Вы находитесь на странице: 1из 30

Школа: Техничка школа Никола Тесла, Шид

Директор: Јово Дрезга


Разреднo одељењe: III 4
Одељењски старешина: ВЛАДИМИР САБО
Наставни предмет: Практична настава (вежбе)
Наставник:

Датум Дан Час Група Рбр


6. 9. 2018. чет 1 1
6. 9. 2018. чет 2 2
6. 9. 2018. чет 3 3
6. 9. 2018. чет 4 4
6. 9. 2018. чет 5 5
6. 9. 2018. чет 6 6
6. 9. 2018. чет 7 7
7. 9. 2018. пет 1 8
7. 9. 2018. пет 2 9
7. 9. 2018. пет 3 10
7. 9. 2018. пет 4 11
7. 9. 2018. пет 5 12
7. 9. 2018. пет 6 13
7. 9. 2018. пет 7 14
13. 9. 2018. чет 1 15
13. 9. 2018. чет 2 16
13. 9. 2018. чет 3 17
13. 9. 2018. чет 4 18
13. 9. 2018. чет 5 19
13. 9. 2018. чет 6 20
13. 9. 2018. чет 7 21
14. 9. 2018. пет 1 22
14. 9. 2018. пет 2 23
14. 9. 2018. пет 3 24
14. 9. 2018. пет 4 25
14. 9. 2018. пет 5 26
14. 9. 2018. пет 6 27
14. 9. 2018. пет 7 28
20. 9. 2018. чет 1 29
20. 9. 2018. чет 2 30
20. 9. 2018. чет 3 31
20. 9. 2018. чет 4 32
20. 9. 2018. чет 5 33
20. 9. 2018. чет 6 34
20. 9. 2018. чет 7 35
21. 9. 2018. пет 1 36
21. 9. 2018. пет 2 37
21. 9. 2018. пет 3 38
21. 9. 2018. пет 4 39
21. 9. 2018. пет 5 40
21. 9. 2018. пет 6 41
21. 9. 2018. пет 7 42
27. 9. 2018. чет 1 43
27. 9. 2018. чет 2 44
27. 9. 2018. чет 3 45
27. 9. 2018. чет 4 46
27. 9. 2018. чет 5 47
27. 9. 2018. чет 6 48
27. 9. 2018. чет 7 49
28. 9. 2018. пет 1 50
28. 9. 2018. пет 2 51
28. 9. 2018. пет 3 52
28. 9. 2018. пет 4 53
28. 9. 2018. пет 5 54
28. 9. 2018. пет 6 55
28. 9. 2018. пет 7 56
4. 10. 2018. чет 1 57
4. 10. 2018. чет 2 58
4. 10. 2018. чет 3 59
4. 10. 2018. чет 4 60
4. 10. 2018. чет 5 61
4. 10. 2018. чет 6 62
4. 10. 2018. чет 7 63
5. 10. 2018. пет 1 64
5. 10. 2018. пет 2 65
5. 10. 2018. пет 3 66
5. 10. 2018. пет 4 67
5. 10. 2018. пет 5 68
5. 10. 2018. пет 6 69
5. 10. 2018. пет 7 70
11. 10. 2018. чет 1 71
11. 10. 2018. чет 2 72
11. 10. 2018. чет 3 73
11. 10. 2018. чет 4 74
11. 10. 2018. чет 5 75
11. 10. 2018. чет 6 76
11. 10. 2018. чет 7 77
12. 10. 2018. пет 1 78
12. 10. 2018. пет 2 79
12. 10. 2018. пет 3 80
12. 10. 2018. пет 4 81
12. 10. 2018. пет 5 82
12. 10. 2018. пет 6 83
12. 10. 2018. пет 7 84
18. 10. 2018. чет 1 85
18. 10. 2018. чет 2 86
18. 10. 2018. чет 3 87
18. 10. 2018. чет 4 88
18. 10. 2018. чет 5 89
18. 10. 2018. чет 6 90
18. 10. 2018. чет 7 91
19. 10. 2018. пет 1 92
19. 10. 2018. пет 2 93
19. 10. 2018. пет 3 94
19. 10. 2018. пет 4 95
19. 10. 2018. пет 5 96
19. 10. 2018. пет 6 97
19. 10. 2018. пет 7 98
25. 10. 2018. чет 1 99
25. 10. 2018. чет 2 100
25. 10. 2018. чет 3 101
25. 10. 2018. чет 4 102
25. 10. 2018. чет 5 103
25. 10. 2018. чет 6 104
25. 10. 2018. чет 7 105
26. 10. 2018. пет 1 106
26. 10. 2018. пет 2 107
26. 10. 2018. пет 3 108
26. 10. 2018. пет 4 109
26. 10. 2018. пет 5 110
26. 10. 2018. пет 6 111
26. 10. 2018. пет 7 112
1. 11. 2018. чет 1 113
1. 11. 2018. чет 2 114
1. 11. 2018. чет 3 115
1. 11. 2018. чет 4 116
1. 11. 2018. чет 5 117
1. 11. 2018. чет 6 118
1. 11. 2018. чет 7 119
2. 11. 2018. пет 1 120
2. 11. 2018. пет 2 121
2. 11. 2018. пет 3 122
2. 11. 2018. пет 4 123
2. 11. 2018. пет 5 124
2. 11. 2018. пет 6 125
2. 11. 2018. пет 7 126
8. 11. 2018. чет 1 127
8. 11. 2018. чет 2 128
8. 11. 2018. чет 3 129
8. 11. 2018. чет 4 130
8. 11. 2018. чет 5 131
8. 11. 2018. чет 6 132
8. 11. 2018. чет 7 133
9. 11. 2018. пет 1 134
9. 11. 2018. пет 2 135
9. 11. 2018. пет 3 136
9. 11. 2018. пет 4 137
9. 11. 2018. пет 5 138
9. 11. 2018. пет 6 139
9. 11. 2018. пет 7 140
15. 11. 2018. чет 1 141
15. 11. 2018. чет 2 142
15. 11. 2018. чет 3 143
15. 11. 2018. чет 4 144
15. 11. 2018. чет 5 145
15. 11. 2018. чет 6 146
15. 11. 2018. чет 7 147
16. 11. 2018. пет 1 148
16. 11. 2018. пет 2 149
16. 11. 2018. пет 3 150
16. 11. 2018. пет 4 151
16. 11. 2018. пет 5 152
16. 11. 2018. пет 6 153
16. 11. 2018. пет 7 154
22. 11. 2018. чет 1 155
22. 11. 2018. чет 2 156
22. 11. 2018. чет 3 157
22. 11. 2018. чет 4 158
22. 11. 2018. чет 5 159
22. 11. 2018. чет 6 160
22. 11. 2018. чет 7 161
23. 11. 2018. пет 1 162
23. 11. 2018. пет 2 163
23. 11. 2018. пет 3 164
23. 11. 2018. пет 4 165
23. 11. 2018. пет 5 166
23. 11. 2018. пет 6 167
23. 11. 2018. пет 7 168
29. 11. 2018. чет 1 169
29. 11. 2018. чет 2 170
29. 11. 2018. чет 3 171
29. 11. 2018. чет 4 172
29. 11. 2018. чет 5 173
29. 11. 2018. чет 6 174
29. 11. 2018. чет 7 175
30. 11. 2018. пет 1 176
30. 11. 2018. пет 2 177
30. 11. 2018. пет 3 178
30. 11. 2018. пет 4 179
30. 11. 2018. пет 5 180
30. 11. 2018. пет 6 181
30. 11. 2018. пет 7 182
6. 12. 2018. чет 1 183
6. 12. 2018. чет 2 184
6. 12. 2018. чет 3 185
6. 12. 2018. чет 4 186
6. 12. 2018. чет 5 187
6. 12. 2018. чет 6 188
6. 12. 2018. чет 7 189
7. 12. 2018. пет 1 190
7. 12. 2018. пет 2 191
7. 12. 2018. пет 3 192
7. 12. 2018. пет 4 193
7. 12. 2018. пет 5 194
7. 12. 2018. пет 6 195
7. 12. 2018. пет 7 196
13. 12. 2018. чет 1 197
13. 12. 2018. чет 2 198
13. 12. 2018. чет 3 199
13. 12. 2018. чет 4 200
13. 12. 2018. чет 5 201
13. 12. 2018. чет 6 202
13. 12. 2018. чет 7 203
14. 12. 2018. пет 1 204
14. 12. 2018. пет 2 205
14. 12. 2018. пет 3 206
14. 12. 2018. пет 4 207
14. 12. 2018. пет 5 208
14. 12. 2018. пет 6 209
14. 12. 2018. пет 7 210
20. 12. 2018. чет 1 211
20. 12. 2018. чет 2 212
20. 12. 2018. чет 3 213
20. 12. 2018. чет 4 214
20. 12. 2018. чет 5 215
20. 12. 2018. чет 6 216
20. 12. 2018. чет 7 217
21. 12. 2018. пет 1 218
21. 12. 2018. пет 2 219
21. 12. 2018. пет 3 220
21. 12. 2018. пет 4 221
21. 12. 2018. пет 5 222
21. 12. 2018. пет 6 223
21. 12. 2018. пет 7 224
17. 1. 2019. чет 1 225
17. 1. 2019. чет 2 226
17. 1. 2019. чет 3 227
17. 1. 2019. чет 4 228
17. 1. 2019. чет 5 229
17. 1. 2019. чет 6 230
17. 1. 2019. чет 7 231
18. 1. 2019. пет 1 232
18. 1. 2019. пет 2 233
18. 1. 2019. пет 3 234
18. 1. 2019. пет 4 235
18. 1. 2019. пет 5 236
18. 1. 2019. пет 6 237
18. 1. 2019. пет 7 238
19. 1. 2019. суб 1 239
19. 1. 2019. суб 2 240
19. 1. 2019. суб 3 241
19. 1. 2019. суб 4 242
19. 1. 2019. суб 5 243
19. 1. 2019. суб 6 244
19. 1. 2019. суб 7 245
24. 1. 2019. чет 1 246
24. 1. 2019. чет 2 247
24. 1. 2019. чет 3 248
24. 1. 2019. чет 4 249
24. 1. 2019. чет 5 250
24. 1. 2019. чет 6 251
24. 1. 2019. чет 7 252
25. 1. 2019. пет 1 253
25. 1. 2019. пет 2 254
25. 1. 2019. пет 3 255
25. 1. 2019. пет 4 256
25. 1. 2019. пет 5 257
25. 1. 2019. пет 6 258
25. 1. 2019. пет 7 259
31. 1. 2019. чет 1 260
31. 1. 2019. чет 2 261
31. 1. 2019. чет 3 262
31. 1. 2019. чет 4 263
31. 1. 2019. чет 5 264
31. 1. 2019. чет 6 265
31. 1. 2019. чет 7 266
1. 2. 2019. пет 1 267
1. 2. 2019. пет 2 268
1. 2. 2019. пет 3 269
1. 2. 2019. пет 4 270
1. 2. 2019. пет 5 271
1. 2. 2019. пет 6 272
1. 2. 2019. пет 7 273
7. 2. 2019. чет 1 274
7. 2. 2019. чет 2 275
