Вы находитесь на странице: 1из 14

Seminarski rad – Metodika obuke osnovnog skijaškog zavoja

SADRŽAJ:

1. UVOD 3
2. PODELA TEHNIKE SKIJANJA 4
3. METODE OBUKE SKIJAŠKE TEHNIKE 4
4. OSNOVNI OBLICI SKIJAŠKE TEHNIKE 6
4.1. Osnovni skijaški stav 6
4.2. Plužni položaj 6
4.3. Klinasti položaj 6
5. OSNOVNI ZAVOJ 10
5.1. Osnovni prestupni zavoj 12
6. ZAKLJUČAK 14

LITERATURA 15

2
Seminarski rad – Metodika obuke osnovnog skijaškog zavoja

1. УВОД
U poslednjih nekoliko decenija alpsko skijanje je doživelo veliku ekspanziju.
Uporedo sa izgradnjom ski centara koje u toku zimske sezone posećuju mnogobrojni
skijaški – rekreativci, napreduje takmičarsko skijanje, trenažna tehnologija, kvalitet
opreme…

Sama činjenica da u svetu svake godine broj skijaša raste, što potvrđuje porast
proizvodnje I prodaje skijaške opreme, kao I statitike turističkih agencija koje se bave
zimskim turizmom, govori u priog tome da I ski – škole imaju I ubuduće će imati sve veći
broj polaznika.

Naravno da među polaznicima ima onih koji su osnovno skijaško znanje već stekli i
žele da dalje napreduju, ali je i vrlo veliki procenat odraslih početnika i dece koji se sa
skijanjem prvi put susreću. Jedini pravi način da oni u toku svog kratkotrajnog boravka na
planini ovladaju osnovama skijaške tehnike i dožive deo užitka koji će im skijanje pružiti,
jeste rad sa učiteljima u okviru škola skijanja.

Učitelji bi trebalo da svoje polaznike na što praktičniji i što efikasniji način,


logičnim i jednostavnim metodskim postupkom, u toku vrlo kratkog vremenskog perioda
dovedu do odgovarajućeg nivoa vladanja tehnikom skijanja. Ovaj zahtev nameće potrebu
dobrog poznavanja tehnike i metodike alpskog skijanja, njihovog razvoja, aktuelnih
trendova, mogućih promena u budućnosti...

Samo aktivan odnos prema problemu, dobra teoretska osnova i sposobnost da se u


praktičnom radu potpuno iskoriste potencijali polaznika i znanje i iskustvo učitelja, može
da da dobre rezultate. Ponekad ovakav pristup pruža mogućnost da se  uobičajeni metodski
postupak koriguje, modifikuje i racionalizuje.

Cilj ovog rada je pokušaj definisanja jednog direktnog, racionalnog, metodskog


postuka koji će vrlo jednostavnim i pratičnim načinom omogućiti početnicima brz i sguran
napredak u usvajanju osnova tehnike alpskog skijanja.

3
Seminarski rad – Metodika obuke osnovnog skijaškog zavoja

2. PODELA TEHNIKE SKIJANJA PO NIVOU ZNANJA


Danas kada govorimo o tehnici skijanja, moramo naglasiti razvoj tehnologije
skijaške opreme. Svaki vremenski period u skijanju, nosi sa sobom i različite tehnike
skijanja, kome u mnogome doprinosi razvoj tehnologije skijaške opreme. Svakako da je
proizvodnja carving skije, pružila skijašima jednu novu dimenziju uživanja u skijanju.
Promjena tehnike skijanja, i ubrzan metod obuke u skijanje, današnje skijanje čini
interesantije i zabavnije1.

Prema nivou skijaškog znanja, možemo navesti sledeće tehnike u skijanju:

 početne tehnike skijanja,


 osnovne tehnike u skijanju,
 napredno skijanje,
 vrhunsko skijanje,
 takmičarsko skijanje.

