Вы находитесь на странице: 1из 34

Cautivo de Amor

Arr. Pablo Castillo Ángel Aníbal Rosado

      
Saxofón contralto  3
 4 
               
 
3       
     
Saxofón contralto 
 4 

Saxofón contralto   43                   
   
 3                
Saxofón tenor  4       
  
            
 3   
Clarinete en Si♭  4          

Trompeta en Si♭   43       


Trompeta en Si♭   43       


Trompeta en Si♭   43       

  3         
 4        
Piano
    43     

5
          
Sax. Ctrl.  
 
           
Sax. Ctrl.   
 
Sax. Ctrl.           

           
Sax. T.    
               
Cl. Si♭  
         
Tpt. Si♭        
 

         
Tpt. Si♭        
 

        
Tpt. Si♭          
 

                    
 
Pno.
         

2
12 D.S. al Fine
  
Sax. Ctrl.                  
   
       
Sax. Ctrl.  

    
 
     
Sax. Ctrl.        
     
       
Sax. T.         

               
Cl. Si♭    
          
Tpt. Si♭       
 
          
Tpt. Si♭       
 
          
Tpt. Si♭       
 
 
     
     

Pno.
              
  

3
18

Sax. Ctrl.                    
 
   
Sax. Ctrl.              

 
   
Sax. Ctrl.              

 

Sax. T. 
                   
 
       
       
Cl. Si♭      

       
Tpt. Si♭ 
       
Tpt. Si♭ 
       
Tpt. Si♭ 

         
Pno.
         

4
25
   
Sax. Ctrl.                               

Sax. Ctrl.        

Sax. Ctrl.        

       
Sax. T. 
       
Cl. Si♭  

       
Tpt. Si♭   
      
Tpt. Si♭   

        
Tpt. Si♭   

         
Pno.
         

5
32

Sax. Ctrl.                           

        
Sax. Ctrl.      

        
Sax. Ctrl.      

          
Sax. T.      
   
        
Cl. Si♭  

       
Tpt. Si♭ 
       
Tpt. Si♭ 
       
Tpt. Si♭ 

         
Pno.
         

6
39
    
Sax. Ctrl.                      

Sax. Ctrl.       


     

        
Sax. Ctrl.       

      
Sax. T.       

       
      
Cl. Si♭  
       
Tpt. Si♭   
      
Tpt. Si♭   

        
Tpt. Si♭   

         
Pno.
         

7
46
           
Sax. Ctrl.              

Sax. Ctrl.        

Sax. Ctrl.        

       
Sax. T. 
       
Cl. Si♭  

        
Tpt. Si♭   
      
Tpt. Si♭    

        
Tpt. Si♭   

         
Pno.
         

8
53

Sax. Ctrl.                          

      
           
Sax. Ctrl.       
           
Sax. Ctrl.       

Sax. T. 
            
     

       
Cl. Si♭  

       
Tpt. Si♭ 
       
Tpt. Si♭ 
       
Tpt. Si♭ 

         
Pno.
         

9
60
              
Sax. Ctrl.             
  
                
Sax. Ctrl.       
                
Sax. Ctrl.       

Sax. T. 
         
             

Cl. Si♭               

       
Tpt. Si♭ 
       
Tpt. Si♭ 
       
Tpt. Si♭ 

         
Pno.
         

10
67
           
        
Sax. Ctrl.     
    
          
Sax. Ctrl.              
     
Sax. Ctrl.                   

           
      
Sax. T.      

        
       
Cl. Si♭     
  
      
Tpt. Si♭  

      
Tpt. Si♭  

      
Tpt. Si♭  


         
Pno.
         

11
73
                 
Sax. Ctrl.            

Sax. Ctrl.              

Sax. Ctrl.              

      
Sax. T.       

     
Cl. Si♭          

         


Tpt. Si♭  
    
Tpt. Si♭      

    
Tpt. Si♭            

         
Pno.
         

12
80
                   D.C.

Sax. Ctrl.        
 

Sax. Ctrl.              

Sax. Ctrl.              

        
Sax. T.     
            
Cl. Si♭   

         
Tpt. Si♭ 
       
Tpt. Si♭   

       
Tpt. Si♭     

           
Pno.
           

13
88
 Fine  
 
 
 
 
 
Sax. Ctrl.        

Sax. Ctrl.          

Sax. Ctrl.          

         
Sax. T. 
         
Cl. Si♭  

         
Tpt. Si♭ 
         
Tpt. Si♭ 
         
Tpt. Si♭ 

           
Pno.
           