7. 2. 2019. чет 3 276
7. 2. 2019. чет 4 277
7. 2. 2019. чет 5 278
7. 2. 2019. чет 6 279
7. 2. 2019. чет 7 280
8. 2. 2019. пет 1 281
8. 2. 2019. пет 2 282
8. 2. 2019. пет 3 283
8. 2. 2019. пет 4 284
8. 2. 2019. пет 5 285
8. 2. 2019. пет 6 286
8. 2. 2019. пет 7 287
14. 2. 2019. чет 1 288
14. 2. 2019. чет 2 289
14. 2. 2019. чет 3 290
14. 2. 2019. чет 4 291
14. 2. 2019. чет 5 292
14. 2. 2019. чет 6 293
14. 2. 2019. чет 7 294
28. 2. 2019. чет 1 295
28. 2. 2019. чет 2 296
28. 2. 2019. чет 3 297
28. 2. 2019. чет 4 298
28. 2. 2019. чет 5 299
28. 2. 2019. чет 6 300
28. 2. 2019. чет 7 301
28. 2. 2019. чет 8 302
1. 3. 2019. пет 1 303
1. 3. 2019. пет 2 304
1. 3. 2019. пет 3 305
1. 3. 2019. пет 4 306
1. 3. 2019. пет 5 307
1. 3. 2019. пет 6 308
1. 3. 2019. пет 7 309
1. 3. 2019. пет 8 310
7. 3. 2019. чет 1 311
7. 3. 2019. чет 2 312
7. 3. 2019. чет 3 313
7. 3. 2019. чет 4 314
7. 3. 2019. чет 5 315
7. 3. 2019. чет 6 316
7. 3. 2019. чет 7 317
7. 3. 2019. чет 8 318
8. 3. 2019. пет 1 319
8. 3. 2019. пет 2 320
8. 3. 2019. пет 3 321
8. 3. 2019. пет 4 322
8. 3. 2019. пет 5 323
8. 3. 2019. пет 6 324
8. 3. 2019. пет 7 325
8. 3. 2019. пет 8 326
14. 3. 2019. чет 0 327
14. 3. 2019. чет 1 328
14. 3. 2019. чет 2 329
14. 3. 2019. чет 3 330
14. 3. 2019. чет 4 331
14. 3. 2019. чет 5 332
14. 3. 2019. чет 6 333
14. 3. 2019. чет 7 334
15. 3. 2019. пет 0 335
15. 3. 2019. пет 1 336
15. 3. 2019. пет 2 337
15. 3. 2019. пет 3 338
15. 3. 2019. пет 4 339
15. 3. 2019. пет 5 340
15. 3. 2019. пет 6 341
15. 3. 2019. пет 7 342
21. 3. 2019. чет 0 343
21. 3. 2019. чет 1 344
21. 3. 2019. чет 2 345
21. 3. 2019. чет 3 346
21. 3. 2019. чет 4 347
21. 3. 2019. чет 5 348
21. 3. 2019. чет 6 349
21. 3. 2019. чет 7 350
22. 3. 2019. пет 0 351
22. 3. 2019. пет 1 352
22. 3. 2019. пет 2 353
22. 3. 2019. пет 3 354
22. 3. 2019. пет 4 355
22. 3. 2019. пет 5 356
22. 3. 2019. пет 6 357
22. 3. 2019. пет 7 358
28. 3. 2019. чет 1 359
28. 3. 2019. чет 2 360
28. 3. 2019. чет 3 361
28. 3. 2019. чет 4 362
28. 3. 2019. чет 5 363
28. 3. 2019. чет 6 364
28. 3. 2019. чет 7 365
28. 3. 2019. чет 8 366
29. 3. 2019. пет 1 367
29. 3. 2019. пет 2 368
29. 3. 2019. пет 3 369
29. 3. 2019. пет 4 370
29. 3. 2019. пет 5 371
29. 3. 2019. пет 6 372
29. 3. 2019. пет 7 373
29. 3. 2019. пет 8 374
4. 4. 2019. чет 1 375
4. 4. 2019. чет 2 376
4. 4. 2019. чет 3 377
4. 4. 2019. чет 4 378
4. 4. 2019. чет 5 379
4. 4. 2019. чет 6 380
4. 4. 2019. чет 7 381
4. 4. 2019. чет 8 382
5. 4. 2019. пет 1 383
5. 4. 2019. пет 2 384
5. 4. 2019. пет 3 385
5. 4. 2019. пет 4 386
5. 4. 2019. пет 5 387
5. 4. 2019. пет 6 388
5. 4. 2019. пет 7 389
5. 4. 2019. пет 8 390
11. 4. 2019. чет 0 391
11. 4. 2019. чет 1 392
11. 4. 2019. чет 2 393
11. 4. 2019. чет 3 394
11. 4. 2019. чет 4 395
11. 4. 2019. чет 5 396
11. 4. 2019. чет 6 397
11. 4. 2019. чет 7 398
12. 4. 2019. пет 0 399
12. 4. 2019. пет 1 400
12. 4. 2019. пет 2 401
12. 4. 2019. пет 3 402
12. 4. 2019. пет 4 403
12. 4. 2019. пет 5 404
12. 4. 2019. пет 6 405
12. 4. 2019. пет 7 406
18. 4. 2019. чет 1 407
18. 4. 2019. чет 2 408
18. 4. 2019. чет 3 409
18. 4. 2019. чет 4 410
18. 4. 2019. чет 5 411
18. 4. 2019. чет 6 412
18. 4. 2019. чет 7 413
3. 5. 2019. пет 1 414
3. 5. 2019. пет 2 415
3. 5. 2019. пет 3 416
3. 5. 2019. пет 4 417
3. 5. 2019. пет 5 418
3. 5. 2019. пет 6 419
3. 5. 2019. пет 7 420
9. 5. 2019. чет 1 421
9. 5. 2019. чет 2 422
9. 5. 2019. чет 3 423
9. 5. 2019. чет 4 424
9. 5. 2019. чет 5 425
9. 5. 2019. чет 6 426
9. 5. 2019. чет 7 427
10. 5. 2019. пет 1 428
10. 5. 2019. пет 2 429
10. 5. 2019. пет 3 430
10. 5. 2019. пет 4 431
10. 5. 2019. пет 5 432
10. 5. 2019. пет 6 433
10. 5. 2019. пет 7 434
16. 5. 2019. чет 1 435
16. 5. 2019. чет 2 436
16. 5. 2019. чет 3 437
16. 5. 2019. чет 4 438
16. 5. 2019. чет 5 439
16. 5. 2019. чет 6 440
16. 5. 2019. чет 7 441
17. 5. 2019. пет 1 442
17. 5. 2019. пет 2 443
17. 5. 2019. пет 3 444
17. 5. 2019. пет 4 445
17. 5. 2019. пет 5 446
17. 5. 2019. пет 6 447
17. 5. 2019. пет 7 448
Наставна јединица (Белешка са часа)
Мере безбедности приликом рада насистему паљења утврђивање тренутног стањасистема паљења мототестером
Мере безбедности приликом рада насистему паљења утврђивање тренутног стањасистема паљења мототестером
Мере безбедности приликом рада насистему паљења утврђивање тренутног стањасистема паљења мототестером
Мере безбедности приликом рада насистему паљења утврђивање тренутног стањасистема паљења мототестером
Мере безбедности приликом рада насистему паљења утврђивање тренутног стањасистема паљења мототестером
Мере безбедности приликом рада насистему паљења утврђивање тренутног стањасистема паљења мототестером
Мере безбедности приликом рада насистему паљења утврђивање тренутног стањасистема паљења мототестером
Анализа облика варнице провера свећица и топлотне вредности
Анализа облика варнице провера свећица и топлотне вредности
Анализа облика варнице провера свећица и топлотне вредности
Анализа облика варнице провера свећица и топлотне вредности
Анализа облика варнице провера свећица и топлотне вредности
Анализа облика варнице провера свећица и топлотне вредности
Анализа облика варнице провера свећица и топлотне вредности
Провера батериског система паљења са платинама и класичног електронског система паљења
Провера батериског система паљења са платинама и класичног електронског система паљења
Провера батериског система паљења са платинама и класичног електронског система паљења
Провера батериског система паљења са платинама и класичног електронског система паљења
Провера батериског система паљења са платинама и класичног електронског система паљења
Провера батериског система паљења са платинама и класичног електронског система паљења
Провера батериског система паљења са платинама и класичног електронског система паљења
Специфићности дијагностике кварова рачунси управљаних система паљења
Специфићности дијагностике кварова рачунси управљаних система паљења
Специфићности дијагностике кварова рачунси управљаних система паљења
Специфићности дијагностике кварова рачунси управљаних система паљења
Специфићности дијагностике кварова рачунси управљаних система паљења
Специфићности дијагностике кварова рачунси управљаних система паљења
Специфићности дијагностике кварова рачунси управљаних система паљења
Двоварннична бобине , дијагностика исправности
Двоварннична бобине , дијагностика исправности
Двоварннична бобине , дијагностика исправности
Двоварннична бобине , дијагностика исправности
Двоварннична бобине , дијагностика исправности
Двоварннична бобине , дијагностика исправности
Двоварннична бобине , дијагностика исправности
Мере безбедности приликом рада на систему убризгавања , мерење притиска убризгавања
