Вы находитесь на странице: 1из 65

Unitatea 1

1. Care sunt etapele prin care poate trece o societate comerciala pentru a se reorganiza ?
a-transformarea, fuzionarea, scindarea saufalimentul;
b-transformarea, fuzionarea, scindarea,lichidarea;
c-transformarea, fuzionarea, scindarea ;
d-transformarea, fuzionarea, scindarea, desfiintarea.
2. Care sunt fazele prin care trebuie sa treaca o societate comerciala pentru a inceta sa mai existe ?
a-dizolvarea , lichidarea patrimoniului si transformarea;
b-dizolvarea, lichidarea patrimoniului, fuzionarea si scindarea;
c-dizolvarea si lichidarea patrimoniului;
d-dizolvarea, lichidarea patrimoniului, fuzionarea si scindarea;
3. Care este ansamblul de operatiuni necesare pentru incheierea afacerilor angajate , in faza de
lichidare a unei societati comerciale ?
a-conservarea patrimoniului, transformarea patrimoniului in disponibilitati lichide;
b-conservarea patrimoniului, transformarea patrimoniului in disponibilitati lichide si plata
creditorilor societatii, prin despagubire integrala;
c-conservarea patrimoniului, transformarea patrimoniului in disponibilitati lichide si plata
creditorilor societatii;
d-conservarea patrimoniului si plata creditorilor societatii.
4. Care sunt componentele bonitatii societatii comerciale ?
a-solvabilitatea, lichiditatea,eficienta;
b-solvabilitatea, lichiditatea, rentabilitatea;
c-solvabilitatea, lichiditatea, rentabilitatea tehnico economica a societatii;
d-solvabilitatea, lichiditatea, rentabilitatea si bonitatea societatii comerciale.
5. Care sunt caile de verificare a bonitatii unei societati comerciale sau a unui partyener comercial ?
a-calea directa si calea indirecta ;
b-calea directa si declaratia personala a agentului comercial;
c-informatii obtinute de la banci sau alte surse;
d-scrisorile de intentie si de prezentare depuse de agentii economici.
6. Ce reprezinta falimentul pentru o societate comerciala ?
a-masura extrema care duce la fuzionarea societatii comerciale;
b-masura extrema care duce la transformarea societatii comerciale;
c-masura extrema care duce la dizolvarea societatii comerciale;
d-masura extrema care duce la salvarea societatii comerciale.
7. Care este calea juridica ,ceruta de comerciantul falit, care daca este admisa, are ca efect
suspendarea executarii hotararii de declarare a falimentului ?
a-moratoriul si bonitatea;
b-moratoriul ;
c-lichidarea;
d-scindarea.
8. Ce fel de conventii pot interveni intre societatea comerciala debitoare si masa creditoare, asupra
modului si termenelor de plata a creantelor pe care acestia le detin ?
a- concordat preventiv , amiabil si postfalimentar;
b- concordat preventiv, procesual si postfalimentar;
c- concordat preventiv , benefic si postfalimentar;
d- concordat preventiv si postfalimentar;
9. Care sunt elementele definitorii ale falimentului unei societati comerciale ?
a-dizolvarea, distribuirea produsului lichidarii, scindarea si sanctionara falitului;
b-fuzionarea, dizolvarea, distribuirea produsului lichidarii si sanctionara falitului;
c-dizolvarea, distribuirea produsului lichidarii si sanctionara falitului;
d-dizolvarea, lichidarea ,distribuirea produsului lichidarii si sanctionara falitului.
Unitatea 3

1.Cum este împărţit echipajul navei din punct de vedere al ierarhiei ?


a-comandant, navigatori cu brevete, personal cu certificat de capacitate, alţi membrii de echipaj;
b-comandant, navigatori cu brevete,navigatori cu certificat de capacitate, alţi membrii de echipaj;
c-comandant,ofiţeri, personal cu certificat de capacitate, alţi membrii de echipaj;
d-comandant,brevetaţi, personal cu certificat de capacitate, alţi membrii de echipaj.

2. Care sunt persoanele care au atribuţii de conducere la bordul navei maritime ?


a-comandantul navei, şefii de servicii,şeful echipei de cart, şeful stabilit prin rolurile de
echipaj,şeful numit temporar pentru conducerea unei activităţi de scurta durată ;
b-comandantul navei, şefii de servicii, şeful stabilit prin rolurile de echipaj, şeful numit temporar
pentru conducerea unei activităţi de scurta durată ;
c-comandantul navei, şefii de servicii,şeful echipei de cart (garda), şeful stabilit prin rolurile de
echipaj, şeful numit temporar pentru conducerea unei activităţi de scurta durată ;
d- şefii de servicii,şeful echipei de cart, şeful stabilit prin rolurile de echipaj, şeful numit temporar
pentru conducerea unei activităţi de scurta durată ;
3. Cui îi încredinţează armatorul nava şi comanda acesteia, pentru realizarea misiunii?
a-comandantului ;
b-comandantului şi şefului mecanic;
c-comandantului şi echipajului;
d-echipajului navei.
4.Cum procedează subalternul dacă executarea ordinului dat de comandant (şef) poate duce la o
situaţie de pericol sau neajuns grav pentru navă , echipaj, pasageri, sau încărcătura ?
a-nu execută ordinul;
b-atrage atenţia şefului care l-a dat, asupra consecinţelor;
c-atrage atenţia şefului care l-a dat, asupra consecinţelor şi nu execută ordinul;
d-raporteaza superiorilor.
5. Consiliul de bord este :
a-organ de decizie;
b-organ consultativ pe lângă comandantul navei;
c-organ informativ pe lângă comandantul navei;
d-organ de lucru al comandantului.
6. Consiliul de bord se întruneşte :
a-in împrejurări extraordinare;
b-conform programului aprobat ;
c-la cererea a 2/3 din membrii săi;
d-odata pe voiaj.

7.Nava care urmează să iasă în mare trebuie să aibă :


a-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate;
b-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi registrul de procese verbale de gardă;
c-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi fişele de pontaj;
d-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi manifestul vamal şi caietul de cart;

8.Nava care urmează să iasă în mare trebuie să aibă:


a-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi mijloacele de stins incendiu, prevăzute prin planul de construcţie al navei.;
b-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi registrul de procese verbale de gardă;
c-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi fişele de pontaj;
d-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi manifestul vamal şi caietul de cart.

9. Nava care urmează să iasă în mare trebuie să aibă:


a-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi mijloacele de comunicaţii radio, optice şi acustice;
b-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi registrul de procese verbale de gardă;
c-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi fişele de pontaj;
d-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi manifestul vamal şi caietul de cart.
10. Nava care urmează să iasă în mare trebuie să aibă:
a-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi actele de bord valabile;
b-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi registrul de procese verbale de gardă;
c-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi fişele de pontaj;
d-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi manifestul vamal şi caietul de cart.

11. Nava care urmează să iasă în mare trebuie să aibă :


a-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi echipajul minim de siguranţă;
b-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi registrul de procese verbale de gardă;
c-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi fişele de pontaj;
d-starea tehnica corespunzătoare, mijloacele de salvare necesare întregului personal ambarcat,
materiale de vitalitate şi manifestul vamal şi caietul de cart.

12. Cine anunţa autorităţile portuare despre plecarea navei?


a-comandantul navei;
b-comandantul navei prin agent;
c-agentul navei la terminarea operaţiunilor :
d-un membru din echipaj nominat de comandant.

13. Ce ridică de la Căpitănia portului, în ziua plecării, Comandantul său ofiţerul desemnat?
a-actele de bord;
b-actele de bord şi planurile navei;
c-manifestul vamal şi permisul de plecare;
d-actele de bord şi permisul de plecare.
14. Ce document completat se depune la Căpitănia portului de către persoana care ridică actele
de bord?
a-permisul de plecare;
b-declaratia comandantului;
c-manifestul vamal şi copia conosamentului;
d-declaratia însoţită de permisul de plecare.

15. În ce caz se vor depune din nou actele de bord la Căpitănie, de către nava care le-a ridicat în
vederea plecării ?
a-in cazul în care nava mai staţionează în port mai mult de 24 ore;
b-in cazul în care nava mai staţionează în port mai mult de 12 ore;
c-in cazul în care nava mai staţionează în port mai mult de 36 ore;
d-in cazul în care nava mai staţionează în port .

16. Cine raportează comandantului navei terminarea pregătirii navei pentru marş şi unde se
consemnează despre această?
a-capitanul secund; în jurnalul de procese verbale;
b-capitanul secund, şeful mecanic; în jurnalul de bord şi de maşini;
c-sefii de servicii; în jurnalul de bord;
d-capitanul secund, şeful mecanic, ofiţerul electrician; în caietul de cart.

17. Care este componenta echipei de control a navei care urmează să plece din port?
a-reprezentantii: căpităniei, punct trecere frontieră, vamal portuar, serviciu sanitar
portuar,inspectorat de carantină fitosanitară;
b-reprezentantii: căpităniei, punct trecere frontieră, vamal portuar, serviciu sanitar
portuar,inspectorat de carantină fitosanitară şi al armatorului;
c-reprezentantii: căpităniei, punct trecere frontieră, vamal portuar, serviciu sanitar
portuar,inspectorat de carantină fito-sanitara si al poliţiei port;
d-reprezentantii: căpităniei, punct trecere frontieră, vamal portuar, serviciu sanitar
portuar,inspectorat de carantină fito-sanitara şi al SLN.
18. Cine conduce nemijlocit manevra de ieşire a navei din port?
a-ofiterul de cart asistat de pilot;
b-comandantul navei;
c-pilotul navei;
d-o persoană desemnată de comandant şi asistata de pilot.

19. Ce trebuie să verifice comandantul navei la sosirea pilotului la bord?


a-daca are ordin de marş;
b-daca are buletin de pilotaj şi delegaţie;
c- dacă are brevet de pilot şi buletin de pilotaj;
d-buletin de pilotaj şi remorcaj.
20. Ce semnează comandantul navei la terminarea manevrei de plecare ?
a-buletinul de pilotaj şi anexă acestuia;
b-buletinul de pilotaj şi chitanţa de barcagii în 2 ex.
c-bonurile pentru remorchere şi barcagii cu anexele respective;
d-buletinul de pilotaj, bonurile pentru remorchere şi barcagii.

21. Cine şi cum comunică comandantului navei : destinaţia, ruta, ordinea porturilor de operare,
durata planificată a voiajului?
a-navlositorul navei prin radiogramă;
b-armatorul navei şi navlositorul în BB; în scris;
c-directorul comercial al SC;
d-compartimentul comercial al societăţii; în scris.
Unitatea 4

1. Ce atribuţiuni are echipajul minim de siguranţă al navei ?


a-asigurarea pazei şi siguranţa navei atunci când nava este în staţionare,în râdă sau în port, bazin,
doc etc.precum şi a manevrelor;
b-asigurarea pazei şi siguranţa navei atunci când nava este în marsi sau în staţionare sub operaţiuni
de încărcare;
c- asigurarea pazei şi siguranţei navei atunci când este în staţionare.
d-atributiuni curente.

2. Ce atribuţiuni are echipajul minim de siguranţă al navei ?


a-asigura conducerea în siguranţă a navei, când aceasta este în marş fără pilot la bord;
b-asigurarea conducerii în siguranţă a navei atunci când este în marş, asigurarea vitalităţii şi
asigurarea exploatării în siguranţă a maşinilor;
c-asigurarea vitalităţii navei şi combaterea incendiului la bord.
d-atributiuni curente.

3. Care sunt drepturile şi obligaţiile echipajului unei nave maritime ?


a-drepturile şi obligatriile prevăzute în Constituţie, în legislaţia aplicabilă salariaţilor iar în
perioada cât sunt ambarcati acelea specifice funcţiei pe care o ocupa;
b-drepturile şi obligatriile prevăzute în Constituţie, în legislaţia aplicabilă salariaţilor iar în
perioada cât sunt ambarcati acelea specifice funcţiei pe care o ocupa cât şi acelea stabilite prin negocieri;
c-drepturile şi obligatriile prevăzute în Constituţie, în legislaţia aplicabilă salariaţilor iar în
perioada cât sunt ambarcati acelea specifice funcţiei pe care o ocupa cât şi acele impuse de armatorul navei.
d-atributii prevăzute în Regulamentul serviciului la bord.

4. Care sunt drepturile membrilor echipajului unei nave ?


a-sa exercite la bord funcţia la care îi dă dreptul brevetul, certificatul sau meseria pe care o exercită
la bord;
b-sa exercite la bord funcţia la care îi dă dreptul brevetul, certificatul ,să i se asigure cazare şi
hrana gratuită în condiţiile corespunzătoare funcţiei;
c-sa exercite la bord funcţia la care îi dă dreptul brevetul, certificatul ,să i se asigure cazare gratuită
în condiţiile corespunzătoare funcţiei;
d-drepturile legale.
5. Care sunt drepturile membrilor echipajului unei nave ?
a-sa exercite la bord funcţia la care îi dă dreptul brevetul, certificatul ,să i se asigure cazare şi
hrana gratuită în condiţiile corespunzătoare funcţiei;
b-sa i se acorde hrana pe timpul cât este ambarcat, echipament de lucru şi de protecţie, antidot şi
posibilitatea de odihnă şi recreere la bord pentru refacerea capacităţii de muncă;
c-sa i se acorde hrana pe timpul cât este ambarcat, echipament de lucru şi de protecţie, antidot şi
posibilitatea de odihnă şi recreere pentru refacerea capacităţii de muncă, într-o unitate specializată.
d-drepturile legale.

6. Care sunt drepturile membrilor echipajului unei nave ?


a-sa i se asigure posibilitatea ridicării permanente a nivelului de pregătire profesională, asistenta
medicală şi tratament medical la bordul navei şi în porturile de escală;
b-sa i se deconteze cheltuielile de transport între porturile romaneşti şi străine ;
c-sa I se acorde recuperarea timpului de muncă prin repatriere la opţiunea armatorului.
d-drepturile legale.

7. Care sunt obligaţiile membrilor echipajului unei nave ?


a-sa posede şi să prezinte la sosirea la bord: carnetul de marinar, brevetul sau certificatul de
capacitate, certificatul internaţional de vaccin, fisa individuală de protecţia muncii şi PSI :
b-sa posede şi să prezinte la sosirea la bord: carnetul de marinar având înscrisă valabilitatea,
brevetul sau certificatul de capacitate, certificatul internaţional de vaccin, fisa individuală de protecţia
muncii şi PSI :
c-sa posede şi să prezinte la prima sosire la bord:carnetul de marinar având înscrisă valabilitatea
,avizul medical şi îmbarcarea, brevetul sau certificatul de capacitate, certificatul internaţional de vaccin,fisa
individuală de protecţia muncii şi PSI ;
d-sa execute lucrări la bord.

8. Care sunt obligaţiile membrilor echipajului unei nave ?


a-sa se prezinte la bord la prima sosire pentru îmbarcare la data şi ora stabilită de armator, să
presteze munca pentru care este încadrat şi salarizat, să respecte normele de convieţuire şi conduita în
colectiv să cunoască şi să respecte normele de igienă individuală şi colectivă;
b-sa se prezinte la bord la prima sosire pentru îmbarcare la data şi ora stabilită de armator, să
presteze munca pentru care este încadrat şi salarizat, să respecte normele de convieţuire şi conduita în
colectiv să cunoască şi să respecte normele de igienă individuală şi colectivă , şi să apere proprietatea;
c-sa se prezinte la bord la prima sosire pentru îmbarcare la data şi ora stabilită de armator, să
presteze munca pentru care este încadrat şi salarizat, să respecte normele de convieţuire şi conduita în
colectiv să cunoască şi să respecte normele de igienă individuală şi colectivă , să apere proprietatea şi să-şi
procure pe contul său linjeria individuală .
d-sa se încadreze în disciplina de la bordul navei.

9. Care sunt obligaţiile membrilor echipajului unei nave ?


a-sa participe la manevrele navei şi ale instalaţiilor conform atribuţiunilor sale de serviciu să
menţină bunăstare de navigabilitate a navei;
b-sa participe la manevrele navei şi ale instalaţiilor conform atribuţiunilor sale de serviciu să
menţină bunăstare de navigabilitate a navei să informeze pe comandant sau pe ofiţerul de punte de cart;
c-sa participe la manevrele navei şi ale instalaţiilor conform atribuţiunilor sale de serviciu, să
menţină bunăstarea de navigabilitate a navei, să informeze pe comandant sau pe ofiţerul de punte de
cart / garda despre orice avarie pe care o constată.
d-cele regulamentare.

10. Care sunt obligaţiile membrilor echipajului unei nave ?


a-sa participe la manevrele navei şi ale instalaţiilor;
b-sa participe la orice acţiune ordonată de comandantul navei, iar în timpul cât se afla la bord în
afara serviciului, să fie apt şi gata de a interveni fără întârziere la toate situaţiile de alarmă;
c-sa participe la orice acţiune ordonată de comandantul navei, iar în timpul cât se afla la bord în
afara serviciului, să fie apt şi gata de a interveni fără întârziere la toate situaţiile de alarmă, având dreptul
să beneficieze de compensaţie.
d-cele regulamentare.

