ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ
UTILIZĂRI / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Consumul final total 93,545,665 108,144,388 115,861,743 127,378,853 139,620,548 148,588,211 162,481,929 180,065,293 192,458,589 206,785,768 Конечное потребление - всего
Consumul final al gospodăriilor 76,573,948 90,385,200 96,677,556 107,345,998 118,455,729 125,381,120 136,396,994 150,755,514 160,489,628 175,056,421 Конечное потребление домашних хозяйств
Consumul final al administraţiei publice 15,713,900 16,356,372 17,604,788 18,295,861 19,183,618 21,141,358 23,918,817 26,892,287 29,244,149 28,873,028 Конечное потребление государственного управления

Consumul final al instituţiilor fără scop lucrativ în Конечное потребление некоммерческих организаций,
serviciul gospodăriilor populaţiei 1,257,816 1,402,816 1,579,400 1,736,994 1,981,202 2,065,733 2,166,118 2,417,492 2,724,812 2,856,319 обслуживающих домашние хозяйства
Formarea brută de capital 20,578,219 23,753,549 25,524,643 29,809,347 34,997,292 34,390,585 35,350,424 40,744,684 49,310,622 55,266,114 Валовое накопление капитала
Formarea brută de capital fix-total 19,432,907 22,877,804 24,929,093 27,533,035 34,562,267 35,407,562 35,714,916 39,868,390 46,817,866 53,713,914 Валовое накопление основного капитала
Variatia stocurilor 1,145,312 875,745 595,549 2,276,312 435,026 -1,016,977 -364,491 876,294 2,492,757 1,552,200 Изменение запасов
Exportul net de bunuri şi servicii -27,848,506 -33,125,124 -35,906,202 -37,655,329 -41,136,206 -37,225,153 -37,017,790 -41,929,087 -49,260,658 -51,953,037 Чистый экспорт товаров и услуг
Exportul de bunuri şi servicii 24,010,104 32,141,125 32,838,988 38,361,222 41,607,153 46,488,782 51,957,763 55,629,742 58,019,585 64,123,037 Экспорт товаров и услуг
Importul de bunuri şi servicii (-) 51,858,610 65,266,249 68,745,190 76,016,551 82,743,360 83,713,935 88,975,553 97,558,829 107,280,243 116,076,074 Импорт товаров и услуг (-)
Resursele şi utilizările Produsului Intern Brut
Производство и использование валового внутреннего продукта
în prețurile anului precedent, mii lei в ценах предыдущего года, тыс. лей
RESURSE / РЕСУРСЫ
Valoarea adăugată brută 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Валовая добавленная стоимость
A Agricultură, silvicultură şi pescuit 10,120,420 8,952,114 16,180,009 14,992,516 14,143,190 19,852,565 19,899,142 21,045,402 18,931,899 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
B Industria extractivă 254,068 257,593 321,680 362,390 361,436 363,363 372,153 435,824 466,476 Добыча полезных ископаемых
C Industria prelucrătoare 9,681,841 10,606,510 12,263,536 14,508,793 16,157,178 18,029,071 19,896,359 21,411,705 22,520,915 Обрабатывающая промышленность

