Вы находитесь на странице: 1из 53

Geometry

Identify
________________ 1. as far as they extend they will never meet.
________________ 2. go away from each other
________________ 3. form four right angles.
________________ 4. they approached each other, the distance between them
Decrease
________________5. the angles formed are not all equal.
Carlo has 386 marbles. He gave 142 marbles to his brother. How many marbles were
left to him?

If Aling Nena had 343 mangoes and sold 129 in the market last Saturday. How many
mangoes were not sold?

Betty has a 946 chocolate in the jar. She get the 324 chocolate from the jar. How
many chocolates are left in the jar?
English

Complete the second sentence of each pair with a pronoun referring to the underlined
noun in the first sentence.

1. The children help their parents. __________ entertain the visitors who go to
their house.
2. Brownie is the family’s pet. ______ meets the visitors and leads them to the
house.
3. Lea Salonga is a pride to the Filipinos. ______has won honors for our country.
4. My name is Alma Cruz. ______ am in Grade Two.
5. You and I, ought to thank God for all the blessings. ______ have many good
things to thank Him for.
6. Paul, go to the office. ________ needed there.
7. Mr. Virtucio is our barangay captain. ________ works hard for the people.
8. My parents and I live here. __________ are happy in the barangay.
9. Joy, Fe and I will plant trees. ______ are asking other children to join us.
10. The Philippine eagles are the largest of all eagles in the world. _________ are
found in Mt. Apo.

1. The sampaguita is fragrant. __________ is our national flower.


2. Susan, Lyn and Mer are sisters. ________ play the drums.
3. Isabel is a computer analyst. _______ works in a cell phone company.
4. My cousin and I were hurt in the game. _______ must keep our cool to
prevent more trouble.
5. My name is Jinky. _______ am a girl scout.
Science

True or False

______________ 1. Solid has a mass.


______________ 2. We can feel the gas, but we cannot.
______________ 3. Gas has a definite shape.
______________ 4. Solid has definite shape.
______________ 5. Liquid does not take the shape of its container.
______________6. You can see the liquid but you cannot hold it.
______________7. Gas fills the space of its container
______________8. You can see and feel solid.
______________9. Gas does not have a shape of its own.
______________ 10. Gas has a mass.
Solid, Liquid or Gas
_______ candle fire ______ hot air balloon
_______ apple juice ______ nitrogen
_______ marbles ______ gas from cylinder
_______ coffee ______ fire extinguisher
_______ smoke ______ paint
_______ table ______ ice
_______ milk ______ iron
_______toy ______ butane
_______ water ______ brick
_______ air ______ wood
_______ steam ______ vinegar
_______ helium ______ syrup
_______ tear gas ______ cloud
_______carbon dioxide ______ house
_______ smog ______ fresh milk
_______ oxygen ______ water vapor
_______ air ______ paper
_______ wind ______ ice
Science
Write the name of the baby in each animals.
_____________1. Ostrich __________28. Tortoise
_____________2. Crocodile __________29. Porcupine
_____________3. Beluga __________30. Hen
_____________4. Cat __________31. Lion
_____________5. Snake __________32.Bison
_____________6. Wallaby __________33. Fish
_____________7. Pigeon __________34.Moose
_____________8. Rabbit __________35. Nightingale
_____________9. Duck __________36. Koala
_____________10. Frog __________37. Fly
_____________11. Fish __________38. Ox
_____________12. Dolphin __________39. Kangaroo
_____________13. Shark __________40. Rhinoceros
_____________14. Zebra __________41. Donkey
_____________15. Turtle __________42. Sea lion
_____________16. Turkey __________43. Penguin
_____________17. Swan __________44.Jaguar
_____________18. Dog __________45. Seal
_____________19. Cow __________46. Clam
_____________20. Alligator __________47. Toad
_____________21. Sheep __________48.Panda
_____________22. Pig __________49. Eagle
_____________23. Horse __________50. Peacock
_____________24. Monkey __________51. Goose
_____________25. Rat __________52.Squirrel
_____________26. Rooster __________53. Dragonfly
_____________27. Hippopotamus __________54. Dinosaur
____________ chicken _____________ woodpecker
____________ bee _____________ ape
____________ whale _____________ fox
____________ crab _____________ falcon
____________ Yak _____________ crow
____________ Elk _____________ guinea pig
____________ buffalo _____________ wasp
____________ cheetah _____________ tiger
____________ reindeer _____________ deer
____________ Walrus _____________ chimpanzee
_____________ turkey
____________ baboon _____________ termite
____________ wolf _____________ sea urchin
____________ bear _____________ ant
____________ hawk _____________ dove
____________ mole _____________ elephant
____________ hamster _____________ cockroach
____________ bat _____________ gorilla
____________ bird _____________ owl
____________ mule _____________ hedgehog
____________ jellyfish _____________ spider
____________ eel _____________ crow
____________ wren _____________ giraffe
____________ camel _____________ Grasshopper
____________ goat _____________ crane
____________ hummingbird _____________ butterfly
____________ parrot _____________ quail
____________ leopard _____________ mosquito
____________ antelope _____________ oyster
____________ platypus
____________ hog _____________ hare
Araling Panlipunan

Pisikal na katangian

Kultura
Hanapbuhay
Pananamit
Pagkain
Paniniwala
Kaugalian ng mga mamamayan
Wikang ginagamit
Pangkat ng tao naninirahan sa lugar
Pagdiriwang
Katangian maaaring mabago sa komunidad
Tahanan
Noon
- Yari sa kahoy, kawayan, kogon at sawali ang bahay
Ngayon
- Yari sa bato, bakal at semento.
- Malalawak at nagtataasan ang mga bahay.
- Mayroon apartment at condominium at bahay sa mga gusali.

