Вы находитесь на странице: 1из 44

г

ЕП 006 .
ЕП О1Л .
EC ЗОЛ .

КАТАЛОГ МАСТЕЙ
u

Q
J
0
СОДЕРЖАНИЕ
Група
Подгрупа Рис. Стр
Указания к пользованию каталогом 4
Общий вид ЕП 006.2,ЕПО11.2 1,2 5
Общин вид ЕС301.2 3,4 6
Платформа 5 10
Ведущий MOOT 6 11
Сервотормоз 7 13
Сериесний злектродвигатель 8 14
Задняя подвеска - ЕП 006.2 9 16
Управяемьій мост 10 17
Колесо- ЕП 006.2 11 18
Система управлення 12 19
Рулевой механизм 13 20
Тормозная система 14 21
Ручной тормоз (в сборе) 15 23
Командная система 16 24
Командное устройство (в сборе) 17 25
Цепь (в сборе) 18 26
Опора под-ьемного механизма 19 27
Гидравлическая система 20 28
Компаундний двигатель 21 29
Встряхивающее у-во с предохр.клапаном 22 ЗО
Телескопический цилиндр 23 31
Сотчетнй ФИЛЬТР 24 32
Злектрооборудование 25 33
Злектрооборудование 26 35
Злектрический щит 27 37
Контактор КПД-4 28 38
Контактор КПЕ-4 29 39
Контактор КПД-5 ЗО 40
Контактор КПЕ-5 31 41
Злектр. щит дополнительньїй 32 42
Пусковий резизстор 33 43
5 8 4 1

6 7 3 2

ЕП 006.2,ЕПО11.2

фигу-;пози-•[КАТАЛОХЕН [НАИМЕНОВАНИЕ [НАИНЕНОВАНИЕ [1 БРОП


РА :иия [номер [БЬЛГАРСКИ [РУСКИ [! К-КТ

1 _
1 1 ;006.2 00.00.00 [ЕЛЕКТРОКАР ПЛАТФОРМ.0 В.УПР.ГУНИ 2000kq [ПЛАТФОРНЕНАЯ ЕЛЕКТРОТЕЛЕХКА,ГРУЗ.2000k q[
1—
1 1 :он.2 00.00.00 [ЕЛЕКТРОКАР ПЛАТФОРМ.С В.УПР.ГУНИ 3000kg[ПЛАТФОРНЕНАЯ ЕЛЕКТР0ТЕЛЕХКА,ГРУ3.3000кд[
1 :і [6205 00.00.00 [МОСТ ДВИГАТЕЛЕН [ВЕДУДИИ НОСТ [
1 п
1 .£■ :ооб.2 13.00.00 [ОКАЧВАНЕ ЗАДНО [ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
1 '.2 1011.2 17.00.00 [ОКАЧВАНЕ ЗАДНО [ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА [ і
І

1 :з [4924 00.00.00-01 [MOOT УПРАВЛЯЕМ [УПРАВЛЯЕМНЙ НОСТ [


1 ’.4 [5985.1 00.00.00 [КОЛЕЛО 23x5 PR6 [КОЛЕСО ;
1 [4 15985.2 00.00.00 [КОЛЕЛО 23x5 PR10 [КОЛЕСО [
1 [5 :ои.2 13.00.00 [УРЕДБА УПРАВЛЕНИЕ [УСТРОИСТВО УПРАВЛЕННЯ [
1 [6 [011.2 24.00.00 [УРЕДБА КОМАНДНА [КОНАНДНОЕ УСТРОИСТВО [
1 :7 [011.2 12.00.00 [УРЕДБА СПИРАЧНА [Т0РН03НАЯ СИСТЕМА [
і [8 *,006.2 12.00.00 [УРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА [ЕЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ [
1 18 [011.2 15.00.00 [УРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА [ЕЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ [

5-
Общий вид ЕСЗО1 _ 2

£ФИГУ-г-£ ПОЗИ-£КАТАЛОХЕН £НАИМЕНОВАНИЕ £НАИМЕНОВАНИЕ £БРОЙ£


£РА :ция :номер £БЬЛГАРСКИ £РУСКИ ;к-кт:

! 1Г
СЧ

£9 £006.2 11.00.00 £ШАСИ £ІАССИ


1 1
СЧ

£9 £011.2 11.00.00 ДАСИ £ЯАССИ 1 1


’і *Iі
ГЧ СЧ СЧ СЧ СЧ СЧ

:ю £011.2 19.00.00 ’(ПЛАТФОРМА ТОВАРНА 5ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА


:и £011.2 16.00.00 ДИТ ПРЕДЕН /КОМПЛЕКТ/ ДИТ ПЕРЕДНЯЯ /В СБОРЕ/ 1і і*і
:і2 £БДС 1232-72/5.6 ІБОЛТ І М8х25-8д £БОЛТ 1і 7/і1
:із £БДС 1494-78 £ ШАЙБА М8 £ ШАЙБА ! 7£
:і4 £011.2 00.00.15 £ПРО«ИЛ ГУМЕН *, РЕЗИНА ПРОФИЛЬНАЯ £ 1!
:і5 £БДС 833-71 £ ШАЙБА ПРУІИННА 8Н £ ШАЙБА ПРУІИННАЯ £ 21£
С'Ч

£16 £БДС 744-72/5 £ ГАЙКА M8-7H £ ГАЙКА £ 21!


СЧ СЧ СЧ

:і7 £011.2 0.11.00 £ЛАМАРИНА ПОДОВА /КОМПЛЕКТ/ ДЕЛЕЗНОЕ ПОКРУТНЕ ПОЛА /В СБОРЕ/ 1 11*1
:і8 £011.2 00.16.00 £ ТАМПОН £ АМОРТИЗАТОР 1I L і1
7
:і9 £БДС 1358-72/5.6 £ ВИНТ І М5х16-8д £ВИНТ : і:
£21 £БДС 833-71 £ ШАЙБА ПРУІИННА 5Н £ ШАЙБА ПРУІИННАЯ :is:
:22 £БДС 744-72/5 £ ГАЙКА М5-7Н £ ГАЙКА :із:
£23 £011.2 00.00.19 £ ОПОРА £ ОПОРА і*2і
:24 £001.3 00.00.06 £БОЛТ £БОЛТ : і:
525 £001.3 00.00.07 £ ВТУЛКА £ ВТУЛКА : 2:
іПі,
х.0 1ЛЛ1 7
ivV*»j лл лл лс
vUeVvwvJ інпя
( U ПРкГТГЦ ЛТЛ .jXo
llrbLItn vjv і U КШІЬЦи —і---- 2т ~
£27 іБДС 2170-77 ІПРЬСТЕН А42 ’ДОЛЬЦО 11 £?’г
£23 £ГОСТ 3635-78 ІЛАГЕР ЇЇАРНИРЕН S25 :подиипник 11 1 і 11
J £БДС 55-77 5ШПЛЕНТ 5x50 *1 11
1 :яплинт А
;зо £БДС 1254-73/8 £ ГАЙКА N22x1.5-6Н £ ГАЙКА 1 11

-6
іфигу-іпози-ікаталохен 5НАИМЕНОВАНИЕ іНАИМЕНОВАНИЕ
ІРА :иия ;номер ІБЬЛГАРСКИ ІРУСКИ

!2 :зі ‘,011.2 20.00.00 ІКАПАК ПОД СЕДАЛКИТЕ ІКРНІКА ПОД СИДЕНЬЯМИ
!2 :з2 І011.2 20.01.00 ІКАПАК /КОМПЛЕКТ/ ІКРНІКА /В СБОРЕ/
:2 ізз ІБДС 55-77 ІЙПЛЕНТ 1.6x10 ІВПЛИНТ
!2 :з4 ІБДС 14494-78 і ШАЙБА N5 і ШАЙБА
• о
|Х ;з5 :БДС 1358-72/5.6 ІВИНТ І М4х12-8ц ІВИНТ
!2 ;зб ІБДС 5282-73/5.6 і ОС 5x50/40 і ось
І2 :з7 ІОН.2 00.00.13 і УХО ІПРОУВИНА
19
і± :з8 І011.2 00.00.12 ІКЛВЧАЛКА ГУМЕНА ІРЕЗИНОВАЯ ЗАСТЕХКА
:2 :з9 ІБДС 833-71 і ШАЙБА ПРУІИННА 4Н і ШАЙБА ПРУХИННАЯ
!2 :4о ІБДС 1359-75/5.6 ІВИНТ I M5xi6-8q ІВИНТ
'.2 541 5011.2 20.00.02 і ПЛАНКА і ПЛАНКА
І2 і 42 ІБДС 1359-75/5.6 ІВИНТ І М6х16-8д ІВИНТ
1 п
і 43 І011.2 00.00.14 і РЕСОР ГУМЕН КУХ ІПОЛАЯ РЕЗИНОВАЯ РЕССОРА
!2 і 44 ІБДС 833-71 і ШАЙБА ПРУІИННА ІОН і ШАЙБА ПРУХИННАЯ
12 ’.45 ІБДС 744-72/5 і ГАЙКА М10-7Н і ГАЙКА
І2 І46 ІБДС 1232-72/5.6 і БОЛТ І М10х30-8д і БОЛТ
10
1 і і 47 ІОН.2 00.00.16 і ПЛАНКА і ПЛАНКА
І2 :48 ІОН.2 19.01.00 і ПЛАТФОРМА ПРЕДНА і ПЛАТФОРМА ПЕРЕДНЯЯ
»9
і 149 І001.3 08.02.00 і ОС /КОМПЛЕКТ/ і ОСЬ / В СБОРЕ/
І2 |50 ІБДС 1980-77 ІДИФТ ЦИЛИНДРИЧЕН бГхіб і ШТИФТ ЦИЛИНДРИМЕСКИЙ
І2 '.51 ІОН.2 19.02.00 і ПЛАТФОРМА ЗАДНА і ПЛАТФОРМА ЗАДНЯЯ
І2 і 52 ІОН.2 19.03.00 і ПЛАТФОРМА МАЯКА /КОМПЛЕКТ/ і ПЛАТФОРМА МАЛАЯ /В СБОРЕ/
І2 і 53 І011.2 00.12.00 ІКАПАК /КОМПЛЕКТ/ і КРИШКА /В СБОРЕ/
:2 і 54 І011.2 20.00.01 і ТРЕБА СТИСНАТА і ТРУБА
J2 і 55 ІБДС 55-77 ІШПЛЕНТ 1.6x10 ІВПЛИНТ
!2 і 56 ІБДС 5282-73/5.6 ІОС 5x20/15.5 і ОСЬ
!2 :s7 і5920 03.00.00 ІСЕДАЛКА ІСЕДЕНЬЕ
І2 :58 І5920.2 01.00.00 і ВАЛ РЕГУЛИРУЕМ і ВАЛ
:г і 59 55915 03.00.05 ІРЬКОХВАТКА і РУКОЯТКА
»9
і *- і 60 і5915 03.00.04 дат і ШТИФТ
:2 :ьі і 5920 01.03.00 і ВАЛ і ВАЛ
>7
і і ’.62 ІБДС 1232-75/5.6 і БОЛТ І М8х16-8д і БОЛТ
:2 ;ьз ІБДС 14494-78 і ШАЙБА М10 і ШАЙБА
І2 І 64 ІБДС 55-77 ІШПЛЕНТ 2.5x20 ІВПЛИНТ
1 0
1 X і 65 ІБДС 666-70 ІВИНТ ЗА ДЬРВО 3x20 і ШУРУП
І2 і 66 і5920 01.02.04 ІОБЛЕГАЛКА і СПИНКА
»9
і І 67 і 2 01.04.00 і РАМКА ЗА СЕДАЛКАТА і РАМА СИДЕНЬЯ
:2 і 68 і 5919 00.00.00 ІОБЛЕГАЛКА і СПИНКА
•7
і і і 69 і5918 00.00.00 ІСЕДАЛКА ІСИДЕНЬЕ
! Л
1Х ’.70 і5920.2 01.02.00 і ВОДАМ ДЕСЕН і ВОДИЛО,ПРАВОЕ
І2 і 71 і5920.2 01.00.02 і ВОДАМ ЛЯВ і ВОДИЛО ЛЕВОЕ
1 п 170
1 /і і 5920.2 01.03.00 ІФИКСАТОР ІФИКСАТОР
І2 :7з І01.3 00.02.03 ІПРУХИНА ІПРУХИНА
1п
|Х І74 І20.2 01.00.01 ІРОЛКА і РОЛИК
1 0
1 і і 75 і 5920.2 00.00.00 ІСЕДАЛКА /КОМПЛЕКТ/ ІСИДЕНЬЕ /В СБОРЕ/
1 'У
1 і і 76 ІБДСі 2 і 76 ІБДС 1358-72/5.6 ІВИНТ I М5х10-8д ІВИНТ
*9
і х. і 77 ІБДС 55-77 ІШПЛЕНТ 4x32 ІВПЛИНТ
’?
і *• :78 ІБДС 744-72/5 і ГАЙКА М20-7Н і ГАЙКА
! П
|Х :79 ІОН 11.01.02 і ШАЙБА ІШАйБА
!9
і so І011 11.00.01 і ВТУЛКА і ВТУЛКА
«9
і :ві ІОН.2 00.17.00 ІДАНГА /КОМПЛЕКТ/ І ШТАНГА /В СБОРЕ/
І2 :82 J011 00.00.23 ІОС і ОСЬ
І2 і 83 ІБДС 14494-78 і ШАЙБА М24 і ШАЙБА
І2 :е4 і011.2 20.00.03 ІЛЕНТА ПРУІИННА ІЛЕНТА ПРУХИННАЯ
! Л
І і 85 ІБДС 1262-72/5 і ГАЙКА М20-7Н і ГАЙКА

-7-
З 1 10

ІФИГУ--ІПОЗИ-•ІКАТАЛОХЕН ІНАИМЕНОВАНИЕ ІНАИМЕНОВАНИЕ ІБРОЙІ


;?а шия НОМЕР ІБЬЛГАРСКИ ІРУСКИ ІК-КТ!

:з,4 !_
1301.2 00.00.00 і ЕЛЕКТРОКАР САНОСВАЛ УПАВЛ. 2000kg f ВЬЗ.ГЕЛЕКТРОСАМОСВАЛ С РУЛ.УПР.ГРУЗ. 2000k gf І 1!
ІЗ її 1301.2 17.00.00 І ПЛАТФОРМА І ПЛАТФОРМА : і:
і1 т 11 пі і 6205 00.00.00 ІМОСТ ДВИГАТЕЛЕН ІВЕДУДИЙ МОСТ 11 111
1

ІЗ ІЗ 1011.2 17.00.00 ЮКАЧВАНЕ ЗАДНО І ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 1 1’


І •-> 14 14924 00.00.00-01 І МОСТ УПРАВЛЯЕМ ІУПРАВЛЯЕМНй МОСТ ’і 1- '1
1і 7w 15 15985.2 00.00.00 І КОЛЕСО 23x5 PR10 І КОЛЕСО І 41
ІЗ 16 1011.2 13.00.00 ІУРЕДБА УПРАВЛЕНИЕ ІУСТРОЙСТВО УІРАВЛЕНИЯ І П
і7 17
І- 1011.2 12.00.00 ІУРЕДБА СПИРАЧНА ІТ0РМ03НАЯ СИСТЕМА 11 111
1
і7 IS
1 1011.2 24.00.00 ІУРЕДБА КОМАНДНА ІКОМАНДНОЕ УСТРОЙСТВО 11 -11
1
ІЗ 19 1301.2 13.00.00 ІУСТРОЙСТВО КОМАНДНО /КОМПЛЕКТ/ ІКОМАНДНОЕ УСТРОЙСТВО /В СБОРЕ/ ’1 і 11
1
ІЗ по 1301 30.00.00 ІВЕРИГА /КОМПЛЕКТ/ ІЦЕЛЬ /В СБОРЕ/ *і 1і1
I
гз Ill 1.2 19.00.00 І ОПОРА НА ПОВДИГАТЕЛНИЯ НЕХАНИЗЬН ЮПОРА '1 1-L 11
гз 112 1301.2 14.00.00 ІУРЕДБА ХИДРАВЛИЧНА ІГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО '
І

А 1

гз НЗ 1301.2 12.00.00 ІУРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ІЕЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 1І 1«і ’1


гз 114 1011.2 00.00.І5 ІПРОФИЛ ГУМЕН ІРЕЗИНА ПРОФИЛЬНАЯ І 11
14 115 ІБДС 833-71 І ШАЙБА 2 8Н І ШАЙБА І 211
14 116 ІБДС 744-72/5 І ГАЙКА М8-7Н І ГАЙКА І 211
14 117 1011.2 00.11.00 ІЛАМАРИНА ПОДОВА /КОМПЛЕКТ/ ІХЕСТЯНОЕ ПОКРУТНЕ ПОЛА /В СБОРЕ/ І 11
14 I IS 1011.2 00.16.00 І ТАМПОН І АМОРТИЗАТОР і п»

14 11? ІБДС 1358-72/5.6 ІВИНТ I M6xl6-8q ІВИНТ І 21


14 121 ІБДС 833-71 І ШАЙБА 2 5Н ЛАЙБА І 151
14 122 ІБДС 744-72/5 І ГАЙКА М5-7Н І ГАЙКА І 15і
14 123 1011.2 00.00.19 І ОПОРА ЮПОРА І 21
14 124 1001.3 00.00.06 І БОЛТ І БОЛТ І 1!
14 125 1001.3 00.00.07 І ВТУЛКА І ВТУЛКА І 21
14 126 1001.3 00.00.05 І“0м ПРЬСТЕН Ф30.5х8 І"0" - КОЛЬЦО »
1
ПІ
1
14 127 ІБДС 2170-77 'ПРкГТРЦ ДД'5 іКОЛЬЦО
11 її DL 1 Е.П пЧх.
•; 21
14 128 ІГОСТ 3635-64 ІЛАГЕР ШАРНИРЕН 325 ІПОДІИПНИК І 11
14 129 ІБДС 55-77 ІШПЛЕНТ 5x50 іаплинт і і:
14 130 ІБДС 1254-73/8 І ГАЙКА М22ХІ.5-7Н ІГАЙКА -11 ---- і1
14 131 1301.2 16.00.00 ІКАПАК ПОД СЕДАЛКИТЕ І КРЮКА ПОД СИДЕНЬЯМИ ! 1!
14 132 1301.2 16.01.00 ІКАПАК /КОМПЛЕКТ/ І КРЮКА /В СБОРЕ/ І 11
14 133 ІБДС 55-77 ИЗПЛЕНТ 1.6x10 юплинт І 51
14 134 ІБДС 14494-78 І ШАЙБА М5 ЛАЙБА І 7!
14 135 ІБДС 1358-72/5.6 ІВИНТ І М4хі2 ІВИНТ І 41
14 136 ІБДС 5282-73/6.6 ЮС 5x50/40 іось І 21
14 137 1011.2 00.00.13 І УХО ІПРОУІИНА 1
1
ПІ
1

-8-
нигу-іпози-ікаталохен !, НАИНЕНОВАНИЕ ;НАИНЕНОВАНИЕ ІБРОЙІ
іра ;ция :НОМЕР БЬЛГАРСКИ ;руски ІК-КТ!

14 :з8 1011.2 00.00.12 ІКЛПАЛКА ГУМЕНА ІРЕЗИНОВАЯ ЗАСТЕХКА 1


1

1

14 :з9 :БДС 833-71 ШАЙБА 2 4Н ЛАЙБА І 41


!4 140 :БДС 1358-72/5.6 ІВИНТ I H5X16-8Q ІВИНТ І 15!
14 141 1011.2 20.00.02 :ПЛАНКА :ПЛАНКА І
і
П1
л
14 142 ІБДС 1359-75/5.6 ІВИНТ І М5х16-8д івинт І 4!
14 143 1011.2 00.00.14 :РЕСОР ГУМЕН КУХ ІПОЛАЯ РЕЗИНОВАЯ РЕССОРА і
1
Л 1
А. і

14 144 :БДС 833-71 ШАЙБА 2 ІОН ЛАЙБА 11 Л


/і!

14 145 ЇБДС 744-72/5 :ГАЙКА М10-7Н : ГАЙКА 1


1
01
і 1

14 146 ЇБДС 1232-72/5.6 ІБОЛТ I M10x30-8q ІБОЛТ 1


1
Л‘
А. !

14 147 1011.2 00.00.16 :ПЛАНКА І ПЛАНКА і і:


14 148 :зоі.2 н.оо.оо ласи НАССИ : і:
14 :49 ;001.3 08.02.00 ;ос /комплект/ І ОСЬ /В СБОРЕ/ 11 1'!
1

14 150 :БДС 1980-77 ЦИФТ ЦИЛИНДРИЧЕН бГхіб ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ !


1 11!
1

14 151 :ои.2 i6.oo.oo ЦИТ ПРЕДЕН /КОМПЛЕКТ/ ЦИТ ПЕРЕДНИИ /В СБОРЕ/ 11 1 15


1

14 152 ІБДС 1232-72/5.6 ІБОЛТ І М8х25-8д ІБОЛТ 1і 7!1


9
14 :5з :011.2 00.12.00 ІКАПАК /КОМПЛЕКТ/ ІКРИНКА /В СБОРЕ/ 11 111
А

14 154 1011.2 20.00.01 ІТРЬБА СТИСНАТА І ТРУБА 1 1 1

14 155 ІБДС 55-77 ЦПЛЕНТ 1.6x10 лплинт 1


і
5'
** і

!4 156 ІБДС 5282-78/5.6 ЮС 5x20/14 ; ОСЬ 11 11


А і

14 157 J 5920.2.01.00.00 ІСЕДАЛКА ІСИДЕНЬЕ І


і
лі
X 1

!4 :58 15920 01.03.00 ІВАЛ РЕГУЛИРА1 ІВАЛ і


1
П і
А. і

14 !59 15915 03.00.05 ІРЬКОХВАТКА І РУКОЯТКА !


1
Л 1
Х|

14 ібо 15915 03.00.04 ііиїт ШТИФТ 1


1 *• 1

14 Ш4 ІБДС 55-77 ЦПЛЕНТ 2.5x20 лплинт : з:


14 165 ;БДС 666-70 ІВИНТ ЗА ДЬРВО 3.х20 шуруп І 361
14 : 66 15920 01.02.01 ІОБЛЕГАЛКА ; СПИНКА І 21
!4 :б7 і 5920.2.01.01.00 :РАМКА ЗА СЕДАЛКА І РАНА СИДЕНЬЯ І 21
14 168 15919 00.00.00 ІОБЛЕГАЛКА І СПИНКА І 21
!4 169 15918 00.00.00 ІСЕДАЛКА ІСИДЕНЬЕ 1
П 1
і 1

14 170 :5920.2.01.02.00 ІВОДАН ДЕСЕН ІВОДИТЕЛЬ ПРАВИЙ і 2•


14 171 :5920.2.01.00.02 :водам ляв ІВОДИТЕЛЬ ЛЕВЬІй !
1
Л 1
А. І

14 172 !5920.2.01.03.00 ШИКСАТОР ШИКСАТОР 1


I
Л 1
A. f

14 173 ;ооі.з оо.о2.оз ІПРУХИНА ІПРУХИНА J


1
П !
X!