3. METODE OBUKE SKIJAŠKE TEHNIKE


Metode obuke skijaške tehnike mogu da se kombinuju u zavisnosti od znanja
učitelja i njegove sposobnosti da ih na pravi način i u pravom trenutku uoptrijebi kao i od
psihofizičke sposobnosti učenika. Učitelj mora da na pravi način procijeni sve uslove i
mogućnosti svakog pojedinca. Ono što je jako važno, i što svaki dobar učitelj mora da zna,
je da se istakne razlika između prikazanog elementa tehnike i ciljane izvedbe tog elementa.
Analizom svakog oblika kretanja i svakog elementa potrebno iz mnoštva raznih
koordiacijski vežbi izabrati one najprimjerenije, koje će učeniku na najlakši i
najjednostavniji način omogućiti izvođenje elementa u cjelini.

Kada se obučavaju tehnike skijanja, bilo da su one najsloženije ili najjednostavnije,


potrebno je usvojiti znanje o nekoliko elementa koji su ključ svake dobre škole skijanja.
Bez ovih karakteristika skijašku tehniku bi bilo jako teško naučiti i savladati sve njene
elemente.

Dakle karakteristike svakog elementa su:

Pravovremenost. Sposobnost izvođenje nekog elementa u pravom i optimalnom


trenutku. Sve prije ili poslije tog trenutka je pogrešno.

Preciznost. Sposobnost izvođenja elementa približno onom idealnom.

Ritmičnost. Soposobnost ponavljanja određenih kretanja unutar jednog elementa u


nizu, u istom ritmu i u istom ili u različitom tempu.

Brzina. Brzina se shvata na dva načina:

1
https://www.skijanje.rs/assets/publikacije/PDF-fajlovi/Demo-ski-Jahorina-2009-10str.pdf (Pristup:
05.02.2020.)

4
Seminarski rad – Metodika obuke osnovnog skijaškog zavoja

 Brzina izvođenja određenog elementa


 Izvođenje elementa pri određenoj brzini.

Mekoća. Usklađenost elemenata i lepota skijanja

Prilikom obuke skijaške tehnike mogu da se izaberu dve metode koje se odnose na
dve grupe početnika.

Prva je konvencionalna metoda koja je namenjena širem krugu početnika, onima


koji imaju lošije psiho - fizičke sposobosti, koji imaju strah od skija, brzine itd.

Ova metoda uključuje obuku:

 Osnovnih oblika kretanja na skijama,


 Osnovnih elemenata skijaške tehnike,
 Napredne tehniku,
 Vrhunske tehnike,
 Na ovakav način se postiže cilj samo što je put učenja znatno duži.
.

pravilno nepravilno nepravilno

Slika 1. Osnovne karakteristike osnovnog skijaškog stava - napred nazad

Drugi oblik obuke skijaške tehnike se primenjuje onda kada su skijaši sposobniji,
kako psihički tako i fizički, nemaju strah i lako i brzo uče. To je direktni metod.

Ovom metodom se uključuje obuka:

 Osnovnih oblika kretanja na skijama,


 Naprednih elemenata skijaške tehnike i
 Vrhunske tehnike.

5
Seminarski rad – Metodika obuke osnovnog skijaškog zavoja

4. OSNOVNI OBLICI SKIJAŠKE TEHNIKE


Osnovni oblici skijaške tehnike a koji pripadaju početnoj fazi obuke skijanja,
predstavljaju podlogu za dalje učenje i usvajanje tehike. U osnovne oblika skijaške tehnike
se ubrajaju smuk pravo, plužni položaj (služi za zaustavljanje), klinasti položaj kao
osnovni položaj za promjenu pravca kretanja itd. Unutar ovih elemenata skijaške tehnike
posebnu pažnju treba posvetiti kontroli brzine, gibanju te različitim koordinacijskim
vežbama (skokovi, okreti...)2.

U osnovne elemente skijaške tehnike se ubrajaju:

 Prilagođavanje na skije i osnovni položaji,


 Kretanje u osnovnim položajima,
 Postepena promena smera.