14
Saxo Alto 2 Cautivo de Amor
Arr. Pablo Castillo Ángel Aníbal Rosado

  4

 43                            
     

13 D.S. al Fine 3 2 10
  
          
               
 

35
    2 16
                         
 

61

          
              
            

71  7 7 D.C. Fine 8
                       
Saxo Alto 3 Cautivo de Amor
Arr. Pablo Castillo Ángel Aníbal Rosado

                                  4

 43  
      

12 D.S. al Fine 3 2
    
                     
  

24
   10   2 16
                   
 

58

                                     

69  7 7 D.C. Fine 8
                              
Tenor Cautivo de Amor
Arr. Pablo Castillo Ángel Aníbal Rosado

  3                                          
 4        

8
4      D.S. al Fine 3  2
             
 

23
       10  2 16
                   

57
           
            
        
  

67  7
                             
          

81
7 D.C. Fine 8
   
Clarinete Cautivo de Amor
Arr. Pablo Castillo Ángel Aníbal Rosado

  
 3                                        4
 4     

12 D.S. al Fine    
              
  3
    2  
 
   

24    
      10
    2    
   
24
     

     
66
          7     
           
  

80
7 D.C. Fine 8
        

Trompeta 1 Cautivo de Amor
Arr. Pablo Castillo Ángel Aníbal Rosado

4

 4
 3   
                  

    

13 D.S. al Fine 10 13 5

  
                
   

50
19 

                     

81
4 D.C. Fine 8

       
Trompeta 2 Cautivo de Amor
Arr. Pablo Castillo Ángel Aníbal Rosado

4

 4
 3   
                  

    

13 D.S. al Fine 10 13
  
  
                
 

45
5  19 
                    
 

80
4 D.C. Fine 8

      
Trompeta 3 Cautivo de Amor
Arr. Pablo Castillo Ángel Aníbal Rosado

4

 4
 3   
                

    
 

13 D.S. al Fine 10 13
        
  
          

45
5     19 
              


79
4 D.C. Fine 8
      
      
Brasses Cautivo de Amor
Arr. Pablo Castillo Ángel Aníbal Rosado

       
Saxofón contralto  3
 4 
                    
 
3       
          
Saxofón contralto 
 4 

Saxofón contralto   43                    


   
 3                    
Saxofón tenor  4      
 
    
 3               
Clarinete en Si♭  4       

Trompeta en Si♭   43        


Trompeta en Si♭   43        


Trompeta en Si♭   43        
6
   4  D.S. al Fine
Sax. Ctrl.                 
    
  4 
Sax. Ctrl.                  
    
  4  
Sax. Ctrl.             

   

 
       4  
Sax. T.    

          
 
     4    
     
Cl. Si♭          

      4 
Tpt. Si♭ 
      
   
       
 
      4 
Tpt. Si♭ 
      
   
       
 
    4 
Tpt. Si♭ 
       
   
       
 

2
17

Sax. Ctrl. 
                   
  
   
Sax. Ctrl.           
 
   
Sax. Ctrl.           
 

Sax. T. 
                 

     
     
Cl. Si♭      

       
Tpt. Si♭ 
       
Tpt. Si♭ 
       
Tpt. Si♭ 

3
24
    
Sax. Ctrl.                            

        
Sax. Ctrl.   
        
Sax. Ctrl.  

      
Sax. T.    
           
Cl. Si♭ 
       
Tpt. Si♭   
      
Tpt. Si♭   

        
Tpt. Si♭   

4
31

Sax. Ctrl. 
                             

Sax. Ctrl.          


   

Sax. Ctrl.          


   

Sax. T. 
              

   
         
Cl. Si♭   

        
Tpt. Si♭ 
        
Tpt. Si♭ 
        
Tpt. Si♭ 

5
39
    
Sax. Ctrl.                     

         
Sax. Ctrl.    

        
Sax. Ctrl.       

      
Sax. T.       

       
      
Cl. Si♭  
       
Tpt. Si♭   
      
Tpt. Si♭   

        
Tpt. Si♭   

6
46
           
Sax. Ctrl.                       

Sax. Ctrl.         

Sax. Ctrl.         

        
Sax. T. 
        
Cl. Si♭  

          
Tpt. Si♭   
       
Tpt. Si♭     

        
Tpt. Si♭    

7
54
            
Sax. Ctrl.                     

           
Sax. Ctrl.       
           
Sax. Ctrl.       

Sax. T. 
           
      

       
Cl. Si♭  

       
Tpt. Si♭ 
       
Tpt. Si♭ 
       
Tpt. Si♭ 

8
61
              
Sax. Ctrl. 
           
 

Sax. Ctrl.          
     
        
     

Sax. Ctrl.          
     
        
     
     
              
     
Sax. T.    

Cl. Si♭               
     

       
Tpt. Si♭ 
       
Tpt. Si♭ 
       
Tpt. Si♭ 

9
68
                
Sax. Ctrl.                

           
Sax. Ctrl.        
           
Sax. Ctrl.        

Sax. T. 
         
         

  
Cl. Si♭                
  
       
Tpt. Si♭  

      
Tpt. Si♭   

      
Tpt. Si♭     

10
75
                   
Sax. Ctrl.           

Sax. Ctrl.                   

Sax. Ctrl.                   

     
Sax. T.         
   
      
Cl. Si♭             


Tpt. Si♭        

 

   
Tpt. Si♭       

    
Tpt. Si♭           

11
82
             D.C.  Fine  
      
Sax. Ctrl.     
 
   

Sax. Ctrl.           

Sax. Ctrl.           

          
Sax. T. 
          
Cl. Si♭  

          
Tpt. Si♭ 
         
Tpt. Si♭  

         
Tpt. Si♭  

12
91  
       
Sax. Ctrl.    

Sax. Ctrl.       

Sax. Ctrl.       

      
Sax. T. 
      
Cl. Si♭  

      
Tpt. Si♭ 
      
Tpt. Si♭ 
      
Tpt. Si♭ 

13

Вам также может понравиться