Вы находитесь на странице: 1из 16

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ


Кафедра: "Судовые энергетические установки и техническая эксплуатация"

Расчетно-пояснительная записка
к курсовому проекту
"Судовые двигатели внутреннего сгорания"
по дисциплине: "Судовые двигатели внутреннего
сгорания"

Принял: Выполнил:
___________ студент СМФ
4 курса 4 группы
Чернега А.Ю.
ОДЕССА 2015
ВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ
нергетические установки и техническая эксплуатация"

асчетно-пояснительная записка
к курсовому проекту
ые двигатели внутреннего сгорания"
лине: "Судовые двигатели внутреннего
сгорания"

студент СМФ
4 курса 4 группы
Чернега А.Ю.
ОДЕССА 2015
Содержание.
Бланк задания ……………………………………………………………………………………

1. Краткое описание дизеля марки SMC …………………………………………………….

2. Исходные данные ……………………………………………………………………………

3. Тепловой расчет рабочего цикла дизеля ………………………………………………….


3.1. Расчет рабочего цикла дизеля …………………………………………………
3.2. Расчет координат индикаторной диаграммы …………………………………
3.3. Индикаторная диаграмма дизеля ……………………………………………
3.4. Бланк расчета рабочего цикла на ЭВМ ………………………………………

4. Исследование влияния a на показатели рабочего процесса дизеля ……………………….


4.1. Анализ результатов расчета ……………………………………………………
4.2. Влияния a на параметры рабочего процесса …………………………………….

5. Динамический расчет дизеля ………………………………………………………………


5.1. Исходные данные для динамического расчета …………………………….
5.2. Данные для построения кривых динамического расчета …………………
5.3. Кривые давлений ……………………………………………………………….
5.4. Кривые усилий …………………………………………………………………
5.5. Кривая суммарного тангенциального усилия ………………………………
5.6. Результаты динамического расчета ……………………………………………
5.7. Кривые тангенциальных усилий ………………………………………………
5.8. Бланк динамического расчета на ЭВМ ………………………………………

6. Расчет коленчатого вала дизеля ……………………………………………………………


6.1. Определение касательных усилий, подходящих
к кривошипам в первом положении коленвала ………………………
6.2. Определение касательных усилий, подходящих
к кривошипам во втором положении коленвала ………………………
6.3. Исходные данные для расчета коленвала ……………………………………
6.4. Расчет коленвала дизеля ………………………………………………………
6.5. Расчет коленвала в первом положении ………………………………………
6.6. Расчет коленвала во втором положении ………………………………………
6.7. Проверка размеров коленвала по Правилам Регистра ………………………

7. Расчет газообмена двухтактного дизеля ………………………………………………


7.1. Располагаемое время-сечение …………………………………………………
7.2. Диаграмма располагаемого время-сечения ………………………………
7.3. Исходные данные для расчета процессов газообмена …………
7.4. Теоретически необходимое время-сечение ………………………………

8. Безопасность труда и противопожарная безопасность ……………………………………

Использованная литература ……………………………………………………………………


Содержание.
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
Початкові дані.
Таблиця 1

Чисельне
Позначе Розмір- Розрахункова формула або
№ Найменування величин. значення
ння. ність. спосіб визначення.
величини.
1. Прототип (марка) задається 9S90MC
дизеля. кількість тактів 2
2. Тиск навколишнього приймаємо
середовища (атм. тиск).
p0 МПа
1 атм. = 0,1013 МПа
0.1013
3. Тиск наддувочного
(Продувочного) повітря.
pS -//- задается 0.24
4. Максимальний тиск
 згоряння.
pZ -//- -//- 15.35
5. Температура навколиш-
Т0 К -//- 308
щей середовища.
6. Температура остаточ- приймаємо
ТГ -//- 650
них газів.
7. Зниження температури приймаємо з умови от-
наддувочного повітря в DТОХЛ -//- 226
риманняТS = 305…310 К
охолоджувачі після турбіни.
8. Ступінь підігріву віз
DТ -//- ΔТ = 5…10 К 10
духу від стінок циліндра.
9. Вид палива.
Мазут F5