11. Ce obligaţii au membrii echipajului navei ?


a-sa prevină orice faptă ce ar atrage sancţionarea contravenţională a navei, să nu-şi depăşească
competentele de serviciu stabilite şi să se supună şi să dea concursul desfăşurării în bune condiţii a
controlului şi cercetărilor efectuate la bord de comandantul navei;
b-sa prevină orice faptă ce ar atrage sancţionarea contravenţională a navei, să nu-şi depăşească
competentele de serviciu stabilite şi să se supună şi să dea concursul desfăşurării în bune condiţii a
controlului şi cercetărilor efectuate la bord de comandantul navei , sau de organele căpităniei portului;
c-sa prevină orice faptă ce ar atrage sancţionarea contravenţională a navei, să nu-şi depăşească
competentele de serviciu stabilite şi să se supună şi să dea concursul desfăşurării în bune condiţii a
controlului şi cercetărilor efectuate la bord de comandantul navei , de organele căpităniei portului, sau de
alte organe de stat competente.
d-cele regulamentare.
12. Ce obligaţii au membrii echipajului navei ?
a-sa informeze medicul de bord asupra oricăror îmbolnăviri contractate în perioada de
imbarcarepe nava, să nu plece de la bord la debarcare fără aprobarea comandantului, obţinută prin şeful sau
direct, fără a preda bunurile cabinei şi materialele avute în gestiune;
b-sa informeze medicul de bord asupra oricăror îmbolnăviri contractate în perioada de
imbarcarepe nava, să nu plece de la bord la debarcare fără aprobarea comandantului (sau a înlocuitorului
acestuia), obţinută prin şeful sau direct, fără a preda bunurile cabinei şi materialele avute în gestiune;
c-sa informeze medicul de bord asupra oricăror îmbolnăviri contractate în perioada de
imbarcarepe nava, să nu plece de la bord la debarcare fără aprobarea comandantului (sau a înlocuitorului
acestuia), obţinută prin şeful sau direct, fără a preda bunurile cabinei şi materialele avute în gestiune şi să
prezinte personalului de gardă la scara navei, pentru control.
d-cele regulamentare.

13. Când se face înzestrarea navei cu maşini, aparate, utilaje, instalaţii ...?
a-tot timpul;
b-in timpul construcţiei şi în timpul când nava este în serviciu;
c-cand apar cerinţe legale şi de convenţie.
d-dupa nevoi.

14. Când începe dotarea navei cu materiale de inventar?


a-odata cu intrarea ei în serviciu;
b-la cererea echipajului prin comandantul navei;
c-cand apar cerinţe pentru a asigura BSN.
d-la nevoie.

15. Cine aprovizionează nava cu materiale de consum , combustibil, apă ...?


a-comandantul navei în conformitate cu procedurile regulamentare legale;
b-armatorul, în conformitate cu procedurile reglementărilor legale în vigoare, în baza cererilor de
aprovizionare primite de la navă;
c-comandantul şi armatorul, în conformitate cu procedurile reglementărilor legale în vigoare, în
baza cererilor de aprovizionare primite de la navă.
d-furnizorii.
16. Cine realizează înzestrarea navei cu maşini, aparate, utilaje...?
a-armatorul navei;
b-comandantul cu sprijinul armatorului;
c-santierul naval respectiv (constructor).
d-furnizorii.

17. Cine aprobă şi cum, dezafectarea şi dezmembrarea unor mijloace tehnice de la bord, precum
şi debarcarea-imbarcarea (unor materiale)?
a-armatorul în scris;
b-Registrul Naval prin Ordonanţa;
c-armatorul, la instrucţiunile RNR.
d-Comandantul navei.

18. Care sunt stocurile de siguranţă care trebuie asigurate la bordul navei?
a-cantitatile necesare funcţionării timp de 7 zile a tuturor maşinilor sau motoarele principale de
propulsie la viteza economică de marş, indiferent de zona de navigaţie;
b-cantitatile necesare funcţionării timp de 5 zile a tuturor maşinilor sau motoarele principale de
propulsie la viteza economică de marş, indiferent de zona de navigaţie;
c-cantitatile necesare funcţionării timp de 3 zile a tuturor maşinilor sau motoarele principale de
propulsie la viteza economică de marş, indiferent de zona de navigaţie.
d-stocurile apreciate de conducerea navei.

19. Care sunt stocurile de siguranţă care trebuie asigurate la bordul navei?
a-functionarea timp de 20 de zile a motoarelor auxiliare cu puterea cea mai mare, din doatarea
navei, indiferent de zona de navigaţie;
b-functionarea timp de 30 de zile a motoarelor auxiliare cu puterea cea mai mare, din doatarea
navei, indiferent de zona de navigaţie;
c-functionarea timp de 10 de zile a motoarelor auxiliare cu puterea cea mai mare, din doatarea
navei, indiferent de zona de navigaţie.
d-acelea stabilite de conducerea navei.
20. Care sunt stocurile de siguranţă care trebuie asigurate la bordul navei?
a-apa potabilă: apa de băut şi pentru bucătărie necesară pe timp de 5 zile, pentru tot personalul
îmbarcat;
b-apa potabilă: apa de băut şi pentru bucătărie necesară pe timp de 10 zile, pentru tot personalul
îmbarcat;
c-apa potabilă: apa de băut şi pentru bucătărie necesară pe timp de 30 zile, pentru tot personalul
îmbarcat.
d-cantitatile stabilite de secundul navei.

21. Care sunt stocurile de siguranţă care trebuie asigurate la bordul navei?
a-alimente: hrana pe timp de 3 zile pentru toate persoanele îmbarcate;
b-alimente: hrana pe timp de 30 zile pentru toate persoanele îmbarcate;
c-alimente: hrana pe timp de 15 zile pentru toate persoanele îmbarcate.
d-stocurile stabilitede bucătar şi aprobate de comandant.

22. Care este baza de calcul a cantităţilor care constituie stocul de siguranţă?
a-normele regulamentare, prin instrucţiunile armatorului;
b-normele regulamentare, pentru fiecare tip de navă, prin instrucţiunile armatorului;
c-normele regulamentare, pentru fiecare tip de navă.
d-necesarul de consumla bord.

23. Când şi cum se înlocuieşte stocul de siguranţă de alimente?


a-la fiecare aprovizionare a navei,parţial sau total după caz;
b-la expirarea termenului de garanţie, parţial sau total, după caz;
c-dupa consum, parţial sau total, după caz.
d-la nevoie.

24. Când se înlocuiesc materialele pirotehnice pentru navă şi pentru ambarcaţiunile de salvare
precum şi alimentele şi medicamentele din dotarea ambarcaţiunilor de salvare ?
a-la expirarea termenului de garanţie, stabilit de producător, chiar dacă nu au fost folosite;
b-daca au fost folosite;
c-inaintea expirării termenului de garanţie pentru că nava să nu fie în marş la data expirării.
d-dupa utilizare.
25. Care este principiul de bază, care se aplică la bordul navei, în scopul menţinerii evidentei
clare asupra mijloacelor materiale ale navei ?
a-principiul conservării şi mânuirii bunurilor;
b-principiul că fiecare material sau bun să fie dat în primire unuia dintre membrii echipajului, care
să răspundă de gestionarea lor;
c-principiul gestiunii colective şi individuale.
d-evidenta contabilă.

26. În faţa cui răspund persoanele din echipaj care au atribuţiuni de gestionar ?
a-comandantului şi a serviciului de resort al armatorului;
b-comandantului şi a serviciului de resort al navlositorului;
c-comandantului şi a serviciului de resort al berbotistului.
d-in faţa legii.

27. Pentru ce răspunde persoană din echipaj care are atribuţiuni de gestionar ?
a-pastrarea şi gestionarea materialelor şi bunurilor şi ţinerea evidentei scriptice;
b-pastrarea şi conservarea materialelor şi bunurilor şi ţinerea evidentei scriptice;
c-intretinerea şi conservarea materialelor şi bunurilor şi ţinerea evidentei scriptice.
d-pentru faptele proprii.

28. Cum şi cui se repartizează mijloacele materiale cu care este dotată nava?
a-persoanelor din echipaj cu atribuţiuni la bord;
b-persoanelor din echipaj cu atribuţiuni de mânuitori la bord;
c-pe baza de semnătura personal amembrilor de echipaj care au atribuţiuni de mânuitori la bord.
d-persoanelor ambarcate la bordul navei.

29. Cine răspunde potrivit legii, disciplinar, material, civil sau penal, după caz, pentru pagubele
aduse patrimoniului navei, din vină şi în legătură cu activitatea sa ?
a-orice persoană îmbarcată la bordul navei;
b-Comandantul navei şi şefii de servicii;
c-gestionarii şi mânuitorii de gestiune.
d-tot personalul.
30. Cine are obligaţia de a instrui personalul din subordine şi să-i acorde asistenţă pentru
asigurarea unei exploatări corecte , cu respectarea normelor de PM, a mijloacelor tehnice de la
bordul navei ?
a-comandantul navei şi şefii de servicii;
b-sefii de servicii;
c-comandantul navei, şeful mecanic şi căpitanul secund.
d-centrul de perfecţionare.
Unitatea 5

1. Ce reprezintă jurnalul de bord al navei ?


a-este un document juridic de evidentă şi control al activităţii desfăşurate la bordul unei nave;
b-este un document juridic de evidentă al activităţii desfăşurate şi al evenumentelor produse la bordul unei
nave;
c-este un document de evidentă şi control al activităţii desfăşurate şi al evenumentelor produse la bordul
unei nave;
d-este un document juridic de evidentă şi control al activităţii desfăşurate şi al evenumentelor produse la
bordul unei nave.

2. Cum trebuie să fie jurnalul de bord pentru a fi considerat document juridic?


a-sa fie numerotat, şnuruit şi parafat de către una din Căpităniile de port;
b-sa fie numerotat, şnuruit şi completat corect;
c-sa fie numerotat, şnuruit şi parafat de către una din Căpităniile de port după ce prealabil a fost vizat de
Comandant;
d-sa fie numerotat, parafat de către una din căpităniile de port după că preal;abil a fost vizat de armator.

3. Când încep notările în jurnalul de bord şi când se face ultima notare ?


a-din ziua intrării navei în serviciu până în momentul încetării activităţii de exploatare a navei;
b-din ziua intrării navei în serviciu până în momentul primirii ordinului dela armator;
c-din ziua punerii chilei navei până în momentul încetării activităţii de exploatare a navei;
d-din ziua intrării navei în serviciu, zi comunicată de către comisia de sepraveghere a navei ca aceasta este
gata din toate punctele de vedere până în momentul încetării activităţii de exploatare a navei.

4. Cine înscrie, când şi cine semnează notaţiile jurnalului de bord ?


a-in timpul marşului ofiţerul de cart, în timpul staţionării ofiţerul de gardă, iar la navele care nu au ofiţer de
cart se scrie şi se semnează da către Comandantul său conducătorul navei;
b-in timpul marşului ofiterulde cart, în timpul staţionării, la terminarea serviciului, iar la navele care nu au
ofiţer de cart se scrie şi se semnează da către Comandantul său conducătorul navei;
c-in timpul marşului, în timpul staţionării ofiţerul de gardă, la terminarea serviciului, iar la navele care nua
au ofiţer de cart se scrie şi se semnează da către Comandantul său conducătorul navei;
d-in timpul marşului ofiterulde cart, în timpul staţionării ofiţerul de gardă, la terminarea serviciului, iar la
navele care nu au ofiţer de cart se scrie şi se semnează da către Comandantul său conducătorul navei.
5. Ce se înscriu în jurnalul de bord ?
a-date privind identificarea voiajului, condiţiile şi desfăşurarea navigaţiei şi manevrele navei, desfăşurarea
operaţiunilor comerciale , tehnologice, amarare, balastare / debalastare şi spălare tancuri;
b-date privind identificarea voiajului, condiţiile şi desfăşurarea navigaţiei şi manevrele navei, desfăşurarea
operaţiunilor comerciale , tehnologice, încărcare/descărcare, amarare, balastare / debalastare şi spălare
tancuri;
c-date privind identificarea voiajului, condiţiile şi desfăşurarea navigaţiei şi manevrele navei, desfăşurarea
operaţiunilor de încărcare/descărcare, amarare, balastare / debalastare şi spălare tancuri;
d-date privind identificarea voiajului, manevrele navei, desfăşurarea operaţiunilor comerciale , tehnologice,
încărcare/descărcare, amarare, balastare / debalastare şi spălare tancuri.

6. Ce se înscriu în jurnalul de bord ?


a-date privind desfăşurarea operaţiunile de aprovizionare, lucrările de construcţie, andocare, oganizarea şi
desfăşurarea activităţilor echipajului;
b-date privind desfăşurarea operaţiunile de aprovizionare, andocare, oganizarea şi desfăşurarea activităţilor
echipajului
c-date privind desfăşurarea operaţiunile de aprovizionare, lucrările de reparaţii, andocare, oganizarea şi
desfăşurarea activităţilor echipajului
d-date privind desfăşurarea operaţiunilor, lucrările de reparaţii, andocare, oganizarea şi desfăşurarea
activităţilor echipajului.

7. Ce se înscriu în jurnalul de bord ?


a-evenimente deosebite produse la bord sau pe nave, accidente , ordinile şi dispoziţiile comandantului, alte
date şi activităţi dispuse de armator, comandant sau organele de control;
b-evenimente deosebite produse la bord sau pe nave, accidente, ordinile şi dispoziţiile comandantului, alte
date şi activităţi dispuse de armator , comandant, sau de autorităţile portuare;
c-evenimente deosebite produse la bord sau pe nave, ordinile şi dispoziţiile comandantului, alte date şi
activităţi dispuse de armator său comandant;
d-evenimente deosebite produse la bord sau pe nave, accidente , ordinile şi dispoziţiile comandantului, alte
date şi activităţi dispuse de armator său comandant.

8. Ce date privind identificarea voiajului se înscriu în jurnalul de bord?


a-data calendaristica, numărul de ordine al voiajului şi al zilelor de voiaj, portul de plecare şi de sosire,
poziţia navei sau locul de ancorare/legare;
b-data calendaristica, numărul de ordine al voiajului, portul de plecare şi de sosire, poziţia navei sau locul
de ancorare/legare, adâncimea apei sub chilă;
c-data calendaristica, numărul de ordine al voiajului, portul de plecare şi de sosire, poziţia navei sau locul
de ancorare/legare;
a-data calendaristica, numărul de ordine al voiajului, portul de plecare, porturile intermediare şi de sosire,
poziţia navei sau locul de ancorare/legare.

9. Ce date privind condiţiile de desfăşurare a navigaţiei şi manevrelor navei se înscriu în


jurnalul de bord ?
a-pescajul şi asieta, adâncimea apei măsurate în ambele borduri, la pv/pp (cel puţin odată pe cart numai în
timpul staţionării) ordinul de marş sau manevra, schimbări în ordinul de marş, terminarea activităţii de
pregătire a navei pentru manevra/mars, îmbarcarea şi debarcarea pilotului, începerea şi terminarea manevrei
navei, molarea ultimei legături, darea primei legături, darea şi molarea remorcii, numele şi numărul
remorcherelor, fundarisirea ancorei, starea legăturilor navei şi a lanţului ancorei;
b-pescajul şi asieta, adâncimea apei măsurate în ambele borduri, la pv/pp (cel puţin odată pe cart numai în
timpul staţionării), schimbări în ordinul de marş, terminarea activităţii de pregătire a navei pentru
manevra/mars, îmbarcarea şi debarcarea pilotului, începerea şi terminarea manevrei navei, molarea ultimei
legături, darea primei legături, darea şi molarea remorcii, numele şi numărul remorcherelor, fundarisirea
ancorei, starea legăturilor navei şi a lanţului ancorei;
c- ordinul de marş sau manevra, schimbări în ordinul de marş, terminarea activităţii de pregătire a navei
pentru manevra/mars, îmbarcarea şi debarcarea pilotului, începerea şi terminarea manevrei navei, molarea
ultimei legături, darea primei legături, darea şi molarea remorcii, numele şi numărul remorcherelor,
fundarisirea ancorei, starea legăturilor navei şi a lanţului ancorei;
d-pescajul şi asieta, adâncimea apei măsurate în ambele borduri, la pv/pp (cel puţin odată pe cart numai în
timpul staţionării) ordinul de marş sau manevra, schimbări în ordinul de marş, terminarea activităţii de
pregătire a navei pentru manevra/mars, îmbarcarea şi debarcarea pilotului, începerea şi terminarea manevrei
navei.

