Вы находитесь на странице: 1из 6

VÝPIS Z ÚČTU

ВЫПИСКА СО СЧЕТА
Účet / Счет: 3210216647/6800 STRUKOV SERGEI
Číslo výpisu / Номер выписки: 4/2020 IBAN CZ77 6800 0000 0032 1021 6647
Výpis ze dne / Дата выписки: 30.04.2020
Předchozí výpis ze dne / Дата предыдущей выписки: 31.03.2020
Periodicita výpisu / Периодичность
формирования выписки: měsíční
Vyzvednutí / Способ получения: Elektronicky
Strana / Страница: 1/6 Strukov Sergei
Reference / Ссылка: 2020043063531741
Počáteční zůstatek / Остаток на начало периода: 406.896,10
Celkem kredit / Оборот по Кредиту: 1.198.074,32 Neklanova 2701
Celkem debet / Оборот по Дебету: -1.547.124,11 413 01 Roudnice nad Labem
Konečný zůstatek / Остаток на конeц периода: 57.846,31 CZ
Měna účtu / Валюта счета: CZK

Datum zúčtování Valuta Popis Na vrub Ve prospěch


Дата списания Валюта Описание Со счета На счет

01.04.2020 01.04.2020 AC: 000000 208039502 /0600 -7.924,00


VS:2701008405
01.04.2020 01.04.2020 VRÁCENÍ POP. VEDENÍ ÚČTU 03/20 199,00
02.04.2020 02.04.2020 AC: 000000-5060011118/5500 82.464,68
Reference: TRANSFERWISE LTD
SS:109850957
AV:STRUKOV SERGEI ANDREEVICH Sergei Andreevich
Strukov
TransferWise ID P7398589 CZ1868000000001200251124
03.04.2020 03.04.2020 AC: 000000 7770227 /0100 -150,00
VS:7301097200
03.04.2020 03.04.2020 AC: 000019 2784000277/0100 -500,00
VS:21208055
03.04.2020 03.04.2020 AC: 000000 7770227 /0100 -600,00
VS:7301066400
03.04.2020 03.04.2020 AC: 000000 2000931330/2010 -2.800,00
VS:527150202
03.04.2020 03.04.2020 AC: 000000 208039502 /0600 -4.500,00
VS:2701008405
03.04.2020 03.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 11.249,03
Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
06.04.2020 06.04.2020 AC: 000000 2000931330/2010 -1.743,00
VS:527150202
06.04.2020 06.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 25.392,95
Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
07.04.2020 07.04.2020 AC: 000000 292791771 /0300 -555.200,00
VS:307

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, Česká republika, IČO: 25083325, DIČ: CZ25083325, BIC: VBOECZ2XXXX, www.sberbankcz.cz, Infolinka 800 133 444.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 .
12/19
VÝPIS Z ÚČTU
ВЫПИСКА СО СЧЕТА
Účet / Счет: 3210216647/6800 STRUKOV SERGEI
Číslo výpisu / Номер выписки: 4/2020 IBAN CZ77 6800 0000 0032 1021 6647
Výpis ze dne / Дата выписки: 30.04.2020
Předchozí výpis ze dne / Дата предыдущей выписки: 31.03.2020
Periodicita výpisu / Периодичность
формирования выписки: měsíční
Vyzvednutí / Способ получения: Elektronicky
Strana / Страница: 2/6
Strukov Sergei
Reference / Ссылка: 2020043063531741
Počáteční zůstatek / Остаток на начало периода: 406.896,10
Celkem kredit / Оборот по Кредиту: 1.198.074,32 Neklanova 2701
Celkem debet / Оборот по Дебету: -1.547.124,11 413 01 Roudnice nad Labem
Konečný zůstatek / Остаток на конeц периода: 57.846,31 CZ
Měna účtu / Валюта счета: CZK

Datum zúčtování Valuta Popis Na vrub Ve prospěch


Дата списания Валюта Описание Со счета На счет

07.04.2020 07.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 28.936,05


Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
07.04.2020 07.04.2020 AC: 000000-5060011118/5500 40.098,06
Reference: TRANSFERWISE LTD
SS:110617524
AV:STRUKOV SERGEI ANDREEVICH Sergei Andreevich
Strukov
TransferWise ID P7398589 CZ1868000000001200251124
08.04.2020 08.04.2020 AC: 000000-5060011118/5500 36.619,50
Reference: TRANSFERWISE LTD
SS:110835983
AV:STRUKOV SERGEI ANDREEVICH Sergei Andreevich
Strukov
TransferWise ID P7398589 CZ1868000000001200251124
09.04.2020 09.04.2020 AC: 000000-159714777 /0600 71.266,00
Reference: PODŘIPSKÁ NEMOCNIC
KS:138 VS:9
14.04.2020 07.04.2020 PK8934 0406 VODAFON 200.00CZK -200,00
14.04.2020 14.04.2020 AC: 000019-2784000277/0100 -110,00
Reference: PRAŽSKÁ ENERGETIKA A
SS:1311805108 VS:21208055
14.04.2020 14.04.2020 AC: 000000 9997776652/2700 -399,00
KS:308 VS:5011281644
14.04.2020 14.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 19.791,91
Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
14.04.2020 14.04.2020 AC: 000721-77621411 /0710 24.804,00
Reference: FÚ pro Ústecký kraj
KS:4146 VS:8806131378