10. Зарубіжний аналог об- підбираємо за даними об RMB10-RMC10


ранного палива. раною вітчизняної марки (по ISO)
11. щільність палива r15 кг по закордонному аналогу 990
при 158 С. м3 обраного палива.
12. зміст вуглецю С % -//- 84.36
в 1 кг палива.
13. зміст водню Н -//- -//- 12.26
в 1 кг палива.
14. вміст кисню О -//- -//- 0.3
в 1 кг палива.
15. Вміст сірки в 1 кг S -//- -//- 1.98
палива.
16. Вміст води в 1 кг W -//- -//- 1
палива.
17. Зольність палива. -//- -//- 0.1
18. Коеф. надлишку повітря В сучасних дизелях
a ---- 1.8
при згорянні палива. α = 2…3
19. Коеф. залишкових газів. ----
g Г
γГ = 0,02…0,08
0.08

20. Дійсна ступінь


Ф ---- в МОД ε = 11…15 15
Ф ---- в МОД ε = 11…15 15
стиснення.
продовження таблиці 1
Чисельне
Позначе Розмір- Розрахункова формула або
№ Найменування величин. значення
ння. ність. спосіб визначення.
величини.
21. Механічний ККД hМ = 0,87…0,94 - 4-х тактн.
hМ ---- 0.92
дизеля. hМ = 0,84…0,93 - 2-х тактн.
22.  Показник політропи
стиснення повітря в ком- nK ---- 1.7
 компресорів.
23.  Коеф. заокруглення инди- φСКР = 0,96…1,0 - 2-х тактн.
w ---- 1
 каторной діаграми. СКР
φСКР = 0,9…0,96 - 4-х тактн.
24.  Коеф. використання jZ ---- ξZ = 0,75…0,9 0.9
 тепла в точці Z.
25.  Коеф. використання jВ ---- ξВ = 0,86…0,98 0.95
 тепла в точці В.
26.  Коеф., Що враховує
 зниження тиску віз jа ---- для 2-х такт. ДВС 0.95
 духу в цил. на початку сжа- ξа = 0,95…0,99
 ку (в точці А).
27.  Втрата робочого ходу cS ---- приймаємо 0.08
 поршня в частках.
28.  Число циліндрів. i шт. задається 9
29.  Ефективна потужність. Ne кВт -//- 47,430
30.  Ставлення ходу поршня
d ---- 3.28
 до діаметру циліндра. d = 0,8…3,8
31.  Середня швидкість Сm м 7.5
 поршня. С
Сm = 6…13
32.  Кут повороту коленвала Аj = 360о - для 2-х такн.
Аj о
ПКВ 360
 соотв. робочого циклу Аj = 720о - для 4-х тактн.
 дизеля.
33.  Ставлення радіусу кри-
 вошіпу до довжини шатуна lШ ---- lШ = 0,35…0,42 0.42
 (Постійна механізму).
34. Коефіцієнт тактності k = 1 -- 2-x тактний дизель
k ---- 1
 дизеля. k = 0,5 -- 4-x тактний дизель
Тепловий розрахунок робочого циклу дизеля.
Розрахунок робочого циклу дизеля.

1. Справжня кількість повітря, яка бере участь при згорянні 1 кг палива:

1.8
L=
α C H S O
(
⋅ + + − =
0 . 21 12 4 32 32 0.21 ) ¿( 0.8436
12
+0.1226 +0.0198−
4 32
0.003
32 )= 0.87
кмоль
кг палива
;

С = 0.8436 %
/100 - частка маси вуглецю в 1 кг палива;
Н = 0.1226 %
/100 - частка маси водню в 1 кг палива;
S = 0.0198 %
/100 - частка маси сірки в 1 кг палива;
O = 0.003 %
/100 - частка маси кисню в 1 кг палива;

2. Тиск початку стиснення:


ра = р S⋅ξ а= 0.24 ¿ 0.95 = 0.228 МПа ;

