Вы находитесь на странице: 1из 1

1908,Ranjan chachan,"rewroad,behind ranjana tread",9814203508,ran--

jan@hotmail.com
1909,Amulya Karki,Gothatar,9860134235,amulyakarki.ak@gmail.com
1910,Ward 2_Dilasaini ,Dilasaini ward 2,9865988875,sajanthakuri@vianet.com.np
1911,Prabesh Singh,"Ram Mandir, Krishi Vawan",9852021625,sales@vianet.com.np
1912,Ronit Sthapit,Bhotebahal,9849306454,sthapitr@live.com
1913,Rajan Shilpakar,"Nasamana-13(03),
Bhaktapur",9841394315,rajanshilpakar882@gmail.com
1914,Sashidhar Ram Joshi,"Chadol,Near krishna
mandir",9860294042,sushing42@gmail.com
1915,raju pariyar,new baneshwor,9803427576,sales@vianet.com.np
1916,Resham Pokhrel,Chakrapath,invalid,abc@abc.com
1917,Uttar Bahadur
Kunwar,"Belhaiya,Bhairahawa",9814469747,deepathpa99999@gmail.com
1918,Saran Subba,Gongabu ,9803669453,mahsaran@yahoo.com
1919,Deepson Nepal,Balwatar,9851050771,sujannepal@gmail.com
1920,Mukesh Kumar,"Nadipur,Pokhara",9815113443,sales@vianet.com.np
1921,Sagar Adhikari,"Prembasti Chowk , Bharatpur
",9865195079,sales@vianet.com.np
1922,Manish Shrestha,Budanilkantha,9828960840,sales@vianet.com.np
1923,Ramesh Raut,"Thali near
Nagarpalika,Kathmandu",9841502116,tmgalisha123@gmail.com
1924,Mukesh Yadhav,Imadol,9845135498,yadhavrupesh71@gmail.com
1925,Annapurna Bhari,Basantapur,9803162604,anneybhari@gmail.com
1926,Sulab khatiwoda,Nikosera,9823052202,sulove.kh@gmail.com
1927,Aakash Dhakal,Gatthaghar,9860428343,sales@vianet.com.np
1928,Vividh Thaku,Imadol,9841076675,vividhthaku@gmail.com
1929,Laxman Siwakoti,"Pepsicola,Birendra
chowk",9843753236,laxman.shiwakoti50@gmail.com
1930,Shanti Thapa,Patan,invalid,info@vianet.com.np
1931,Sumit maharjan,"Namgal, Harisiddhi 29, lalitpur,
Nepal.",9840051315,sumit_mrh@yahoo.com
1932,Biplov Chhetri,Imadol;Balkumari,9841700314,itsmebiplov@gmail.com
1933,Shiva Shrestha,Sorhakhutte,9860666800,shresthashiva200@gmail.com
1934,Dev Ghimire,"Gothatar Near Madan Asrit
College,Bhaktapur",9869644406,rame.darnal@gmail.com
1935,Goma Kuwar,Bishnumati(krishna mandir),9843594529,sales@vianet.com.np
1936,Sukrit Shrestha,Swoyambhu Rumba Chowk,9851041742,sukritskh@gmail.com
1937,Bishwo Ram Shrestha,Maharajgung,9851085512,Bishorams@gmail.com
1938,Punam Singh,Thimi,9860329534,Sales@vianet.com.np
1939,Arjun Pandey,"Yogikuti,Butwal",9867874417,sales@vianet.com.np
1940,Dipesh Khadka,"Thankot back side tribhuban park,town
planning",9841518436,kdkadipesh@gmail.com
1941,Ujjwal Maharjan,"Madannagar, Balkhu",9841639221,grafix.ktm@gmail.com
1942,Prabin Joshi,Kalanki,9841272798,joshi.praveen99@gmail.com
1943,Subodh Kumar Gupta,"Ramgarhwa,Birgunj",9801310658,sales@vianet.com.np
1944,Shiv Prakash Sharma,Khumaltar,9801726901,sharmamurali14@gmail.com
1945,Bhim Rawat,"Tyanglaphat, Kirtipur",9848750435,bhmrawat@gmail.com
1946,Dinesh Rai,"Shankhamul, Kathmandu",9841923062,dinesh.fulmoon@gmail.com