Вы находитесь на странице: 1из 2

ORDONANŢĂ F. nr.

37 up
de recunoaştere şi de anexare a corpurilor delicte la cauza penală
Постановление
о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств

mun. Chișinău ,, ___ ” _______________ 2019

Organul de urmărire penală reprezentat de ofiţerul de urmărire penală al SUP a IP Ciocana


al DP mun. Chișinău, inspector superior Ion Lisnic
Орган уголовного преследования представлен офицера по уголовному преследованию
_____________________________________________________________________________________
funcţia, numele, prenumele должность, фамилия, имя
_____________________________________________________________________________________
examinând materialele cauzei penale privind ________________________________________________
рассмотрев материалы дела о
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
şi luând în considerare că mijloacele materiale de probă cercetate ____ __________________ 20_____
и принимая во внимание, что осмотренные вещественные доказательства
_____________________________________________________________________________________
denumirea obiectului, procedeul dobândirii наименование предмета с указанием способа получения
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
pot servi ca mijloace pentru __________________________________________________________________________
могут служить средством для
______________________________________________________________________________________________________
importanţa obiectului обоснование, значение предмета
______________________________________________________________________________________________________
în conformitate cu prevederile articolelor 158 şi 159 CPP,
руководствуясь ст. 158 и 159 УПК,

DISPUNE:
Постановил:

1. A recunoaşte drept corp delict şi al anexa la cauză __________________________________________


Признать вещественным доказательством и приобщить к делу
______________________________________________________________________________________________________
denumirea obiectului наименование предмета
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
şi al păstra ___________________________________________________________________________
хранить locul место
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ofiţerul de urmărire penală


al SUP a IP Ciocana al DP mun. Chișinău
inspector superior Ion Lisnic

Оценить