Вы находитесь на странице: 1из 4

ULASAN E-PEMBELAJARAN

Bil. Perkara Catatan

1. Tajuk E-
Sesi Bicara Profesional Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Pembelajaran :
(KPPM) Dengan Tajuk: Naratif Baharu Amalan Pendidikan

2. Tarikh E-
10 April 2019
Pembelajaran:
(2:30 Petang – 4:30 Petang)

3. Anjuran:
KPM

4. Penceramah:
Ketua Pengarah Pelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia.
Datuk Dr. Amin Bin Senin

5. Ulasan :
...………………………………………………………………………….….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
……

6. Manfaat/ …………………………………………………………………………….
pengajaran yang ………
diperoleh ……………………………………………………………………………….
daripada E- ……
Pembelajaran:
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
……………………………………………………………………………….
……
…………………………………………………………………………….
………
…………………………………………………………………………….
………
…………………………………………………………………………….
………
……………………………………………………………………………….
……
………………………………………………………………………….
…………

7. Tandatangan: