Вы находитесь на странице: 1из 35

Дан

Дата Шифър на клиент Име на клиент Адрес

8/7/2019 V1238 "МАКСИМ" ЕООД гр. Белослав, ул. "Добри Чинтулов" 6


7/2/2019 B2314 ЕТ "ВАЛЕНСИЯ" гр. Белослав, ул. "Победа" 88
7/6/2019 B2314 ЕТ "ВАЛЕНСИЯ" гр. Белослав, ул. "Победа" 88
7/11/2019 B2314 ЕТ "ВАЛЕНСИЯ" гр. Белослав, ул. "Победа" 88
8/7/2019 B2314 ЕТ "ВАЛЕНСИЯ" гр. Белослав, ул. "Победа" 88
8/11/2019 B2314 ЕТ "ВАЛЕНСИЯ" гр. Белослав, ул. "Победа" 88
7/2/2019 A3213 "МАРКЕТ" ООД гр. Бургас, ул. "Топола" 125
7/5/2019 A3213 "МАРКЕТ" ООД гр. Бургас, ул. "Топола" 125
7/10/2019 A3213 "МАРКЕТ" ООД гр. Бургас, ул. "Топола" 125
7/12/2019 A3213 "МАРКЕТ" ООД гр. Бургас, ул. "Топола" 125
8/10/2019 A3213 "МАРКЕТ" ООД гр. Бургас, ул. "Топола" 125
7/1/2019 A3211 "АДРЕС" ООД гр. Варна, бул. "Сливница" 147
7/6/2019 A3211 "АДРЕС" ООД гр. Варна, бул. "Сливница" 147
7/31/2019 V1236 "ЕКСПРЕС" ЕООД гр. Варна, ул. "Роза" 12
8/8/2019 V1236 "ЕКСПРЕС" ЕООД гр. Варна, ул. "Роза" 12
10/5/2019 V1236 "ЕКСПРЕС" ЕООД гр. Варна, ул. "Роза" 12
7/1/2019 A3212 "КРИСТА" ООД гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 77
7/11/2019 A3212 "КРИСТА" ООД гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 77
8/8/2019 A3212 "КРИСТА" ООД гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 77
8/8/2019 A3212 "КРИСТА" ООД гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 77
8/8/2019 A3212 "КРИСТА" ООД гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 77
7/1/2019 A3214 "ХРИСТЕРА" ООД гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев" 116
7/11/2019 A3215 "МИМОЗА" ООД гр. Велико Търново, ул. "Захари Стоянов" 19
8/16/2019 B2312 ЕТ "ИВАЙЛО56" гр. Велико Търново, ул. "Петко Тодоров" 3А
7/10/2019 B2313 ЕТ "НИКОЛАЙ ИВАНгр. Пловдив, ул. "Хайдушка" 12
8/8/2019 B2313 ЕТ "НИКОЛАЙ ИВАНгр. Пловдив, ул. "Хайдушка" 12
7/1/2019 B2316 ЕТ "ЧОМАКОВ08" гр. Русе, ул. "Дунав" 65
8/9/2019 V1235 "МАРИНА200" ЕООДгр. София, бул. "Цар Освободител" 63
7/12/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
7/31/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/7/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/8/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/9/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/12/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/12/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/16/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
7/1/2019 V1237 "ДАРИ" ЕООД гр. Търговище, ул. "Здравец" 35
Total
Дата Шифър на клиент Име на клиент Адрес

Дата Шифър на клиент Име на клиент Адрес

8/16/2019 B2312 ЕТ "ИВАЙЛО56" гр. Велико Търново, ул. "Петко Тодоров" 3А


8/7/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/12/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
Данни за поръчките към Thursday.02-April-2020 г.