14 174 15920.2.01.00.01 іролка І РОЛИК і


1 І ’
А І

-9-
[ФИГУ-[ПОЗИ-іКАТАЛОІЕН [НАИМЕНОВАНИЕ [НАИМЕНОВАНИЕ
:ра ;ция [НОМЕР [БЬЛГАРСКИ [РУСКИ

:з,4 [75 !5920.2.00.00.00 [СЕДАЛКА [СЕДЕНЬЕ


:з,4 [76 [БДС 1358-72/5.6 [ВИНТ I M5xlO-8q [ВИНТ
;з,4 І 77 [БДС 55-77 [ЇЇПЛЕНТ 4x32 [8ПЛИНТ
:з,4 ;78 [БДС 744-72/5 [ГАЙКА М20-7Н [ГАЙКА
:з,4 179 ;ои ii.oi.o2 [ШАЙБА [ШАЙБА
:з,4 :зо ;ои ii.oo.oi [ВТУЛКА [ВТУЛКА
:з,4 ;81 [011.2 00.17.00 [ІАНГА /КОМПЛЕКТ/ [ШТАНГА /В СБОРЕ/
:з,4 182 [011.2 00.00.23 [ОС [ОСЬ
:з,4 [83 !БДС 14494-78 [ШАЙБА М24 [ШАЙБА
:з,4 ‘.84 [011.2 20.00.03 [ЛЕНТА ПРУІИННА [ЛЕНТА ПРУІИННАЯ
:з,4 [85 ЇБДС 1262-72/5 [ГАЙКА М20-7Н [ГАЙКА
:з,4 [86 ;БДС 14494-78 [ШАЙБА М8 [ШАЙБА
:з,4 :в? [301.2 00.00.12 [ЛАМАРИНА ПРЕДПАЗНА [ІЕСТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ
;з,4 [90 [ЗОЇ 01.11.02 [ШИНА [ШИНА
;з,4 [91 ;зоі oi.ii.03 [ПРЕДПАЗИТЕЛ [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
:з,4 11 пп
7Z :7074.і 00.00.00 [РОЛКА [РОЛИК
:з,4 [93 [БДС 5282-73/6.6 [ОС 16x75/65 [ОСЬ
:з,4 [94 [БДС 14494-78 [ШАЙБА N16 [ШАЙБА
:з,4 [95 [ЗОЇ 01.05.00 [КЛВЧАЛКА ЗАДНА [ЗАСТЕІКА ЗАДНЯЯ

і фигу-:пози-;каталоіен :наименование :наименование


[РА [ЦИЯ [НОМЕР [БЬЛГАРСКИ [РУСКИ

!5 1— [301.2 17.00.00 [ПЛАТФОРМА [ПЛАТФОРМА


і
[5 [і [301.2 17.03.00 [КАПАК ПРЕДЕН [КРЬІІКА ПЕРЕДНЯЯ
[5 [2 [БДС 1230-75/5.6 [БОЛТ І М6х14-8д [БОЛТ
[5 [3 [БДС 744-72/5 [ГАЙКА M6-8q [ГАЙКА
!5 [4 [БДС 833-71 [ШАЙБА 2 6Н [ШАЙБА
[5 [5 [301.2 15.01.00 [РАМА [РАМА
[5 [6 [301.2 17.02.00 [КАПАК СТРАНИЧЕН ДЕСЕН [KPUIKA БОКОВАЯ ПРАВАЯ
[5 [7 [БДС 55-77 [ЙПЛЕНТ 3.2x22 [ІПЛИНТ
[5 [8 [БДС 14494-78 [ШАЙБА М12 [ШАЙБА
[5 !9 [БДС 5282-73 [ОС 12x60/48 [ОСЬ
15 :ю !301 26 00.01 [ОПОРА 'ОПОРА
!5 [11 [БДС 1358-72/5.6 [ВИНТ І М5х14-8д [ВИНТ
[5 [12 [5931 00.00.01 [ДЬРІАЧ [ДЕРЖАТЕЛЬ
[5 [ІЗ [БДС 833-71 [ШАЙБА ПРУІИННА 5Н [ПРУІИННАЯ ШАЙБА
[5 [14 [БДС 744-72/5 [ГАЙКА М5-8д [ГАЙКА
[5 [15 [БДС 5282-73 [ОС 12x75/65 [ОСЬ
[5 [16 [301.2 17.01.00 [КАПАК СТРАНИЧЕН ЛЯВ [КРИШКА БОКОВАЯ ЛЕВАЯ
[5 [17 [301.2 17.04.00 [КАПАК ЗАДЕН [КРИШКА ЗАДНЯЯ
-10-
6

Во дущий ЗХІООТ

;«игу-;пози-jкаталохен ІНАИМЕНОВАНИЕ ІНАИМЕНОВАНИЕ ІБР0Й5


іция :нонер
!
іра ібьлгарски І РУСКИ :к-кт;

! _
6 1 56205 00.00.00 і НОСТ ДВИГАТЕЛЕН і ВЕДУЧИЙ НОСТ 15
ь :і ІБДС 1232-72/5.6 ІБОЛТ І М8х20-8д ІБОЛТ і 45
ь !2 ІБДС 833-82 і ШАЙБА 2 8Н і ШАЙБА і 45
І 7
ь 1 16205 00.00.03 ІКАПАЧКА і КРИШКА і 1і
ь :4 56205 00.0.04 ІУПЛЬТНИТЕЛ ІУПЛОТНЕНИЕ 7»
*-1

ь І5 ІБДС 1961-75/6 і ГАЙКА «24x1.5 6Н і ГАЙКА і п*• <1


6 :ь ІБДС 1977-75 5 ШАЙБА ОСИГУРИТЕЛНА 24 і ШАЙБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ х0'1
6 !7 5Г0СТ 8338-75 іЛАГЕР 405 ІПОДШИПНИК і 15
6 !8 56191 06.00.00 50ТДУІНИК /КОМПЛЕКТ/ ІОТДУІИНА /В СБОРЕ/ і і:
ь •Q
1 f 56191 06.00.01 ІОТДУИНИК ІОТДУШИНА і 15
6 :ю 56191 06.00.02 ІКАПАЧКА і КРИШКА і 1;
6 :і2 J5053 04.00.03 ІІИФТ ІІТИФТ -1
6 і 13 56205 01.00.00 ІПОЛУКАРТЕР ДЕСЕН /КОМПЛЕКТ/ ІПОЛУКАРТЕР ВЕДУІЕЙ ОСИ ПРАВИЙ /В СБОРЕ/і 15
6 :і4 56205 00.00.07 і ВТУЛКА і ВТУЛКА і 15
6 •із 56205 00.00.09 ІВАЛ ІВАЛ і 15
6 :іа 56205 00.00.08 іКОЛЕЛО ЗЬБНО ; ШЕСТЕРНЯ і 1!
56 :і7 56205 00.00.05 іКОЛЕЛО ЗЬБНО і ШЕСТЕРНЯ і 15
6 ;18 5010 08.00.01 ІПИНЬОН ЦИЛИНДРИЧЕН і ШЕСТЕРНЯ ВЕДУ|АЯ,ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ і і1J1
56 і 19 ІБДС 744-83/5 і ГАЙКА М10-6Н і ГАЙКА 235
І6 120 ІБДС 833-82 і ШАЙБА 2 10Н і ШАЙБА і 235
56 521 ІБДС 1238-75/6.6 ІШПИЛКА І М10х45(12/26)-8д і ШПИЛЬКА і 6!
1' І пп
5260028 00.00 ІЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ С П.ВЬЗБ.ДСЗ,.6/7.5/14-0 іСЕРИЕСННй ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 15
1U І

56 523 56205 00.00.02 5 ПОЛУВАЛ ЛЯВ і ПОЛУВАЛ ЛЕВНй і Г,


56 524 ІБДС 1269-73/8 і ГАЙКА «14x1.5 6Н і ГАЙКА і 165
\ь і ОЦ
і іЗ ;6140 00.00.12 і ПЛАСТИНА ЗАКОНТРЯІА і ПЛАСТИНА КОНТРОВАЧНАЯ і 8!
56 »0£
І 56205 02.00.00 ІПОЛУКАРТЕР ЛЯВ /КОМПЛЕКТ/ ІПОЛУКАРТЕР ЛЕВНЙ /В СБОРЕ/ і 15
56 ’і 77
*- * 56205 00.00.10 ІКАПАК і КРИШКА і і!
56 528 5Г0СТ 8338-75 іЛАГЕР 306 ІПОДШИПНИК і 1
І6 1 ОС
1J- і 56205 05.00.00 ІВЬХЕ СПИРАЧНО /КОМПЛЕКТ/ і ТРОС Т0РМ03Н0Й /В СБОРЕ/ 5 2
І6 530 5011 06.00.06 ІУПЛЬТНИТЕЛ ІУПЛОТНЕНИЕ і 1
!,ь 531 56205 00.00.06 і КАПАЧКА і КРИШКА і 1
\ь ! 7Г
56980 20.00.00.00-01 ІСЕРВОСПИРАЧКА «270 ІСЕРВ0Т0РН03 1

! 77
1 оо ІБДС 1232-76 ІБОЛТ І М12х35-8д ІБОЛТ і 11
іб 534 І 6168 00.00.11 і ПЛАСТИНА РЕГУЛИРАІА і ПЛАСТИНА РЕГУЛИРАІАЯ і 6
;б 535 56168 00.00.12 і ПЛАСТИНА РЕГУЛИРАІА і ПЛАСТИНА РЕГУЛИРАІАЯ і

-її-
жу-іпози-ікаталохен іНАИМЕНОВАНИЕ іНАИМЕНОВАНИЕ ІБРОйі
I PA іция :номер ІБЬЛГАРСКИ ІРУСКИ ІК-КТІ

6 :зб 16205 03.00.00 ІДИФЕРЕНЦИАЛ /КОМПЛЕКТ/ ІДИИЕРЕНЦИАЛ /В СБОРЕ/ і і:


а і 37 ІБДС 1230-72/6.6 і БОЛТ І М10х35-6д і БОЛТ і Юі
6 :з8 і5053 00.01.04 і ПЛАСТИНА ЗАКОНТРЯІА і ПЛАСТИНА КОНТРОВАЧНАЯ 1і і і
5
6 :з9 і6205 03.00.03 і КОРОНА ЦИЛИНДРИЧНА ІЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ КОРОННАЯ ШЕСТЕРНЯ *
і
Г
11

ь і 40 і 6168 05.00.03 ІКОЛЕЛО ЗЬБНО ПЛАНЕТНО і ШЕСТЕРНЯ ПЛАНЕТАРНАЯ і


і
0 і
і

ь 141 І6187 01.01.05 і ШАЙБА ОПОРНА і ШАЙБА УПОРНАЯ і 2і


ь і 42 16141 04.00.08 ІКОЛЕЛО ЗЬБНО САТЕЛИТНО і ШЕСТЕРНЯ САТЕЛИТНАЯ 1
1
пі
± 1

ь *43 *,6187 01.01.04 і ШАЙБА ОПОРНА і ШАЙБА УПОРНАЯ і 2І


6 144 ІГОСТ 8338-75 ІЛАГЕР 112 ІПОДІИПНИК і 2!
6 і 45 ІБДС 744-83 І ГАЙКА М10 і ГАЙКА і 10І
а і 46 і6205 03.00.01 і КАСЕТА і КОРОБКА і 1і
а і 47 і6205 03.00.02 ІОС ІОСЬ : і:
а і 48 ІБДС 2170-77 ІПРЬСТЕН В20 ІКОЛЬЦО і 2і
а і 49 і6140 00.00.09 і БОЛТ і БОЛТ і 16І
а 150 ІБДС 833-8І і ШАЙБА ПРУІИННА 12Н і ІЗАЙБА ПРУХИННАЯ : її:
6 І 51 ІБДС 744-83 і ГАЙКА М12 і ГАЙКА і Ні
а і 52 ІБДС 3609-73 ІПРЬСТЕН II А20х26 ІКОЛЬЦО 1I Vі1
3
6 J 53 ІБДС 4069-73 і ПРОБКА M20xl.5-6g і ПРОБКА і 2і
6 :54 І70І5 00.00.02 і ГАЙКА СПЕЦИАЛНА і ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ і 12!
а ;55 ,'6141 00.00.03 ІУПЛЬТНИТЕЛ ІУПЛОТНЕНИЕ І
1
ПІ
і 1

а *.56 і 6205 00.00.01 і ПОЛУВАЛ ДЕСЕН і ПОЛУВАЛ ПРАВУЙ і 1і


6 і 57 і 6159 00.00.02 і ВТУЛКА і ВТУЛКА і 16І
а J58 і6205 04.00.00-01 ІГЛАВИНА С БАРАБАН СПИРАЧЕН ІСТУПИЦА С Т0РМ03ННЙ БАРАБАНОМ і 2І
Ь і 59 ІБДС 15615-83 ІВИНТ 2В М10х20-5д ІВИНТ і 4І
6 ібо і6205 04.00.01 і БАРАБАН СПИРАЧЕН ІТОРНОЗНОЙ БАРАБАН і 2 *.
6 :бі і6205 04.00.03 ІІПИЛКА і ШПИЛЬКА і 16І
;б і 62 і6205 04.00.02 ІГЛАВИНА ІСТУПИЦА і 2і
6 ібз І0Н-04 60855-80 і БОЛТ КОЛЕСЕН БМ14х1.5 T-6q і БОЛТ і 12!
\ь :б4 і6166 00.00.06 і ГАЙКА і ГАЙКА і
і
іаі і
\ь І65 і6166 00.00.07 і ШАЙБА ОСИГУРИТЕЛНА і ШАЙБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 1і 7іі
іб і 66 ІГОСТ 333-79 ІЛАГЕР 2007109 ІПОДІИПНИК 1
І
П 1

\ь \Ь7 ІГОСТ 333-79 ІЛАГЕР 7510Н ІПОДІИПНИК 1


1
Пі
£ 1

;б І68 і 6141 00.00.04 і ШАЙБА ОПОРНА і ШАЙБА УПОРНАЯ і


1
91
і 1

:б9 і6159 05.00.00 ІУПЛЬТНИТЕЛ ІУПЛОТНЕНИЕ і 2І


!6 '.70 і 6159 02.00.04 і ВТУЛКА і ВТУЛКА і 2І
!6 171 і 6981 20.00.00.00-1 ІСЕРВОСПИРАЧКА Ф270 ІСЕРВ0Т0РМ03 і 1і
іб і 72 І29930 02.86 і ШАЙБА ПОДЛОХНА і ШАЙБА ПРОКЛАДОЧНАЯ 1 -11

\ь і 73 і 29930 01.76 і ГАЙКА С ПРОРЕЗИ М18 і ГАЙКА С ПРОРЕЗЯМИ 11 t1


4- І

\ь і 74 ІБДС 55-77 ІЗПЛЕНТ 4x32 ІІПЛИНТ ’1 lf1


і

іб І75 і29930 00.86 і ШПОНКА СЕГМЕНТНА і ШПОНКА СЕГМЕНТНАЯ і і:


\ь :7б І6205 00.00.11 ІУПЛЬТНИТЕЛ ІУПЛОТНЕНИЕ : і:
іб і 77 ІБДС 1238-75/6.6 ІШПИЛКА І М10х50/12/26/8д і ШПИЛЬКА 1І 11І
А

\Ь і 78 ІБДС 1358-72 5.6 ІВИНТ М5х10-8д ІВИНТ 1і 4*


“ 1

:б і 79 ІБДС 831-82 і ШАЙБА 2 5Н і ШАЙБА і 4І


іб :ао ІБДС 206-78 і ШАЙБА А5 і ШАЙБА і 4і

-12
33 32 "Зї
■7

Сервотормоз

:фигу- {ПОЗИ-■і КАТАЛОІЕН {НАИМЕНОВАНИЕ {НАИМЕНОВАНИЕ :брой{


:ра :ция {НОМЕР {БЬЛГАРСКИ {РУСКИ {к-кт:
-. - — ----------- — — —
1 _
:? і {6980 20.00.00.00-01 {СЕРВОСПИРАЧКА Ф270 {СЕРВ0Т0РМ03 { г.
! _
57 1 і 6981 20.00.00.00-01 {СЕРВОСПИРАЧКА Ф270 {СЕРВ0Т0РМ03 !
1
>
1

57 :і І6981 20.01.00.00-02 {ДИСК СПИРАЧЕН /КОМПЛЕКТ/ {Т0РМ03Н0Й ДИСК /В СБОРЕ/ : і:


{7 ’.2 і 6981 20.01.00.00-01 {ДИСК СПИРАЧЕН /КОМПЛЕКТ/ {Т0РМ03Н0Й ДИСК /В СБОРЕ/ 1
1
!
І

57 ;з {6981 03.00.00 {МЕХАНИЗЬМ СВЬРЗВА^ {СЦЕПЛЯЙІИЙ МЕХАНИЗМ і і:


17 :4 і 6981 03.00.03 {ВТУЛКА ОПОРНА {ВТУЛКА УПОРНАЯ : і:
{7 ;5 і 6981 03.02.00 ІКОЛЕЛО ЗЬБНО {ШЕСТЕРНЯ ! 1!
{7 \ь і 6981 03.00.01 {ВТУЛКА СПЕЦИАЛНА {СПЕЦИАЛЬНАЯ ВТУЛКА ! 1;
■ !7 {8 іБДС 833-82 {ШАЙБА 2 ІОН ЛАЙБА : 1;
!7 *,9 {БДС 1269-73/5 {ГАЙКА М10 {ГАЙКА : і:
:? ло {6981 01.00.02 {ПРУІИНА ФИКСАТОРНА {ПРУІИНА СТОПОРНАЯ : 2!
І
'.7 :і2 {С02.00.00.19 {ПРУІИНА ВЬЗВРАТНА {ПРУІИНА ВОЗВРАТНАЯ 1 *• 1

{7 :із {6981 00.00.02 {ПРУІИНА ВЬЗВРАТНА {ПРУІИНА ВОЗВРАТНАЯ : г,


:7 :і5 {6981 01.00.04 {НИТ {ЗАКЛЕПКА ! 28{
:7 :іб {6981 01.00.01 {НАКЛАДКА {ТОРМОЗНАЯ НАКЛАДКА 1
1
П!
1

!7 :і7 {6981 20.02.00.01 {ЧЕЛЙСТ СПИРАЧНА {КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ ’1 г


і 11

!7 :і8 {6980 20.05.00.00 {ЛОСТ /КОМПЛЕКТ/ {РНЧАГ /В СБОРЕ/ * 1*


{7 :г? {6981 20.00.00.03 {БОЛТ ЕКСЦЕНТРИЧЕН {БОЛТ ЕКСЦЕНТРИКОВИЙ : 1;
!7 :го {4456 00-01 {КОЛЕСЕН СПИРАЧЕН ЦИЛ.ДВ.ДЕЙСТ.КСДЦ-28А {Т0РМ03Н0Й ЦИЛИНДР ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ! її
і и
;7 і {БДС 1232-72/8.8 {БОЛТ І «8x25 {БОЛТ 1
1
0!
*- і

:7 :2з {6981 00.00.06 {ЛОСТ {РЬІЧАГ 1


і
2*
і

!7 124 {6981 20.03.00.01-01 {ЧЕЛЙСТ СПИРАЧНА {КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ 1


і
11
-1
! ’
;7 :25 {6931 20.04.00.00 {ЛОСТ /КОМПЛЕКТ/ {РНЧАГ /В СБОРЕ/ 1 і

!7 {26 {6981 20.02.00.00-01 {ЧЕЛЙСТ СПИРАЧНА /КОМПЛЕКТ/ {КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ /В СБОРЕ/ ! і;


!7 :27 І6981 20.03.00.00-01 {ЧЕЛЙСТ СПИРАЧНА /КОМПЛЕКТ/ {КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ /В СБОРЕ/ ; 1;
!7 :28 {6981 20.00.00.01 {ПЛАНКА {ПЛАНКА { г.
{7 {29 {БДС 833-82 {ШАЙБА 2 8Н {ШАЙБА 1
1
П!
± 1

!7 :зо {БДС 1232-72/6.6 {БОЛТ І N8x20 {БОЛТ і


і
91
*-1

» і*7• :зі {4435 01 {КОРПУС {КОРПУС ! і;


{7 і Ji {ЗН 1720 {ВЕНТИЛ ОБЕЗВЬЗДУвИТЕЛЕН М8х39 {КЛАПАН УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ! 1;
{7 ;зз {ЗН І72І {ШАПКА ПРЕДПАЗНА {КОЛПАК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬННЙ 11 і 1’
1
! П!
!7 :з4 {4456 01 ЛИФТ ОПОРЕН {УПОРНИЙ ШТИФТ І *• і
1 П ‘
{7 1 J {ЗН 6910 {МЕМБРАНА ПРЕДПАЗНА 28x10 {ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МЕМБРАНА 1

{7 :зб {4435 02 {БУТАЛО {ПОРШЕНЬ *і 7*


*• і

;7 !37 :зн 64зо {МАНШЕТ ЧАШКОВ 28 {МАНІЕТА


і
І
п•

! Пі
!7 {38 {4435 03 {ТАРЕЛКА {ТАРЕЛКА 1 *- І

•7
і • ІЗ? {4435 04 {ПРУІИНА {ПРУІИНА 1 1 !