10. Ce date privind condiţiile de desfăşurare a navigaţiei şi manevrelor navei se înscriu în


jurnalul de bord ?
a-pescajul şi asieta, adâncimea apei măsurate în ambele borduri, la pv/pp (cel puţin odată pe cart numai în
timpul staţionării) ordinul de marş sau manevra, cshimbari în ordinul de marş, terminarea activităţii de
pregătire a navei pentru manevra/mars, îmbarcarea şi debarcarea pilotului, începerea şi terminarea manevrei
navei, molarea ultimei legături;
b-pescajul şi asieta, adâncimea apei măsurate în ambele borduri, la pv/pp (cel puţin odată pe cart numai în
timpul staţionării) ordinul de marş sau manevra, cshimbari în ordinul de marş, terminarea activităţii de
pregătire a navei pentru manevra/mars, îmbarcarea şi debarcarea pilotului, începerea şi terminarea manevrei
navei, molarea ultimei legături, darea primei legături, darea şi molarea remorcii, numele şi numărul
remorcherelor, fundarisirea ancorei, starea legăturilor navei şi a lanţului ancorei;
c-pescajul şi asieta, adâncimea apei măsurate în ambele borduri, la pv/pp (cel puţin odată pe cart numai în
timpul staţionării) ordinul de marş sau manevra, cshimbari în ordinul de marş, terminarea activităţii de
pregătire a navei pentru manevra/mars, îmbarcarea şi debarcarea pilotului, începerea şi terminarea manevrei
navei, molarea ultimei legături, darea primei legături, numele şi numărul remorcherelor, fundarisirea
ancorei, starea legăturilor navei şi a lanţului ancorei;
d-pescajul şi asieta, adâncimea apei măsurate în ambele borduri, la pv/pp (cel puţin odată pe cart numai în
timpul staţionării) ordinul de marş sau manevra, shimbari în ordinul de marş, îmbarcarea şi debarcarea
pilotului, începerea şi terminarea manevrei navei, molarea ultimei legături, darea primei legături, darea şi
molarea remorcii, numele şi numărul remorcherelor, fundarisirea ancorei, starea legăturilor navei şi a
lanţului ancorei.

11. Ce date privind desfăşurarea navigaţiei şi manevrelor navei se înscriu în jurnalul de bord
?
a-intrarea şi ieşirea din port felul de navigaţie, începerea şi terminarea manevrei pentru determinarea
elementelor evolutive ale navei, drumurile deasupra fundului apei şi drumul la compas giro şi magnetic,
derivă, corecţia compasului, numărul de rotaţii pe minut ale elicilor motoarelor principale de propulsie,
viteza navei, schimbările de drum şi viteză, coordonatele punctului estimat sau observat, relevmentele şi
distanţele măsurate la reperele de navigaţie, comenzile ordonate la cârmă şi maşinile principale de
propulsiein timpul manervreisau în timpul evitării abordajelor, aprinderea şi stingerea luminilor şi
coborârea semnelorde zi, valorile elementelor hidrometeorologiceinceperea şi terminarea emiterii
semnalelorfonice de vizibilitate redusă;
b-intrarea şi ieşirea din port felul de navigaţie, începerea şi terminarea manevrei pentru determinarea
elementelor evolutive ale navei, drumurile deasupra fundului apei şi drumul la compas giro şi magnetic,
schimbările de drum şi viteză, coordonatele punctului estimat sau observat, relevmentele şi distanţele
măsurate la reperele de navigaţie, comenzile ordonate la cârmă şi maşinile principale de propulsiein timpul
manervreisau în timpul evitării abordajelor, aprinderea şi stingerea luminilor şi coborârea semnelorde zi,
valorile elementelor hidrometeorologiceinceperea şi terminarea emiterii semnalelorfonice de vizibilitate
redusă;
c- corecţia compasului, numărul de rotaţii pe minut ale elicilor motoarelor principale de propulsie, viteza
navei, schimbările de drum şi viteză, coordonatele punctului estimat sau observat, relevmentele şi distanţele
măsurate la reperele de navigaţie, comenzile ordonate la cârmă şi maşinile principale de propulsiein timpul
manervreisau în timpul evitării abordajelor, aprinderea şi stingerea luminilor şi coborârea semnelorde zi,
valorile elementelor hidrometeorologiceinceperea şi terminarea emiterii semnalelorfonice de vizibilitate
redusă;
d-intrarea şi ieşirea din port felul de navigaţie, începerea şi terminarea manevrei pentru determinarea
elementelor evolutive ale navei, drumurile deasupra fundului apei şi drumul la compas giro şi magnetic,
derivă, corecţia compasului, numărul de rotaţii pe minut ale elicilor motoarelor principale de propulsie,
viteza navei, schimbările de drum şi viteză, coordonatele punctului estimat sau observat.
12. Ce date privind desfăşurarea navigaţiei şi manevrelor navei se înscriu în jurnalul de bord
?
a- coordonatele punctului estimat sau observat, relevmentele şi distanţele măsurate la reperele de navigaţie,
comenzile ordonate la cârmă şi maşinile principale de propulsiein timpul manervreisau în timpul evitării
abordajelor, aprinderea şi stingerea luminilor şi coborârea semnelorde zi, valorile elementelor
hidrometeorologiceinceperea şi terminarea emiterii semnalelorfonice de vizibilitate redusă;
b-viteza navei,, coordonatele punctului estimat sau observat, relevmentele şi distanţele măsurate la reperele
de navigaţie, comenzile ordonate la cârmă şi maşinile principale de propulsiein timpul manervreisau în
timpul evitării abordajelor, aprinderea şi stingerea luminilor şi coborârea semnelorde zi, valorile
elementelor hidrometeorologice începerea şi terminarea emiterii semnalelor fonice de vizibilitate redusă;
c-viteza navei, schimbările de drum şi viteză, coordonatele punctului estimat sau observat, relevmentele şi
distanţele măsurate la reperele de navigaţie, comenzile ordonate la cârmă şi maşinile principale de propulsie
în timpul manervrei sau în timpul evitării abordajelor ;
d-viteza navei, schimbările de drum şi viteză, coordonatele punctului estimat sau observat, relevmentele şi
distanţele măsurate la reperele de navigaţie, comenzile ordonate la cârmă şi maşinile principale de
propulsiein timpul manervreisau în timpul evitării abordajelor, aprinderea şi stingerea luminilor şi
coborârea semnelorde zi, valorile elementelor hidrometeorologice începerea şi terminarea emiterii
semnalelor fonice de vizibilitate redusă.

13. Ce date privind desfăşurarea navigaţiei şi manevrelor navei se înscriu în jurnalul de bord
?
a- relevmentele şi distanţele măsurate la reperele de navigaţie, comenzile ordonate la cârmă şi maşinile
principale de propulsiein timpul manervreisau în timpul evitării abordajelor, aprinderea şi stingerea
luminilor şi coborârea semnelorde zi, valorile elementelor hidrometeorologiceinceperea şi terminarea
emiterii semnalelorfonice de vizibilitate redusă;
b-relevmentele şi distanţele măsurate la reperele de navigaţie, comenzile ordonate la cârmă şi maşinile
principale de propulsiein timpul manervreisau în timpul evitării abordajelor, stingerea luminilor şi
coborârea semnelorde zi, valorile elementelor hidrometeorologiceinceperea şi terminarea emiterii
semnalelorfonice de vizibilitate redusă;
c- comenzile ordonate la cârmă şi maşinile principale de propulsiein timpul manervreisau în timpul evitării
abordajelor, aprinderea şi stingerea luminilor şi coborârea semnelorde zi, valorile elementelor
hidrometeorologiceinceperea şi terminarea emiterii semnalelorfonice de vizibilitate redusă;
d-distantele măsurate la reperele de navigaţie, comenzile ordonate la cârmă şi maşinile principale de
propulsiein timpul manervreisau în timpul evitării abordajelor, aprinderea şi stingerea luminilor şi
coborârea semnelorde zi, valorile elementelor hidrometeorologiceinceperea şi terminarea emiterii
semnalelorfonice de vizibilitate redusă.
14. Ce date privind desfăşurarea navigaţiei şi manevrelor navei se înscriu în jurnalul de bord
?
a-alte măsuri luate la bord în caz de vizibilitate redusă, măsuri luate la bord de ofiţerul de cart pe puntea de
comandă, măsuri speciale luate la bord în caz de vreme rea, începerea şi terminarea operaţiunilor pentru
compensarea aparatelor de navigaţie, schimbarea orei bordului la trecerea dintr-un fus orar în altul;
b-alte măsuri luate la bord în caz de vizibilitate redusă, măsuri speciale luate la bord în caz de vreme rea,
începerea şi terminarea operaţiunilor pentru compensarea aparatelor de navigaţie, schimbarea orei bordului
la trecerea dintr-un fus orar în altul;
c-alte măsuri luate la bord în caz de vizibilitate redusă, măsuri luate la bord de ofiţerul de cart pe puntea de
comandă, începerea şi terminarea operaţiunilor pentru compensarea aparatelor de navigaţie, schimbarea
orei bordului la trecerea dintr-un fus orar în altul;
d-alte măsuri luate la bord în caz de vizibilitate redusă, măsuri luate la bord de ofiţerul de cart pe puntea de
comandă, măsuri speciale luate la bord în caz de vreme rea, începerea şi terminarea operaţiunilor pentru
compensarea aparatelor de navigaţie.

15. Ce date privind desfăşurarea navigaţiei şi manevrelor navei se înscriu în jurnalul de bord
?
a- alte date privind condiţiile de navigaţie şi manevra pe care Comandantul le consideră necesare a fi
înscrise în jurnalul de bord, date privind desfăşurarea operaţiunilor comerciale şi tehnologice,
încărcare/descărcare, amarare mărfuri,balastare/debalastare, spălarea tancurilor,înmânarea NOR;
b- alte date privind condiţiile de navigaţie şi manevra pe care Comandantul le consideră necesare a fi
înscrise în jurnalul de bord, date privind desfăşurarea operaţiunilor comerciale, încărcare/descărcare,
spălarea tancurilor, obţinerea liberei practici,înmânarea NOR;
c- alte date privind condiţiile de navigaţie şi manevra pe care Comandantul le consideră necesare a fi
înscrise în jurnalul de bord, date privind desfăşurarea operaţiunilor comerciale şi tehnologice,
încărcare/descărcare, amarare mărfuri,balastare/debalastare, spălarea tancurilor, obţinerea liberei practici;
d- alte date privind condiţiile de navigaţie şi manevra pe care Comandantul le consideră necesare a fi
înscrise în jurnalul de bord, date privind desfăşurarea operaţiunilor comerciale şi tehnologice,
încărcare/descărcare, amarare mărfuri,balastare/debalastare, spălarea tancurilor, obţinerea liberei
practici,înmânarea NOR.

16. Ce date privind desfăşurarea navigaţiei şi manevrelor navei se înscriu în jurnalul de bord
?
a-predarea şi repredarea navei navlosite în time charter, numărul echipelor de muncitori portuari care
lucrează la fiecare magazie a navei şi perioada de timp efectiv lucrată, numărul şi felul utilajelor portuare
care lucrează la fiecare magazie a anvei şi perioada de timp efectiv lucrată, deschiderea şi închiderea
capacelor magaziilor;
b-predarea şi repredarea navei navlosite în time charter, numărul echipelor de muncitori portuari care
lucrează la fiecare magazie a navei şi perioada de timp efectiv lucrată, numărul şi felul utilajelor portuare
care lucrează la fiecare magazie a anvei şi perioada de timp efectiv lucrată, deschiderea şi închiderea
capacelor magaziilor, începerea şi terminarea operaţiunii de încălzire a mărfii;
c numărul echipelor de muncitori portuari care lucrează la fiecare magazie a navei şi perioada de timp
efectiv lucrată, numărul şi felul utilajelor portuare care lucrează la fiecare magazie a anvei şi perioada de
timp efectiv lucrată, deschiderea şi închiderea capacelor magaziilor, începerea şi terminarea operaţiunii de
încălzire a mărfii ;
d-predarea şi repredarea navei navlosite în time charter, numărul echipelor de muncitori portuari care
lucrează la fiecare magazie a navei şi perioada de timp efectiv lucrată, perioada de timp efectiv lucrată,
deschiderea şi închiderea capacelor magaziilor, începerea şi terminarea operaţiunii de încălzire a mărfii.

17. Ce date privind desfăşurarea navigaţiei şi manevrelor navei se înscriu în jurnalul de bord
?
a-date privind desfăşurarea lucrărilor de reparaţii,andocarea navei, începerea şi imobilizarea pentru reparaţii
şi inspecţii a maşinii principale de propulsie, la maşinile, utilajele, instalaţiile şi echipamentele navei, de
curăţire subacvatică a corpului navei, practicarea deschiderilor în corpul navei şi etansartea lor, demontarea
cârmei şi elicei şi remontarea lor, desfacerea lanţului de ancoradin puţul de lanţ şi refixarea lui, începerea
şi terminarea probelor de chei sau de mare;
b-date privind desfăşurarea lucrărilor de reparaţii,andocarea navei, începerea şi imobilizarea pentru reparaţii
şi inspecţii a maşinii principale de propulsie, la maşinile, utilajele, instalaţiile şi echipamentele navei, a
lucrărilor de cimentare a tancurilor de apă potabilă, a lucrărilor la corpul navei şi la apendici, de curăţire
subacvatică a corpului navei, practicarea deschiderilorin corpul navei şi etansartea lor, demontarea cârmei
şi elicei şi remontarea lor, începerea şi terminarea probelor de chei sau de mare;
c-date privind desfăşurarea lucrărilor de reparaţii,andocarea navei, începerea şi imobilizarea pentru reparaţii
şi inspecţii a maşinii principale de propulsie, la maşinile, utilajele, instalaţiile şi echipamentele navei, a
lucrărilor de cimentare a tancurilor de apă potabilă, a lucrărilor la corpul navei şi la apendici, de curăţire
subacvatică a corpului navei, practicarea deschiderilorin corpul navei şi etansartea lor, demontarea cârmei
şi elicei şi remontarea lor, desfacerea lanţului de ancoradin puţul de lanţ şi refixarea lui, începerea şi
terminarea probelor de chei sau de mare;
d-date privind desfăşurarea lucrărilor de reparaţii,andocarea navei, începerea şi imobilizarea pentru reparaţii
şi inspecţii a maşinii principale de propulsie, la maşinile, utilajele, instalaţiile şi echipamentele navei, a
lucrărilor de cimentare a tancurilor de apă potabilă, a lucrărilor la corpul navei şi la apendici, demontarea
cârmei şi elicei şi remontarea lor, desfacerea lanţului de ancoradin puţul de lanţ şi refixarea lui, începerea
şi terminarea probelor de chei sau de mare.

18. Ce date privind desfăşurarea navigaţiei şi manevrelor navei se înscriu în jurnalul de bord
?
a- lucrările de cimentare a tancurilor de apă potabilă, a lucrărilor la corpul navei şi la apendici, de curăţire
subacvatică a corpului navei, practicarea deschiderilorin corpul navei şi etansartea lor, demontarea cârmei
şi elicei şi remontarea lor, desfacerea lanţului de ancoradin puţul de lanţ şi refixarea lui, începerea şi
terminarea probelor de chei sau de mare;
b- lucrările la corpul navei şi la apendici, de curăţire subacvatică a corpului navei, practicarea
deschiderilorin corpul navei şi etansartea lor, demontarea cârmei şi elicei şi remontarea lor, desfacerea
lanţului de ancoradin puţul de lanţ şi refixarea lui, începerea şi terminarea probelor de chei sau de mare;
c- lucrările de cimentare a tancurilor de apă potabilă, a lucrărilor la corpul navei, de curăţire subacvatică a
corpului navei, practicarea deschiderilorin corpul navei şi etansartea lor, demontarea cârmei şi elicei şi
remontarea lor, desfacerea lanţului de ancoră din puţul de lanţ şi refixarea lui, începerea şi terminarea
probelor de chei sau de mare;
d- lucrările de cimentare a tancurilor de apă potabilă, a lucrărilor la corpul navei şi la apendici, de curăţire
subacvatică a corpului navei, practicarea deschiderilorin corpul navei şi etansartea lor, demontarea cârmei
şi elicei şi remontarea lor, începerea şi terminarea probelor de chei sau de mare.

19. Ce date privind organizarea şi desfăşurarea activităţii echipajului navei se înscriu în


jurnalul de bord ?
a-organizarea serviciului de cart/garda menţionând numele ofiţerilor, începerea şi terminarea exerciţiilor de
rol cu echipajul, activităţi executate de echipaj în afara orelor normale de program şi în zilele de duminică
şi sărbători legale, activităţi din planul de muncă care nu s-au executat şi motivelerespective;
b-organizarea serviciului de cart/garda menţionând numele ofiţerilor, activităţi executate de echipaj în afara
orelor normale de program şi în zilele de duminică şi sărbători legale, activităţi din planul de muncă care
nu s-au executat şi motivelerespective;
c-organizarea serviciului menţionând numele ofiţerilor, începerea şi terminarea exerciţiilor de rol cu
echipajul, activităţi executate de echipaj în afara orelor normale de program şi în zilele de duminică şi
sărbători legale, activităţi din planul de muncă care nu s-au executat şi motivelerespective;
d-organizarea serviciului de cart/garda menţionând numele ofiţerilor,terminarea exerciţiilor de rol cu
echipajul, activităţi executate de echipaj în afara orelor normale de program şi în zilele de duminică şi
sărbători legale, activităţi din planul de muncă care nu s-au executat şi motivelerespective.

20. Ce date privind organizarea şi desfăşurarea activităţii echipajului navei se înscriu în


jurnalul de bord ?
a-numarul şi numele persoanelor legal aflate la bordcare se înscriu în drepturile de hrană, actele de
indisciplina săvârşite de membrii echipajului şi măsurile luate , avarii la corp produse în timpul navigaţiei;
b-numarul şi numele persoanelor legal aflate la bordcare se înscriu în drepturile de hrană, actele de
indisciplina săvârşite de membrii echipajului şi măsurile luate;
c-numarul şi numele persoanelor legal aflate la bordcare se înscriu în drepturile de hrană, actele de
indisciplina săvârşite de membrii echipajului şi măsurile luate degradări sau pierderi de materiale;
d-numarul şi numele persoanelor legal aflate la bordcare se înscriu în drepturile de hrană, actele de
indisciplina săvârşite de membrii echipajului şi măsurile luate , recepţionarea semnalelor de primejdie,
urgenţă sau securitate transmise de alte nave şi măsurile luate.