Поръчано Стойност на
Град количество месец Стойност според месеца поръчката
(кв.м.) (без ДДС)
гр. Белослав 316 кв.м. 8 41,104.17 лв. 23,700.00 лв.
гр. Белослав 310 кв.м. 7 37,300.94 лв. 23,250.00 лв.
гр. Белослав 367 кв.м. 7 44,159.50 лв. 27,525.00 лв.
гр. Белослав 842 кв.м. 7 101,314.16 лв. 63,150.00 лв.
гр. Белослав 18 кв.м. 8 2,341.38 лв. 1,350.00 лв.
гр. Белослав 200 кв.м. 8 26,015.30 лв. 15,000.00 лв.
гр. Бургас 200 кв.м. 7 24,065.12 лв. 15,000.00 лв.
гр. Бургас 800 кв.м. 7 96,260.48 лв. 60,000.00 лв.
гр. Бургас 98 кв.м. 7 11,791.91 лв. 7,350.00 лв.
гр. Бургас 715 кв.м. 7 86,032.80 лв. 53,625.00 лв.
гр. Бургас 139 кв.м. 8 18,080.63 лв. 10,425.00 лв.
гр. Варна 139 кв.м. 7 16,725.26 лв. 10,425.00 лв.
гр. Варна 102 кв.м. 7 12,273.21 лв. 7,650.00 лв.
гр. Варна 36 кв.м. 7 4,331.72 лв. 2,700.00 лв.
гр. Варна 278 кв.м. 8 36,161.27 лв. 20,850.00 лв.
гр. Варна 290 кв.м. 10 0.00 лв. 21,750.00 лв.
гр. Варна 63 кв.м. 7 7,580.51 лв. 4,725.00 лв.
гр. Варна 754 кв.м. 7 90,725.50 лв. 56,550.00 лв.
гр. Варна 400 кв.м. 8 52,030.60 лв. 30,000.00 лв.
гр. Варна 322 кв.м. 8 41,884.63 лв. 24,150.00 лв.
гр. Варна 420 кв.м. 8 54,632.13 лв. 31,500.00 лв.
гр. Варна 165 кв.м. 7 19,853.72 лв. 12,375.00 лв.
гр. Велико Търно 153 кв.м. 7 18,409.82 лв. 11,475.00 лв.
гр. Велико Търно 800 кв.м. 8 104,061.20 лв. 60,000.00 лв.
гр. Пловдив 600 кв.м. 7 72,195.36 лв. 45,000.00 лв.
гр. Пловдив 515 кв.м. 8 66,989.40 лв. 38,625.00 лв.
гр. Русе 120 кв.м. 7 14,439.07 лв. 9,000.00 лв.
гр. София 200 кв.м. 8 26,015.30 лв. 15,000.00 лв.
гр. София 900 кв.м. 7 108,293.04 лв. 67,500.00 лв.
гр. София 600 кв.м. 7 72,195.36 лв. 45,000.00 лв.
гр. София 765 кв.м. 8 99,508.52 лв. 57,375.00 лв.
гр. София 320 кв.м. 8 41,624.48 лв. 24,000.00 лв.
гр. София 20 кв.м. 8 2,601.53 лв. 1,500.00 лв.
гр. София 310 кв.м. 8 40,323.72 лв. 23,250.00 лв.
гр. София 960 кв.м. 8 124,873.44 лв. 72,000.00 лв.
гр. София 25 кв.м. 8 3,251.91 лв. 1,875.00 лв.
гр. Търговище 218 кв.м. 7 26,230.98 лв. 16,350.00 лв.
13480 кв.м. 44,477.79 лв.

13480 кв.м.
13220 кв.м.
31

Поръчано Стойност на
Град количество месец Стойност според месеца поръчката
(кв.м.) (без ДДС)
>600 8

Поръчано Стойност на
Град количество месец Стойност според месеца поръчката
(кв.м.) (без ДДС)
гр. Велико Търно 800 кв.м. 8 104,061.20 лв. 60,000.00 лв.
гр. София 765 кв.м. 8 99,508.52 лв. 57,375.00 лв.
гр. София 960 кв.м. 8 124,873.44 лв. 72,000.00 лв.
Стойност на % Отстъпка Стойност на Крайна сума
поръчката % Отстъпка отстъпката за плащане Платена
VLOOKUP
(с ДДС) (в лв.) (в лв.)
28,440.00 лв. 5% 5% Не
27,900.00 лв. 5% 5% Не
33,030.00 лв. 10% 10% Не
75,780.00 лв. 15% 15% Да
1,620.00 лв. 2% 2% Да
18,000.00 лв. 5% 5% Да
18,000.00 лв. 5% 5% Не
72,000.00 лв. 15% 15% Не
8,820.00 лв. 2% 2% Не
64,350.00 лв. 15% 15% Да
12,510.00 лв. 5% 5% Не
12,510.00 лв. 5% 5% Да
9,180.00 лв. 2% 2% Не
3,240.00 лв. 2% 2% Да
25,020.00 лв. 5% 5% Не
26,100.00 лв. 5% 5% Да
5,670.00 лв. 2% 2% Не
67,860.00 лв. 15% 15% Да
36,000.00 лв. 10% 10% Не
28,980.00 лв. 5% 5% Не
37,800.00 лв. 10% 10% Не
14,850.00 лв. 5% 5% Да
13,770.00 лв. 5% 5% Да
72,000.00 лв. 15% 15% Да
54,000.00 лв. 15% 15% Да
46,350.00 лв. 10% 10% Да
10,800.00 лв. 5% 5% Да
18,000.00 лв. 5% 5% Да
81,000.00 лв. 15% 15% Да
54,000.00 лв. 15% 15% Да
68,850.00 лв. 15% 15% Не
28,800.00 лв. 5% 5% Не
1,800.00 лв. 2% 2% Да
27,900.00 лв. 5% 5% Да
86,400.00 лв. 15% 15% Не
2,250.00 лв. 2% 2% Да
19,620.00 лв. 5% 5% Да
37
Стойност на Стойност на Крайна сума
% Отстъпка
поръчката % Отстъпка отстъпката за плащане Платена
VLOOKUP
(с ДДС) (в лв.) (в лв.)

