Вы находитесь на странице: 1из 7

BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ AL REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА


http://www.statistica.md
In conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 412-
Denumirea: Наименование: XV din 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială» organele
_____________________________________ statisticii oficiale:
- au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele
fizice şi juridice, indiferent de forma de proprietate;
______________________________________________________
- asigură соnfidenţialitatea datelor individuale obţinute şi
Adresa: Адрес: utilizarea lor numai în scорuri statistice.
Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de
Raionul (municipiul) ____________________________________ RAPORT STATISTIC date eronate sau în volum incomplet constituie
Район (муниципий) (anual) contravenţie şi se sancţionează conform legislaţiei în
vigoare.
Satul (comuna)_________________________________________ В соответствии с Законом Республики Молдова N 412-XV
Село (коммуна) CTATИCTИЧEСКИЙ ОТЧET
oт 9.12.2004 «Об официальной статистике», органы
(годовой) официальной статистики:
Strada _____________________________________nr. _______ -имеют право получать статистические данные от всех
Улица
Nr. 1-tr.(auto) физических и юридических лиц, независимо от формы
собственности;
Cod CUIÎO -гарантируют конфиденциальность полученных
Код ОКПО индивидуальных данных и их использование только в
статистических целях.
Cod IDNO Непредставление в установленный срок статистических
Код Transportul auto şi lungimea drumurilor данных, представление недостоверных данных или в неполном
объеме является правонарушением и санкционируется в
auto de exploatare administrativă соответствии с действующим законодательством.
Forma de proprietate
Форма собственности ____________________________ în anul 20___
Aprobat prin Ordinul B.N.S. al Republicii Moldova
(Cod CFP) Автотранспорт и протяженность Nr. 121 din 10 noiembrie 2014
Koд КФС
Activitatea principală ведомственных автодорог
Утвержден приказом НБС Республики Молдова
Основной вид деятельности ___________________________________ за 20____год № 121 от 10 ноября 2014 г.

________________________________________
Prezintă organului teritorial pentru statistică persoanele
Cod CAEM, Rev.2, ediţia 2009 juridice care au în inventar autovehicule sau le închiriază,
Koд КЭДМ Рев.2, издание 2009 precum şi care dispun de drumuri auto în exploatare;
persoanele fizice, care efectuează transportul de pasageri
Conducătorul _________________________________________ contra plată pe traseele de autobuze de folosinţă generală
Руководитель (nume, prenume / фамилия, имя) pînă la data de 26 ianuarie 2016.

(semnătura/подпись) Представляют территориальному органу статистики


юридические лица, имеющие на своём балансе или арендующие
L.Ş. / МП „______”___________________20____
автомобили, а также имеющие ведомственные автодороги;
физические лица, осуществляющие перевозки пассажиров по
автобусным маршрутам общего пользования на коммерческой
Executantul_______________________________________ основе до 26 января 2016 г.
Исполнитель (nume, prenume / фамилия, имя)

Tel. __________________________________________
1. Autovehicule proprii (în inventar) la sfîrşitul anului
Собственные автомобили (находящиеся на балансе) на конец года

Existent la 31 decembrie
Наличие на 31 декабря
la autovehiculele din coloana 2 -
capacitatea în tone – total
numărul din care,
(cu precizie de 0,1),
autovehiculelor - total, în stare bună de
capacitatea în locuri –total
Denumirea indicatorilor bucăţi circulaţie Наименование показателей
Cod rînd (cu precizie de 1 loc pe scaun)
по автомобилям в гр. 2–
число в т.ч.
Код стр. общая грузоподъемность,
автомобилей - всего, технически
тонн (с точн. 0,1),
штук исправных
пассажировместимость
(с точн. 1 места для сидения)
А 1 2 3 4 А
Autovehicule pentru transport marfă1-total 101 Грузовые автомобили1 - всего
din care, efectuează transportări contra в том числе осуществляющие
plată 102 перевозки за плату
Din rîndul 101 - după construcţia Из стр. 101 - по конструкции кузова:
caroseriei:
autocamioane cu obloane1 103 бортовые1
autobasculante1 104 самосвалы1
furgoane1 105 фургоны1
1
refrigeratoare 106 рефрижераторы1
autocisterne1 107 автоцистерны1
alte autovehicule pentru marfă1 108 другие грузовые автомобили1
Din rîndul 101 - după capacitate, kg: Из стр. 101 - по грузоподъемности, кг:
pînă la 999 109 Х до 999
1000-1499 110 Х 1000 - 1499
1500 – 2999 111 Х 1500 – 2999
3000 -4999 112 Х 3000 - 4999
5000 – 6999 113 Х 5000 – 6999
7000 – 9999 114 Х 7000 – 9999
10000 – 14999 115 Х 10000 – 14999
15000 şi peste 116 Х 15000 и более

