Вы находитесь на странице: 1из 14

Sistem de colectare ape pluviale

Cuprins
Jgheaburi şi accesorii din PVC / 300
PVC gutters and accesories / Желобы и фитинги из ПВХ

Asamblarea jgheaburilor / Gutters assembling / Сборка желобовХ 301


Burlane şi accesorii din PVC / 302
PVC pipes and accesories / Водосточные трубы и фитинги из ПВХ

Sifoane pentru terasa / Roof-top traps / Сифоны для терас 303


Cămine pluviale / Catch basins / Колодец для дождевых вод 304
Montarea căminelor pluviale / Catch basins assembling / 305
Сборка kолодец для дождевых вод

Canale de colectare ape pluviale / 306


Drain channels / Коллекторные каналы дождевых вод

Instrucţiuni de montaj canale pluviale / 307


Drain channels installation instructions /
Инструкции по установке коллекторные каналы дождевых вод

299
Sistem de colectare ape pluviale

Jgheaburi şi accesorii din PVC


PVC gutters and accesories/ Желобы и фитинги из ПВХ
alb gri roşu maro închis
white grey red dark brown
белый серый красный тёмно-коричневый

Jgheab pentru acoperiş, L=4m Racord de scurgere pentru jgheab


PVC gutter Running outlet
Желоб из ПВХ Сливная воронка
Culoare Cod Culoare Cod
colour/цвет code/код colour/цвет code/код
roşu 80000012503 10 roşu 80003012503 20
maro închis 80000012502 10 maro închis 80603012502 9
alb 80000012504 10 alb 80003012504 20
gri 80000012501 10 gri 80003012501 20

Racord de joncţiune cu garnitură Racord de joncţiune cu lipire


Simple connector with gasket Simple connector to be glued
Соединитель с прокладкой Соединитель под склеивание
Culoare Cod Culoare Cod
colour/цвет code/код colour/цвет code/код
roşu 80001012503 50 roşu 80002012503 20
maro închis 80001012502 50 maro închis 80002012502 20
alb 80001012504 50 alb 80002012504 20
gri 80001012501 50 gri 80002012501 20

Piesă de capăt racord de scurgere Piesă de capăt cu lipire pentru jgheab


Stopend for connector with outlet to be glued Stopend for channel to be glued
Заглушка для сливной воронки Заглушка под склеивание
Culoare Cod Culoare Cod
colour/цвет code/код colour/цвет code/код
roşu 80005012503 40 roşu 80004012503 50
maro închis 80005012502 40 maro închis 80004012502 50
alb 80005012504 40 alb 80004012504 50
gri 80005012501 40 gri 80004012501 50

Colier PVC fixare jgheab Colier metalic fixare jgheab


PVC bracket for gutter Galvanised bracket for gutter
Держатель желоба Металический держатель желоба
Culoare Cod Culoare Cod
colour/цвет code/код colour/цвет code/код
roşu 80009012503 50 roşu 80012012503 50
maro închis 80609012502 40 maro închis 80012012502 50
alb 80009012504 50 alb 80012012504 50
gri 80009012501 50 gri 80012012501 50

Piesă de colţ interior / exterior cu lipire Set 4 garnituri pentru jgheab


Internal-external angle bracket to be glued 4 gasket set boxe for gutter
Угольник наружный/внутренний под склеивание 4 набор прокладщк для панели/желоба
Culoare Cod Tip Cod
colour/цвет code/код type/тип code/код
roşu 80006012503 10 circular 80014012542
maro închis 80006012502 10
alb 80006012504 10
gri 80006012501 10

Adeziv pentru PVC Bridă zincată pentru fixarea colierului din PVC
Welding polymer for PVC Galvanised support bracket
Клей для труб пвх Крепёжная планка для держателя
Tip Cod Cod
type/тип code/код code/код
200gr 80000000003 32 80011012500 50

*pe bază de comandă / upon firm request / под заказ


- număr bucăţi ambalate / number of the packed items / каличество упакованных

300
Sistem de colectare ape pluviale

Asamblarea jgheaburilor
Gutters assembling /Сборка желобов

Asamblarea jgheaburilor se poate face, atât prin lipire, folosind adezivi pentru PVC, cât şi prin racorduri cu garnitură din cauciuc.
Gutters assembling can be made with PVC glue or with rubber gasket.
Сборка елобов моет проводиться как посредством склеивания с нспользованием склеивающего вещества ПВХ, так и посредством
соединений с каучуковыми прокладками.