Стойност на % Отстъпка Стойност на Крайна сума


поръчката % Отстъпка
VLOOKUP отстъпката за плащане
Платена
(с ДДС) (в лв.) (в лв.)
72,000.00 лв. 15% 15% Да
68,850.00 лв. 15% 15% Не
86,400.00 лв. 15% 15% Не
75.00 лв.
Решете следните задачи:
Да се допълни заглавието на таблицата с днешната дата.
Да се форматират клетките по подходящ начин.
Чрез използване на подходящи функции и формули да се
попълнят липсващите данни на лист "Поръчки".
20% За изчисляване стойността на поръчката се използва цената
за съответния месец (лист "Цени").
Процентът на отстъпката зависи от стойността на поръчката:
до 9 999 лв. - 2%
от 10 000 лв. до 29 999 лв. - 5%
от 30 000 до 49 999 - 10%
над 50 000 лв. - 15 %
Дан

Дата Шифър на клиент Име на клиент Адрес

8/7/2019 V1238 "МАКСИМ" ЕООД гр. Белослав, ул. "Добри Чинтулов" 6


7/2/2019 B2314 ЕТ "ВАЛЕНСИЯ" гр. Белослав, ул. "Победа" 88
7/6/2019 B2314 ЕТ "ВАЛЕНСИЯ" гр. Белослав, ул. "Победа" 88
7/11/2019 B2314 ЕТ "ВАЛЕНСИЯ" гр. Белослав, ул. "Победа" 88
8/7/2019 B2314 ЕТ "ВАЛЕНСИЯ" гр. Белослав, ул. "Победа" 88
8/11/2019 B2314 ЕТ "ВАЛЕНСИЯ" гр. Белослав, ул. "Победа" 88
7/2/2019 A3213 "МАРКЕТ" ООД гр. Бургас, ул. "Топола" 125
7/5/2019 A3213 "МАРКЕТ" ООД гр. Бургас, ул. "Топола" 125
7/10/2019 A3213 "МАРКЕТ" ООД гр. Бургас, ул. "Топола" 125
7/12/2019 A3213 "МАРКЕТ" ООД гр. Бургас, ул. "Топола" 125
8/10/2019 A3213 "МАРКЕТ" ООД гр. Бургас, ул. "Топола" 125
7/1/2019 A3211 "АДРЕС" ООД гр. Варна, бул. "Сливница" 147
7/6/2019 A3211 "АДРЕС" ООД гр. Варна, бул. "Сливница" 147
7/31/2019 V1236 "ЕКСПРЕС" ЕООД гр. Варна, ул. "Роза" 12
8/8/2019 V1236 "ЕКСПРЕС" ЕООД гр. Варна, ул. "Роза" 12
10/5/2019 V1236 "ЕКСПРЕС" ЕООД гр. Варна, ул. "Роза" 12
7/1/2019 A3212 "КРИСТА" ООД гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 77
7/11/2019 A3212 "КРИСТА" ООД гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 77
8/8/2019 A3212 "КРИСТА" ООД гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 77
8/8/2019 A3212 "КРИСТА" ООД гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 77
8/8/2019 A3212 "КРИСТА" ООД гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 77
7/1/2019 A3214 "ХРИСТЕРА" ООД гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев" 116
7/11/2019 A3215 "МИМОЗА" ООД гр. Велико Търново, ул. "Захари Стоянов" 19
8/16/2019 B2312 ЕТ "ИВАЙЛО56" гр. Велико Търново, ул. "Петко Тодоров" 3А
7/10/2019 B2313 ЕТ "НИКОЛАЙ ИВАНгр. Пловдив, ул. "Хайдушка" 12
8/8/2019 B2313 ЕТ "НИКОЛАЙ ИВАНгр. Пловдив, ул. "Хайдушка" 12
7/1/2019 B2316 ЕТ "ЧОМАКОВ08" гр. Русе, ул. "Дунав" 65
8/9/2019 V1235 "МАРИНА200" ЕООДгр. София, бул. "Цар Освободител" 63
7/12/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
7/31/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/7/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/8/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/9/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/12/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/12/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/16/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
7/1/2019 V1237 "ДАРИ" ЕООД гр. Търговище, ул. "Здравец" 35
Total
Дата Шифър на клиент Име на клиент Адрес

Дата Шифър на клиент Име на клиент Адрес

8/16/2019 B2312 ЕТ "ИВАЙЛО56" гр. Велико Търново, ул. "Петко Тодоров" 3А


8/7/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/12/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
Данни за поръчките към Thursday.02-April-2020 г.