Мере безбедности приликом рада на систему убризгавања , мерење притиска убризгавања
Мере безбедности приликом рада на систему убризгавања , мерење притиска убризгавања
Мере безбедности приликом рада на систему убризгавања , мерење притиска убризгавања
Мере безбедности приликом рада на систему убризгавања , мерење притиска убризгавања
Мере безбедности приликом рада на систему убризгавања , мерење притиска убризгавања
Мере безбедности приликом рада на систему убризгавања , мерење притиска убризгавања
Специфичности дијагностике на системиму механичког убризгавања
Специфичности дијагностике на системиму механичког убризгавања
Специфичности дијагностике на системиму механичког убризгавања
Специфичности дијагностике на системиму механичког убризгавања
Специфичности дијагностике на системиму механичког убризгавања
Специфичности дијагностике на системиму механичког убризгавања
Специфичности дијагностике на системиму механичког убризгавања
Специфичности дијагностике на систему убризгавања бензина
Специфичности дијагностике на систему убризгавања бензина
Специфичности дијагностике на систему убризгавања бензина
Специфичности дијагностике на систему убризгавања бензина
Специфичности дијагностике на систему убризгавања бензина
Специфичности дијагностике на систему убризгавања бензина
Специфичности дијагностике на систему убризгавања бензина
Специфичности дијагностике на системима убризгавања бензина
Специфичности дијагностике на системима убризгавања бензина
Специфичности дијагностике на системима убризгавања бензина
Специфичности дијагностике на системима убризгавања бензина
Специфичности дијагностике на системима убризгавања бензина
Специфичности дијагностике на системима убризгавања бензина
Специфичности дијагностике на системима убризгавања бензина
Провера стања катализатора
Провера стања катализатора
Провера стања катализатора
Провера стања катализатора
Провера стања катализатора
Провера стања катализатора
Провера стања катализатора
Опште мере безбедности
Опште мере безбедности
Опште мере безбедности
Опште мере безбедности
Опште мере безбедности
Опште мере безбедности
Опште мере безбедности
Специфичности система самодијагностике код рач. контролисаних система убризгавања дизела
Специфичности система самодијагностике код рач. контролисаних система убризгавања дизела
Специфичности система самодијагностике код рач. контролисаних система убризгавања дизела
Специфичности система самодијагностике код рач. контролисаних система убризгавања дизела
Специфичности система самодијагностике код рач. контролисаних система убризгавања дизела
Специфичности система самодијагностике код рач. контролисаних система убризгавања дизела
Специфичности система самодијагностике код рач. контролисаних система убризгавања дизела
Најчешћи кварови давача иакутатора код рачунских контролисаних система убризгавања дизела
Најчешћи кварови давача иакутатора код рачунских контролисаних система убризгавања дизела
Најчешћи кварови давача иакутатора код рачунских контролисаних система убризгавања дизела
Најчешћи кварови давача иакутатора код рачунских контролисаних система убризгавања дизела
Најчешћи кварови давача иакутатора код рачунских контролисаних система убризгавања дизела
Најчешћи кварови давача иакутатора код рачунских контролисаних система убризгавања дизела
Најчешћи кварови давача иакутатора код рачунских контролисаних система убризгавања дизела
Систем убризгавања дизела са заједничким водом спегифични проблеми
Систем убризгавања дизела са заједничким водом спегифични проблеми
Систем убризгавања дизела са заједничким водом спегифични проблеми
Систем убризгавања дизела са заједничким водом спегифични проблеми
Систем убризгавања дизела са заједничким водом спегифични проблеми
Систем убризгавања дизела са заједничким водом спегифични проблеми
Систем убризгавања дизела са заједничким водом спегифични проблеми
Систем убризгавања дизел пумпа - дизел, специфичи проблеми
Систем убризгавања дизел пумпа - дизел, специфичи проблеми
Систем убризгавања дизел пумпа - дизел, специфичи проблеми
Систем убризгавања дизел пумпа - дизел, специфичи проблеми
Систем убризгавања дизел пумпа - дизел, специфичи проблеми
Систем убризгавања дизел пумпа - дизел, специфичи проблеми
Систем убризгавања дизел пумпа - дизел, специфичи проблеми
Измена лежајева рукавца,главчина иосовиница
Измена лежајева рукавца,главчина иосовиница
Измена лежајева рукавца,главчина иосовиница
Измена лежајева рукавца,главчина иосовиница
Измена лежајева рукавца,главчина иосовиница
Измена лежајева рукавца,главчина иосовиница
Измена лежајева рукавца,главчина иосовиница
Контрола исправности и измена спона
Контрола исправности и измена спона
Контрола исправности и измена спона
Контрола исправности и измена спона
Контрола исправности и измена спона
Контрола исправности и измена спона
Контрола исправности и измена спона
Контрола исправности и измена спона
Контрола исправности и измена спона
Контрола исправности и измена спона
Контрола исправности и измена спона
Контрола исправности и измена спона
Контрола исправности и измена спона
Контрола исправности и измена спона
Дефектажа и поправка главе управљача и серво уређаја
Дефектажа и поправка главе управљача и серво уређаја
Дефектажа и поправка главе управљача и серво уређаја
Дефектажа и поправка главе управљача и серво уређаја
Дефектажа и поправка главе управљача и серво уређаја
Дефектажа и поправка главе управљача и серво уређаја
Дефектажа и поправка главе управљача и серво уређаја
Подешавање углова предњег трапа
Подешавање углова предњег трапа
Подешавање углова предњег трапа
Подешавање углова предњег трапа
Подешавање углова предњег трапа
Подешавање углова предњег трапа
Подешавање углова предњег трапа
Рад на командним полугама и систему за пренос снаге
Рад на командним полугама и систему за пренос снаге
Рад на командним полугама и систему за пренос снаге
Рад на командним полугама и систему за пренос снаге
Рад на командним полугама и систему за пренос снаге
Рад на командним полугама и систему за пренос снаге
Рад на командним полугама и систему за пренос снаге
Рад на командним полугама и систему за пренос снаге
Рад на командним полугама и систему за пренос снаге
Рад на командним полугама и систему за пренос снаге
Рад на командним полугама и систему за пренос снаге
Рад на командним полугама и систему за пренос снаге
Рад на командним полугама и систему за пренос снаге
Рад на командним полугама и систему за пренос снаге
Измена ламеле, корпе и потисног лежаја квачила
Измена ламеле, корпе и потисног лежаја квачила
Измена ламеле, корпе и потисног лежаја квачила