-13-
Ce СЗМЬІЙ ктро ДВРІГЄТЄЛЬ,

іфигу-іпози-ікаталохен іНАИМЕНОВАНИЕ іНАИМЕНОВАНИЕ і БРОНІ


іра ;ция і номер ІБЬЛГАРСКИ ІРУСКИ :к-кт:

1 _
ІЗ і і 260028 00.00 ІЕЯЕКТРОДВИГАТЕЛ ТЯГОБ ДС 3.6/7.5/14-01 ІЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ТЯГОВИЙ і і:
ів іі і 26002.8 50.00 і СТАТОР і СТАТОР і і:
І8 І2 ІБДС 1359-83/5.6 ІВИНТ І МбхЗО ІВИНТ 'і 2і і
ІЗ ІЗ ІБДС 2551-71 ІБОЛТ І М8х16 ІБОЛТ і 7І
І8 І4 ІБДС 933-82 і ЗАЙВА 2 8Н і ЗАЙВА і І4І
І8 І5 ІЗН 123-85 і ШАЙБА АМ8 і ЗАЙВА і 8І
І8 іб І62012-2 506122.022.80 ІПОДЛОХКА і ПРОКЛАДКА і 2!
І8 17 і 62012-2 506388.006.80 і ОСНОВА ІОСНОВАНИЕ і і:
І8 ІЗ і 62012-2 405741.006.81 і ВТУЛКА і ВТУЛКА *1 Аг1
І8 І9 І620І2-2 403162.070.85 і ТЯЛО /ОБРАБОТКА/ і КОРПУС : і:
І8 і 10 ІБДС 833-82 і ШАЙБА 2 10Н і ЗАЙВА : з:
І8 ill ІБДС 2551-71/5.6 ІБОЛТ І N10x25 ІБОЛТ і 8і
І8 і 12 ІБДС 1358-72 ІВИНТ І N6x16 ІВИНТ ’1 1А 1 1
ІЗ і 13 ІБДС 833-82 і ЗАЙВА 2 6Н і ЗАЯВА І і1
ІЗ і 14 і 263024 1200 І СКОБА ЗА УКРЕПВАНЕ НА ИЗВОДИТЕ і КАБЕЛЬНИЙ ЗАХИМ : і:
І8 і 15 і 260028 51.00 ІПРОВОДНИК ИЗВОДЕН А1 ІПРОВОД ВНВОДНОЙ і і:
18 І16 і 260028 52.00 ІПРОВОДНИК ИЗВОДЕН А2 ІПРОВОД ВИВОДНОЙ : і:
І8 І17 і 26058 5800 і БОБИНИ ІКАТУІКИ : і:
ІЗ і 13 І26058 57.00 ІП0ЛІ9С ІПОЛЙС »і 4
ч ’і
ІЗ І19 і 260028 10.00 ІШ С ЧЕТКОДЕРХАТЕЛИ ІШ CO ІЕТКОДЕРХАТЕЛЯМИ : і:
І8 і 20 ІБДС 32-80 ІНИТ і ЗАКЛЕПКА і 8і
ІЗ і 21 і 29830 2202 ІЧЕТКОДЬРХАТЕЛ ІІЕТКОДЕРХАТЕЛЬ і 4І
ІЗ і 22 І260017 1001 і МЕТКА М50 ЛЕТКА і 4І
ІЗ і 23 і 26058 0800 ІПРОВОДНИК СЬЕДИНИТЕЛЕН ІПРОВОД СОЕДИНИТЕЛЬНУЙ і 2!
Я
1!□ 1 ±4 {UxVl£ х. АЛТЧЛ-ЛЛЦ ад
v43«00 Дні 'ЗДЛСЦ
іяцт оНДЕП і цИТ ЗАдНЙЙ : і:
І8 і 25 І62012-2 409831.070.86 ІПРЬСТЕН ІКОЛЬЦО і і:
:еигу-:пози-:каталохен {НАИМЕНОВАНИЕ {НАИМЕНОВАНИЕ
;ра {НОМЕР {БЬЛГАРСКИ {РУСКИ

J8 {26 {62012-2 408651.002.82 {ГАЙКА {ГАЙКА


{8 {27 {62012-2 505475.001.85 {ПОЯС ПОКРИВЕН {ПОЯС ЗАЦИТНЬІЙ
:в :28 {БДС 833-82 {ШАЙБА 2 5Н {ІАИБА
:е :29 {БДС 1358-85 {ВИНТ І «5x22 {ВИНТ
18 :зо {29830. 1306 ;кожух - {КОХУХ
58 '.31 {БДС 1230-85 {БОЛТ І «5x10 {БОЛТ
58 :з2 {БДС 2551-71/5.6 {БОЛТ І М 8x20 {БОЛТ
:в ;зз {БДС 206-78 {ШАЙБА ПОДЛОХНА 5Н {ІАИБА
!8 :з4 {БДС 1230-72/8.8 {БОЛТ І «5x30 {БОЛТ
!8 :з5 {62012-2 502421.013.85 {КАПАК КЛЕМОВ {КРНВКА КЛЕМННОГО ЦИТА
;в {36 {62012-2 401161.073.86 {ТРЬБА {ТРУБА
{8 537 {62012-2 409381.100.84 {СКОБА {СКОБА
18 :з8 {62012-2 409815.005.86 {ГАЙКА N18x1.5-6Н {ГАЙКА
18 :з<? {62012-2 409898.093.86 {ШАЙБА ОСИГУРИТЕЛНА {ШАЙБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ
18 {40 {62012-2 409891.046.82 {ШАЙБА ПОДЛОХНА {ІАИБА
:в {41 {БДС 9954-83 {УПЛЬТНИТЕЛ Б35х80х10 {УПЛОТНЕНИЕ
:8 {42 {62012-2 509215.003.85 {ПРЬСТЕН ОСИГУРИТЕЛЕН {ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
:.в {43 {62012-2 409891.068.85 {ІАИБА {ІАИБА
;8 {44 {БДС 4884-85 {ЛАГЕР САЧНЕН 6307 {ВИРОКОПОДІИПНИК
{8 !45 {БДС 1359-75/5.6 {ВИНТ І «8x25 {ВИНТ
!8 {46 {62012-2 403948.053.85 !<ИТ ПРЕДЕН !ІИТ ПЕРЕДНИЙ
!8 {47 {62012-2 506829.002.77 {ШПОНКА СЕГМЕНТНА {ШПОНКА СЕГМЕНТНАЯ
:в {48 {268028.3000 {РОТОР {РОТОР
18 {49 {62012-2 403144.13.80 {КАПАЧКА ЛАГЕРНА ВЬТРЕШНА {КРНВКА ПОДВИПНИКА ВНУТРЕННЯЯ
{8 {50 {БДС 4884-72 {ЛАГЕР САЧМЕН 0306 {ВАРИКОПОДВИПНИК
!8 {51 {62012-2 403142.011.80 {КАПАЧКА ЛАГЕРНА ВЬНШНА {КРНВКА ПОДВИПНИКА ВНЕШНЯЯ
:в {52 {БДС 2551-71/5.6 {БОЛТ І «8x30 {БОЛТ
{8 {53 {26058.0400 {ВЕНТИЛАТОР {ВЕНТИЛЯТОР
:8 !54 {62012-2 409898.020.81 {ШАЙБА {ІАИБА
!8 {55 {62012-2 409898.019.81 {ШАЙБА ОСИГУРИТЕЛНА {ШАЙБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ
s

3 подвеска — ЕП 006.2

цигу-•l пози-■‘.КАТАЛОІЕН ІНАИМЕНОВАНИЕ ІНАИМЕНОВАНИЕ 1 БРОНІ


іра шия ;номер ІБЬЛГАРСКИ 1РУСКИ 1К-КТ|

19 f_ 1006.2 13.00.00 ІОКАЧВАНЕ ЗАДНО І ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА


1 : і:
! _
'.9 1 1011.2 17.00.00 ІОКАЧВАНЕ ЗАДНО 1 ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА і її
*q
і* 11 ІБДС 55-77 ЦПЛИНТ 4x25 ЦПЛИНТ 1і ч4*і
19 ‘ П
1 X. ІБДС 14494-79 1 ЗАЙВА М12 1 ЗАЙВА ’ 4і
і1 2і
! ?
19 І 006 00.00.01 ІБОЛТ OCQB ІБОЛТ
:9 14 1011.2 17.00.02 |ПЛАНКА 1 ПЛАНКА : і:
|9 15 ІБДС 744-72/6 І ГАЙКА М16-6Н І ГАЙКА 1 8|
19 16 1006 21.00.05 І ПЛАСТИНА ЗАКОНТРЯІА 1 ПЛАСТИНА КОНТРОВАЧНАЯ 1 8|
І9 17 1011.2 17.00.04 1 СКОБА 1 СКОБА 1І 3і1
19 58 ІБДС 55-77 ІШПЛЕНТ 5x37 ЦПЛИНТ і ПІ
1 L1

|9 19 ІБДС 14494-78 І ЗАЙВА М18 ЦАЙБА 1 2|


19 no 1006 21.00.19 ІБОЛТ РЕСОРЕН ІБОЛТ 1 2|
19 111 1011.2 17.00.01 І ПЛАНКА І ПЛАНКА 1 г
19 112 1011.2 17.00.03 І СКОБА І СКОБА ! 1’
19 113 1006.2 13.01.00 І РЕСОР ЛИСТОВ 1 ЛИСТОВАЯ РЕССОРА і Of
і ± і
19 113 15053 01.00.00 І РЕСОР ЛИСТОВ І ЛИСТОВАЯ РЕССОРА 1 2і
:9 114 ІБДС 744-72/5 І ГАЙКА М10-6Н ІГАЙКА і ПІ

:9 115 1006.2 13.01.01 ІБОЛТ РЕСОРЕН ІБОЛТ 1 2|


|9 115 15053 01.00.07 ІБОЛТ РЕСОРЕН 'БОЛТ 1і 91і
19 116 1006 30.30.08 ’.ВТУЛКА РЕСОРНА 1 ВТУЛКА РЕССОРНАЯ іі 2*і

-16
Управяемьій MOOT

іфигу-іпози-ікаталохен [НАИМЕНОВАНИЕ [НАИМЕНОВАНИЕ іброй?


:ра :лия [номер ІБЬЛГАРСКИ [РУСКИ :к-кт;

1 _
[10 1 [4924 0.00.00-0; [МОСТ УПРАВЛЯЕМ [УПРАВЛЯЕМИЙ МОСТ 1
1
1,!
А і.

[10 [1 [4919 03.00.00 ІГЛАВИНА /КОМПЛЕКТ/ [СТУПИЛА /В СБОРЕ/ !


1
0 !
1

[10 [2 [7015 00.00.02 [ГАЙКА СПЕЦИАЛНА [ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ 1


1
'П!

[10 [3 [4914 00.0i.0i ІГЛАВИНА [СТУПИЛА 1


і
91
;

[10 [4 [0Н-04 60855-80 [БОЛТ КОЛЕСЕН АМ14 [БОЛТ !


1
Л <

[10 [5 [БДС 1368-73/5.6 [ВИНТ М12х25-8д [ВИНТ !


1
Л!
!

[10 [6 [006 21.00.08 [КАПАЧКА [КРИШКА і


1
0 t
(1

[10 !7 [ГОСТ 6874-75 [ЛАГЕР 8205 ІПОДВИПНИК !


!
0 Н
± 1

[10 [В [4924 00.00.05 [КАПАЧКА [КРИШКА і


І
о і
Г!

[10 [9 [БДС 55-77 [ВПЛЕНТ 5x50 [ВПЛИНТ 1


!
?!

[10 [10 [006 21.00.06 [ГАЙКА КОРОННА [ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ !


І
Л 1:
Aj

[10 [11 [ГОСТ 33-79 ІЛАГЕР 7207 ІПОДІИПНИК іі 2»і


[10 [12 [ГОСТ 333-79 ІЛАГЕР 7208Н ІПОДВИПНИК 1і а?*її
[10 [ІЗ [006 21.00.04 [ВАЙБА [ШАЙБА І
1
0 »’
і !■

[10 [14 [4924 04.00.00 ІВЕНКЕЛ ДЕСЕН /КОМПЛЕКТ/ [ПОВОРОТНИЙ КУЛАК ПРАВИЙ /В СБОРЕ/ І 1[.
[10 [15 [5024 00.00.03 ІЙ1АЙБА РЕГУЛИРАІА [ШАЙБА РЕГУЛИРУЩАЯ і 6;:
[10 і 16 [БДС 55-77 ІШПЛЕНТ 3.2x28 [ВПЛИНТ 'і 4!і:
[10 [17 [БДС 1254-73/8 [ГАЙКА І М12х1.5-7Н [ГАЙКА і о.

[10 [18 [БДС 1640-81 [ПРЕСМАСЛЕНКА 1.1 [ПРЕСС-МАСЛЕНКн 11 5’||


[10 119 [8058 00.00.00 [СЬЕДИНЕНИЕ ЯБЬЛКОВО 22 [ШАРОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1
1
Л !
А 1

[10 [20 [БДС 2756-71 [ТАПА СФЕРИЧНА ЗО [ПРОБКА СФЕРИЧЕСКАЯ 1і 4і


ч і

[10 [21 [4924 0.00.02 [ШАЙБА [ШАЙБА !


1
Л 1
А 1

[10 ; 22 [4924 00.00.04 [БОЛТ ЗІЕНКЕЛЕН ІБОЛТ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА і


!
Л 1
і І
І «7
[10 і хО [БДС 1449-78 [ШАЙБА М24 іВАЙБА 1
І V І

[10 [24 [4921 00.00.04 ІКУЛИСА [КУЛИСА і і:


[10 [25 [4924 00.00.01 [ОС [ОСЬ і і:
[10 [26 [БДС 1232-72/5.6 [БОЛТ І М8х16-8д [БОЛТ *1 1і11
[10 [27 ІБДС 83-82 [ВАЙБА 2 8Н [ВАЙБА 11 111
А

[10 [28 [011 02.00.09 [ПЛАНКА [ПЛАНКА : іі


[10 [29 [4924 0.00.00 [ВЕНКЕЛ ЛЯВ /КОМПЛЕКТ/ [ПОВОРОТНИЙ КУЛАК ЛЕВНЙ /В СБОРЕ/ ! 1і
[10 [ЗО [4924 01.00.00 [ГРЕДА /КОМПЛЕКТ/ [БАЛКА /В СБОРЕ/ і іі
[10 [Зі [4924 01.00.09 [ВТУЛКА [ВТУЛКА і Ь і
1 Л і
[10 [32 [4924 05.00.00 [ДАНГА /КОМПЛЕКТ/ [ШТАНГА /В СБОРЕ/ і £ !

[10 [33 [8055 00.00.00 [СЬЕДИНЕНИЕ ЯБЬЛКОВИДНО 22 [ШАРОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ’


1
7!
*• і

110 І 34 [БДС 1269-73/5 [ГАЙКА М18ХІ.5-6Н [ГАЙКА 1


і
7!
*• і

[10 [35 [4924 05.00.01 [ІАНГА [ШТАНГА •


1
01
І 1

[10 [36 [БДС 1269-73/5 [ГАЙКА M18X1.5.6H-LH [ГАЙКА !


і
Л 1
А І

[10 [37 [4924 02.00.00 [ЛОСТ ПРЕДАВАТЕЛЕН [РНЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ ПЕРЕДАЧ 1


і І’
1 і

[10 [38 [БДС 1232-72/5.6 [БОЛТ І М12х35-8д [БОЛТ 1


і
Л !
А,

[10 [39 [БДС 1269-73/8 [ГАЙКА МІ2-7Н [ГАЙКА • 2;


-17-
Колеоо— ЕП 006 - 2

ІФИГУ-•і ПОЗИ-■іКАТАЛОІЕН ІНАИМЕНОВАНИЕ ІНАИМЕНОВАНИЕ ІБРОЙІ


ІРА ;ция і номер ІБЬЛГАРСКИ іРУСКИ іК-КТі


1 _
1 і 5985.1 00.00.00 іКОЛЕЛО 23x5 і КОЛЕСО і і:
і КОЛЕСО 1 1
ill
1 _
і5985.2 00.00.00 іКОЛЕЛО 23x5 І 1
ill !1 ІБДС 10612-74 і ГУМА ВЬНШНА 23x5/PR6 і ПОКРИВКА і 1і
1 1
ill :і ІБДС 10612-74 І ГУМА ВЬНШНА 23x3/PR10 і ПОКРИВКА 1 1

ill i2t ІБДС 3917-74 і ГУМА ВЬРРЕШНА 23x5 і КАМЕРА 1’ А111


ill
! ?
ІБДС 3782-74 ІИГЛА ВЕНТИЛНА І ІСТЕРІЕНЬ ВЕНТИЛЯ : і:
ill і4 ІБДС 5404-74 ІКАПАЧКА ЗА ВЕНТИЛА і КРИШКА і і:
ill І5 ІБДС 11021-82 ІКОЛАН ЗА ГУМА 23x5 ІОБОДНАЯ ЛЕНТА 1* А11
ill І6 і 2002-4 00.00 ІДІАНТА 3.75Р-13 ІОБОД і 1і
ill І7 ІБДС 4119-74 ІБОЛТ М14х1.5 ІБОЛТ і 8!
ill І8 і 2002-4 00.01 ІПОЛУДІАНТА ВЬНВНА ІНАРУІНАЯ НАСТЬ ОБОДА і 1!
ill І9 і 2002-4 00.02 ІПОЛУДІАНТА ВЬТРЕіЛНА ВНУТРЕННЯЯ НАСТЬ ОБОДА і 1і
ill і 10 ІБДС 833-82 і ШАЙБА 2 14Н і ШАЙБА і 8І
ill ill ІБДС 744-72 ІГАЙКА M14X1.5 ІГАЙКА і 8!

-18
Система управл еьіия

ІФИГУ--іпози--ікаталохен іНАИМЕНОВАНИЕ ІНАИМЕНОВАНИЕ ІБРОЙ


і PA іния і НОМЕР !БЬЛГАРСКИ іруски ІК-КТ

:і2 1_ І0І1.2 13.00.00 :уредба УПРАВЛЕНИЕ і СИСТЕМА УПРАВЛЕННЯ і і.


1~
:і2 :і ;ві73 оо.оо.оо :ВОЛАН Ф450 ІРУЛЕВОЕ КОЛЕСО •; і:
:і2 І2 ;5652-4 00.00.00 ІМЕХАНИЗЬМ КОРМИЛЕН ІРУЛЕВОЙ НЕХАНИЗМ : і:
:і2 ;з І512 13.00.01 ілост С ЇЇЛИЦЕВ ОТВОР іРНЧАГ CO ШЛИЦАМИ 1
1
1'
1 !

:і2 :4 ’,011.2 13.01.00 ІХАНГА /КОМПЛЕКТ/ і ТЯГА /В СБОРЕ/ ‘


1
1 ’
* І

:і2 ІЕ і 8055 00.00.00 ІСЬЕДИНЕНИЕ ЯБЬЛКОВИДНО 22 ІШнРОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1 і 1


1 1 1 1

:і2 :БДС 1269-73/5 '.ГАЙКА M18X1.5-6H-LH :ГАЙКА ЛЕВАЯ і 1і


:і2 !7 '.011.2 13.01.01 ІДАНГА '.ТЯГА і 1і
:і2 ;в ІБДС 55-77 ;ЄПЛЕНТ 3.2x28 ІІПЛИНТ 1
і
7

і9
! 9 '
:і2 ІБДС 1254-82 :ГАЙКА І N12x1.5-08 : ГАЙКА і :

:і2 :ю ІБДС 1232-72/5.6 ІБОЛТ І М10х35-8д ІБОЛТ 1


!
1 1
і 1

:і2 :н :БДС 833-82 І ШАЙБА 2 10Н ; ШАЙБА і 1 1

:і2 :і2 ’.БДС 1262-83 і ГАЙКА N10-08 і ГАЙКА і іі


:і2 :із ;БДС 1232-72 5.6 ІБОЛТ і М14х35-6д ІБОЛТ і 2І
:і2 :і4 *,БДС 83-82 і ШАЙБА 2 14Н ', ШАЙБА •
1
т
ІІ

:і2 !І5 :бк-іо4 оо.оо.оо !БУТОН ЗА КЛАКСОН і КНОПКА СИГНАЛА і 1і


і 12 '.іб ІБК-104 0І.00.00 іКАПАЧКА ВЬНШНА і КРИШКА ВНЕШНЯЯ і 1і
:і2 :і7 :бк-ю4 оо.оо.оз ;бутон і КНОПКА і 1і
:і2 118 :бк-і04 оз.оо.оо '.МЕМБРАНА '.МЕМБРАНА : і:
1 11
:і2 :і9 ІБК-104 02.00.00 і тяло ЗА БУТОНА /МОНТАХ/ і КОРПУС КНОПКИ і -11
1 7 1
:і2 і 20 '.БДС 833-71 і ШАЙБА 2 4Н і ШАЙБА і v і

:і2 і 21 ІБДС 832-76/5.5 ІВИНТ N4x15 ІВИНТ І 1

:і2 і nq ІБДС 1269-73/5 ;ГАЙКА N18x1.5-6Н і ГАЙКА 1 1 1


і І -І 1

112 І 23 • '.8058 00.00.00 ІСЬЕДИНЕНИЕ ЯБЬЛКОВИДНО 22 ІШАРОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ і І!