Поръчано Стойност на
Град количество месец Стойност според месеца поръчката
(кв.м.) (без ДДС)
гр. Белослав 316 кв.м. 8 41,104.17 лв. 23,700.00 лв.
гр. Белослав 310 кв.м. 7 37,300.94 лв. 23,250.00 лв.
гр. Белослав 367 кв.м. 7 44,159.50 лв. 27,525.00 лв.
гр. Белослав 842 кв.м. 7 101,314.16 лв. 63,150.00 лв.
гр. Белослав 18 кв.м. 8 2,341.38 лв. 1,350.00 лв.
гр. Белослав 200 кв.м. 8 26,015.30 лв. 15,000.00 лв.
гр. Бургас 200 кв.м. 7 24,065.12 лв. 15,000.00 лв.
гр. Бургас 800 кв.м. 7 96,260.48 лв. 60,000.00 лв.
гр. Бургас 98 кв.м. 7 11,791.91 лв. 7,350.00 лв.
гр. Бургас 715 кв.м. 7 86,032.80 лв. 53,625.00 лв.
гр. Бургас 139 кв.м. 8 18,080.63 лв. 10,425.00 лв.
гр. Варна 139 кв.м. 7 16,725.26 лв. 10,425.00 лв.
гр. Варна 102 кв.м. 7 12,273.21 лв. 7,650.00 лв.
гр. Варна 36 кв.м. 7 4,331.72 лв. 2,700.00 лв.
гр. Варна 278 кв.м. 8 36,161.27 лв. 20,850.00 лв.
гр. Варна 290 кв.м. 10 0.00 лв. 21,750.00 лв.
гр. Варна 63 кв.м. 7 7,580.51 лв. 4,725.00 лв.
гр. Варна 754 кв.м. 7 90,725.50 лв. 56,550.00 лв.
гр. Варна 400 кв.м. 8 52,030.60 лв. 30,000.00 лв.
гр. Варна 322 кв.м. 8 41,884.63 лв. 24,150.00 лв.
гр. Варна 420 кв.м. 8 54,632.13 лв. 31,500.00 лв.
гр. Варна 165 кв.м. 7 19,853.72 лв. 12,375.00 лв.
гр. Велико Търно 153 кв.м. 7 18,409.82 лв. 11,475.00 лв.
гр. Велико Търно 800 кв.м. 8 104,061.20 лв. 60,000.00 лв.
гр. Пловдив 600 кв.м. 7 72,195.36 лв. 45,000.00 лв.
гр. Пловдив 515 кв.м. 8 66,989.40 лв. 38,625.00 лв.
гр. Русе 120 кв.м. 7 14,439.07 лв. 9,000.00 лв.
гр. София 200 кв.м. 8 26,015.30 лв. 15,000.00 лв.
гр. София 900 кв.м. 7 108,293.04 лв. 67,500.00 лв.
гр. София 600 кв.м. 7 72,195.36 лв. 45,000.00 лв.
гр. София 765 кв.м. 8 99,508.52 лв. 57,375.00 лв.
гр. София 320 кв.м. 8 41,624.48 лв. 24,000.00 лв.
гр. София 20 кв.м. 8 2,601.53 лв. 1,500.00 лв.
гр. София 310 кв.м. 8 40,323.72 лв. 23,250.00 лв.
гр. София 960 кв.м. 8 124,873.44 лв. 72,000.00 лв.
гр. София 25 кв.м. 8 3,251.91 лв. 1,875.00 лв.
гр. Търговище 218 кв.м. 7 26,230.98 лв. 16,350.00 лв.

13480 кв.м.
13220 кв.м.
31

Поръчано Стойност на
Град количество месец Стойност според месеца поръчката
(кв.м.) (без ДДС)
>600 8

Поръчано Стойност на
Град количество месец Стойност според месеца поръчката
(кв.м.) (без ДДС)
гр. Велико Търно 800 кв.м. 8 104,061.20 лв. 60,000.00 лв.
гр. София 765 кв.м. 8 99,508.52 лв. 57,375.00 лв.
гр. София 960 кв.м. 8 124,873.44 лв. 72,000.00 лв.
Стойност на % Отстъпка Стойност на Крайна сума
поръчката % Отстъпка отстъпката за плащане Платена
VLOOKUP
(с ДДС) (в лв.) (в лв.)
28,440.00 лв. 5% 5% Не
27,900.00 лв. 5% 5% Не
33,030.00 лв. 10% 10% Не
75,780.00 лв. 15% 15% Да
1,620.00 лв. 2% 2% Да
18,000.00 лв. 5% 5% Да
18,000.00 лв. 5% 5% Не
72,000.00 лв. 15% 15% Не
8,820.00 лв. 2% 2% Не
64,350.00 лв. 15% 15% Да
12,510.00 лв. 5% 5% Не
12,510.00 лв. 5% 5% Да
9,180.00 лв. 2% 2% Не
3,240.00 лв. 2% 2% Да
25,020.00 лв. 5% 5% Не
26,100.00 лв. 5% 5% Да
5,670.00 лв. 2% 2% Не
67,860.00 лв. 15% 15% Да
36,000.00 лв. 10% 10% Не
28,980.00 лв. 5% 5% Не
37,800.00 лв. 10% 10% Не
14,850.00 лв. 5% 5% Да
13,770.00 лв. 5% 5% Да
72,000.00 лв. 15% 15% Да
54,000.00 лв. 15% 15% Да
46,350.00 лв. 10% 10% Да
10,800.00 лв. 5% 5% Да
18,000.00 лв. 5% 5% Да
81,000.00 лв. 15% 15% Да
54,000.00 лв. 15% 15% Да
68,850.00 лв. 15% 15% Не
28,800.00 лв. 5% 5% Не
1,800.00 лв. 2% 2% Да
27,900.00 лв. 5% 5% Да
86,400.00 лв. 15% 15% Не
2,250.00 лв. 2% 2% Да
19,620.00 лв. 5% 5% Да
37
Стойност на Стойност на Крайна сума
% Отстъпка
поръчката % Отстъпка отстъпката за плащане Платена
VLOOKUP
(с ДДС) (в лв.) (в лв.)