Damit o Pananamit
Noon
-Baro at saya sa kababaihan
-Kangan at bahag sa kalalakihan
Ngayon
-Iba’t ibang istilo ng kasuotan tulad ng bestida, polo, palda, pantalon at t-shirt

Pagkain
Noon
-Payak ang pagkain na karaniwang direktang galing sa kalikasan at hindi sumailalim
sa mga proseso.
-Halamang-ugat, bungang-kahoy at gulay
Ngayon
- Ginagamitan ng iba’t ibang pampalasa ang mga pagkain.
- Nilalagyan ng pang preserba ang pagkain
- Naimpluwensiyahan ng mga dayuhang nagtungo sa bansa ang mga pagkain
Transportasyon
Noon
- Kariton o karuwaheng hila ng mga hayop tulad ng kalabaw at kabayo – sasakyang
panlupa
- Vinta ang ginagamit na sasakyang pantubig.
Ngayon
- Makikita sa malalawak na kalsada ang mga pribadong sasakyan, bus, dyip at
motorsiklo.
- Mayroon din tren
- Malalaking barko
- Sasakyang panghimpapawid gaya ng eroplano at helicopter

Paniniwala
Noon
- Paniniwala sa mga espiritu ng kalikasan, mga anito at kaluluwa ng mga ninuno
nilang yumao
Ngayon
- Kristiyanismo at Islam – dalawang pinakamalaking relihiyon

Pag-aaral
Noon
- Hindi pormal at kadalasan ginagawa sa loob ng tahanan
- Ina ang karaniwang unang guro ng mga bata
Ngayon
- Makikita sa halos lahat ng komunidan ang mga paaralan
- Matututunan ang iba’t ibang asignatura at mga bagong kaalaman na sang-ayon sa
hilig ng isang bata.
Hanapbuhay
Noon
- Nakabatay sa likas ng yaman at limitado sa pangangaso, pagsasaka at pangingisda
Ngayon
- Iba’t ibang trabaho at propesyon ang maaring hanapbuhay
Doktor, nars, pulis, bumbero, guro, dalubhasa at abogado

Katangiang maaaring manatili sa komunidad

Tahanan
- marami pa ring komunidad ang may sinaunang bahay tulad ng bahay kubo lalo na
sa mga lalawigan.

Damit
- nananatiling paboritong kasuotan ang baro at saya sa mahahalagang pagdiriwang at
pagtitipon pangkultura

Pagkain
- napanatili ang pagkain ng mga sariwang-pitas ng mga halamang-ugat, bungang-
kahoy at gulay

Transportasyon
- patuloy pa rin ang paggamit ng mga karitela at maliliit na bangka sa ilang
komunidad ng bansa

Paniniwala
- marami pa rin sa mga Pilipino ang ipinagpapatuloy ang kanilang sinaunang
paniniwala at pananalig sa espiritu ng kalikasan

Hanapbuhay
- ang pagsasaka at pangingisda ay patuloy na pangunahing hanapbuhay sa bansa.
Makasaysayang Batayog o monumento – ay mga estruktura na kadalasan ay nasa
anyo o wangis ng mga bayani o dakilang Pilipino na nanguna sa mahahalagang tagpo
sa kasaysayan.

Rizal Monument - matatagpuan sa Luneta


- pinakamahalaga sa mga bantayog ni Jose Rizal.
- tiyak na lugar kung saan siya binaril noong Disyembre 30, 1896
- kilala bilang Luneta Park o Rizal Park

Bonifacio Monument - matatagpuan sa Caloocan


- itinayo bilang pagkilala sa isang bayani at nagtatag ng
katipunan
– itinayo ito bilang pagkilala sa isa sa pinakadakilang bayani
ng bansa na si Andres Bonifacio.
Andres Bonifacio – Ama ng Katipunan
- isa sa naging tagapagtatag na lihim ng samahang Katipunan na
layuning palayain ang bansa mula sa pananakop ng mga Espanyol
sa pamamagitan ng himagsikan.

Lapu-lapu Monument – matatagpuan sa Mactan, Cebu


– handog sa kabayanihan ni Lapu-lapu
- lugar kung saan unang naganap ang labanan sa pagitan ng
mga katutubo na pinamumunuan ni Lapu-lapu at ng mga
Espanyol
Makasaysayang Pook at Estruktura

Intramuros – kilala bilang Walled City at nagsilbing tanggulan ng mga Espanyol.