І12 і 24 і 8171 00.00.01 іКАПАЧКА '.КРИШКА : і:

-19-
13

фигу-;пози-;каталохен ІНАИМЕНОВАНИЕ ІНАИМЕНОВАНИЕ ІБРОй


РА ШИЯ [НОМЕР ІБЬЛГАРСКИ : РУСКИ ; к-кт

із і —
і 15652-4 00.00.00 ІМЕХАНИЗЬН КОРМИЛЕН 1РУЛЕВ0Й МЕХАНИЗМ 1 11
13 :і ІБДС 1262-72/8 ІГАЙКА N18x1.5-6Н ІГАЙКА : і:

13 ІБДС 833-71 ШАЙБА 2 18Н ШАЙБА 1 1!
13 із 15665 00.00.03 1 ВТУЛКА 1 ВТУЛКА : і:
13 14 15652-4 01.00.00 ІВАЛ ПРЕДАВАТЕЛЕН /КОМПЛЕКТ/ ІВАЛ ПЕРЕДАТОЧНИЙ /В СБОРЕ/ 1 1г1
ІЗ 15 15652-4 01.00.01 ІВАЛ ПРЕДАВАТЕЛЕН ІВАЛ ПЕРЕДАТОЧНИЙ 1 1 !І
1
ІЗ 16 15652 01.00.02 1ЧЕРВЯК 1ЧЕРВЯК 1 г
Ід '.7 15665.4 00.01.00 1 КАРТЕР /КОМПЛЕКТ/ 1 КАРТЕР /В СБОРЕ/ 1 1
ІЗ ш 15665.4 00.01.02 ІТРЬБА 1 ТРУБА 1 1
ІЗ 19 15665 00.01.04 1 ВТУЛКА 1 ВТУЛКА 1 1
ІЗ :ю 15665 00.01.01 1 КАРТЕР 1 КАРТЕР І і
ІЗ ні ‘,5665 00.06.00 ІВАЛ С РОЛКА /КОМПЛЕКТ/ ІВАЛ С РОЛИКОМ /В СБОРЕ/ 1 і
ІЗ :і2 15665 00.00.07 ІУПЛЬТНИТЕЛ ІУПЛОТНЕНИЕ 1 1
13 113 ІБДС 1232-72/5.6 ІБОЛТ І М10х20 ІБОЛТ 1 з
13 :і4 ІБДС 833-71 1 ШАЙБА 2 ІОН ШАЙБА 1 8
13 ■.із 15665 00.04.00 ІКАПАК /КОМПЛЕКТ/ 1 КРИШКА /В СБОРЕ/ 1 1
13 :іб ІБДС 1980-77 ЦИФТ ЦИЛИНДРИЧЕН 5Пр2х1О ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 1 1
13 :і7 15665 00.04.01 ІКАПАК [КРИШКА 1 1
13 ця 15665 00.04.02 ІВИНТ РЕГУЛИРОВЬЧЕН ІВИНТ РЕГУЛИРОВОЧННЙ 1 і
13 її? 1ГПЗ 922205 1ЛАГЕР 1П0ДІИПНИК 1 1
13 120 15665 00.03.00 ІГАЙКА /КОМПЛЕКТ/ ІГАЙКА /В СБОРЕ/ 1 1
ІЗ 121 15665 00.03.02 1ТАПА 1 ПРОБКА 1 1
ІЗ 15665 00.03.01 ІГАЙКА ІГАЙКА 1 і
ІЗ !23 15665 00.00.05 ШАЙБА СТОПОРНА ШАЙБА СТОПОРНАЯ 1 1
ІЗ 124 15665 00.00.06 ІУПЛЬТНИТЕЛ ІУПЛОТНЕНИЕ 1 1
.13 125 15665 00.02.00 ІКАПАЧКА /КОМПЛЕКТ/ 1К0ЛП0Ч0К /В СБОРЕ/ 1 1
;із 126 15665 00.00.01 ІУПЛЬТНИТЕЛ ІУПЛОТНЕНИЕ 1 1
і іо Г27 15665 00.00.02 ІУПЛЬТНИТЕЛ ІУПЛОТНЕНИЕ 1 1
і із 128 15665 00.00.08 ІПРУХИНА ІПРУХИНА 1 1
113 129 15665 00.00.09 ШАЙБА ОПОРНА ШАЙБА УПОРНАЯ 1 1
!13 1 ЗО 15665 00 00 10 ■УПЛЬТНИТЕЛ 'YnnOTUFUMF і і
І13 і Зі 1ГПЗ 987910К 1ЛАГЕР 1П0ДІИПНИК 1 1
:із :з2 1ГПЗ 977908К 1ЛАГЕР 1П0ДШИПНИК 1 1
1 77
:із 1 15665 00.00.13 1 ПРОБКА 1 ПРОБКА 1 2
113 :з4 ІБДС 3609-73 ІПРЬСТЕН II 820x26 ІКОЛЬЦО 1 2
;із :з5 ІБДС 9954-73 ІУПЛЬТНИТЕЛ А32х45 ІУПЛОТНЕНИЕ 1 1
:із ;зб ІБДС 833-71 1 ШАЙБА 2 22Н ШАЙБА 1 1
113 із? ІБДС 1269-73/5 ІГАЙКА М22х1.5-5Н ІГАЙКА 1 1
-20—
T cd орістема

іфигу- юози- ІКАТАЛОХЕН ІНАИМЕНОВАНИЕ ІНАИМЕНОВАНИЕ І БРОНІ


- ipa шия І НОМЕР ІБЬЛГАРСКИ ІРУСКИ ІК-КТІ

і 14 I _
1 і Oil.2 12.00.00 ІУРЕДБА СПИРАЧНА ІТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА І г,
:i4 :i 15789.1 00.00.00 ЮПИРАЧКА РІЧНА /КОМПЛЕКТ/ ІРУЧНОЙ Т0РН03 /В СБОРЕ/ : і:
:i4 li 1011.2 12.07.00 ІВЬХЕ СПИРАЧНО ПРЕДНО ■? І ТРОС ТОРМОЗНОй ПЕРЕДНИЙ : і:
114 ’• 7
1 V І0І1 02.00.20 І ВИЛКА ЗАКОНТРЯІА І ВИЛКА КОНТРОВАЧНАЯ * чі
f Пі
:i4 14 ІБДС 744-83 І ГАЙКА М8-Б *, ГАЙКА 1 £1
1 9!
-| 114 15 ІБДС 744-83 І ГАЙКА M8-LH-5 І ГАЙКА І *-1
:i4 16 1011.2 12.00.06 ЦУЦЕР НАВИВАЕМ І ШТУЦЕР І 21
:i4 :7 J011.2 12.10.00 ІТРЬБА ЗАДНА ,ДЯСНн /КОМПЛЕКТ/ І ТРУБА ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ /В СБОРЕ/ І 11
:i4 18 ІОН.2 12.00.04 ІТРОЙНИК ФЛАНЦЕВ ІТРОЙНИК ФЛАНЦЕВИЙ 1і 11 !1
ІКОНТРАГАЙКА 4 І КОНТРГАЙКА і Пі
114 :? ІЗН 23-72 1 іі
:i4 '.10 1011.2 12.00.02 І ПЛАНКА І ПЛАНКА ’і 1А *І
114 in ІОН.2 12.06.00_ ІСЬЕДИНЕНИЕ ГУМЕНО ІРЕЗИН0В0Е СОЕДИНЕНИЕ 1 1!
:i4 !12 ІЗН 23-72 ЦУЦЕР ФЛАНЦЕВ 4x12x1.5 І ШТУЦЕР ФЛАНЦЕВИЙ І 11
:i4 из І0І1.2 12.09.00 ІТРЬБА ЗАДНА , ЛЯВА /КОМПЛЕКТ/ І ТРУБА ЗАДНЯЯ ЛЯВАЯ /В СБОРЕ/ І Iі
ІКОЛЬЦО ! 7;
:i4 '.15 ІБДС 3609-73 ІПРЬСТЕН II Аі2хІ8 і
—, 114 ;i6 1011.2 12.03.00 ІТРЬБА СРЕДНА /КОМПЛЕКТ/ І ТРУБА СРЕДНЯЯ /В СБОРЕ/ і1 1 ‘і
'.14 122 ІЗН 23-72 ЦУЦЕР МЕХДИНЕН 4 ЦТУЦЕР ПРОМЕХУТОЧНИЙ і -і
’ОБТЯЖКА і 0!
:i4 :23 1006 50.00.14 ІВИНТОВ ОБТЕГАЧ І *- 1
:i4 !24 17069 00.02 ІІАИБА ОГРАНИЧИТЕЛНА ІОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА І’ -гі
:i4 :25 1011.2 12.02.00 ІТРЬБА ПРЕДНА /КОМПЛЕКТ/ І ТРУБА ПЕРЕДНЯЯ /В СБОРЕ/ 1• 1Г1
:i4 ',26 1001.3 02.00.03 ЦУЦЕР НАВИВАЕМ І ШТУЦЕР І 11
114 і 27 16956.1 03.00.00 ІКАЗАНЧЕ /КОМПЛЕКТ/ І РЕЗЕРВУАР /В СБОРЕ/ : і:
—] ІПРЬСТЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ІКОЛЬЦО ПРЕДиХРАНИТЕЛЬНОЕ : і:
J14 128 17069 00.01
:i4 і 29 16956.1 03.00.02 ІУПЛЬТНИТЕЛ ІУПЛОТНЕНИЕ •; її
114 130 ІБДС 3609-73 ІПРЬСТЕН II А22х29 ІКОЛЬЦО і і:
—. :i4 :зі 16956.1 03.01.00 І ТЯЛО ;КОРПУС І 1;
'.14 I 77
1 Ji 16956.1 03.00.01 І КАПАЧКА І КРИШКА і її
;i4 133 1011 02.00.09 І ПЛАНКА І ПЛАНКА : її
:i4 :34 ІБДС 1232-72/5.6 ІБОЛТ І М8х16-Вд ІБОЛТ і и
:i4 :з5 ІБДС 833-82 І ШАЙБА 2 8Н І ШАЙБА ; зі
I 14 :зб 1011.2 12.00.01 ЮС І ОСЬ 1 1і
І 0 1
I 14 f ?7
|v4 ІБДС 1232-72/5.6 ІБОЛТ І М8х20-8д ІБОЛТ 1 ^-1

р* 114 538 ІБДС 5282-73/5.6 ЮС 10x40/30 юсь : з;


'.14 '.39 ІБДС 14494-78 І ШАЙБА М10 ;ШАЙБА І
:i4 ',40 ІБДС 55-77 ЮПЛЕНТ 2.5x20 цплинт І 81
-21-
іфигу--і пози-•{КАТАЛОХЕН ІНАИМЕНОВАНИЕ іНАИМЕНОВАНИЕ ІБРОйі
ІРА :номер ІБЬЛГАРСКИ іРУСКИ ік-кт;

і 14 і 41 ІО11.2 12.08.00 ІБУТАЛЦЕ /КОМПЛЕКТ/ ІПОРВЕНЬ /В СБОРЕ/ і і:


і 14 і 42 1011.2 12.08.01 ІНАКРАЙНИК І НАКОНЕЧНИК ’1 1!1
І14 І 43 ІБДС 1980-77 ІДИФТ ЦИЛИНДРИЧЕН 3hilx20 ІШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ : і: L
:і4 І 44 і 7002 02.05 ІОГРАНИЧИТЕЛ ІОГРАНИЧИТЕЛЬ і і:
і 14 і 45 і 7069 00.06 ІПРЕДПАЗИТЕЛ ІПРЕДОХРАНИТЕЯЬ і і:
:і4 і 46 17002 02.06 і ВИЛКА і ВИЛКА : і:
114 і 47 1011.2 12.01.00 ІПЕДАЛ /КОМПЛЕКТ/ і ПЕДАЛЬ /В СБОРЕ/ і і:
і 14 і 48 ;011.2 12.01.00 ІПЕДАЛ і ПЕДАЛЬ і іі
:і4 і 49 і он 07.oi.06 І ВТУЛКА ЛАГЕРНА І ВТУЛКА ПОДіііИПНИКА 11 Пif!
і 14 і 50 і 676 04.01.0i ІСТЬПЕНКА ГУМЕНА ІПОДНОХКА РЕЗИНОВАЯ і Іі "
114 і 51 і 006 50.00.05 ІПРУХИНА МАЯКА ІПРУХИНА МАЛАЯ і 1!
114 і 52 ІБДС 55-77 ІШПЛЕНТ 4x28 ІВПЛИНТ J! П 11
:і4 • 53 ІОН 02.00.24 і ВИЛКА і ВИЛКА »і Iі _
11
:і4 ;54 ІОН 02.00.25 ІРОЛКА і РОЛИК 1і 11
:і4 •I' СС
JJ. ІБДС 5282-73/5.6 ІОС 16x65/55 ІОСЬУ 1і 1
111
:і4 і 56 ІБДС 5282-73/5.6 ІОС 10x65/53 і ОСЬ 1 Г
1!
J14 І 57 ІБДС 14494-78 ІВАЙБА М16 іВАЙБА 1 v и
:і4 158 і 7069 00.00 ІЦИЛИНДЬР СПИРАЧЕН ГЛАВЕН 0,25 8,30 ІГЛАВННЙ Т0РМ03Н0Й ЦИЛИНДР і Іі
:і4 159 і7069 00.05 ІЦИЛИНДЬР ІЦИЛИНДР і ІІ
:і4 і 60 і 7069 01.00 і КЛАПАН /КОМПЛЕКТ/ І КЛАПАН /В СБОРЕ/ : і: L
:і4 :бі і7069 03.00 ІПРУХИНА /КОМПЛЕКТ/ ІПРУХИНА /В СБОРЕ/ і іі
114 і 62 і7069 00.04 ІУПЛЬТНИТЕЛ ІУПЛОТНЕНИЕ і 1і
:і4 :ьз і 7069 00.07 іВАЙБА ПЛАСТИНЧАТА іВАЙБА ’і I
1і1
:і4 :ь4 і 7069 04.01 ІБУТАЛО ІПОРВЕНЬ »і Г
11
:і4 і 65 і7069 00.03 ІМАНВЕТ ІМАНХЕТА 1і 11‘1
:і4 \ьь ІБДС 1262-83 І ГАЙКА М10-04 і ГАЙКА 1і 1 ’1
1
І14 і 67 ІБДС 1640-73 ІПРЕСМАСЛЕНКА ІБ-І ІПРЕСС-МАСЛЕНКА 1! 1*
11 -
:і4 :б8 ІБДС 1232-75/5.6 ІБОЛТ M8x25-8q ІБОЛТ : і:
:і4 і 70 ІБДС 1262-83 і ГАЙКА М16-04 і ГАЙКА і 4І

-22-
РуЧЬЇОЙ ТОрМОЗ ( ZB СЗЄ>С2>р>В )

іфигу-іпози-ікаталохен інаименование інаименование


ІРА ;ция і НОМЕР ІБЬЛГАРСКИ іРУСКИ

:і5 І— і 5789.1 00.00.00 ІСПИРАЧКА РІЧНА /КОМПЛЕКТ/ ІРУЧНОЙ ТОРМОЗ /В СБОРЕ/


1
і 15 іі і 5789.1 00.00.05 і БУТОН і КНОПКА
І15 *і 9 і 5789.1 00.00.04 ІПРУХИНА ІПРУХИНА
І15 ІЗ І 5789.1 00.01.00 ІРЬЧКА /КОМПЛЕКТ/ і РУКОЯТКА /В СБОРЕ/
І15 І4 і 5789.1 00.02.00 ІІАНГА /КОМПЛЕКТ/ і ТЯГА /В СБОРЕ/
і 15 І5 і 5789.1 00.00.01 і СЕКТОР НАЗЬБЕН і СЕКТОР ЗУБЧАТИЙ
і 15 іб і 5789.1 00.00.02 ІПАЛЕЦ ЗАСТ0П0РЯВАЯ {СОВОЧКА СТОПОРНАЯ
і 15 І7 ІБДС 55-77 ІШПЛЕНТ 1.6x10 ііПЛИНТ
ІІ5 І8 ІБДС 14494-78 І ШАЙБА М6 і ШАЙБА
і 15 І9 ІБДС 5282-73 і ОС 6x25-20 і ОСЬ
і 15 і 10 і 5789.1 00.00.03 ІІАРІБА і ШАЙБА

-23-
11
1Є 4
12

SL5=T система

ІФИГУ-ІПОЗИ-ІКАТАЛОХЕН 5НАИМЕНОВАНИЕ іНАИМЕНОВАНИЕ ІБРОЙі


іра ;ция !НОМЕР ІБЬЛГАРСКИ іРУСКИ ік-кт;

:іб І _
1 5011.2 24.00.00 ІУРЕДБА КОМАНДНА і КОМАНДНАЯ СИСТЕМА 5 і!
;іб :і 5011.2 24.01.00 ІІАНГА /КОМПЛЕКТ/ і ШТАНГА /В СБОРЕ/ 1 -ь11
:іб І2 59711 04.01.00 ІПЕДАЛ КОМАНДЕН і ПЕДАЛЬ КОМАНДНАЯ : і:
:іб ІЗ 5512 14.04.00 ІГЛАВИНА /КОМПЛЕКТ/ ІСТУПИЦА /В СБОРЕ/ : і:
:и І4 5011.2 24.00.01 і ОСНОВА ІОСНОВАНИЕ 11 1г1
ііб '<6 І011.2 14.00.01 ІПРУХИНА ІПРУХИНА 1 111
:іб І7 І011.3 03.00.02 ІСТЬПЕНКА ГУМЕНА ІПОДНОХКА РЕЗИНОВАЯ t1 111і
:іб :з ІБДС 5282-73/5.6 ІОС 8x75/66 і ОСЬ 1 11
:іб :*? ІБДС 14494-78 і ШАЙБА N8 і ШАЙБА 1 4і
:іб :ю ІБДС 55-77 5ШПЛЕНТ 2x14 ІШПЛИНТ 1 4і
:іб :и ІБДС 1232-72/5.6 ІБОЛТ І М8х25 ІБОЛТ 1 2’
;іб :і2 ІБДС 744-72/5 і ГАЙКА М8-7Н і ГАЙКА 1 ПІ
*<16 5 із ІБДС 832-76/5.6 ІВИНТ М6х30-8д ІВИНТ 1 4'
'і 16 :н ІБДС 833-82 58АРІБА 2 6Н і ШАЙБА 1 4’
'<16 :і8 ІОН.2 24.00.03 і ВТУЛКА і ВТУЛКА 1 4і
і 16 і 19 ІБДС 744-72/5 і ГАЙКА М6 [ГАЙКА 1 4і

-24—
1*7

Командно<=ї устройство С в сборе )

іфигу-ілози-ікаталохен ІНАИМЕНОВАНИЕ інаименование


іра ;ция іномер ІБЬЛГАРСКИ ІРУСКИ ІК-К

:і/ 1 і ЗОЇ.2 13.00.00 ІУСТРОИСТВО КОМАНДНО /КОМПЛЕКТ/ ІКОМАНДНОЕ УЕСРОИСТВО /В СБОРЕ/ 1

:і7 :і ІБДС 3596-77 І ТОПКА Ф40 І ШАР І

:і7 !2 І301.2 13.00.01 ІЛОСТ ІРНЧАГ і


і 7
:і7 і J ІБДС 744-72/5 ІГАЙКА М12-7Н ІГАЙКА 1

:і7 І4 І ЗОЇ.2 13.01.00 ІУСТРОЙСТВО КОМАНДНО ІКОМАНДНОЕ УЕСРОИСТВО f


1
і 17 І5 ІБДС 55-77 ІШПЛЕНТ 4x22 іиплинт 1 '

І17 І6 ІБДС 14494-78 і ШАЙБА N12 і ШАЙБА ! '

і 7
І17 І ' і ЗОЇ.2 13.01.02.00 ІВАЛ /КОМПЛЕКТ/ ІВАЛ /В СБОРЕ/ 1 *

:і7 ІЗ І301.2 13.01.00 ІКОНЗОЛ і КРОНШТЕЙН 1

:і7 J9 і ЗОЇ 31.01.01 і ос і ОСЬ 1

:і7 :ю і 006 50.00.05 ІПРУХИНА МАЛКА ІПРУХИНА


І17 ;іі ІБДС 55-77 ІШПЛЕНТ 2.5x20 ІШПЛИНТ 1 •

:і7 :і2 ІБДС 14494-78 і ШАЙБА «10 і ШАЙБА 1


1
;
V

:і7 :із і7002 02.03 і ВИЛКА і ВИЛКА 1


1

:і7 І14 ІБДС 3048-78/5.6 і ОС 10x28/24 і ОСЬ 1 '

І17 і 15 ІБДС 744-72/5 ІГАЙКА М8-7Н ІГАЙКА 1


1 v

:і7 :іб і ЗОЇ.2 13.02.00 ІВЬХЕ ПРЕДНО /КОМПЛЕКТ/ ІГРОС ПЕРЕДНИЙ /В СБОРЕ/ .'
1

117 :і7 і 006 50.00.14 ІВИНТОВ ОБТЕГАЧ /КОМПЛЕКТ/ ІНАТЯХНОЙ ВИНТ /В СБОРЕ/ 1

11/ і 18 ,ьдС /44-/2У5 ІГАЙКА М8 ЛЯВА -7Н ІГАЙКА !

117 :і9 ІОН 02.00.20 і ВИЛКА ЗАКОНТРЯДА і ВИЛКА СТОПОРНАЯ і ‘

1 па
:і7 |XV і 301 31.00.01 і ВИЛКА і ВИЛКА і 1

:і7 і XI І 301 31.03.00 ІВЬХЕ ЗАДНО /КОМПЛЕКТ/ І ТРОС ЗАДННй /В СБОРЕ/ 1


!
1
*
і «п
:і7 і хх ІБДС 1232-72/5.6 ІБОЛТ І М10х20-Вд ІБОЛТ І г

:і7 *97
1 *-V ІБДС 833-71 І ШАЙБА ПРУХИННА ІОН ІПРУХИННАЯ ШАЙБА 1
1
г

25-
IS

LJ епі=> (в оборе)

ФИГУ- і пози- ІКАТАЛОХЕН іНАИИЕНОВАНИЕ ІНАИИЕНОВАНИЕ іброй;


=A :ция і НОМЕР ІБЬЛГАРСКИ ІРУСКИ ік-кт;
------ -------------------- хи-
18 !_ І 301 30.00.00
1 "" ІВЕРИГА /КОМПЛЕКТ/ ІЦЕЛЬ /В СБОРЕ/ і і:
18 :і І ЗОЇ 00.01.02 і СКОБА і СКОБА : і:
18 І2 і 301 30.02.00 ІКОХУХ /КОМПЛЕКТ/ ІКОХУХ /В СБОРЕ/ і 2І
18 ІЗ ІБДС 1183-70 ІВЕРИГА ЗАВАРЕНА ПРАВА Й60Д 6 ЗВЕНА ІЦЕЛЬ 6 ЗВЕНЬЕВ і і:
18 І4 і 01 30.03.00 ІКОХУХ КЬС /КОМПЛЕКТ/ ІКОХУХ КОРОТКИЙ /В СБОРЕ/ I1 J-1 і’
18 І5 ІБДС 3048-78 і ОС 8x40/36 і ОСЬ і з:
18 ,'6 ІБДС 55-77 ІЙПЯЕНТ 4x22 І8ПЛИНТ І 2і
18 І7 ІБДС 14494-78 І ШАЙБА М12 і ШАЙБА і 2і
18 І8 І ЗОЇ 30.00.04 ІЛОСТ ІРНЧАГ і і:
18 І9 і ЗОЇ 30.00.01 і ОС і ОСЬ і і!
18 і 10 ІБДС 55-77 ІШПЛЕНТ 2x12 ІІПЛИНТ і Зі
18 ill ІБДС 14494-78 і ШАЙБА М8 і ШАЙБА і Зі
18 і 12 ІБДС 1183-70 ІВЕРИГА ЗАВАРЕНА ПРАВА с60 Д 12 ЗВЕНА ІЦЕЛЬ 12 ЗВЕНЬЕВ І 2;