Стойност на % Отстъпка Стойност на Крайна сума


поръчката % Отстъпка
VLOOKUP отстъпката за плащане
Платена
(с ДДС) (в лв.) (в лв.)
72,000.00 лв. 15% 15% Да
68,850.00 лв. 15% 15% Не
86,400.00 лв. 15% 15% Не
75.00 лв.
Решете следните задачи:
Да се допълни заглавието на таблицата с днешната дата.
Да се форматират клетките по подходящ начин.
Чрез използване на подходящи функции и формули да се
попълнят липсващите данни на лист "Поръчки".
20% За изчисляване стойността на поръчката се използва цената
за съответния месец (лист "Цени").
Процентът на отстъпката зависи от стойността на поръчката:
до 9 999 лв. - 2%
от 10 000 лв. до 29 999 лв. - 5%
от 30 000 до 49 999 - 10%
над 50 000 лв. - 15 %
Дан

Дата Шифър на клиент Име на клиент Адрес

7/11/2019 B2314 ЕТ "ВАЛЕНСИЯ" гр. Белослав, ул. "Победа" 88


7/5/2019 A3213 "МАРКЕТ" ООД гр. Бургас, ул. "Топола" 125
8/16/2019 B2312 ЕТ "ИВАЙЛО56" гр. Велико Търново, ул. "Петко Тодоров" 3А
7/12/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/12/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
Total

Дата Шифър на клиент Име на клиент Адрес

Дата Шифър на клиент Име на клиент Адрес

8/16/2019 B2312 ЕТ "ИВАЙЛО56" гр. Велико Търново, ул. "Петко Тодоров" 3А


8/7/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/12/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
Данни за поръчките към Thursday.02-April-2020 г.

Поръчано Стойност на
Град количество месец Стойност според месеца поръчката
(кв.м.) (без ДДС)
гр. Белослав 842 кв.м. 7 101,314.16 лв. 63,150.00 лв.
гр. Бургас 800 кв.м. 7 96,260.48 лв. 60,000.00 лв.
гр. Велико Търно 800 кв.м. 8 104,061.20 лв. 60,000.00 лв.
гр. София 900 кв.м. 7 108,293.04 лв. 67,500.00 лв.
гр. София 960 кв.м. 8 124,873.44 лв. 72,000.00 лв.
4302 кв.м. 106,960.46 лв.

13480 кв.м.
13220 кв.м.

31

Поръчано Стойност на
Град количество месец Стойност според месеца поръчката
(кв.м.) (без ДДС)
>600 8

Поръчано Стойност на
Град количество месец Стойност според месеца поръчката
(кв.м.) (без ДДС)
гр. Велико Търно 800 кв.м. 8 104,061.20 лв. 60,000.00 лв.
гр. София 765 кв.м. 8 99,508.52 лв. 57,375.00 лв.
гр. София 960 кв.м. 8 124,873.44 лв. 72,000.00 лв.
Стойност на % Отстъпка Стойност на Крайна сума
поръчката % Отстъпка отстъпката за плащане Платена
VLOOKUP
(с ДДС) (в лв.) (в лв.)
75,780.00 лв. 15% 15% Да
72,000.00 лв. 15% 15% Не
72,000.00 лв. 15% 15% Да
81,000.00 лв. 15% 15% Да
86,400.00 лв. 15% 15% Не
5

Стойност на
% Отстъпка Стойност на Крайна сума
поръчката % Отстъпка отстъпката за плащане Платена
VLOOKUP
(с ДДС) (в лв.) (в лв.)

Стойност на % Отстъпка Стойност на Крайна сума


поръчката % Отстъпка VLOOKUP отстъпката за плащане Платена
(с ДДС) (в лв.) (в лв.)
72,000.00 лв. 15% 15% Да
68,850.00 лв. 15% 15% Не
86,400.00 лв. 15% 15% Не
75.00 лв.
Решете следните задачи:
Да се допълни заглавието на таблицата с днешната дата.
Да се форматират клетките по подходящ начин.
Чрез използване на подходящи функции и формули да се
попълнят липсващите данни на лист "Поръчки".
20% За изчисляване стойността на поръчката се използва цената за
съответния месец (лист "Цени").
Процентът на отстъпката зависи от стойността на поръчката:
до 9 999 лв. - 2%
от 10 000 лв. до 29 999 лв. - 5%
от 30 000 до 49 999 - 10%
над 50 000 лв. - 15 %
Данни за поръчк