21. Ce date privind evenimentele deosebite produse la bord sau pe mare, accidente etc.(şi
măsurile luate), se înscriu în jurnalul de bord?
a-solemnitatea primirii la bord a pavilionului naţional, evenimente deosebite produse la bordul navei sau în
legătură cu nava proprie (incendiu, eşuare etc.), solicitarea asistentei şi măsurile luate, avariile la corpul
navei, maşini utilaje, pierderi de materiale şi măsurile luate, cazurile de boli infecto-contagioase sau
epidemie, accidente de muncă , activităţi din planul de muncă;
b-solemnitatea primirii la bord a pavilionului naţional, evenimente deosebite produse la bordul navei sau în
legătură cu nava proprie (incendiu, eşuare etc.), solicitarea asistentei şi măsurile luate, avariile la corpul
navei, maşini utilaje, pierderi de materiale şi măsurile luate, cazurile de boli infecto-contagioase sau
epidemie, accidente de muncă, organizarea serviciului de cart;
c-solemnitatea primirii la bord a pavilionului naţional, evenimente deosebite produse la bordul navei sau în
legătură cu nava proprie (incendiu, eşuare etc.), solicitarea asistentei şi măsurile luate, avariile la corpul
navei, maşini utilaje, pierderi de materiale şi măsurile luate, cazurile de boli infecto-contagioase sau
epidemie, accidente de muncă;
d-solemnitatea primirii la bord a pavilionului naţional, evenimente deosebite produse la bordul navei sau în
legătură cu nava proprie (incendiu, eşuare etc.), solicitarea asistentei şi măsurile luate, avariile la corpul
navei, maşini utilaje, pierderi de materiale şi măsurile luate, cazurile de boli infecto-contagioase sau
epidemie, accidente de muncă, primirea la bord a diferitelor materiale.

22. Ce date privind evenimentele deosebite produse la bord sau pe mare, accidente etc.(şi
măsurile luate), se înscriu în jurnalul de bord?
a-inspectiile, controalele şi cercetările efectuate la bord, menţionând persoanele care le efectuiaza, obiectul
inspecţiei, controlului şi cercetării, constatările făcute şi măsurile luate, recepţionarea semnalelor de
primejdie, ordinele şi dispoziţiile comandantului;
b-inspectiile, controalele şi cercetările efectuate la bord, menţionând persoanele care le efectuiaza, obiectul
inspecţiei, controlului şi cercetării, constatările făcute şi măsurile luate, recepţionarea semnalelor de
primejdie, primirea la bord a diferitelor materiale;
c-inspectiile, controalele şi cercetările efectuate la bord, menţionând persoanele care le efectuează, obiectul
inspecţiei, controlului şi cercetării, constatările făcute şi măsurile luate, recepţionarea semnalelor de
primejdie;
d-inspectiile, controalele şi cercetările efectuate la bord, menţionând persoanele care le efectuiaza, obiectul
inspecţiei, controlului şi cercetării, constatările făcute şi măsurile luate, recepţionarea semnalelor de
primejdie, deschiderea şi închiderea capacelor.
23. Ce date privind evenimentele deosebite produse la bord sau pe mare, accidente etc.(şi
măsurile luate), se înscriu în jurnalul de bord?
a-receptionarea semnalelor de primejdie, urgenţă sau securitate transmise de alte nave şi măsurile luate,
observarea pe mare a epavelor sau rămăşiţelor de nave, a navelor şi ambarcaţiunilor afalate în pericol,
identificarea unui pericol nou de navigaţie, nemarcat pe hartă, precum şi observarea unor semnaleplutitoare,
depunerea protestului de mare şi a proceselor verbale;
b- recepţionarea semnalelor de primejdie, urgenţă sau securitate transmise de alte nave şi măsurile luate,
observarea pe mare a epavelor sau rămăşiţelor de nave, a navelor şi ambarcaţiunilor afalate în pericol,
identificarea unui pericol nou de navigaţie, nemarcat pe hartă, precum şi observarea unor semnaleplutitoare,
depunerea protestului de mare şi a scrisorilor de protest;
c- recepţionarea semnalelor de primejdie, urgenţă sau securitate transmise de alte nave şi măsurile luate,
observarea pe mare a epavelor sau rămăşiţelor de nave, a navelor şi ambarcaţiunilor afalate în pericol,
identificarea unui pericol nou de navigaţie, nemarcat pe hartă, precum şi observarea unor semnaleplutitoare,
depunerea protestului de mare, începerea şi terminarea operaţiunilor tehnologice;
d- recepţionarea semnalelor de primejdie, urgenţă sau securitate transmise de alte nave şi măsurile luate,
observarea pe mare a epavelor sau rămăşiţelor de nave, a navelor şi ambarcaţiunilor afalate în pericol,
identificarea unui pericol nou de navigaţie, nemarcat pe hartă, precum şi observarea unor semnaleplutitoare,
depunerea protestului de mare.

24. Ce date privind desfăşurarea operaţiunilor comerciale, încărcare/descărcare şi amararea


mărfurilor, balastare/debalastare şi spălarea tancurilor şi măsurile luate, se înscriu în
jurnalul de bord?
a-obtinerea liberei practici, înmânarea NOR, predarea şi repredarea navei navlosite pe timp, începerea şi
terminarea operaţiunilor de încărcare, amarare sau descărcare a mărfurilor la fiecare magazie a navei ori pe
punte, perioadele de întrerupere a operaţiunilor şi cauzele întreruperilor;
b-obtinerea liberei practici, înmânarea NOR, repredarea navei navlosite pe timp, începerea şi terminarea
operaţiunilor de încărcare, amarare sau descărcare a mărfurilor la fiecare magazie a navei ori pe punte,
perioadele de întrerupere a operaţiunilor şi cauzele întreruperilor;
c-obtinerea liberei practici,, predarea şi repredarea navei navlosite pe timp, începerea şi terminarea
operaţiunilor de încărcare, amarare sau descărcare a mărfurilor la fiecare magazie a navei ori pe punte,
perioadele de întrerupere a operaţiunilor şi cauzele întreruperilor;
a-obtinerea liberei practici, înmânarea NOR, predarea şi repredarea navei navlosite pe timp, terminarea
operaţiunilor de încărcare, amarare sau descărcare a mărfurilor la fiecare magazie a navei ori pe punte,
perioadele de întrerupere a operaţiunilor şi cauzele întreruperilor.
25. Unde se păstrează jurnalul de bord al navei ?
a-la căpitanul secund al navei iar în timpul serviciului de cart se ţine la comanda de navigatiein păstrarea
ofiţerului de cart ;
b-la comandantul navei în staţionare şi la comandă în marş;
c-la ofiţerul de gardă iar în marş la căpitanul secund;
d-la ofiţerul de cart sau gardă.

26. Cu ce scop se organizează serviciul de gardă la bordul navei ?


a-cu scopul asigurării siguranţei vieţii persoanelor de la bord, paza şi securitatea navei şi a mărfurilor de la
bord, siguranţă portului, prevenirea şi stingerea incendiilorla nava proprie, posibilitatea intervenţiei pentru
stingerea incendiilor în apropierea ei , precum şi luptă pentru vitalitatea navei proprii, respectarea
reglementărilor legale internaţionale, naţionale şi locale, menţinerea ordinii la bord, desfăşurarea normală
şi în siguranţă aactivitatilor la bord;
b-cu scopul asigurării siguranţei vieţii persoanelor de la bord, paza şi securitatea navei şi a mărfurilor de la
bord, siguranţă portului, prevenirea şi stingerea incendiilor la nava proprie, posibilitatea intervenţiei pentru
stingerea incendiilor în apropierea ei , precum şi luptă pentru vitalitatea navei proprii, menţinerea ordinii la
bord, desfăşurarea normală şi în siguranţă aactivitatilor la bord;
c-cu scopul asigurării siguranţei vieţii persoanelor de la bord, paza şi securitatea navei şi a mărfurilor de la
bord, siguranţă portului, posibilitatea intervenţiei pentru stingerea incendiilor în apropierea ei , precum şi
luptă pentru vitalitatea navei proprii, respectarea reglementărilor legale internaţionale, naţionale şi locale,
menţinerea ordinii la bord, desfăşurarea normală şi în siguranţă aactivitatilor la bord;
d-cu scopul asigurării pazei şi securităţii navei şi a mărfurilor de la bord, siguranţă portului, prevenirea şi
stingerea incendiilor la nava proprie, posibilitatea intervenţiei pentru stingerea incendiilor în apropierea ei
, precum şi luprta pentru vitalitatea navei proprii, respectarea reglementărilor legale internaţionale,
naţionale şi locale, menţinerea ordinii la bord, desfăşurarea normală şi în siguranţă activitatilor la bord;
Unitatea 8

1) Codul internaţional de management al siguranţei (Codul I.S.M.) înseamnă:


A. Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor
B. Codul internaţional de management pentru prevenirea poluării, sub forma aprobata de către Adunare,
aşa cum ar putea fi modificat de către Organizaţie.
C. Codul este formulat în termeni generali, în scopul de a avea o aplicare largă. Este evident că nivelurile
diferite de management, fie că sunt aplicate la bordul navei, fie la ţărm, vor cere niveluri diferite de
cunoaştere a elementelor specificate în cod.
D. Codul internaţional de management pentru prevenirea poluării, sub forma adoptată de către Adunare,
aşa cum ar putea fi modificat de către Organizaţie

2) Companie înseamnă :
A. proprietarul navei.
B. orice organizaţie, care şi-a asumat răspunderea pentru operarea navei de la proprietar şi a acceptat să se
achite de toate sarcinile şi responsabilităţile impuse prin cod.
C. orice persoană, cum ar fi managerul sau agentul de închiriere în regim de bareboat.
D. orice persoană care să aibă acces direct la nivelul cel mai înalt al conducerii.

3) Administraţie înseamnă:
A. guvernul statului al cărui pavilion asupra căruia armatorul s-a decis şi a cerut în mod oficial să-l arboreze
B. guvernul statului unde nava a fost construită
C. guvernul unui stat la legrea armatorului
D. guvernul statului al cărui pavilion nava a fost autorizată să-l arboreze

4) Documentul de conformitate înseamnă :


A. un document eliberat unei companii care respectă cerinţele acestui cod.
B. un document eliberat unei companii care în urma inspectării a avut rezultate acceptabile
C. un document care este eliberat după inspectarea a cel puţin unei filiale ale companiei(dacă sunt ma
multe)
D. un document de mare importanţă
5) Certificatul de management al siguranţei înseamnă :
A. un document eliberat unei nave, care semnifică faptul că managementul companiei şi cel de la bordul
navei nu sunt în concordanţă cu sistemul de management al siguranţei aprobat.
B. un document eliberat unei nave, care semnifică faptul că managementul companiei şi cel de la bordul
navei sunt în concordanţă cu sistemul de management al siguranţei aprobat.
C. un document eliberat unei nave, care semnifică faptul că managementul companiei este în concordanţă
cu sistemul de management al siguranţei aprobat.
D. un document eliberat unei companii care respectă cerinţele acestui cod.

6) Dovada obiectivă înseamnă :


A. informaţiile, înregistrările video, audio, în format electronic sau pe casete, polaroid s.a.m.d, sau oricare
dintre expunerile asupra unui fapt, cantitative ori calitative, referitoare la siguranţa sau la existenţa şi
punerea în aplicare a unui element al sistemului de management al siguranţei, care se bazează pe observaţie,
măsurare sau încercare şi care pot fi verificate.
B. informaţiile, înregistrările sau expunerile asupra unui fapt, care se bazează pe observaţie, măsurare sau
încercare şi care pot fi verificate.
C. informaţiile, înregistrările sau expunerile asupra unui fapt, cantitative ori calitative, referitoare la
siguranţa sau la existenţa şi punerea în aplicare a unui element al sistemului de management al siguranţei,
care se bazează pe observaţie, măsurare sau încercare şi care pot fi verificate.
D. informaţiile, sau expunerile asupra unui fapt, cantitative ori calitative, referitoare la siguranţa sau la
existenţa şi punerea în aplicare a unui element al sistemului de management al siguranţei, care se bazează
pe observaţie, măsurare sau încercare şi care pot fi verificate.

7) Observaţie înseamnă:
A. o remarcă orală făcută de auditor, din care reiese că a fost observată o nonconformitate, cu posibilitatea
remedierii immediate a acesteia
B. o specificare de fapt făcută în afara unui audit al managementului siguranţei şi neconfirmată de dovada
obiectivă.
C. o specificare de fapt făcută în timpul unui audit al managementului siguranţei şi confirmată de dovada
obiectivă.
D. o remarcă scrisă făcută de auditor, din care reiese că a fost observată o nonconformitate, cu posibilitatea
remedierii immediate a acesteia
8) Nonconformitate înseamnă:
A. o situaţie observată, potenţial periculoasă pentru navă şi pentru echipaj, fără a constitui un pericol
iminent şi care este observată în timpul auditului
B. o situaţie observată, unde dovada obiectivă indică neîndeplinirea unei cerinţe specificate.
C. o situaţie constatată ca potenţial periculoasă, unde dovada obiectivă indică neîndeplinirea unei cerinţe
specificate.
D. o situaţie care este în neconformitate cu codul ISM

9) Nonconformitate majoră înseamnă o abatere identificabilă, care constituie o ameninţare


serioasă la adresa personalului sau a siguranţei navei ori un pericol serios la adresa mediului ambiant şi care
necesită o acţiune corectivă imediată şi include lipsa unei implementări efective şi sistematice a unei cerinţe
a acestui cod.
A. o situaţie care constituie o ameninţare serioasă pentru navă şi pentru echipaj, fără a constitui un pericol
iminent şi care este observată în timpul auditului
B. o abatere identificabilă, care constituie o ameninţare serioasă la adresa personalului sau a siguranţei
navei ori un pericol serios la adresa mediului ambiant şi care necesită o acţiune corectivă imediată şi include
lipsa unei implementări efective şi sistematice a unei cerinţe a acestui cod.
C. o situaţie constatată ca foarte periculoasă, unde dovada obiectivă indică neîndeplinirea unei cerinţe
specificate.
D. o situaţie care este în neconformitate cu codul ISM

10) Data aniversară înseamnă :


A. ziua şi luna fiecărui an, care corespunde datei expirării documentelor sau certificatelor când a fost
construită nava şi a bărcilor de salvare
B. Ziua de naştere a armatorului
C. ziua şi luna fiecărui an, care corespunde datei expirării documentelor sau certificatelor relevante.
D. O zi foarte specială

11) Convenţie înseamnă


A. Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, aşa cum a fost amendată.
B. Convenţia internaţională pentru prevenirea traficului dedroguri
C. Convenţia pentru standarde minime de pregătire a personalului nebrevetat
D Convenţia pentru prevenirea dezastrelor pe mare şi a pierderilor de vieţi omeneşti.
12) Obiectivele codului ISM sunt:
A. garantarea siguranţei pe mare
B.prevenirea vătămărilor corporale sau pierderea de vieţi omeneşti
C. stabilirea de măsuri de siguranţă împotriva tuturor riscurilor identificate
D. evitarea deteriorării mediului, în mod deosebit a mediului marin şi a proprietăţii.
Unitatea 9

1) Obiectivele companiei în domeniul managementului siguranţei trebuie să fie :


A. asigurarea unor practici sigure în exploatarea navei şi a unei ambianţe de lucru fără pericole
B. stabilirea de măsuri de siguranţă împotriva tuturor riscurilor identificate
C. îmbunătăţirea continuă a competenţei personalului de la ţărm ceea ce priveşte managementul siguranţei,
inclusiv pregătirea acestui personal pentru situaţii de urgenţă, cu referire atât la siguranţă, cât şi la protecţia
mediului marin.
D. îmbunătăţirea continuă a competenţei personalului de la bordul navelor în ceea ce priveşte
managementul siguranţei, inclusiv pregătirea acestui personal pentru situaţii de urgenţă, cu referire atât la
siguranţă, cât şi la protecţia mediului marin.

2) Sistemul de management trebuie să asigure :


A. respectarea regulilor şi reglementărilor obligatorii
B. luarea în considerare a codurilor aplicabile, a liniilor directoare şi a standardelor recomandate de
Organizaţie, administraţii, societăţi de clasificare şi de organizaţii din sectorul maritim
C. îmbunătăţirea continuă a competenţei personalului de la ţărm ceea ce priveşte managementul siguranţei,
inclusiv pregătirea acestui personal pentru situaţii de urgenţă, cu referire atât la siguranţă, cât şi la protecţia
mediului marin.
D. îmbunătăţirea continuă a competenţei personalului de la bordul navelor în ceea ce priveşte
managementul siguranţei, inclusiv pregătirea acestui personal pentru situaţii de urgenţă, cu referire atât la
siguranţă, cât şi la protecţia mediului marin.