cu lipire / to be glued / c cклеиванием

1. Se taie jgheabul la lungimea dorită, cu ajutorul unui fierăstrău mecanic, apoi se curăţă marginile de bavură, folosind o racletă.
2. Se curăţă suprafeţele ce urmează a fi lipite, utilizând un degresant pentru PVC. Pentru o mai bună aderenţă, recomandăm ca suprafeţele să
fie date înainte cu un şmirghel fin.
3. Se aplică adezivul, cu ajutorul unei pensule sau direct din tub, pe suprafaţa de lipire.
4. Se asamblează părţile ce urmează a fi lipite şi se menţin câteva secunde, până acţionează adezivul.
5. Îmbinarea este definitivă după 24 de ore.
6. Piesele de capăt pentru jgheab şi pentru racordul de scurgere se pot aplica şi pe stânga şi pe dreapta. Marginea acestora se va tăia după
montaj, în funcţie de aplicare (stânga sau dreapta)

1.Cut the gutter to the desired length using a normal metal saw, then remove rough parts with scarper.
2.Clean the surfaces to be glued using a degreasing agent for PVC. For a better adherence, we recommend will be rubbed with sandpaper.
3. Apply the glue using a brush or directly from the tube, on the surface to be glued.
4. Join within 2 minutes and hold in place for a few seconds allowing the glue to set.
5. The junction will hold only after 24 hours.
6. The stopends for gutter and for running outlet can be applied on the left and right side too. The edge will be cut after installation
depending of the application (right side or left side).

1. Желоб отрезается требуемой длины с помощью пилы, потом края очищаются скребком от заусениц.
2. Очищаются поверхности, которые подлежат склеиванию с использованием обезжиривающего вещества для ПВХ. Для
улучшения прикрепительной способности рекомендуется, чтобы поверхности были предварительно обработаны тонкой
наждачной бумагой.
3. Склеивающее вещество накладывается с помощью кисточки или непосредственно из тюбика на поверхности склеивания.
4. Собираются части, которые должны быть склеены и выдерживаются несколько секунд до действия адезива.
5. Клеевое соединение подлежит использованию через 24 часа.
6. Детали для концов желоба и соединения стока могут применяться и слева и справа. Их край будет разрезыватьсься после
установки, в зависимости от применения (слева или справа).

cu garnitură / with gasket / с прокладкой

După ce toate colierele de susţinere au fost poziţionate, începeţi montarea jgheabului de la extremităţi, aşa cum este prezentat în figura de
mai jos, introducând o margine în partea superioară a racordului de susţinere şi apoi rotind jgheabul, până se fixează în fanta semicirculară
posterioară.Recomandăm ca, din 8 în 8 m (la fiecare 2 jgheaburi), să se monteze un racord de joncţiune cu garnitură.

After the support brackets have been placed, begin the installation of the gutter profiles beginning from the extremities as is showen in
picture above,and so inserting the lip into the external part of the support bracket and after rotating the channel snap it in the posterior
slot.We recommend that from 8 to 8 meters (to every 2 gutters) to be installed a connector, with gasket.
После того как поддерживающие хомуты были позиционированы, начинайте установку желоба с краёв, так как это представлено
на вышеприведённой фигуре: введите край верхней части поддержива ющего соединения и потом поворачиваем желоб до его
фиксации в полукруглую заднюю щель.Рекомендуем, чтобы через каждые 8 м (на каждые 2 желоба) устанавливать стыковочное
соединение: первое из них может выполняться склеиванием и остальные с прокладкой.

PRIMA FAZĂ - Se introduce marginea jgheabului în fanta racordului.


FIRST STEP - Insertion of the gutter profile in the connector slot
ПЕРВАя ФАЗА - Вводится край желоба в щель соединения

FAZA A DOUA
Se introduce cealaltă margine a jgheabului, în fanta semicirculară a racordului.
SECOND STEP
GARNITURA şi şantul de montare Release the lip of the channel into the semicircular slot of the connector
GASKET and relative slot ВТОРАя ФАЗА
ПРОКЛАДКА и канавка установки Вводится другой конец желоба в полукруглую щель соединения

301
Sistem de colectare ape pluviale

Burlane şi accesorii din PVC


PVC pipes and accesories /Водосточные трубы и фитинги из ПВХ
alb gri roşu maro închis
white grey red dark brown
белый серый красный тёмно-коричневый