- pinalilibutan ito ng matataas at malalapad na pader.
- matatagpuan ang Fort Santiago - lugar kung saan ikinulong si
Jose Rizal bago siya pinatay.
- ay itinayo bilang tuluyan ng matataas na pinunong Espanyol sa
Pilipinas noong panahon ng kanilang pananakop.

San Agustin Church – pinakamatandang simbahang-bato sa Pilipinas


- ang pinakaunang simbahang itinayo sa Luzon noong 1571
- ang orihinal na estruktura ay gawa sa kahoy

Malacanan Palace – ang opisyal na tanggapan at tahanan ng pangulo ng Pilipinas


- matatagpuan malapit sa Ilog Pasig sa Maynila
Manuel L. Quezon – ang unang pinunong Pilipino na nanirahan sa Malacanan
Palace

Malinta Tunnel – nagsilbing mahalagang tanggulan ng mga sundalong Pilipino


noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig
- galing ang pangalan sa mga linta na nakita sa lugar noong ito ay
ginagawa pa lamang.
- sampung taon ang hinintay bago ito matapos

University of Santo Tomas – pinakamatandang unibersidad sa Pilipinas


- nakilala bilang Colegio de Nuestra Senora del
Santisimo Rosario
- tinawag din na Colegio de Santo Tomas
Silliman University – matatagpuan sa Dumaguete City, Negros Oriental
- ang kauna-unahang institusyon ng mataas na pagkatuto sa
Asya na itinatag ng mga Amerikano

Makasaysayang Palatandaan o Historical Marker

Magellan’s Cross – isang dambana na kumikilala sa pagdadala ng mga Portuguese


at Espanyol ng Kristiyanismo sa bansa
- matatagpuan sa Cebu

Mount Samat National Shrine –kilala bilang Dambana ng Kagitingan na


matatagpuan sa Pilar, Bataan
- ginugunita nito ang katapangan at kagitingang
ipinamalas ng mga sundalong Pilipino at Amerikano
na lumaban sa mga Hapones

Aguinaldo Shrine - matatagpuan sa Kawit, Cavite


- dito ipinahayag ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa
mga Espanyol
*kasabay ng pagpapahayag ng kalayaan ay ang pagwawagayway ng watawat ng
Pilipinas sa himig ng pambansang awit

Emilio Aguinaldo – unang pangulo ng Pilipinas

Capas National Shrine – matatagpuan sa Capas, Tarlac


- itinayo bilang paggunita sa mga sundalong namatay
matapos ang Bataan Death March
Araling Panlipunan

Noon o Ngayon

___________ Yari sa bato, bakal at semento.


___________ Sasakyang panghimpapawid gaya ng eroplano at helicopter
___________ Naimpluwensiyahan ng mga dayuhang nagtungo sa bansa ang mga
pagkain
___________ Baro at saya sa kababaihan
___________ Yari sa kahoy, kawayan, kogon at sawali ang bahay
___________ Halamang-ugat, bungang-kahoy at gulay
___________ Kangan at bahag sa kalalakihan
___________ Vinta ang ginagamit na sasakyang pantubig.
___________ Nilalagyan ng pang preserba ang pagkain
___________ Malalawak at nagtataasan ang mga bahay.
___________ Ina ang karaniwang unang guro ng mga bata
___________ Kariton o karuwaheng hila ng mga hayop tulad ng kalabaw at kabayo
___________ Nakabatay sa likas ng yaman at limitado sa pangangaso, pagsasaka at
pangingisda
___________ Matututunan ang iba’t ibang asignatura at mga bagong kaalaman na
sang-ayon sa hilig ng isang bata.
___________ Malalaking barko
___________ Paniniwala sa mga espiritu ng kalikasan, mga anito at kaluluwa ng
mga ninuno nilang yumao
___________ Kristiyanismo at Islam
___________ Ginagamitan ng iba’t ibang pampalasa ang mga pagkain.
___________ Payak ang pagkain na karaniwang direktang galing sa kalikasan at
hindi sumailalim sa mga proseso.

____________ Iba’t ibang istilo ng kasuotan tulad ng bestida, polo, palda, pantalon
at t-shirt
____________ Hindi pormal at kadalasan ginagawa sa loob ng tahanan
____________ Mayroon apartment at condominium at bahay sa mga gusali.
____________ Makikita sa halos lahat ng komunidan ang mga paaralan
____________ Makikita sa malalawak na kalsada ang mga pribadong sasakyan, bus,
dyip at motorsiklo.
____________ Iba’t ibang trabaho at propesyon ang maaring hanapbuhay
____________ Doktor, nars, pulis, bumbero, guro, dalubhasa at abogado
____________ Mayroon din tren
Araling Panlipunan

______________ talaan ng mahahalagang pangyayari sa isang pook sa loob ng isang


takdang panahon.
______________ tumutukoy sa mga lugar kung saan naganap ang mahahalagang
pangyayari sa kasaysayan ng isang komunidad o ng bansa.
______________ isang uri ng transportasyon kung saan ay hila-hila ng kabayo o
kalabaw ang isang kariton o karuwahe.
______________ matatagpuan sa Caloocan
______________ ang pinakaunang simbahang itinayo sa Luzon noong 1571
______________ pinakamatandang unibersidad sa Pilipinas
______________ matatagpuan sa Kawit, Cavite
______________ Ama ng Katipunan
______________ unang pangulo ng Pilipinas
______________ tumutukoy sa kuwento ng nakaraan ng isang pook, tao o pangkat
ng tao.
______________ ang unang pinunong Pilipino na nanirahan sa Malacañan Palace
______________ matatagpuan ang Fort Santiago
______________ itinayo ito bilang pagkilala sa isa sa pinakadakilang bayani ng
bansa na si Andres Bonifacio.
______________ kilala bilang Walled City at nagsilbing tanggulan ng mga
Espanyol.
______________ handog sa kabayanihan ni Lapu-lapu
______________ kilala bilang Dambana ng Kagitingan na matatagpuan sa Pilar,
Bataan
______________ sampung taon ang hinintay bago ito matapos
______________ itinayo bilang pagkilala sa isang bayani at nagtatag ng katipunan
______________ mga estruktura na kadalasan ay nasa anyo o wangis ng mga bayani
o dakilang Pilipino na nanguna sa mahahalagang tagpo sa kasaysayan.
______________ matatagpuan sa Luneta
______________ ang opisyal na tanggapan at tahanan ng pangulo ng Pilipinas
______________ lugar kung saan unang naganap ang labanan sa pagitan ng mga
katutubo na pinamumunuan ni Lapu-lapu at ng mga Espanyol
______________ isang dambana na kumikilala sa pagdadala ng mga Portuguese at
Espanyol ng Kristiyanismo sa bansa
______________ tinawag din na Colegio de Santo Tomas
_____________ pinakamahalaga sa mga bantayog ni Jose Rizal
_____________ matatagpuan sa Mactan, Cebu
_____________ pinakamatandang simbahang-bato sa Pilipinas
_____________ matatagpuan malapit sa Ilog Pasig sa Maynila
_____________ matatagpuan sa Capas, Tarlac
_____________ dambana ginugunita ang katapangan at kagitingang ipinamalas ng
mga sundalong Pilipino at Amerikano na lumaban sa mga Hapones
_____________ tiyak na lugar kung saan siya binaril noong Disyembre 30, 1896
_____________ pinalilibutan ito ng matataas at malalapad na pader.
_____________ ang orihinal na estruktura ay gawa sa kahoy
_____________ matatagpuan sa Dumaguete City, Negros Oriental
_____________ galing ang pangalan sa mga linta na nakita sa lugar noong ito ay
ginagawa pa lamang.
_____________ kilala bilang Luneta Park o Rizal Park
_____________isa sa naging tagapagtatag na lihim ng samahang Katipunan na
layuning palayain ang bansa mula sa pananakop ng mga Espanyol sa pamamagitan
ng himagsikan.
_____________ itinayo bilang paggunita sa mga sundalong namatay matapos ang
Bataan Death March
_____________ nakilala bilang Colegio de Nuestra Senora del Santisimo Rosario
_____________ dito ipinahayag ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga
Espanyol
_____________ lugar kung saan ikinulong si Jose Rizal bago siya pinatay.
_____________ nagsilbing mahalagang tanggulan ng mga sundalong Pilipino noong
Ikalawang Digmaang Pandaigdig
_____________ sampung taon ang hinintay bago ito matapos
_____________ ang kauna-unahang institusyon ng mataas na pagkatuto sa Asya na
itinatag ng mga Amerikano
_____________ matatagpuan sa Cebu
_____________ ay itinayo bilang tuluyan ng matataas na pinunong Espanyol sa
Pilipinas noong panahon ng kanilang pananakop.
_____________ ito ay paalala sa mahahalagang pangyayari sa kasaysayan na
maaaring nasa anyo ng krus, dambana o simpleng batong pananda
_____________ ito ay mga lugar kung saan naganap ang mahahalagang pangyayari
sa kasaysayan ng isang komunidad o bansa
Science
States of matter
Solid, liquid, gas

Solid – has a mass


-has its own shape
- has definite shape
- you can see and feel solids.

