Вы находитесь на странице: 1из 1
Sento AmCham Moldova PR fighting for our business (Catre: Doamna Zinaida GRECEANII, Presedintele Parlamentului Republ Moldova Domnul lon CHICU, Prim-ministru al Republicii Moldova Nr. 43 din 31 martie 2020 Ref.: Asigurarea pentru agentii economici autorizati a unei perioade rezonabile de conformare la noile prevederi ale Legii privind controlul tutunului Stimatd doamn’ Presedinte al Parlamentului, Stimate domnule Prim-ministru, V8 salutiim din numele Asociatiei Businessului European, Asociatiei Investitorilor din Romania, Asociatiel Patronale ,Camera de Comert American din Moldova”. ingelegem cd intr-o situatie de criz8, precum este cea prin care trecem in aceasta perioads, statul are directil prioritare pe care se intreprind actiuni pe termen scurt si mediu, pentru a asigura o bund functionare a tuturor proceselor existente, iar una dintre aceste directii este economia, Moldova trece printr-o perioads dificil’ provocata de pandemia cu virusul COVID-19. La data de 17.03.2020, Parlamentul Republicii Moldova a declarat stare de urgent pe intreg teritoriul tari, pentru perioada 17 martie — 15 mai 2020. Marea majoritate a agentilor comerciali, retele de magazine mari, magazine aferente benzindrillor, supermarketuri, minimarketuri, magazine alimentare, chioscuri, pavilioanele etc., si-au limitat sau chiar sistat activitatea economicS in aceastd perioada si au implementat masuri pentru a reduce riscul de contaminare cu COVID-19 a angajatilor si famililor acestora. Pe data de 20 mai 2020 urmeaz’ sd intre In vigoare art. 25 alin. (5) al Legii 278 privind controlul tutunului, 0 prevedere care vizeaz’ peste 9000 de agenti economici care comercializeaz’ produse din tutun, produse conexe, dispozitive si accesorii de utilizare, reincrcare sau incdlzire a acestora. in lunile martie-mai 2020, agentii economici au planificat activitati operationale ample pentru finalizarea pregatirii i instalaritin punctele de vanzare cu amanuntul a echipamentelor de vanzare speciale (rafturi, dulapuri etc.) adaptate pentru noile conditii prevazute la art. 25 alin. (5). Astfel, toate actiunile operationale planificate pentru acest scop au fost anulate si nu pot fi desfasurate, neflind clar cAnd va fi posibila reluarea activitatii in regim normal. Prin urmare, in scopul asigurérii unel perioade rezonabile pentru agentii economici autorizati pentru comercializarea produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor si a accesorillor de utilizare, reineSrcare sau inedlzire a acestora pentru conformarea la cerinfele art. 25 alin. (5) al Legii 278 priving controlul tutunului, se propune extinderea termenului de implementare cu un an a noilor prevederi. Suntem la dispozitia Dumneavoastr’ pentru a oferi orice informatii si argumente pe care le considerati necesare |u8ril unei deciziifavorabile in acest sens. Cudeosebit respect, I ) ff oh babariicw Mebe— V LA Me) Mila MALAIRAU, Mariana RUFA, Dan NUTIU, Director Executiv Director Executiv Presedintele Executiv Camera de Comert Americana Asociatia Businessului European Asociatia Investitorilor din Moldova din Romania