Burlan 1 mufă Protecţie pentru frunze


PVC downpipe Leaf grate
Сливная труба пвх с раструбом Решетка для листьев / сито
L Culoare Cod/code/код Cod/code/код D Cod
(m) colour/цвет D.80 D.100 (mm) code/код
1 roşu - 80031010003 10 75-125 80000000002 150
maro închis 80031008002 10 80031010002 10
alb - 80031010004 10
gri 80031008001 10 80031010001 10
2 roşu - 80032010003 5
maro închis 80032008002 5 80032010002 5 Şurub pentru colier fixare burlan
alb - 80032010004 5 Screw for clip
gri 80032008001 5 80032010001 5 Шуруп для хомута
3 roşu - 80033010003 5 Tip Cod
maro închis 80033008002 5 80033010002 5 type/тип code/код
alb - 80033010004 5 1 buc. 80061010003
gri 80033008001 5 80033010001 5 set 4 buc. 80061010043

Cot cu mufă Mufă


PVC elbow a PVC socket union
Колено пвх с раструбом Муфта пвх
a Culoare Cod/code/код Cod/code/код Culoare Cod/code/код Cod/code/код
colour/цвет D.80 D.100 colour/цвет D.80 D.100
45° roşu - 80040100453 25 roşu - 80060010003 40
maro închis 80040080452 50 80640100452 25 maro închis 80060008002 40 80060010002 40
alb - 80040100454 25 alb - 80060010004 40
gri 80040080451 50 80040100451 25 gri 80060008001 40 80060010001 40
67° roşu - 80040100673 25
maro închis 80040080672 40 80040100672 25
gri 80040080671 40 80040100671 25
87° maro închis 80040080872 40 80640100872 20
alb - 80040100874 25
gri 80040080871 40 80040100871 25
roşu - 80040100873 25

Ramificaţie 45° cu mufă Colier burlan


45° PVC branch PVC clip
Тройник пвх с раструбом 45° Крепежный хомут
Culoare Cod/code/код Cod/code/код Culoare Cod/code/код Cod/code/код
colour/цвет D.80 D.100 colour/цвет D.80 D.100
roşu - 80050100453 30 roşu - 80061010000 200
maro închis 80050080452 10 80050100452 30 maro închis 80061008002 200 80061010002 200
gri 80050080451 10 80050100451 30 alb - 80061010004 200
gri 80061008001 200 80061010001 200

Montaj burlan / Pipe installation / Установка водосточных труб


2
1. Colierele de prindere a burlanelor se montează sub mufa acestora. Pentru burlanele de 3 m, recomandăm montarea unui
colier suplimentar la mijlocul burlanului, pentru a evita îndoirea acestuia, în cazul unor debite extreme. 2. Colierul se prinde cu
şurubul în jos, pentru a evita desprinderea acestuia, în cazul unor debite extreme.

1. Pvc pipe clips for pipes must be installed just under the socket. For 3 meters pipes, we recommend a suplimentary clip in the
middle of the pipe for avoiding bending in case of extreme rain. 2. The Pvc pipe clip must be put with the screw down for avoiding
it`s detachment in case of extreme rain.

1. Хомуты крепления водосточных труб устанавливаются под их муфтой. Для 3-х метровых водосточных труб
рекомендуем установку дополнительного хомута в середине водосточной трубы, чтобы избежать её сгибания в случае
экстремальных дебитов. 2. Хомут фиксируется болтами снизу, чтобы избежать его отрыв в случае экстремальных 1
дебитов.
*pe bază de comandă / upon firm request / под заказ
- număr bucăţi ambalate / number of the packed items / каличество упакованных

302
Sistem de colectare ape pluviale

Sifoane pentru terasă


Roof-top traps / Сифоны для терас

Receptor terasă PEHD, cu grătar inox şi înălţător Sifon de pardoseală


Straight hdpe terrace drain outlet with inox grid long extension and Gully trap / Сифон из полипропилена
extension grid and leaf screen Ieşire verticală interioară
Водосборник для террасы из пэвп прямой Vertical interior exit / Внутренний вертикальный выход
с решеткой из нержавеющей стали и возвысителем
Material axa Cod
D H LxL Ø Cod (mm) code/код
(mm) (mm) (mm) (mm) code/код PVC 100x100 / D.40 80200100040 24
50 200 100x100 140 17030705000 150x150 / D.50 80200150050 24
200x200 / D.80 80200200080 18
250x250 / D.110 80201250110 12
PP 100x100 / D.40 80201100040 48
150x150 / D.50 80201150050 32
Receptor terasă PEHD cu grătar inox
Straight HDPE terrace drain outlet with short extension,
grid and leaf screen Ieşire verticală exterioară
Водосборник из пэвп для веранды прямой Vertical exterior exit / Внешний вертикальный выход
D H LxL Ø Cod Material axa Cod
(mm) code/код
(mm) (mm) (mm) (mm) code/код PP 200x200 / D.75 80201200080 20
50 250 100x100 260 17030805000