Шифър на
Дата Име на клиент Адрес
клиент

8/7/2019 V1238 "МАКСИМ" ЕООД гр. Белослав, ул. "Добри Чинтулов" 6


"МАКСИМ" ЕООД Total
7/2/2019 B2314 ЕТ "ВАЛЕНСИЯ" гр. Белослав, ул. "Победа" 88
7/6/2019 B2314 ЕТ "ВАЛЕНСИЯ" гр. Белослав, ул. "Победа" 88
7/11/2019 B2314 ЕТ "ВАЛЕНСИЯ" гр. Белослав, ул. "Победа" 88
8/7/2019 B2314 ЕТ "ВАЛЕНСИЯ" гр. Белослав, ул. "Победа" 88
8/11/2019 B2314 ЕТ "ВАЛЕНСИЯ" гр. Белослав, ул. "Победа" 88
ЕТ "ВАЛЕНСИЯ" Total

7/2/2019 A3213 "МАРКЕТ" ООД гр. Бургас, ул. "Топола" 125


7/5/2019 A3213 "МАРКЕТ" ООД гр. Бургас, ул. "Топола" 125
7/10/2019 A3213 "МАРКЕТ" ООД гр. Бургас, ул. "Топола" 125
7/12/2019 A3213 "МАРКЕТ" ООД гр. Бургас, ул. "Топола" 125
8/10/2019 A3213 "МАРКЕТ" ООД гр. Бургас, ул. "Топола" 125
"МАРКЕТ" ООД Total

7/1/2019 A3211 "АДРЕС" ООД гр. Варна, бул. "Сливница" 147


7/6/2019 A3211 "АДРЕС" ООД гр. Варна, бул. "Сливница" 147
"АДРЕС" ООД Total
7/31/2019 V1236 "ЕКСПРЕС" ЕООД гр. Варна, ул. "Роза" 12
8/8/2019 V1236 "ЕКСПРЕС" ЕООД гр. Варна, ул. "Роза" 12
10/5/2019 V1236 "ЕКСПРЕС" ЕООД гр. Варна, ул. "Роза" 12
"ЕКСПРЕС" ЕООД Total
7/1/2019 A3212 "КРИСТА" ООД гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 77
7/11/2019 A3212 "КРИСТА" ООД гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 77
8/8/2019 A3212 "КРИСТА" ООД гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 77
8/8/2019 A3212 "КРИСТА" ООД гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 77
8/8/2019 A3212 "КРИСТА" ООД гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 77
"КРИСТА" ООД Total
7/1/2019 A3214 "ХРИСТЕРА" ООД гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев" 116
"ХРИСТЕРА" ООД Total

7/11/2019 A3215 "МИМОЗА" ООД гр. Велико Търново, ул. "Захари Стоянов" 19
"МИМОЗА" ООД Total
8/16/2019 B2312 ЕТ "ИВАЙЛО56" гр. Велико Търново, ул. "Петко Тодоров" 3А
ЕТ "ИВАЙЛО56" Total

7/10/2019 B2313 ЕТ "НИКОЛАЙ ИВАНгр. Пловдив, ул. "Хайдушка" 12


8/8/2019 B2313 ЕТ "НИКОЛАЙ ИВАНгр. Пловдив, ул. "Хайдушка" 12
ЕТ "НИКОЛАЙ ИВАНОВ" Total

7/1/2019 B2316 ЕТ "ЧОМАКОВ08" гр. Русе, ул. "Дунав" 65


ЕТ "ЧОМАКОВ08" Total

8/9/2019 V1235 "МАРИНА200" ЕООДгр. София, бул. "Цар Освободител" 63


"МАРИНА200" ЕООД Total
7/12/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
7/31/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/7/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/8/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/9/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/12/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/12/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/16/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
ЕТ "МАРИН МАРИНОВ" Total

7/1/2019 V1237 "ДАРИ" ЕООД гр. Търговище, ул. "Здравец" 35


"ДАРИ" ЕООД Total

Шифър на
Дата Име на клиент Адрес
клиент

Шифър на
Дата Име на клиент Адрес
клиент

8/16/2019 B2312 ЕТ "ИВАЙЛО56" гр. Велико Търново, ул. "Петко Тодоров" 3А


8/7/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
8/12/2019 B2315 ЕТ "МАРИН МАРИНОгр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95
Данни за поръчките към Thursday.02-April-2020 г.

