Вы находитесь на странице: 1из 1

МАЗ-630305, КАМАЗ-43118, BMW-535C, HYUNDAI STAREX H1

автомашинуудын сэлбэгийн тоо, эдийн дугаарын жагсаалт

Тоо,
№ Сэлбэгийн нэр Эдийн дугаар Машины загвар Арлын дугаар
ширхэг
1 Ган диск 183.1601090 2 комп МАЗ-630305-240 Ү ЗМ63030570002309
2 Перда диск 182.1601130 2 комп МАЗ-630305-240 Ү ЗМ63030570002309
3 Муфт шаариг 183.1601180-01 1ш МАЗ-630305-240 Ү ЗМ63030570002309
Консны дээд
4 6430-1602510 2ш МАЗ-630305-240 Ү ЗМ63030570002309
аппарат
Консны доод
5 11.1602410-30 2ш МАЗ-630305-240 Ү ЗМ63030570002309
аппарат
Өндөр даралтын
3974514, X8V43118BB0000030
6 түлшний насос 1ш КАМАЗ-43118
C4937514-L325 X89476110B0DA8063
Bosch P7100
X8V43118BB0000030
7 Форсунк С4937512 6ш КАМАЗ-43118
X89476110B0DA8063
8 Урд накладка 34112339272 1 комп BMW-535C WBANX92010CZ07354
9 Хойд накладка 34212339292 1 комп BMW-535C WBANX92010CZ07354
10 Түлшний шүүр 13327811227 2ш BMW-535C WBANX92010CZ07354
11 Агаар шүүгч 13717793647 2ш BMW-535C WBANX92010CZ07354
12 Тосны шүүр 11427788460 2ш BMW-535C WBANX92010CZ07354
13 Урд амортизатор /Starex H1/ 2ш Hyundai Starex H1 KMJWA37JABU358071
14 Хойд амортизатор /Starex H1/ 2ш Hyundai Starex H1 KMJWA37JABU358071
15 Перда диск /Starex H1/ 1ш Hyundai Starex H1 KMJWA37JABU358071
16 Тэнцүүлэгчийн резин /Starex H1/ 4ш Hyundai Starex H1 KMJWA37JABU358071
Авцуулах холбоосны цилиндр, дээд
17 1ш Hyundai Starex H1 KMJWA37JABU358071
/Starex H1/
18 Тормозны накладка /урд, хойд// 2 комп Hyundai Starex H1 KMJWA37JABU358071
19 Хаалганы ролик R,L /Starex H1/ 2 комп Hyundai Starex H1 KMJWA37JABU358071
20 Хаалганы цоож, дунд /Starex H1/ 2ш Hyundai Starex H1 KMJWA37JABU358071
21 Тосны шүүр /Starex H1/ 4ш Hyundai Starex H1 KMJWA37JABU358071
22 Агаар шүүгч /Starex H1/ 4ш Hyundai Starex H1 KMJWA37JABU358071
23 Салоны агаар шүүгч /Starex H1/ 4ш Hyundai Starex H1 KMJWA37JABU358071
Босоо тэнцүүлэгч /урд, хойд/
24 4ш Hyundai Starex H1 KMJWA37JABU358071
Starex H1
25 Хөдөлгүүрийн халаагч /Starex H1/ 4ш Hyundai Starex H1 KMJWA37JABU358071
26 Гар тормозны тросс /Starex H1/ 1 комп Hyundai Starex H1 KMJWA37JABU358071
27 Ган диск ба перда диск /41200-49930/ 1 комп Hyundai Starex H1 KMJWA37JAАU238107
28 Муфт шариг /41412-49670/ 1ш Hyundai Starex H1 KMJWA37JAАU238107
29 Маховик /23200-4А103/ 1ш Hyundai Starex H1 KMJWA37JAАU238107