Вы находитесь на странице: 1из 21

MiG-21SMT

SOVIET SUPERSONIC FIGHTER


1/48 SCALE PLASTIC KIT
ProfiPACK #8233
INTRO
The MiG-21 was one of a long list of Mikoyan-Gurevich products to be integrated into the armed forces of the Soviet Union, the Warsaw Pact,
and allied client states. Its predecessors included such notable types as the MiG-15, MiG-17 and the supersonic MiG-19. The roots of this
project reach back to the first half of the fifties. In 1954, the Ye-1 project came to an end, and was quickly picked up by the Ye-2. Both had a swept
wing. The first machine to feature the delta wing was the Ye-4, which first took to the air on June 16th, 1955. It was also demonstrated a year later
at the Moscow airfield Tushino. The first of the new line to enter production was the MiG-21F, which together with the MiG-21P and F-13
represented the first generation of the MiG-21, and was in production through the end of the fifties and the beginning of the sixties. Subsequent
versions included the PF, FL, PFM, R, etc, the production of which peaked at the end of the sixties. The third generation started production
in 1968, which included such versions as M, SM, MF, SMT, bis among others. Simultaneously, two-seat training versions were also produced
designated MiG-21U, UM and US. Production of the MiG-21 ended in 1985, and was put into service with some fifty nations.
Over the course of the cold war, the opponents of the MiG-21 included the likes of the Northrop F-5 Freedom Fighter and the Dassault
Mirage III. NATO assigned it the reporting name ‘Fishbed’. It became the most produced supersonic fighter in terms of quantity. The new
machines came off Soviet production lines in Moscow, Gorky and Tbilisi. The MiG-21F-13 was also built under license in Czechoslovakia and
the MiG-21FL, M and bis in India by Hindustan Aeronautics Ltd. The Soviet Union produced 10, 645 examples of all versions, 194 were bult
in Czechoslovakia and 657 in India. Outside of the Soviet Union, the type flew with a long list of nations on all continents with the exception
of Australia. The MiG-21 participated in combat in Vietnam, the Indo-Pakistan wars, the Cuban participation in Angola and in the Arab world’s
attempt to eliminate Israel. Thanks to the high volume of use, the highest number of aces produced on the type was in Vietnam. The top of the
ladder is occupied by Nguyen Van Coc with nine kills. The type serving as a fighter-bomber served with the Soviet Union and other nations of the
Warsaw Pact into the eighties, when it began to be displaced by the MiG-29 Fulcrum.
This kit allows you to build foremost a model of the MiG-21MT or SMT. In factory documentation, the types are identified as Izdelye
50 for SMT and Izdelye 96B for MT. They were powered by the Tumansky R-13F-300 with afterburning and carried the Saphir-21/RP-22SM
radar. The armament was composed of the GS-23-2L 23mm cannon with 200 rounds. The underwing pylons could carry a combination
of FAB bombs up to 500kg in size, UB-16-57 or UB-32A rocket pods, and R-3S, R-3R or S-24 missiles. NATO assigned the MiG-21MT / SMT the
codename ‘Fishbed K’.
ÚVODEM
MiG-21 byl další konstrukcí kanceláře Mikojan-Gurjevič, která se zařadila do výzbroje Sovětského svazu, zemí Varšavské smlouvy
a dalších ozbrojených sil. Jeho předchůdci byly tak významné typy jako MiG-15, MiG-17 či nadzvukový MiG-19. Kořeny vývoje letounu sahají
do první poloviny 50. let minulého století. V roce 1954 byl dokončen projekt Je-1, velmi rychle nahrazený druhým prototypem Je-2. Oba měly
šípové křídlo. Prvním strojem s delta křídlem byl prototyp Je-4, který se do vzduchu dostal poprvé 16. června 1955. Představil se také na letecké
přehlídce, která se konala o rok později na moskevském letišti Tušino. Jako první se do sériové výroby dostala verze MiG-21F, která společně
s MiG-21P a MiG-21F-13 reprezentovala první generaci tohoto typu, vyráběnou na přelomu 50. a 60. let minulého století. Následovaly další,
pokročilejší verze – PF, FL, PFM, R atd. , jejichž produkce vyvrcholila v druhé polovině 60. let. Od roku 1968 probíhala výroba třetí generace,
která zahrnovala například verze M, SM, MF, SMT, bis a další. Souběžně se stavěly také dvoumístné cvičné jednadvacítky MiG-21U, UM a US.
Výroba MiGů-21 skončila v roce 1985 a do výzbroje je zařadilo okolo 50 zemí světa.
MiG-21 měl během studené války své protějšky v typech Northrop F-5 Freedom Fighter či Dassault Mirage III. Vojska NATO dalo typu
kódové označení Fishbed. Stal se v největších počtech vyráběným nadzvukovým letounem. Nové stroje v Sovětském svazu sjížděly
z továrních linek v Moskvě, Gorkém a Tbilisi. V licenci se stavěla verze MiG-21F-13 v Československu a MiG-21FL, M a bis v Indii
u Hindustan Aeronautics Ltd. V Sovětském svazu vzniklo 10 645 exemplářů všech verzí, v Československu 194 kusů a v Indii 657 strojů.
Kromě ozbrojených sil Sovětského svazu létal s řadě zemí, s výjimkou Austrálie na všech kontinetech. Zúčastnil se řady válečných
konfliktů, včetně války ve Vietnamu, indicko-pákistánských potyček, kubánského tažení v Angole či arabské snahy o zničení Izraele. Díky
největšímu zapojení do bojových akcí se největší počet stíhacích es zrodil ve Vietnamu. Na čele žebříčku stojí Nguyen Van Coc s devíti
sestřely.V roli přepadového stíhacího letounu sloužily MiGy-21 v Sovětském svazu a dalších zemích Varšavské smlouvy až do 80. let, kdy jej
jako plnohodnotná náhrada začaly z prvoliniové služby vytlačovat nové MiGy-29 Fulcrum.
Z této stavebnice si můžete postavit modely letounů MiG-21MT a SMT. V tovární dokumentaci figurují pod označením Izdělje 50 pro SMT
a Izdělje 96B pro MT. Poháněl je motor Tumanskij R-13F-300 s přídavným spalováním a nesly radar Safir-21/RP-22SM. Výzbroj tvořil
dvouhlavňový kanon GŠ-23-2L ráže 23 mm se zásobou 200 ran. Na závěsníky bylo možné podvěsit kombinaci pum FAB až do ráže
500 kg, raketnic UB-16-57, UB-32A a raket R-3S, R-3R či S-24. V kódu NATO nesly MiGy-21MT a SMT označení Fishbed K.