Sifon terasă PP, cu prelungire şi grătar Gură de scurgere pentru acoperiş PP,
PP trap type cellar trap with extension 150x150 grid circulabil cu guler izolator şi flanşă
and leaf screen PP Roof-Top outlet, walkable with sealing collar and flange
Сифон пп удлиненный с решеткой 150x150
Водосточная воронка для крыши, пропиленовая,
Lxl D H Cod циркуляционная, с изолирующим воротником и фланцем
(mm) (mm) (mm) code/код DN Grătar inox H Cod
150x150 75 160-205 17030107500 (mm) Lxl(mm) (mm) code/код
150x150 110 160-205 17030311000
110 138x138 120-160 80221000110*

Element de drenaj PP, DN 150 Receptor de balcon şi terasă, obturator


PP drainage element de mirosuri şi protecţie antiîngheţ
Водоотводный элемент, полипропиленовый Balcony and terrace drain collector odor control and anti-freeze protection
DN Cod Водоприемная канава для балкона и веранды, с
гори-зонтальным отводом, с предохранительным
(mm) code/код противо-запаховым затвором и противоморозным покрытием
170 80221000150* DN Grătar inox H Cod
(mm) Lxl(mm) (mm) code/код
40/50 115x115 70-120 80221004050

Guler izolator cu folie EPDM,


flanşă inox cu garnitură şi şuruburi
Sealing collar with EPDM foil, stainless steel flange
with gasket and bolts
Изоляционные пленки воротник EPDM, нержавеющая
сталь фланец с прокладкой и болтами
lxl Cod
(mm) code/код
400x400 80221000400*

Gură de scurgere PluviKIT clapetă, filtru nisip, grătar fontă 226x226mm


PluviKIT outlet valve, sand filter, cast iron grid 226 x 226 mm
Водосточной отверстие PluviKIT откидной клапан, песочный фильтр, чугунная решетка 226X226 мм
DN Clasa Cod (code/код)
(mm) class/тип Ieşire orizontală Ieşire verticală
(horizontal outlet/ (vertical outlet/
С горизонтальным отводом С вертикальным отводом)
110 A15 80221015110 80222015110
B125 80222125110

*pe bază de comandă / upon firm request / под заказ


- număr bucăţi ambalate / number of the packed items / каличество упакованных

303
Sistem de colectare ape pluviale

Cămine pluviale
Catch basins /Колодец для дождевых вод

Cămin de colectare ape pluviale Grilă pentru cămine pluviale


Catch basins Grill for catch basins
Коллекторный колодец для дождевых вод Решетка для коллекторных колодцев
lxl Cod PZD Clasa lxl Cod
(mm) code/код class/тип (mm) code/код
300x300 80080130002 A15 300x300 80082130001
400x400 80080140002 A15 400x400 80082140001
B125 300x300 80082130125
lxl Cod PZDE A15 300x300 80082130002**
(mm) code/код
**Verde
300x300 80080130001 **Green
400x400 80080140001 **Зеленый

Capac pentru cămine pluviale Prelungire pentru cămine pluviale


Lid for catch basins Extension for catch basins
Крышка для коллекторных колодцев Удлинитель для коллекторных колодцев
Clasa Lxl Cod lxl Cod
class/тип (mm) code/код (mm) code/код
A15 300x300 80083130001 300x300 80085130001
A15 400x400 80083140001 400x400 80085140001
B125 300x300 80083130125
A15 300x300 80083130101**
**cu mâner

Cadru pentru cămine pluviale Racord de etanşare pentru cămine pluviale**


Frame for catch basins Joint for catch basins
Рамка для коллекторных колодцев Уплотнительная прокладка для коллекторных колодцев
lxl Cod lxl Cod
(mm) code/код (mm) code/код
300x300 80081130001 50-100 80084120001* 20
400x400 80081140001 75-120 80084130001 20
100-200 80084145001 20
** pentru căminele PZDE 30 şi PZDE 40 / for PZDE 30 and PZDE 40 well drain boxes /
для коллекторных колодцев PZDE 30 и PZDE 40
Grilă PVC cămin pluvial
PVC grille
Решетка пвх для колодца
lxl Cod
(mm) code/код
150x150 80071110001*
Cămin pluvial
Pentru cămin pluvial 80070010001 PP well drain box
Коллекторный колодец пп
Ø Cod
Acces cămin pluvial
Inset for round tubes (mm) code/код
Вход в коллекторный колодец Ieşire verticală in 80-100 80070011001
(vertical outlet/ out 110
Ø Cod С вертикальным отводом)
(mm) code/код
in 80-100 80070020001* 20
out 100
Pentru cămin puvial 80070010001