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, Česká republika, IČO: 25083325, DIČ: CZ25083325, BIC: VBOECZ2XXXX, www.sberbankcz.cz, Infolinka 800 133 444.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 .
12/19
VÝPIS Z ÚČTU
ВЫПИСКА СО СЧЕТА
Účet / Счет: 3210216647/6800 STRUKOV SERGEI
Číslo výpisu / Номер выписки: 4/2020 IBAN CZ77 6800 0000 0032 1021 6647
Výpis ze dne / Дата выписки: 30.04.2020
Předchozí výpis ze dne / Дата предыдущей выписки: 31.03.2020
Periodicita výpisu / Периодичность
формирования выписки: měsíční
Vyzvednutí / Способ получения: Elektronicky
Strana / Страница: 3/6
Strukov Sergei
Reference / Ссылка: 2020043063531741
Počáteční zůstatek / Остаток на начало периода: 406.896,10
Celkem kredit / Оборот по Кредиту: 1.198.074,32 Neklanova 2701
Celkem debet / Оборот по Дебету: -1.547.124,11 413 01 Roudnice nad Labem
Konečný zůstatek / Остаток на конeц периода: 57.846,31 CZ
Měna účtu / Валюта счета: CZK

Datum zúčtování Valuta Popis Na vrub Ve prospěch


Дата списания Валюта Описание Со счета На счет

15.04.2020 15.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 10.374,72


Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
15.04.2020 15.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 12.249,00
Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
15.04.2020 15.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 14.100,55
Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
15.04.2020 15.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 16.664,79
Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
15.04.2020 15.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 33.431,16
Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
15.04.2020 15.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 56.105,39
Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
16.04.2020 16.04.2020 AC: 000000 22734101 /0100 -500,00
VS:9130007003
16.04.2020 16.04.2020 AC: 000000-2020630017/3030 -100.000,00
Reference: Bu
16.04.2020 16.04.2020 AC: 000000 292791771 /0300 -555.200,00
VS:307

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, Česká republika, IČO: 25083325, DIČ: CZ25083325, BIC: VBOECZ2XXXX, www.sberbankcz.cz, Infolinka 800 133 444.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 .
12/19
VÝPIS Z ÚČTU
ВЫПИСКА СО СЧЕТА
Účet / Счет: 3210216647/6800 STRUKOV SERGEI
Číslo výpisu / Номер выписки: 4/2020 IBAN CZ77 6800 0000 0032 1021 6647
Výpis ze dne / Дата выписки: 30.04.2020
Předchozí výpis ze dne / Дата предыдущей выписки: 31.03.2020
Periodicita výpisu / Периодичность
формирования выписки: měsíční
Vyzvednutí / Способ получения: Elektronicky
Strana / Страница: 4/6
Strukov Sergei
Reference / Ссылка: 2020043063531741
Počáteční zůstatek / Остаток на начало периода: 406.896,10
Celkem kredit / Оборот по Кредиту: 1.198.074,32 Neklanova 2701
Celkem debet / Оборот по Дебету: -1.547.124,11 413 01 Roudnice nad Labem
Konečný zůstatek / Остаток на конeц периода: 57.846,31 CZ
Měna účtu / Валюта счета: CZK

