Вы находитесь на странице: 1из 3

Nastavno liv~e po predmetot

ЕТИКА

Ime i prezime na u~enikot:--------------------------------------------------------------------------


---------------

Oddelenie i paralelka:-------------------

Pra{awa:

1.Etika e nauka----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------

2.Moral e da se izbere,da se saka i da se pravi----------------------------------------


--------------

3.Zaokru`ete koi od navedenite dela se moralni:

a).Po~ituvawe. b).Navreduvawe. v).Tvrdoglavost. g).Neprijatelstvo.

d).Gri`a. g).Nepo~ituvawe. e).Nepomagawe. `).Tolerancija.

4.Poznatata eti~ka misla na Majka Tereza glasi:,,Nemo`ema da pravime--


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------

5. Zaokru`i kako glasi pogovorkata na pozitivniot odnos kon `ivotot:

a).Ni{to ne e dobro. b).Jas go razbiram svetot kako pole za kulturen


natprevar megu narodite. g).Dobroto e cel na se {to postoi i na sekoja
dejnost. d).Se e dobro mo`e da bide podobro.

6.Kako glasi eti~kata misla na Goce Del~ev?


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

7. Zlatnoto eti~ko pravilo glasi:--------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------

8.Zaokru`i koja enajzna~ajnata li~nost za nas vo Makedonija:

a).Majka Tereza. b).Goce Del~ev. v).Aristotel. g).Sveti Kliment


Ohridski.

9. Eti~kite vrednosti koi {to va`at za site narodi vo celiot svet se


narekuvaat----------------------------------------------------------------------------.

10.Zaokru`i kako se narekuva najviskoto dobro i najvisokata cel vo


`ivotot na ~ovekot: a).Zlatno eti~ko pravilo. b).Eti~ka norma.
v).Pozitiven odnos kon `ivotot. g).Ideal.

11.~esnost e da se pravi dobro i da se izvr{uvaat svoite-------------------------


-----------

12.Zapovetta so koja {to se ka`uva {to smee,a {to nesmee da se pravi se


vika:

a).Delo. b).Vrednost. v).Pravednost. g).Norma.

13.Koja li~nost se zalagala za ramnopravnost na crncite so belcite vo


SAD :

a).Majka Tereza. b).Xon Kenedi. v). Martin Luter King. g).Gandi.

14. Imeto Mahatma {to mu go dale na Gandi zna~i:

a).U~itel. b).Revolucioner. v).Filozof. g).Golema du{a.

15.Petre sekoe utro pravi gimnasti~ki ve`bi. Vo soglasnost so koj od


novite vidovi na etika postapuva Petre?----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------.

16.Sovremenata eti~ka izreka glasi: ,,Nikoga{ nikogo---------------------------


---------------------------------------------------------------------------.
17.Maja pravi la`ni profili na fejzbuk.Koja od novite vidovi na etika
ja prekr{uva Maja?----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------.

18.Pravilata za odnesuvawe,obrakawe,oblekuvawe,za na~inot na


zboruvawe vo razni priliki,na soodvetni mesta i kon razni luge se vika--
------------------------------------------.