Liquid – does not have its own shape


- it takes the shape of its container
- you can see liquid but you cannot hold a liquid

Gas – does not have a definite shape


- does not have a shape of its own.
- fills all the space of its container
- we can feel the gas but we cannot see it
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Spelling
Pronoun
Agony
Scourging
Carrying
Crowning
Crucifixion
Suffer
Suffering
Gethsemane
Mount Calvary
Infirmities
Disciples
Anointed
Shepherd
Conquer
Crucified
Redemption
Transfusion
Martyr
straight
Parallel
Perpendicular
convergent
Divergent
Oblique
Intersecting
Increase
Decrease
Angle
Definite
Solid
Liquid
Gas
State
Matter
Container
Occupy
Musical lines
Bar line
Measures
Double bar line
Time signature
Phrase mark
Rhythm
Scenery
Contrast
Contrasting
Repetition
Alternation
Radial
Routines
Leap
Bounce
Internal
Injury
Temperature
Hygiene
Headlice
Scabies
Disease
Contagious
Exposure
Technique
English
Pronoun

1. Delfin is a gardener.
_______ works early in the morning.
2. Mr. Castro is the principal.
_______ is strict but kind.
3. Dinna and Elsa is a caregiver.
_______ work abroad.
4. The Grade 2 pupils has a field trip.
________ went to Enchanted Kingdom
5. The test items are quite difficult.
________ are lengthy.
6. The cat caught three mice.
________ hid in the dark corner.
7. Guyabano is a good fruit.
_________ is medicinal.
8. The noisy boys were reported to the principal.
________ were advised not to play during class hours.
9. Sister Teresa is a teacher.
________ teaches Christian Living.
10.Dr. Reyes is our family doctor.
________ works in the hospital.
11.Richard and Ruel is our neighbour.
________ are an engineer.
12.Uncle John and I lives in the farm.
__________ are a farmer.
13. Sister cooks well.
___________ bakes delicious cookies.
14.The poem is short and easy.
_______ is easy to memorize.
15. Filipino is our national language.
_______ is easy to understand.
16.The elephant and hippopotamus is big.
_______ is seen in the zoo.
17. The queen waved to the cheering crowd.
__________ is well-loved by the people.
18. A bee is a small insect.
___________ lives in a beehive.
19. Gianne and I are friends
____________ are seven years old.
20. A cow has four legs.
_____________ has two horns.
21. Leila enrolled in ballet school.
_______ loves dancing.
22. Guyabano is a good fruit.
__________ is medicinal.
23. The boy speaks well in English.
___________ is a Grade two pupil.
24. Hazel, Kathy and I are going out.
________ are going to Tagaytay.
25. Cora and Mady in not home.
_______ went to the market.
26. The flag is the symbol of our country.
_________ has three colors.
27. The car is new.
______ is red.
28. My sisters and I love to eat spaghetti.
_______ eat it with garlic bread.
29. Teacher Elsa teaches well.
______ received an award.
1. pineapple
2. Aunt Linda and I
3. Uncle Sam and Miguel
4. Manny
5. Sister Ann
6. Prince Charles
7. mouse
8. Noynoy
9. flashlight and battery
10.Princess Diana
11.fox
12. Mother Terresa
13. Grandfather and grandmother
14. pillow
15. Fr. Gerry and Fr. Dan
16. Bible
17. Boys and girls
18. Cousin and I
19.Scouts
20.Friend
21. Magician
22. Firemen
23. Lady
24.Children
25. Marble
26.Poem
27. Peter
28.Sour
29. Mr. Roger and Mrs. Roger
30. Iya and I
31. Bell
32.Susan, Isabel and I
33.Karen
34. People
35.Rose and sampaguita
36.Edmond and Eman
37. Visitors
38.Directress
39.Landlord
English
1. ______ is a lady.
2. ______ is my sister.
3. ______ is Peter.
4. ______ is teacher Dory.
5. ______ is a fruit.
6. ______ is Dra. Ramos.
7. ______ is a notebook.
8. _______ is green
9. _______ is a girl.
10.________ are girls
11._______is an elephant.
12._______ are carabaos.
13._______ is a midwife.
14._______is an insect.
15._______ are parents.
16._______ sing sweetly.
17._______ are flying.
18.______ is rough.
19. ________ are kind.
20.________ is Kevin.
Religion
In the old testament, the king was the Anointed One.
Saul – first king of Israel
Saul was anointed by Samuel
David – next king of Israel followed to Saul
- ideal king of Israel
*David was still a boy when he was anointed king. He was then shepherding the
flock. So the king should be the shepherd of his people. The king should not only
rule. He should, first of all, care for his people. People get sick. When we care for
people, we want them to get cured. Healing is caring.
David was also anointed by Samuel
Jesus – was called Son of David – because he is the heir to David’s throne.
When the Angel Gabriel appeared to Mary, he told her that God will give her Son
“the kingdom of David, his ancestor; he will rule over the people of Jacob forever,
and his reign shall have no end.” Jesus then is king. As our king he must care for us.
Jesus shows that he cares for us by healing. By healing the sick, Jesus shows how
much he cares for us.
By healing the sick, Jesus shows that he is a powerful king. A powerful king
conquers his enemies. The enemy of Jesus is evil. The People of Israel believed that
sickness is caused by the power of evil. By healing the sick, Jesus proves his power
over evil. The healing that Jesus shows that good is winning over evil. It shows that
the Kingdom of God is already with us.
As a disciples of Jesus, we must join the fight against evil. One of the ways of
doing this is by caring for the sick.

Ways for caring the sick


- by praying fervently for the sick
-by doing some sacrifice for the sick
- by taking care of the sick
- by spending time with the sick
- by trying to make the sick happy
- by being a good child
- by avoiding evil so that good may be victorious
Jesus is a King who lovingly cares for us. He shows his loving care especially by
healing the sick.