3) Cerinţele funcţionale ale codului SMS-ului unei companii:


A. proceduri pentru raportarea accidentelor şi a non-conformităţilor faţă de prevederile acestui cod
B. proceduri de pregătire şi de intervenţie în cooperare cu personalul specializat al statului.
C. proceduri pentru audituri interne şi de control al managementului
D. menţinerea unei politici la toate nivelurile organizatorice, atât la bordul navelor, cât şi la ţărm

4) Cerinţele funcţionale ale codului SMS-ului unei companii:


A. Compania răspunde de asigurarea resurselor adecvate şi a suportului corespunzător de la ţărm, în scopul
de a permite persoanei sau persoanelor desemnate să-şi îndeplinească funcţiile lor
B. proceduri de pregătire şi de intervenţie pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă
C. menţinerea unei politici la toate nivelurile organizatorice, atât la bordul navelor, cât şi la ţărm
D. niveluri de autoritate definite şi linii de comunicaţie care să permită comunicarea între membrii
personalului de la bord şi între aceştia şi personalul de la ţărm

5) Politica companiei în domeniul siguranţei şi protecţiei mediului:


A. Compania răspunde de asigurarea resurselor adecvate şi a suportului corespunzător de la ţărm, în scopul
de a permite persoanei sau persoanelor desemnate să-şi îndeplinească funcţiile lor
B Compania trebuie să asigure punerea în aplicare şi menţinerea acestei politici la toate nivelurile
organizatorice, atât la bordul navelor, cât şi la ţărm.
C. instrucţiuni şi proceduri pentru asigurarea exploatării în siguranţă a navelor şi a protecţiei mediului marin
în conformitate cu reglementările internaţionale relevante şi cu legislaţia statului de pavilion ;
D. Compania trebuie să asigure punerea în aplicare şi menţinerea acestei politici la toate nivelurile
organizatorice, atât la bordul navelor, cât şi la ţărm.

6) Responsabilităţile şi autoritatea companiei conform codului ISM:


A. În cazul în care entitatea responsabilă pentru exploatarea navei nu este diferită de armator, armatorul
trebuie să transmită administraţiei numele complet şi detaliile acestei entităţi.
B. Compania trebuie să definească şi să stabilească, în scris, responsabilitatea, autoritatea şi relaţiile
reciproce dintre toate persoanele însărcinate cu altceva decât cu conducerea, executarea şi verificarea
activităţilor legate de siguranţă şi de prevenirea poluării sau având incidenţă asupra lor
C. Compania răspunde de asigurarea resurselor adecvate şi a suportului corespunzător de la ţărm, în scopul
de a permite persoanei sau persoanelor desemnate să-şi îndeplinească funcţiile lor.
D. În cazul în care entitatea responsabilă pentru exploatarea navei este diferită de armator, armatorul trebuie
să transmită administraţiei numele complet şi detaliile acestei entităţi

7) Responsabilităţile şi autoritatea companiei conform codului ISM:


A. În cazul în care entitatea responsabilă pentru exploatarea navei este diferită de armator, armatorul trebuie
să transmită administraţiei numele complet şi detaliile acestei entităţi.
B. Compania trebuie să definească şi să stabilească, în scris, responsabilitatea, autoritatea şi relaţiile
reciproce dintre toate persoanele însărcinate cu conducerea, executarea şi verificarea activităţilor legate de
siguranţă şi de prevenirea poluării sau având incidenţă asupra lor
C. Compania răspunde de asigurarea resurselor adecvate şi a suportului corespunzător de la ţărm, în scopul
de a nu permite în nici un caz permite persoanei sau persoanelor desemnate să-şi îndeplinească funcţiile
lor.
D. În cazul în care entitatea responsabilă pentru exploatarea navei este diferită de armator, armatorul nu
este obligat să transmită administraţiei numele complet şi detaliile acestei entităţi
8) Cerinţe ale codului ISM privind responsabilităţile şi autoritatea comandantului. Potrivit
codului ISM, comandantul navei:
A. pune în aplicare a politicii companiei în domeniul siguranţei şi al protecţiei mediului
B. motivează echipajul pentru aplicarea acestei politici
C. impune un sistem de sancţuni şi bonusuri
D. deleagă sarcina elaborării oridnelor căpitanului navei

9) Cerinţe ale codului ISM privind responsabilităţile şi autoritatea comandantului. Potrivit


codului ISM, comandantul navei:
A. primeşte noi instrucţiuni de la firmă lunar pe care trebuie să le împlemeteze
B. verifică respectarea cerinţelor specifice
C. întocmeşte ordinile şi instrucţiunile corespunzătoare în mod clar şi simplu
D.Este răspunzător de tot ce se întâmplă la bordul navei sale.

10) Cerinţe ale codului ISM privind responsabilităţile şi autoritatea comandantului.


A Compania trebuie să se asigure că sistemul de management al siguranţei, în vigoare la bordul navei,
subliniază în mod expres autoritatea comandantului
B. Compania trebuie să se asigure ca întocmirea ordinelor şi instrucţiunilor corespunzătoare este făcută în
mod clar şi simplu
C. Compania trebuie să precizeze în sistemul de management al siguranţei că autoritatea supremă aparţine
comandantului
D. responsabilitatea de a lua decizii referitoare la siguranţă şi la prevenirea poluării şi de a cere asistenţă
companiei, dacă aceasta este necesară.

11) Drept urmare a codului ISM compania, în momentul în care numeşte o persoană în funcţia
de comandant al unei nave, trebuie să se asigure că:
A. Are brevet de comadant recunoscut la nivel internaţional de orice autoritate
B. Deţine calificarea necesară pentru comanda navei
C. Are experienţă pentru această funcţie şi, drept urmare are capactatea să organzieze activităţile de
exploatare în siguranţă a navei şi de prevenire a poluării
D. Cunoaşte perfect sistemul de management al siguranţei companiei
12) Drept urmare a codului ISM compania, în momentul în care numeşte o persoană în funcţia
de comandant al unei nave, trebuie să se asigure că acesta:
A. Are experienţă pentru această funcţie şi, drept urmare are capactatea să organzieze activităţile de
exploatare în siguranţă a navei şi de prevenire a poluării
B. Cunoaşte perfect sistemul de management al siguranţei companiei
C. Beneficiază de sprijinul necesar pentru executarea în siguranţă a sarcinilor sale
D. Este autoritatea supremă la bordul navei.

13) Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte alocarea resurselor şi personalului, Compania
trebuie să se asigure că:
A. Compania trebuie să se asigure că sistemul de management al siguranţei, în vigoare la bordul navei,
subliniază în mod expres autoritatea comandantului
B. Compania trebuie să stabilească proceduri pentru identificarea şi descrierea situaţiilor de urgenţă ce pot
surveni la bordul navelor, precum şi măsurile ce trebuie luate pentru a face faţă acestora.
C. Compania trebuie să se asigure că fiecare navă dispune de un personal navigant calificat şi brevetat,
având aptitudinile, din punct de vedere medical, cerute de prescripţiile internaţionale şi naţionale relevante
D. Compania trebuie să stabilească proceduri, cu scopul de a se asigura că personalul nou şi personalul
transferat în funcţii noi, legate de siguranţă şi de protecţia mediului, primesc instructajul necesar pentru
executarea sarcinilor lor.

14)Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte alocarea resurselor şi personalului, Compania
trebuie să se asigure că:
A. Persoana desemnată în funcţia de comandant are experienţă pentru această funcţie şi, drept urmare are
capactatea să organzieze activităţile de exploatare în siguranţă a navei şi de prevenire a poluării.
B. Compania trebuie să stabilească proceduri, cu scopul de a se asigura că personalul nou şi personalul
transferat în funcţii noi, legate de siguranţă şi de protecţia mediului, primesc instructajul necesar pentru
executarea sarcinilor lor.
C. Compania trebuie să se asigure că întreg personalul care este implicat în cadrul sistemului de
management al siguranţei companiei are un nivel adecvat de înţelegere a regulilor, reglementărilor,
codurilor şi liniilor directoare pertinente.
D. Compania trebuie să stabilească şi să menţină proceduri care să permită identificarea oricărei instruiri
ce poate fi necesară pentru punerea în aplicare a sistemului de management al siguranţei şi să se asigure că
această instruire este efectuată de întreg personalul implicat.
15.Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte alocarea resurselor şi personalului, Compania
trebuie să se asigure că:
A. Stabilească proceduri care să asigure că personalul navei primeşte informaţiile relevante privind sistemul
de management al siguranţei în limba de lucru sau în limbile înţelese de acesta.
B. Membrii personalului navei sunt capabili să comunice eficient între ei la executarea sarcinilor legate de
sistemul de management al siguranţei.
C. Stabilească proceduri, cu scopul de a se asigura că personalul nou şi personalul transferat în funcţii noi,
legate de siguranţă şi de protecţia mediului, primesc instructajul necesar pentru executarea sarcinilor lor.
D. Se asigure că întreg personalul care este implicat în cadrul sistemului de management al siguranţei
companiei are un nivel adecvat de înţelegere a regulilor, reglementărilor, codurilor şi liniilor directoare
pertinente.

16.Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte elaborarea planurilor pentru operaţiunile de la
bordul navei, Compania trebuie să se asigure că:
A. Persoana desemnată în funcţia de comandant are experienţă pentru această funcţie şi, drept urmare are
capactatea să organzieze activităţile de exploatare în siguranţă a navei şi de prevenire a poluării.
B. Persoana desemnată în funcţia de comandant cunoaşte perfect sistemul de management al siguranţei
companiei şi beneficiază de sprijinul necesar pentru executarea în siguranţă a sarcinilor sale.
C. Compania trebuie să stabilească proceduri pentru identificarea şi descrierea situaţiilor de urgenţă ce pot
surveni la bordul navelor, precum şi măsurile ce trebuie luate pentru a face faţă acestora.
D. Compania trebuie să stabilească programe de exerciţii de pregătire a măsurilor ce trebuie luate în caz de
urgenţă.

17.Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte elaborarea planurilor pentru operaţiunile de la
bordul navei, Compania trebuie să se asigure că:
A. Compania trebuie să stabilească programe de exerciţii de pregătire a măsurilor ce trebuie luate în caz de
urgenţă.
B. Sistemul de management al siguranţei trebuie să prevadă măsuri adecvate care să asigure că prin modul
său de organizare compania este capabilă să facă faţă, în orice moment, la pericolele, accidentele şi situaţiile
de urgenţă ce ar putea surveni la navele sale.
C. Totul este în ordine
D. Compania trebuie să se asigure că sistemul de management al siguranţei, în vigoare la bordul navei,
subliniază în mod expres autoritatea comandantului
18.Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte elaborarea planurilor pentru operaţiunile de la
bordul navei, compania trebuie să se asigure că:
A. Sistemul de management al siguranţei trebuie să includă proceduri care să asigure că nonconformităţile,
accidentele şi situaţiile potenţial periculoase sunt raportate companiei şi că sunt cercetate şi analizate în
scopul îmbunătăţirii siguranţei şi prevenirii poluării.
B. Compania trebuie să stabilească proceduri pentru punerea în aplicare a măsurilor corective.
C. Persoana desemnată în funcţia de comandant are experienţă pentru această funcţie şi, drept urmare are
capactatea să organzieze activităţile de exploatare în siguranţă a navei şi de prevenire a poluării.
D. Compania trebuie să stabilească proceduri pentru identificarea şi descrierea situaţiilor de urgenţă ce pot
surveni la bordul navelor, precum şi măsurile ce trebuie luate pentru a face faţă acestora.

19.Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte pregătirea pentru situaţii de urgenţă, Compania
trebuie să se asigure că:
A Compania trebuie să se asigure că fiecare navă dispune de un personal navigant calificat şi brevetat,
având aptitudinile, din punct de vedere medical, cerute de prescripţiile internaţionale şi naţionale relevante.
B. Compania trebuie să stabilească proceduri, cu scopul de a se asigura că personalul nou şi personalul
transferat în funcţii noi, legate de siguranţă şi de protecţia mediului, primesc instructajul necesar pentru
executarea sarcinilor lor.
C. Compania trebuie să stabilească proceduri pentru identificarea şi descrierea situaţiilor de urgenţă ce pot
surveni la bordul navelor, precum şi măsurile ce trebuie luate pentru a face faţă acestora.
D. Compania trebuie să stabilească programe de exerciţii de pregătire a măsurilor ce trebuie luate în caz de
urgenţă.

20.Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte pregătirea pentru situaţii de urgenţă, Compania
trebuie să se asigure că:
A. Compania trebuie să stabilească programe de exerciţii de pregătire a măsurilor ce trebuie luate în caz de
urgenţă.
B. Sistemul de management al siguranţei trebuie să prevadă măsuri adecvate care să asigure că prin modul
său de organizare compania este capabilă să facă faţă, în orice moment, la pericolele, accidentele şi situaţiile
de urgenţă ce ar putea surveni la navele sale.
C. Compania trebuie să se asigure că fiecare navă dispune de un personal navigant calificat şi brevetat,
având aptitudinile, din punct de vedere medical, cerute de prescripţiile internaţionale şi naţionale relevante.
D. Totul este în ordine
21.Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte raportarea şi analiza nonconformităţilor, a
accidentelor şi a situaţiilor potenţial periculoase, compania trebuie să se asigure că:
A. Sunt stabilte proceduri care să asigure că nava este menţinută într-o stare conformă cu prevederile
regulilor şi reglementărilor pertinente, precum şi cu cerinţele suplimentare care pot fi stabilite de către
companie.
B. Sistemul de management al siguranţei trebuie să includă proceduri care să asigure că nonconformităţile,
accidentele şi situaţiile potenţial periculoase sunt raportate companiei şi că sunt cercetate şi analizate în
scopul îmbunătăţirii siguranţei şi prevenirii poluării.
C. Compania trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru controlul tuturor documentelor şi al
datelor care se referă la sistemul de management al siguranţei.
D. Sunt stabilite proceduri pentru punerea în aplicare a măsurilor corective.

22.Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte : întreţinerea navei şi a echipamentelor sale,
compania trebuie să se asigure că:
A. Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure că nava este menţinută într-o stare conformă
cu prevederile regulilor şi reglementărilor pertinente, precum şi cu cerinţele suplimentare care pot fi stabilite
de către companie.
B. inspecţiile sunt efectuate la intervale corespunzătoare;
C. orice nonconformitate este raportată împreună cu indicarea cauzei posibile, dacă aceasta este cunoscută;
D. Inspecţiile menţionate trebuie să fie integrate în programul de întreţinere curentă a navei.

23.Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte : întreţinerea navei şi a echipamentelor sale,
compania trebuie să se asigure că:
A. Compania trebuie să stabilească, în cadrul sistemului de management al siguranţei, proceduri pentru
identificarea echipamentelor şi a instalaţiilor tehnice a căror defectare bruscă în exploatare poate cauza
situaţii periculoase. Sistemul de management al siguranţei trebuie să prevadă măsuri specifice, în scopul
creşterii fiabilităţii echipamentelor sau a instalaţiilor respective. Aceste măsuri trebuie să includă
încercarea, la intervale regulate, a dispozitivelor şi a echipamentelor de rezervă sau a instalaţiilor tehnice
care nu sunt folosite în permanenţă.
B Compania trebuie să stabilească, în cadrul sistemului de management al siguranţei precum si a altor
sisteme, proceduri pentru identificarea echipamentelor şi a instalaţiilor tehnice a căror defectare bruscă în
exploatare poate cauza situaţii periculoase. Sistemul de management al siguranţei nu trebuie să prevadă
măsuri specifice, în scopul creşterii fiabilităţii echipamentelor sau a instalaţiilor respective. Aceste măsuri
nu trebuie să includă încercarea, la intervale regulate, a dispozitivelor şi a echipamentelor de rezervă sau a
instalaţiilor tehnice care nu sunt folosite în permanenţă.
C. Persoana desemnată în funcţia de comandant cunoaşte perfect sistemul de management al siguranţei
companiei şi beneficiază de sprijinul necesar pentru executarea în siguranţă a sarcinilor sale.
D. Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure că nava este menţinută într-o stare conformă
cu prevederile regulilor şi reglementărilor pertinente, precum şi cu cerinţele suplimentare care pot fi stabilite
de către companie

24.Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte documentaţia, compania trebuie să se asigure că:
A. Compania trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru controlul tuturor documentelor şi al
datelor care se referă la sistemul de management al siguranţei.
B. Documentele valabile sunt disponibile în toate locurile relevante;
C.Modificările aduse acestor documente sunt examinate şi aprobate de către personalul autorizat
D. Persoana desemnată în funcţia de comandant cunoaşte perfect sistemul de management al siguranţei
companiei şi beneficiază de sprijinul necesar pentru executarea în siguranţă a sarcinilor sale.