Поръчано Стойност според Стойност на Стойност на


Град количество месец поръчката поръчката
месеца
(кв.м.) (без ДДС) (с ДДС)
гр. Белослав 316 кв.м. 8 41,104.17 лв. 23,700.00 лв. 28,440.00 лв.
316 кв.м.
гр. Белослав 310 кв.м. 7 37,300.94 лв. 23,250.00 лв. 27,900.00 лв.
гр. Белослав 367 кв.м. 7 44,159.50 лв. 27,525.00 лв. 33,030.00 лв.
гр. Белослав 842 кв.м. 7 101,314.16 лв. 63,150.00 лв. 75,780.00 лв.
гр. Белослав 18 кв.м. 8 2,341.38 лв. 1,350.00 лв. 1,620.00 лв.
гр. Белослав 200 кв.м. 8 26,015.30 лв. 15,000.00 лв. 18,000.00 лв.
1737 кв.м.
гр. Белослав Tota 2053 кв.м.
гр. Бургас 200 кв.м. 7 24,065.12 лв. 15,000.00 лв. 18,000.00 лв.
гр. Бургас 800 кв.м. 7 96,260.48 лв. 60,000.00 лв. 72,000.00 лв.
гр. Бургас 98 кв.м. 7 11,791.91 лв. 7,350.00 лв. 8,820.00 лв.
гр. Бургас 715 кв.м. 7 86,032.80 лв. 53,625.00 лв. 64,350.00 лв.
гр. Бургас 139 кв.м. 8 18,080.63 лв. 10,425.00 лв. 12,510.00 лв.
1952 кв.м.
гр. Бургас Total 1952 кв.м.
гр. Варна 139 кв.м. 7 16,725.26 лв. 10,425.00 лв. 12,510.00 лв.
гр. Варна 102 кв.м. 7 12,273.21 лв. 7,650.00 лв. 9,180.00 лв.
241 кв.м.
гр. Варна 36 кв.м. 7 4,331.72 лв. 2,700.00 лв. 3,240.00 лв.
гр. Варна 278 кв.м. 8 36,161.27 лв. 20,850.00 лв. 25,020.00 лв.
гр. Варна 290 кв.м. 10 0.00 лв. 21,750.00 лв. 26,100.00 лв.
604 кв.м.
гр. Варна 63 кв.м. 7 7,580.51 лв. 4,725.00 лв. 5,670.00 лв.
гр. Варна 754 кв.м. 7 90,725.50 лв. 56,550.00 лв. 67,860.00 лв.
гр. Варна 400 кв.м. 8 52,030.60 лв. 30,000.00 лв. 36,000.00 лв.
гр. Варна 322 кв.м. 8 41,884.63 лв. 24,150.00 лв. 28,980.00 лв.
гр. Варна 420 кв.м. 8 54,632.13 лв. 31,500.00 лв. 37,800.00 лв.
1959 кв.м.
гр. Варна 165 кв.м. 7 19,853.72 лв. 12,375.00 лв. 14,850.00 лв.
165 кв.м.
гр. Варна Total 2969 кв.м.
гр. Велико Търно 153 кв.м. 7 18,409.82 лв. 11,475.00 лв. 13,770.00 лв.
153 кв.м.
гр. Велико Търно 800 кв.м. 8 104,061.20 лв. 60,000.00 лв. 72,000.00 лв.
800 кв.м.
гр. Велико Търно 953 кв.м.
гр. Пловдив 600 кв.м. 7 72,195.36 лв. 45,000.00 лв. 54,000.00 лв.
гр. Пловдив 515 кв.м. 8 66,989.40 лв. 38,625.00 лв. 46,350.00 лв.
1115 кв.м.
гр. Пловдив Tota 1115 кв.м.
гр. Русе 120 кв.м. 7 14,439.07 лв. 9,000.00 лв. 10,800.00 лв.
120 кв.м.
гр. Русе Total 120 кв.м.
гр. София 200 кв.м. 8 26,015.30 лв. 15,000.00 лв. 18,000.00 лв.
200 кв.м.
гр. София 900 кв.м. 7 108,293.04 лв. 67,500.00 лв. 81,000.00 лв.
гр. София 600 кв.м. 7 72,195.36 лв. 45,000.00 лв. 54,000.00 лв.
гр. София 765 кв.м. 8 99,508.52 лв. 57,375.00 лв. 68,850.00 лв.
гр. София 320 кв.м. 8 41,624.48 лв. 24,000.00 лв. 28,800.00 лв.
гр. София 20 кв.м. 8 2,601.53 лв. 1,500.00 лв. 1,800.00 лв.
гр. София 310 кв.м. 8 40,323.72 лв. 23,250.00 лв. 27,900.00 лв.
гр. София 960 кв.м. 8 124,873.44 лв. 72,000.00 лв. 86,400.00 лв.
гр. София 25 кв.м. 8 3,251.91 лв. 1,875.00 лв. 2,250.00 лв.
3900 кв.м.
гр. София Total 4100 кв.м.
гр. Търговище 218 кв.м. 7 26,230.98 лв. 16,350.00 лв. 19,620.00 лв.
218 кв.м.
гр. Търговище To 218 кв.м.
Grand Total 13480 кв.м.

40004 кв.м.
39744 кв.м.

51

Поръчано Стойност на Стойност на


Стойност според
Град количество месец поръчката поръчката
месеца
(кв.м.) (без ДДС) (с ДДС)
>600 8

Поръчано Стойност на Стойност на


Стойност според
Град количество месец поръчката поръчката
месеца
(кв.м.) (без ДДС) (с ДДС)
гр. Велико Търно 800 кв.м. 8 104,061.20 лв. 60,000.00 лв. 72,000.00 лв.
гр. София 765 кв.м. 8 99,508.52 лв. 57,375.00 лв. 68,850.00 лв.
гр. София 960 кв.м. 8 124,873.44 лв. 72,000.00 лв. 86,400.00 лв.
75.00 лв.