Conector PVC de trecere la PP


PP-PVC connector Ø Cod
Переход с пвх на пп (mm) code/код
D Cod Ieşire orizontală in 80-100 80070010001 30
(mm) code/код (horizontal outlet/ out 110
100/110 15640110001 С горизонтальным отводом)

*pe bază de comandă / upon firm request / под заказ


- număr bucăţi ambalate / number of the packed items / каличество упакованных

304
Sistem de colectare ape pluviale

Montarea căminelor pluviale

Sunt disponibile în două dimensiuni: 300x300 mm şi 400x400 mm şi prezintă o serie de avantaje tehnice:

- evacuarea apei prin partea de jos a căminului, pentru evitarea refulării;


- pentru preluarea dilataţiilor şi a înclinaţiilor (de până la 40%) a ţevilor de conectare cât şi etanşarea se face cu ajutorul garniturilor din
neopren;
- grile şi capace din PVC antişoc, ceea ce asigură o remarcabilă elasticitate şi o rezistenţă sporită la şoc, îngheţ, agenţi chimici şi
- atmosferici;
- suprafaţa exterioară a grilelor şi a capacelor este nealunecoasă;
- destinată zonelor cu acces pietonal şi pentru biciclişti.

The catch basins are available in two dimensions: 300x300 mm and 400x400mm and presents interesting technical innovations:
- bottom discharge wich avoids backwater.
- on two opposite sides “Neoprene” seals can be used in order to care for expansions and settlements and to allow pipe fitting up to 40%
gradient.
- grills and covers in PVC antishock witch assure a remarkable elasticity and resistance to shock, ice, chemical and atmospheric
agents.
- the surface of the grills and covers is a non slip one.
- the grills and the covers are suitable for pedestrian and cycling areas.

Колодцы поставляются двух размеров: 300 х 300 мм и 400 х 400 мм и представляют ряд технических преимуществ:
- эвакуация воды через нижнюю часть колодца чтобы избежать нагнетания;
- для снятия расширений и уклонов (до 40%), на двух противоположных сторонах, герметизация осуществляется
прокладками из неопрена;
- решётки и крышки из противоударного PVC, что обеспечивает значительную эластичность и стойкость к ударам, заморозкам,
химическим и атмосферным агентам;
- внешняя поверхность решеток и крышек не является скользким;
- предназначенный для зон с доступом пешеходов и велосипедистов.

1)Fixaţi punctul de colectare şi/sau inspecţie de-a lungul canalului. Realizaţi un spţiu de cca 10-15 cm grosime, în jurul căminului
pentru a turna beton ulterior.
Establish the collection point and/or inspection point along the channel. No less than 10-15 cm, of concrete is to be used around the
collecting well.
Фиксируйте точку сбора и/или инспектирования вдоль канала. Залейте вокруг колодца бетонный кофр толщиной не менее 10-15
см.

2)Turnaţi un radier de beton, pentru pregătirea bazei căminului.


Lay a cement bed to prepare the base of the collecting well.
Залейте цементный настил основания колодца.

3)Faceţi o decupare corespunzătoare ţevii ce urmează a fi conectată, astfel: introduceţi o bucată de lemn în interiorul căminului,
pentru a evita un accident şi pentru a preântâmpina spargerea accidentală.
Cut out corresponding to the diameter of the tube to be inserted. Place a piece of wood on the opposite side in order to avoid accidental
breakage or demarge.
Сделайте разрезание соразмерно трубе которую необходимо вводить следующим образом: введите деревянный отрезок внутри
колодца, для того чтобы избежать аварии и чтобы предотвратить случайный прорыв диафрагмы.

305
Sistem de colectare ape pluviale

4)Montaţi caminul, introducând ţevile în garniturile de cauciuc şi apoi etanşaţi cu silicon.


Apply the grill or the cover and fix the pipes to the correct inclination. Install the well by inserting the pipes in the rings and seal with silicon.
Поставьте крышку или решётку и фиксируйте трубы в соответствующее наклонение. Установите колодец и вставьте трубопроводы
в каучуковые прокладки и после этого герметизируйте силиконом.