Datum zúčtování Valuta Popis Na vrub Ve prospěch


Дата списания Валюта Описание Со счета На счет

16.04.2020 16.04.2020 P2004160044OP14 349.511,96


Platba: RUB 1100000.32 kurz / 3,14724660 SHA
AV: /1200251140
17.04.2020 17.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 33.047,72
Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
17.04.2020 17.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 41.731,99
Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
20.04.2020 20.04.2020 207001 Pojis.uveru 20APR20 -127,00
20.04.2020 20.04.2020 AC: 000000 3983815 /0300 -529,00
VS:50313871
20.04.2020 20.04.2020 241854 Pojis.uveru 20APR20 -701,00
20.04.2020 20.04.2020 207001 Urok - 20APR20 -731,05
20.04.2020 20.04.2020 207001 Spl.jistiny uv.20APR20 -1.801,95
20.04.2020 20.04.2020 241854 Urok - 20APR20 -4.485,12
20.04.2020 20.04.2020 241854 Spl.jistiny uv.20APR20 -4.855,88
21.04.2020 21.04.2020 AC: 000000-2020630017/3030 -100.000,00
Reference: Bu
21.04.2020 21.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 20.834,04
Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
21.04.2020 21.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 21.241,26
Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, Česká republika, IČO: 25083325, DIČ: CZ25083325, BIC: VBOECZ2XXXX, www.sberbankcz.cz, Infolinka 800 133 444.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 .
12/19
VÝPIS Z ÚČTU
ВЫПИСКА СО СЧЕТА
Účet / Счет: 3210216647/6800 STRUKOV SERGEI
Číslo výpisu / Номер выписки: 4/2020 IBAN CZ77 6800 0000 0032 1021 6647
Výpis ze dne / Дата выписки: 30.04.2020
Předchozí výpis ze dne / Дата предыдущей выписки: 31.03.2020
Periodicita výpisu / Периодичность
формирования выписки: měsíční
Vyzvednutí / Способ получения: Elektronicky
Strana / Страница: 5/6
Strukov Sergei
Reference / Ссылка: 2020043063531741
Počáteční zůstatek / Остаток на начало периода: 406.896,10
Celkem kredit / Оборот по Кредиту: 1.198.074,32 Neklanova 2701
Celkem debet / Оборот по Дебету: -1.547.124,11 413 01 Roudnice nad Labem
Konečný zůstatek / Остаток на конeц периода: 57.846,31 CZ
Měna účtu / Валюта счета: CZK

Datum zúčtování Valuta Popis Na vrub Ve prospěch


Дата списания Валюта Описание Со счета На счет

21.04.2020 21.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 30.655,91


Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
22.04.2020 22.04.2020 AC: 000000-2020630017/3030 -100.000,00
Reference: Bu
22.04.2020 22.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 30.167,66
Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
22.04.2020 22.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 41.767,73
Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
22.04.2020 22.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 52.066,98
Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
24.04.2020 24.04.2020 AC: 000000-3211395667/6800 5.000,00
Reference: KHARCHENKOVA ANASTAS
VS:527502
24.04.2020 24.04.2020 AC: 000000-3211395667/6800 5.000,00
Reference: KHARCHENKOVA ANASTAS
VS:527502
27.04.2020 27.04.2020 AC: 000000-2020630017/3030 -100.000,00
Reference: Bu

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, Česká republika, IČO: 25083325, DIČ: CZ25083325, BIC: VBOECZ2XXXX, www.sberbankcz.cz, Infolinka 800 133 444.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 .
12/19
VÝPIS Z ÚČTU
ВЫПИСКА СО СЧЕТА
Účet / Счет: 3210216647/6800 STRUKOV SERGEI
Číslo výpisu / Номер выписки: 4/2020 IBAN CZ77 6800 0000 0032 1021 6647
Výpis ze dne / Дата выписки: 30.04.2020
Předchozí výpis ze dne / Дата предыдущей выписки: 31.03.2020
Periodicita výpisu / Периодичность
формирования выписки: měsíční
Vyzvednutí / Способ получения: Elektronicky
Strana / Страница: 6/6 Strukov Sergei
Reference / Ссылка: 2020043063531741
Počáteční zůstatek / Остаток на начало периода: 406.896,10
Celkem kredit / Оборот по Кредиту: 1.198.074,32 Neklanova 2701
Celkem debet / Оборот по Дебету: -1.547.124,11 413 01 Roudnice nad Labem
Konečný zůstatek / Остаток на конeц периода: 57.846,31 CZ
Měna účtu / Валюта счета: CZK

Datum zúčtování Valuta Popis Na vrub Ve prospěch


Дата списания Валюта Описание Со счета На счет

27.04.2020 27.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 26.204,54


Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
27.04.2020 27.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 27.796,36
Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
28.04.2020 28.04.2020 AC: 000000-6936862 /0800 29.299,99
Reference: AS Mintos Marketplac
AV:Investor withdrawal request from acc 1260879
30.04.2020 30.04.2020 PK8934 0428 Kauflan 867.90CZK -867,90
30.04.2020 30.04.2020 PK8934 0428 Revolut 1000.00CZK -1.000,00
30.04.2020 30.04.2020 PK8934 0428 Revolut 2000.00CZK -2.000,00
30.04.2020 01.05.2020 Dan z uroku -0,21
30.04.2020 01.05.2020 Uroky 1,39
30.04.2020 04.05.2020 Popl.FÉR konto -199,00

30.04.2020 Konečný zůstatek/Конечный остаток: 57.846,31

Vážená paní, vážený pane, v případě nesouladu údajů uvedených ve výpise kontaktujte, prosím, neprodleně pobočku. Děkujeme.
Уважаемый клиент! В случае несоответствия данных, приведенных в выписке, пожалуйста, незамедлительно
информируйте соответствующее отделение банка. Благодарим за содействие!

Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, Česká republika, IČO: 25083325, DIČ: CZ25083325, BIC: VBOECZ2XXXX, www.sberbankcz.cz, Infolinka 800 133 444.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 .
12/19

Вам также может понравиться