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией,


D termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 2,419,114 2,655,179 2,822,818 3,343,435 3,395,319 3,671,568 4,064,523 4,660,276 4,594,349 газом и горячей водой; кондиционирование воздуха
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea Водоснабжение; очистка и обработка отходов и
E deşeurilor, activităţi de decontaminare 702,493 760,362 809,638 1,015,615 1,062,469 1,145,763 1,221,067 1,421,849 1,641,614 восстановительные работы
F Construcţii 5,892,158 6,568,529 7,606,252 8,885,288 9,585,642 10,065,509 11,587,728 14,526,166 17,550,833 Строительство
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Оптовая и розничная торговля; техническое
întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a обслуживание и ремонт автотранспортных средств и
G motocicletelor 12,228,532 13,570,065 15,409,830 17,346,929 18,190,210 21,621,782 25,165,301 28,371,051 31,234,600 мотоциклов
H Transport şi depozitare 3,983,768 4,612,250 5,176,270 5,543,961 6,045,542 7,025,735 8,198,354 8,924,410 9,696,820 Транспорт и хранение
Деятельность по размещению и общественному
I Activități de cazare și alimentație publică 927,935 1,076,604 1,190,168 1,250,070 1,356,584 1,516,339 1,702,745 1,997,538 2,241,340 питанию
J Informaţii şi comunicaţii 4,919,644 5,325,568 5,594,529 6,029,153 6,688,852 7,434,508 8,029,965 8,454,018 9,579,547 Информационные услуги и связь
K Activități financiare și asigurări 3,843,382 3,144,724 3,281,764 3,446,023 3,395,917 3,910,814 5,380,703 5,718,768 6,339,407 Финансовая и страховая деятельность
L Tranzacţii imobiliare 8,743,928 10,363,622 10,769,453 11,341,456 12,192,120 13,356,878 13,880,507 14,290,905 14,680,358 Операции с недвижимым имуществом
Профессиональная, научная и техническая
M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1,670,320 1,856,734 2,179,566 2,444,421 2,924,640 3,332,025 3,654,881 3,855,032 3,918,269 деятельность
Activităţi de servicii administrative şi Административная деятельность и дополнительные
N activităţi de servicii suport 609,611 893,812 1,079,603 1,240,749 1,491,313 1,689,201 1,923,959 2,284,100 2,428,009 услуги в данной области
Administraţie publică şi apărare; asigurări Государственное управление и оборона; обязательное
O sociale obligatorii 2,746,108 3,035,634 3,443,779 4,019,335 4,689,304 5,151,871 5,540,949 6,356,435 7,046,650 социальное страхование
P Învăţământ 4,764,871 5,271,128 5,652,135 5,913,565 6,353,597 6,899,027 7,171,044 7,671,060 8,569,608 Образование
Q Sănătate şi asistenţă socială 3,134,834 3,391,464 3,863,527 4,165,790 4,679,133 5,103,081 5,674,907 6,236,888 7,033,411 Здравоохранение и социальные услуги
R Artă, activități de recreere și de agrement 532,170 628,630 709,591 795,401 909,586 980,527 983,163 1,064,897 1,303,933 Искусство, развлечения и отдых
S Alte activităţi de servicii 896,491 1,029,343 1,209,583 1,441,202 1,654,093 1,997,418 2,276,674 2,544,714 2,706,707 Предоставление прочих видов услуг

Activităţi ale gospodăriilor private în calitate


de angajator de personal casnic; activităţi ale Деятельность домашних хозяйств, нанимающих
gospodăriilor private de producere de bunuri домашнюю прислугу и производящих товары и услуги
T şi servicii destinate consumului propriu 111,849 121,604 167,735 191,042 216,810 234,706 249,978 279,719 323,053 для собственного потребления
Valoarea adăugată brută - total 78,183,537 84,121,468 99,731,465 108,277,133 115,492,935 133,381,752 146,874,104 161,550,755 172,807,800 Валовая добавленная стоимость - всего
Impozite nete pe produs (impozite minus subvenții) 13,111,485 14,068,848 15,288,205 17,231,934 17,537,217 18,798,004 21,483,939 25,024,657 26,354,384 Чистые налоги на продукты (налоги минус субсидии)
din care: impozite pe produs 13,504,991 14,390,538 15,708,717 17,499,907 17,793,208 19,638,876 21,920,640 25,079,249 27,145,363 из них: налоги на продукты
PRODUSUL INTERN BRUT 91,295,022 98,190,317 115,019,670 125,509,067 133,030,152 152,179,755 168,358,043 186,575,412 199,162,184 ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ
UTILIZĂRI / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Consumul final total 100,768,049 109,104,981 122,012,316 132,976,364 136,438,183 152,446,310 170,066,397 185,926,475 197,468,307 Конечное потребление - всего
Consumul final al gospodăriilor 83,715,026 91,185,871 102,846,641 113,164,579 115,437,851 129,063,833 143,589,471 156,585,809 166,500,666 Конечное потребление домашних хозяйств
Consumul final al administraţiei publice 15,760,267 16,468,673 17,474,662 17,919,489 18,919,318 21,277,628 24,181,924 26,828,892 28,226,909 Конечное потребление государственного управления