5)Umpleţi spaţiul din jurul căminului, folosind beton din nisip fin, în aşa fel încât să nu rămână goluri sau spaţii libere. Numai în
acest fel, căminul poate prelua sarcinile exterioare.
Fill the channel with cement made of fine sand so that all spaces are adeqatley filled in because the collecting well is not self carrying but
becomes so with the adequate positioning of the cement.
Заполняйте пространство вокруг колодца мелко - гранулированным цементом таким образом, чтобы не оставались пустоты или
свободные пространства. Только таким образом колодец сможет принять на себя внешние нагрузки

6)Finalizaţi montarea, prin turnarea unei şape sau a unui pavaj, având câţiva centrimetri deasupra căminului. În cazul în care
este o zonă cu asfalt, turnaţi puţin asfalt răcit în apropierea marginilor căminului, pentru a preveni afectarea calităţii estetice a
căminului, din cauza asfaltului fierbinte.
Finish the fittings keeping the paving some millimeters higher than the odge of the collecting well. In the case of an asphalted area, put some
cold asphalt near the collecting well`s edge in order to prevent the boiling bitumen to alter the aesthetic quality of the product.
Доведите до конца установку посредством заливки стяжки или мощения на несколько сантиметров выше колодца. В случае, в
котором рассматриваемая зона асфальтированная, залейте немного остывшего асфальта вблизи краеев колодца, чтобы
предупредить ухудшения эстетического качества колодца из за горячего асфальта.

Canale de colectare ape pluviale


Drain channels / Коллекторные каналы дождевых вод

Canal modular, cu grilaj galvanizat Canal modular


Galvanized grill channel drain Channel drain
Модулярный канал с гальванизированной решеткой Модульные колекторные каналы
Model Clasa lxhxL Cod Model lxhxL Cod
model/образец class/тип (mm) code/код model/образец (mm) code/код
jos/low/вниз A15 130x70x1000 80100130070 jos 130x70x500 80101130070
înalt/high/высокий C250 130x130x1000 80100130130 low/вниз 200x100x500 80101200100
înalt 130x145x500 80101130145
high/высокий 200x175x500 80101200170

Canal modular cu grilaj PP


PP grill channel drain
Модулярный канал с пп решеткой
Model Clasa lxhxL Cod Capac pentru canal modular
Cover for channel drain
model/образец class/тип (mm) code/код Крышка серая для модульного канала
jos/low/вниз A15 130x70x1000 80100130071*
lxL Cod
(mm) code/код
130x500 80121130001* 1
Canal modular, cu grilaj fontă
cast iron grill channel drain
Модулярный канал с решетка решеткой
Model Clasa lxhxL Cod Racord de capăt pentru canal modular
End socket
model/образец class/тип (mm) code/код Концевая деталь для канала
înalt/high/высокий D400 120x225x750 80100225120*
Model D1
secţiune Cod
canal
Grilaj model/образец (mm) (mm) code/код
Grill jos 40 130x75 80131130075 20
Решетка low/вниз 50 130x70 80131130071**
Tip D Cod 80 200x100 80131200100 20
type/тип (mm) code/код înalt 80 130x150 80131130150 20
pietonal 130x500 80111130000 high/высокий 100 200x175 80131200170 30
pedestrian
пешеходный **Negru
pentru piscină 200x500 80111200001 **Black
for swimming pool **Зеленый
для бассейна
ranforsat 130x500 80111130002 Racord PP scurgere verticala D110 pentru canal modular 1m
reinforced 200x500 80111200002 PP D110 vertical drain connection for modular channel 1m
укреплённый Деталь для канала
fontă*** 125x500 80111130003 D Cod
cast iron grill (mm) code/код
решетка 110 80131300110 10
***Nu se folosesc la cămine din PVC şi PP - Suruburi incluse / screws included / Шурупы прилагаются
*pe bază de comandă / upon firm request / под заказ
- număr bucăţi ambalate / number of the packed items / каличество упакованных

306
Sistem de colectare ape pluviale

Racord de colţ Racord cu ieşire dublă


Angle for channel drain Outlet socket
Угольнная муфта dreapta/right/справа Соединение с двойным выходом
Model secţiune Cod Model secţiune Ø Cod
canal canal
model/образец (mm) code/код model/образец (mm) code/код
jos 130x75 80151130075 jos 130x75 50 80141130075 20
low/вниз low/вниз 200x100 80 80141200100* 20
înalt 130x150 80151130150 înalt 130x150 80 80141130150 15
high/высокий 200x175 80151200170* high/высокий 200x175 80 80141200170 12

stânga/left/слева
Model D Cod Blocaj pentru grilaj
model/образец (mm) code/код Grill lock for galvanized grill
jos 130x75 80161130075 Блокировка для решетки для рюшютки
low/вниз 200x100 80161200100* Cod
înalt 130x150 80161130150 code/код
high/высокий 200x175 80161200170* 80141001000**
**galvanizat / galvanized / гальванизированной