-26-
Опора по по ханиамес

ІФИГУ-ІПОЗИ-'КАТАЛОІЕН іНАИМЕНОВАНИЕ іНАИМЕНОВАНИЕ


іра :ция ІНОМЕР ІБЬЛГАРСКИ іРУСКИ

іі? і_
І~ і ЗОЇ.2 19.00.00 ;ОПОРА НА ПОВДИГАТЕЛНИЯ механизьм і ОПОРА ПОДЬЕМНОГО МЕХАНИЗМА
її? :і JЗОЇ 06.01.00 ІВАРНИР НА ЦИЛИНДЬР ТЕЛЕСКОПИЧЕН ІШАРНИР ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА
:і9 :2 ІБДС 1232-86 ІБОЛТ Bl N12x40-5.6 ІБОЛТ
119 І7 5БДС 833-82 і ШАЙБА 2 12Н
1w і ШАЙБА
і 19 !1 д‘ ІБДС 1640-81 ІПРЕСМАСЛЕНКА ІБ1 N6x1 ІПРЕСС-МАСЛЕНКА
і 19 •с І ЗОЇ 06.01.03.00 ІЛАГЕР /КОМПЛЕКТ/
|3 ІПОДВИПНИК /В СБОРЕ/
і 1? \ь і 301 06.01.03-01 і ТЯЛО ЛАГЕРНО і КОРПУС ПОДШИПНИКА
:і9 !7 ізоі 06.01.03.03 і ВТУЛКА і ВТУЛКА
:і9 !8 ІЗОІ 06.01.01-00 і ПИЛКА і БАЛАНСИР
:і9 І9 ІЗОІ 06.01.02.00 ІЛАГЕР /КОМПЛЕКТ/ ІПОДВИПНИК /В СБОРЕ/
І19 і 10 ; ЗОЇ 06.01.02.03 і ВТУЛКА і ВТУЛКА
119 ill ;зоі 06.01.02-01 і ТЯЛО НА ЛАГЕРА і КОРПУС ПОДШИПНИКА
:і9 1 1ч
і іі ІБДС 1232-86 ІБОЛТ ВІ N12x40-5.6 ІБОЛТ
:і9 і А’і ІБДС 744-83 і ГАЙКА М12-7Н і ГАЙКА
І19 І14 і 301.1 19.01.00 ІЛАГЕР СФЕРИЧЕН /КОМПЛЕКТ/ ІПОДВИПНИК СФЕРИЧЕСКИЙ /В СБОРЕ/
;і9 і 15 ІБДС І640-81 ІПРЕСМАСЛЕНКА 2.1.90 ІПРЕСС-МАСЛЕНКА
!19 ;іб І ЗОЇ 06.00.02 і ШАЙБА РЕГУЛИРАІА і ШАЙБА РЕГУЛИРУЮДАЯ
:і9 :і7 і 301.2 19.00.01 ■і СЕКТОР і СЕКТОР
І19 !18 І ЗОЇ 06.00.05 ІПРЬСТЕН ІКОЛЬЦО
і 19 :і9 ІБДС 833-71 і ШАЙБА 2 8Н іВАЙБА
119 :2о ІБДС 1232-86 ІБОЛТ ВІ N8x25-5.6 ІБОЛТ

-27—
гзиг У-1 ПОЗИ-ІКАТАЛОХЕН 1НАИИЕНОВАНИЕ іНАИИЕНОВАНИЕ 1 БР0Й1
:pa ;ция 1 НОМЕР ІБЬЛГАРСКИ 1РУСКИ 1 к-кті

і 20 ! _
і 1301.2 14.00.00 1УРЕДБА ХИДРАВЛИЧНА 1ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 1 11
120 11 15551 00.00.00 1ФИЛТЬР МАСЛЕН ФМ45 ієильтр МАСЛЯНИЙ 1 11
і 20 і п
1 і 17005 00.00.23 ЦУЦЕР КРАЕН 1 ШТУЦЕР КОНЦЕВОЙ 41
120 ІЗ ІБДС 3609-73 ІПРЬСТЕН І А18х24 ікольцо 1 51
:2о 14 ІБДС 2171-72/5.6 1ВИНТ II M6x40-8q 1ВИНТ ; 41
;2о 15 ІБДС 333-82 1 ШАЙБА 2 6Н 1 ШАЙБА 1 41
120 16 128-27-00-02 1К0ЛЯН0 ЬГЛОВО N18x1.5 1 ТРУБНИЙ УГОЛЬНИК : 11
120 17 128-29-00-02 1”0п ПРЬСТЕН 15.5x2.6 :воя кольцо ; 21
120 18 '.301.2 14.03.00 1РЕЗЕРВ0АР 1 РЕЗЕРВУАР ; 1!
120 19 1301 28.04.02 1КАПАК ;КРИШКА 11
; 20 110 1301.2 14.03.01 1ТЯЛ0 1 КОРПУС 11
; 20 ЦІ ІБДС 1232-72/5.6 1Б0ЛТ I M8x45-8q ,'БОЛТ : 11
120 112 ІБДС 833-82 1 ШАЙБА 2 8Н 1 ШАЙБА ; 51
і 20 113 1301 28.05.00 1 СКОБА ГОРНА /КОМПЛЕКТ/ 1 СКОБА ВЕРХНЯЯ /В СБОРЕ/ 1 1!
120 114 1301 14.00.02 1П0ДЛ0ХКА [ПРОКЛАДКА 11
; 20 115 17021 42.00.00-06 1 ПОМПА С ЕЛ.ДВИГАТ А10Х-7ЕС2.8/7.5/28-011 НАСОС С ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 1 11
120 116 ІБДС 1235-72/5.6 [БОЛТ I M8x60-8q 1 БОЛТ 1 21
:2о 117 ІБДС 744-72/5 1 ГАЙКА М8-8Н ІГАЙКА П і
Z 1

120 118 1301.2 14.04.00 ІТРЬСКАДО УСТР.С ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН ІВСТРЯХИВАйДЕЕ УСТР.С ПРЕДОХРАНИТ.КЛАПАНІ 11
і z0 119 1301.2 14.00.06 ІТРЬБА 1 ТРУБА 1 11
•20 120 15241-3 00.00.00 ЩИЛИНДЬР ТЕЛЕСКОПИЧЕН 8,700 1ТЕЛЕСК0ПИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР і:
’ ол
і ZU 121 1301 07.16.00 ІКОХУХ ІКОХУХ ; ц
• 20 і ZZ 1301 07.15.00 1ЛЕНТА СТЯГАДА /КОМПЛЕКТ/ 1ЛЕНТА СТЯЖНАЯ /В СБОРЕ/ 1 і:
! ПТ
120 1301 07.15.01 1ЛЕНТА СТЯГАДА 1ЛЕНТА СТЯХНАЯ 1 ц
;20 124 17005 00.03 1 СКОБА 1 СКОБА ; і:
; 20 1 0е
і Zj ІБДС 55-77 ІШПЛЕНТ СТОМАНЕН 5x32 1ШПЛИНТ ; і:
120 126 13012 14.00.04 ІТЬБА НАГНЕТАТЕЛНА /КОМПЛЕКТ/ 1 ТРУБА НАПОРНАЯ /В СБОРЕ/ 1 її
120 127 ІБДС 3609-73 ІПРЬСТЕН І А16х22 1КОЛЯЦО ; 9»
•4- І

:2о 128 10Н-04 51484-71 ІСЬЕДИНЕНИЕ ГЬВКАВО 10-ГхІ6-ДЕхі8 L,620 1ГИБК0Е СОЕДИНЕНИЕ 1і П 1
2,

1 пп
:2о і 1301.2 14.00.05 ІТРЬБА ПРЕЛИВНА /КОМПЛЕКТ/ 1 ТРУБА СЛИВНАЯ /В СБОРЕ/ 1 11
120 130 1301 23.00.05 ;пОя ПРЬСТЕН :во" кольцо ;: и
'.20 131 1301 28.00.02 1МАСЛОПОКАЗАТЕЛ ІМАСЛОУКАЗАТЕЛЬ 1 і:
120 «?9 1301 28.00.06 ІУПЛЬТНИТЕЛ 1УПЛ0ТНЕНИЕ 11і 1
1 11
! ??
120 |ОО 1301 28.00.04 1ФЛАНЕЦ СМУКАТЕЛЕН 1ФЛАНЕЦ ВСАСНВАЙДИЙ 11 1 1

І 20 134 1301.2 14.00.03 [БОЛТ КУХ 1Б0ЛТ ПУСТОТЕЛИЙ ' 11


;2о 135 ІБДС 1232-72/5.6 1Б0ЛТ І М8х20-8д [БОЛТ ;' 2'
120 136 17005 00.00.54 1ТАПА «18x1.5 1 ПРОБКА ;1 11
:2о 137 1301 28.00.03 ІТРЬБА 1 ТРУБА 1: і:
120 133 1301.2 14.00.01 1 МАРКУЧ Ф25 1 шланг < ;: її
і 20 139 1301 07.07.00 1ЛЕНТА СТЯГАДА /КОМПЛЕКТ/ 1ЛЕНТА СТЯХНАЯ /В СБОРЕ/ 1і 1 7і
*• і

і 20 140 ІБДС 1232-72/5.6 1Б0ЛТ М6х30-8д іболт ;1 4‘


120 141 ІБДС 333-71 1 ШАЙБА 2 6Н 1 ШАЙБА ;1 41
120 142 17021 42.00.00-06 1 ПОМПА ЗЬБНА А10Х 1 ШЕСТЕРЕННИЙ НАСОС ; і:
120 143 1
і 1 ВТУЛКА ЗЬБНА 10 42 1 ЗУБЧАТАЯ ВТУЛКА : і:
120 144 1263016 00.00-7 1ДВИГАТЕЛ КОМПАУНДЕН 7ЕС2.8/7.5/28-01 1 КОМПАУНДНИЙ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ : її
120 145 10Н-04 55874-71 ІПРЬСТЕН ВРЯЗВАД II Е12 -28- ІКОЛЬЦО 1 6!
120 146 10Н-04 55874-71 ІГАЙКА ХОЛЕНДРОВА II Е12 1 НАКИДНАЯ ГАЙКА 1 6!
3Z

Компаундньїй двиг’аїтель
і«игу-;пози-ікйїашен ІНАИМЕНОВАНИЕ ІНАИМЕНОВАНИЕ
ІРА ІЦИЯ і НОМЕР ІБЬЛГАРСКИ іРУСКИ
! __
і 21 і *" і 2630,16.00.00.01 ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ СПОМ.7ЕС2.8/7.5/28-01 і НАСОСНИЙ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
і 21 :і і62012.2 409133.001.80 ІКОХУХ ІКОХУХ
І 21 1п
1 і ІБДС 206-78 І ШАЙБА ГІОДЛОЖНА АН5 і ШАЙБА ПРОКЛАДОЧНАЯ
І2І !3 ІБДС 833-71 і ШАЙБА ПРУХИННА 5Н ІПРУХИННАЯ ШАЙБА
і 21 14 ІБДС 1358-72 ІВИНТ І N5x10 ІВИНТ
І21 І5 ІБДС 1234-71 ІБОЛТ І МВх20 ІБОЛТ
!2і І6 і62012-2 409898.014.80 І ШАЙБА ОСИГУРИТЕЛНА ІПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА
і 21 І7 і 620-9 409891.006.77 і ШАЙБА ПОДЛОЖНА і ШАЙБА ПРОКЛАДОЧНАЯ
і 21 18 і62012-2 408853.002.80 ІВЕНТИЛАТОР і ВЕНТИЛЯТОР
і 21 І9 ІБДС 1358-72 ІВИНТ І N6x14 ІВИНТ
і 21 і 10 ІБДС 1358-72 ІВИНТ І N6x25 ІВИНТ
і 21 ІИ ІБДС 833-71 ;ШАЙБА ПРУХИННА 6Н ІПРУХИННАЯ ШАЙБА
І21 і 12 і 62012-9 403144.001.77 ІКАПАЧКА ЛАГЕРНА і КРИШКА ПОДШИПНИКА
І21 і із ІБДС 4884-78 іЛАГЕР 6204-2Z ІПОДШИПНИК
і 21 і 14 І 263006.10.00 ІЯИТ С ЧЕТКОДЬРІАТЕЛИ ,'ІИТ CO ІЕТКОДЕРХАТЕЛЯМИ
І21 І15 і 62012-9 403544.010.82 ІІИТ ЗАДЕН ІІИТ ЗАДНИй
І21 ІІ6 і 263006 11.00 ІПРОВОДНИК СЬЕДИНИТЕЛЕН ІПРОВОД СОЕДИНИТЕЛЬНЬІЙ
І21 І17 ІБДС 1358-72 ІВИНТ І N5x14 ІВИНТ
І21 118 і 263006 12.00 ІИЗВОД А2 ІВНВОД
і 21 І19 і 263006 13.00 ІЧЕТКОДЬРХАТЕЛ ІДАТКОДЕРХАТЕЛЬ
І2І і 20 ІБДС 3223-74 і ШАЙБА і ШАЙБА
І21 і 21 ІБДС 1250-71 ІГАЙКА N5 ІГАЙКА
! ПЛ
І 21 і а-і і 26006 10.01 і МЕТКА ЕЗ ІІЕТКА
і 21 і 23 і 263006 14.00 і ПОЯС ПОКРИВЕН ;ПОЯС ЗАДИТНИЙ
І 21 І 24 і62012-12 408443.001.80 ІКАПАЧКА ЛАГЕРНА і КРИШКА ПОДШИПНИКА
і 21 І 25 ІБДС 1234-71 ІБОЛТ І N6x20 ІБОЛТ
І21 і 26 і 62012-9 506821.001.77 і ШПОНКА іШПОНКА
«71
і •*-* І 27 І62012-9 506122.011.77 ІУПЛЬТНИТЕЛ ІУПЛОТНЕНИЕ
І 21 і 28 І 62012-9 506388.002.77 і ОСНОВА ІОСНОВАНИЕ
! ПЛ
і 21 1 ІБДС 206-78 і ШАЙБА ПОДЛОХНА АМ6 і ШАЙБА ПРОКЛАДОЧНАЯ
!і "1 і ЗО і 62012-9 508725.001.77 і ВТУЛКА і ВТУЛКА
І21 :зі ІБДС 1251-71 ІГАЙКА MB ІГАЙКА
і 21 і 32 ІБДС 833-71 і ШАЙБА ПОДЛОХНА 8Н ІПРУХИННАЯ ШАЙБА
! ТТ
і 21 І 62012-9 409891.003.77 і ШАЙБА ПОДЛОХНА 8 і ШАЙБА ПРОКЛАДОЧНАЯ
І21 і 34 І 263006 50.00 і СТАТОР і СТАТОР
• тс
І2І І J і 29830 10.03 і ПОЛЮС і ПОЛЮС
І21 і 36 і 263006 56.00 і БОБИНА ШУНТОВА І ІКАТУШКА ШУНТОВАЯ
І21 і 37 і 263006 51.00 і БОБИНА СЕРИЙНА /КОМПЛЕКТ/ ІКАТУШКА СЕРИЕСНАЯ
і 21 і 38 і 263006 58.00 і БОБИНА ШУНТОВА II ІКАТУШКА ШУНТОВАЯ
і 21 і 39 І62012-9 507111.105.80 ІИЗОЛАЦИЯ ІИЗОЛЯЦИЯ
І2І і 40 і 62012-9 403164.011.77 і ТЯЛО і КОРПУС
і 21 і4і і 62012-9 405741.001.77 і ВТУЛКА і ВТУЛКА
• п<
ІІ1 і 42 ІБДС 2551-71 ІБОЛТ І М8х20 ІБОЛТ
і 21 І 43 і 263016 30.00 і РОТОР і РОТОР
І 21 І44 ІБДС 4384-78 іЛАГЕР 6207 -29— ІП0Д1І1ИПНИК
!0*
1 ■*-- і 45 ІБДС 2170-77 ІПРЬСТЕН В36 ІКОЛЬЦО
В сз т р-і вающее у---ЕО СЗ —
предохр - клагтаном
ІФИГУ -[ПОЗИ-•[КАТАЛОЇЕН [НАИМЕНОВАНИЕ [НАИМЕНОВАНИЕ іброй;
ІРА ШИЯ [НОМЕР [БЬЛГАРСКИ [РУСКИ [к-кт: L

177 !_
[301.2 14.04.00 [ТРЬСКАІО УСТР.С ПРЕДПАЗАН КЛАПАН [ВСТРЯХИВАИІЕЕ УСТР.С ПРЕДОХРАН.КЛАПАНОМ! і:
! «П
і іі :і [5668 00.02 [ВТУЛКА С РЕЗБА [ВТУЛКА ['і 1 іі
I
! «П 1 Л! L-
1 іі Іі [Г2006 00.07 [ВАЙБА [ВАЙБА [1 іі
! оп
і іі [3 [12006 00.08 [ВАЙБА [ВАЙБА ;'І 11 *1
1 99
:4 [12006 00.05 [ГАЙКА [ГАЙКА '1 1А *1
! ЛЛ ! Е
1 іі 1 [12006 00.06 [ВАЙБА [ВАЙБА ! Г —
j 99
І іі :б [БДС 2170-77 [ПРЬСТЕН В10 [КОЛЬЦО '1 1А ’і
! 99
і іі [7 [12006 00.09 [КАПАЧКА ПРЕДПАЗНА [КРУВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 1І АIі
177
і іі ’,8 [5652 00.09 [й0я ПРЬСТЕН 23x2.5 [”0а КОЛЬЦО 1 1
1 лл
І Іі :? [12006 00.03 [ВИНТ РЕГУЛИРАІ [ВИНТ РЕГУЛИРУЮІИЙ 1I AIіj
J ЧЛ
і іі :ю [12006 00.10 !”0я ПРЬСТЕН 13.3x2.4 І“03 КОЛЬЦО : і:
і Л« [12006 00.04 [ПРУІИНА
: іі :и [ПРУІИНА ! і:
• пп
і іі 112 [5652 01.00 [КЛАПАН - ОБІ ВИД [КЛАПАН - ОБІИй ВИД 1 1 f —
1 Af
* лл
і іі :із [12000 01.02 [КЛАПАН [КЛАПАН 11 11 11
і 22 :і4 [БДС 4885-75 [САННА Б VI-6.35MM Р [ІАРИК ’1 А ‘і
1
1 99
і іі :і5 [5652 01.01 [ТЯЛО НА КЛАПАНА [КОРПУС КЛАПАНА : і!
! 9Л
1 іі :іб [5652 00.03 [ВАЙБА [ВАЙБА : і:
іm
і іі :і7 [ЗОЇ 28.01.06 дат [ІТИФТ 1 і1
! лл
1 іі 118 [БДС 7947-79 ["0“ ПРЬСТЕН :иоз -кольцо ’1 1
A 1j
[22 :і9 [ЗОЇ 28.01.01 [ТЯЛО [КОРПУС : і:
1 лл «пл [БДС 4885-75 [САННА ІбммІІІ
1 іі 1 iV [ІАРИК : і:
» 01
1 іі |іі [ЗОЇ 07.08.02 [ПРУІИНА [ПРУІИНА : і:
[22 ! ЛЛ
[БДС 3609-73 [ПРЬСТЕН А22х27 : і: L
|іі [КОЛЬЦО
і 99 ! Л7
1 іі І ІО [ЗОЇ 28.01.04 [ВТУЛКА [ВТУЛКА 11 1
А 1|
і лл
«іі І 24 [ЗОЇ 28.01.03 [ПРУІИНА [ПРУІИНА 11 1А ‘І
! 99
1 іі [25 [БДС 4885-75 [САНМА 10 ми III [ШАРИК : і:
! 99
1 іі \2Ь [301.2 14.04.01 [ІУЦЕР НАВИВАЕМ [ІТУЦЕР НАВИНЧИВАЦИЙСЯ ! і:
! ЛЛ
І іі [27 [5668 00.00 [КЛАПАН ПРЕДПАЗЕН ТИП КП/А2А1/В [КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНУЙ : і:
-зо-
23

ТєЛЄ CZr КОІЛИЧЄ CZJ КИЙ ПИ.ГТТ>ТЬ4 Гтр

і»игу-;пози-ікаталоіен інаименование інаименование ;брой


— іра :ііия :номер ІБЬЛГАРСКИ ІРУСКИ ІК-КТІ

і 23 1 _
1 і 5241-6 00.00.00 ІЦИЛИНДЬР ТЕЛЕСКОПИЧЕН Т40 (3) ІТЕЛЕСКОПИНЕСКИЙ ЦИЛИНДР і і:
*.23 :і ІБДС 1230-72 і БОЛТ М8х10 і БОЛТ і 11
і 23 |Х
10
ІБДС 3609-73 ІПРЬСТЕН ІА8х12 ІКОЛЬЦО і 1:
і 23 :з ;4044 00.00.01 ІГАЙКА ІГАЙКА і 1!
і1 от І4 ІБДС 7947-83 і“0п ПРЬСТЕН 88x3.55-1 ;ио" - кольцо і 1
— «47
1 і5 І 5241-6 01.00.00 ІНИЛИНДЬР /КОМПЛЕКТ/ іЦИЛИНДР /В СБОРЕ/ і 1
123 І6 І524І.6 01.01.00 ІНИЛИНДЬР - ОБІ вид іЦИЛИНДР і і
:2з !7 і 4012 00.00.13 ІПРЬСТЕН ОПОРЕН А88 ІКОЛЬЦО і 1
:2з І8 І 4036 01.00.03 і ВТУЛКА ВОДЕІА 80 ІНАПРАВЛЯЙІАЯ ВТУЛКА і 1
І л?
і Х-'-' :? і 4033 00.00.14 ІНАНЕЕТ РИФЕЛОВ 80x88x12 ІМАНХЕТА і 1
1 лт
:ю І 4038 00.0.18-02 ІПРЬСТЕН ЗАІИТЕН В80 ІПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО і 1
!ТТ
і iv :и і4033 00.00.23-02 і ВТУЛКА Д.80 і ВТУЛКА і 1
—* »л?
1 і’-' :і2 і 0Н 0458952-82 ІНИСТАЯ $80 ІОНИСТИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО і і
1
1 iv :із і 4033 00.00.22-02 ІПРЬСТЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ІПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО І 1
і П7
:і4 і 4012 00.00.08 ІПРЬСТЕН ОСИГУРИТЕЛЕН 80 ІПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО і 1
і *-•- І15 і 4012 00.00.12 ІПРЬСТЕН ОПОРЕН А68 ІКОЛЬЦО І 1
>0Т
ііО :іб і 4036 02.00.00-01 ІПЛУНХЕР 80 ІПЛУНХЕР і 1
! Л7
і :і7 і 4036 02.00.01-01 ІПЛУНХЕР 80 ІПЛУНХЕР і 1
'.23 ns і 4012 00.00.12 ІПРЬСТЕН ПРУХИНЕН 68 ІПРУХИННОЕ КОЛЬЦО і і
•* П7
і і 19 і 4036 02.00.03 і ВТУЛКА ВОДЕІА 80 ІНАПРАВЛЯЙІАЯ ВТУЛКА і 1
! «7
і х.0 ;зо і 4033 00.00.13 ІМАНЙЕТ ІМАНХЕТА і 1
’ «7 і21 і 4033 00.00.18-03 ІПРЬСТЕН ЗАІИТЕН ІПРЕДОХРАНИТЕЛЬ КОЛЬЦО І 1
1
!1 ЛЛ
*-Х. і 4033 00.00.23-03 і ВТУЛКА Д60 і ВТУЛКА і 1
1 XV
! *77
1 —v’
! Л7
І0Н04 58952-82 ІНИСТАЯ Б60 ІОНИСТИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО і 1
»07
1 Х.5»’ і 24 і 4033 00.00.22-03 ІПРЬСТЕН ОСИГУРИТЕЛЕН А75 ІПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО і і
:2з ! ОС.
1 •*-v І 4012 00.00.07 ІПРЬСТЕН ОСИГУРИТЕЛЕН А60 ІПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО і і
:2з :2б і 5241Б 00.00.08 ІПРЬСТЕН ОПОРЕН А47 ІКОЛЬЦО і і
І от
І XV :27 І 52416 02.00.00 ІПЛУНХЕР 60 - ОБІ ВИД ІПЛУНХЕР і 1
і 23 :28 і 524і.6 02.00.01 ІПЛУНХЕР 60 ІПЛУНХЕР і 1
- '.23 ! лп
І Z7 І5241Б 00.00.08 ІПРЬСТЕН ПРУХИНЕН А47 ІПРУХИННОЕ КОЛЬЦО і і
! Л7
:зо І 52416 02.00.03 і ВТУ ЛКА ВОДЕІА 40 ІНАПРАВЛЯЙІАЯ ВТУЛКА і і
:2з :зі і 52414 00.00.12 ІМАНІЕТ РИФЕЛОВ 40x48x8 ІМАНХЕТА і 1
1 от
>хд ;з2 І4033 00.00.18-04 ІПРЬСТЕН ЗАІИТЕН В40 ІПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО і 1
і 07
і 33 І 4033 00.00.23-04 і ВТУЛКА 40 і ВТУЛКА і 1
1 і
і 23 *.34 І0Н04 58952-82 ІНИСТАЯ Б40 ІОНИСТИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО І X

