Вы находитесь на странице: 1из 2

???????:?????????????????????????????????????

Capitolul 1-
�Argumentul��������������..�.��.....2Capitolul 2-�Temeiuri�scripturistice�?
i�patristice cu privire�la�via?a�monahal�������.���.5Capitolul 3-
�Despre monahism�����..���..������.12Capitolul 4-�Misiunea
monahului�������...�����....25Capitolul 5-�Despre voturile monahale���.�..������30
Capitolul 6-�Ar�tarea�chipului unui�c�lug�r������������� � des�v�r?
it��������.�...���.���..��..40�
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????Capitolul 1-�Lep�darea�de lume(lep�darea�de duhul
lumesc������..����������.�.50Capitolul 2-�Sfaturi pentru cei ce�sa-u�lep�dat�de
���������������� �lume����������.�.�����������..60Capitolul 3-
�G�ndurile�cu�care�trebuie�s��se�lupte���������������� �cel ce�s-a�lep�dat�de
lume�������.�..�..65Capitolul 4-�Monahul trebuie�s��fie mort����������������
�pentru�lume.........................................................75Capitolul 5-
�Leg�turile�cu rudele�����������..�.�.80
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????Capitolul 1-
�Smerita�ascultare�calea�spre��������������� des�v�r?
ire�������..��...��..�.����...82Capitolul 2-�Adam
a�c�zut�din�cauza�neascult�rii�....�....84Capitolul 3-�Ascultarea trebuie�s��fie pe
locul �nt�i���.85Capitolul 4-�Despre�fericita�ascultare���.������...�.86Capitolul
5-�Ioan�ud��un�an�o�creang�ʔn�pustie���........88Capitolul 6-�Despre bucuria
sufletului�care���������������� �sluje?te�lui Dumnezeu��������.���.�.91Capitolul7-
�Ascultare�p�n��la�ad�nci�b�tr�ne?i�..��.�....94
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
��������������������������������������������� ����???????????????????Capitolul 1-
�Despre�poc�in?��.���........................�.��..96Capitolul 2-�Despre aducerea
aminte de moarte�..���.100Capitolul 3-�S��ne punemʔn�leg�tur�����������������
�str�ns��cu Dumnezeu���������.�.��..105Capitolul 4-
�Despre�m�rturisirea�sincer��������������������������
avvei(duhovnicului)�����..........................106Capitolul 5-�Ne�r�stignim�pe
cruce�prn frica�de Dumnezeu
.................................................................
............107?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????Capitolul 1-
Smerita�ascultare�calea�spre�des�v�r?ire....110Capitolul 2-�Despore smerenie avva
Isaia Pustnicul�.�..115Capitolul 3-�Despre smerenie�?i�dragoste Sf.���
�����������������Siluan,Paisie,Serafim,s.a.m.d���..���.��120Capitolul 5-
Care�sunt�roadele smereniei��..��.����140Capitolul6-� �nfrumuse?area�prin�virtu?i
(rug�ciunea�mama tuturor�virtu?ilor)��.�.147Capitolul 7-
�S��nu�c�ut�m�cinste�sau�st�p�nire����������������
�sauʔnt�ietate�����������������..150Capitolul 8-�Iubirea�fr�?
easc���������......................155??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Capitolul 1-�Via?a�de chinovie este�mai�lesnicioas�
?i�mai�sigur��dec�t�cea�anahoretic���........158Capitolul 2-
�Monahul este�far�a?ezat���������������� peʔn�l?
imea�stincilor������������..160Capitolul 3-�Predica�t�cut�
a�monahului��������....162Capitolul 4-�Monahul�?i�rena?terea�lumii���..�����.174
Capitolul5-�Sfiala�duhovniceasc��schimb��pe�ceilal?i..�.175Capitolul 6-
�Scopul�m�n�stirilor�este duhovnicesc��.�177 Capitolul7-� Rug�ciune,via?
��corect�,exemplu��..��..179Capitolul 8-�Monahismul esteʔn�pericol������..���180
??????????????????????????????????????Capitolul 1-�Culegere de�la�sf.�p�rin?
i�despre���������������� �rug�ciunea�lui Iisus��������..�����183Capitolul 2-
�Despre�rug�ciune��������.....................187Capitolul 3-�S��tr�im�fiecare
zi�ca�pe�cea�din�urm���.�.190Capitolul 4-�Exemplul
unui�p�c�tos�care�nu�judeca�pe���������������������
nimeni�niciodat��������������.��191 ??????????????????????????????
Capitolul 1-�Despre cei ce�se�lupt��?i ajung la�des�v�r?
ire�������������.��.....193Capitolul 2-�Scara�povetelor pe�care
������������������urc�m�la�des�v�r?ire�����.�...................197Capitolul 3-�E?
ti�ceea ce�g�nde?ti�����������.�...199Capitolul 4-��nv�?�turi de�la Sf. Isaia
pustinicul���.�..201Capitolul 5-�Cuvinte�diferite�din�asketikon���...�..........205
Capitolul 6-�Despre�des�v�r?ire�din�asketicon������207Capitolul 7-�Via?
a�l�untric��formarea�prin�adev�r��...210Capitolul 8-�Epistola�Sf.Macarie
alexandrinul���...........215Capitolul 9-�Inteleptirea�din�scripturi�����������220
Capitolul 10-Legile�duhovnice?ti�l�untrice����.�........225Capitolul 11-
R�vna�pentru Dumnbezeu����������.230Capitolul 12-Vie?
uire�treaz�ʔntru�Domnul��.���........235Capitolul 13-Intamplari ziditoare din
mostenirea Sf.Parinti .�������������������������236
????????????????????????Capitolul 1-�Fericirile Sf. Paisie
aghioritul����.............237Capitolul 2- O rezumare�asupra�a�tot�ce s-a�scrisʔn
aceast��lucrare�����������......�..�..240Capitolul 3-
�Indemn���������������������.242Capitolul 4- Bibliografie���������������..��...243

Оценить