E MiG-21SMT, 296th IAP, Soviet Union


FOR COMPLETE PROFILE PLEASE REFER
KOMPLETNÍ KAMUFLÁŽNÍ SCHÉMA
NALEZNETE NA
www.eduard.com

8233 - NAV1
ATTENTION UPOZORNĚNÍ ACHTUNG ATTENTION

INSTRUCTION SIGNS INSTR. SYMBOLY INSTRUKTION SINNBILDEN SYMBOLES

OPTIONAL BEND OPEN HOLE SYMETRICAL ASSEMBLY REMOVE REVERSE SIDE APPLY EDUARD MASK
VOLBA OHNOUT VYVRTAT OTVOR SYMETRICKÁ MONTÁŽ ODŘÍZNOUT OTOČIT AND PAINT
POUŽÍT EDUARD MASK
NABARVIT

PARTS DÍLY TEILE PIECES


PLASTIC PARTS
A> 8230 A
B> 8230 B
C> 8230 C

D> 8230 D E> 2 pcs. 8230 E


F> 8230 F

K> RP - RESIN PARTS


G> 8230 G 8230 K

eduard

R3

COLOURS BARVY FARBEN PEINTURE

GSi Creos (GUNZE) AQUEOUS Mr.COLOR


AQUEOUS Mr.COLOR H51 C11 LIGHT GRAY AQUEOUS Mr.COLOR
H1 C1 WHITE H53 C13 NEUTRAL GRAY H318 C318 RADOME
H3 C3 RED H58 C27 INTERIOR GREEN H332 C332 LIGHT GRAY
H4 C4 YELLOW H66 C19 SANDY BROWN H337 C337 GRAYISH BLUE
H5 C5 BLUE H70 C60 GRAY H406 C406 CHOCOLATE BROWN
H7 C7 BROWN H72 C22 DARK EARTH C34 SKY BLUE
H8 C8 SILVER H77 C137 TIRE BLACK C80 COBALT BLUE
H11 C62 FLAT WHITE H81 C55 KHAKI C136 RUSSIAN GREEN
H12 C33 FLAT BLACK H82 C32 DARK GRAY Mr.METAL COLOR
H26 C66 BRIGHT GREEN H90 C47 CLEAR RED MC213 STAINLESS STEEL
H37 C43 WOOD BROWN H94 C138 CLEAR GREEN MC214 DARK IRON
H44 C51 FLESH H303 C303 GREEN Mr.COLOR SUPER METALLIC
H47 C41 RED BROWN H304 C304 OLIVE DRAB SM06 CHROME SILVER

2
INTERIOR COLOUR BARVA INTERIÉRU
INTERIOR PE7

60% C34
SKY BLUE + 20% C66
BRIGHT GREEN + 20% C80
COBALT BLUE

H12
G6
C33
FLAT BLACK
G4
G6 H12
PE6
PE19 C33
FLAT BLACK
H12
C33
FLAT BLACK
INTERIOR H12
C33
FLAT BLACK

INTERIOR
PE13
G3
G18 PE12 G19 INTERIOR
H58 H70
C27
INT. GREEN GRAY
C60
D62

H58 H70
C27 C60
INT. GREEN GRAY

H47
C41
RED BROWN

PE27
PE27
H8
C49 C8
SILVER
C52
D95 D75
H 12
C33
C30 FLAT BLACK

C19
C40 D20 - OPEN
C1 CANOPY ONLY

D20

INTERIOR

C7
H26
C66
BRIGHT GREEN
PE32
MC213
STEEL

D84 H26 C4
PE38 C66
BRIGHT GREEN

C55

H8
D38
C8
SILVER

MC213
STEEL

D91
D38
H8 C45
C8
SILVER

D38 D24
H8
C8
MC214 SILVER
DARK IRON
D93
MC213
STEEL

3
C2 D48 C24
H3
C3 D50 H8
RED H4 C8
C4 SILVER
YELLOW

C15
C33
H4
C4
YELLOW

D53
C14 H58 H70
C27 C60
INT. GREEN GRAY

C47 H58
C27
H70
C60
INT. GREEN GRAY

H58 H70
C22 C27
INT. GREEN
C60
GRAY

INTERIOR
C9
C34
H4
C4
PE8
YELLOW

H12
H 33
FLAT BLACK
H12
H 33
FLAT BLACK
C9
PE3
C20
C8 PE4

C42 PE8 A18 PE2


C44

C1
C39

A18 INTERIOR

C42
INTERIOR
C10

H12 H12
H 33 H 33
FLAT BLACK FLAT BLACK

PE9
H8
C8
SILVER

A1 PE9 C41 PE15

C10
PE9

C1 H8 C20
C8
SILVER
PE1
D56
INTERIOR C11
H12
C33
FLAT BLACK
A1 INTERIOR INTERIOR

C41 C43 D66


INTERIOR
PE5

C38

4
A18 C46

H8
C8 H8
SILVER
C8
SILVER

C1 C16

A18

INTERIOR
C3
C48

C16 C46
A1

10g

WEIGHT
ZÁVAŽÍ
MC214
DARK IRON

D80

B1

K1
PE37

K6

K3

K2

K5

C21

MC214
DARK IRON

C53

5
FOR OPEN AIR BRAKES ONLY APPLY MASK OUTSIDE WHEN PAINTING
JEN PRO OTEVŘENÉ ŠTÍTY D65
H12
C33
MASKU POUŽIJTE Z VNĚJŠKU PŘI BARVENÍ
FLAT BLACK
G2
B3 H12
D47 C33 G2
FLAT BLACK

D25 D26
H5
C5
BLUE

D46
H12
C33
D28 FLAT BLACK

H5
C5
BLUE

A12
A4
C13

H58 H70
C27 C60
INT. GREEN GRAY
B3
C29

C17 H58 H70 C28 C12


C27 C60
INT. GREEN GRAY

H58 H70
C18 C27
INT. GREEN
C60
GRAY

PE40 H8
C8
SILVER

C36
B3
B11

D42

C35
D51
C26

D42

C25 B2

6
B8

B9

PE35

C37

D33 B5

B7

D31 35 26
PE36

36
C27
H94
C138
CLEAR GREEN

FWD
H1
C1
WHITE
B6

B4

H90
H1 C47
C1 CLEAR RED
WHITE

OPEN
A10 B10
CLOSED
A2

F18 E17

D41
D43
F18 D32 D32

C23

F32
F31

MC214
DARK IRON
D43

C23

7
A9 H4
C4
YELLOW
H51
OPEN C11
A9 SM06
CHROME SILVER D40 LIGHT GRAY

H51
H4
C4
D69 C11
LIGHT GRAY SM06
YELLOW CHROME SILVER

D69
A16
A8

D40

28o

PE25
D37

D35 H51
C11
LIGHT GRAY PE24

D12 D13 H77


C6 C5
C137
TIRE BLACK H51
H58 H70
C11
LIGHT GRAY
D5
C27 C60
INT. GREEN GRAY
SM06
SM06 CHROME SILVER
H26 D76 CHROME SILVER

C66 H51
BRIGHT GREEN
C11

D77 H26
LIGHT GRAY
D7
D14 C66
BRIGHT GREEN

H51 D17
C11
LIGHT GRAY
D45
H51
C11
LIGHT GRAY
D18
SM06
CHROME SILVER
D44
H51
C11
LIGHT GRAY

RIGHT D79
H58
D37 RIGHT D34
C27
INT. GREEN C14
LEFT D78
D35 LEFT D36
H70
C60
GRAY

D34, D36 - MARKING E ONLY

D21 H77
D5
C137
TIRE BLACK

H26
D7 D7 D79 D45 D37
C66
BRIGHT GREEN

D15 D16 D78 D35


H26
C66
BRIGHT GREEN
C5 C6 PE28
H51
PE28
C11
LIGHT GRAY
D22 D6
D11 C50
D6
H58 H70
C27
INT. GREEN
C60
GRAY
D52
SM06
CHROME SILVER

D10
H51
D64 C11
LIGHT GRAY H8
C8
D9 SM06 SILVER
CHROME SILVER

PE40 H58
C27
H70
C60
INT. GREEN GRAY

H51
C11
LIGHT GRAY
C51

D55

8
G5 G7
H12
A17
C33
FLAT BLACK

H8
C8 INTERIOR
SILVER

K4 D49
H51
D67 C11
LIGHT GRAY
H12
C33
FLAT BLACK

A3

K4

H12
C33
FLAT BLACK

D57 PE33

H53
C13
D8 NEUTRAL GRAY
H332
H332
C332
LIGHT GRAY C332
LIGHT GRAY

D96 D82 D87


H53 D19
C13
NEUTRAL GRAY

H332 H53
C332 C13
LIGHT GRAY NEUTRAL GRAY

D71
D97
D98 H 332
D27 C332
D92 LIGHT GRAY

D72
H 53
H53
C13
NEUTRAL GRAY
C13
NEUTRAL GRAY

D88

D74
D94 D83
H53
C13 H53
C13
NEUTRAL GRAY
D73 NEUTRAL GRAY

D90 PE21

DECAL S132
PE10
DECAL S133

PE22 PE11
PE14

PE23
PE18
PE14

PE17

PE16 PE20

PE16
9
OPEN CANOPY
G17 ONLY G8
JEN OTEVŘENÁ
KABINA
D54
D85
INTERIOR

G8 G11

G11 D99 - MARKING D ONLY


INTERIOR
D99
G8 D68
DECAL
S169

DECAL
S169 D4

G8
PE34
H8
C8
SILVER

PE34 D4 CLOSED CANOPY ONLY


JEN ZAVŘENÁ KABINA

MC213
STEEL

PE34 G11
H8
G8
C8
SILVER
PE34

PE26

PE26
PE26

PE26

10
EXTERNAL FUEL TANK 800l EXTERNAL FUEL TANK 490l S-24
PŘÍDAVNÁ NÁDRŽ 800l PŘÍDAVNÁ NÁDRŽ 490l 2 pcs. F27
2 pcs.

E6 E33
E20

E30
E1
E13 F27

A11 E2
A11 A7, A15

RS-2US R-3S R-13 R-3R


2 pcs. 2 pcs. 2 pcs. 2 pcs.
F20 F11 F28 F10
F16
E24
F8 E12
F15 F9 F7
F11 E19
E27 F10

E25 F16 F8
F28 F7

F20 F9
F15

E2 E7 E8 E3

FAB 100 BOMB FAB 250 BOMB F4


F2
8 pcs. 2 pcs.
F21
F19
E23
E16
F1
E10 F21 F3
E14
F2 UB-16 MC214
2 pcs. DARK IRON

F1 RP4
MBD FOR 4x FAB 100 F17 H8
2 pcs. C8
SILVER

E32 PE29 MC213


STEEL

MC213
STEEL H8
C8
RP2 SILVER

E28 MC214
DARK IRON F14
F23 MC213 UB-32 RP3 RP5
MC214 F14
STEEL
DARK IRON 2 pcs.
MC214 F25 MC214
DARK IRON
F1 MC214
DARK IRON
F14 PE30 DARK IRON

F17
F23 F14 H8

F14 F24 RP1


C8
SILVER

MC214 MC213
F14 DARK IRON STEEL

F22 PE31
MC213
F14 MC214 H8
C8
STEEL F24 DARK IRON
SILVER

MC214 MC213
F14 DARK IRON STEEL

11
SPRD
PE39
E5 F29
PE39 E4 F30
F26

F26 E5 F13 F29


E4 F30
PE39
F13

MC214
DARK IRON

H1 H51 H8
C1 C11 C8
D63 WHITE LIGHT GRAY SILVER MC214
DARK IRON

D63
H1 H51 H8
C1 C11 C8
WHITE LIGHT GRAY SILVER

A7 EXTERNAL
FUEL TANK PYLON
ZÁVĚSNÍK
PŘ. NÁDRŽE

A5

WEAPON PYLONS A14


ZÁVĚSNÍK EXTERNAL EXTERNAL
VÝZBROJE A11 FUEL TANK PYLON FUEL TANK PYLON
ZÁVĚSNÍK ZÁVĚSNÍK
PŘ. NÁDRŽE A15 PŘ. NÁDRŽE

WEAPON PYLONS
ZÁVĚSNÍK
VÝZBROJE A6
A13

12
MiG-21SMT STENCILING POSITIONS
EXTERNAL FUEL TOP
TANK 800l
PŘÍDAVNÁ NÁDRŽ
800l SN

SN

S104

SN

EXTERNAL FUEL TOP


TANK 490l
PŘÍDAVNÁ NÁDRŽ
490l
SN

S104 S104

SN

EXTERNAL A11
FUEL
TANK 800l
EXTERNAL A11
FUEL
TANK 490l
EXTERNAL A15 A7 A6 A13 A14 A5
FUEL
TANK 490l
E2 E2 E2 E2
S-24

E2 E2 E2 E2
RS-2US

E7 E7 E7 E7
R-3S
TO CHOOSE WEAPON AND EXTERNAL
FUEL TANK OPTION PLEASE E8 E8 E8 E8
FOLLOW YOUR REFERENCE. R-13

E3 E3
PRO VOLBU VÝZBROJE A PŘÍDAVNÝCH R-3R
NÁDRŽÍ SE DRŽTE DOKUMENTACE
KONKRÉTNÍHO STROJE. MBD
FAB 100 BOMB
F1, F3 F1, F3
FAB 250 BOMB

F1, F17 F1, F17


UB-16

F1, F17 F1, F17


UB-32
13
MiG-21SMT STENCILING POSITIONS
LEVÝ SN - SERIOVÁ ČÍSLA SN - SERIAL NUMBER PRAVÝ
VNĚJŠÍ PODKŘÍDLOVÝ MALÉ NA DRAK LETOUNU SMALL FOR AIRFRAME VNĚJŠÍ PALIVOVÝ
PALIVOVÝ PYLON
STŘEDNÍ NA ZÁVĚSNÍKY MEDIUM FOR PYLONS
LEFT OUTSIDE RIGHT OUTSIDE
UNDERWING TANK PYLON VELKÉ NA RAKETNICE LARGE FOR ROCKET LAUNCHERS UNDERWING TANK PYLON

PODTRUPOVÝ PYLON
FUSELAGE PYLON

S107 SN SN S105 S106 SN S108

LEVÝ VNĚJŠÍ PYLON PRAVÝ VNĚJŠÍ PYLON


LEFT OUTSIDE PYLON RIGHT OUTSIDE PYLON

S17 ? S33 S109 SN S110 S110 SN S120 S17 ? S33

LEVÝ VNITŘNÍ PYLON PRAVÝ VNITŘNÍ PYLON


LEFT INSIDE PYLON RIGHT INSIDE PYLON

S17 ? S33 S111 SN S112 S118 SN S119 S17 ? S33

H8
C8 APU-7 H8
C8

SN SN
S113 S116 S115 S117 S123 S123 S117 S115 S116 S114

S129
APU-13 S122
SN SN
H8 H8
C8 C8

S130 S121 S131 S130 S130 S131 S121 S130

APU-13MT
S129 S122
SN SN
H8 H8
C8 C8

S130 S121 S131 S130 S130 S131 S121 S130

S129 S122
APU-13
SN SN
H8 H8
C8 C8

S130 S121 S121 S130


S131 S130 S130 S131

APU FOR R-60

H8
C8
S144 H82
32
H8
C8
H82
32
S145 H8
C8
H8
C8
S146 H82
32
H8
C8
H8
C8
S143 H82
32
H8
C8

eduard
14
MiG-21SMT STENCILING POSITIONS
RS-2US S-24 UB-16
TOP TOP TOP

9-
1-OB-121
T-OB-

M-9

1-80
121
-14K

-24

T
-24

-352
S149 S150
S134 S135
MC214 MC213

H8
SN
C8

S126
H8
C8 H8
C8
? S125

!
3 K

K!

M
M
S147 H51

!
M
11

K!
M

!
3 K
!
?
H11
62 H81
S128
55

S128
MC214

L R L S127 R
TOP
L S147 R L R

S151 S151
H11
? ? H11
62 S152 S148 S153 S153 S148 S152 62
S153 S153
H8 H8
C8 240 5 100-0 4 35 291 240 5 100-0 4 35 291
C8

4 35 291 240 5 100-0


676-11-00-14-03403334
240 5 100-0 4 35 291
240 5 100-0 4 35 291

R-3S 240 5 100-0 4 35 291 676-11-00-14-03403334


240 5 100-0 4 35 291
4 35 291 240 5 100-0

S154 S154
S153 ? ? S153
H11 H318 H318 H11
62 S155 S148 S156 318 318 S156 S148 S155 62
S156 S156
H8 H8
C8 305 8 0090-0 3 24 823 305 8 0090-0 3 24 823
C8

3 24 823 305 8 0090-0


328-25-03-02-06403821
305 8 0090-0 3 24 823
305 8 0090-0 3 24 823
R-3R 305 8 0090-0 3 24 823 328-25-03-02-06403821
305 8 0090-0 3 24 823
3 24 823 305 8 0090-0

S156 S156
S158 H11
62
S160 S161 H12
33
H12
33
S161 S160 H11
62
S158
S159 S159
H8 H8
C8 380 0 100-0 4 28 268 380 0 100-0 4 28 268
C8

4 28 268 380 0 100-0


2730244077 380 0 100-0 4 28 268

R-13 380 0 100-0 4 28 268 2730244077

4 28 268 380 0 100-0

S159 S163 S164 S164 S163 S159


S158 S158

S139 S157 SN S157 S139 S139 S157 SN S157 S139

TOP
-100-120

-100-120
A3

A3
-100-120

-100-120

FAB 250
A3

A3

H51 H51
11 11
S142

S142

? ?
S137 H81 S138 S138 H81 S137
55 55
-100-120 -100-120
A3 A3
250

250

H51
11 FAB 100 H51
11

? ? S140 S138 S138 S140


H81 S141 S141 H81
55 55
-100-120
A3

-100-120

-100-120
A3

A3
-100-120

-100-120

-100-120
A3

A3

A3

-100-120 -100-120
A3 A3
S167

S167

S167

S167

S165 S166 R-60 S166 S165

UB-32
SN SN
H8
S125 S125 H8
S167

S167

S167

S167
S167

MC213 C8 C8 MC213
S165 H7 H11
S165
S128 7 62
! !
H8
C8
S127
H8
R-60
C8
TOP
eduard
15
A MiG-21MT, Serial Number 96.40.14, Dolgoye Ledovo, Russia
Aircraft serialed 96.40.14 was one of only fifteen version MTs produced (factory designated ‘Izdelye 96B’). The history of this largely unsuccessful version is not all that clear.
It would appear that twelve of these flew with 66th APIB (Fighter-Bomber Air Regiment) based at Vescevo, and the remaining three at Kubinka for display to foreign delegates.
It is possible that these aircraft also served with the 4th Squ., 234th GIAP (Guards Fighter Air Regiment). Currently, this aircraft can be found at the airfield at Dolgoye Ledovo near
Moscow, as a teaching aid and is part of the military department of MEI (Moscow Energy Institute - Technical University).
Letoun výrobního čísla 96.40.14 byl jedním z pouhých 15 vyrobených kusů verze MT (tovární označení - izdělje 96B). Historie této neúspěšné verze jednadvacítky není zcela
jasná. Zdá se, že dvanáct kusů používal 66. APIB (stíhací-bombardovací letecký pluk) na letišti Věščevo a tři zbylé létaly v Kubince při předvádění zahraničním delegacím.
Je možné, že tyto stroje sloužily u 4. eskadry 234. GIAP (gardový letecký stíhací pluk). V současné době se tento letoun nachází na letišti Dolgoje Ledovo poblíž Moskvy jako učební
pomůcka a exponát vojenské katedry MEI (Moskevský energetický institut – technická univerzita).