Healing – is a proof of the power of Jesus over evil

Jesus knew that he would die a painful death. He told his disciples about it.
Jesus crucified on Calvary. He shed his blood for love of us.
To give your life for someone you love is the greatest proof of love.
Jesus wanted to show us how great was the love of God for us. He did this by the
most painful death of all – death on the cross. It was a slow death that filled Jesus’
whole body with intense pain. It was a death surrounded by the insults of the
people. even his disciples left him. It was a death that only love could endure.
All people need redemption. Only God can give redemption by offering his life for
us, Jesus got the Father to give us redemption. People have sinned greatly against
god. People must make up for their faults. The Son of God became human so that
human being may be able to repair the great wrong done by their sins.
In the Old Testament, sin could be cleansed only by blood. Jesus shed his blood so
that human beings could be made clean.
Blood sustains life.
Christ’s blood is life giving
Christ’s blood is the source of eternal life of all people
Jesus knows that only his blood can give us eternal life. His blood gives us the
strength and the energy we need in order to live happy and meaningful lives.
Our lives find happiness and meaning only in God.

Love is a two way street. It is not enough for God to love us. We should also love
him in return. We show our love for God when we do something difficult for him.
Difficulty proves our love. We are happy to do something hard for someone we truly
love. We should prove our love for God everyday.
To avoid sin can be very difficult.
The most difficult thing to do is to give up one’s life for others.
Jesus showed the greatness of God’s love for us when he died on the cross. Jesus
shed his blood to cleanse us from our sins and to give us eternal life. The death of
Jesus brings happiness and meaning to our lives
Pang-uri – salitang naglalarawan o nagbibigay ng katangian sa tao, hayop, bagay,
lugar at pangyayari.
Ang panguri ay maaring maglarawan ng kulay, hugis, amoy, lasa, laki, hitsura at
katangian ng pangngalan.

Panlarawan na pang-uri
Kulay pula, dilaw, berde
Hugis bilog, parihaba
Amoy mabango, mabaho
Lasa matamis, maasim
Laki maliit, Malaki
Hitsura Maganda, kulot
Katangian mayumi, tahimik

Pang-uring Pamilang – ay naipahahayag sa paggamit ng tambilang at salitang bilang.

*bilang na ordinal – salitang bilang na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga


pangngalan.

Tambilang numero 12

Salitang bilang salitang numero labing dalawa


Mother Tongue
Panguri panlarawan
Bilugan ang pang-uri panlarawan sa pangungusap sa pangngalang may salungguhit
sa bawat pangungusap.

1. Malakas na ulan ang pinadala n Kabu sa paraiso.


2. Dininig ng butihing Bathala ang hiling ng mga katutubo.
3. Muling lumitaw ang maningning na araw.
4. Nakita ang luntiang kagubatan at maraming palanas.
5. Nagtayo sila rito ng matitibay na tirahan.
6. Malamig na ang kape inihain ng ina para sa mga bisita.
7. Mabilis tumakbo ang mga tinutugis na magnanakaw.
8. Ang alaga kong aso ay mataba at maliit.
9. Ang gamot na ininom ni Maricel ay mabisa.
10. Mahapdi pa din ang sugat ni Henry sa tuhod.
11.Masisipag ang mga kabataan sa kabilang nayon.
12.Sagana sa pagkain ang mga tao sa bukirin.
13. Magandang binibini ang aking nakilala kagabi.
14.Magagalang na mag-aaral ang sumalubong sa akin sa paaralan.
15.Malabo ang mga mata niya kaya kailangan niya magsuot ng salamin.
16.Ang mga libro sa silid-aklata ay maalikabok.
17.Si Dan ang aking matalik na kaibigan.
18. Ang mga bulaklak na pinitas sa hardin ay makukulay.
19. Ang mga magkakapatid ay nagbibigayan sa bawat isa.
20.Ang mga gamit ng bata ay nakakalat sa buong bahay.
21. Ang mga dahon sa bukid ay kulay berde.
22. Ang hawak niyang bola ay sobrang bilog.
23. Ang mga junkfood ay pagkaing maalat.
24.Ang mga buhok ng mga aeta ay kulot.
25. Ang mga puno sa kagubatan ay malalaki.
26.Mabango ang bulaklak na sampaguita.
27.Malamig ang tubig na inilalabas sa ref.
28.Ang mga bituin ay mainit lalo na sa gabing madilim.
29.Masarap higaan ang malambot na kutson.
30.Malayo ang aming probinsiya kaya maraming oras kaming nagbiyahe.
Mother tongue
Pang-uring pamilang
Salungguhitan ang pang-uring pamilang na naglalarawan sa pangngalang may
salungguhit sa pangungusap.