Измена ламеле, корпе и потисног лежаја квачила
Измена ламеле, корпе и потисног лежаја квачила
Измена ламеле, корпе и потисног лежаја квачила
Измена ламеле, корпе и потисног лежаја квачила
Измена ламеле ,корпе и потисног лежаја квачила
Измена ламеле ,корпе и потисног лежаја квачила
Измена ламеле ,корпе и потисног лежаја квачила
Измена ламеле ,корпе и потисног лежаја квачила
Измена ламеле ,корпе и потисног лежаја квачила
Измена ламеле ,корпе и потисног лежаја квачила
Измена ламеле ,корпе и потисног лежаја квачила
Подешавање слободног хода и контрола исправности елемената спојница
Подешавање слободног хода и контрола исправности елемената спојница
Подешавање слободног хода и контрола исправности елемената спојница
Подешавање слободног хода и контрола исправности елемената спојница
Подешавање слободног хода и контрола исправности елемената спојница
Подешавање слободног хода и контрола исправности елемената спојница
Подешавање слободног хода и контрола исправности елемената спојница
Подешавање слободног хода и контрола исправности елемената спојница
Подешавање слободног хода и контрола исправности елемената спојница
Подешавање слободног хода и контрола исправности елемената спојница
Подешавање слободног хода и контрола исправности елемената спојница
Подешавање слободног хода и контрола исправности елемената спојница
Подешавање слободног хода и контрола исправности елемената спојница
Подешавање слободног хода и контрола исправности елемената спојница
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Поправка командних полуга и подешавање хода полуга
Измена зупчаника синхрона, осигурача лежајева уљаних заптивки иканџастих спојница
Измена зупчаника синхрона, осигурача лежајева уљаних заптивки иканџастих спојница
Измена зупчаника синхрона, осигурача лежајева уљаних заптивки иканџастих спојница
Измена зупчаника синхрона, осигурача лежајева уљаних заптивки иканџастих спојница
Измена зупчаника синхрона, осигурача лежајева уљаних заптивки иканџастих спојница
Измена зупчаника синхрона, осигурача лежајева уљаних заптивки иканџастих спојница
Измена зупчаника синхрона, осигурача лежајева уљаних заптивки иканџастих спојница
Измена зупчаника синхрона осигурача лежајева уљаних заптивки и канџастих спојница
Измена зупчаника синхрона осигурача лежајева уљаних заптивки и канџастих спојница
Измена зупчаника синхрона осигурача лежајева уљаних заптивки и канџастих спојница
Измена зупчаника синхрона осигурача лежајева уљаних заптивки и канџастих спојница
Измена зупчаника синхрона осигурача лежајева уљаних заптивки и канџастих спојница
Измена зупчаника синхрона осигурача лежајева уљаних заптивки и канџастих спојница
Измена зупчаника синхрона осигурача лежајева уљаних заптивки и канџастих спојница
Измена зупчаника синхрона осигурача лежајева уљаних заптивки и кнџастих спојница
Измена зупчаника синхрона осигурача лежајева уљаних заптивки и кнџастих спојница
Измена зупчаника синхрона осигурача лежајева уљаних заптивки и кнџастих спојница
Измена зупчаника синхрона осигурача лежајева уљаних заптивки и кнџастих спојница
Измена зупчаника синхрона осигурача лежајева уљаних заптивки и кнџастих спојница
Измена зупчаника синхрона осигурача лежајева уљаних заптивки и кнџастих спојница
Измена зупчаника синхрона осигурача лежајева уљаних заптивки и кнџастих спојница
Измена зупчаника,осигурача,лежаја,уљаних заптивки и канџастих спојница
Измена зупчаника,осигурача,лежаја,уљаних заптивки и канџастих спојница
Измена зупчаника,осигурача,лежаја,уљаних заптивки и канџастих спојница
Измена зупчаника,осигурача,лежаја,уљаних заптивки и канџастих спојница
Измена зупчаника,осигурача,лежаја,уљаних заптивки и канџастих спојница
Измена зупчаника,осигурача,лежаја,уљаних заптивки и канџастих спојница
Измена зупчаника,осигурача,лежаја,уљаних заптивки и канџастих спојница
Прењсеци механичког склопа о9А. Акутатори рачунског управљачког система мењачао9.А
Прењсеци механичког склопа о9А. Акутатори рачунског управљачког система мењачао9.А
Прењсеци механичког склопа о9А. Акутатори рачунског управљачког система мењачао9.А
Прењсеци механичког склопа о9А. Акутатори рачунског управљачког система мењачао9.А
Прењсеци механичког склопа о9А. Акутатори рачунског управљачког система мењачао9.А
Прењсеци механичког склопа о9А. Акутатори рачунског управљачког система мењачао9.А
Прењсеци механичког склопа о9А. Акутатори рачунског управљачког система мењачао9.А
Измена зглобних преносника
Измена зглобних преносника
Измена зглобних преносника
Измена зглобних преносника
Измена зглобних преносника
Измена зглобних преносника
Измена зглобних преносника
Давачи,излазни и улазни сигнали рачунског управљачког система аутоматског мењача о9А.
Давачи,излазни и улазни сигнали рачунског управљачког система аутоматског мењача о9А.
Давачи,излазни и улазни сигнали рачунског управљачког система аутоматског мењача о9А.
Давачи,излазни и улазни сигнали рачунског управљачког система аутоматског мењача о9А.
Давачи,излазни и улазни сигнали рачунског управљачког система аутоматског мењача о9А.
Давачи,излазни и улазни сигнали рачунског управљачког система аутоматског мењача о9А.
Давачи,излазни и улазни сигнали рачунског управљачког система аутоматског мењача о9А.
Измена зглобних преносника
Измена зглобних преносника
Измена зглобних преносника
Измена зглобних преносника
Измена зглобних преносника
Измена зглобних преносника
Измена зглобних преносника
Измена крстастих преносника1
Измена крстастих преносника1
Измена крстастих преносника1
Измена крстастих преносника1
Измена крстастих преносника1
Измена крстастих преносника1
Измена крстастих преносника1
Измена хардијевих и хомокинетичких преносника
Измена хардијевих и хомокинетичких преносника
Измена хардијевих и хомокинетичких преносника
Измена хардијевих и хомокинетичких преносника
Измена хардијевих и хомокинетичких преносника
Измена хардијевих и хомокинетичких преносника
Измена хардијевих и хомокинетичких преносника
Измена вратила
Измена вратила
Измена вратила
Измена вратила
Измена вратила
Измена вратила
Измена вратила
Измена вратила
Измена вратила
Измена вратила
Измена вратила
Измена вратила
Измена вратила
Измена вратила
Поступак унакрсне измене точкова са и без резервног точка
Поступак унакрсне измене точкова са и без резервног точка
Поступак унакрсне измене точкова са и без резервног точка
Поступак унакрсне измене точкова са и без резервног точка
Поступак унакрсне измене точкова са и без резервног точка
Поступак унакрсне измене точкова са и без резервног точка
Поступак унакрсне измене точкова са и без резервног точка
Балансирање и правилно постављање точкова.