І23 і 37 І5241Б 00.00.01 ІПЛУНХЕР 40 ІПЛУНХЕР і 1


1 '’ч V
1 і V.’ і 35 і 4033 00.00.22-04 ІПРЬСТЕН ОСИГУРИТЕЛЕН А55 ІПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 1
1 1

f Л7
;зб і4033 00.00.06 ІПРЬСТЕН ОСИГУРИТЕЛЕН 40 ІПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 1
; 1

-31-
L— •

C CD *T ТЬІЙ Фі-ІЛ 1=>т

ієигу-іпози-ікатаяохен ІНАИНЕНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ІБРОЙ


іра іция і номер ІБЬЛГАРСКИ РУСКИ і К-КТ

1 —
і 24 1 І5551 00.00.00 ІФИЛТЬР МРЕХЕСТ ТИП Фп45 ІФИЛЬТР СЕТЧАСТЬІИ ТИПА ДМ45 і і!
І 24 її і 5551 00.00.05 ІУПЛЬТНИТЕЛ ГОРЕН ІУПЛОТНЕНИЕ ВЕРХНЕЕ : і;
і 24 іі 7*■ І 5551 02.00.00 ІФИЛТРИРАІО УСТРОЯСТВО /КОМПЛЕКТ/ і ФИЛЬТРУЩЕЕ УСТРОЙСТВО /В СБОРЕ/ 11 1
А 1і

і 24 ІЗ ІБДС 2170-77 ІПРЬСТЕН ОСИГУРИТЕЛЕН В24 ІПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО : і:


і 24 І4 і 5551 02.00.03 ІФУНИЯ ІВОРОНКА і і:
і 24 ! $
і v і 5551 02.00.02 і ШАЙБА і ШАЙБА і 2І
і 24 іб і 5551 02.01.00 ІФИЛТЬР /КОМПЛЕКТ/ ІФИЛЬТР /В СБОРЕ/ і 1!
І 24 І7 І 5551 02.00.01 і ЗАЙВА УПЛЬТНИТЕЛНн ІУПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА 1 г
і 24 ;s і 5551 02.02.00 і ОС НА ФИЛТЬРА /КОМПЛЕКТ/ і ОСЬ /В СБОРЕ/ : і:
І 24 1 ' і 5551 00.00.02 ІГАРНИТУРА ІУПЛОТНЕНИЕ : і:
І 24 і 10 і 5551 00.00.01 ІКУТИЯ і КОРОБКА і і;
І 24 іи ІОН-ПК 29-67 і "О" ПРЬСТЕН 80x2 5"О" -КОЛЬЦО і 2І '
І 24 і 12 ІОН-ПК 26-67 ІПРЬСТЕН УПЛЬТНИТЕЛЕН 19x3 ІУПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО !
1
1
1

12і} і 1-і і 5551 01.u0.00 і НАША /КОМПЛЕКТ/ і СТАКАН /В СБОРЕ/ 11 11 ’!


І 24 І14 55551 01.00.01 '.ВТУЛКА і ВТУЛКА ’
І

А І

і 24 і 15 і 5551 01.00.02 і НАША і СТАКАН ’і г


А І

і 24 і 16 і 5551 00.00.04 ІУПЛЬТНИТЕЛ ДОЛЕН ІУПЛОТНЕНИЕ НИХНЕЕ _ _ _ *г 1і


і 24 117 і 5551 03.00.00 ІКАПАК НА КУТИЯТА /КОМПЛЕКТ/ ІКРЬіаКА /В СБОРЕ/ : і:
і 24 113 і 5551 03.00.01 і ВТУЛКА і ВТУЛКА 1і г
А І

І24 І19 і 5551 03.00.03 ІТАРЕЛКА Нн КЛАПАНА ІТАРЕЛКА КЛАПАНА і і:


і 24 і 20 і 5551 03.00.02 ІПРУХИНА ІПРУХИНА і 1!
і 24 '71
і і! і 5551 03.01.00 ІКАПАК і КРИШКА 1
I

A t

і 24 і лп
ІБДС 1230-72/5D ІБОЛТ Мбхіб ІБОЛТ «і 4“ іі
і 24 і 23 ІБДС 3609-73 ІПРЬСТЕН УПЛЬТНИТЕЛЕН А6х12 ІУПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 1і 4
“ ‘і

-32-
ЦЦБДБ


І2®ЗЗД,78,79

□ / 5,7,41
X .4044'
лгів 37
\ ЯСЩД5 х - .


73 X 71 72

2г39.40.47.3-//ЗХ34 ,
,'ЛЗб.в137
V
32

71 72 73 X 75 7Б 77

Злектроо борудовеїние

іфигу- 2П03И-2КАТАЛ0ІЕН 2НАИМЕН0ВАНИЕ 2НАИМЕН0ВАНИЕ ;БРОЙ!


:рй 2ИИЯ 2 НОМЕР *, БЬЛГАРСКИ 2РУСКИ 2К-КТ2

1 _
]25 1 2006.2 12.00.00 2УРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 2ЕЛЕКТР00Б0РУД0ВАНИЕ 2 12
225 !_ 2011.2 15.00.00 2УРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 2ЕЛЕКТР00Б0РУД0ВАНИЕ І
І
і
і

225 її 2006.2 12.01.00-03 2ПР0В0ДНИК 139,1.3160 2ПРОВОД 2 12


225 21 2011.2 15.07.00 2ПР0В0ДНИК 139,13160 2ПР0В0Д !
І
1
1

125 22 2006.2 12.01.00-04 2ПР0В0ДНИК 140 L3160 2ПР0В0Д 2 12


225 іп
1 4. 2011.2 15.07.00-01 2ПР0В0ДНИК 140,1.3160 2ПР0В0Д 1 1
і 1

225 23 2011.2 15.00.01 2ЛЕНТА ПОДЛОХНА 2ЛЕНТА ПРОКЛАДОЧНАЯ 2 3!


225 24 2011.2 15.00.02 2ЛЕНТА СТЯГАДАА 2ЛЕНТА СТЯЖНАЯ 2 з:
225 25 2БДС 1230-75/5.6 2 БОЛТ І М6х16-8д 2 БОЛТ 2 5!
225 26 2БДС 744-72/5 2 ГАЙКА N6-74 2 ГАЙКА 2 22
225 27 2БДС 833-72 і ШАЙБА 2 6Н ІПРУІИННАЯ ШАЙБА 2 5!
225 28 2006.2 12.04.00 2ЯЕПСЕЛН0 СЬЕД.С ПРОВОДНИЦИ 2ШТЕПСЕЛБН0Е СОЕДИНЕНИЕ С ПРОВОДАМИ 2 1!
225 28 2011.2 15.04.00 У 2ІЕПСЕЛН0 СЬЕД.С ПРОВОДНИЦИ ІЕТЕПСЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОВОДАМИ 1
і
!
і

225 29 2БДС 1358-72/5.6 2ВИНТ I М5х10-8д 2ВИНТ 2 122


225 210 2БДС 833-72 2 ШАЙБА 2 5Н 2ПРУХИННАЯ ШАЙБА 2 162
і xv 211 2511 05.00.20 2 ВТУЛКА ГУМЕНА 2РЕЗИНОВАЯ ВТУЛКА 2 з:
225 212 2006.2 12.01.00 2ПР0В0ДНИК 152 LjliOO 2ПР0В0Д 2 12
225 212 2011.2 15.08.00.02 2ПР0В0ДНИК 152 L,1400 2ПР0В0Д !
І
1
1

225 213 2 КтЕ 1031-01 2 КЛАКСОН К-9 12V 23ВУК0В0Й СИГНАЛ 2 1!


225 214 2БДС 1232-72/5.6 2 БОЛТ І М8х16-8д 2 БОЛТ 2 52
225 215 2БДС 744-72/5 2 ГАЙКА М8-7Н 2 ГАЙКА 1 5і
, 225 216 2БДС 833-72 і ШАЙБА 2 8Н 2ПРУХИННАЯ ШАЙБА 2 5!
225 217 2006 71.16.07 2 ВТУЛКА ГУМЕНА 2РЕЗИНОВАЯ ВТУЛКА 2 12
225 218 2011.2 15.09.00 2КОНЗОЛ ДЕСЕН 2 КРОНШТЕЙН ПРАВУЙ І1 111
А

225 219 240709 00.00.00 2КЛЙЧ ЗА ОПЕРАТИВНА ВЕРИГА ТИП КОВ 2КЛВЧ ЦЕПИ УПРАВЛЕННЯ ’
І

А 1

225 220 240879-111 2 РЕВЕРСОР ТИП ПРЕ 010/В 2 РЕВЕРС і 12


225 221 2БДС 744-72/5 2 ГАЙКА М4х7Н 2 ГАЙКА 2 122
1і 94
іЗ 222 2БДС 833-72 2 ШАЙБА 2-4Н 5ПРУХИННАЯ ШАЙБА 2 182
- 225 224 282130 2ПРЕВКЛЙЧВАТЕЛ ТИП П-5 ІПЕРЕКЛЙЧАТЕЛЬ 2 12
225 225 2БДС 1358-72/5.6 2ВИНТ І М4х12-8д ІВИНТ 2 42
225 226 236.2.908.308 2 ЛАМПА ЗА АРМАТУРНИ ТАБЛА- ЗЕЛЕНА 2 ЛАМПА ІИТА ПРИБОРОВ - ЗЕЛЕНАЯ 1» 11і
А

,г )=і
1 X.V 227 ,'БДС 6310-77 2ЛАМПА ЕЛЕКТРИЧЕСКА АК 1222.120.1,51* [ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛАМПА 1 V
і •- 1

’їх?
75 228 236.2.908.308 2 ЛАМПА ЗА АРМАТУРНИ ТАБЛА - ЧЕРВЕНА 2 ЛАМПА WTA ПРИБОРОВ-КРАСНАЯ і! Агі
225 229 2011.2 15.01.4.00 2ПР0В0ДНИК 65.1,120 2ПР0В0Д : і:
225 230 236.2.908.308 2 ЛАМПА ЗА АРМАТУРНИ ТАБЛА - БЕЗЦВЕТНА 2 ЛАМПА ДИТА ПРИБОРОВ 2 і:
' 225 231 2011.2 15.01.03.00 у 2ПР0В0ДНИК 19.L,160 2ПР0В0Д 1
і АгІ
225 232 2011.2 15.01.00 2УРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА НА |ИТ ПРЕДЕН 2ЕЛЕКТР00Б0РУД0ВАНИЕ ПРЕДНОГО ДО 1
1
1 !
А {

-33-
! *“JC І
1 і. J 406 71,16,06 іЗАЙВА і ШАЙБА ! 4І
1 OS
1 іЗ :з4 4007 00.00.35 ІПРОФИЛ ГУМЕН 1,430 ІРЕЗИНА ПРОФИЯЬНАЯ і Л 1

f25
і £*•* і35 ;36.2 908.937 ІФАРОВЕ ЧЕЯНИ ІПЕРЕДНИЕ ФАРУ 2»
£ 1

і хЗ ;зб ІБДС 7356-77 :ЛАМПА ЕЛЕКТРИЧЕСКА АФ 1221 12 39/35И іЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛАМПА і 9 1


■С і

і іЗ :з? 46.2.908.854 і ФАР ГАБАРИТЕН ЗА ЕЛЕКТРОКАР і ФАРА ГАБАРИТНАЯ і л *


X. і

1 чч
Іі3 :з8 ІБДС 5263-77 :ЛАМПА ЕЛЕКТРИЧЕСКА АС 1283.12V,21/5W іЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛАМПА і 2І
«94
і *•J і 39 ІБДС 14494-78 іШАЙБА М4 І ШАЙБА і ю:
! ЛС
іХЗ
і 40 ІБДС 1358-72/5.6 ІВИНТ І М4х16-8д ІВИНТ і 4і
І лс
iZD
І41 і008407 іКОМАНДОКОНТРОЛЕР КРАЧЕН ТИП 730 С 503 ІКОМАНДОКОНТРОЛЛЕР НОХНОЙ і і:
!
І25 і 41 і 008408 КОМАНДОКОНТРОЛЕР КРАЧЕН ТИП 730 С 603 ІКОМАНДОКОНТРОЛЛЕР НОХНОЙ 1

і 25 ■42 4ДС 1359-75/5.6 ІВИНТ І М5хі2-8д ІВИНТ і 2Г

І25 і 43 ІБДС 744-72/5 ІГАЙКА М5-7Н ІГАЙКА і 4І


! ЛС
|ZJ і 44 411.2 15.01.02-01 :конзол і КРОНШТЕЙН і і!
:25 45 411.2 15.01.02-00 ІКОНЗОЛ /КОМПЛЕКТ/ і КРОНШТЕЙН /В СБОРЕ/ і 1!
І лс
iZu
46 411.2 15.01.05.00 ІСНОП ПРОВОДНИЦИ і ПУЧОК ПРОВОДИВ і і:
! ЛС
|І^‘ 47 І4432101 ІКЛЙЧ БЛОКИРОВЬЧЕН МАЛЬК ІВЬІКЛЙЧАТЬ БЛОКИРОВОЧННЙ і і:
:25 48 411.2 15.02.00 І СКОП ПРОВОДНИЦИ і ПУЧОК ПРОВОДОВ ; і:
:25 49 4И.2 15.05.00 006.2 12.03.00 4ЕПЦЕЛН0 СЬЕДИНЕНИЕ С ПРОВОДНИЦИ ІВТЕПСЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОВОДАМИ і ІІ
ї 25 і 50 4'11 08.00.03 :ВТУЛКА ГУМЕНА ІРЕЗИНОВАЯ ВТУЛКА і 1!
і 25 І 51 411.2 15.06.00 :конзол ляв іЛЕВНЙ КРОНШТЕЙН і і;

і ЛС
iZd і 52 4ДС 1232-72/5.6 ІБОЛТ І М12х25-8д ІБОЛТ і 0 •
і-1

І С7 2»
Ії.^ 1 ЗО 4ДС 744-72/5 ІГАЙКА МІ2-7Н ІГАЙКА і
! ЛС Л 1
і і 54 ІБДС 833-72 і ШАЙБА 2-12Н і ШАЙБА і іі

! «Е 7 І
!iJ і 55 і001.3 06.00.01 ІУПЛЬТНИТЕЛ ІУПЛОТНЕНИЕ і 1
! ЛС
і і*-1 46 4826.1 00.00.00 і ТАБЛО ЕЛЕКРИЧЕСКО ІРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬННЙ ІИТ і 1і
» ЛЕ
;Z-J 556 4833.1 00.00.00 і ТАБЛО ЕЛЕКРИЧЕСКО ІРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬННЙ |ИТ і !
і
’95
І -v і 57 4824 00.00.07 ІПРУХИНА ІПРУХИНА і 4І
■‘ OR
48 ІБДС 3148-69 і КЛЕМА н 2.5 /2ЕЛЕМЕНТА/ і КЛЕЙМА /2 ЕЛЕМЕНТА/ і і:
І 25 49 4ДС 4894-73 ІТРЬБА ВИНИЛИТОВА Ф12 ЧЕРВЕНА 1,560 і ТРУБА ВИНИЛИТОВАЯ , ЧЕРНАЯ і і:
125 і 60 406.2 12.01.00-02 ІПРОВОДНИК І5І. L 1130 і ПРОБОД і і:
і 25 40 411.2 15.08.00 ІПРОВОДНИК 151. 1,1.130 ІПРОВОД і f
1

І 25 41 406.2 12.01.00-01 ІПРОВОДНИК 150. L,920 ІПРОВОД : і:


І 25 41 ;011.2 15.08.00-01 ІПРОВОДНИК 150. І_,920 ІПРОВОД і І
1

■ 25 42 406.2 12.02.00 ІЦЕПСЕЛНО СЬЕДИНЕНИЕ С ПРОВОДНИЦИ ІВТЕПСЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОВОДОМИ і і:


125 42 4И.2 15.03.00 4ЕПСЕЛН0 СЬЕДИНЕНИЕ С ПРОВОДНИЦИ ІВТЕПСЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОВОДОМИ і 1
І

І25 ! 6з 4541 00.00.00 і РЕЗИСТОР ПУСКОВ ІПУСКОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ і 1і


і 25 44 406.2 12.01.00-05 ІПРОВОДНИК 141 L 3500 ІПРОВОД і і:
■ 25 44 411.2 15.07.00-02 ІПРОВОДНИК 141 L 3500 ІПРОВОД ; 1
і
’95
$ і-1 45 і 80448 ІБАТЕРИЯ АКУМУЛАТОРНА 2x40 V.160 Ah ІАККУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ і 1і
»ПС
і д-J 45 40391 ІБАТЕРИЯ АКУМУЛАТОРНА 2x40 V.250 Ah ІАККУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ і 1
1

125 46 406.2 12.00.01.07 ІПРОВОДНИК L,120 ІПРОВОД ; і:


! ЛС
46 411.2 15.00.03-04 ІПРОВОДНИК L,120 ІПРОВОД 1
1

125 47 46.2.908.704 ІЗАДНО КОМБ.ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ЕЛЕКТРОКіЗАДНИЙ КОМБИНИРОВАНННЙ ОСВЕТ.КОРПУС і 9*


і. 1

125 48 4ДС 5675-76 і ЛАМПА ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ СФ 1232,12V,ІОН і ЛАМПА ; 6!


! ЛС
|і-’ 49 46.2.908.507 ІСТОПФАР ЗА НОМЕРА НА ЕЛЕКТРОКАР і СТОП-СИГНАЛ И ФОНАРЬ ОСВЕДЕНИЯ НОМЕР.ЗНі іі
! ЛЕ
1 і. J :7о 406.2 12.01.00-06 ІПРОВОДНИК 142 L 3100 ІПРОВОД ; 1і
1 ЛС
iXJ ‘■70 411.2 15.07.00-03 ІПРОВОДНИК 142 L,3100 ІПРОВОД і І
1
f ЛС
і і-1 !7і 406.2 12.01.00-06 ІПРОВОДНИК L,70 ІПРОВОД ; і:
1 ЛС
; іJ І71 411.2 15.00.03-01 ІПРОВОДНИК L,85 ІПРОВОД і І
1

125 і 72 406.2 12.00.01-02 ІПРОВОДНИК L,30 ІПРОВОД іі


і 25 і 72 411.2 15.00.03 ІПРОВОДНИК І_,45 ІПРОВОД і 1
І

І X. J і 73 406.2 12.00.01 ІПРОВОДНИК L,50 ІПРОВОД і і:


1|і5
ЛС
і 73 411.2 15.00.03-03 ІПРОВОДНИК 1,70 ІПРОВОД і і
І

125 44 406.2 12.00.01.01 ІПРОВОДНИК І_,45 ІПРОВОД і іі


1 ЛС
|іЗ
44 411.2 15.00.03-02 ІПРОВОДНИК L,60 ІПРОВОД ; !
І

:25 45 4’06.2 12.00.01-03 ІПРОВОДНИК L,60 ІПРОВОД і і:


'25 46 ІПРОВОДНИК 1,100 ■ Іігипид і;
і 25 47 406.2 12.00.01-05 ІПРОВОДНИК L,90 ІПРОВОД і і:
І25 48 4ДС 1358-72/5.6 ІВИНТ I M5X12-8Q ІВИНТ і 2І
:25 49 4ДС 832-76/5. ІВИНТ І М5х16-8ц ІВИНТ : 2!
і 25 41 4ДС 14494-78 і ШАЙБА М6 і ШАЙБА і з:
і 25 і 82 422.746.003 ІИНДИКАТОР ЗА РАЗР.НА АКУМ.БАТ.ИРАБ 40-■1ІИНДИКАТОР РАЗРЯДКИ АККУМ.БАТАРЕЯ і і:
І25 43 42.300 і РЕЛЕ ЗА ПЬТЕПОКАЗАТЕЛИ ТИП РПП і РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОБОРОТА і і:
і 25 44 4ДС 832-76/5.6 ІВИНТ I H4x35-8q ІВИНТ і 2і
І25 45 4ДС 1250-71/5 ІГАЙКА М4-7Н -34- ІГАЙКА і 9»
± і
І25 46 4ДС 832-76/5.6 ІВИНТ І М6хі6-8д ІВИНТ і і:
і 25 47 4ДС 14494-78 і ШАЙБА М6 і ІЗАЙБА і і:
Sjtks ктр>оо борудовамие
ІФИГУ-ІПОЗИ-іКАТАЛОІЕН ІНАИМЕНОВАНИЕ ІНАИМЕНОВАНИЕ ІБРОЙ,1
!РА шия і НОМЕР ІБЬЛГАРСКИ ІРУСКИ ік-кт;

і 26 1 "* і ЗОЇ.2 12.00.00 ІУРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ІЕЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ : і:


:2б :і ІОН.2 15.07.00-01 ІПРОВОДНИК 140 L 3160 ІПРОВОД і і:
і 26 ІОН.2 15.07.00 ІПРОВОДНИК 139 L 3160 ІПРОВОД 1‘ і1І1
;2б ;3 І011.2 15.00.01 І ЛЕПТА ПОДЛОКНА і ЛЕПТА ПРОКЛАДОЧНАЯ ! 7І
і 1

і 26 І4 ІОН.2 15.00.02 І ЛЕПТА СТЯГАКА і ЛЕПТА СТЯЖНАЯ іі Т’