Consumul final al instituţiilor fără scop lucrativ în Конечное потребление некоммерческих организаций,
serviciul gospodăriilor populaţiei 1,292,756 1,450,437 1,691,013 1,892,296 2,081,014 2,104,849 2,295,002 2,511,774 2,740,733 обслуживающих домашние хозяйства
Formarea brută de capital 22,810,967 24,030,815 28,602,130 32,178,644 31,881,242 34,776,826 39,456,020 48,071,457 54,071,834 Валовое накопление капитала
Formarea brută de capital fix-total 21,907,984 23,314,312 26,303,912 31,912,272 32,897,990 35,081,399 38,559,281 45,637,124 52,619,450 Валовое накопление основного капитала
Variatia stocurilor 902,983 716,503 2,298,218 266,372 -1,016,748 -304,573 896,739 2,434,333 1,452,384 Изменение запасов
Exportul net de bunuri şi servicii -32,283,994 -34,945,480 -35,594,775 -39,645,941 -35,289,273 -35,043,381 -41,164,374 -47,422,520 -52,377,956 Чистый экспорт товаров и услуг
Exportul de bunuri şi servicii 31,172,000 32,105,110 36,993,161 38,720,124 42,676,783 51,022,182 57,598,652 59,628,770 60,419,760 Экспорт товаров и услуг
Importul de bunuri şi servicii (-) 63,455,993 67,050,590 72,587,936 78,366,066 77,966,057 86,065,564 98,763,026 107,051,290 112,797,717 Импорт товаров и услуг (-)
file:///conversion/tmp/scratch/465469375.xlsPIB res-util 2010-2019 ritm

Resursele şi utilizările Produsului Intern Brut


Производство и использование валового внутреннего продукта
Indicii volumului fizic - în % faţă de anul precedent Индексы физического объема в % к предыдущему году
RESURSE / РЕСУРСЫ
Valoarea adăugată brută 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Валовая добавленная стоимость
A Agricultură, silvicultură şi pescuit 105.1 79.6 146.8 108.6 86.7 118.4 108.6 102.6 97.7 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
B Industria extractivă 129.4 99.5 118.7 104.9 95.9 97.4 99.6 113.9 107.1 Добыча полезных ископаемых
C Industria prelucrătoare 112.7 101.6 109.1 108.4 104.3 103.4 104.0 103.6 103.9 Обрабатывающая промышленность

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией,


D termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 96.8 95.6 96.0 105.7 100.7 100.8 101.1 107.0 96.5 газом и горячей водой; кондиционирование воздуха
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea Водоснабжение; очистка и обработка отходов и
E deşeurilor, activităţi de decontaminare 124.7 104.9 100.1 110.4 99.5 101.7 100.5 104.6 102.5 восстановительные работы
F Construcţii 101.9 101.7 105.3 110.9 100.6 95.9 105.1 117.5 115.9 Строительство

Оптовая и розничная торговля; техническое


Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea обслуживание и ремонт автотранспортных средств и
G şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 112.8 102.8 107.0 106.1 100.1 107.3 109.2 105.7 105.8 мотоциклов
H Transport şi depozitare 113.5 103.0 108.7 103.2 100.9 105.5 106.9 105.4 104.3 Транспорт и хранение

I Activități de cazare și alimentație publică 100.1 105.0 105.5 102.0 103.2 102.2 104.1 108.7 111.4 Деятельность по размещению и общественному питанию
J Informaţii şi comunicaţii 104.8 104.6 101.2 104.5 108.5 105.0 102.0 101.7 109.2 Информационные услуги и связь
K Activități financiare și asigurări 110.6 102.7 106.2 102.1 90.4 109.3 102.0 101.4 104.4 Финансовая и страховая деятельность
L Tranzacţii imobiliare 99.2 101.9 101.6 101.2 101.2 101.3 100.3 102.2 101.2 Операции с недвижимым имуществом

