Вы находитесь на странице: 1из 5

Medicina sportive

ROLUL CONTROLULUI MEDICO - SPORTIV

 Stabilirea starii de sanatate, a starii functionale si a capacitatii de efort in diferite


etape ale pregatirii sportive
 Investigarea si tratamentul diverselor afectiuni, deficiente fizice, traumatisme
 Supravegerea in dinamica a starii de sanatate si a capacitatii de efort prin investigare
pe terenul sportiv si in conditii de laborator (efort standard)
 Optimizarea starii de sanatate si a starii de antrenament prin urmarirea aplicarii de
catre antrenor si sportiv a prescriptiilor medicale (indicatii de sustinere a efortului,
refacere dupa efort,regim alimentar) ca si respectarea masurilor de recuperare in
cazul unei imbolnaviri sau leziuni ale aparatului locomotor

 Sustinerea efortului, refacerea post efort, recuperare post traumatica


 Stabilirea contraindicatiilor temporare sau definitive ale efortului
 Criteriu in selectia, orientarea si reorientarea sportiva

Rezultat Ruffier> concluzie:

 „ în clinostatism există economie şi armonie funcţională foarte bună;

 imediat după efort există creşteri moderate ale pulsului şi tensiunii


 arteriale;

 revenirea pulsului şi tensiunii arteriale diastolice se realizează după aproximativ un


minut, iar a celei sistolice în minutul al doilea”

Testul Pachon-Martinet
ТАБЛИЦА ИНДЕКСА РУФЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ :

ИНДЕКС РУФЬЕ
Оценка результата
15-18 лет 13-14 лет 11-12 лет 9-10 лет 7-8 лет

Неудовлетворительно 15 и более 16,5 и более 18 и более 19,5 и более 21 и более

Слабо 11-15 12,5-16,5 14-18 15,5-19,5 17-21

Удовлетворительно 6-10 7,5-11,4 9-13 10,5-14,5 12-16

Хорошо 0,5-5 2-6,5 3,5-8 5-9,5 6,5-11

Отлично до 0,5 до 1,5 до 3 до 4,5 до 6

Динамика пульса и артериального давления после пробы


с 20 приседаниями  в зависимости от типа реакции
сердечно-сосудистой системы
 
Тип Возбу Время Изменение АД Время
реакции ди- восстано восстановл
Систолическое Диастолическое
мость вле-ния   ения АД
пульса пульса
Нормотон до 80 до 3 до +40 0,-5,-10 до 3 мин
иче-ский % мин
Гипертони больш Больше значительно значительно  повы Больше,
че-ский е, 3 мин повышается шается чем 3 мин
чем  8
0%
Дистониче больш Больше значительно Значительно Больше ,
-ский е, 3 мин снижается снижается чем 3 мин
чем  8 (возможно
0% до „0”)
Астеничес Больш Больше изменяется незначи изменяется незначит Больше,
- е, чем 3 мин тельно ельно чем 3 мин
кий 80 %
Ступенчат больш Больше повышается на 2 Повышается Больше,че
ый е, чем 3 мин мин на 2 мин м
80 %  3 мин
Оценку функциональных  резервов сердца проводят за таблицей:
 
Оценка функциональных резервов Значение индекса Руфье
сердца
Атлетическое сердце 0,1 <
Сердце среднего человека:  
очень хорошо 0,1-5,0
хорошо 5,1-10,0
Сердечная недостаточность  
средней степени 10,1-15,0
высокой степени 15,1-20,0

 Критерии оценки реакции пульса и АД на функциональные пробы

Удовлетворительная реакция

Варианты сочетаний показателей


Хорошая
Показатели реакция I II III IV V

1. Данные В пределах В пределах В пределах


покоя нормы нормы В норме нормы В норме В норме

II.
Изменения 20
на 1-й приседаний—
минуте 60—80%, бег
после 2 мин—80 —
нагрузки и 100%, бег 3
процент мин—120—
учащения 130%, бег 15 В пределах В пределах В пределах
пульса с— 150% Выше нормы нормы То же нормы нормы

