Вы находитесь на странице: 1из 7

El

cant dels ocells


            
   42     
Pour Quatre Violoncelles

  
4 3 4
A 1 2


1

          
1

   42      
2
1


4 2
1

            
2

 2     
 4
4

 
1 2 4 3 4
2 1
1

  
3

 2 
 4
       
4

          
       
     
 
4 2 2
9 2 1 B 4 1 2
4

        
1

       

4 4 1

      
   
2

      
4 2
1 2 1

 
3

      
        

4

     
     
             
 
1 2
18 C


    
1

         
 
2
2 4

          
2

   

   
3

      
     

4
                  
      
D


27

        

1

        
 
2
1 4


2
1

                
2

 


  
3

       
    

4

      
   E                
 

36

      
       
1



2 4
4

      
   
2

      

    
3

      
        

4

  
                        
 
45 F 4

    
  
       
1
2 4 4
2

      
2

      

  
3

      
     

4

2
         
  


54

      
1

 

3 4
4 2

   
2

    
3

   
   

4

3
Violoncello 1 El cant dels ocells
2              
 2       
Pour Quatre Violoncelles

 4     
4 3 4 4
A 1 2 2 1


1

         
               
    
2 2
11 B 4 1 2
4 C

                          
  

1 2


23

                     E 
        
  
32 D

  
                 
 
       
    
42 F

               
    


52 4

1
Violoncello 2 El cant dels ocells

 2              
    
Pour Quatre Violoncelles

 4 
2
A 1 B


4 2
1

  
                    
    
12 C2
4 4 2 4
1


                  
       
 
2 4
2
D 1 4 E


27 2
1

                
      


4 2 4 4
40 2 F

    
  
3 4
55 4 2

2
Violoncello 3 El cant dels ocells
                     
 2      
Pour Quatre Violoncelles

 4
A 4 B

 
1 2 4 2 3 4 4
1 1 1 2 2 1

                    
      
12 C

                 
 
           

D E


29

                      

41 F

   
58

3
Violoncello 4 El cant dels ocells

 2    
   
Pour Quatre Violoncelles

 4           
  
A B

 
4

     
 
              

C

 
16

3     E    
 
        
        
32 D


 
             
F


49