Балансирање и правилно постављање точкова.
Балансирање и правилно постављање точкова.
Балансирање и правилно постављање точкова.
Балансирање и правилно постављање точкова.
Балансирање и правилно постављање точкова.
Балансирање
Балансирање ии правилно
правилно постављање
постављање точкова.
точкова.
Надокнада 1.
Измена амортизера,гибњева,одбојника и торзионих полуга
Измена амортизера,гибњева,одбојника и торзионих полуга
Измена амортизера,гибњева,одбојника и торзионих полуга
Измена амортизера,гибњева,одбојника и торзионих полуга
Измена амортизера,гибњева,одбојника и торзионих полуга
Измена амортизера,гибњева,одбојника и торзионих полуга
Измена
Измена амортизера,гибњева,одбојника
амортизера,гибњева,одбојника и и торзионих
торзионих полуга
полуга
Надокнада 2.
Измена амортизера,гибњева,одбојника и торзионих полуга
Измена амортизера,гибњева,одбојника и торзионих полуга
Измена амортизера,гибњева,одбојника и торзионих полуга
Измена амортизера,гибњева,одбојника и торзионих полуга
Измена амортизера,гибњева,одбојника и торзионих полуга
Измена амортизера,гибњева,одбојника и торзионих полуга
Измена
Измена амортизера,гибњева,одбојника
амортизера,гибњева,одбојника и и торзионих
торзионих полуга
полуга
Надокнада 3.
Хидрауличка кочница. провера исправности система за кочење.
Хидрауличка кочница. провера исправности система за кочење.
Хидрауличка кочница. провера исправности система за кочење.
Хидрауличка кочница. провера исправности система за кочење.
Хидрауличка кочница. провера исправности система за кочење.
Хидрауличка кочница. провера исправности система за кочење.
Хидрауличка
Хидрауличка кочница.
кочница. провера
провера исправности
исправности система
система за
за кочење.
кочење.
Надокнада 4.
Хидрауличка кочница.Провера исправности система за кочење
Надокнада 5.
Хидрауличка кочница.Провера исправности система за кочење
Хидрауличка кочница.Провера исправности система за кочење
Хидрауличка кочница.Провера исправности система за кочење
Хидрауличка кочница.Провера исправности система за кочење
Хидрауличка кочница.Провера исправности система за кочење
Хидрауличка кочница.Провера исправности система за кочење
Хидрауличка кочница.Провера
Измена функционалних исправности система за кочење
облога,резервоара,полуга,гумица вентила,опруга и челичних ужади.
Надокнада 6.
Измена функционалних облога,резервоара,полуга,гумица вентила,опруга и челичних ужади.
Измена функционалних облога,резервоара,полуга,гумица вентила,опруга и челичних ужади.
Измена функционалних облога,резервоара,полуга,гумица вентила,опруга и челичних ужади.
Измена функционалних облога,резервоара,полуга,гумица вентила,опруга и челичних ужади.
Измена функционалних облога,резервоара,полуга,гумица вентила,опруга и челичних ужади.
Измена функционалних облога,резервоара,полуга,гумица вентила,опруга и челичних ужади.
Измена функционалних
Измена функционалних облога,резервоара,полуга,гумица
облога,резервоара,полуга,гумица вентила,опруга
вентила,опруга ичеличних
и челичнихужади.
ужади.
Надокнада 7.
Измена функционалних облога,резервоара,полуга,гумица вентила,опруга ичеличних ужади.
Измена функционалних облога,резервоара,полуга,гумица вентила,опруга ичеличних ужади.
Измена функционалних облога,резервоара,полуга,гумица вентила,опруга ичеличних ужади.
Измена функционалних облога,резервоара,полуга,гумица вентила,опруга ичеличних ужади.
Измена функционалних облога,резервоара,полуга,гумица вентила,опруга ичеличних ужади.
Измена функционалних облога,резервоара,полуга,гумица вентила,опруга ичеличних ужади.
Измена функционалних
Испуштање облога,резервоара,полуга,гумица
ваздуха из инсталације за кочење. вентила,опруга ичеличних ужади.
Надокнада 8.
Испуштање ваздуха из инсталације за кочење.
Испуштање ваздуха из инсталације за кочење.
Испуштање ваздуха из инсталације за кочење.
Испуштање ваздуха из инсталације за кочење.
Испуштање ваздуха из инсталације за кочење.
Испуштање ваздуха из инсталације за кочење.
Испуштање ваздуха из инсталације за кочење.
Ипуштање ваздуха из инсталације за кочење
Ипуштање ваздуха из инсталације за кочење
Ипуштање ваздуха из инсталације за кочење
Ипуштање ваздуха из инсталације за кочење
Ипуштање ваздуха из инсталације за кочење
Ипуштање ваздуха из инсталације за кочење
Ипуштање
Ипуштање ваздуха
ваздуха из
из инсталације
инсталације за
за кочење
кочење
Надокнада 9.
Подешавање кочница.Контрола подешавања и измена елемената на додатној опреми
Подешавање кочница.Контрола подешавања и измена елемената на додатној опреми
Подешавање кочница.Контрола подешавања и измена елемената на додатној опреми
Подешавање кочница.Контрола подешавања и измена елемената на додатној опреми
Подешавање кочница.Контрола подешавања и измена елемената на додатној опреми
Подешавање кочница.Контрола подешавања и измена елемената на додатној опреми
Подешавање
Подешавање кочница.Контрола
кочница.Контрола подешавања
подешавања и и измена
измена елемената
елемената на
на додатној
додатној опреми
опреми
Надокнада 10.
Подешавање кочница.Контрола.подешавање и измена елемената на додатној опреми. .
Подешавање кочница.Контрола.подешавање и измена елемената на додатној опреми. .
Подешавање кочница.Контрола.подешавање и измена елемената на додатној опреми. .
Подешавање кочница.Контрола.подешавање и измена елемената на додатној опреми. .
Подешавање кочница.Контрола.подешавање и измена елемената на додатној опреми. .
Подешавање кочница.Контрола.подешавање и измена елемената на додатној опреми. .
Подешавање
Подешавање кочница.Контрола.подешавање
кочница.Контрола.подешавање и и измена
измена елемената
елемената на
на додатној
додатној опреми.
опреми. ..
Надокнада 11.
Ваздушна кочница .Измена облога команди,вентила за кочење,разводних вентила,манжетни и полуга.
Ваздушна кочница .Измена облога команди,вентила за кочење,разводних вентила,манжетни и полуга.
Ваздушна кочница .Измена облога команди,вентила за кочење,разводних вентила,манжетни и полуга.
Ваздушна кочница .Измена облога команди,вентила за кочење,разводних вентила,манжетни и полуга.
Ваздушна кочница .Измена облога команди,вентила за кочење,разводних вентила,манжетни и полуга.
Ваздушна кочница .Измена облога команди,вентила за кочење,разводних вентила,манжетни и полуга.
Ваздушна кочница
Ваздушна кочница .Измена
.Измена облога
облога команди,вентила
команди,вентила за
за кочење,разводних
кочење,разводних вентила,манжетни
вентила,манжетни и
и полуга.
полуга.
Надокнада 12.
Ваздушна кочница .Измена облога команди,вентила за коченје разводних вентила,манжетни и полуга.
Надокнада 13.
Ваздушна кочница .Измена облога команди,вентила за коченје разводних вентила,манжетни и полуга.
Ваздушна кочница .Измена облога команди,вентила за коченје разводних вентила,манжетни и полуга.
Ваздушна кочница .Измена облога команди,вентила за коченје разводних вентила,манжетни и полуга.
Ваздушна кочница .Измена облога команди,вентила за коченје разводних вентила,манжетни и полуга.
Ваздушна кочница .Измена облога команди,вентила за коченје разводних вентила,манжетни и полуга.
Ваздушна кочница .Измена облога команди,вентила за коченје разводних вентила,манжетни и полуга.
Ваздушна
Ваздушна кочница .Изменаоблога
кочница.Измена облогакоманди,вентила
команди,вентилаза
закочење,разводних
коченје разводнихвентила,манжетни
вентила,манжетниииполуга.
полуга.
Надокнада 14.
Ваздушна кочница.Измена облога команди,вентила за кочење,разводних вентила,манжетни и полуга.