4.1. Osnovni skijaški stav

Osnovni skijaški stav je onaj sa kojim se počinje i završava svaki elemenat skijaške
tehnike. Skijaš u osnovnom stavu stoji uravnoteženo na skijama koje su razmaknute do
širine kukova. Ruke su ispred tijela, štapovi paralelno pored tela sa krpljama iznad snega.
Telo je blago savijeno u zglobu kuka, koljena i skočnom zglobu. Koljena su napred i
dodiruju prednju stranu ili ''jezik'' pancerice. Pogled je usmeren napred.

4.2. Plužni položaj

Plužni položaj nam prvenstveno služi za zaustvljanje. Do položaja pluga dolazimo


potiskanjem zadnjih delova skija napolje dok prednji delovi skija (vrhovi) ostaju približeni.
Potiskom koljena napred i unutra skije postavljamo na unutrašnje rubnike jednako i
istovremeno ih opteretimo i u tom položaju počnemo sa zaustavljenjem pritiskom na skije.

Karakteristike: Telo je u pravilno uravnoteženom položaju sa savijenim


zgobovima kuka, koljena i skočnom zglobu. Ruke su ispred tela, blago savijene, štapovi
paralelni i pogled usmeren ka napred.

4.3. Klinasti položaj

Klinasti pložaj nam prvenstveno služi za promenu smera kretanja i vezanje zavoja.
Položaj klina je bitan jer on predstavlja lakši način da se iz početnih oblika skijanja pređe u
napredne odnosno, paralelne tehnike. U položaj klina dolazimo tako što zadnje delove skija
raširimo malo manje nego kod plužnog položaja, a prednje delove raširimo toliko da oni
budu u širini kukova. Sa takvim položajem skija oblikuje se t.z.v. položaj klina.
Pregibanjem koljena napred i potiskom unutra, skije postavljamo na rubnike i
opterećenjem leve ili desne skije menjamo pravac.
2
http://docplayer.rs/166869666-Metodika-podu%C4%8Davanja-carving-tehnike-skijanja.html (Pristup:
06.02.2020.)

6
Seminarski rad – Metodika obuke osnovnog skijaškog zavoja

Teren: Ravan, utaban i blago strm teren.

Karakteristike:

 Telo mora biti pravilno uravnoteženo i savijeno u zglobovima kuka i


koljena te u skočnom zglobu.
 Ruke su ispred tijela, blago savijene,štapovi paralelni i pogled usmjeren
pravo.

Osnovni oblici skijaške tehnike:

 Klinasto vijuganje bez uboda štapa

Prosta promena smera u klinastom položaju predstavlja prvi od elemenat pravljenja


zavoja u skijanju. Klinasti položaj skija početniku omogućava bolju ravnotežu i sigurnost
kao i lakšu promenu smjera. Ovaj položaj je podloga za vezanje zavoja odnosno klinasto
vijuganje. Klinasto vijuganje se izvodi u dve varijante. Prva i početna varijanta je vijuganje
bez uboda štaba, a iza toga sledi zahtevnija i koordinacijski složenija varijanta vijuganja sa
ubodom štapa.

U klinastom položaju i pri kretanju skijaš gibanjem i pritiskom dole jače optereti
spoljašnju skiju i sa potiskom koljena napred i unuta počinje vođenje zavoja. Pri ovom
položaju unutrašnja skija zadržava klinasti položaj i prati zavoj. Prilikom ovaga ne sme da
dođe do rotacije telom, dakle ramenska osa sledi smer skijanja. Ako dođe do rotacije može
doći do gubitka ravnoteže i pritiska na skiju. Na kraju zavoja skijaš napravi odraz od donje
skije, rotira buduću spoljašnju skiju i počinje sa novim zavojem. Vezanje zavoja mora biti
ritmično sa usklađenim gibanjem skočnog i zgloba koljena.

Teren: širok i blag teren sa širokim istekom

Metode obuke:

 Povezivanje klinastih zavoja ka bregu (''lepeza zavoja''),


 Vezanje zavoja sa držanjem ispred tela tako da je paralelan sa ramenskom
osom,
 Vezanje zavoja bez upotrebe štapa.

