Вы находитесь на странице: 1из 2

PROCES-VERBAL F. nr. 18 sv.

DE PERCHEZIŢIE CORPORALĂ
ПРОТОКОЛ
ЛИЧНОГО ОБЫСКА

_______________________________ _____ ____________20___


locul emiterii место вынесения

Organul de urmărire penală în persoana ofiţerului de urmărire penale


Орган уголовного преследования в лице офицера по уголовному преследованию
_____________________________________________________________________________________
funcţia, numele, prenumele должность, фамилия, имя
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
în localul ____________________________________________________________________________
в помещении
cu participarea specialistului ___________________________________________________________
с участием специалиста
numele, prenumele, domiciliu competenţa, în ce relaţii se află cu persoanele care participă la acţiunea respectivă
фамилия, имя, место жительства, в каких отношениях находится с участниками данного процессуального действия
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
căruia i-au fost comunicate drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.87 CPP, a fost prevenit despre
răspunderea conform art.312 CP pentru prezentarea cu bună ştiinţă a unei concluzii false,
которому были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.87 УПК, предупрежден об ответственности по
ст. 312 УК за заведомо ложное заключение.
________________________________
semnătura specialistului, подпись специалиста
Interpret ________________________________________________________________________________________
Переводчик numele, prenumele, domiciliu, фамилия, имя, место жительства
______________________________________________________________________________________________________

a fost avertizat asupra răspunderii ce o poartă conform art. 312 CP al Republicii Moldova pentru
traducere intenţionat incorectă.
Предупрежден об ответственности по ст. 312 УК РМ за заведомо неправильный перевод
________________________________
semnătura interpretului , подпись переводчика

respectînd dispoziţiile articolelor 125, 127, 128, 129, 130 CPP a efectuat percheziţia corporală a cet.
с соблюдением требований ст. ст. 125. 127, 128, 129, 130 УПК произведен личный обыск гр.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
numele, prenumele, фамилия,имя

despre care fapt, în corespundere cu articolele 131, 260, 261 CPP a întocmit prezentul proces verbal.
о чем в соответствии с требованиями ст. ст. 131, 260, 261 УПК составлен данный протокол.

Persoanei supuse percheziţiei i-au fost explicate drepturile prevăzute de art.130 CPP
Обыскиваемому лицу были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 130 УПК.

___________________________
semnătura, подпись

Percheziţia a început la ora _____şi _____ min şi s-a încheiat la ora ____ şi _____ min
Личный обыск начат в час и мин и окончен в час и мин
Ca rezultat ai percheziţii corporale a persoanei ____________________________________________
В результате личного обыска гр. numele, prenumele , фамилия, имя

au fost depistate şi ridicate: _____________________________________________________________


были обнаружены и изъяты
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Declaraţiile şi observaţiile făcute de persoana percheziţionată: ____________________________


Заявление и замечания обыскиваемого лица
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

În cadrul percheziţiei au fost utilate mijloace tehnico-stiinţifice


В процессе личного обыска были применены научно-технические средства
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Procesul verbal a fost dat citirii.Faptele consemnate corespund adevărului.


Протокол прочитан. Записан правильно

Participanţi: _____________________ Persoana percheziţionată ____________________


Участники Обыскиваемое лицо

Reprezentant al organului de urmărire penală _________________________


Представитель органа уголовного преследования

Notă: Copia prezentului procesului verbal am primit ____ ________________201 ____


Справка: Копию протокола получил
____________________________
semnătura, подпись

Оценить