% % Отстъпка Стойност на Крайна сума


отстъпката за плащане Платена
Отстъпка VLOOKUP
(в лв.) (в лв.) 20%
5% 5% Не

5% 5% Не
10% 10% Не
15% 15% Да
2% 2% Да
5% 5% Да

5% 5% Не
15% 15% Не
2% 2% Не
15% 15% Да
5% 5% Не

5% 5% Да
2% 2% Не

2% 2% Да
5% 5% Не
5% 5% Да

2% 2% Не
15% 15% Да
10% 10% Не
5% 5% Не
10% 10% Не

5% 5% Да

5% 5% Да

15% 15% Да

15% 15% Да
10% 10% Да

5% 5% Да
5% 5% Да

15% 15% Да
15% 15% Да
15% 15% Не
5% 5% Не
2% 2% Да
5% 5% Да
15% 15% Не
2% 2% Да

5% 5% Да

% % Отстъпка Стойност на Крайна сума


отстъпката за плащане Платена
Отстъпка VLOOKUP
(в лв.) (в лв.)

% % Отстъпка Стойност на Крайна сума


отстъпката за плащане Платена
Отстъпка VLOOKUP
(в лв.) (в лв.)
15% 15% Да
15% 15% Не
15% 15% Не
Решете следните задачи:
Да се допълни заглавието на таблицата с днешната дата.
Да се форматират клетките по подходящ начин.
Чрез използване на подходящи функции и формули да се
попълнят липсващите данни на лист "Поръчки".
За изчисляване стойността на поръчката се използва
цената за съответния месец (лист "Цени").
Процентът на отстъпката зависи от стойността на
поръчката:
до 9 999 лв. - 2%
от 10 000 лв. до 29 999 лв. - 5%
от 30 000 до 49 999 - 10%
над 50 000 лв. - 15 %
Дата - multiple -

Data
Град Sum - Стойност на поръчката (с ДДС) Sum - Стойност на поръчката (без ДДС)
гр. Белослав 27900 23250
гр. Бургас 18000 15000
гр. Варна 33030 27525
гр. Русе 10800 9000
гр. Търговище 19620 16350
Total Result 109350 91125

Поръчано кол-во по гр.


35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
Град гр. Белослав гр. Бургас гр. Варна гр. Русе гр. Търго
гр. Русе гр. Търговище
Град гр. Варна

Data
Име на клиент Sum - Поръчано количество (кв.м.) Sum - Стойност на поръчката (с ДДС)
"АДРЕС" ООД 241 21690
"ЕКСПРЕС" ЕООД 604 54360
"КРИСТА" ООД 1959 176310
"ХРИСТЕРА" ООД 165 14850
Total Result 2969 267210
0 2%
10000 5%
30000 10%
50000 15%
Цена в лв. за кв. м. (без
Месец
ДДС)

7 120.33 лв.
8 130.08 лв.
Шифър на Вид на клиента
Управител Наименование на клиент
клиент ЕТ/ООД/ЕООД
A3211 М. Станчева "АДРЕС" ООД A ООД
A3212 Кр. Василева "КРИСТА" ООД A ООД
A3213 Д. Овчаров "МАРКЕТ" ООД A ООД
B2312 Ив. Ованов ЕТ "ИВАЙЛО56" B ЕТ
B2313 Н. Иванов ЕТ "НИКОЛАЙ ИВАНОВ" B ЕТ
B2314 Ст.Венев ЕТ "ВАЛЕНСИЯ" B ЕТ
B2315 М. Маринов ЕТ "МАРИН МАРИНОВ" B ЕТ
V1235 М. Димитрова "МАРИНА200" ЕООД V ЕООД
V1236 Ив. Стоянова "ЕКСПРЕС" ЕООД V ЕООД
A3214 Х. Христов "ХРИСТЕРА" ООД A ООД
A3215 М. Панайотов "МИМОЗА" ООД A ООД
B2316 Д. Чомаков ЕТ "ЧОМАКОВ08" B ЕТ
V1237 М. Костов "ДАРИ" ЕООД V ЕООД
V1238 Е. Димитрова "МАКСИМ" ЕООД V ЕООД
Общо поръчано
Адрес Брой поръчки
количество (кв.м.)
гр. Варна, бул. "Сливница" 147 241 кв.м. 2
гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 77 1959 кв.м. 5
гр. Бургас, ул. "Топола" 125 1952 кв.м. 5
гр. Велико Търново, ул. "Петко Тодоров" 3А 800 кв.м. 1
гр. Пловдив, ул. "Хайдушка" 12 1115 кв.м. 2
гр. Белослав, ул. "Победа" 88 1737 кв.м. 5
гр. София, ул. "Св. Патриарх Евтимий" 95 3900 кв.м. 8
гр. София, бул. "Цар Освободител" 63 200 кв.м. 1
гр. Варна, ул. "Роза" 12 604 кв.м. 3
гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев" 116 165 кв.м. 1
гр. Велико Търново, ул. "Захари Стоянов" 19 153 кв.м. 1
гр. Русе, ул. "Дунав" 65 120 кв.м. 1
гр. Търговище, ул. "Здравец" 35 218 кв.м. 1
гр. Белослав, ул. "Добри Чинтулов" 6 316 кв.м. 1

963 кв.м. 8
Чрез подходяща функция да се изчисли общото
поръчано количество от всеки клиент.