25.Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte documentaţia, Compania trebuie să se asigure
că:
A. Compania trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru controlul tuturor documentelor şi al
datelor care se referă la sistemul de management al siguranţei.
B. Documentele folosite la descrierea şi la punerea în aplicare a sistemului de management al siguranţei pot
constitui obiectul Manualului de management al siguranţei
C. Aceste documente trebuie păstrate în forma considerată de companie ca fiind cea mai eficientă
D. Fiecare navă trebuie să aibă la bord toate documentele relevante privind nava.
Unitatea 10

1) Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte Verificarea, examinarea şi evaluarea,


efectuate de către companie, Compania trebuie să se asigure că:
A. Compania trebuie să efectueze audituri interne, pentru a verifica dacă activităţile legate de siguranţă şi
de prevenirea poluării sunt în conformitate cu sistemul de management al siguranţei.
B. Documentele folosite la descrierea şi la punerea în aplicare a sistemului de management al siguranţei pot
constitui obiectul Manualului de management al siguranţei
C. Compania trebuie să evalueze periodic eficienţa sistemului de management al siguranţei şi, dacă este
necesar, va revizui sistemul în conformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit.
D. Documentele valabile sunt disponibile în toate locurile relevante;

2) Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte Verificarea, examinarea şi evaluarea,


efectuate de către companie, Compania trebuie să se asigure că:
A. Documentele folosite la descrierea şi la punerea în aplicare a sistemului de management al siguranţei
pot constitui obiectul Manualului de management al siguranţei
B. Personalul care efectuează auditul nu trebuie să facă parte din sectoarele auditate, cu excepţia cazului în
care aceasta nu este posibilă din considerente ce ţin de mărimea şi natura companiei.
C. Inspecţiile sunt efectuate la intervale corespunzătoare;
D. Auditurile şi eventualele acţiuni corective trebuie efectuate în conformitate cu procedurile stabilite.

3) Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte Verificarea, examinarea şi evaluarea,


efectuate de către companie, Compania trebuie să se asigure că:
A. Rezultatele auditurilor şi ale revizuirilor trebuie aduse la cunoştinţă întregului personal care are
responsabilităţi în sectorul respectiv.
B. Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv trebuie să ia imediat măsurile corective
necesare pentru remedierea deficienţelor constatate.
C. Documentele folosite la descrierea şi la punerea în aplicare a sistemului de management al siguranţei pot
constitui obiectul Manualului de management al siguranţei
D. Documentele valabile sunt disponibile în toate locurile relevante;

4) Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte Verificarea, examinarea şi evaluarea,


efectuate de către companie, Compania trebuie să se asigure că:
A. Documentul de conformitate va fi retras de către Administraţie sau, la cererea sa, de către guvernul
contractant care a eliberat documentul
B. Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure că nava este menţinută într-o stare conformă
cu prevederile regulilor şi reglementărilor pertinente, precum şi cu cerinţele suplimentare care pot fi stabilite
de către companie.
C. Compania trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru controlul tuturor documentelor şi al
datelor care se referă la sistemul de management al siguranţei.
D. Compania trebuie să evalueze periodic eficienţa sistemului de management al siguranţei şi, dacă este
necesar, va revizui sistemul în conformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit.

5) Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verifcarea periodică se poate spune
că:
A. Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat un certificat de management sau un
certificat de management interimar
B. Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat un document de conformitate sau un
document de conformitate interimar
C. Documentul de conformitate trebuie să fie eliberat de către Administraţie, de către o organizaţie
recunoscută de Administraţie sau, la cererea Administraţiei, de către un alt guvern contractant al Convenţiei
D. Nava poate fi exploatată oricum, urmând a se elibera mai târziu actele necesare

6) Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verifcarea periodică se poate spune
că:
A. Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile de navă indicate explicit în document.
B. Documentul de conformitate este ca o dovadă că acea companie este capabilă să satisfacă cerinţele
acestui cod
C. Valabilitatea unui document de conformitate trebuie să fie supusă verificării anuale de către
Administraţie ori de către o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la cererea Administraţiei, de către
un alt guvern contractant în intervalul de 3 luni înainte sau după data aniversară.
D. Documentul de conformitate va fi retras de către Administraţie sau, la cererea sa, de către guvernul
contractant care a eliberat documentul, atunci când nu se solicită verificarea anuală sau când se dovedeşte
existenţa unor nonconformităţi majore faţă de acest cod.
7) Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verifcarea periodică se poate spune
că:
A. Valabilitatea unui document de conformitate trebuie să fie supusă verificării anuale de către
Administraţie ori de către o organizaţie recunoscută de Administraţie
B. intervalul în care trebuie să fie facută verificarea este de 3 luni faţă de data de expirare
C. Valabilitatea unui document de conformitate trebuie să fie supusă verificării anuale de către
Administraţie ori de către o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la cererea Administraţiei, de către
un alt guvern contractant în intervalul de 3 luni înainte sau după data aniversară.
D. E de ajuns să se facă un audit intern

8) Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verifcarea periodică se poate spune
că:
A. Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile de navă indicate explicit în document. O
astfel de indicaţie trebuie să se bazeze pe tipurile de nave care au stat la baza verificării iniţiale
B. Alte tipuri de nave pot fi adăugate numai după verificarea capacităţii companiei de a se conforma
cerinţelor acestui cod aplicabile la astfel de tipuri de nave.
C. Extinderea documentului şi pentru alte tipuri de nave decât cele stipulate iniţial reprezintă o cauză de
prelungire a acestuia
D Extinderea documentului şi pentru alte tipuri de nave decât cele stipulate iniţial nu reprezintă o cauză de
prelungire a acestuia

9) Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verificarea periodică se poate spune
că:
A. Nu toate certificatele de management al siguranţei şi/sau certificatele de management al siguranţei
interimare asociate trebuie, de asemenea, să fie retrase dacă documentul de conformitate este retras.
B Toate certificatele de management al siguranţei şi/sau certificatele de management al siguranţei
interimare asociate trebuie, de asemenea, să fie retrase dacă Certificatul de managemnt al siguranţei este
retras
C. Toate certificatele de management al siguranţei şi/sau certificatele de management al siguranţei
interimare asociate trebuie, de asemenea, să fie retrase dacă documentul de conformitate este retras.
D. O parte din certificatele de management al siguranţei şi/sau certificatele de management al siguranţei
interimare asociate trebuie, de asemenea, să fie retrase dacă documentul de conformitate este retras.

10) Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verificarea se poate spune că:
A. Documentul de confrmitate se elibereaza in baza certificatului de management al siguranţei
B. O copie a documentului de conformitate trebuie să fie păstrată la bord pentru ca, la cerere, comandantul
navei să o poată prezenta în vederea verificării de către Administraţie sau de către organizaţia recunoscută
de Administraţie
C. Documentul de conformitate se eliberează înbaza SMS
D. Documentul de conformitate va fi retras de către Administraţie sau, la cererea sa, de către guvernul
contractant care a eliberat documentul, atunci când nu se solicită verificarea anuală
11) Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verificarea se poate spune că:
A. Certificatul de management al siguranţei trebuie să fie eliberat unei nave pentru o perioadă care nu
trebuie să depăşească 4 ani, de către Administraţie ori o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la
cererea Administraţiei, de către un alt guvern contractant.
B. Certificatul de management al siguranţei trebuie să fie eliberat unei nave pentru o perioadă care nu
trebuie să depăşească 5 ani, de către Administraţie ori o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la
cererea Administraţiei, de către un alt guvern contractant.
C. Certificatul de management al siguranţei trebuie să fie eliberat după ce se verifică SMS la bordul navelor
funcţionează în conformitate cu sistemul de management al siguranţei aprobat.
D. Certificatul de management al siguranţei trebuie să fie eliberat după ce se verifică dacă compania şi
managementul său la bordul navelor funcţionează în conformitate cu sistemul de management al siguranţei
aprobat.

12) Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verificarea se poate spune că:
A. Certificatul demanagement al siguranţei trebuie să fie acceptat ca dovadă a faptului că nava satisface
cerinţele acestui cod.
B. Certificatul demanagement al siguranţei trebuie să fie acceptat ca dovadă a faptului că atât nava cât şi
compania satisfac cerinţele acestui cod.
C. Valabilitatea certificatului de management al siguranţei nu poate fi supusă cel puţin unei verificări
intermediare de către Administraţie ori de către o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la cererea
Administraţiei, de către un alt guvern contractant
D. Valabilitatea certificatului de management al siguranţei trebuie să fie supusă cel puţin unei verificări
intermediare de către Administraţie ori de către o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la cererea
Administraţiei, de către un alt guvern contractant

13) Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verificarea se poate spune că:
A. Valabilitatea certificatului de management al siguranţei trebuie să fie supusă cel puţin unei verificări
intermediare de către Administraţie ori de către o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, dar nu poate
la cererea Administraţiei, fi făcută de către un alt guvern contractant
B. Valabilitatea certificatului de management al siguranţei trebuie să fie supusă cel puţin 4 verificări
intermediare de către Administraţie ori de către o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la cererea
Administraţiei, de către un alt guvern contractant
C. Dacă urmează să se efectueze doar o verificare intermediară şi perioada de valabilitate a certificatului de
management al siguranţei este de3 ani, această verificare trebuie să aibă loc între a doua şi a treia dată
aniversară a certificatului de management al siguranţei.
D. Dacă urmează să se efectueze doar o verificare intermediară şi perioada de valabilitate a certificatului
de management al siguranţei este de 5 ani, această verificare trebuie să aibă loc între a doua şi a treia dată
aniversară a certificatului de management al siguranţei.
Unitatea 11

1. Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se poate spune că:
A. Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea iniţială a acestui
cod, atunci când o companie este nou-înfiinţată;
B. Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea iniţială a acestui
cod atunci când sunt constatate abateri grave de la prevederile codului ISM
C. Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea iniţială a acestui
cod, atunci când la o verificare interimară nu se constată nereguli
D. Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea iniţială a acestui
cod, atunci când urmează să fie adăugate noi tipuri de nave la un document de conformitate existent
2.Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se poate spune că:
A. Documentul de conformitate interimar se eliberează unei companii care demonstrează că ar fi avut
planuri de implementare a sistemului de management al siguranţei care să satisfacă cerinţele complete ale
acestui cod în perioada de valabilitate a documentului de conformitate interimar
B. Documentul de conformitate interimar se eliberează unei companii care demonstrează că are planuri de
implementare a sistemului de management al siguranţei care să satisfacă cerinţele complete ale acestui cod
în perioada de valabilitate a documentului de conformitate
C. interimarUn astfel de document de conformitate interimar trebuie să fie emis de către Administraţie ori
de o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la cererea Administraţiei, de către un alt guvern
contractant pentru o perioadă care să nu depăşească 12 luni
D. Un astfel de document de conformitate interimar trebuie să fie emis de către Administraţie ori de o
organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la cererea Administraţiei, de către un alt guvern contractant
pentru o perioadă care să nu depăşească 6 luni
3. Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se poate spune că:
A. O copie a documentului de conformitate interimar trebuie să fie păstrată la bord pentru ca, la cerere,
comandantul navei să o poată prezenta în vederea verificării de către Administraţie sau de către organizaţia
recunoscută de Administraţie
B. O copie a documentului de conformitate interimar trebuie să fie păstrată la bord pentru ca, la cerere,
comandantul navei să o poată prezenta în vederea verificării de către Administraţie sau de către orice altă
organizaţie
C. interimarUn astfel de document de conformitate interimar trebuie să fie emis de către Administraţie ori
de o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la cererea Administraţiei, de către un alt guvern
contractant pentru o perioadă care să nu depăşească 12 luni
D. Un astfel de document de conformitate interimar trebuie să fie emis de către Administraţie ori de o
organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la cererea Administraţiei, de către un alt guvern contractant
pentru o perioadă care să nu depăşească 6 luni
4.Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se poate spune că:
A. Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis noilor nave, la livrare
B. Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis în urma unei inspecţii intermediare
C. Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis când o companie preia
responsabilităţile pentru operarea unei nave care este nouă pentru companie
D. Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis când expiră documentul de
conformitate.
5.Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se poate spune că:
A. Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis când o navă îşi schimbă pavilionul
B. Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis când în urma unei inspecţii se constată
nereguli dar nava trebuie totuşi să plece
C. Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis când o companie preia
responsabilităţile pentru operarea unei nave care este nouă pentru companie
D. Un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis în urma unei inspecţii intermediare
6.Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se poate spune că:
A. Un astfel de certificat de management al siguranţei interimar trebuie să fie emis pentru o perioadă care
să nu depăşească 6 luni
B. Un astfel de certificat de management al siguranţei interimar trebuie să fie emis pentru o perioadă care
să nu depăşească 12 luni
C. Un astfel de certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis de către numai de către
Administraţie ori de o organizaţie recunoscută de Administraţie
D. Un astfel de certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis de către Administraţie ori de
o organizaţie recunoscută de Administraţie, sau, la cererea Administraţiei, de către un alt guvern contractant
7.Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se poate spune că:
A. În cazuri speciale, o Administraţie sau, la cererea Administraţiei, un alt guvern contractant poate extinde
valabilitatea unui certificat de management al siguranţei interimar pentru o perioadă suplimentară care nu
trebuie să depăşească 6 luni de la data expirării.
B. În cazuri speciale, o Administraţie sau, la cererea Administraţiei, un alt guvern contractant poate extinde
valabilitatea unui certificat de management al siguranţei interimar pentru o perioadă suplimentară care nu
trebuie să depăşească 12 luni de la data expirării.
C. În cazuri speciale, o Administraţie sau, la cererea Administraţiei, un alt guvern contractant poate extinde
valabilitatea unui certificat de management al siguranţei interimar pentru o perioadă suplimentară care nu
trebuie să depăşească 3 luni de la data expirării.
D.Un alt guvern sau Administraţie nu poate extinde valabilitatea unui certificat de management interimar.
8.Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se poate spune că
un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis în urma verificării dacă
A. documentul de conformitate sau documentul de conformitate interimar este relevant pentru nava
respectivă
B. documentul de conformitate sau documentul de conformitate interimar este relevant numai pentru nava
respectivă
C. compania a planificat auditul navei în termen de 6 luni
D. compania a planificat auditul navei în termen de 3 luni;
9.Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se poate spune că
un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis în urma verificării dacă :
A. Comandantul şi ofiţerii sunt familiarizaţi cu sistemul de management al siguranţei şi cu planurile pentru
implementarea acestuia;
B. Absolut tot echipajul este familiarizat cu sistemul de management al siguranţei şi cu planurile pentru
implementarea acestuia;
C. Înainte ca nava să navigheze sunt date instrucţiunile care au fost identificate ca fiind esenţiale
D. Atunci când nava se af lă în voiaj sunt date instrucţiunile care au fost identificate ca fiind esenţiale
10.Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi interimară verificarea se poate spune că
un certificat de management al siguranţei interimar poate fi emis în urma verificării dacă :
A.; Absolut tot echipajul este familiarizat cu sistemul de management al siguranţei şi cu planurile pentru
implementarea acestuia;
B. Comandantul şi ofiţerii sunt familiarizaţi cu sistemul de management al siguranţei şi cu planurile pentru
implementarea acestuia
C. informaţiile principale privind sistemul de management al siguranţei sunt date într-o limbă sau limbi de
lucru înţelese de către personalul navei.
D. informaţiile principale privind sistemul de management al siguranţei sunt date într-o limbă sau limbi de
circulaţie internaţională.
Unitatea 12

1) Despre codul ISM şi aplicarea lui în România, se poate spune că:


a. Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului este imputernicit de catre Guvernul României, să
ducă la îndeplinire prevederile Codului internaţional de management al siguranţei – Codul I.S.M. amendat.
b. Ministerul Transporturilor este imputernicit de catre Guvernul României, să ducă la îndeplinire
prevederile Codului internaţional de management al siguranţei
c. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin Autoritatea Navală Română îndeplineşte
rolul de administraţie pentru eliberarea documentului de conformitate-DOC companiilor de navigaţie şi a
certificatului de management al siguranţei-SMC navelor
d. Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Navală Română îndeplineşte rolul de administraţie pentru
eliberarea documentului de conformitate-DOC companiilor de navigaţie şi a certificatului de management
al siguranţei-SMC navelor

2) Despre codul ISM şi aplicarea lui în România, se poate spune că:


a. Toate companiile de navigaţie care operează nave care arborează pavilionul român şi toate navele care
arborează pavilionul român sunt obligate să obţină de la Autoritatea Navală Română documentele de
conformitate şi certificatele de management al siguranţei, potrivit prevederilor Codului internaţional de
management al siguranţei – Codul I.S.M. amendat.
b. Toate companiile de navigaţie care operează nave care arborează pavilionul român şi toate navele care
arborează pavilionul român sunt obligate să obţină de la Căpitănie documentele de conformitate şi
certificatele de management al siguranţei, potrivit prevederilor Codului internaţional de management al
siguranţei – Codul I.S.M. amendat.
c Documentele de conformitate şi certificatele de management al siguranţei se eliberează de Autoritatea
Navală Română în baza prezentării unei documentaţii stabilite, precum şi în baza rapoartelor de audit
favorabile întocmite de auditori.
d Documentele de conformitate şi certificatele de management al siguranţei se eliberează de Căpitănie în
baza prezentării unei documentaţii stabilite, precum şi în baza rapoartelor de audit favorabile întocmite de
auditori.