1. Kasalukuyang kausap ni Tata yang tatlong arkitekto.

2. Si Renato ay sumungkit ng walong santol.

3. Dalawampu’t limang mag-aaral ang sumama sa field trip.

4. May alagang labimpitong gansa si Lolo Willie.

5. Bumili si Aling Zeny ng apat na kilong mangga.

6. Mayroon akong limang pocket book.

7. Nagsilang ng anim na kuting si Muning.

8. Labing isang sisiw ang napisa ng inahin.

9. Malalaki na ang 44 na kambing na alaga ni Mang Gorio.

10.Ang 18 ulila ang alaga ng mga madre.

11.Mayroon akong isang magandang manika.

12.Ang magpinsan ang dalawang pupunta sa Amerika.

13.Silang lima ang magkakaibigan.

14. Si Sisa ang pangalawa sa magkakapatid.

15.Si Rosa ay pumitas ng isang dosenang rosas.


Lantay, pahambing at pasukdol

1. Ang pangkat ni Cardo ay mabilis sa pagtakbo.


2. Si Ken ay mas pogi kaysa kay Robi.
3. Ubod ng linis ang bahay nina Tiya Rosie.
4. Maganda ang mga tanawin makikita sa Baguio.
5. Sina Yuri at Tori ay magkasingtaas na.
6. Sobrang ganda ng mga simbahan sa bansa.
7. Pinakamataba si Kurt sa kanilang tatlo.
8. Di gaanong malamig ang Oktubre sa Disyembre.
9. Ang aking ina ay mapagmahal.
10. Ang tubig sa gripo ngayon ay mas mainit kumpara sa kahapon.
11. Ang suliranin ni Ben ay mas mahirap kaysa kay Mario.
12.Ang mga sakong dala ng magtitinda ay mabigat.
13. Ang pinakadakilang bayani ay si Jose Rizal.
14.Si Ana ang pinakamabait sa anak ni Aling Susan.
15.Higit na mas mabilis lumago ang puno ng mangga sa likod ng bahay kaysa sa
gilid ng bahay.
16.Ang utak niya ay kasinglaki ng butil ng mais.
17.Ang mga bituin sa langit ay marikit.
18.Ang mga puting damit ay mas komportable isuot kaysa sa makulay.
19.Ang pamumuhay sa bukid ay payak lamang.
20.Mas masarap ang lansones kaysa sa ubas.
Salitang pang-uri lantay pahambing pasukdol
Likha
Bagsik
Hirap
Lusog
Tamad
Bago
Gulo
Sarap
Mahal
Puti
Taas
kulay
liwanag
haba
liit
anghang
bilog
lambing
lamig
ningning
lakas
tamis
ganda
buti
Panghalip na paari

1. Kasama ko ang aking alagang si bantay.


2. Kanila ang kawaling ginagamit sa pagluluto.
3. Para sa atin ang mga pagkaing nakahanda.
4. Tungkol sa amin ang tulang isinulat ng tatay.
5. Sa akin ang kahon ng kabinet.
6. Humiram ng gamit ang mga kapitbahay sa kanilang mga kaibigan.
7. Ang mga papel na ito ba ay sa iyo?
8. Sumama ka sa amin sa pamamasyal.
9. Uuwi kami sa atin sa susunod na araw.
10.Nakita ko ang aking gamit sa ilalim ng mesa.
11.Sa kahon ko inilagay ang iyong gamit.
12. Ang mga proyekto ito ay sa akin.
13.Sa kanila ang mgandang bahay na iyon.
14.Ang pagkain nasa mesa ay sa amin.
15.Sa amin ang pinakamagandang proyekto sa Filipino.

Panao, Pamatlig, Paari


Kasama ko ang aking alagang si bantay.

Kanila ang kawaling ginagamit sa pagluluto.

Para sa atin ang mga pagkaing nakahanda.

Tungkol sa amin ang tulang isinulat ng tatay.

Sina Ana at Carlo ay magkapatid. Sila ay nagbibigayan sa lahat ng oras.

Diyan mo itago ang bola.

Nakapunta na ako sa Japan. Maganda ang tanawin doon.

Iyan ba ang ibibigay mo sa ating guro.

Aba, bakit hindi sila sumasabay sa pag-awit?

Sa akin ang kahon ng kabinet.

Humiram ng gamit ang mga kapitbahay sa kanilang mga kaibigan.

Ang mga papel na ito ba ay sa iyo?

Sumama ka sa amin sa pamamasyal.

Uuwi kami sa atin sa susunod na araw.

Nakita ko ang aking gamit sa ilalim ng mesa.

Pupunta ako sa Batangas.

Nagtatanim sila ng mga puno.

Ikaw ang kasali sa palaro.

Siya ang bahala sa mga pagkain.

Pupunta kami sa mall.

Hawak ko na ang susi.

Nagpapabili siya ng mga damit.

Pupuntahan na natin ang mga bata.


Hindi pa ba tayo aalis?

Ano ang dala mong prutas?

Ang grupo ninyo ang bahala sa pagkain.

Nasan kaya ang salamin ko?

Inutusan kami na maglinis ng bahay.

Tayo na kumain ng tanghalian.

Hawak nila ang mga listahan ng mga paninda.

