Вы находитесь на странице: 1из 2

Современные тенденции в технологиях

изготовления линз для очков


Технологии изготовления линз для очков постоянно совершенствуются. В настоящее время
предлагается немало новинок, касающихся материалов для изготовления очковых линз.
Основные из них связаны с органическими полимерами. Общеизвестно, что главная
характеристика линз для очков – это показатель преломления материала, из которого
изготовлены линзы.

При высоком показателе преломления линзы бывают более тонкими и лёгкими. Именно такие
линзы в наибольшей степени востребованы современными потребителями. При бурном
развитии органических материалов в последнее время были созданы оптические пластмассы с
высоким показателем преломления. Данную технологию впервые внедрили японцы.

В нашем салоне представлены очень качественные линзы японской марки Hoya.

Линзы для очков предназначены для коррекции зрения. При учёте такой их важной функции
постоянно ведутся исследования, которые способствуют разработке новых материалов,
обладающих наиболее удачными сочетаниями различных свойств.

Современные производители при изготовлении очков используют фотохромные линзы. Они


очень удобны, так как позволяют заменить две пары очков, одни из которых предназначены для
помещения, а другие для защиты от солнца. Фотохромные свойства линзам в наши дни
придают двумя способами.

При использовании современных тенденций в технологиях изготовления линз для очков


используют новые покрытия. Это в большой мере касается органических линз из
высокопреломляющих полимеров. Так, для предохранения поверхности линз от образования
царапин требуется нанесение упрочняющих покрытий. К примеру, более высокое качество
зрения и зрительный комфорт обеспечивают пользователю линзы с просветляющими
покрытиями. Не удивительно, что в наши дни активно развивается технология нанесения на
очковые линзы различных покрытий. Все крупные производители линз для очков имеют свои
фирменные покрытия. С их помощью в линзах улучшаются оптические и механические
свойства.

Про различные виды линз, представленные в нашем салоне, читайте здесь.

Линзы для очков способны исправлять как нарушения рефракции, так и улучшать качество
изображения. При этом самые широкие запросы пользователей удовлетворяются в полной мере.

Наиболее крупные современные производители очковой оптики разработали


многофункциональные покрытия. На основе многочисленных экспериментов было выявлено,
что при сочетании в его составе компонентов, которые имеют различные свойства, создаётся
максимальный комфорт для зрения. Такие линзы обладают долговечностью и удобством при
эксплуатации.
Tehnologia de fabricație a lentilelor pentru ochelari este în continuă îmbunătățire. În prezent,
multe produse noi sunt oferite cu privire la materiale pentru fabricarea lentilelor de ochelari.
Principalele sunt asociate cu polimeri organici. Este cunoscut faptul că principala caracteristică a
lentilelor pentru ochelari este indicele de refracție al materialului din care sunt fabricate lentilele.
Cu un indice de refracție ridicat, lentilele sunt mai subțiri și mai ușoare. Este vorba despre astfel de
lentile care solicită cel mai mult consumatorii moderni. Odată cu dezvoltarea rapidă a materialelor
organice, au fost create recent materiale plastice optice cu un indice de refracție ridicat. Această
tehnologie a fost introdusă pentru prima dată de japonezi.
În salonul nostru sunt prezentate lentile de foarte bună calitate ale mărcii japoneze Hoya.
Lentilele pentru ochelari sunt concepute pentru a corecta vederea. Cu o funcție atât de importantă luată
în considerare, se efectuează în mod constant studii care contribuie la dezvoltarea de noi materiale cu
cele mai reușite combinații de proprietăți diverse.
Producătorii moderni în fabricarea ochelarilor folosesc lentile fotocromice. Sunt foarte convenabile,
deoarece vă permit să înlocuiți două perechi de ochelari, dintre care unul este conceput pentru uz
interior, iar celălalt pentru protecția împotriva soarelui. Proprietățile fotocromice ale lentilelor sunt date
astăzi în două moduri.
Atunci când se utilizează tendințe moderne în tehnologia de fabricare a lentilelor pentru ochelari, se
folosesc acoperiri noi. Acest lucru se aplică într-o mare măsură lentilelor organice obținute din
polimeri extrem de refractivi. Deci, pentru a proteja suprafața lentilelor de zgârieturi, este necesară
aplicarea unor acoperiri de întărire. De exemplu, calitatea superioară a viziunii și confortul vizual oferă
utilizatorului lentile cu acoperiri antireflexie. Nu este surprinzător faptul că astăzi tehnologia de
aplicare a diverselor acoperiri pe lentile de ochelari se dezvoltă activ. Toți producătorii majori de
lentile de ochelari au propriile lor acoperiri. Cu ajutorul lor, proprietățile optice și mecanice sunt
îmbunătățite în lentile.
Despre diferitele tipuri de lentile prezentate în salonul nostru, citiți aici.
Lentilele pentru ochelari pot corecta atât erorile de refracție și pot îmbunătăți calitatea imaginii. În
același timp, cele mai largi solicitări ale utilizatorilor sunt pe deplin satisfăcute.
Cei mai mari producători moderni de optică pentru ochelari au dezvoltat acoperiri multifuncționale. Pe
baza a numeroase experimente, a fost dezvăluit că atunci când o combinație de componente care au
proprietăți diferite este combinată în compoziția sa, se creează confort maxim pentru vedere. Astfel de
lentile au durabilitate și ușurință de utilizare.