Karakteristike:

 Klinasti položaj skija,


 Ramenska osa slijedi smijer zavoja,
 Ritmično vezanje zavoja,
 Gibanje u zglobu kuka, koljena i skočnom zglobu.

7
Seminarski rad – Metodika obuke osnovnog skijaškog zavoja

 Klinato vijuganje sa ubodm štapa

Početak zavoja je isti kao kod prethodne varijante klinastog zavoja, dakle skijaš u
klinastom položaju i pri kretanju gibanjem i pritiskom na dole jače optereti vanjsku skiju i
sa potiskom koljena naprijed i unuta počenje vođenje zavoja. Unutrašnja skija zadržava
klinasti položaj i prati smjer zavoja. Na kraju zavoja i pri rasterećenju na gore skijaš ubada
štap, optereti buduću vanjsku skiju i sa tim počinje novi zavoj. Ovdje je važno napomenuti
i obratiti pažnju na istovremenost rasterećenja i uboda štapa.

Teren: široka i blaga padina.

Metode obuke:

 Imitacija vezanja klinastih zavoja sa ubodom štapa u mestu,


 Imitacija vezanja klinastih zavoja sa ubodom štapa pri kretanju ravno niz
padinu,
 Prelazak iz klinastog vijuganja bez u klinasto vijuganje sa ubodom štapa u
istom ritmu .

Karakteristike:

 Klinasti položaj skija,


 Usklađenost uboda štapa sa odrazom,
 Ramenska osa slijedi smijer skijanja.

 Prelazak iz klina u paralelni položaj – osnovni zavoj

Kao što je već naglašeno klinasti položaj skija nam omogućava lakši prelazak u
paralelno skijanje u odnosu na plužni koji se ranije koristio u obuci skijaške tehnike. Kada
je početnik već usavršio tehnku klinastog vijuganja, on postepeno počinje sa učenjem
paralelne tehnike skijanja. Tek kada se ova tehnika usavrši može se reći da je
početnik''počeo da skija''.

Prelazak iz klina u paralelno najlakše je takozvanim ''osnovnim zavojem'' koji je


kombinacija klinastog i paralelnog zavoja.

Zavoj počinje postavljanjem skija u paralelni položaj ako početnik ima strah od
brzine moguće je krenuti i iz klina), i laganim potiskivanjem koljena naprijed i u stranu
kreće se kosim smukom. Kada dođe do momenta rasterećenja i gibanja na gore tada skijaš
pravi odraz u klinasti položaj, pravi rasterećenje, okreće skije u smer sledećeg zavoja,
približava skije, dovodi ih u paralelni položaj i pravi zaokret ka bregu pritiskom i gibanjem
na dole.

Teren: široka i blaga padina.

8
Seminarski rad – Metodika obuke osnovnog skijaškog zavoja

Metode obuke:

 Imitacija odraza u klniasti iz paralelnog položaja u mesto,


 Imitacija odraza u klinasti iz paralelnog položaja u kretanje ravno,
 Vezanje klinastog vijuganja sa osnovnim zaokretom u istom ritmu,
 Simulacija odraza u klin širenjem ruku odbočno pri rasterećenju.

Karakteristike:

 Skije u širini kukova (u paralelnom položaju),


 Ruke ispred tela, blago savijene, štapovi paralelni,
 Ramenska osa sledi smer skijanja,
 Blago savijeni zglobovi kuka i koljena te skočni zglob.

 Osnovno vijuganje

Osnovno vijuganje je elemenat koji sledi odmah nakon obuke klinastog vijuganja i
osnovnog zavoja.

Skijaš iz smuka pravo postepeno prelazi u niži položaj i priprema štap za ubod i
rasterećenje. Štap ubada pri odrazu odnosno pri gibanju na gore, gde dolazi do rasterećenja
skija. U tom položaju kada su skije ''lagane'', vrti ih u sledeći zavoji potiskuje koljena
napred i ka bregu. Na taj način skije se savijaju i prave zavoj. Ramenska osa sledi smer
zavoja3.