3. Температура повітря в наддувочного (продувному) ресівері:


n K −1
0.7
р
T S =T 0⋅ S
р0 () nK
− ΔT ОХЛ = 308
¿(
0.24 1.7
0.1013 ) − 226 = 213.338 К ;

4. Температура суміші свіжого заряду з залишковими газами в момент початку стиснення:

T S + ΔT +γ Г Т Г 213.3377 + 10
=
+ 0.08 ¿ 650
254.942 К ;
T A= =−
1+ 0.08
1+ γ Г
5. Коефіцієнт наповнення, віднесений до корисного ходу поршня:

ε ра T S 1 ¿ ¿ 15 0.228 213.33774
η'Н = ⋅ ⋅ = − = 0.7886581159 ;
14 0.24 254.9424 ( 1 + 0.08 )
ε−1 р S T A 1+γ Г ¿ ¿

6. Коефіцієнт наповнення, віднесений до повного ходу поршня:


' 0.788658 ( 1 - 0.08 ) = 0.72557 ;
η Н =η Н⋅( 1−Ψ S ) =
7. Середній показник уявній адіабати стиснення:
Рівняння вирішується методом послідовних наближень.

8 . 315
( n1 −1 ) ′ =19 . 26+0 . 0025⋅T ¿ ¿ ¿¿ , где (n1-1) * = 0.37 - при першому наближенні;
A

7.1. Перше наближення: (n1-1)/= 0.3843611 ;


7.2. Друге наближення: (n1-1)/= 0.3831419 ;
7.3. Третє наближення: (n1-1) = /
0.3832470 ;
В результаті наближень отримали (n 1-1)/ = 0.3831419 ;

8. Температура суміші в кінці стиснення:


0.38314
n 1−1
T C =T A⋅ε = 254.9424¿ 15 = 719.53484981 К ;

9. Тиск в кінці стиснення:


1.38314
n
рC = ра⋅ε 1 = 0.228 ¿ 15 = 9.65241 МПа ;

10. Теплоємність повітря в кінці стиснення:


кДж
с̄ υ=19.26+0.0025⋅T C = 19,26 + 0.0025 ¿719.53484981
= 21.058837 ;
кмоль⋅К
11. Теоретичний коефіцієнт молекулярної зміни:
0.0639
0. 0639
β 0 =1+ = 1 + − = 1.0355 ;
α 1.8
12. Частка палива, що згорів в точці Z циклу:
ξZ 0.9
xZ= = − = 0.94737 ;
ξB 0.95

13. Дійсний коефіцієнт молекулярної зміни в точці Z:


1.0355 -1
β 0−1
β Z =1+ ⋅x = 1 +− ¿ 0.9474
= 1.0311404 ;
1+γ Г Z 1 + 0.08

14. Дійсний коефіцієнт молекулярної зміни в кінці згоряння:


β0+ γ Г 1.0355 + 0.08
β= =− = 1.0328704 ;
1+ γ Г 1 + 0.08
15. Коефіцієнти рівнянь теплоємності:
( 1 , 064+γ Г )⋅20 , 47+( α −1 ) ( 1+γ Г )⋅19 , 26
аυВ = =
α ( 1+ γ Г ) +0 , 064
( 1,064 + 0.08)⋅¿ ¿ 20,47 + ( 1.8 - 1 )( 1 + 0.08 )⋅¿ ¿ 19.26
=
− = 19.9799 ;
1.8 ¿ ( 1 + 0.08 ) + 0,064

( 1 , 064+ γ Г )⋅0 , 0036+ ( α −1 ) ( 1+γ Г )⋅0 , 0025


в В= =
α ( 1+γ Г ) +0 , 064
( 1,064 + 0.08)⋅¿ ¿ 0,0036 + ( 1.8 - 1 )( 1 + 0.08 )⋅¿ ¿ 0.0025
=
− = 0.0031321 ;
1.8 ¿ ( 1 + 0.08 ) + 0,064

