Вы находитесь на странице: 1из 2

VÝPIS Z ÚČTU

ВЫПИСКА СО СЧЕТА
Účet / Счет: 3210216647/6800 STRUKOV SERGEI
Číslo výpisu / Номер выписки: 2/2020 IBAN CZ77 6800 0000 0032 1021 6647
Výpis ze dne / Дата выписки: 28.02.2020
Předchozí výpis ze dne / Дата предыдущей выписки: 31.01.2020
Periodicita výpisu / Периодичность
формирования выписки: měsíční
Vyzvednutí / Способ получения: Elektronicky
Strana / Страница: 1/2 Strukov Sergei
Reference / Ссылка: 2020022862701336
Počáteční zůstatek / Остаток на начало периода: 554.337,06
Celkem kredit / Оборот по Кредиту: 94.481,27 Neklanova 2701
Celkem debet / Оборот по Дебету: -139.272,15 413 01 Roudnice nad Labem
Konečný zůstatek / Остаток на конeц периода: 509.546,18 CZ
Měna účtu / Валюта счета: CZK

Datum zúčtování Valuta Popis Na vrub Ve prospěch


Дата списания Валюта Описание Со счета На счет

03.02.2020 03.02.2020 AC: 000000 7770227 /0100 -150,00


VS:7301097200
03.02.2020 03.02.2020 AC: 000019 2784000277/0100 -500,00
VS:21208055
03.02.2020 03.02.2020 AC: 000000 7770227 /0100 -600,00
VS:7301066400
03.02.2020 03.02.2020 PK8934 0131 Kauflan 710.97CZK -710,97
03.02.2020 03.02.2020 PK8934 0131 Revolut 1700.00CZK -1.700,00
03.02.2020 03.02.2020 AC: 000000 2000931330/2010 -2.800,00
VS:527150202
03.02.2020 03.02.2020 AC: 000000 208039502 /0600 -4.500,00
VS:2701008405
03.02.2020 03.02.2020 VRÁCENÍ POP. VEDENÍ ÚČTU 01/20 199,00
04.02.2020 03.02.2020 PK8934 0201 SUSHI S 1500.00CZK -1.500,00
05.02.2020 05.02.2020 AC: 000000 1535437019/3030 -12.500,00
AV:vraceni kauce za pronajem bytu
06.02.2020 05.02.2020 PK8934 0204 OBI Pra 606.00CZK -606,00
06.02.2020 05.02.2020 PK8934 0204 ATM S6C 3000.00CZK -3.000,00
11.02.2020 10.02.2020 PK8934 0209 VODAFON 200.00CZK -200,00
12.02.2020 11.02.2020 PK8934 0210 Kauflan 430.54CZK -430,54
13.02.2020 13.02.2020 AC: 000019-2784000277/0100 -124,00
Reference: PRAŽSKÁ ENERGETIKA A
SS:1011707255 VS:21208055
13.02.2020 13.02.2020 AC: 000000 9997776652/2700 -399,00
KS:308 VS:5011281644
13.02.2020 13.02.2020 AC: 000000-159714777 /0600 71.278,00
Reference: PODŘIPSKÁ NEMOCNIC
KS:138 VS:9
14.02.2020 14.02.2020 PK8934 0212 Revolut20000.00CZK -20.000,00
17.02.2020 17.02.2020 PK8934 0214 LEKARNA 171.00CZK -171,00

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, Česká republika, IČO: 25083325, DIČ: CZ25083325, BIC: VBOECZ2XXXX, www.sberbankcz.cz, Infolinka 800 133 444.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 .
12/19
VÝPIS Z ÚČTU
ВЫПИСКА СО СЧЕТА
Účet / Счет: 3210216647/6800 STRUKOV SERGEI
Číslo výpisu / Номер выписки: 2/2020 IBAN CZ77 6800 0000 0032 1021 6647
Výpis ze dne / Дата выписки: 28.02.2020
Předchozí výpis ze dne / Дата предыдущей выписки: 31.01.2020
Periodicita výpisu / Периодичность
формирования выписки: měsíční
Vyzvednutí / Способ получения: Elektronicky
Strana / Страница: 2/2 Strukov Sergei
Reference / Ссылка: 2020022862701336
Počáteční zůstatek / Остаток на начало периода: 554.337,06
Celkem kredit / Оборот по Кредиту: 94.481,27 Neklanova 2701
Celkem debet / Оборот по Дебету: -139.272,15 413 01 Roudnice nad Labem
Konečný zůstatek / Остаток на конeц периода: 509.546,18 CZ
Měna účtu / Валюта счета: CZK

Datum zúčtování Valuta Popis Na vrub Ve prospěch


Дата списания Валюта Описание Со счета На счет

17.02.2020 17.02.2020 AC: 000000 6936862 /0800 -50.000,00


AV:Payment details 1260879 - Investor Beneficiary name Mintos
Marketplace
Beneficiary reg number 40103903643
17.02.2020 17.02.2020 AC: 000000-3210426775/6800 3.000,00
Reference: SHARKO ARTEM
VS:527502
17.02.2020 17.02.2020 AC: 000000-3210426775/6800 20.000,00
Reference: SHARKO ARTEM
VS:527502
20.02.2020 20.02.2020 207001 Pojis.uveru 20FEB20 -127,00
20.02.2020 20.02.2020 AC: 000000 3983815 /0300 -529,00
VS:50313871
20.02.2020 20.02.2020 241854 Pojis.uveru 20FEB20 -701,00
20.02.2020 20.02.2020 207001 Urok - 20FEB20 -737,29
20.02.2020 20.02.2020 207001 Spl.jistiny uv.20FEB20 -1.795,71
20.02.2020 20.02.2020 241854 Urok - 20FEB20 -4.525,27
20.02.2020 20.02.2020 241854 Spl.jistiny uv.20FEB20 -4.815,73
21.02.2020 21.02.2020 AC: 000000 190837708 /0300 -950,00
KS:4714 VS:753098
26.02.2020 26.02.2020 AC: 000000-2020630017/3030 -25.000,00
Reference: Bu
28.02.2020 01.03.2020 Dan z uroku -0,64
28.02.2020 01.03.2020 Uroky 4,27
28.02.2020 02.03.2020 Popl.FÉR konto -199,00

28.02.2020 Konečný zůstatek/Конечный остаток: 509.546,18

Vážená paní, vážený pane, v případě nesouladu údajů uvedených ve výpise kontaktujte, prosím, neprodleně pobočku. Děkujeme.
Уважаемый клиент! В случае несоответствия данных, приведенных в выписке, пожалуйста, незамедлительно
информируйте соответствующее отделение банка. Благодарим за содействие!

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, Česká republika, IČO: 25083325, DIČ: CZ25083325, BIC: VBOECZ2XXXX, www.sberbankcz.cz, Infolinka 800 133 444.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 .
12/19

Вам также может понравиться