Вы находитесь на странице: 1из 6

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

РЕФЕРАТ
по дисциплине «Протезирование на имплантах»
на тему: «Протетическая нагрузка и снятие оттисков с имплантов».

Выполнила: Жосан Диана


Группа: S1608

Кишинев, 2020
Нагрузка имплантов представляет собой фиксацию протетической конструкции к уже
вживленному в альвеолярный отросток имплант.
Классификация нагрузки имплантов:
1) Немедленная нагрузка
2) Ранняя
3) Поздняя

I. Немедленная нагрузка имплантов протетическими конструкциями имеет


место в первые 72 часа после проведения имплантации.
Этапы немедленной нагрзуки:
1. Фиксация имплантов с торком минимум 25 Ncm, под свободным десневым
краем менее 1,5 mm.
2. Фиксация абатмента
3. Фиксация префабрикованной коронки

(Либо)
1. Рентгенография (ортопантомограмма)
2. Удаление зуба
3. Имплантация и фиксация трансферов
4. Снятие оттисков
5. Фиксация формирователей десны
6. Фиксация временных акриловых коронок
Через 6 месяцев
7. ОПГ
8. Фиксация абатментов
9. Фиксация протетической конструкции

Преимущества:
- Улучшенный конфорт пациента
-Отстутсвие транзиторного протеза
- Уменьшение риска появления нежелательных воздействий и поддержка десневых
контуров
- Уменьшение количества хирургических вмешательств
- Меньше травматизма на уровне твержых и мягких тканей в полости рта
- Экономия времени и денег для пациента и врача
- Улучшенные показатели успешного лечения
- Эстетическая и психологическая выгода для пациента

Недостатки:
- Не может быть использована когда производится направленная регенерация костной
ткани
- Требует хорошую костную поддержку и первичную стабильность дентального
импланта
-Строгое соблюление всех рекомендаций врача в лице пациента

II. Ранняя нагрузка имплантов.


Ранняя функциональная нагрузка импланта позволяет восстановить целостность
зубных дуг в короткие сроки, останавливает зубные миграции в вертикальной,
саггитальной и трансверзальной плоскостях, укорачивает время лечения и уменьшает
количество посещений пациента к врачу.
Ортопедические этапы:
Încărcarea funcţională precoce (prematură) permite restabilirea integrităţii
arcadelor dentare într-un timp scurt, stopează migrările dentare în
plan vertical, sagital şi transversal, scurtează durata tratamentului şi reduce
numărul de vizite.
Priorităţile metodei de încărcare precoce a implanturilor
dentare faţă de cea întârziată :
— Pacientul vede rezultatul estetic şi funcţional
într-un timp mai scurt ;
— Restabilirea activităţii masticatorii;
— Micşorarea tensiunii psiho-emoţionale;
— Timpul de aşteptare este mai scurt, ceea ce-i
oferă prevalenţă vis-a-vis de metoda întărziată;
— Atrofia apofizelor alveolare după extracţia din-
ţilor în cazul încărcării precoce este încetinită.

29. Incărcarea tardivă a implanturilor. Etapele chirurgicale.


Încărcarea graduală tardivă are cea mai mare rată de succes şi este
recomandată începătorilor.

Etapele ortopedice.
Conditii de incarcare:
•Încărcarea graduală tardivă are cea mai mare rată de succes şi este recomandată
începătorilor
• Încărcarea imediată este rezervată cazurilor în care stabilitatea iniţială primara a
implantelor este excelenta (mai mare de 20 N:cm2)

