Вы находитесь на странице: 1из 5

Sonate 16 in C major

Sonata facile
W. A. Mozart
Allegro K 545

Z5 3 Z Z
Z3 ZZZ
  Z
1 1

s mp 

 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
5 1 3 4 1 2 5 1 3 1 2 1 3

p

Z3 Z Z Z Z 1 Z Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z Z Z Z Z
4

 
4

p
Z
5 1 3 4 1 2
Z
 Z Z Z Z Z Z Z Z
Z 4

Z Z Z Z Z Z Z
4
Z Z Z Z Z
 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
6 1 1 4


Z Z Z Z
Z Z Z Z
4 4

Z 1 Z Z Z
Z Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z Z
8 4 1

 Z Z Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z
Z Z
1

p
Z 1
Z ZZ
3

5 2

Z Z Z Z Z Z Z3 Z Z Z Z Z Z Z 2 Z Z3 1 Z Z Z
Z Z Z Z Z
10


2

 f 2
 Z Z Z
Z
Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2
Z
5 4 5 3

2 Z Z Z Z Z Z
3

Z Z Z ZZZ Z
Z ZZ 2 
Z Z
12
 Z Z Z Z Z Z Z Z mp Z Z Z Z Z Z Z Z

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
2

Z
Z Z p 2 3
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

2
Z Z Z Z Z
Z
Z2 Z3 Z Z


15 3


 mp
Z2 Z Z3 Z Z4 Z Z3 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

mp
5
 Z Z5 Z4 2 1
 Z3 
Z Z ZZ 1 Z2 Z
17
  Z

 Z Z Z Z Z ZZ Z Z ZZ Z
Z Z Z Z 
5 4 2
Z 
5 4 2
Z
 Z Z Z Z Z
Z
Z ZZ 5
Z ZZZ

Z Z Z Z Z Z Z ZZ
 
19 
Z Z Z Z Z
5 4 2 5 4 2 5 4 2 5 4 2

Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z Z
Z Z5
Z4 2 Z  3  
Z Z Z Z Z Z5 Z3 Z Z
5
 3 Z
2

ZZ ZZ  Z ~
2


21 5 3 2 2 ~ 

 p
 
ZZ
5 4 2 5 4 2

Z
Z ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ

Z Z Z Z
 
Z3 Z1 Z ZZ Z 
5 3 
24 

 f sf
 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
5 1 2

4 Z5 Z4 Z
Z ZZ Z Z Z Z Z Z3
Z2 Z4 Z Z4
4 5

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Z Z Z
Z 
3 2 4
Z
26 2 2 4


4 4

 
ZZ ZZZ ZZ Z Z 
 ZZ ZZ
1 1

2
Z 2
Z Z
3 Z5 Z3
Z Z Z Z Z Z Z Z3
Z2 Z4 Z
5

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Z Z
3 5

 Z
29 2 2 3 2 4
3


 Z ZZZ
 ZZZ ZZ
1

Z 3

Z3 Z Z Z Z Z Z3
3

Z2 Z Z Z Z Z4 Z Z
431

 Z
 Z 3
Z Z
Z sf Z Z
3
Z
Z Z
 Z Z Z Z Z Z
 Z
5 sf 5 sf

33
Z Z2 1 Z Z4 Z Z4 Z2 Z Z5 Z3
Z2 Z4 Z Z
Z Z

1
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z Z Z Z
2

2 4 5 3 1

 sf sf Z3 Z Z Z Z1
Z ZZ ZZ ZZ
 ZZ 
1
ZZ Z
Z Z 3
4
5

Z Z
Z Z Z Z Z Z Z
1
Z
Z Z
5

Z
 Z Z Z
1

36 1

 sf sf 5 1
 Z

Z Z Z Z Z Z Z Z 
 Z Z Z Z Z Z Z
3 1 1

sf sf

Z5 Z Z Z 3 Z
Z1 Z Z Z Z Z Z Z Z Z3 Z
5

 
38 1

 sf sf 5
 Z Z Z 

5 1 1

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Z
sf sf
Z5 Z
Z Z
Z Z Z3 Z
 
40 1

 sf Z1

Z Z3 Z Z Z1 Z Z
sf

Z3 Z5
Z Z Z 
 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
41 3 3 1 1 1

s mp
 

 Z Z Z Z Z Z Z Z
5 1 3

sf sf p

4

3 Z Z Z
43
Z1 ZZZ
3
Z Z Z Z
 

 
Z Z
1 2

 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
4 1 2 5 1 3 1 3 5 1 3 4 1 2

Z Z Z Z Z
1 Z Z Z Z Z Z Z Z 4
Z 1 Z Z Z Z Z Z Z Z 3
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
 Z
46

p
ZZ Z Z
 Z Z
 Z
4 4

1 Z Z Z Z Z Z Z Z3
Z 1 Z Z Z Z Z Z Z
 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
48

 Z
2 3


Z Z
Z
Z Z Z 
4

Z Z
5
ZZ4 ZZ5
Z
50


Z3 Z Z Z Z1 Z Z Z1 Z 4 Z Z Z Z Z Z 1
Z Z5Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

52
ZZ4 Z5
Z ZZ4 ZZ

Z
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z1 Z Z Z Z5 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z1 Z Z
2
3 3 1

5
1 Z Z Z1 Z Z
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 2
Z Z
Z Z
Z Z Z Z Z Z Z
54


 Z
1

Z Z Z
12 Z3 Z Z
Z2
p
 Z Z3 1 2 Z Z  Z 2
Z Z Z Z Z ZZ Z 
56
f 2
Z Z
2
Z Z Z Z Z
Z Z
5 4 5 3

ZZ ZZ
2

ZZ ZZ Z Z 
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

p 
2

5

Z Z Z Z Z
Z Z Z Z Z


593 2 3

mp
2 3 4 3
 Z ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ Z Z ZZ Z Z ZZ Z Z ZZ Z Z ZZ Z Z ZZ Z
 mp
 3
3
Z Z Z Z
Z Z Z Z Z Z 
61

mp


 Z ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ Z Z ZZ Z Z ZZ Z Z ZZ Z Z ZZ Z Z ZZ Z
Z Z5 Z4 2 1 Z Z Z ZZ
5

 Z Z Z ZZ Z Z Z 
63 1 2

  
5 4 2 5 4 2 5 4 2 5 4 2

Z Z Z Z Z Z
Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Z
5 5
Z Z Z Z Z Z Z
ZZ Z
Z Z Z Z3 Z2   
5 4
Z
5

  ~ Z Z
65 2 2p
 ZZZZ ZZZ ZZ Z ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ 
5 4 2 5 4 2 5 4 2 5 4 2

Z ZZ Z
ZZ    
1 ZZ ZZ 4 
  
~ Z Z
 
Z1 Z Z Z ZZ ZZ 3
ZZZ
2
68  3
p    f
 ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ 5 Z Z2 Z 5 Z Z2 Z 5 Z Z2 Z 5 Z Z2 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

ZZ 2
5

Z4 4 3 3
2

 Z
 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 
71

Z
2 4 2 4 4 4 3 3

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
 ZZ1

ZZ

ZZ 
1

Z Z
ZZ ZZ Z Z 
Z
2 1
3
Z

Sheet music from www.MutopiaProject.org • Free to download, with the freedom to distribute, modify and perform.
Typeset using www.LilyPond.org by Alejandro Sierra. Copyright © 2013. Reference: Mutopia-2013/09/01-998
Licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 (Unported) License, for details see: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

Вам также может понравиться