3) Despre codul ISM şi aplicarea lui în România, se poate spune că:


a. Potrivit Codului I.S.M. amendat, fiecare companie de navigaţie are obligaţia să stabilească obiectivele în
domeniul managementului siguranţei, precum şi să dezvolte, să implementeze şi să menţină un sistem de
management al siguranţei (SMS)
b. Potrivit Codului I.S.M. amendat, fiecare companie de navigaţie are obligaţia să îşi stabilească singură
obiectivele în domeniul managementului siguranţei, precum şi să dezvolte, să implementeze şi să menţină
un sistem de management al siguranţei (SMS)
c. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin Autoritatea Navală Română îndeplineşte
rolul de administraţie pentru eliberarea documentului de conformitate-DOC companiilor de navigaţie şi a
certificatului de management al siguranţei-SMC navelor
d. Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Navală Română îndeplineşte rolul de administraţie pentru
eliberarea documentului de conformitate-DOC companiilor de navigaţie şi a certificatului de management
al siguranţei-SMC navelor

4) Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?


a. document de conformitate interimar — un document eliberat, în condiţiile legii, unei nave care
corespunde Codului I.S.M. şi a cărui valabilitate este de maximum 12 luni;
b. document de conformitate interimar — un document eliberat, în condiţiile legii, unei companii care
corespunde Codului I.S.M. şi a cărui valabilitate este de maximum 6luni;
c. document de conformitate interimar — un document eliberat, în condiţiile legii, unei companii care
corespunde Codului I.S.M. şi a cărui valabilitate este de maximum 12 luni;
d. document de conformitate interimar — un document eliberat, în condiţiile legii, unei companii care nu
corespunde Codului I.S.M. şi a cărui valabilitate este de maximum 6 luni;

5) Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?


a. certificatul de management al siguranţei interimar — un document eliberat, în condiţiile legii, unei
companii care corespunde Codului I.S.M. şi a cărui valabilitate este de maximum 12luni;
b. certificatul de management al siguranţei interimar — un document eliberat, în condiţiile legii, unei
companii care corespunde Codului I.S.M. şi a cărui valabilitate este de maximum 6 luni;
c. certificatul de management al siguranţei interimar — un document eliberat, în condiţiile legii, unei nave
care corespunde Codului I.S.M. şi a cărui valabilitate este de maximum 12luni;
d certificatul de management al siguranţei interimar — un document eliberat, în condiţiile legii, unei nave
care corespunde Codului I.S.M. şi a cărui valabilitate este de maximum 6 luni;

6) Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?


a. auditul managementului siguranţei — o examinare sistematică pentru a determina dacă activităţile
efectuate în cadrul sistemului de management al siguranţei(SMS) şi rezultatele legate de acestea sunt în
concordanţă cu reglementările planificate şi dacă aceste reglementări sunt puse efectiv în practică şi permit
realizarea obiectivelor;
b. auditul managementului siguranţei — o examinare sistematică şi independentă pentru a determina dacă
activităţile efectuate în cadrul sistemului de management al siguranţei(SMS) şi rezultatele legate de acestea
nu sunt în concordanţă cu reglementările planificate şi dacă aceste reglementări sunt puse efectiv în practică
şi permit realizarea obiectivelor;
c. auditul managementului siguranţei — o examinare sistematică şi independentă pentru a determina dacă
activităţile efectuate în cadrul sistemului de management al siguranţei(SMS) şi rezultatele legate de acestea
sunt în concordanţă cu reglementările planificate şi dacă aceste reglementări sunt puse efectiv în practică
şi permit realizarea obiectivelor;
d. auditul managementului siguranţei — o examinare pentru a determina dacă activităţile efectuate în cadrul
sistemului de management al siguranţei(SMS) şi rezultatele legate de acestea sunt în concordanţă cu
reglementările planificate şi dacă aceste reglementări sunt puse efectiv în practică şi permit realizarea
obiectivelor;

7) Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?


a. supraveghere — inspecţia obligatorie pentru verificarea conformităţii cu prevederile convenţiilor
internaţionale la care România este parte;
b. supraveghere — inspecţia pentru verificarea conformităţii cu prevederile convenţiilor internaţionale la
care România este parte;
c. supraveghere — inspecţia periodică şi obligatorie pentru verificarea conformităţii cu prevederile
convenţiilor internaţionale la care România este parte;
d. supraveghere — inspecţia periodică şi obligatorie pentru verificarea nonconformităţilor cu prevederile
convenţiilor internaţionale la care România este parte;

8) În ceea ce priveşte verificarea conformităţii cu codul ISM, este edevărat că :


a. Pentru a fi în conformitate cu cerinţele Codului I.S.M., companiile trebuie să elaboreze, să implementeze
şi să menţină un sistem de certificat de management al siguranţei care să asigure siguranţa navelor şi
protecţia mediului.
b. Pentru a fi în conformitate cu cerinţele Codului I.S.M., companiile trebuie să elaboreze, să implementeze
şi să menţină un sistem de management al siguranţei care să asigure siguranţa navelor şi protecţia mediului.
c. Politica companiei trebuie să includă obiectivele definite de Codul I.S.M.
d. Politica companiei trebuie să includă obiectivele convenţiilor definite de Codul I.S.M.

9) În ceea ce priveşte verificarea conformităţii cu codul ISM, este edevărat că :


a. Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentru evaluarea conformităţii cu
cerinţele Codului I.S.M., a unui sistem de management al siguranţei(S.M.S) vor fi determinate de eficienţa
acestuia în realizarea obiectivelor specificate în convenţiile pe care Codul I.S.M. le include
b. În determinarea eficeinţei în realizarea obiectivelor specificate în Codul I.S.M. se va avea în vedere
gradul de satisfacere a cerinţelor Codului I.S.M. în termeni de standard specifici siguranţei navelor şi
protecţiei mediului.
c. Criteriile principale care vor sta la baza interpretărilor necesare pentru evaluarea conformităţii cu
cerinţele Codului I.S.M., a unui sistem de management al siguranţei(S.M.S) vor fi determinate de eficienţa
acestuia în realizarea obiectivelor specificate în Codul I.S.M.
d. În determinarea eficeinţei în realizarea obiectivelor specificate în Codul I.S.M. nu se va avea în vedere
gradul de satisfacere a cerinţelor Codului I.S.M. în termeni de standard specifici siguranţei navelor şi
protecţiei mediului.

10) În ceea ce priveşte verificarea conformităţii cu codul ISM, este edevărat că :


a. Autoritatea Navală Română va verifica conformitatea cu cerinţele Codului I.S.M. prin determinarea
conformităţii SMS realizat de companie cu cerinţele Codului I.S.M.;
b. Autoritatea Navală Română va verifica conformitatea cu cerinţele Codului I.S.M. prin determinarea
modului în care SMC asigură îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Codul I.S.M.
c. Determinarea conformităţii elementelor SMS, implementat de companie, cu cerinţele specificate de
Codul I.S.M. se va face către Autoritatea Navală Română pe baza rapoartelor de audit extern, întocmite de
auditori mandataţi de către Ministerul de resort, potrivit legii.
d. Determinarea conformităţii elementelor SMS, implementat de companie, cu cerinţele specificate de
Codul I.S.M. se va face către Autoritatea Navală Română pe baza rapoartelor de audit extern, întocmite de
auditori independenţi

11) În ceea ce priveşte verificarea conformităţii cu codul ISM, este edevărat că :


a. Determinarea conformităţii elementelor SMS, implementat de companie, cu cerinţele specificate de
Codul I.S.M. se va face către Autoritatea Navală Română pe baza rapoartelor de audit intern
b. Determinarea conformităţii elementelor SMS, implementat de companie, cu cerinţele specificate de
Codul I.S.M. se va face către Autoritatea Navală Română pe baza rapoartelor de audit extern
c. Rapoartele de audit intern pentru determinarea conformităţii elementelor SMS, sunt întocmite de auditori
mandataţi de către Guvern, potrivit legii.
d. Rapoartele de audit extern pentru determinarea conformităţii elementelor SMS, sunt întocmite de auditori
mandataţi de către Ministerul de resort, potrivit legii.

12) Obiective generale ale managementului siguranţei navelorconform codului ISM :


a. îmbunătăţirea performanţelor navelor
b. asigurarea unui nivel înalt a standardelor echipamentelor de la bordul navelor
c asigurarea siguranţei exploatării navei şi a mediului de lucru
d. stabilirea de practici împotriva tuturor riscurilor identificate;
13) Obiective generale ale managementului siguranţei navelorconform codului ISM :
a. îmbunătăţirea performanţelor navelor
b. îmbunătăţirea continuă a abilităţilor personalului de la ţărm şi de la bordul navei privind managementul
siguranţei, inclusiv pregătirea situaţiilor de urgenţă atât în ceea ce priveşte siguranţa navelor, cât şi protecţia
mediului înconjurător
c. stabilirea de practici împotriva tuturor riscurilor identificate;
d. asigurarea de proceduri performante pentru operaţiunile de încărcare/descărcare

14) Dintre standardele specifice privind siguranţa navelor şi protecţia mediului prevăzute de Codul
I.S.M. sunt:
a. Convenţia internaţională din 1974 privind siguranţa navelor MARSEC1974
b. Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra - (SOLAS
1974);
c. Convenţia internaţională din 1984 privind siguranţa navelor şi comunicare MARCOM1984
d. Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, încheiată la Londra,
modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 - (Marpol 73/78);

15) Dintre standardele specifice privind siguranţa navelor şi protecţia mediului prevăzute de Codul
I.S.M. sunt:
a. Convenţia internaţională din 1984 privind siguranţa navelor şi comunicare INMARSAT 1974
b. Convenţia internaţională din 2004 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, încheiată la Londra -
(SOLAS2 2004);
c. Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare
a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 - (STCW/1978);
d. Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, şi Protocolul
din anul 1978 (LOAD LINE);

16) În ceea ce priveşte verificarea conformităţii cu codul ISM, este edevărat că :


a. Evaluarea conformităţii cu cerinţele Codului I.S.M. se face de către auditori mandataţi de către Ministerul
de resort în condiţiile legii.
b. Evaluarea conformităţii cu cerinţele Codului I.S.M. se face de către auditori nemandataţi de către
Ministerul de resort indeferent de circumstanţe.
c.Toate dovezile care pot facilita verificarea conformităţii cu Codul I.S.M. trebuie să fie accesibile
examinării
d. Nu oate dovezile care pot facilita verificarea conformităţii cu Codul I.S.M. trebuie să fie accesibile
examinării

17) În ceea ce priveşte verificarea conformităţii cu codul ISM, este edevărat că :


a. Compania pune la dispoziţie auditorilor toate documentele privind certificatele statutare şi de clasă care
să scoată în evidenţă acţiunile întreprinse de companie pentru menţinerea nonconformităţii cu regulile şi
reglementările obligatorii
b. Auditorii vor verifica în mod deosebit autenticitatea şi veridicitatea respectivelor documente.
c. Compania pune la dispoziţie auditorilor toate documentele privind certificatele statutare şi de clasă care
să scoată în evidenţă acţiunile întreprinse de companie pentru menţinerea conformităţii cu regulile şi
reglementările obligatorii
d. Auditorii vor verifica în mod deosebit modul de întreţinere a navei şi a echipamentului sau anumite
cerinţe operaţionale.

18) În ceea ce priveşte verificarea conformităţii cu codul ISM, este edevărat că :


a. Verificarea conformităţii cu regulile şi reglementările obligatorii, care reprezintă o parte a certificării
conform Codului I.S.M., nu dublează şi nici nu înlocuieşte supravegherea pentru obţinerea altor certificate
maritime
b. Verificarea conformităţii cu regulile şi reglementările obligatorii, care reprezintă o parte a certificării
conform Codului I.S.M., ndublează şi nici nu înlocuieşte supravegherea pentru obţinerea altor certificate
maritime
c. Pe timpul evaluării, pentru cerinţele obligatorii care nu fac obiectul supravegherilor, se vor care să asigure
conformitatea şi dovezi obiective şi necesare pentru verificare cum ar fi documentele privind verificările
efectuate de ofiţerii superiori în timpul operaţiunilor zilnice având ca obiectiv asigurarea conformităţii.
d. Pe timpul evaluării, nu exista cerinţele obligatorii care nu fac obiectul supravegherilor

19) În ceea ce priveşte verificarea conformităţii cu codul ISM, este edevărat că :


a. Verificarea conformităţii cu cerinţele Codului I.S.M. nu absolvă compania, comandantul sau orice altă
persoană fizică ori juridică, implicată în managementul sau în operarea navelor, de responsabilităţile lor în
acest sens.
b. Verificarea conformităţii cu cerinţele Codului I.S.M. absolvă compania, dar nu absolvă comandantul
sau orice altă persoană fizică, implicată în managementul sau în operarea navelor, de responsabilităţile lor
în acest sens.
c. Verificarea conformităţii cu regulile şi reglementările obligatorii, care reprezintă o parte a certificării
conform Codului I.S.M., dublează şi nici nu înlocuieşte supravegherea pentru obţinerea altor certificate
maritime
d. Verificarea conformităţii cu regulile şi reglementările obligatorii, care reprezintă o parte a certificării
conform Codului I.S.M., nu dublează şi nici nu înlocuieşte supravegherea pentru obţinerea altor certificate
maritime

20) În ceea ce priveşte verificarea conformităţii cu codul ISM, este edevărat că :


a. Compania pune la dispoziţie auditorilor toate documentele privind certificatele statutare şi de clasă care
să scoată în evidenţă acţiunile întreprinse de companie pentru menţinerea nonconformităţii cu regulile şi
reglementările obligatorii
b. Autoritatea Navală Română trebuie să se asigure că respectiva companie şi-a stabilit certificatul de
management al siguranţei în conformitate cu prevederile din Codul I.S.M.
c. Autoritatea Navală Română trebuie să se asigure că respectiva companie şi-a stabilit sistemul de
management al siguranţei în conformitate cu prevederile din Codul I.S.M.
d. Autoritatea Navală Română trebuie să se asigure că respectiva companie a stabilit proceduri prin care să
asigure că prevederile din Codul I.S.M. sunt implementate la ţărm şi la bordul navei.
Unitatea 13

1) În legătură cu eliberarea certificatelor de management al siguranţei în conformitate cu


cerinţele Codului I.S.M. amendat este adevărat că:
A. Toate companiile, persoane juridice române sau filiale în România ale unor persoane juridice străine,
care sunt proprietare de nave sau care administrează nave purtând pavilionul român, trebuie să obţină de la
Autoritatea Navală Română, documentul de conformitate-DOC pentru companie şi certificatul de
management al siguranţei-SMC pentru fiecare navă.
B. Toate companiile, persoane juridice române sau filiale în România ale unor persoane juridice străine,
care sunt proprietare de nave sau care administrează nave purtând pavilionul român, trebuie să obţină de la
Administrtaţie documentul de conformitate-DOC pentru companie şi certificatul de management al
siguranţei-SMC pentru fiecare navă.
C. Compania trebuie să pună în funcţiune, cu forţe proprii sau cu ajutorul unei companii de consultanţă, un
Sistem de management al Siguranţei propriu, neconform prevederilor Codului I.S.M.
D. Compania trebuie să pună în funcţiune, cu forţe proprii sau cu ajutorul unei companii de consultanţă, un
Sistem de management al Siguranţeipropriu, conform prevederilor Codului I.S.M.

2) În legătură cu eliberarea certificatelor de management al siguranţei în conformitate cu


cerinţele Codului I.S.M. amendateste adevărat că:
A. Autoritatea Navală Română va emite DOC şi SMC în baza unui raport de audit intern executat de un
auditor din lista auditorilor mandataţi de Ministerul de resort.
B. Autoritatea Navală Română va emite DOC şi SMC în baza unui raport de audit executat de un auditor
din lista auditorilor mandataţi de Ministerul de resort.
C. Pentru certificare fiecare companie va prezenta Autoritatăţii Navale Române următoarea documentaţie:
cererea de certificare-tip, setul de acte doveditoare privind legalitatea funcţionării companiei, lista cu
tipurile de nave, DOC-ul navelor caracteristicile acestora, situaţia certificatelor şi inspecţiilor statutare,
manualul managementului companiei, ,manualul procedurilor conforme managementului
companiei;manualul managementului la bordul navelor;manualul procedurilor conforme managementului
la bordul navelor; raportul auditului intern; chitanţa privind achitarea tarifelor
D. Pentru certificare fiecare companie va prezenta Autoritatăţii Navale Române următoarea documentaţie:
cererea de certificare-tip, setul de acte doveditoare privind legalitatea funcţionării companiei, lista cu
tipurile de nave, caracteristicile acestora, situaţia certificatelor şi inspecţiilor statutare, manualul
managementului companiei, ,manualul procedurilor conforme managementului companiei;manualul
managementului la bordul navelor;manualul procedurilor conforme managementului la bordul navelor;
raportul auditului intern; chitanţa privind achitarea tarifelor
3) În legătură cu eliberarea certificatelor de management al siguranţei în conformitate cu
cerinţele Codului I.S.M. amendateste adevărat că:
A. Pe baza cererii primite, Autoritatea Navală Română împreună cu compania vor stabili auditorul din lista
auditorilor autorizaţi şi care va fi independent faţă de companie şi faţă de compania de consultanţă care a
contribuit la implementarea sistemului.
B. Pe baza cererii primite, Autoritatea Navală Română împreună cu compania vor stabili auditorul din lista
auditorilor autorizaţi şi care nu va fi neapărat independent faţă de companie şi faţă de compania de
consultanţă care a contribuit la implementarea sistemului.
C. Compania trebuie să pună în funcţiune, cu forţe proprii sau cu ajutorul unei companii de consultanţă, un
Sistem de management al Siguranţei propriu, neconform prevederilor Codului I.S.M.
D. Compania trebuie să pună în funcţiune, cu forţe proprii sau cu ajutorul unei companii de consultanţă, un
Sistem de management al Siguranţeipropriu, conform prevederilor Codului I.S.M.