Colţ canal modular cu grilaj galvanizat Colţ canal modular cu grilaj PP


PP corner with galvanized steel grill PP corner with PP grill
Угольник модульного коллекторного канала с гальванизированной решеткой. Угольник модульного коллекторного канала с решеткой и ПП.
Model Clasa secţiune Cod Model Clasa secţiune Cod
canal canal
model/образец class/тип (mm) code/код model/образец class/тип (mm) code/код
jos/low/вниз A15 130x70 80151130070 1 jos/low/вниз A15 130x70 80151130071 10
înalt/high/высокий C250 130x130 80151130130* 1

Instructiuni de montaj canale pluviale


Drain channels installation instructions / Инструкции по установке коллекторные каналы дождевых вод

Sistemul de canale colectare PluviKIT este ideal pentru colectarea debitelor mici de apă din jurul casei, precum şi din gradină, piscine, garaje
personale, subsoluri. Datorită dimensiunilor şi greutăţii reduse este uşor de transportat, de manipulat şi de montat. Sistemul este format din
piese care se pot monta între ele, având lungimi între 50 şi 100 cm. Piesele pot fi divizate în bucăţi, având lungimi multiplu de 10 cm. Canalele
se acoperă cu grilaje pietonale sau special create pentru piscină, asigurând o bună scurgere a apei pluviale.

PluviKIT drain channels system is ideal for collecting small volumes of pluvial water around houses, gardens, pools, personal garages,
basements. Because of it's small dimensions and weigth is easy to transport and install.
The system consists of 50 and 100 cm pieces wich fit into into the other. You can divide them and obtain multiple lengths of 10 cm. each. The
channels are covered with walkway or pool grills assuring a perfect drainage of pluvial water.

Система сборных каналов PluviKIT является идеальной для сбора маленьких дебитов воды вокруг дома и огорода, плавательных
бассейнов, личных гаражей, подвалов. Благодаря малым размерам и весу легок для транспортирования, обслуживания и
установления. Система состоит из соединяемых между собой деталей, которые имеют длины между 50 и 100 см. Детали могут быть
разделены на части с длинами кратными 10 см.Каналы покрываются пешеходными решетками или специально созданными для
плавательных бассейнов и обеспечивают хороший сток дождевой воды.

*pe bază de comandă / upon firm request / под заказ


- număr bucăţi ambalate / number of the packed items / каличество упакованных

307
Sistem de colectare ape pluviale

1. Săpaţi un şanţ mai lat cu 5 cm, de jur împrejurul canalului.


Dig a trench of at least 5 cm on both sides of the channel.
Вокруг канала выкапывается канава на 5 см больше слева, справа и снизу.

2. Turnaţi un strat de bază (amestec semi-uscat), cu o grosime de 10 cm.


Put a concrete base (semi-dry mix), 10 cm deep in trench
Залейте слой фундамента (полусухая смесь) в 10 см

3. Fixaţi canalul, folosind ciment impermeabil. Aşezaţi canalul în amestecul semi-uscat de la bază şi umpleţi restul şanţului cu
ciment. Este foarte important să umpleţi şanţul până sub umărul canalului, fără a lăsa goluri sau interstiţii care ar putea
determina slăbirea rezistenţei canalului. Montaţi imediat grila sau capacul canalului, astfel încât cimentul turnat să nu afecteze
secţiunea de închidere a canalului.
Join the channel together with solvent-cement, to make it water-proof. Place he channel in the semi-dry mix, and fill the rest of the trench
with a wet mix of cement. It is very important that the cement is right up under shoulder of the channel . as a void or a gap will undermine the
strength of the channel and will cause problems later on. Place the grid or covers on immediately, s the setting cement will close in the
channel.
Закрепите канал непромокаемым цементом. Установите канал в полусухую смесь основания, после чего заполняйте цементом
оставшуюся часть канавы. Очень важно заполнить цементом канаву до плеча (уступа) канала, без того чтобы оставить полости или
интерстиций (зазор), который мог бы
вызвать уменьшения прочности канала. Установите решетку или крышку канала тотчас же таким образом, чтобы залитый цемент
не повредил перекрывающему сечению канала.