•- і
І 26 f Е
ІБДС 1232-72/5.6 і БОЛТ І М6хІ6-8д І БОЛТ ! С{
1 - ’. v* 1
І 26 і6 ІБДС 744-72/5 і ГАЙКА М6-7Н і ГАЙКА {і 5v
І 26 І7 ІБДС 833-72 І ШАЙБА 2-6Н і ШАЙБА і 5і
і 26 І8 І011.2 15.04.00 ІІЕПСЕЛНО СЬЕДИНЕНИЕ С ПРОВОДНИЦИ івТЕПСЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОВОДАМИ і 1І
і 26 і? і БДС 1358-72/5.6 ІВИНТ I М5х12-8д ІВИНТ і 2І
і 26 Ію ІБДС 833-72 і ШАЙБА 2-5Н і ШАЙБА і 14І
'.26 І1І і 5Н 05.00.20 і ВТУЛКА ГУМЕНА і ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ і Зі
І 26 і 12 і 0Н. 2 15.08.00-02 ІПРОВОДНИК 152 L,1400 ІПРОВОД І іі
і 26 і ІЗ ІКтЕ 1031-01 і КЛАКСОН К-9 : 12V ІЗВУКОВОЙ СИГНАЛ і і;
і 26 І14 ІБДС 1232-72/5.6 і БОЛТ І Н8х16-8д і БОЛТ і 5І
•26 і 15 ІБДС 744-72/5 і ГАЙКА М8-7Н і ГАЙКА і vі
і 26 і 16 ІБДС 833-72 і ШАЙБА 2-8Н-7Н І ШАЙБА і1 *5 іі
;2б і 17 і 006 71.16.07 і ВТУЛКА ГУМЕНА і ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ ■ 2і
і 26 118 ІОН.2 15.09.00 ІКОНЗОЛ ДЕСЕН і КРОНШТЕЙН ПРАВУЙ і і:
.26 І19 І 40709 00.00.00 ІКЛЙЧ ЗА ОПЕРАТИВНАТА ВЕРИГА ТИП КОВ і КЛЮЧ ЦЕЛИ УПРАВЛЕННЯ І ІІ
126 і 20 і 40879-111 і РЕВЕРСОР ТИП ПРЕ ОІО/В і РЕВЕРС : і;
126 і 22 ІБДС 744-72/5 і ГАЙКА М4-7Н і ГАЙКА ; іб і
і1 П і 11
і 26 і і'-' ІБДС 1358-72/5.6 ІВИНТ І М4х12-8д ІВИНТ
126 і 24 і 82130 ІПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ТИП Гі-5 ІПРЕВКЛЙЧАТЕЛЬ і Iі
І 26 І 25 і ЗОЇ.2 12.01.00-01 ІПРОВОДНИК 83 1,4050 ІПРОВОД і г
і 26 і 26 і 36.2.908.308 і ЛАМПА ЗА АРМАТУРНИ ТАБЛА , ЗЕЛЕНА і ЛАМПА ПРИБОРНОГО 8ИТА-ЗЕЛЕНАЯ І 1
1."7 і ЛАМПА і 7
і 26 і/ ІБДС 6310-77 і ЛАМПА ЕЛЕКТРИЧЕСКА АК 1222,120. ЇЛИ і
і 26 і 28 І 36.2.908.308 і ЛАМПА ЗА АРМАТУРНИ ТАБЛА , ЧЕРВЕНА і ЛАМПА ПРИБОРНОГО ІИТА-КРАСНАЯ і 1
і 26 і 29 ІОН.2 15.01.04-00 ІПРОВОДНИК 65 1,120 ІПРОВОД і 1
і 26 і ЗО і 36.2.908.308 і ЛАМПА ЗА АРМАТУРНИ ТАБЛА , БЕЗцВЕТНА і ЛАМПА ПРИБОРНОГО КИТА і 1
і 26 І31 ІОН.2 15.01.03-00 ІПРОВОДНИК 19.1,160 ІПБОВОД І і
І26 І 32 І ЗОЇ.2 12.04.00 ІУРЕДБА ЕЛЕКТРИЧЕСКА НА цИТ ПРЕДЕН ІЕЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДНЕГО КИТА і і
і 26 і 33 І006 71.16.06 і ШАЙБА і ШАЙБА і 4
J26 І 34 І 7007 00.00.35 ІПРОФИЛ ГУМЕН 1,420 ІРЕЗИНА ПРОФИЛЬНАЯ і 2
і 26 і 35 і 36.2.908.937 ІФАРОВЕ ЧЕЛНИ І ФАРУ ПЕРЕДНИЕ і1 0
і 26 і 36 ІБДС 7356-77 і ЛАМПА ЕЛЕКТРИЧЕСКА АФ 1221.12V.35/35w І ЛАМПА і 2
і 26 І 37 ,'36.2.908.854 і ФАР ГАБАРИТЕН ЗА ЕЛЕКТРОКАРИ ІПОДФАРНИК 11 '*і-
і 26 і 38 ІБДС 5263-77 і ЛАМПА ЕЛЕКТРИЧЕСКА АС 1283.120.21/ 5W і ЛАМПА іі *9
і 26 ІЗ? ІБДС 833-72 !ШАЙБА 2-4Н І ШАЙБА і 16
і 26 і 40 ІБДС 14494-78 і ШАЙБА М4 І ШАЙБА і -12
!26 І41 І 00.84.08 іКОМАНДОКОНТРОЛЕР КРАЧЕН ТИП 730 С 603 ІКОИАНДОКОНТРОЛЛЕР НОІНОЙ і і
:2б І42 ІОН.2 15.01.01 ІКОНЗОЛ і КРОНШТЕЙН і1 і
і ; 44 ІБДС 1359-75/5.6 ІВИНТ І К5х12-8д ІВИНТ ’і ?-
5ФИГУ-5ПОЗИ-.5КАТАЛОаЕН 5НАИМЕНСВАНИЕ 5НАИМЕНОВАНИЕ JSPOR;
5РА 5 НИЙ 5 НОМЕР 5БЬЛГАРСКИ 5РУСКИ к-кт;
: =====
і 26 545 5011.2 15.01.02-00 5КОНЗОЛ /КОМПЛЕКТ/ 5 КРОНШТЕЙН /8 СБОРЕ/ 5 15
і 26 546 5301.2 12.04.02.00 5С-Н0П ПРОВОДНИЦИ 5 ПУЧОК ПРОЙДОВ 5 1!
і 26 547 J4432101 5КЛИЧ БЛОКИРОВЬЧЕН ИАЛЬК 5БЛ0КИР0В0ЧНУЙ ВНКЛШЧАТЕЛЬ МАЛИЙ 5 X. 1

526 548 [3012 12.03.00 5СН0П ПРОВОДНИЦИ 5 ПУЧОК ПРОВОДОВ 5 1!


!26 549 5011.2 15.05.00 5ІЕПСЕЛН0 СЬЕДИНЕНИЕ С ПРОВОДНИЦИ 5ИТЕПСЕЛБН0Е СОЕДИНЕНИЕ С ПРОВОДАМИ 1!
526 550 5011 08.00.03 5 ВТУЛКА ГУМЕНА ;ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ 5 15
126 551 5011.2 15.06.00 5К0Н30Л ЛЯВ 5 КРОНШТЕЙН ЛЕВЬІй 1;
і 26 552 5 БДС 1232-72/5.6 5 БОЛТ І МГ2х25-8д 5 БОЛТ 5 35
526 553 'БДС 744-72/5 5 ГАЙКА М12-7Н 5 ГАЙКА 5 з;
526 554 іБДС 833-72 5іаАйБА 2-І2Н 5 ШАЙБА 35
і 26 І 55 5001.3 06.00.01 ІУПЛЬТНИТЕЛ 5УПЛ0ТНЕНИЕ 5 з:
526 ;56 53833.1 00.00.00 5 ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО 5 ЕЛЕКТРОЩИТ 15
і 26 557 53824 00.00.07 5ПРУХИНА 5ПРУЇИНА 5 45
526 558 5 БАС 3148-6? 5 КЛЕМА А25 /ДВА ЕЛЕМЕНТА/ 5 КЛЕЙМА 5 15
і 26 559 іБДС 4894-73 5ТРББА ВИНТИЛИТОВА ФІ2,ЧЕРВЕНА 1,560 5 ТРУБА ВИНИЛИТ08АЯ 5 15
526 560 5ОІ1.2 15.08.00-01 5ПР0В0ДНИК 150 1,920 5ПР0В0Д 5 15
526 561 5011.2 15.08.00 5ПР0В0ДНИК 151 1,1130 5ПР0В0Д 5 15
526 562 5011.2 15.03.00 5ДЕПСЕЛН0 СЬЕДИНЕНИЕ С ПРОВОДНИЦИ ІШТЕПСЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ПРОВОДАМИ 5 15
526 563 53541 00.00.00 5 РЕЗИСТОР ПУСКОВ 5ПУСК0В0Й РЕЗИСТОР ; 15
;2б 564 5О11.2 15.07.00-02 5ПР0В0ДНИК 141 1,3500 5ПР0В0Д 5 і1
526 565 580391 5БАТЕРИЯ АКУМУЛАТОРНА 2x40 V.zSOAh 5 АКУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 5 -і •1
526 566 5011.2 15.00.03-04 5ПРОВОДНИК L,120 5ПРОВОД 5 *- і

І 26 567 536,2.908.704 53АДНО КОМБИНИРАНО 0С8.ТЯЛ0 ЗА ЕЛЕКТРОКА5КОМБЙНИРОВАННЬіИ GCB.КОРПУС,ЗАДНИЙ 5!і Л !


— 1

І 26 568 5БДС 5675-76 5ЛАМПА ЕЛЕКТРИЧЕСКА СФ 1232,12V10H 5 ЛАМПА 5 65


526 569 536.2.908.507 5СТ0ПФАР ЗА НОМЕР НА ЕЛЕКТРОКАР 5СТОП-СИГНАЛ И ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ НОН.ЗНАК5 15
526 570 5ОІ1.2 15.07.00-03 5ПР0В0ДНИК 142 L,3100 5ПР0В0Д і 15
1-26 571 5011.2 15.00.03-01 5ПР0В0ДНИК 1,85 5ПР0В0Д ' 4!
526 572 5011.2 15.00.03 5ПР0В0ДНИК L,45 5ПР0В0Д 5 6;
і 26 573 5011.2 15.00.03-03 5ПР0В0ДНИК L,70 5ПР0В0Д 5 1!
і 26 574 5011.2 15.00.03-02 5 ПРОВОДКИ*: 1,60 5ПР0В0Д 5 15
.26 575 5301.2 12.02.00 5СН0П ПРОВОДНИЦИ 5 ПУЧОК ПРОВОДОВ 5 15
І 26 576 5301.2 12.01.00 5ПР0В0ДНИК 84. 1,1000 5ПРПВ0Д 5 15
526 577 5301.2 12.01.00-02 5 ПРОВОДКИ*: 94. L,1250 5ПР0В0Д 5 15
і і-Ь 578 53851 ОО.ОО.ОО ; ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ДОПЬЛНИТЕЛНО 5 ЕЛЕКТРОЩИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЬій 5 15
526 579 5БАС 744-72/5 5 ГАЙКА Н5-7Н 5 ГАЙКА 5 45
526 580 5301.2 12.06.00 5 К0Н30Л 5 КРОНШТЕЙН 5 15
526 5S1 5301.2 12.01.00-03 ; ПРОВОДКИ*: 82. 1,3900 5ПР0В0Д ! і1
526 582 5БДС 1358-72/5.6 5 БИНТ І М4х16-8д 5ВИНТ !
і
ДІ
• !

526 533 5 БАС 1358-72/5.6 5ВИНТ М5х10-8д 5ВИНТ і t

526 535 5БДС 14494-78 5 ШАЙБА М6 5 ШАЙБА 5 35


526 586 І022.746.003 5ИНДИКАТ0Р ЗА РАЗР.НА АКУМ.БАТ.ИРАБ 40-■І5ИНДИКАТ0Р РАЗРЯДКИ АККУМ.БАТАРЕЙ 5 15
526 537 532.300 5РЕЛЕ ЗА ПЬТЕПСКАЗАТЕЛИ ТИП РПП 5 РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЕй ПОВОРОТА 5 15
526 588 ІБДС 832-76/5.6 5ВИНТ І М4х35-8д 5 БИНТ 5 2;
526 589 5БДС 1250-71/5 5ГАЙКА Н4-7Н 5 ГАЙКА !
!
Л 1
- ?

526 590 5БАС 832-76/5.6 5ВИНТ І Нбхіб-ад 5ВИНТ 5 15


526 591 ІБДС 14494-78 5 ШАЙБА М6 5 ШАЙБА 5 15

’ 35-
20

i27 і 3826.1 00.00.00 і ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ІРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬННй |ИТ !


і
і1
-і 1

і 27 !_
і 13833.1 00.00,00 і ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ІРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНИЙ |ИТ !
1
!
І
І 27 іі і 3826.1 00.01.00 ІПЛОЧА /КОМПЛЕКТ/ і ПЛИТА /В СБОРЕ/ і і і

і 27 '.і І 3833.1 00.01.00 ІПЛОЧА /КОМПЛЕКТ/ і ПЛИТА /В СБОРЕ/ !


і
1
і

і 27 ‘і 7- і 3826 10.00.400 ІПРЕДПАЗИТЕЛ /КОМПЛЕКТ/ t ?!


ІПРЕДОХРАНИТЕЛЬ / В СБОРЕ/ і і
і 27 *7 і3833 00.00.01
і і ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННА і ВТУЛКА РАСПОРНАЯ !
1
0 !
± .

і 27 І4 ІБДС 1234-71/5.6 і БОЛТ І М6х40-8д і БОЛТ і 2і


і 27 !5 ІБДС 744-72/5 і ГАЙКА И6-7Н і ГАЙКА і 8і
і 27 і6 ІБДС 833-72 і ШАЙБА 2-6Н і ШАЙБА і s:
■і *-771 І7 ІБДС 206-78 і ШАЙБА АМ6 НОРМАЛНА І НОРМАЛЬНАЯ ШАЙБА : в:
■ "7
і is І3812 00.03.00 і КОНТУР ИСКРОГАСЯ* ІИСКРОГАСИТЕЛЬНУЙ КОНТУР і 3!
’27 І9 І 3826 00.00.01 І ШИНА МЕДНА ІМЕДНАЯ ШИНА і ІІ
і 27 і? і 3826 00.00.01 І ШИНА МЕДНА ІМЕДНАЯ ШИНА І 1і
127 і 10 і 3811 30.00.00.2 ІИЗОЛнцИЯ іИЗОЛЯцИЯ і 9і
і j

і 27 ill і 3811 ЗО.00.00.1 І ВТУЛКА ИЗОЛАЦИОННА ІИ30ЛЯЦИ0ННАЯ ВТУЛКА і 4І


І27 113 ІБДС 832-76/5.6 ІВИНТ І М6хІ2-8д ІВИНТ І
і
П І
і 1

}27 і 15 І 3811.3 01.00.00.00 ІДИОД /КОМПЛЕКТ/ ІДИОД /В СБОРЕ/ ! 1 j

і 27 і 16 І 3833.1 00.04.00 ІПРОВОДНИК ІПРОВОД ’1 1’


- >

і 27 і 18 і 7007 00.00.196 І ШИНА ИЗОЛИРАНА і ВИНА И30ЛИР0ВАННАЯ !і 1’


- 1

і 27 ІІ? І 3833.1 00.04.00-01 ІПРОВОДНИК ІПРОВОД І


і
П і
*- 1

і 27 і 20 І 7007 00.08.00 і ШИНА ИЗОЛИРАНА і ШИНА И30ЛЙР0ВАННАЯ І іі


і 27 і 3833.1 00.04.00-02 ІПРОВОДНИК ІПРОВОД і іі
І 27 і 22 і 42353 і КОНТАКТОР КПД-5.100А540У і КОНТАКТОР 1 7’
і 27 І 23 ІБДС 832-76/5.6 ІВИНТ І М5х12-8с ІВИНТ І Ні
і 27 І 24 ІБДС 833-72 І ШАЙБА 2-5Н і ШАЙБА І 15 і
і 27 І 25 і7007 00.07.00 І ШИНА ИЗОЛИРАНА ІИ30ЛИР0ВАННАЯ ШИНА і 11

.27 126 і3828 00.G2.00 ;ШИНА ИСКРОГАСЯІА ІИСКРОГАСИТЕЛЬНАЯ ШИНА 1


і
0!
J-;

І 27 127 і7007 00.06.00 і КОНТУР ИЗОЛИРАН ІИ30ЛИР0ВАНННЙ КОНТУР і Іі


і 27 і 28 і3823 00.00.12 і СКОБА і СКОБА ! 3і
І27 і 29 і 4237101 00.00 і КОНТАКТОР КПЕ-4,63А,40¥ і КОНТАКТОР і Іі
І 27 І ЗО ІБДС 832-76/5.6 ІВИНТ І М4х10-8д ІВИНТ і 12і
і 27 • 7 •« ІБДС 833-82 і ШАЙБА 2-4Н
і--’і І ШАЙБА і І6І
:27 1 і 3833.1 ОО.О4.О0 ІПРОВОДНИК ІПРОВОД і іі
127 і 33 і 4237102 і КОНТАКТОР КПЕ-4,63А,40У І КОНТАКТОР І
1
п і
!

'.27 і 34 І 3826 10.00.500. і ВИНА ИЗОЛИРАНА ІИ30ЛЙР0ВАННАЯ ШИНА і Іі


І 27 і 35 І 3812 00.00.09 і ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННА і ВТУЛКА РАСПОРНАЯ і 2і
і 27 і 36 ІБДСі27 і36 ІБДС 832-76/5.6 ІВИНТ І М4х25-8д ІВИНТ
і 27 і 37 ІБДС 744-72/5 ГАЛКА Н4-7Н і ГАЙКА і 4і
і 27 і 38 ІБДС 206-78 і ШАЙБА АМ4,НОРМАЛНА і НОРМАЛЬНАЯ ШАЙБА і 4;
і 27 ' ІЗ? і3826 00.20.00 і ПЛАНКА /КОМПЛЕКТ/ і ПЛАНКА /В СБОРЕ/ І Н
і 27 і 40 І3827 00.35.00 ІДИОД /КОМПЛЕКТ/ ІДИОД /В СБОРЕ/ І Іі
і 27 141 і 3826.1 00.03.00 ІПРОВОДНИК ІПРОВОД і 2і
І 27 і 42 і 3833.1 0G.O2.OO ІСНОП ПРОВОДНИЦИ і ПУЧОК ПРОВОДОВ і іі
J 77
і І43 ІБДС 832-76/5.6 ІВИНТ І М4х6-8д ІВИНТ і 2і
127 і 44 і 3812 00.0G.05 і СКОБА і СКОБА і 2і
І 27 І 45 ІБДС 832-76/5.6 ІВИНТ І М5хі6-8д ІВИНТ і 4І
І 27 І46 ІБДС 744-72/5 І ГАЙКА М5-7Н І ГАЙКА і 4І
І 27 І 47 і 4840-771 ІПРЕДПАЗИТЕЛ 8А ІПРЕДОХРАНИТЕЛЬ і 6;
І 27 і 48 ІБДС 5003-73 І ТАБЛО ЗА ПРЕДПАЗИТЕЛИ ТИП ТП 6-1 ІІИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЕЙ і ІІ
.27 і 4? і7007 00.00.167 ІПРОВОДНИК ІПРОВОД І 4!
.’27 і 50 І 3833.1 00.C5.00 ІПРОВОДНИК ІПРОВОД 1 1!

і - ' .51 і 4235501 і КОНТАКТОР КПЕ-5,100А.40У і КОНТАКТОР 1


І
!
1
Контактор КПЕ---- 4

5$ИГУ- 5 ПОЗИ- 5КАТАЛ0ХЕН іНАИМЕНОВАНИЕ 5НАИМЕН0ВАНИЕ 5БРОЙ5


:ра ;ция 5 НОМЕР 5БВЛГАРСКИ 5РУСКИ 5К-КТ5

■ 28 ■_ 5423710 2 00.00 5 КОНТАКТОР КПЕ-4 63А,40 V 5 КОНТАКТОР 5 15


528 51 542369 08.00 5 КАМЕРА ДЬГОГАСИТЕЛНА 5ДУГ0ГАСИТЕЛБНАЯ КАМЕРА і і!
528 52 542371 01.00 50СН0ВЕН ВЬЗЕЛ 5 ОСНОВНАЯ ГРУППА 5 15
і 28 5-3 542371 03.00 ІКОНТАКТОНОСАЧ /КОМПЛЕКТ/ 5КОНТАКТОДЕРХАТЕЛЬ /В СБОРЕ/ і 15
528 54 542371 01.06 5ПРУХИНА ВЬЗВРАТНА 5 ПРУХИНА ВОЗВРАТН'АЯ ! 1,
528 55 542371 01.02 5П0ДЛ0ХКА ЗА РЕГУЛИРАНЕ 1 5 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 5 35
528 55 542371 01.02 5П0ДЛ0ХКА ЗА РЕГУЛИРАНЕ 0.5 5 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 5 65
і 28 55 ;42371 01.02 5П0ДЛ0ХКА ЗА РЕГУЛИРАНЕ 0.5 5 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ !
1
Л Г
—1
528 56 542371 04.00 5ПЛ0ЧА /КОМПЛЕКТ/ 5 ПЛИТА /В СБОРЕ/ 5 і;
528 57 542371 О7.О0 5К0ТВА /КОМПЛЕКТ/ 5ЯК0РБ /3 СБОРЕ/ 5 15
;28 58 542371 01.07 ІУПЛЬТНИТЕЛ 5УПЛ0ТНЕНИЕ і 15
І 28 59 542371 05.00 5 БОБИНА 40 IV 5КАТУ5КА 5 1;
528 510 542371 01.04 ІПОДЛОХКА НЕпАГНИТНА і ПРОКЛАДКА НЕМАГНИТНАЯ 5 15
528 511 59.053 175-Л 5ВИНТ М4х6 ЗН 75x66 І БИНТ 1 4!
528 512 542371 06.00 5ЯРЕМ /КОМПЛЕКТ/ і ЯРМО /В СБОРЕ/ 1і 1I1і
528 513 542371 06.02 ІСЬРДЕЧНИК 5 СЕРДЕЧНИК 5 15
528 514 542371 06.01 5 ЯРЕМ 5 ЯРМО 5 15
528 515 542369 01.04 5ПРУХИНА КОНТАКТНА іПРУХИНА КОНТАКТНАЯ 5 1!
128 518 542369 04.00 і NOCT КОНТАКТЕН /КОМПЛЕКТ/ 5М0СТ КОНТАКТНИЙ /В СБОРЕ/ і 1!
і 28 517 59.050 180-Л 5ВИНТ М4х14 ЗН 73-66 5 БИНТ 5 65
528 518 ■42010 02.03 5 ШАЙБА СВОДЕСТИА 0.2 5 ШАЙБА 5 45
528 51? 59.35О І86-Л 5ГАЙКА М4 ЗН 95-66 5 ГАЙКА і 25
528 520 542371 08.00 ;ОСНОВА /КОМПЛЕКТ/ 50СН0ВАНИЕ /В СБОРЕ/ 5 1!
528 521 59.507 024-Л 5 ШАЙБА ПОДЛОХНА М43Н 79-69 5 ШАЙБА 5 45
528 522 59.535 004-Л 5 ШАЙБА ПРУЖИННА М4 ЗН 80-66 і ШАЙБА ПРУХИННАЯ і 6!
528 523 542369 03.00 5КОНТАКТ НЕПОДВИХЕН /КОМПЛЕКТ/ 5НЕП0ДВИІНУЙ КОНТАКТ /В СБОРЕ/ І *- 1
528 524 59.505 106-Л 5 ШАЙБА ПОДЛОХНА М6 ЗН 79-69 5 ШАЙБА !
1
0 1
і 1

528 і 25 59.535 І06-Л і ШАЙБА ПРУІИННА М6 ЗН 80-66 5 ШАЙБА ПРУХИННАЯ 5 25


528 526 59.О5О 223-Л 5ВИНТ М6х14 ЗН 73-66 5 БИНТ ?
і
П !
X. і

528 527 І 9.050 І81-Л 5 БИНТ М4х16 ЗН 73-66 і БИНТ !


