Вы находитесь на странице: 1из 3

VÝPIS Z ÚČTU

ВЫПИСКА СО СЧЕТА
Účet / Счет: 3210216647/6800 STRUKOV SERGEI
Číslo výpisu / Номер выписки: 3/2020 IBAN CZ77 6800 0000 0032 1021 6647
Výpis ze dne / Дата выписки: 31.03.2020
Předchozí výpis ze dne / Дата предыдущей выписки: 28.02.2020
Periodicita výpisu / Периодичность
формирования выписки: měsíční
Vyzvednutí / Способ получения: Elektronicky
Strana / Страница: 1/3 Strukov Sergei
Reference / Ссылка: 2020033163130463
Počáteční zůstatek / Остаток на начало периода: 509.546,18
Celkem kredit / Оборот по Кредиту: 516.477,39 Neklanova 2701
Celkem debet / Оборот по Дебету: -619.127,47 413 01 Roudnice nad Labem
Konečný zůstatek / Остаток на конeц периода: 406.896,10 CZ
Měna účtu / Валюта счета: CZK

Datum zúčtování Valuta Popis Na vrub Ve prospěch


Дата списания Валюта Описание Со счета На счет

02.03.2020 02.03.2020 VRÁCENÍ POP. VEDENÍ ÚČTU 02/20 199,00


03.03.2020 03.03.2020 AC: 000000 7770227 /0100 -150,00
VS:7301097200
03.03.2020 03.03.2020 AC: 000019 2784000277/0100 -500,00
VS:21208055
03.03.2020 03.03.2020 AC: 000000 7770227 /0100 -600,00
VS:7301066400
03.03.2020 03.03.2020 AC: 000000 2000931330/2010 -2.800,00
VS:527150202
03.03.2020 03.03.2020 AC: 000000 208039502 /0600 -4.500,00
VS:2701008405
09.03.2020 09.03.2020 PK8934 0306 Revolut 5000.00CZK -5.000,00
10.03.2020 09.03.2020 PK8934 0307 CCC 1538.00CZK -1.538,00
12.03.2020 12.03.2020 PK8934 0310 Revolut10000.00CZK -10.000,00
12.03.2020 12.03.2020 AC: 000000-159714777 /0600 73.674,00
Reference: PODŘIPSKÁ NEMOCNIC
KS:138 VS:9
13.03.2020 13.03.2020 AC: 000019-2784000277/0100 -110,00
Reference: PRAŽSKÁ ENERGETIKA A
SS:1211905054 VS:21208055
13.03.2020 13.03.2020 AC: 000000 9997776652/2700 -399,00
KS:308 VS:5011281644
17.03.2020 17.03.2020 PK8934 0315 Revolut 300.00CZK -300,00
17.03.2020 17.03.2020 PK8934 0315 Revolut 3000.00CZK -3.000,00
17.03.2020 17.03.2020 AC: 000000-2020630017/3030 26.100,00
Reference: Sergei Strukov
18.03.2020 18.03.2020 PK8934 0316 Revolut15000.00CZK -15.000,00

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, Česká republika, IČO: 25083325, DIČ: CZ25083325, BIC: VBOECZ2XXXX, www.sberbankcz.cz, Infolinka 800 133 444.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 .
12/19
VÝPIS Z ÚČTU
ВЫПИСКА СО СЧЕТА
Účet / Счет: 3210216647/6800 STRUKOV SERGEI
Číslo výpisu / Номер выписки: 3/2020 IBAN CZ77 6800 0000 0032 1021 6647
Výpis ze dne / Дата выписки: 31.03.2020
Předchozí výpis ze dne / Дата предыдущей выписки: 28.02.2020
Periodicita výpisu / Периодичность
формирования выписки: měsíční
Vyzvednutí / Способ получения: Elektronicky
Strana / Страница: 2/3
Strukov Sergei
Reference / Ссылка: 2020033163130463
Počáteční zůstatek / Остаток на начало периода: 509.546,18
Celkem kredit / Оборот по Кредиту: 516.477,39 Neklanova 2701
Celkem debet / Оборот по Дебету: -619.127,47 413 01 Roudnice nad Labem
Konečný zůstatek / Остаток на конeц периода: 406.896,10 CZ
Měna účtu / Валюта счета: CZK