M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 99.2 103.1 109.9 108.2 109.6 106.9 99.6 101.9 100.5 Профессиональная, научная и техническая деятельность
Activităţi de servicii administrative şi activităţi Административная деятельность и дополнительные
N de servicii suport 63.9 108.5 115.7 108.1 112.0 104.7 106.8 108.7 105.4 услуги в данной области
Administraţie publică şi apărare; asigurări Государственное управление и оборона; обязательное
O sociale obligatorii 99.9 99.7 100.4 100.8 100.5 100.0 100.9 99.1 99.8 социальное страхование
P Învăţământ 97.4 100.8 96.8 97.2 98.8 98.5 95.6 98.6 98.5 Образование
Q Sănătate şi asistenţă socială 104.6 102.3 100.9 100.2 99.5 99.2 101.6 98.9 99.5 Здравоохранение и социальные услуги
R Artă, activități de recreere și de agrement 105.4 110.2 106.0 107.9 108.9 101.7 94.8 103.2 110.5 Искусство, развлечения и отдых
S Alte activităţi de servicii 105.7 105.5 108.7 114.1 109.3 108.3 107.1 106.2 104.2 Предоставление прочих видов услуг

Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de


angajator de personal casnic; activităţi ale Деятельность домашних хозяйств, нанимающих
gospodăriilor private de producere de bunuri şi домашнюю прислугу и производящих товары и услуги
T servicii destinate consumului propriu 67.1 99.9 135.6 110.3 108.2 102.3 101.4 106.6 103.2 для собственного потребления
Valoarea adăugată brută - total 105.2 99.2 109.7 105.4 99.6 105.0 104.2 104.4 103.9 Валовая добавленная стоимость - всего
Impozite nete pe produs (impozite minus subvenții) 109.6 100.8 105.1 102.6 99.9 100.6 107.8 104.0 101.4 Чистые налоги на продукты (налоги минус субсидии)
din care: impozite pe produs 109.4 100.1 105.3 102.0 99.8 103.5 106.2 102.3 103.6 из них: налоги на продукты
PRODUSUL INTERN BRUT 105.8 99.4 109.0 105.0 99.7 104.4 104.7 104.3 103.6 ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ
UTILIZĂRI / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Consumul final total 107.7 100.9 105.3 104.4 97.7 102.6 104.7 103.3 102.6 Конечное потребление - всего
Consumul final al gospodăriilor 109.3 100.9 106.4 105.4 97.5 102.9 105.3 103.9 103.0 Конечное потребление домашних хозяйств
Consumul final al administraţiei publice 100.3 100.7 99.3 97.9 98.6 100.6 101.1 99.8 99.5 Конечное потребление государственного управления

Consumul final al instituţiilor fără scop lucrativ în Конечное потребление некоммерческих организаций,
serviciul gospodăriilor populaţiei 102.8 103.4 107.1 108.9 105.0 101.9 106.0 103.9 109.3 обслуживающих домашние хозяйства
Formarea brută de capital x x x x x x x x x Валовое накопление капитала
Formarea brută de capital fix-total 112.7 101.9 105.5 115.9 95.2 99.1 108.0 114.5 112.9 Валовое накопление основного капитала
Variatia stocurilor x x x x x x x x x Изменение запасов
Exportul net de bunuri şi servicii x x x x x x x x x Чистый экспорт товаров и услуг
Exportul de bunuri şi servicii 129.8 99.9 112.7 100.9 102.6 109.8 110.9 107.2 107.3 Экспорт товаров и услуг
Importul de bunuri şi servicii (-) 122.4 102.7 105.6 103.1 94.2 102.8 111.0 109.7 106.7 Импорт товаров и услуг (-)