!
п І
X. !

526 528 542353 00.02 5ПРУХИНА ЗАКРЕПВАІА 5ПРУХИНА ФИКСАТОРНАЯ !


1
Л 1

528 529 59.050 177-Л 5 БИНТ М4х8 ЗН 73-66 ; БИНТ !


1 Л 1
X. J

528 530 542353 00.01 5 ПЛАСТИНА ЗАКОНТРЯДА І ПЛАСТИНА 5 45


528 І Зі 542353 02.00 і КОНТАКТ ПОМОДЕН 5ВСПОМАГАТЕЛЬННЙ КОНТАКТ 5 15
528 532 59.050 185 5 БИНТ М4х25 ЗН 73-66 5ВИНТ 5 45
528 5 33 542369 01.06 5 УПОР 5 ОПОРА 5 15
І 28 534 549917 00.11 5ПРУХИНА ВЬЗВРАТНА 5ПРУХИНА ВОЗВРАТНАЯ 5 15
528 535 59507 024-1 5 ШАЙБА ПОДЛОХНА М4 ЗН 79-69 5 ШАЙБА 5 45
- 3# _
Контактор КПД—4

1ФИГУ-*, ПОЗИ-1КАТАЛОХЕН 1НАИМЕНОВАНИЕ 1НАИМЕНОВАНИЕ 1


іра ШИЯ ;номер ІБЬЛГАРСКИ 1РУСКИ ;

129 !_ ;4237101. 00.00 1 КОНТАКТОР ЗА ПОСТ.ТОК ЕДН.П.КПЕ-4.63А401КОНТАКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА.ОДНиПОЛЙСНЬіИІ


129 11 142369 0S. 00 1 КАМЕРА ДЬГОГАСИТЕЛНА ІДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА 1
І 29 12 142371 20.00 1QCHQBEH ВЬСЕЛ ЮСНОВНОй УЗЕЛ 1
і 29 із 142371 03.00 1КОНТАКТОНОСАЧ /КОМПЛЕКТ/ ІКОНТАКТОДЕРХАТЕЛЬ /В СБОРЕ/ 1
!29 14 !49917 00.10 1ПРУХИНА ВЬЗВРАТНА 1В03ВРАТНАЯ ПРУХИНА 1
129 15 142371 01.02 1П0ДЛ0ХКА ЗА РЕГУЛИРАНЕ 1РЕЛИГУЛИР0ВАЧНАЯ ПРОКЛАДКА 1
129 16 ;42371 04.00 1ПЛ0ЧА /КОМПЛЕКТ/ 1 ПЛИТА /В СБОРЕ/ 1
129 17 142371 07.00 1К0ТВА /КОМПЛЕКТ/ ІЯКОРЬ /В СБОРЕ/ ;
129 І8 142371 01.07 ІУПЛЬТНИТЕЛ 1УПЛ0ТНЕНИЕ 1
• 29 19 142371 05.00 1 БОБИНА 40 V ІКАТУшКА
:29 і 10 142371 01.04 1П0ДЛ0ІКА НЕМАГНИТНА 1 ПРОКЛАДКА НЕМАГНИТНАЯ
129 ill 19.050 177-Л 1ВИНТ «4x8 ЗН 73-66 1ВИНТ
; 29 112 142371 06.00 1ЯРЕМ /КОМПЛЕКТ/ 1ЯРМ0 /В СБОРЕ/
129 ііз 142371 06.02 ІСЬРДЕЧНИК 1 СЕРДЕЧНИК
;29 І14 142371 06.01 1ЯРЕМ 1ЯРМО
129 :і5 142369 01.04 1ПРУХИНА КОНТАКТНА ; КОНТАКТНАЯ ПРУХИНА
129 ііб 142369 04.00 1М0СТ КОНТАКТЕН /КОМПЛЕКТ/ 1 КОНТАКТНИЙ MQCT /В СБОРЕ/
129 117 19.050 180-Л 1ВИНТ М4х14 ЗН 73-66 1ВИНТ
129 •;ів 142010 02.03 1 ШАЙБА СВОДЕСТА 1 ШАЙБА
•29 119 19.350 186-Л 1 ГАЙКА М4 ЗН 95-66 1 ГАЙКА
129 І 20 142371 02.01 1 ОСНОВА 10СН0ВАНИЕ
129 121 19.505 024-Л 1 ШАЙБА ПОДЛОХНА «4 ЗН 79-69 1 ШАЙБА
129 »7*?
1 Х.Л. 19.535 004-Я ;ШАЙБА ПРУХИННА М4 ЗН 80-66 1ПРУХИННАЯ ШАЙБА
129 123 142369 03.00 1 КОНТАКТ НЕПОДВИХЕН /КОМПЛЕКТ/ ІНЕПОДВИХННй КОНТАКТ /В СБОРЕ/
129 124 19.505 106-Л 1 ШАЙБА ПОДЛОХНА М6 ЗН 79-69 1 ШАЙБА
■ 29 і 25 19.535 106-Л 1ІВАЙБА ПРУХИННА М6 ЗН 80-66 1ПРУХИННАЯ ШАЙБА
і 29 \2Ь 19.050 223-Я 1 БИНТ М6х!4 ЗН 73-66 1ВИНТ
■ 29 І 27 19.050 181-Л 1ВИНТ N4x16 ЗН 73-66 ,'ВИНТ
;29 128 142369 01.06 1УП0Р 1 ОПОРА
Контакт cd КГШ-5
ііигу-іпози-ікаталохен ІНАИИЕНОВАНИЕ ІНАИИЕНОВАНИЕ ІБРОЙІ
ІРА ІЦИЯ [НОМЕР ІБЬЛГАРСКИ ІРУСКИ :к-кт;

і зо і ~ і 42353 00.00 і КОНТАКТОР КПД-5 100A.40V і КОНТАКТОР і 1;


:зо іі І 42353 02.00 І КОНТАКТ ПОНОДЕН ІВСПОМАГАТЕЛЬНУЙ КОНТАКТ ; і:
і зо І2 І 93050 184-Л ІВИНТ М4х22 ЗН 73-66 ІВИНТ і 2і
:зо !3 і 42353 00.01 І ПЛАСТИНА ЗАКРЕПВАДА і ПЛАСТИНА і 2І
і ЛІ
;зо [4 і 9.535 004-Л ІІАйБА ПРУІИННА М4 ЗН 80-66 ІПРУЇИННАЯ ЗАЙВА і *-1

І зо І5 і 9.050 177-Л ІВИНТ М4х8 ЗН 73-66 ІВИНТ і 2І


і зо І6 І 42353 00.02 ІПРУІИНА ЗАКРЕПВАІА ІПРУІИНА ФИКСАТОРНАЯ І 2І
;зо І7 і 42353 01.00 [ОСНОВЕН ВЬЗЕЛ І ОСНОВНАЯ ГРУППА 11 11 ’і
;зо І8 І5ДС 251.-71/4D ІБОЛТ МВхІб ІБОЛТ ‘ 4‘
:зо і9 і 9.050 202-Л ІВИНТ М5х20 ЗН 73-66 ІВИНТ І 4І
:зо і 10 і 9.535 005-Л ;ЗАЙВА ПРУІИННА М5 ЗН 80-66 ІПРУЇИННАЯ ЗАЙВА і 4І
ІЗО ill і 9.535 107-Л і ЗАЙВА ПРУІИННА М8 ЗН 80-66 ІПРУЇИННАЯ ЗАЙВА і 4І
: зо і 12 І 9.505 107-Л ;ШАЙБА ПОДЛОІНА М8 ЗН 79-69 [ЗАЙВА і 4і
І зо 113 І 9.535 005-Л І ЗАЙВА ПРУІИННА М5 ЗН 30-66 ІПРУЇИННАЯ ЗАЙВА і 4І
130 ІІ4 і 42355 01.06 і УПОР і ОПОРА І
1
Л 1
Х|

ІЗО І15 І 42353 04.00 і КОНТАКТ НЕПОДВИЇЕН /КОМПЛЕКТ/ [НЕПОДВИІНУЙ КОНТАКТ /В СБОРЕ/ і чі
ІЗО і 16 і 42353 03.00 і ОСНОВА /КОМПЛЕКТ/ ІОСНОВАНИЕ /В СБОРЕ/ і і:
ІЗО і 17 І 9.350 187-Л і ГАЙКА М5 ЗН 95-66 І ГАЙКА і 4І
ІЗО 11а і 42353 01.01 ІПРУІИНА ВЬЗВРАТНА ІПРУІИНА ВОЗВРАТНАЯ і 2:
ІЗО і 19 І 42353 18.00 ІКОНТАКТОНОСАЧ ІКОНТАКТОДЕРІАТЕЛЬ »
<
11
1 1

ІЗО і 20 І 9.505 106-Л і ЗАЙВА ПОДЛОІНА М6 ЗН 79-69 і ЗАЙВА І


Л 1
і- 1

ІЗО І21 і 9.535 106-Л і ЗАЙВА ПРУІИННА М6 ЗН 80-66 ІПРУЇИННАЯ ЗАЙВА 1


і
Л 1
£ 1

ІЗО 1 лл
< І 9.050 223-Л ІВИНТ М6х14 ЗН 73-66 ІВИНТ і
і
9' і
ІЗО і 23 ;42010 02.03 і ЗАЙВА СВОДЕСТА і ЗАЙВА <
1
9!
1

ІЗО і 24 і 9.050 180-Л ІВИНТ М4х14 ЗН 73-66 ІВИНТ і


і

*-1

ІЗО і 25 І 42353 05.00 [КОНТАКТЕН МОСТ /КОМПЛЕКТ/ і КОНТАКТНИЙ МОСТ /В СБОРЕ/ 1і і

ІЗО і 26 і 42353 01.03 ІПРУІИНА КОНТАКТНА ІПРУІИНА КОНТАКТНАЯ 1


1
Т '
і 1

ІЗО і 27 і 42353 09.00 ІКАМЕРА ДЬГОГАСИТЕЛНА ІДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА і


і
9*
і

ІЗО і 28 і 42353 08.00 і ЯРЕМ /КОМПЛЕКТ/ і ЯРМО /В СБОРЕ/ і 2і


ІЗО і 29 і 42353 01.04 ІПОДЛОІКА ЗА РЕГУЛИРАНЕ і ЗАЙВА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ і і!
ІЗО ІЗО І 42353 08.02 ІСЬРДЕЧНИК і СЕРДЕЧНИК : і:
ІЗО І31 І 42353 08.01 і ЯРЕМ і ЯРМО : і:
ІЗО і 32 і 42353 01.07 ІПОДЛОІКА НЕМАГНИТНА і ЗАЙВА НЕМАГНИТНАЯ : і:
ІЗО і 33 і 42353 07.00 і БОБИНА 40V іКАТУІКА : і:
ІЗО і 34 і 9.050 І97-Л ІВИНТ «5x10 ЗН 73-66 ІВИНТ і 4!
ІЗО і 35 і 49918 00.08 і АМОРТИЗАТОР [АМОРТИЗАТОР і 2І
ІЗО і 36 і 42353 15.00 ІКОТВА /КОМПЛЕКТ/ ІЯКОРЬ /В СБОРЕ/ ’
1
і1
- і

ІЗО і 37 і 42353 06.00 іПЛОНА /КОМПЛЕКТ/ і ПЛИТА /В СБОРЕ/ 11 I


хі1

-до-
“I

3*1

Контактор КПК__5

і«игу-;пози-:каталохен ІНАИМЕНОВАНИЕ ІНАИпЕНОВАНИЕ ІБРОЙ;


-
;РА :НОМЕР ІБЬЛГАРСКИ ІРУСКИ :к-кт-

:зі ! __
14235501 JКОНТАКТОР КПЕ-5 100 A 40V ;контактор : і:
:зі :і І 42353 09.00 !КАМЕРА ДЬГОГАСИТЕЛНА ІДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА г і:
:зі ;2 І42355 07.00 :ОСНОВНА ГРУПА ;ОСНОВНАЯ ГРУППА ; і:
ІЗ! із \4235: 03.00 іКОНТАКТОНОСАЧ ІКОНТАКТОДЕРХАТЕЛЬ г і:
:зі • ;4 149917 00.02 іПРУХИНА ВЬЗВРАТНА ІВОЗВРАТНАЯ ПРУХИНА !
’ ?’і
- ;зі ‘,42355 01.01 ІПОДЛОХКА ЗА РЕГУЛИРАНЕ гРЕГУЛИРОВЬЧНАЯ ПРОКЛАДКА І 7;
«31 І6 142355 04.00 ІПЛОЧА /КОМПЛЕКТ/ :ПЛИТА /В СБОРЕ/ : і:
і 01 І7 :42353 15.00 JKOTBA /КОМПЛЕКТі ІЯКОРЬ /В СБОРЕ/ : і:
ІЗ! І8 ;49918 00.08 ;АМОРТИЗАТОР ;АМОРТИЗАТОР 1
1 і ’
- і

:зі ;9 ;42355 05.00 і БОБИНА 40 V гКАТУШКА 1 1'

!31 і 10 і 42353 01.07 ІПОДЛОХКА НЕМАГНИТНА гНЕМАГНИТНАЯ ПРОКЛАДКА г і:


:зі Ці :9.050 194-Л і БИНТ М5х8 ЗН 73-66 гвинт : 4;
-і І31 і 12 І 42355 06.00 і ЯРЕМ /КОМПЛЕКТ/ і ЯРМО /В СБОРЕ/ •; і:
;31 ЦЗ !42355 001.06 ; УПОР гопора : і:
І 31 :н І 9.535 005-Л ;ШАЙБА ПРУЖИННА Н5 ЗН 30-66 !ПРУХИННАЯ ШАЙБА : з:
:зі цз ;9.05С 202-Л гвинт N5x20 ЗН -66 г винт : гг
7*
1і51 :іь і 42353 01.03 !ПРУХИНА КОНТАКТНА гПРУХИНА КОНТАКТНАЯ і і:
! ЛП7Е7
І Зі 117 і -їХгЧ’і) 05.00 IKDHTAKTEH MOOT /КОМПЛЕКТ/ ;КОНТАКТНИЙ МОСТ /В СБОРЕ/ : і!
:зі :і8 і 9.050 180-Л ;ВИНТ N4x14 ЗН 73-66 гвинт г бг
:зі і 19 ;42010 02.03 ІІІІАйБА СВОДЕСТА гШАЙБА !
1
7 і
і

:зі і 20 ‘9.350 187-Л ;ГАЙКА N5 ЗН 95-66 ;ГАЙКА !


1
Пі
*■ 1

;зі ;21 •42355 02.00 гОСНОВА /КОМПЛЕКТ/ гОСНОВАНИЕ /В СБОРЕ/ і 1 1


“і ;31 • пп
,‘9.505 024-Л і ШАЙБА ПОДЛОХНА N14 ЗН 79-69 гШАЙБА
і і 4!
:зі :2з J9.535 004-Л !ШАЙБА ПРУХИННА N4 ЗН 80-66 гШАЙБА ПРУХИННАЯ і 4!
:зі і 24 : 42353 04.00 гНЕПОДВИХЕН КОНТАКТ /КОМПЛЕКТ/ гКЕГіОДВИХННЙ КОНТАКТ /В СБОРЕ/ 1
І
2’
£ 1

— :зі • ПС
; *. J ‘9.505 гШАЙБА ПОДЛОХНА N8 ЗН 79-69 ;ШАЙБА f
;
7 !
Aj

:зі ; 26 • С =7=
і . S V 107-Г. гШАЙБА ПРУХИННА MS ЗН 80-66 ;ШАЙБА ПРУХИННАЯ 1
і 7J
х- <

І зі і 27 ІБДС 2551-7: -4D Cd6 : Хр. І БОЛТ N8x16 ЗН 91-69 :болт •


І
2 і
£ і

—і
І зі :28 , с- і - 7 С- 00 3-Я і ШАЙБА ПРУХИННА N5 ЗР 80-66 'ШАЙБА ПРУХИННАЯ 1
І
А?
7 І

/ /
з
2

Злектр_ ЩИТ Д CD П CD ЛМР-ІТ Єі л ЬЬЇЬІЙ

ІФИГУ-І ПОЗИ-; КАТ АЛОЖЕН НАИМЕНОВАНИЕ ІНАИМЕНОВАНИЕ ІБРОЯ!


іра ;ция і НОМЕР ІБЬЛГАРСКИ ІРУСКИ ІК-КТІ

;з2 •_
і J3851 00.00.00 і ТАБЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ДОПЬЛНИТЕЛНО ІРАС-ПРЕДЕЛИТЕЛЬННЙ |ИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНИЙ і 1і
;з2 !1 і4237102 00.00 і КОНТАКТОР КПЕ-4 63 А 40 V і КОНТАКТОР і і:
1 7Л
і --‘і І2 ІБДС 832-76/5.6 ІВИНТ п4х10 ІВИНТ і 4І
і 32 ІЗ ІБДС 333-72 І ШАЙБА 2-4Н ЛАЙБА і 4І
;з2 І4 і 3851 00.00.01 ІЛРОВОДНИК ІПРОВОД 1 4-і1і
:з2 І5 ІБДС 832-76/5.6 ІВИНТ Мбхіб ІВИНТ ! П»
1 і
:з2 \ь ІБДС 833-72 І ШАЙБА 2-6Н ІЇЇАйБА і 2І
і 32 :? ІБДС 744-72/5 ;ГАЙКА И6 і ГАЙКА і 2І
:з2 ’.8 і 3826 00.03.00 ІПРЕДПАЗИТЕЛ /КОМПЛЕКТ/ ІПРЕДОХРАНИТЕЛЬ /В ОБОРЕ/ ! і1
;з2 І9 І 3826 00.03.01 ;конзол ІКРОНЙТЕЙН і і!
І 32 і 10 і 009923 ;ОСНОВА ЗА ПРЕДПАЗИТЕЛ 0П-60.63А і ЦОКОЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ і і:
:з2 ill і 47400 ІПРЕДПАЗИТЕЛ ТИП П-60,63 А ІПРЕДОХРАНИТЕЛЬ і 1і
;з2 і 12 І 3851 00.01.00 ІПЛОЧн /КОМПЛЕКТ/ і ПЛИТА /В ОБОРЕ/ і і:

- 42-
п У CD ьс CD JP О р-т СЕ5 CD Т? CD JZ>

ІФИГУ-•і пози- ІКАТАЛОХЕН {НАИМЕНОВАНИЕ ;НАИМЕНОВАНИЕ ІБРОйі


"1
;ра шия і НОМЕР {БЬЛГАРСКИ іруски ІК-КТІ
— —-----
:зз 1 ~ І 3541 00.00.00/431 і РЕЗИСТОР ПУСКОВ :резистор : і:
— ;зз іі ІБдС 744-72/5.6 і ГАЙКА М6 :ГАЙКА і 4І
;зз :2 ’,БДС 833-72 ШАЙБА 2-6Н ШАЙБА і 4!
;зз із І 3541 00.02.00 іКОНЗОЛ /КОМПЛЕКТ/ ІКРОНВТЕйН /В СБОРЕ/ 1 1!
і ПІ
ізз 14 і 3540 00.01.02 ;конзол І КРОНШТЕЙН І *- 1

ІЗЗ :з ІБДС 744-72/5.6 :ГАЙКА М8-8Н і ГАЙКА і 9І


ізз іб ІБДС 833-72 ШАЙБА 2-8Н ШАЙБА і 3;
ізз :7 ІБДС 3223-74 ШАЙБА УВЕЛИЧИТЕЛНА 8 ШАЙБА 1і VVІ

;зз із '.3540 00.01.05 ІПРЬСТЕН И30ЛАЦИ0НЕН ЇКОЛЬЦО И30ЛЯЦИ0НН0Е І І

ізз і? І 3540 00.01.04 і ВТУЛКА И30ЛАЦИ0ННА ІИ30ЛЯЦИ0ННАЯ ВТУЛКА ‘


1 V
- 1

:зз :ю І3540 00.01.03 іБОЛТ СПЕЦИАЛЕН ІСПЕЦИАЛЬНУЙ БОЛТ 1І Зі1


— :зз :и І 3541 00.00.03 імост ;мост і іі
ізз :і2 І 3541 00.04.00 І ЕЛЕМЕНТ РЕЗИСТОРЕН /КОМПЛЕКТ/ ІСОПРОТИВИТЕЛЬНУЙ ЕЛЕМЕНТ /В СБОРЕ/ і іі
і 77
і 00 і із ;БДС 206-78 ШАЙБА НМ 8 НОРМАЛНА ;НОРМАЛЬНАЯ ШАЙБА і 12І
;зз :і4 ІБДС 1232-72/5.6 і БОЛТ М8х20-8д і БОЛТ і з:
—1 ! 77
і 00 :і5 і 3541 00.00.02 імост ІМОСТ і 1!
ІЗЗ :іб 13541 00.00.01 ІМОСТ ІМОСТ і І!
:зз 117 І 3541 00.01.00 іконзол С ТАБЛЕТКА і КРОНШТЕЙН С ТАБЛИЧКОЙ і 1і
-І ; 33 і 18 І 3541 00.03.00 '.ЕЛЕМЕНТ РЕЗИСТОРЕН /КОМПЛЕКТ/ ІСОПРОТИВИТЕЛЬНУЙ ЕЛЕМЕНТ /В СБОРЕ/ і іі
ізз ц? і 7007 00.00.37 ІИ30ЛАТ0Р ІИ30ЛЯТ0Р і 1!
ізз і 20 і 3516 00.00.02 ШАЙБА ‘.ШАЙБА і 6І
; 33 :2і і 7007 00.00.37 ШАЙБА і ШАЙБА і Ь|

і 33 і 22 І7007 00.00.39 ІИЗОЛАТОР КРАЕН ІКОНЦЕВОй И30ЛЯТ0Р 1


І
і1
* 1

І 33 ;23 І 3540 00.00-04 ШПИЛКА ШПИЛЬКА •


1
nr
І
’ 77
і 00 і 24 і 7007 00.00.36 ШАЙБА И30ЛАЦИ0ННА і ШАЙБА И30ЛЯЦИ0ННАЯ і 4І

-Z3-

Вам также может понравиться