Ono što je bitno naglasti za ovaj elemenat je to da mora da postoji konstantna


kontrola brzine. Ovaj zaokret se po pravilu vrši na ivicama skija, mada se to pokazalo kao
jako teško izvodljivo za početnike, tako da demostracija ovog elementa može da bude i sa
manjim otklizavanjem. To je jako bitno jer zaokret izveden na rubnicima je mnogo brži i
zahtevniji od onog koje ima malo otklizavanja.

Teren: široka, nezahtevna , blago strma i utabana staza.

Metodika obučavanja:

 Imitacija osnovnog vijuganja u mestu (gibanje, koordinacija: štap-odraz),


 Prehod iz osnovnog zavoja u osnovno vijuganje,
 Osnovno vijuganje sa držanjem štapova ispred tela ili na ramenima.

Karakteristike:

 Skije su paralelne i u širini kukova (ili malo šire),


 Usklađeno gibanje sa ubodom štapa,
 Ramenska osa i osa kukova slede smer skijanja,

3
https://www.scribd.com/document/335691566/Skijanje-Seminarski (Pristup: 06.02.2020.)

9
Seminarski rad – Metodika obuke osnovnog skijaškog zavoja

 Ritmičost.

5. OSNOVNI ZAVOJ

Osnovni zavoj je vrlo koristan i praktičan način polaganog zaokretanja. To je


najjednostavniji oblik okretanja nizom povezanih zavoja niz padinu. Omogućava vam
sigurno okretanje u brzini i prirodno napredovanje ka složenijim zavojima, a početnike
upoznaje sa načelima prenosa težine i zabadanjem štapovima4.

Opšti naziv “osnovni zavoj” uključuje tri varijante izvođenja u biti istog zavoja:
početni, napredniji i napredni oblik. Ta je podela korisna jer nam objašnjava kako
početnici uče ovu tehniku i kako se vežbom mogu dalje usavršiti

Osnovni zavoj se sastoji od tri faze: kosog spusta, pluženja i bočnog otklizavanja ili
zavoja ka bregu. Osnovni zavoj se razlikuje od plužnog zavoja u tome što započinje i što
završava sa paralelnim položajem skija.

Drugim rečima, spuštanje se odvija u “cikcaku” (sastoji se od kosog spusta, zavoja,


kosog spusta, zavoja itd.), a skije ne ostaju stalno u plužnom položaju. Počinjete u blagom
kosom spustu sa skijama u ovorenom paralelnom položaju. Zatim razmaknite skije i
pređite u plužni položaj, jačim opterećenjem spoljašnje skije okrećete prema padnoj liniji.
Zatim prenesete svu težinu na spoljašnju skiju i privučete unutrašnju skiju u paralelni
položaj novog kosog spusta.

Kod izvođenja početničke varijante zavoja, vozit ćete se, verovatno, polako i
zaokretati ćete se u velikom luku, u širokom plužnom položaju, završavajući kratkim
bočnim otklizavanjem u sledeći paralelni kosi spust. Kako budete napredovali, videt ćete
da skijate brže pa nije potrebno tako dugo držati plužni položaj, da možete preneti težinu
na spoljašnju skiju ranije i da možete bolje kontrolisati bočno otklizavanje. Počet ćete,
takođe, upotrebljavati štap. Zabadanjem unutrašnjeg štapa, bit će vam lakše preneti težinu
sa jedne skije na drugu i to će vas poticati da razvijete osećaj ritma za izvođenje zavoja. To
je naprednija varijanta osnovnog zavoja.

Napredna varijanta je još brža: plug je kraći i uži, prenos težine i ubod štapom
možete izvesti ranije, a zavoj završavate manje bočnim otklizavanjem, a više kao paralelni
zavoj ka bregu. Kod naprednije i napredne varijante zavoja primetićete da “opružanje”
pomaže prenosu težine, a “spuštanje u niži stav” pomaže koljenima da upravljaju zavojem
u paralelnoj fazi. To će gibanje kasnije biti vrlo značajno.

Sva tri oblika zavoja započinjemo uvek na isti način - plužnim zavojem. Razlike su
u trenutku u kojem prenosite težinu i u brzini kojom možete priključiti skije da završite
zavoj u paralelnom položaju.