2
Existent la 31 decembrie
Наличие на 31 декабря
la autovehiculele din coloana 2 –
capacitatea în tone – total
numărul din care,
(cu precizie de 0,1),
autovehiculelor –total, în stare bună de
capacitatea în locuri –total
Denumirea indicatorilor bucăţi circulaţie Наименование показателей
Cod rînd (cu precizie de 1 loc pe scaun)
по автомобилям в гр. 2–
число в т.ч.
Код стр. общая грузоподъемность,
автомобилей –всего, технически
тонн (с точн. 0,1),
штук исправных
пассажировместимость
(с точн. 1 места для сидения)
А 1 2 3 4 А
Din rîndul 101 – autotractoare rutiere 117 Из строки 101 – седельные тягачи
din care, efectuează transportări contra 118 в том числе осуществляющие
plată перевозки за плату
Camionete şi autoturisme tip furgon 119 Пикапы и легковые фургоны
Au Autobuze, inclusiv microbuze – total 120 Автобусы, включая маршрутные
таксомоторы (микроавтобусы) – всего
din care: в том числе:
autobuze cu capacitatea de peste 32 121 автобусы с
locuri pe scaune пассажировместимостью более 32
мест для сидения
microbuze 122 маршрутные таксомоторы
(микроавтобусы)
Autoturisme (taximetre şi de serviciu) – total 123 Х Легковые автомобили (таксомоторы и
служебные) – всего
din care, taximetre (taxi) 124 Х в том числе таксомоторы (такси)
Autovehicule cu destinaţie specială – total 125 Х Специальные автомобили – всего
din care, pe şasiu de: в том числе на шасси:
autovehicule pentru marfă 126 Х грузовых
autobuze 127 Х автобусных
autoturisme 128 Х легковых
Semiremorci cuplate la autotractoare rutiere, Полуприцепы к седельным тягачам в
semiremorci în rezervă 129 сцепе с ними и запасные
Remorci 130 Прицепы

1
Inclusiv autotractoare rutiere în corespundere cu construcţia caroseriei semiremorcilor la care sînt cuplate; exceptînd camionetele şi autoturismele tip furgon
Включая седельные тягачи в соответствии с конструкцией кузова скомплектованных с ними полуприцепов; без пикапов и легковых фургонов

3
2. Autovehicule închiriate, la sfîrşitul anului
Аренда автомобилей на конец года

Numărul Capacitatea acestora în Numărul Capacitatea acestora în


autovehiculelor luate în tone (cu precizie de 0,1) autovehiculelor date tone (cu precizie de 0,1)
chirie, bucăţi Их общая în chirie, bucăţi Их общая
Cod Число автомобилей, грузоподъемность, Число автомобилей, грузоподъемность,
rînd взятых в аренду, штук тонн (с точн. 0,1) сданных в аренду, штук тонн (с точн. 0,1)
Denumirea indicatorilor din care, din care, Наименование показателей
din care, din care,
de la persoane persoanelor
Код total total de la persoane total persoanelor fizice total
fizice fizice
стр. fizice в том числе
в том числе в том числе
всего всего в том числе у всего физическим всего
у физических физическим
физических лицам
лиц лицам
лиц
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А
Autovehicule pentru transport Грузовые автомобили (без
marfă (exceptînd autotractoarele 240 седельных тягачей) – всего
rutiere) – total

в том числе по
din care după capacitate, kg:
грузоподъемности, кг:

pînă la 1500 241 до 1500

1501 – 3500 242 1501 – 3500

3501 – 5000 243 3501 – 5000

5001 – 10000 244 5001 – 10000

10001 şi peste 245 10001 и более

Autotractoare rutiere 250 Седельные тягачи

Сamionete şi autoturisme tip Пикапы и легковые фургоны –


furgon – total 260 всего

Autobuze, inclusiv microbuze 270 X X X X Автобусы, включая маршрутные


таксомоторы

Autoturisme (taximetre şi de Легковые автомобили


serviciu) 280 X X X X (таксомоторы и служебные)

4
3. Autovehicule proprii (în inventar), conform duratei de exploatare, la sfîrşitul anului
Собственные автомобили (находящиеся на балансе), по времени их пребывания в эксплуатации на конец года

(bucăţi / штук)
Numărul Numărul camionetelor Numărul autobuzelor,
Numărul de autovehicule
autovehiculelor pentru şi autoturismelor tip inclusiv microbuzelor
cu destinaţie specială
Denumirea indicatorilor Cod rînd transport marfă furgon (din rîndul 120, col. 2)
(din rîndul 125, col. 2)
Наименование показателей (din rîndul 101, col. 2) (din rîndul 119, col. 2) Число автобусов,
Число специальных
Код стр. Число грузовых Число пикапов и включая маршрутных
автомобилей
автомобилей легковых фургонов таксомоторов
(из строки 125, гр. 2)
(из строки 101, гр. 2) (из строки 119, гр. 2) (из строки 120, гр. 2)
А 1 2 3 4 5
Autovehicule introduse în exploatare din momentul
fabricării de către uzina producătoare:
Автомобили, пребывающие с момента выпуска
заводом - изготовителем в эксплуатации:
pînă la (до) 2 ani (лет) 310

