Вы находитесь на странице: 1из 3

Практические работа №

Тема: Составление титульного листа и резюме собственного бизнес-плана.

Tipul lecției: Lecţie de formare a priceperilor şi deprinderilor practice (1 oră)


Data 04.05.2020
Grupa E-31, 41630 Merceologie

Obiectivele operaționale:
O1 – Să reproducă noțiunile, clasificările şi legitățile caracteristice temei date;
O2 – Să elaboreze descrierii afacerii și managementul a propriei ideii de afacere.

Задание № 1. Разработайте описание бизнес-идеи для собственного бизнесс-плана


согласно примеру.
Задание № 2. Разработайте управление предприятием для собственного бизнес-
план согласно примеру.
Управление предприятием