Ваздушна кочница.Измена облога команди,вентила за кочење,разводних вентила,манжетни и полуга.
Ваздушна кочница.Измена облога команди,вентила за кочење,разводних вентила,манжетни и полуга.
Ваздушна кочница.Измена облога команди,вентила за кочење,разводних вентила,манжетни и полуга.
Ваздушна кочница.Измена облога команди,вентила за кочење,разводних вентила,манжетни и полуга.
Ваздушна кочница.Измена облога команди,вентила за кочење,разводних вентила,манжетни и полуга.
Ваздушна кочница.Измена облога команди,вентила за кочење,разводних вентила,манжетни и полуга.
Принцип рада система против блокаде кочница,ABS система.Основни елементи ABS система.
Принцип рада система против блокаде кочница,ABS система.Основни елементи ABS система.
Принцип рада система против блокаде кочница,ABS система.Основни елементи ABS система.
Принцип рада система против блокаде кочница,ABS система.Основни елементи ABS система.
Принцип рада система против блокаде кочница,ABS система.Основни елементи ABS система.
Принцип рада система против блокаде кочница,ABS система.Основни елементи ABS система.
Принцип рада система против блокаде кочница,ABS система.Основни елементи ABS система.
Варијанта АБС система.Система са основним давачима и акутаторима-Bosch 5ABS/EDS/ASR
Варијанта АБС система.Система са основним давачима и акутаторима-Bosch 5ABS/EDS/ASR
Варијанта АБС система.Система са основним давачима и акутаторима-Bosch 5ABS/EDS/ASR
Варијанта АБС система.Система са основним давачима и акутаторима-Bosch 5ABS/EDS/ASR
Варијанта АБС система.Система са основним давачима и акутаторима-Bosch 5ABS/EDS/ASR
Варијанта АБС система.Система са основним давачима и акутаторима-Bosch 5ABS/EDS/ASR
Варијанта АБС система.Система са основним давачима и акутаторима-Bosch 5ABS/EDS/ASR
Сервисни преглед моторних возила према упуству за одржавање,први,други и трећи сервис.
Сервисни преглед моторних возила према упуству за одржавање,први,други и трећи сервис.
Сервисни преглед моторних возила према упуству за одржавање,први,други и трећи сервис.
Сервисни преглед моторних возила према упуству за одржавање,први,други и трећи сервис.
Сервисни преглед моторних возила према упуству за одржавање,први,други и трећи сервис.
Сервисни преглед моторних возила према упуству за одржавање,први,други и трећи сервис.
Сервисни преглед моторних возила према упуству за одржавање,први,други и трећи сервис.
Технички преглед моторних возила.
Технички преглед моторних возила.
Технички преглед моторних возила.
Технички преглед моторних возила.
Технички преглед моторних возила.
Технички преглед моторних возила.
Технички преглед моторних возила.
Радови обухваћени правилником о вршењу техничког прегледа моторних возила и прикључних возила.
Радови обухваћени правилником о вршењу техничког прегледа моторних возила и прикључних возила.
Радови обухваћени правилником о вршењу техничког прегледа моторних возила и прикључних возила.
Радови обухваћени правилником о вршењу техничког прегледа моторних возила и прикључних возила.
Радови обухваћени правилником о вршењу техничког прегледа моторних возила и прикључних возила.
Радови обухваћени правилником о вршењу техничког прегледа моторних возила и прикључних возила.
Радови обухваћени правилником о вршењу техничког прегледа моторних возила и прикључних возила.
Радови обухваћени правилником о вршењу техничког прегледа моторних возила и прикључних возила
Радови обухваћени правилником о вршењу техничког прегледа моторних возила и прикључних возила
Радови обухваћени правилником о вршењу техничког прегледа моторних возила и прикључних возила
Радови обухваћени правилником о вршењу техничког прегледа моторних возила и прикључних возила
Радови обухваћени правилником о вршењу техничког прегледа моторних возила и прикључних возила
Радови обухваћени правилником о вршењу техничког прегледа моторних возила и прикључних возила
Радови обухваћени правилником о вршењу техничког прегледа моторних возила и прикључних возила
Врста часа Изостанци Наставник Време уноса
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 11:47
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 11:47
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 11:47
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 11:47
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 11:47
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 11:47
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 11:47
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 11:52
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 11:52
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 11:52
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 11:52
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 11:52
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 11:52
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 11:52
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:00
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:00
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:00
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:00
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:00
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:00
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:00
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:10
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:10
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:10
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:10
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:10
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:10
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:10
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:14
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:14
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:14
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:14
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:14
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:14
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:14
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:26
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:26
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:26
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:26
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:26
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:26
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:26
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:31
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:31
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:31
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:31
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:31
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:31
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:31
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:35
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:35
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:35
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:35
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:35
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:35
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:35
вежбање 3 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:42
вежбање 3 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:42
вежбање 3 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:42
вежбање 3 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:42
вежбање 3 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:42
вежбање 3 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:42
вежбање 3 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:42
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:50
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:50
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:50
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:50
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:50
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:50
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:50
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:54
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:54
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:54
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:54
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:54