STEEL MC213

H26 H337 H303 H304 DARK H72 CHOCOLATE H406


DARK IRON MC214 FS 14062 FS 24277 FS 34102 FS 34087
C66 C337 C303 C304 EARTH C22 BROWN C406 eduard
16
B MiG-21MT, Serial Number 96.40.15, Dolgoye Ledovo, Russia
This aircraft can also be currently found at Dolgoye Ledovo, along with White ‘14', and, among others MiG-21MT ‘Blue 11'. It is interesting to note that all three MTs carry different
camouflage schemes. The MT was built by the Moscow plant Znamya Truda in 1971. It was derived from the fighter-bomber SMT version, which was a response to the request for
greater range by installing the R-13F-300 engine and a greater internal fuel load. The 600 litres of fuel were located in the spine, giving this version its characteristic hunch back
appearance. This had the impact by worsening the aircraft’s flight characteristics.
Although the MT was intended to be an export version, no clients were ever found.
Také stroj výrobního čísla 96.40.15 se nyní nachází v Dolgém Ledovu. Společnost mu kromě „bílé 14“ a dalších strojů dělá ještě MiG-21MT „modrá 11“. Je zajímavé, že každý
ze třech vystavovaných MT nese jinou kamufláž.
Verzi MT vyrobila moskevská továrna Znamja truda v roce 1971. Vycházela ze stíhací-bombardovací verze SMT, která reagovala na požadavek zvětšení doletu tím, že dostala
motor R-13F-300 a větší množství neseného paliva. Rozměrnější, o 600 litrů objemnější palivová nádrž našla své místo ve hřbetu trupu a dala tak této verzi charakteristický „hrb“.
Zásahy do konstrukce se však projevily zhoršenými letovými vlastnostmi.
Ačkoliv byla MT zamýšlena jako exportní verze, nikdy ji žádný zahraniční uživatel nekoupil.
C MiG-21SMT, 582 nd
IAP, Chojna Airfield, Poland, Late Eighties
This aircraft, serialed 500.23.098 can currently be found in the private collection of Svedinos Car and Aircraft Museum in Sweden. This aircraft got to the museum via the town
of Landskrona, where it served as a prop in front of an army surplus store. Given the color and appearance of the fuselage number, it is assumed that this aircraft served with the
582th IAP (Fighter Air Regiment), which was based at Chojna, Poland (located south of Szczetin and known in the Second World War as Konigsberg). This unit used its SMTs
between 1972 and 1989. NATO assigned the MT and SMT versions the reporting name Fishbed ‘K’.
Stroj výrobního čísla 500.23.098 se nyní nachází ve Švédsku, v soukromém muzeu Svedinos Car and Aircraft Museum. Toto muzeum jej získalo z města Landskrona. kde stál
před obchodem s vojenským materiálem. Z tvaru a barevného provedení trupového čísla se usuzuje, že stroj zřejmě původně sloužil u 582.IAP (stíhací letecký pluk), který působil
v polské Chojně (letecká základna ležící jižně od Štětína, známá za 2. sv. války pod názvem Königsberg). Stroje verze SMT pluk používal od roku 1972 do 1989.
Síly NATO zařadily verzi MT / SMT do rozpoznávacích tabulek pod kódovým označením Fishbed K.
D MiG-21SMT, Krasnodar Higher Aviation Training Facility, Soviet Union, ca 1980
This aircraft served at the end of the seventies through the beginning of the eighties at the noted training facility, that trained foreign pilots to fly Soviet types. MiG-21 familiarization
was undertaken here by pilots from Viet Nam, Angola, Cuba, and other countries who could be called Soviet client states. The marking under the cockpit is that of the Komsomol
(Communist Youth League - preparation for the communist party), which it would have gained in honor of successful competition of airman-mechanic teams in socialist competition
on the occasion of a meet within this communist organization.
Tento letoun sloužil na přelomu 70. a 80. let minulého století v Krasnodarském leteckém učilišti, kde se připravovali na létání se sovětskými letouny zahraniční letci. S MiGy-21
se zde seznamovali například frekventanti z Vietnamu, Angoly, Kuby a dalších států, jejichž tehdejší režimy úzce spolupracovaly se Sovětským svazem. U této školní jednotky
se zřejmě ocitl po stažení od prvoliniového útvaru.
Pod kabinou nese znak Komsomolu (bolševická mládežnická organizace – přípravka komunistické strany), který se zde ocitl na počest výhry týmu letec – mechanik v socialistické
soutěži při příležitosti sjezdu této komunistické organizace.
E MiG-21SMT, 296 th
IAP, Soviet Union
The SMT was the equivalent of the MT intended for home units. In all likelihood, ths aircraft hails from the 296th IAP, going buy the appearance of the fuselage number. Despite the
degraded performance of the SMT, Gorky built a total of 281 units between 1971 and 1973. Some of the SMTs had their enlarged spine reduced in size to that of the MiG-21bis.
These aircraft then received the designation MiG-21ST.
Verze SMT byla ekvivalentem exportní verze MT, ovšem určená pro vlastní ozbrojené síly. Tento stroj pochází s největší pravděpodobností od 296. IAP, čemuž nasvědčuje podoba
trupového čísla.
Přestože stroje SMT charakterizovaly zhoršené letové vlastnosti, továrna v Gorkém vyrobil v letech 1971 až 1973 celkem 281 kusů. Zvětšený hřbet trupu byl následně u řady
letounů přepracován do podoby, kterou nese verze bis. Takto upravené stroje pak nesly označení MiG-21 ST.

