Вы находитесь на странице: 1из 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS
Introducere
2
Capitolul I: Diagnosticul intreprinderii
4
I.I. Faza initiala
8
I.2. Faza de realizare
9
I.2.I. Diagnosticul juridic
I0
I.2.2. Diagnosticul comercial
II
I.2.3. Diagnosticul productiei-exploatarii
I5
I.2.4. DiagnosticuI organizarii, conducerii, personalului
I6
Capitolul II: Diagnosticul financiar-economic al intreprinderii
I8
2.I. Bilantul si contul de profit si pierdere
I8
2.2. Analiza pe baza de biIant
I9
2.2.I. Analiza situatiei patrimoniului prin prisma echilibrului
financiar, lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii
2I
2.2.2. Analiza rezultatelor financiare
33
2.3. Efectul levierului
38
2.4. Actualizarea si capitalizarea. Costul capitalului
40
2.5. Determinarea activului net corijat
43
Capitolul III: Evaluarea intreprinderii
53
3.I. Metode de evaluare patrimoniala
53
3.2. Metode de evaluare prin rentabilitate
58
3.3. Metoda fIuxurilor de disponibilitati actualizate
60
3.4. Metode de evaluare combinate
63
3.5. Faza concluziilor
67
Capitolul IV: Diagnosticul intreprinderii - studiu de caz
4.I. Diagnosticul juridic
72
4.2. Diagnosticul comercial
74
4.3. Diagnosticul organizarii, conducerii, personalului
74
4.4. Diagnosticul financiar-contabil
75
Concluzii si proptineri
Bibliografie
Anexe

Оценить