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:54
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 12:54
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:00
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:00
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:00
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:00
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:00
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:00
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:00
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:06
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:06
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:06
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:06
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:06
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:06
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:06
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:10
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:10
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:10
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:10
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:10
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:10
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:10
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:17
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:17
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:17
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:17
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:17
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:17
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:17
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:22
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:22
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:22
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:22
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:22
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:22
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:22
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:26
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:26
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:26
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:26
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:26
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:26
вежбање 1 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:26
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:29
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:29
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:29
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:29
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:29
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:29
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:29
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:34
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:34
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:34
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:34
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:34
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:34
вежбање 2 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:34
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:38
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:38
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:38
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:38
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:38
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:38
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:38
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:42
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:42
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:42
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:42
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:42
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:42
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:42
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:44
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:44
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:44
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:44
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:44
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:44
вежбање 0 Н. Томанић 19. 11. 2018. 13:44
вежбање 2 Н. Томанић 22. 11. 2018. 10:29
вежбање 2 Н. Томанић 22. 11. 2018. 10:29
вежбање 2 Н. Томанић 22. 11. 2018. 10:29
вежбање 2 Н. Томанић 22. 11. 2018. 10:29
вежбање 2 Н. Томанић 22. 11. 2018. 10:29
вежбање 2 Н. Томанић 22. 11. 2018. 10:29
вежбање 2 Н. Томанић 22. 11. 2018. 10:29
вежбање 4 Н. Томанић 23. 11. 2018. 08:59
вежбање 4 Н. Томанић 23. 11. 2018. 08:59
вежбање 4 Н. Томанић 23. 11. 2018. 08:59
вежбање 4 Н. Томанић 23. 11. 2018. 08:59
вежбање 4 Н. Томанић 23. 11. 2018. 08:59
вежбање 4 Н. Томанић 23. 11. 2018. 08:59
вежбање 4 Н. Томанић 23. 11. 2018. 08:59
вежбање 0 Н. Томанић 29. 11. 2018. 09:40
вежбање 0 Н. Томанић 29. 11. 2018. 09:40
вежбање 0 Н. Томанић 29. 11. 2018. 09:40
вежбање 0 Н. Томанић 29. 11. 2018. 09:40
вежбање 0 Н. Томанић 29. 11. 2018. 09:40
вежбање 0 Н. Томанић 29. 11. 2018. 09:40
вежбање 0 Н. Томанић 29. 11. 2018. 09:40
вежбање 0 Н. Томанић 5. 12. 2018. 10:03
вежбање 0 Н. Томанић 5. 12. 2018. 10:03
вежбање 0 Н. Томанић 5. 12. 2018. 10:03
вежбање 0 Н. Томанић 5. 12. 2018. 10:03
вежбање 0 Н. Томанић 5. 12. 2018. 10:03
вежбање 0 Н. Томанић 5. 12. 2018. 10:03
вежбање 0 Н. Томанић 5. 12. 2018. 10:03
вежбање 0 Н. Томанић 6. 12. 2018. 11:07
вежбање 0 Н. Томанић 6. 12. 2018. 11:07
вежбање 0 Н. Томанић 6. 12. 2018. 11:07
вежбање 0 Н. Томанић 6. 12. 2018. 11:07
вежбање 0 Н. Томанић 6. 12. 2018. 11:07
вежбање 0 Н. Томанић 6. 12. 2018. 11:07
вежбање 0 Н. Томанић 6. 12. 2018. 11:07
вежбање 0 Н. Томанић 10. 12. 2018. 13:07
вежбање 0 Н. Томанић 10. 12. 2018. 13:07
вежбање 0 Н. Томанић 10. 12. 2018. 13:07
вежбање 0 Н. Томанић 10. 12. 2018. 13:07
вежбање 0 Н. Томанић 10. 12. 2018. 13:07
вежбање 0 Н. Томанић 10. 12. 2018. 13:07
вежбање 0 Н. Томанић 10. 12. 2018. 13:07
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:26
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:26
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:26
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:26
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:26
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:26
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:26
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:32
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:32
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:32
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:32
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:32
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:32
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:32
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:38
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:38
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:38
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:38
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:38
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:38
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 08:38
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 10:16
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 10:16
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 10:16
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 10:16
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 10:16
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 10:16
практичан рад, радионица 0 Н. Томанић 21. 12. 2018. 10:16
вежбање 1 Н. Томанић 17. 1. 2019. 10:40
вежбање 1 Н. Томанић 17. 1. 2019. 10:40
вежбање 1 Н. Томанић 17. 1. 2019. 10:40
вежбање 1 Н. Томанић 17. 1. 2019. 10:40
вежбање 1 Н. Томанић 17. 1. 2019. 10:40
вежбање 1 Н. Томанић 17. 1. 2019. 10:40
вежбање 1 Н. Томанић 17. 1. 2019. 10:40
вежбање 0 Н. Томанић 18. 1. 2019. 09:45
вежбање 0 Н. Томанић 18. 1. 2019. 09:45
вежбање 0 Н. Томанић 18. 1. 2019. 09:45
вежбање 0 Н. Томанић 18. 1. 2019. 09:45
вежбање 0 Н. Томанић 18. 1. 2019. 09:45
вежбање 0 Н. Томанић 18. 1. 2019. 09:45