1a
H8
MC214 17 16 C8

MC213

H26 H26 MC214 MC213


66 66
20
H8
C8 H26
66
19

21 1a
H8
C8

19 H8
C8

MC213

MC214

H8
C8
H26
66
2a
1a

H26
66
H26
66 20 20

MC213

MC214

H8 20 20
C8
H26 H8 H26
66 C8 66

19
H26 H26
66 66 1a 21
2a H8
H26 C8
66

19
16 18
MC214

H8 H26
SILVER STEEL MC213 DARK IRON MC214 FS 14062
C8 66 eduard
MiG-21SMT STENCILING POSITIONS
Pro letouny kamuflované jsou určeny popisky červené a modré, pro letouny v barvě kovu nebo šedé použijte popisky červené a černé.
Camouflaged aircraft - red and blue stencils. Natural metal and grey aircraft - red and black stencils.
S63
S61 S61 S61 S68
S3 S6 S8 S9 S6 S32 S19 S20 S29 S3 S36 S52 S58 S92 S74 S70
S10 S14 S24 S25 S35 S37 S48 S62 S54 S59 S67

S17 ? S33
S4

S82
S1 ? SN SN SN S21 S30 SN S55
S5 SN S69
SN
S62
S3
ARK
S64
ARK
ARK

S72
S73

S2

S42
S43

S54
S47
S49
SN S23 SN S39 S41 S60 S65 S66
S7 S11 S16 S18 S27 S38 S40 S71 S75
S22

S31
S46
S53
S44
S45
S12 S13 S26 S28

S83 S6 S91
SN
S87
S91
S86 S83
S56 S83
? S84 S103
SN
S57 S15 S83 SN
S83
S84 S91
S85 S82
S91
S90
S49
SN
LAZUR VYSOKÉ

ARK

ARK
ARK

SN
S49
S90
S85 S91
S82
S84 S91
S83
S83 SN
SN
S97 S84 S103
S83
S86 S83
S91
S93 S63 S87
SN
S89 S83 S6 S91
S98
S96
S94 S88
S95 S94
S100 S7
S99
S102 SN SN
S89
S171

S101 S171
S89
S100 SN SN
S99 S7
S95 S94
S94 S88
S96
S98
S89
S93 S63
SN - SERIOVÁ ČÍSLA SN - SERIAL NUMBER
MALÉ NA DRAK LETOUNU SMALL FOR AIRFRAME
S63 STŘEDNÍ NA ZÁVĚSNÍKY MEDIUM FOR PYLONS
S68 S97 VELKÉ NA RAKETNICE LARGE FOR ROCKET LAUNCHERS
S70 S74 SN
S69 S54 S77 S54
S17 ? S33

S76 S78 S34 S79 S6


S82 S80 S48 S3 S25 S14 S15 S3

S3

S72 LAZUR VYSOKÉ

S73

S66 S65 S53 S50S40 S43 S40 S26 S16


S41

S39

S28
S53
S50
S45

S75 S71 S54 SN S98 SN S11 S7 eduard


20
© EDUARD M.A., 2017 www.eduard.com Printed in Czech Republic

Оценить