4. Este recomandat să aveţi o împrejmuire solidă, având câţiva milimetri peste marginea canalului. Această diferenţă ajută la
scurgere şi, în anumite situaţii, protejează grila sau capacul canalului, în special dacă roţile vehiculelor grele calcă pe acestea.
Este, de asemenea, recomandat ca, în timpul lucrărilor de asfaltare, să protejaţi canalul, pentru a nu ajunge în contact cu asfaltul
fierbinte.
It is advisable to have the surrounding concrete, some millimetres higher than the edge of the channel. This aids drainage, and in certain
circumstances can protect the grid or cover, especially if heavy goods vehicles tyres are locking directly on top of the grids or covers. It is also
advisable to keep boiling tar from coming into contact with the product, as this will melt channel.
Рекомендуется иметь солидное огораживание, на несколько сантиметров выше, чем край канала. Эта разница способствует
лучшему стоку и в определённые ситуации защищает решётку или крышку канала, в особенности, если колёса тяжёлых машин
ступают прямо на рещётку. Также рекомендуется, чтобы во время проведения работ по асфальтированию защитить канал, чтобы
не допустить контакта с горячим асфальтом.

308
309
310
311
Bucureşti
Adresa: Bd. Preciziei nr.28, sector 6
Tel.: 021-317.38.00; 037 212 20 01
Fax: 021-317.38.03
E-mail: office@valrom.ro; www.valrom.ro

Bacău
Adresa: Sos. Narciselor nr.5
Tel.: 0234/556.699; Fax: 0234/556.699
E-mail: valrom.bacau@valrom.ro
Baia Mare
Adresa: Nisiparilor, nr. 33 A
Fax: 0262/215.256
Braşov Sibiu
Adresa: B-dul .13 Decembrie, nr. 143 Adresa: Str. Stefan cel Mare, nr. 193,
Tel.: 0368/711.310; Fax: 0268/545.746 Tel.: 0372/122.013; Fax: 0269/560.707

Brăila Suceava
Adresa: Str. Ramnicu Sarat, nr.123 Adresa: Str.Traian Vuia, nr.3
Tel.: 0239/623.299; Fax: 0239/627.902 Tel.:0230/222.066; Fax: 0230/522.375
E-mail: valrom.braila@valrom.ro
Constanţa Timişoara
Adresa: Bd. Aurel Vlaicu, nr.144 B Adresa: Calea Şagului DN59 Km 8+550m (Platforma Incontro)
Tel.: 0241/606.652; Tel.: 0256/282.794; Fax: 0256/306.866
E-mail: valrom.constanta@valrom.ro E-mail: valrom.timisoara@valrom.ro
Craiova
Adresa: Calea Severinului, nr.23 bis
Tel.: 0251/587.749; Fax: 0251/587.719
E-mail: valrom.craiova@valrom.ro Piteşti
Dinik-Mar
Cluj-Napoca
Adresa: Str. Maior Şonţu, Bl. A
Adresa: Str. Frunzişului, nr. 19-21 Tel.: 0248/212.099
(în incintă la Romstal Cluj 2)
Tel.: 0364/711.306; Fax: 0264/481.355 Olteniţa
Triasconi
Deva
Adresa: Str. Alexandru Iliescu nr.46-48, bl.G1-G3 parter
Adresa: Str.Santuhalm, nr. 128A
Tel.: 0242/515.743
Tel.:0254-210.000; Fax: 0254-210.000
E-mail: triasconi@valrom.ro
Iaşi
Adresa: Bd. Poitiers, nr.14
Tel.: 0232/264.805; Fax: 0232/258.011 VALROM UKRAINE LLC
Vinnitskaya oblast, Tyvrovskiy region
Luduş Sutiski village
Adresa: Mureş, Str.1 Mai, nr.21 49 Vinnitskaya Str.
Tel.: 0365/712.010 23320 UKRAINE
tel: +380435528369; fax: +380435533768
Com.Pantelimon
www.valrom.com.ua; office@valrom.com.ua
Adresa: Str.Biruintei nr.151
Tel.: 0317/111.311; 0372/122.024 ООО "ВАЛРОМ УКРАИНА"
Ploieşti Винницкая область, Тывровский район,
пгт. Сутиски
Adresa: Str. Bobâlnei, nr.88 A
ул.Винницкая,49
Tel.: 0344/711.310; Fax: 0244/546.603
23320 УКРАИНА
E-mail: valrom.ploiesti@valrom.ro
tel: +380435528369; fax: +380435533768
www.valrom.com.ua; office@valrom.com.ua
Ediţia Noiembrie 2011
Informaţiile şi afirmaţiile cuprinse în acest document sunt presupus a fi corecte şi complete la data redactării. Valrom Industrie s.r.l. nu îşi asumă nicio responsabilitate
pentru nicio pierdere, deteriorare sau pagubă, directă sau indirectă, apărută ca rezultate sau datorată utilizării informaţiilor cuprinse în acest document.
Imaginile sunt cu titlul informativ. Valrom isi rezervă dreptul de a modifica date din catalog fară nicio notificare prealabilă

312