( 1 , 064⋅x Z + γ Г )⋅28 , 81+ [ α ( 1+γ Z )−( x Z + γ Г ) ]⋅27 ,59


а РZ = =
α ( 1+γ Г ) + 0 , 064⋅x Z
( 1,064 ¿ 0.9474 + 0.08 )⋅¿ ¿28,81 + [ 1.8 ( 1 + 0.08 )−( 0.9474 + 0.08
)]⋅¿ ¿ 27.59
= − − = 28.2929925 ;
1.8 ¿ ( 1 + 0.08 ) + 0,064 ¿ 0.94737

( 1 , 064⋅x Z +γ Г )⋅0 , 0036+ [ α ( 1+γ Z )− ( x Z + γ Г ) ]⋅0 , 0025


вZ= =
α ( 1+γ Г ) +0 , 064⋅x Z
( 1,064 ¿ 0.9474 + 0.08)⋅¿ ¿ 0,0036 + [ 1.8 ( 1 + 0.08 )−( 0.94737 + 0.08
)]⋅¿ ¿ 0.0025
= − − = 0.0031021 ;
1.8 ¿ ( 1 + 0.08 ) + 0,064 ¿ 0.94737

16. Ступінь підвищення тиску при згорянні:


15.35
рZ
λ= =  1.5903 ;
рC 9.6524141
17. Нижча теплота згоряння палива:
- за формулою Менделєєва:
QPH=QРВ-6(9H+W) , где QРВ -вища теплота згоряння палива;
Q В=81C+300H+26(S-O)= ( 81
Р
¿ 84.36 + 300  12.26 + 26¿ ( 1.98  0.3
)) ¿4.187 = 44,193.12
кДж
кг
;
кДж QPH= 44193.1
кДж
1ккал = 4.187 ; − ( 6¿( 9 ¿ 12.26 + 1 )) ¿ 4.187= 41,396.0316 ;
кг кг
- за емпіричною формулою:
Q H =( 46. 7−8 . 8⋅10−6⋅ρ 215 + 3. 17⋅10−3⋅ρ 15 )⋅[ 1− ( x+ y+ S ) ] + 9. 24⋅S− 2. 45⋅x , где
r15 = 990 кг/м3 - щільність палива при158 С ;
х= /100 -
0.01 %
частка маси ВОДИ в 1 кг палива;
у = 0.001 %
/100 - частка маси ЗОЛИ в 1 кг палива;
S = 0.0198 %/100 - частка маси сірки в 1 кг палива;

QP H = ( 46,7 - 8,8 ¿
10-6 ¿ 980100 + 3.17 ¿ 10-3 ¿ 990 )¿ [ 1 - ( 0.01 + 0.001+ 0.0198 ) ] +
+ 9.42 ¿0.0198 − 2.45 ¿ 0.01 = 40.1025 МДж
/кг = 40,102.4987 кДж
/кг ;
приймаємо QPH= кДж
40,102.4987 ;
кг
18. Рівняння згоряння:
Рівняння вирішується методом послідовних наближень.

' K , где Т*Z = 2,000 К - при першому наближенні;


T Z=
aPZ +в Z T ¿Z
ξ Z QH
К=
1
[
β Z ( 1+γ Г ) L ]
+( с̄ υ +8 .315⋅λ ) T C +γ Г ( aυB +в В⋅T C +8 .315⋅λ ) T C =

1 0.9 ¿40,102.5
=   +(21.0588 +8.315 ¿1.5903 ) ¿ 719.535 +
¿
[
1.03114 ¿ ( 1+ 0.08) 0.87

18.1. Перше наближення:


+ 0.08 ¿( 19.9799 +
0.0031321¿719.53485
+ 8.315 ¿1.5903 ) ¿

Т/Z= 1,775.34 K ;
]
719.53485 = 61,244.3400 ;

18.2. Друге наближення: Т/Z= 1,811.95 K ;


18.3. Третє наближення: Т/Z= 1,805.88 K ;
В результаті наближень отримали Т/Z= 1,805.88 K ;

19. Ступінь попереднього розширення: β ⋅T 1.03114 ¿ 1,805.88


ρ= Z Z =
λ⋅T C
 = 1.6274 ;
1.5903 ¿719.53484981

20. Ступінь подальшого розширення: 15


ε
δ = = = 9.2174 ;
ρ 1.6274

21. Рівняння процесу догорання і розширення:


Рівняння вирішуються методом послідовних наближень.
βZ

n2 −1=
8. 315 ( β Z
⋅T −T ¿B ) , T 'B =
TZ
,
Q H ( ξ B −ξ Z ) n2−1
βZ δ
+ a + в T T − a +в T ¿ T ¿
L ( 1+γ Г ) β β ( υZ Z Z ) Z ( υB B B ) B

aυZ =a PZ−8. 315= 28.29299− 8.314 =19.97899 ;

В якості першого наближення приймаємо : Т/В= 1000 К;


21.1. Перше наближення: n2-1= 0.266247 ; Т/В= 999.68866983 К ;
21.2. Друге наближення: n2-1= 0.266263 ; Т/В= 999.65207317 К ;
21.3. Третє наближення: n2-1= 0.266265 ; Т/В= 999.64777197 К ;
В результаті наближень отримали: n2-1= 0.266265 ;
Т/В= 999.64777 К ;
22. Тиск в кінці розширення:
рZ
рB =
δ
n2
= 
15.35
=
1.26626
0.92184 МПа ;
9.2174

23. Середний індикаторний тиск теоретичного циклу:


р λρ 1 1 1 9.6524

ε−1 [
р'i= с λ ( ρ−1 ) +
n2 −1 δ2
1.5903 ¿1.6274
(
1− n −1 −
n1 −1 )
1− n −1 =
ε1
1
(
15 − 1
)]
1

1
[ 1.5903 ¿( 1.6274
− 1) +

  ( 1−   ) −

( 1−  )] = 2.51766 МПа ;
0.26626 0.26626 0.3831 0.3831
9.21741 15
24. Середний індикаторний тиск, віднесений до повного ходу поршня:
'
рi= рi⋅( 1−Ψ S ) ϕCKP = 2.51766 ¿ ( 1 − 0.08 ) ¿ 1 = 2.31625 МПа ;

25. Середний ефективний тиск:


ре= р i⋅η M = 2.31625 ¿ 0.92 = 2.13095 МПа ;

26. Питома індикаторна витрата палива:


0.72557 ¿ 0.24 кг
η ⋅р
gi=433⋅ H S =
L⋅T S⋅рi
433 ¿  = 0.17543  ;
0.87 ¿213.3377 ¿ 2.31625 кВт · ч

27. Питома ефективна витрата палива: gi 0.17543 кг


ge =
ηM
=  = 0.19069 ;
0.92 кВт · ч
28. Індикаторний ККД:
3600
=
3600
ηi = 0.17543
=
¿ 40102.5
0.5117054 ;
gi⋅Q H
29. Ефективний ККД:
ηe =ηi⋅η M = 0.511705 ¿ 0.92 = 0.47077 ;

30. Термічний ККД:


1.41
К
λρ −1 1.5902757¿ 1.62735 1


ηT =1− К−1 = 1 −
0.41
= 0.6437 ;
ε [ ( λ−1 )+ к⋅λ⋅( ρ−1 ) ] 15 [ (1.5902757 − )1 1.41 ¿
1.59028 ¿( 1.6274 −)1 ]
к= 1.41 - показник адіабати повітря;

31. Діаметр циліндра:


Ne


D=
30⋅C1⋅Pe⋅Cm⋅i
; для 2-х тактних дизелів С1= 13.1 ;


47,430 Після визначення D його округлюють
D=
√ 30 ¿ 13.1 ¿2.13095 ¿ 7.5 ¿9
= 0.9159929 м;
до значення в мм., закінчується
на цифру "0" або "5". D = 900 мм ;
32. Хід поршня :
S=d·D= 3.28 ¿ 0.9 = 2.952 м; Після визначення S його округлюють до значення вмм.,
закінчується на цифру "0" або "5". S = 3,260 мм ;
33. Частота обертання колінчастого вала:
30⋅C m

30 7.5 70
n= = ¿
 70 хв-1
;
S 3.26

34. Уточнене значення ефективної потужності дизеля:


2
Ne=C 1⋅D ⋅S⋅n⋅i⋅рe = 13.1 ¿ 0.9 2
¿ 3.26 ¿ 70 ¿ 9 ¿2.13095 = 46,439.44 кВт ;
Розрахунок координат індикаторної діаграми.
Вважаємо, що обсяг, описаний ходом поршня VS в деякому масштабі зображується на діаграмі
відрізком A * = 250 мм.
відрізк
A*= 250 мм.
ом
тоді:
- обсяг камери стиснення:
V S ( 1−Ψ S ) A¿ ( 1−Ψ S )
V C=
ε−1
=
ε−1
= 
250 ¿(1 0.08)
15

1

= 16.43 мм ;

- обсяг циліндра в момент, відповідний точці Z діаграми:


V Z =V C⋅ρ= 16.4286 ¿ 1.6274
= 26.74 мм ;

- обсяг циліндра на початку стиснення:


Va=V C +V S ( 1−Ψ S )=V C + A ¿ ( 1−Ψ S )= 
16.428571 250 ¿(1− 0.08
) = 246.43 мм ;

- обсяг циліндра відповідний втрати ходу поршня:


V Ψ =V S⋅Ψ S =A ¿⋅Ψ S = 250 ¿ 0.08= 20.00 мм ;

Тиск газів:
- в период политропного сжатия :
n
рСЖ = р A⋅ε T1 , МПа ;

-в період політропної розширення:


n
рРАС = р В⋅ε T2 , МПа ; где Ф
Т
= 1, 2, 3, ..., Ф ,
де Ф= 15 - поточне значення ступеня стиснення в робочому циліндрі.
Таблиця 2
Тиск газів в період політропного Тиск газів в період політропного VA
Ф − , мм
стиснення ( рСЖ ), МПа розширення ( рРАС ), МПа
Т
ФТ
1 0.23 0.92 246.4
2 0.59 2.22 123.2
3 1.04 3.71 82.1
4 1.55 5.33 61.6
5 2.11 7.08 49.3
6 2.72 8.91 41.1
7 3.36 10.83 35.2
8 4.05 12.83 30.8
9 4.76 14.89 27.4
10 5.51 15.35 24.6
11 6.29 15.35 22.4
12 7.09 15.35 20.5
13 7.92 15.35 19.0
14 8.77 15.35 17.6
15 9.65 15.35 16.4

За даними розрахунку побудована в п.1.3 індикаторна діаграма дизеля.


Середнє індикаторне тиск знайдене по індикаторної діаграмі:
F = 5749.472 мм2 - площа індикаторної діаграми;
F
рi = ⋅μ Р ; ℓ = 250 мм -довжина індикаторної діаграми;
ИНД ℓ i
μР /мм
ИНД
= 0.1 МПа - масштаб індикаторної діаграми;
i ИНД
5749.4723
рi =
ИНД
 ¿ 0.1 = 2.299789 МПа ;
250

Похибка між середнім індикаторним тиском розрахованим раннє і знайденим


по індикаторної діаграмі:
рi − pi 2.3162 − 2.2998

рi
ИНД
¿100 %=  · 100% = 0.71 % ;
2.3162

Висновок: отримані параметри робочого процесу свідчать про високу економічності


дизеля і відповідають показникам сучасних суднових малооборотних дизелів.
Індикаторна діаграма дизеля.
P, МПа
17 VZ

16
z15.35
15 14.8929765762873
14

13 12.8294742331599
12

11
c 10.8336721183289
10
9.65241411688762
9 8.9125773610827
8.7738974982375
PZ

8 7.91911358747444

7 7.08917417254852
7.07520249311045
PC

6.28533897559139
6
5.50905042375011 5.33365743311243
5
4.76198085442922
ВМТ

4.04609846887814

НМТ
4
3.7052675445781
3.36376274381704
3
2.71786853799454
2 2.11207602698146 2.21738639454664
1.55120518448745
1 1.0419844695627
b
0.921844434964281
0.594705626392704 а
0.228 0.228 V
0
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275
VC VS=A*
Va=Vb Vy

Вам также может понравиться