24. Metoda de amprentare cu lingura inchisă în cazul implanturilor two-stages.


Amprentarea cu lingura inchisă este posibilă doar în cazul cînd producatorul sistemei de
implanturi produce, respectiviele trasferuri. Trasferurile pentru lingura închisă se
deosebesc de cele pentru lingura deschisă prin lipsa pintenului fixator. Astfel, amprenta
se efectueză cu transferurile fixate, dupa priza materialului amprentar se înlatura din
caviatea bucală, transferurile se desurubează de pe implant sau abutment si se repoziționeaza
pe lingură. Perforări pe lingura nu se crează, poziția trasferuli se meține datorita masei
amprentare.Amprentarea cu lingura închisă, prin metoda indirectă, o folosim când
implanturile inserate sunt paralele între ele, sau unghiul de corecţie este unul redus (max 9
- 10 ) Această metodã de amprentare o recomandăm mai ales în cazul edentaţiilor parţiale şi
subtotale. La acest tip de amprentare recomandăm utilizarea materialelor de amprentare pe
bază de silicon. La amprentare vă recomandăm să utilizaţi o lingură de amprentare din
plastic sau lingură individual
Pe cât posibil se va lua o amprentă într-un singur timp. Etapele de lucru:
1.Pregătirea cavităţii bucale pentru amprentare: După descoperirea implantului,
timp de o săptămână pacientului i se va monta un șurub de vindecare, care ajută la formarea
corespunzătoare a gingiei periimplantare.Această metodă o recomandăm mai ales în cazul
operației de inserare în doi timpi.
2. Amprentare :După regenerarea gingiei periimplantare (aprox 7-10 zile), se îndepărteazã
șurubul de vindecare din implant, si se fixeaza transferul pentru amprentarea cu lingura
inchisa.Obtinerea amprentei duble siliconice.
3. După ce a făcut priză materialul de amprentã, se îndepărtează portamprenta din cavitatea
bucală, iar tranferurile se eliberează din implant, unul cate unul. După aceea se
repoziționeaza în implanturi șuruburile de vindecare.
4. Înainte de turnarea modelului, bonturile de transfer se prind cu șurub de implantul analog,
și în această variantă se reinseră in materialul de amprentă. Aceată manoperă se poate
executa atât în cabinet, cât și în laborator
25.Metoda de amprentare cu lingura inchisă încazul implanturilor one-
stage.
Amprentarea cu lingura inchisă one-stage este posibilă doar în cazul cînd sunt
implante dintr-o singura bucata.Dupa finalizarea osteointegrarii la nivelul
bonturilor protetice se aplica capele de transfer,ce va ramane atasate in
amprenta. Bontul protetic este prevazut cu santuri antirotationale in care se va
fixa cu precizie capa de transfer.
Etapele de lucru:
1.Fixarea capelor de transfer
2.Alegerea lingurii inchise si amprentarea
3.Indepartarea amprentei din cavitatea bucala si pozitionara capelor de transfer
in lacasurile respective.
4.De asemenea bontul analog sudat de implantul analog va fi identic cu bontul
protetic din cavitatea bucala atit in ceea ce priveste designul, cit si dimensiunile.
5.Formarea gingiei artificiale si a modelului.

26.Metoda de amprentare cu lingura deschisa.Avantaje.Dezavantaje.

Ampretanrea cu ajutorul lingurei deschise la momentul de față reprezintă cea


mai răspîndită metodă.Lingura poate fi una de unică folosință, din plastic cu un
spațiu de perforare efectuat in locul implantului introdus. Utilizarea lingurei
individuale este de preferință, mai ales in cazul în care sunt prezente 2 sau mai
multe transferuri.
Etapele de lucru :
1.Inlaturarea bontului de vindecare
2.Aplicarea transferurilor pentru lingura deschisa. Se creează spațiu în loja
unde vor ieși transferurile. Transferul nu trebuie să se țină la marginea
tăieturii și să se opună inserării usoare în cavitatea bucală. Din această cauză se
recomandă perforarea cu un exces de 5 mm. Pentru fiecare transfer. Lingura se
adapează obligatoriu în cavitatea bucală (cu transferurile aplicate directia
aplicări lingurii poate fi îngreunat. Apoi, spatiul de perforare este inchis cu
ceară.
3.Carpula cu materialul amprentare se introduce in malaxorul autorizat si
se aplică pe gingia din jur-imprejurul transferului. Apoi, se introduce și a
distribui materialul amprentar in lingura, avind grija a îl aplica atent, fara bule,
Lingura se introduce în cavitatea bucală, se poziționează relativ față de locul
transferului si aplica. În momentul aplicării, prin stratul fin de ceară, care
acopera spațțiul perforat, se palpează transferul. Dupa finisare apolimerizării
materialului amprentar, suruburile de transfer se eliberează de ceara, si se
desșurubează. Lingura amprentara se îînlătră din cavitatea bucală. Se determină
calitatea amprentei , în el se introduc analogul implantului si în așa fel,
amprenta ste transmisa la laborator.