2,1-5 ani (лет) 311

5,1- 10 ani (лет) 312

10,1 - 13 ani (лет) 313

13,1 ani şi peste (лет и более) 314

5
4. Activitatea şi utilizarea autovehiculelor de marfă 1 (proprii şi închiriate) pe parcursul anului
Работа и использование грузовых автомобилей 1 (собственных и арендованных) за год
(cu precizie de 0,1 mii / с точностью 0,1 тыс.)
Cod Autovehicule pentru transport marfă,
rînd inclusiv autocamionete, autoturisme tip din care,
Denumirea indicatorilor furgon şi autoremorci 2 autoremorci
Наименование показателей
Код Грузовые автомобили, включая пикапы, в том числе
стр легковые фургоны и автоприцепы 2 автоприцепы
.
А 1 2 3 А
Mărfuri transportate – total, mii tone 410 Перевезено грузов – всего, тыс. тонн
din care, contra plată 411 Х в том числе за плату
Din rîndul 410 - mărfuri transportate în Из строки 410 - перевезено грузов в пределах
hotarele ţării (trafic intern) 412 страны (внутреннее сообщение)
din care, contra plată 413 Х в том числе за плату
Parcursul mărfurilor – total, mii tone-km 420 Грузооборот – всего, тыс. тонно-км
din care, contra plată 421 Х в том числе за плату
Din rîndul 420 - parcursul mărfurilor realizat Из строки 420 – грузооборот, выполненный в
în hotarele ţării (trafic intern) 422 пределах страны (внутреннее сообщение)
din care, contra plată 423 Х в том числе за плату
Parcursul autovehiculelor – total, mii km 430 Общий пробег автомобилей – всего, тыс. км
din care, parcursul cu încărcătură 431 в том числе пробег с грузом
1
Datele cu privire la transporturile de mărfuri se completează în baza datelor cumulate din facturile de expediţie anexate la foile de parcurs, indiferent de condiţiile de plată pentru activitatea mijloacelor de transport auto
Данные о перевозках грузов заполняются на основании итоговых данных товарно-транспортных накладных приложенных к путевым листам, независимо от условий оплаты за работу
автотранспортных средств
2
Datele rînd. 430, 431 nu includ autoremorcile / Данные стр. 430, 431 не включают автоприцепы

5. Activitatea şi utilizarea autobuzelor, autoturismelor şi autovehiculelor cu destinaţie specială (proprii şi închiriate) pe parcursul anului
Работа и использование автобусов, легковых автомобилей, специальных автомобилей (собственных и арендованных) за год
(cu precizie de 0,1 mii / с точностью 0,1 тыс.)
Autobuze, inclusiv
Cod
microbuze Autovehicule cu
rînd Autoturisme
Denumirea indicatorilor Автобусы, включая destinaţie specială Наименование показателей
Легковые
маршрутные Специальные
Код автомобили
таксомоторы автомобили
стр.
(микроавтобусы)
А 1 2 3 4 A
Pasageri transportaţi, mii pasageri 540 Х Х Перевезено пассажиров, тыс. пасс.
Parcursul pasagerilor, mii pasageri-km 550 Х Х Пассажирооборот, тыс. пасс. -км

6
Parcursul autovehiculelor, mii km 560 Общий пробег автомобилей, тыс. км

6. Drumuri auto de exploatare administrativă1 la sfîrşitul anului


Ведомственные автомобильные дороги1 на конец года
(cu precizie de 0,1 / с точностью 0,1)
Lungimea drumurilor, km
Протяженность дорог, км
din acestea, modernizate
(asfaltate, cimentate,
din care, cu betonate, împietruite cu
Cod
îmbrăcăminte lianţi hidrocarbonici)
rînd
Denumirea indicatorilor rigidă из них Наименование показателей
total
усовершенствованные
Код
(асфальтовые,
стр. всего
в том числе цементобетонные,
с твердым гравийные с
покрытием углеродистыми
вяжущими
материалами)
А 1 2 3 4 А
Existent la început de an 600 Наличие на начало года

Primite la balanţă în anul de raport 610 Принято на баланс за отчетный год

din care, drumuri noi construite 611 в том числе строительство новых дорог

Lichidate din balanţă (transferate) în anul de raport Списано (передано) с баланса за отчетный
620
год

din care, transferate la reţeaua de drumuri publice 621 в том числе передано в сеть дорог общего
пользования

Existent la sfîrşit de an 630 Наличие на конец года


1
Drumuri destinate pentru deservirea unităţilor agricole, energetice, industriale, precum şi desfăşurarea traficului tehnologic
Дороги, предназначенные для обслуживания сельскохозяйственных, энергетических, промышленных предприятий и организаций,
а также для осуществления технологических перевозок