4
http://free-ri.htnet.hr/SasaBacic/ski_my/prstzav.html (Pristup: 06.02.2020.)

10
Seminarski rad – Metodika obuke osnovnog skijaškog zavoja

Slika 2. Osnovni zavoj za početnike

Razmaknite repove skija kao kod plužnog zavoja i okrenite preko padne linije. Nagnite se
na spoljašnju skiju i prenesite težinu na nju. Privucite unutrašnju skiju u paralelni položaj, kada je
donekle rasterećena, bočnim otklizavanjem pređite u novi kosi spust.

Slika 3. Osnovni zavoj za naprednije

Kada ste u položaju pluženja ravno niz padnu liniju, zabodite unutarnji štap i opružanjem
prenesite težinu na vanjsku skiju. Priključite gornju skiju paralelno te prijeđite bočnim
otklizavanjem u slijedeći kosi spust

Slika 4. Osnovni zavoj za napredne

Skijajte brže i započnite zavoj na isti način, ali s užim i kraćim pluženje. Zabodite unutarnji
štap nešto ranije i prenesite težinu brže da biste izveli manji zavoj k brijegu. Opružite noge da biste
brže i točnije prenijeli težinu.

11
Seminarski rad – Metodika obuke osnovnog skijaškog zavoja

Kada se primenjuje osnovni zavoj:

 Za sigurno i kontrolisano zaokretanjena većini padina.


 Dobri ga skijaši često primenjuju u teškim prilikama.
 To je prva tehnika koja omogućuje povezivanje niza kosih spustova i
zaokretanje preko padne linije u neprekinuto gibanje.
 To je polagana, ali manje zamorna tehnika zaokretanja, nego plužni zavoj.
 U podučavanju kao prelazni lik od plužnog zavoja do osnovnog prestupnog
i paralelnog zavoja.
 To je način uvođenja prenosa težine i zabadanja štapa u zavoju.

5.1. Osnovni prestupni zavoj

To je pouzdana i najsigurnija tehnika koja omogućuje naprednijim skijašima


zaokretanje na umerenim padinama, a odlični skijaši je primenjuju u teškim uslovima.
Osnovni prestupni zavoj možemo podeliti u dva dela:

 u fazu “zapluženja” i
 “paralelnu” fazu.

Zapluženje gornjom skijom je gibanje kojim započinjemo zavoj, a kut zapluženja


može biti različite veličine, zavisno o brzini, strmini padine i snegu. Ako vozite brzo, bit će
vam lakše započeti zavoj i bit će dovoljno zaplužiti usko; ako skijate polako, u dubokom
snegu, bit će potrebno šire zaplužiti i duže plužit5i.

Faza zapluženja i prenos težine

Započnite zavoj sa zapluženjem gornje skije (poluplugom). Time skiju postavljate


na donji rubnik što će vam pomoći da zaokrenete prema padnoj liniji. Sledi zabadanje
štapa, rasterećenje prema gore i prenos težine na spoljašnju skiju.

5
http://free-ri.htnet.hr/SasaBacic/ski_my/prstzav.html (Pristup: 06.02.2020.)

12
Seminarski rad – Metodika obuke osnovnog skijaškog zavoja

Slika 5. Faza zapluženja I prenos težine

(1) Kosi spust, težina na donjoj skiji, gornji kuk pomaknut napred. (2) Zaplužite gornjom
skijom i zaokrećite prema padnoj liniji. (3) Zabodite štap, opružite noge i uspravite se
odrazom od donje skije. (4) Prenesite težinu i pritisnite na gornju skiju, privucite
rasterećenu unutrašnju skiju u paralelni položaj. (5) Pritisnite na spoljašnju skiju, koljena u
smeru zavoja, izvedite kontrarotaciju kukovima i ramenima. a) Prenesite težinu i pritisnite
na spoljašnju (vodeću) skiju. b) Položaj kosog spusta: veći deo težine na donjoj skiji,
kukovi i koljena potisnuti ka bregu, gornja skija isturena napred.

