Вы находитесь на странице: 1из 1

ECTENIA MICĂ în slavonă

Preotul: Паки и паки миром Господу помолимся. / Pachi i pachi mirom Gospodu
pomolimsia.

Strana: Господи помилуй/ Gospodi pomilui

Preotul: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию. / Zastupi,
spasi, pomilui i sohrani nas, Boje, Tvoeiu blagodatiiu.

Strana: Господи помилуй/ Gospodi pomilui

Preotul: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу


Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг друга,
и весь живот наш Христу Богу предадим. / Pressviatuiu, Precistuiu, Preblagoslovennuiu,
Slavnuiu Vladicițu nașu Bogorodițu i Prisnodevu Mariiu so vsemi sviatimi pomianuvșe, sami
sebe i vesi jivot naș Hristu Bogu predadim. 1

Strana: Пресвятая Богородице помилуй нас/ Presviataia Bogorodițe pomilui nas

Preotul: Сами себе и Друг Друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. / Sami sebe i
Drug Druga, i vesi jivot naș Hristu Bogu predadim.

Strana: Тебе Господи/ Tebe Gospodi.

Preotul (Că a Ta este împărăția....): Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава,
Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков./ Iako tvoia derjava, i Tvoe esti
Țarstvo, i sila, i slava, Otța i Sâna i Sviatago Duha, nâne i prisno i vo veki vekov.

Strana: Аминь/Amini

1
La ruși nu se se cântă “Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi”. Ultimile două secvențe sunt
rostite de cître preot una după alta, astfel strana cântă direct “Ție Doamne”.