В 2—3 раза
Процент
увеличения меньше
пульсового Тот же, что и В пределах
давления пульса То же нормы »» пульса  

Изменение Небольшое Увеличени


АД™, Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение увеличение е

Не
изменено,
небольшое
Уменьшение увеличение Феномен
Изменение или не или бесконечно
АД * изменено   Уменьшение То же уменьшение го тона

Тип реакции Нормотониче Нормотониче Нормотониче Неопределен Приближает Дистоничес


ский ский ский ный ся к кий
гипотоническ
ому

III. Постепенное
Восстановле восстановлен Постепенн
ние ие — — — — ый

20
Характер приседаний—
восстановле 3 мин, бег 1 5 На 2 мин
ния и время с —4 мин, исчезает
восстановле остальные Замедленное феномен
ния пульса и пробы — 5 восстановлен бесконечно
АД мин   ие   В норме го тона

Неудовлетворительная реакция

Варианты сочетаний показателей

I II III IV V

В норме или есть В норме или


отклонения В норме повышение АД В пределах нормы В пределах нормы

В норме или выше В норме или выше В норме или выше


Выше нормы Выше нормы нормы нормы нормы

Увеличен на 10—
20 %; не изменен;
»» уменьшен То же — То же

Небольшое Увеличение до 180


Увеличение увеличение —200 мм рт.ст. Увеличение Увеличение

Уменьшение или Увеличение или Увеличение до 90 Феномен Уменьшение или не


не изменено не изменено —100 мм рт.ст. бесконечного тона изменено

Гипертонический
или
Гипотонический приближающийся к
Нормотонический или астенический нему Дистонический Ступенчатый

Повышение АДта>
или АДЛ на 2—3-й
минуте по
сравнению с
Отрицательная предыдущими
фаза пульса Постепенное Постепенное   показателями

Отсутствие
восстановления
феномена
Отсутствие В норме или В норме или бесконечного тона в
восстановления замедленное замедленное течение 3— 4—5 мин
Соотношение показателей PWC-170 и величин МПК

PWC-170 МПК PWC-170 МПК

500 1,62 1500 4,37

600 2,66 1600 4,37

700 2,72 1700 4,83

800 2,82 1800 5,06

900 2,97 1900 5,32

1000 3,15 2000 5,57

1100 3,38 2200 5,57

1200 3,60 2300 5,66

1300 3,88 2400 5,66

1400 4,13 2400 5,72

http://www.pansportmedical.ro/SS-
MS/lege/Ordin_MTS_1058_si_MSF_404_Anexa_7_Proba_Ruffier.html
ANEXA 7 -  la normele tehnice

PROBA RUFFIER

Proba Ruffier reprezinta un test de evaluare a capacitatii fizice (fitness); este un test de triaj, care se aplica
incepatorilor, fiind lipsit de riscuri.

Tehnica: subiectului pozitionat "sezand" i se inregistreaza pulsul pe 15 s, care, inmultit cu 4, da constanta


P1 (puls de repaus); subiectul executa apoi 30 de genuflexiuni in 45 s, dupa care se asaza in pozitia initiala;
se masoara pulsul pe 15 s intre secundele 0 - 15 postefort, care, inmultit cu 4, da constanta P2 (pulsul de
efort); subiectul ramane asezat timp de 1 minut, iar in secundele 45 - 60 ale acestui minut postefort i se
masoara din nou pulsul pe 15 s, care, inmultit cu 4, da constanta P3 (pulsul de revenire).

Se aplica formula: I.R. = (P1 + P2 + P3) - 200/10.

Interpretare: valori mai mici de 0 (negative) = foarte bine;

valori intre 0 - 5 = bine;


valori intre 5 - 10 = mediu;
valori intre 10 - 15 = satisfacator;
valori peste 15 = nesatisfacator, ceea ce impune investigatii cardiovasculare suplimentare.

In functie de valorile obtinute se dau indicatii de imbunatatire a conditiei fizice prin antrenament

Оценить