Sa kahon ko inilagay ang iyong gamit.

Ang mga proyekto ito ay sa akin.

Sa kanila ang mgandang bahay na iyon.

Ang pagkain nasa mesa ay sa amin.

Sa amin ang pinakamagandang proyekto sa Filipino.

Ito ang prutas na gustong-gusto ni Dan.

Naiwan iyon ni Ron sa palaruan.

Iyon ang gusto kong palaman sa tinapay.

Dalhin mo ito sa iyong lolo.

Iyan ba ang bago mong laruan?

Inay, iyon po ang gusto kong laruan.

Iyan ba ang ibibigay m okay Binibining Santos.

Ito po ang gamot na nasa reseta ng doktor.

Ang bahay pong ipinatayo ko para sa inyo ay iyon.

Regalo ito sa aking noong kaarawan ko.

Natitiyak kong ditto naiwan ng anak ko ang kaniyang bag.

Nelia, diyan mo ipatong ang kahon.


Magkasabay na nagpunta roon ang mag-ina.

Si Ginang Flores ay magbibigay riyan ng tulong sa Linggo.

Doon nagsimula ang parade ng mga mag-aaral.


anak hininga

bahag gabi

balat tapat

buntong palay

kapit tulugan

dahong pawis

takip tuko

bukang hari

lamang aklatan

taong lupa

madaling sibuyas

hating liwayway

tanghaling gubat

silid araw

silid silim
silid yaman

silid lawin

bahay bahay

anak lupa

pamatay alat

matang yaman

biglang kawali

tubig pobre

tubig kainan

tengang kubo

ingat araw

mata aralan

patay insekto

hampas tabang

akyat gutom
agaw balat

agaw bisig

sirang langit

kutong sebo

butot lupa

bantay pagong

kapit bukid

abot pansin

ningas plaka

lakad lupa

dalagang eksena

hampas sulong

isip kugon

urong salakay

palo bata
punong silim

bunga biya

takdang aral

kapit yaman

pusong uhaw

araw guro

takip kamay

ingat mamon

bantay kahoy

utak tuko

bukam gabi

taos salakay

abot puso

pamatid aralin

balik bibig
dahong sisw

madaling ampunan

sirang palay

lakad bayan

balik palad

bahay bahay

bukas mata

abot araw

kapit plaka

punong tanaw

basang pagong

kisap kahoy
In a poultry farm, there are 323 chickens in one cage. If 115 chicken will be sold,
how many will be left in the cage?

Tin had 196 chocolate bars, she sold 59 to her friends. How may chocolate bars
were left with her?

There are 560 bears in a store. 214 of them are brown. How many bears are not
brown?
Ivy ordered 243 balloons for her birthday party. 25 balloons burst. How many
balloons were left?

Anna bought 652 flowers. 231 of the flowers were roses. How many were not
roses?

There were 372 sacks of sugar in a stockroom. If 156 sacks were delivered to
different stores. How many more sacks of sugar were left in the stockroom?
Ivy ordered 243 balloons for her birthday party. 25 balloons burst. How many
balloons were left?

There are 483 bees and 324 butterflies in the garden. How many insects are there in
all?

Tin had 196 chocolate bars, she sold 59 to her friends. How may chocolate bars
were left with her?
Mang Pedring harvest 287 eggplants and 484 tomatoes in their vegetable garden.
How many vegetables did he harvest in all?

In a poultry farm, there are 323 chickens in one cage. If 115 chicken will be sold,
how many will be left in the cage?

Our canteen sold 796 sandwiches and 527 hamburgers. How many sandwiches and
hamburgers were sold.
Father picked 848 ripe mangoes in our backyard. My brother picked 372 oranges.
How many fruits do they have in all?

Betty has a 946 chocolate in the jar. She get the 324 chocolate from the jar. How
many chocolates are left in the jar?

There are 748 chickens and 565 ducks in Valle’s Farm. How many fowls are there in
all?
Carlo has 386 marbles. He gave 142 marbles to his brother. How many marbles were
left to him?

There are 342 long string beans and 387 short string beans. How many string beans
are there in all

There were 372 sacks of sugar in a stockroom. If 156 sacks were delivered to
different stores. How many more sacks of sugar were left in the stockroom?
____________________ 1. they approached each other, the distance between them

Decrease

____________________ 2. form four right angles.

____________________ 3. go away from each other

_____________________4. the angles formed are not all equal

____________________ 5. as far as they extend they will never meet.

____________________6. point is represent by _________.

____________________7. Extends indefinitely or goes on and on in both direction


without end.

____________________8. part of a line with two end points.

____________________9. part of a line with one end point and goes indefinitely in
one direction

____________________10. The number to be added.

____________________11. 8+2=10 is an example of ________________.

____________________12. The process of putting numbers together.

____________________13. The number we subtract.

____________________14. The answer in addition.

____________________15. The sign used in subtraction.

____________________16. The answer in subtraction.

____________________17. The number from which we subtract.

____________________18. The sign used in addition.

____________________19. The process of taking away a numbers.