Datum zúčtování Valuta Popis Na vrub Ve prospěch


Дата списания Валюта Описание Со счета На счет

18.03.2020 18.03.2020 P2003185048OP14 218.646,25


Platba: RUB 700001.30 kurz / 3,20152443 SHA
AV: /1200251140
19.03.2020 19.03.2020 PK8934 0317 Revolut 300.00CZK -300,00
19.03.2020 19.03.2020 PK8934 0317 Revolut 300.00CZK -300,00
19.03.2020 19.03.2020 AC: 000000 3983815 /0300 -528,72
VS:50313871
19.03.2020 19.03.2020 PK8934 0317 Revolut 5000.00CZK -5.000,00
20.03.2020 20.03.2020 207001 Pojis.uveru 20MAR20 -127,00
20.03.2020 20.03.2020 207001 Urok - 20MAR20 -686,84
20.03.2020 20.03.2020 241854 Pojis.uveru 20MAR20 -701,00
20.03.2020 20.03.2020 207001 Spl.jistiny uv.20MAR20 -1.846,16
20.03.2020 20.03.2020 241854 Urok - 20MAR20 -4.215,12
20.03.2020 20.03.2020 241854 Spl.jistiny uv.20MAR20 -5.125,88
23.03.2020 23.03.2020 PK8934 0319 Revolut10000.00CZK -10.000,00
23.03.2020 23.03.2020 PK8934 0319 Revolut40000.00CZK -40.000,00
24.03.2020 24.03.2020 AC: 000000-2020630017/3030 30.000,00
Reference: Sergei Strukov
25.03.2020 25.03.2020 PK8934 0323 Revolut 5000.00CZK -5.000,00
25.03.2020 25.03.2020 PK8934 0323 Revolut45000.00CZK -45.000,00
25.03.2020 25.03.2020 AC: 000000-3211395667/6800 3.000,00
Reference: KHARCHENKOVA ANASTAS
VS:527502
25.03.2020 25.03.2020 AC: 000000-3211395667/6800 5.000,00
Reference: KHARCHENKOVA ANASTAS
VS:527502
25.03.2020 25.03.2020 AC: 000000-3211395667/6800 5.000,00
Reference: KHARCHENKOVA ANASTAS
VS:527502

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, Česká republika, IČO: 25083325, DIČ: CZ25083325, BIC: VBOECZ2XXXX, www.sberbankcz.cz, Infolinka 800 133 444.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 .
12/19
VÝPIS Z ÚČTU
ВЫПИСКА СО СЧЕТА
Účet / Счет: 3210216647/6800 STRUKOV SERGEI
Číslo výpisu / Номер выписки: 3/2020 IBAN CZ77 6800 0000 0032 1021 6647
Výpis ze dne / Дата выписки: 31.03.2020
Předchozí výpis ze dne / Дата предыдущей выписки: 28.02.2020
Periodicita výpisu / Периодичность
формирования выписки: měsíční
Vyzvednutí / Способ получения: Elektronicky
Strana / Страница: 3/3 Strukov Sergei
Reference / Ссылка: 2020033163130463
Počáteční zůstatek / Остаток на начало периода: 509.546,18
Celkem kredit / Оборот по Кредиту: 516.477,39 Neklanova 2701
Celkem debet / Оборот по Дебету: -619.127,47 413 01 Roudnice nad Labem
Konečný zůstatek / Остаток на конeц периода: 406.896,10 CZ
Měna účtu / Валюта счета: CZK

Datum zúčtování Valuta Popis Na vrub Ve prospěch


Дата списания Валюта Описание Со счета На счет

30.03.2020 30.03.2020 PK8934 0326 Revolut 1000.00CZK -1.000,00


30.03.2020 30.03.2020 AC: 000000 292791771 /0300 -455.200,00
VS:307
31.03.2020 31.03.2020 AC: 000000-5060011118/5500 154.853,11
Reference: TRANSFERWISE LTD
SS:109378039
AV:STRUKOV SERGEI ANDREEVICH Sergei Andreevich
Strukov
TransferWise ID P7398589 CZ1868000000001200251124
31.03.2020 01.04.2020 Dan z uroku -0,75
31.03.2020 01.04.2020 Popl.FÉR konto -199,00
31.03.2020 01.04.2020 Uroky 5,03

31.03.2020 Konečný zůstatek/Конечный остаток: 406.896,10

Vážená paní, vážený pane, v případě nesouladu údajů uvedených ve výpise kontaktujte, prosím, neprodleně pobočku. Děkujeme.
Уважаемый клиент! В случае несоответствия данных, приведенных в выписке, пожалуйста, незамедлительно
информируйте соответствующее отделение банка. Благодарим за содействие!

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, Česká republika, IČO: 25083325, DIČ: CZ25083325, BIC: VBOECZ2XXXX, www.sberbankcz.cz, Infolinka 800 133 444.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 .
12/19

Вам также может понравиться