Paralelna faza

Druga faza osnovnog prestupnog zavoja je ista kao i paralelni zavoj ka bregu.
Nagnite kukove prema središtu zavoja kako bi skije ostale na rubnicima i koljena napred i
prema središtu zavoja kako biste upravljali zavojem, izvedite kontrarotaciju kukovima i
trupom da održite ravnotežu, a unutrašnje je rame uvek potisnuto malo napred. Kontrolišite
čvrstoću stezanja skija. Brzina zavisi o tome kako ćete se brzo okrenuti od padne linije u
sledeći kosi spust.

Kada ćete primeniti osnovni prestupni zavoj:

 To je svestrani način promene smjera za skijaše svih kategorija znanja.


 U prilikama kada želite skijati sigurno i sa potpunim nadzorom.
 Za kontrolu brzine u teškim uslovima, npr. na strmim padinama ili pri slaboj
vidljivosti.
 U dubokom snegu - u prilagođenom obliku.
 U poduci kao prelazni stepen od osnovnog ka paralelnom zavoju.

13
Seminarski rad – Metodika obuke osnovnog skijaškog zavoja

6. ZAKLJUČAK

U ovom radu su predstvaljenje tehnike skijanja, načini obuke tih tehnika, metodički
savjeti kao i mnogobrojne vežbe kojima se na najlakši način savladavaju i
najkomplikovaniji elementi pojedinih tehnika.

Skijaške tehnike ne stvaraju učitelji skijanja niti se tehnike mogu stvoriti na


neprirodan i sintetički način. Skijaške tehnike stvaraju takmičari. Zadatak svake skijaške
škole i svakog ski učitelja je da se put učenja usmeri ka vrhunskoj tehnici i da to bude
osnovni cilj. Nikako taj put ne sme da se završi na pola i da oni koji uče ostanu uskraćeni
za informacije koje vode ka usvajanju vrhunske tehnike.

Zbog toga se ovo gradivo treba posmatrati u cjelini i na taj način mora da bude
realizovano i sprovedeno u praksu. Psiho-fizičke sposobnosti, vešine i znanje moraju da
budu u neraskidivoj vezi i jedino na taj način je moguće ostvarenje cilja. Interakcija
učitelja i onoga koji uči mora da bude na najvišem nivou i prenošenje znanja izvedeno na
pravi način. Biranje metode obuke pojedinog elementa mora da bude u skladu sa
psihofizičkim sposobnostima učenika te veštinama i znanjem učitelja.

I na kraju treba ukazati i na to da usmenom objašnjenju mora da sledi savršena


demonstracija, jer skijanje je sport koji se najbolje uči posmatranjem onih koji to rade
besprekorno. Zato učitelji i treneri – savladajte tehniku do savršenstva i demonstrirajte!!

Da bi osnovni uslov ovog rada a to je racionalizacija metodskog postupka bio


zadovoljen, potrebno je da se ispune sledeći zadaci:

1. metodski postupak mora da bude postavljen na osnovnim didaktičkim


principima,
2. psihološke osnove motornog učenja moraju da budu oskosnica metodske
konceocije,
3. pokreti koji se uče u fazama obuke kroz koje se prolazi, moraju da se sa
biomehaničkog aspekta uklapaju u model racionalne tehnike alpskog skijanja.

14
Seminarski rad – Metodika obuke osnovnog skijaškog zavoja

LITERATURA

1. https://www.skijanje.rs/assets/publikacije/PDF-fajlovi/Demo-ski-Jahorina-
2009-10str.pdf (Pristup:05.02.2020.)
2. http://docplayer.rs/166869666-Metodika-podu%C4%8Davanja-carving-
tehnike-skijanja.html (Pristup:06.02.2020.)
3. https://www.scribd.com/document/335691566/Skijanje-Seminarski
(Pristup:06.02.2020.)
4. http://free-ri.htnet.hr/SasaBacic/ski_my/prstzav.html (Pristup:06.02.2020.)
5. http://free-ri.htnet.hr/SasaBacic/ski_my/prstzav.html (Pristup: 06.02.2020.)

15

Оценить