вежбање 0 Н. Томанић 18. 1. 2019. 09:45
вежбање 0 Н. Томанић 17. 5. 2019. 11:47
вежбање 0 Н. Томанић 17. 5. 2019. 11:47
вежбање 0 Н. Томанић 17. 5. 2019. 11:47
вежбање 0 Н. Томанић 17. 5. 2019. 11:47
вежбање 0 Н. Томанић 17. 5. 2019. 11:47
вежбање 0 Н. Томанић 17. 5. 2019. 11:47
вежбање 0 Н. Томанић 17. 5. 2019. 11:47
вежбање 0 Н. Томанић 24. 1. 2019. 09:20
вежбање 0 Н. Томанић 24. 1. 2019. 09:20
вежбање 0 Н. Томанић 24. 1. 2019. 09:20
вежбање 0 Н. Томанић 24. 1. 2019. 09:20
вежбање 0 Н. Томанић 24. 1. 2019. 09:20
вежбање 0 Н. Томанић 24. 1. 2019. 09:20
вежбање 0 Н. Томанић 24. 1. 2019. 09:20
вежбање 0 Н. Томанић 25. 1. 2019. 11:00
вежбање 0 Н. Томанић 25. 1. 2019. 11:00
вежбање 0 Н. Томанић 25. 1. 2019. 11:00
вежбање 0 Н. Томанић 25. 1. 2019. 11:00
вежбање 0 Н. Томанић 25. 1. 2019. 11:00
вежбање 0 Н. Томанић 25. 1. 2019. 11:00
вежбање 0 Н. Томанић 25. 1. 2019. 11:00
вежбање 0 Н. Томанић 31. 1. 2019. 12:57
вежбање 0 Н. Томанић 31. 1. 2019. 12:57
вежбање 0 Н. Томанић 31. 1. 2019. 12:57
вежбање 0 Н. Томанић 31. 1. 2019. 12:57
вежбање 0 Н. Томанић 31. 1. 2019. 12:57
вежбање 0 Н. Томанић 31. 1. 2019. 12:57
вежбање 0 Н. Томанић 31. 1. 2019. 12:57
вежбање 0 Н. Томанић 1. 2. 2019. 09:06
вежбање 0 Н. Томанић 1. 2. 2019. 09:06
вежбање 0 Н. Томанић 1. 2. 2019. 09:06
вежбање 0 Н. Томанић 1. 2. 2019. 09:06
вежбање 0 Н. Томанић 1. 2. 2019. 09:06
вежбање 0 Н. Томанић 1. 2. 2019. 09:06
вежбање 0 Н. Томанић 1. 2. 2019. 09:06
вежбање 0 Н. Томанић 7. 2. 2019. 09:43
вежбање 0 Н. Томанић 7. 2. 2019. 09:43
вежбање 0 Н. Томанић 7. 2. 2019. 09:43
вежбање 0 Н. Томанић 7. 2. 2019. 09:43
вежбање 0 Н. Томанић 7. 2. 2019. 09:43
вежбање 0 Н. Томанић 7. 2. 2019. 09:43
вежбање 0 Н. Томанић 7. 2. 2019. 09:43
вежбање 1 Н. Томанић 8. 2. 2019. 09:42
вежбање 1 Н. Томанић 8. 2. 2019. 09:42
вежбање 1 Н. Томанић 8. 2. 2019. 09:42
вежбање 1 Н. Томанић 8. 2. 2019. 09:42
вежбање 1 Н. Томанић 8. 2. 2019. 09:42
вежбање 1 Н. Томанић 8. 2. 2019. 09:42
вежбање 1 Н. Томанић 8. 2. 2019. 09:42
вежбање 0 Н. Томанић 14. 2. 2019. 10:14
вежбање 0 Н. Томанић 14. 2. 2019. 10:14
вежбање 0 Н. Томанић 14. 2. 2019. 10:14
вежбање 0 Н. Томанић 14. 2. 2019. 10:14
вежбање 0 Н. Томанић 14. 2. 2019. 10:14
вежбање 0 Н. Томанић 14. 2. 2019. 10:14
вежбање 0 Н. Томанић 14. 2. 2019. 10:14
вежбање 0 Н. Томанић 28. 2. 2019. 09:56
вежбање 0 Н. Томанић 28. 2. 2019. 09:56
вежбање 0 Н. Томанић 28. 2. 2019. 09:56
вежбање 0 Н. Томанић 28. 2. 2019. 09:56
вежбање 0 Н. Томанић 28. 2. 2019. 09:56
вежбање 0 Н. Томанић 28. 2. 2019. 09:56
вежбање 0 Н. Томанић 28. 2. 2019. 09:56
вежбање 0 Н. Томанић 19. 5. 2019. 22:08
вежбање 1 Н. Томанић 1. 3. 2019. 08:52
вежбање 1 Н. Томанић 1. 3. 2019. 08:52
вежбање 1 Н. Томанић 1. 3. 2019. 08:52
вежбање 1 Н. Томанић 1. 3. 2019. 08:52
вежбање 1 Н. Томанић 1. 3. 2019. 08:52
вежбање 1 Н. Томанић 1. 3. 2019. 08:52
вежбање 1 Н. Томанић 1. 3. 2019. 08:52
вежбање 0 Н. Томанић 19. 5. 2019. 22:08
вежбање 0 Н. Томанић 7. 3. 2019. 10:08
вежбање 0 Н. Томанић 7. 3. 2019. 10:08
вежбање 0 Н. Томанић 7. 3. 2019. 10:08
вежбање 0 Н. Томанић 7. 3. 2019. 10:08
вежбање 0 Н. Томанић 7. 3. 2019. 10:08
вежбање 0 Н. Томанић 7. 3. 2019. 10:08
вежбање 0 Н. Томанић 7. 3. 2019. 10:08
вежбање 0 Н. Томанић 19. 5. 2019. 22:10
вежбање 2 Н. Томанић 8. 3. 2019. 09:01
вежбање 2 Н. Томанић 8. 3. 2019. 09:01
вежбање 2 Н. Томанић 8. 3. 2019. 09:01
вежбање 2 Н. Томанић 8. 3. 2019. 09:01
вежбање 2 Н. Томанић 8. 3. 2019. 09:01
вежбање 2 Н. Томанић 8. 3. 2019. 09:01
вежбање 2 Н. Томанић 8. 3. 2019. 09:01
вежбање 0 Н. Томанић 19. 5. 2019. 22:11
вежбање 0 Н. Томанић 19. 5. 2019. 22:13
вежбање 2 Н. Томанић 15. 3. 2019. 10:11
вежбање 2 Н. Томанић 15. 3. 2019. 10:11
вежбање 2 Н. Томанић 15. 3. 2019. 10:11
вежбање 2 Н. Томанић 15. 3. 2019. 10:11
вежбање 2 Н. Томанић 15. 3. 2019. 10:11
вежбање 2 Н. Томанић 15. 3. 2019. 10:11
вежбање 2 Н. Томанић 15. 3. 2019. 10:11
вежбање 0 Н. Томанић 19. 5. 2019. 22:14
вежбање 1 Н. Томанић 15. 3. 2019. 10:17
вежбање 1 Н. Томанић 15. 3. 2019. 10:17
вежбање 1 Н. Томанић 15. 3. 2019. 10:17
вежбање 1 Н. Томанић 15. 3. 2019. 10:17
вежбање 1 Н. Томанић 15. 3. 2019. 10:17
вежбање 1 Н. Томанић 15. 3. 2019. 10:17
вежбање 1 Н. Томанић 15. 3. 2019. 10:17
вежбање 0 Н. Томанић 19. 5. 2019. 22:15
вежбање 0 Н. Томанић 21. 3. 2019. 09:13
вежбање 0 Н. Томанић 21. 3. 2019. 09:13
вежбање 0 Н. Томанић 21. 3. 2019. 09:13
вежбање 0 Н. Томанић 21. 3. 2019. 09:13
вежбање 0 Н. Томанић 21. 3. 2019. 09:13
вежбање 0 Н. Томанић 21. 3. 2019. 09:13
вежбање 0 Н. Томанић 21. 3. 2019. 09:13
обрада 0 Н. Томанић 19. 5. 2019. 22:16
0 Н. Томанић 22. 3. 2019. 09:17
0 Н. Томанић 22. 3. 2019. 09:17
0 Н. Томанић 22. 3. 2019. 09:17
0 Н. Томанић 22. 3. 2019. 09:17
0 Н. Томанић 22. 3. 2019. 09:17
0 Н. Томанић 22. 3. 2019. 09:17
0 Н. Томанић 22. 3. 2019. 09:17
вежбање 0 Н. Томанић 28. 3. 2019. 10:20
вежбање 0 Н. Томанић 28. 3. 2019. 10:20
вежбање 0 Н. Томанић 28. 3. 2019. 10:20
вежбање 0 Н. Томанић 28. 3. 2019. 10:20
вежбање 0 Н. Томанић 28. 3. 2019. 10:20
вежбање 0 Н. Томанић 28. 3. 2019. 10:20
вежбање 0 Н. Томанић 28. 3. 2019. 10:20
вежбање 0 Н. Томанић 19. 5. 2019. 22:18
вежбање 0 Н. Томанић 29. 3. 2019. 10:03
вежбање 0 Н. Томанић 29. 3. 2019. 10:03
вежбање 0 Н. Томанић 29. 3. 2019. 10:03
вежбање 0 Н. Томанић 29. 3. 2019. 10:03
вежбање 0 Н. Томанић 29. 3. 2019. 10:03
вежбање 0 Н. Томанић 29. 3. 2019. 10:03
вежбање 0 Н. Томанић 29. 3. 2019. 10:03
вежбање 0 Н. Томанић 19. 5. 2019. 22:19
вежбање 1 Н. Томанић 4. 4. 2019. 11:47
вежбање 1 Н. Томанић 4. 4. 2019. 11:47
вежбање 1 Н. Томанић 4. 4. 2019. 11:47
вежбање 1 Н. Томанић 4. 4. 2019. 11:47
вежбање 1 Н. Томанић 4. 4. 2019. 11:47
вежбање 1 Н. Томанић 4. 4. 2019. 11:47
вежбање 1 Н. Томанић 4. 4. 2019. 11:47
вежбање 0 Н. Томанић 19. 5. 2019. 22:20
вежбање 0 Н. Томанић 5. 4. 2019. 08:48
вежбање 0 Н. Томанић 5. 4. 2019. 08:48
вежбање 0 Н. Томанић 5. 4. 2019. 08:48
вежбање 0 Н. Томанић 5. 4. 2019. 08:48
вежбање 0 Н. Томанић 5. 4. 2019. 08:48
вежбање 0 Н. Томанић 5. 4. 2019. 08:48
вежбање 0 Н. Томанић 5. 4. 2019. 08:48
вежбање 0 Н. Томанић 19. 5. 2019. 22:21
вежбање 0 Н. Томанић 19. 5. 2019. 22:22
вежбање 2 Н. Томанић 11. 4. 2019. 12:12
вежбање 2 Н. Томанић 11. 4. 2019. 12:12
вежбање 2 Н. Томанић 11. 4. 2019. 12:12
вежбање 2 Н. Томанић 11. 4. 2019. 12:12
вежбање 2 Н. Томанић 11. 4. 2019. 12:12
вежбање 2 Н. Томанић 11. 4. 2019. 12:12
вежбање 2 Н. Томанић 11. 4. 2019. 12:12
вежбање 0 Н. Томанић 19. 5. 2019. 22:22
вежбање 0 Н. Томанић 12. 4. 2019. 10:22
вежбање 0 Н. Томанић 12. 4. 2019. 10:22
вежбање 0 Н. Томанић 12. 4. 2019. 10:22
вежбање 0 Н. Томанић 12. 4. 2019. 10:22
вежбање 0 Н. Томанић 12. 4. 2019. 10:22
вежбање 0 Н. Томанић 12. 4. 2019. 10:22
вежбање 0 Н. Томанић 12. 4. 2019. 10:22
вежбање 0 Н. Томанић 18. 4. 2019. 09:29
вежбање 0 Н. Томанић 18. 4. 2019. 09:29
вежбање 0 Н. Томанић 18. 4. 2019. 09:29
вежбање 0 Н. Томанић 18. 4. 2019. 09:29
вежбање 0 Н. Томанић 18. 4. 2019. 09:29
вежбање 0 Н. Томанић 18. 4. 2019. 09:29
вежбање 0 Н. Томанић 18. 4. 2019. 09:29
вежбање 0 Н. Томанић 3. 5. 2019. 08:29
вежбање 0 Н. Томанић 3. 5. 2019. 08:29
вежбање 0 Н. Томанић 3. 5. 2019. 08:29
вежбање 0 Н. Томанић 3. 5. 2019. 08:29
вежбање 0 Н. Томанић 3. 5. 2019. 08:29
вежбање 0 Н. Томанић 3. 5. 2019. 08:29
вежбање 0 Н. Томанић 3. 5. 2019. 08:29
вежбање 0 Н. Томанић 9. 5. 2019. 09:49
вежбање 0 Н. Томанић 9. 5. 2019. 09:49
вежбање 0 Н. Томанић 9. 5. 2019. 09:49
вежбање 0 Н. Томанић 9. 5. 2019. 09:49
вежбање 0 Н. Томанић 9. 5. 2019. 09:49
вежбање 0 Н. Томанић 9. 5. 2019. 09:49
вежбање 0 Н. Томанић 9. 5. 2019. 09:49
вежбање 0 Н. Томанић 10. 5. 2019. 09:21
вежбање 0 Н. Томанић 10. 5. 2019. 09:21
вежбање 0 Н. Томанић 10. 5. 2019. 09:21
вежбање 0 Н. Томанић 10. 5. 2019. 09:21
вежбање 0 Н. Томанић 10. 5. 2019. 09:21
вежбање 0 Н. Томанић 10. 5. 2019. 09:21
вежбање 0 Н. Томанић 10. 5. 2019. 09:21
вежбање 1 Н. Томанић 16. 5. 2019. 09:09
вежбање 1 Н. Томанић 16. 5. 2019. 09:09
вежбање 1 Н. Томанић 16. 5. 2019. 09:09
вежбање 1 Н. Томанић 16. 5. 2019. 09:09
вежбање 1 Н. Томанић 16. 5. 2019. 09:09
вежбање 1 Н. Томанић 16. 5. 2019. 09:09
вежбање 1 Н. Томанић 16. 5. 2019. 09:09
вежбање 2 Н. Томанић 17. 5. 2019. 10:15
вежбање 2 Н. Томанић 17. 5. 2019. 10:15
вежбање 2 Н. Томанић 17. 5. 2019. 10:15
вежбање 2 Н. Томанић 17. 5. 2019. 10:15
вежбање 2 Н. Томанић 17. 5. 2019. 10:15
вежбање 2 Н. Томанић 17. 5. 2019. 10:15
вежбање 2 Н. Томанић 17. 5. 2019. 10:15

Вам также может понравиться