4) Procesul de certificare pentru emiterea unui document de conformitate-DOC pentru o


companie şi a unui certificat de management al siguranţei-SMC pentru o navă va cuprinde
în mod normal următoarele etape:
A. verificarea iniţială
B. verificarea aniversară
C. verificarea anuală
D. verificarea statutară

5) Procesul de certificare pentru emiterea unui document de conformitate-DOC pentru o


companie şi a unui certificat de management al siguranţei-SMC pentru o navă va cuprinde
în mod normal următoarele etape:
A. verificarea pentru reînnoire
B. verificarea suplimentară
C. verificarea pentru implementare
D. verificarea statutară

6) În legătură Procesul de certificare este adevărat că:


A. verificarea anuală(se face pe baza unor audituri anuale pentru confirmarea certificatului DOC sau
intermediară(se face la nave);
B. verificarea anuală(se face pe baza unor audituri anuale pentru confirmarea certificatului DOC
C. verificarea pentru reînnoirese realizează înaintea expirării datei aniversare a numai a doc DOC sau numai
a SMC
D. verificarea pentru reînnoire se realizează înaintea expirării datei aniversare a DOC sau a SMC;

7) În legătură Procesul de certificare, despre verificarea suplimentară este adevărat că:


A. Aceasta se poate efectua ori numai companie ori numai la bordul navelor, ori de câte ori Autoritatea
Navală Română consideră necesar, pentru verificarea nivelului de implementare şi funcţionare a Sistemului
de Management al Siguranţei dezvoltat de către compania de navigaţie
B. Aceasta se poate efectua atât la companie cât şi la bordul navelor, ori de câte ori Autoritatea Navală
Română consideră necesar, pentru verificarea nivelului de implementare şi funcţionare a Sistemului de
Management al Siguranţei dezvoltat de către compania de navigaţie
C. Verificarea suplimentară se poate efectua punctual, în scopul urmăririi rezolvării unor non conformităţi,
sau la nivel de audit anual, în cazurile în care una sau mai multe nave ale companiei de navigaţie au fost
reţinute în urma controalelor PSC/FSC, sau dacă există alte probleme ISM.
D. Verificarea suplimentară se poate efectua general , în scopul urmăririi rezolvării unor conformităţi, sau
la nivel de audit anual, în cazurile în care una sau mai multe nave ale companiei de navigaţie au fost reţinute
în urma controalelor PSC/FSC, sau dacă există alte probleme ISM.

8) În legătură Procesul de certificare ;Verificarea iniţială a companiei şi a navelor se face prin


parcurgerea următoarelor etape:
A. analiza documentaţiei;
B. evaluarea SMS al companiei;
C. evaluarea SMS al navelor.
D. evaluarea persoalului
9) În legătură Procesul de certificare:
A. Evaluarea sistemului de management al siguranţei-SMS de la ţărm presupune evaluarea departamentelor
unde se efectuează managementul şi a celorlalte compartimente existente în concordanţă cu organizarea
companiei şi cu funcţiile acestor structuri.
B. Evaluarea sistemului de management al siguranţei-SMS de la ţărm presupune evaluarea tuturor
departamentelor departamentelor şi compartimentelor existente în concordanţă companiei
C. În cazul în care compania are mai multe sedii\ este obligatoriu ca toate sediile să fie inspectate cu ocazia
verificării iniţiale.
D. În cazul în care compania are mai multe sedii, nu este obligatoriu ca toate sediile să fie inspectate cu
ocazia verificării iniţiale.
10) În legătură Procesul de certificare:
A. După finalizarea evaluării navelor şi dacă rezultatele sunt satisfăcătoare, Autoritatea Navală Română va
elibera DOC pentru companie şi SMC pentru navele acesteia.
B. După finalizarea evaluării SMC de la ţărm şi în cazul în care rezultatele au fost satisfăcătoare, poate
începe organizarea şi planificarea evaluării navelor aparţinând respectivei companii.
C. După finalizarea evaluării navelor şi dacă rezultatele sunt satisfăcătoare, Autoritatea Navală Română va
elibera SMC pentru companie şi DOC pentru navele acesteia.
D. După finalizarea evaluării SMS de la ţărm şi în cazul în care rezultatele au fost satisfăcătoare, poate
începe organizarea şi planificarea evaluării navelor aparţinând respectivei companii.
Unitatea 14

1) În legătură cu eliberarea şi valabilitatea documentului de conformitate-DOC:


a. Documentul de conformitate (DOC se eliberează unei nave, ca urmare a unei verificări iniţiale a
conformităţii cu cerinţele Codului I.S.M.
b. Documentul de conformitate (DOC se eliberează unei companii, ca urmare a unei verificări iniţiale a
conformităţii cu cerinţele Codului I.S.M.
c. Documentul de conformitate (DOC se eliberează ca urmare a verificării faptului că sistemul de
management al siguranţei (S.M.S.), pus la punct de companie, concordă cu cerinţele Codului I.S.M. şi cu
determinarea dovezii obiective, demonstrând că acesta este efectiv pus în aplicare
d. Documentul de conformitate (DOC se eliberează ca urmare a verificării faptului că sistemul de
management al siguranţei (S.M.S.), pus la punct de companie, concordă cu cerinţele Codului I.S.M. şi cu
determinarea dovezii obiective, demonstrând că acesta nu este incă efectiv pus în aplicare

2) În legătură cu eliberarea şi valabilitatea documentului de conformitate-DOC:


a. Verificarea trebuie să includă dovada obiectivă care demonstrează că sistemul de management al
siguranţei (S.M.S.), pus la punct de companie, a funcţionat cel puţin 6 luni şi că un sistem de management
al siguranţei (S.M.S.) a funcţionat la bordul navei pentru cel puţin o navă, de fiecare tip, exploatată de către
companie timp de cel puţin 3 luni.
b. Verificarea trebuie să includă dovada obiectivă care demonstrează că sistemul de management al
siguranţei (S.M.S.), pus la punct de companie, a funcţionat cel puţin 3 luni şi că un sistem de management
al siguranţei (S.M.S.) a funcţionat la bordul navei pentru cel puţin o navă, de fiecare tip, exploatată de către
companie timp de cel puţin 3 luni.
c. O copie de pe DOC prevăzut va fi transmisă fiecărei filiale şi fiecărei nave a companiei, iar câte o copie
de pe SMC al fiecărei nave va fi transmisă la fiecare sediu al companiei.
d. O copie de pe DOC prevăzut va fi transmisă fiecărei filiale şi fiecărei nave a companiei, iar câte o copie
de pe SMC al fiecărei nave va fi transmisă la sediul central al companiei.

3) În legătură cu eliberarea şi valabilitatea documentului de conformitate-DOC:


a. Documentul de conformitate (DOC este valabil pentru tipurile de nave pe care se bazează verificarea
iniţială.
b. Documentul de conformitate (DOC este valabil pentru tipurile noi de nave.
c. Valabilitatea unui document de conformitate (DOC poate fi extinsă pentru a cuprinde tipurile de nave
suplimentare
d. Valabilitatea unui document de conformitate (DOC nu poate fi extinsă pentru a cuprinde tipurile de nave
suplimentare
4) În legătură cu eliberarea şi valabilitatea documentului de conformitate-DOC ,pentru navele
noi, introduse de companie în exploatare după data eliberării documentului de conformitate
(DOC, se va proceda astfel:
a. dacă navele sunt de acelaşi tip, documentul de conformitate (DOCeste schimbat, iar auditul va fi făcut la
nava nou-introdusă, care va primi un certificat de management al siguranţei (S.M.C.) după finalizarea cu
rezultate satisfăcătoare a auditului;
b. dacă navele sunt de acelaşi tip, documentul de conformitate (DOC rămâne neschimbat, iar auditul va fi
făcut numai la nava nou-introdusă, care va primi un certificat de management al siguranţei (S.M.C.) după
finalizarea cu rezultate satisfăcătoare a auditului;
c. dacă navele sunt de alte tipuri decât cele pentru care este eliberat documentul de conformitate (DOC, se
va elibera un document de conformitate interimar, valabil 12 luni, timp în care compania face auditul extern.
d. dacă navele sunt de alte tipuri decât cele pentru care este eliberat documentul de conformitate (DOC, se
va elibera un document de conformitate interimar, valabil 6 luni, timp în care compania face auditul extern.

5) În legătură cu eliberarea şi valabilitatea documentului de conformitate-DOC ,pentru navele


noi, introduse de companie în exploatare după data eliberării documentului de conformitate
(DOC, Se poate spune că:
a. Valabilitatea unui document de conformitate (DOC nu poate fi extinsă pentru a cuprinde tipurile de nave
suplimentare, după verificarea capacităţii companiei de a fi în concordanţă cu cerinţele Codului I.S.M.
pentru aceste tipuri de nave
b. Valabilitatea unui document de conformitate (DOC poate fi extinsă pentru a cuprinde tipurile de nave
suplimentare, după verificarea capacităţii companiei de a fi în concordanţă cu cerinţele Codului I.S.M.
pentru aceste tipuri de nave
c. Extinderea valabilităţii documentului de conformitate (DOC pentru alte tipuri de nave este motiv de
prelungire a termenului de valabilitate a documentului de conformitate (DOC iniţial.
d. Extinderea valabilităţii documentului de conformitate (DOC pentru alte tipuri de nave nu este motiv de
prelungire a termenului de valabilitate a documentului de conformitate (DOC iniţial.

6) În legătură cu eliberarea şi valabilitatea documentului de conformitate-DOC ,pentru navele


noi, introduse de companie în exploatare după data eliberării documentului de conformitate
(DOC, Se poate spune că:
a. Documentul de conformitate (DOC este valabil pentru o perioadă de 3 ani.
b. Documentul de conformitate (DOC este valabil pentru o perioadă de 4ani.
c. Documentul de conformitate (DOC este valabil pentru o perioadă de 5 ani.
d. Documentul de conformitate (DOC este valabil pentru o perioadă de 6 ani.
7) În legătură cu eliberarea şi valabilitatea documentului de conformitate-DOC ,pentru navele
noi, introduse de companie în exploatare după data eliberării documentului de conformitate
(DOC, Se poate spune că:
a. Valabilitatea documentului de conformitate (DOC este supusă verificării anuale, în perioada de 3 luni
înainte şi după data aniversară (anuală), pentru a confirma funcţionarea efectivă a sistemului de
management al siguranţei (S.M.S.)
b. Valabilitatea documentului de conformitate (DOC este supusă verificării anuale, în perioada de 3 luni
înainte sau după data aniversară (anuală), pentru a confirma funcţionarea efectivă a sistemului de
management al siguranţei (S.M.S.)
c.Verificarea intermediară corespunzătoare ptr data anuală trebuie să includă examinarea şi verificarea
corectitudinii documentelor statutare şi de clasificare prezentate pentru cel puţin o navă de fiecare tip la
care se aplică documentul de conformitate (DOC.
d. Verificarea anuală corespunzătoare ptr data anuală trebuie să includă examinarea şi verificarea
corectitudinii documentelor statutare şi de clasificare prezentate pentru cel puţin o navă de fiecare tip la
care se aplică documentul de conformitate (DOC.

8) În legătură cu eliberarea şi valabilitatea documentului de conformitate-DOC se poate spune


că:
a. Pentru verificarea interimară, compania trebuie să depună o cerere la Administraţie la o dată care să
permită efectuarea auditului în termenul precizat în, adica în perioada de 3 luni înainte şi după data
aniversară
b. Pentru verificarea anuală, compania trebuie să depună o cerere la Administraţie la o dată care să permită
efectuarea auditului în termenul precizat adica în perioada de 3 luni înainte şi după data aniversară
c. Ca şi la verificarea iniţială, administraţia va nominaliza auditorul.
d. Ca şi la verificarea iniţială, compania va nominaliza auditorul.

9) În legătură cu eliberarea şi valabilitatea documentului de conformitate-DOC se poate spune


că:
a. Raportul de audit, ca urmare a verificării anuale, va fi prezentat de Administraţie companiei, însoţit de
documentul de conformitate (DOC şi de fişa de consemnare a verificărilor anuale.
b. Raportul de audit, ca urmare a verificării anuale, va fi prezentat de companie Administraţiei, însoţit de
documentul de conformitate (DOC şi de fişa de consemnare a verificărilor anuale.
c. Consemnarea verificării anuale se va face, după caz, cu precizarea termenelor de soluţionare a
nonconformităţilor majore înscrise în raportul de audit.
d. Consemnarea verificării interimare se va face, după caz, cu precizarea termenelor de soluţionare a
nonconformităţilor majore înscrise în raportul de audit.
10) În legătură cu eliberarea şi valabilitatea documentului de conformitate-DOC se poate spune
că:
a. În cazul în care compania are mai multe sedii şi acestea nu au fost vizitate la evaluarea iniţială, în cadrul
verificării anuale se va urmări ca acestea să fie vizitate în perioada de valabilitate a DOC.
b. În cazul în care compania are mai multe sedii nu contează care din acestea nu au fost vizitate sau nu la
evaluarea iniţială
c. Reînnoirea documentului de conformitate (DOC pentru perioada ulterioară de 5 ani trebuie să includă
evaluarea tuturor elementelor sistemului de management al siguranţei (S.M.C.) privind eficienţa sa în
satisfacerea obiectivelor specificate în Codul I.S.M.
d. Reînnoirea documentului de conformitate (DOC pentru perioada ulterioară de 5 ani trebuie să includă
evaluarea tuturor elementelor sistemului de management al siguranţei (S.M.S.) privind eficienţa sa în
satisfacerea obiectivelor specificate în Codul I.S.M.

11) În legătură cu eliberarea şi valabilitatea documentului de conformitate-DOC se poate spune


că:
a. Administraţia poate emite un document de conformitate interimar, valabil cel mult 18luni
b. Administraţia poate emite un document de conformitate interimar, valabil cel mult 12 luni
c. În cadrul termenului de valabilitate, compania trebuie să demonstreze că planurile de implementare a
sistemului de management al siguranţei (S.M.S.) satisfac în totalitate cerinţele Codului I.S.M., astfel încât
Administraţia să poată emite un document de conformitate (DOC pentru un termen de 5 ani.
d. În cadrul termenului de valabilitate, compania trebuie să demonstreze că planurile de implementare a
sistemului de management al siguranţei (S.M.S.) satisfac cu paroximaţie cerinţele Codului I.S.M., astfel
încât Administraţia să poată emite un document de conformitate (DOC pentru un termen de 5 ani.

12) În legătură cu eliberarea şi valabilitatea documentului de conformitate-DOC se poate spune


că:
a. Un document de conformitate interimar se va putea elibera şi în cazul în care o companie care deţine un
document de conformitate (DOC preia în exploatare un nou tip de navă.
b. Un document de conformitate interimar se va putea elibera şi în cazul în care o companie care deţine un
document de conformitate (DOC preia în exploatare un tip de navă pe care aceasta deja îl deţine.
c. Documentul de conformitate interimar se eliberează şi în acest caz tot de către Administraţie, după
prezentarea raportului de audit favorabil, care va consemna că sistemul de management al siguranţei
(S.M.S.) a fost adaptat astfel încât să satisfacă şi cerinţele specifice noului tip de navă.
d. Documentul de conformitate interimar se eliberează şi în acest caz tot de către Administraţie, după
prezentarea raportului de audit favorabil, care va consemna că sistemul de management al siguranţei
(S.M.S.) a fost adaptat astfel încât să satisfacă şi cerinţele specifice aceluiaşi tip de navă.
13) În legătură cu eliberarea şi valabilitatea documentului de conformitate-DOC se poate spune
că:
a. anumite cazuri, în timpul perioadei iniţiale de operare conform SMS, Autoritatea Navală Română poate
constata necesitatea menţinerii aceleiaşi frecvenţe a verificărilor intermediare
b. anumite cazuri, în timpul perioadei iniţiale de operare conform SMS, Autoritatea Navală Română poate
constata necesitatea creşterii frecvenţei verificărilor intermediare
c. Frecvenţa acestor verificări se stabileşte ţinând cont de nonconformităţile găsite iar numărul şi termenele
verificărilor intermediare se stabilesc de către Autoritatea Navală Română la eliberarea SMC
d. Frecvenţa acestor verificări se stabileşte ţinând cont de nonconformităţile găsite iar numărul şi termenele
verificărilor intermediare se stabilesc de către Autoritatea Navală Română la eliberarea DOC

14) În legătură cu eliberarea şi valabilitatea documentului de conformitate-DOC şi în legătură


cu Eliberarea şi valabilitatea certificatului de management al siguranţei-SMC se poate spune
că:se poate spune că:
a. Verificările pentru reînnoire urmează să fie realizate înaintea expirării datei aniversare a DOC sau a SMC.
b. Verificările pentru reînnoire urmează să fie realizate la expirarea datei aniversare a DOC sau a SMC.
c. Verificările pentru reînnoire urmează să fie realizate după expirea datei aniversare a DOC sau a SMC.
d. Verificările pentru reînnoire urmează să fie realizate înaintea expirării datei aniversare a Doc sau SMC
sau dupa acaesta
Unitatea 15

1. Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte Verificarea, examinarea şi evaluarea,


efectuate de către companie, Compania trebuie să se asigure că:
A. Compania trebuie să efectueze audituri interne, pentru a verifica dacă activităţile legate de siguranţă şi
de prevenirea poluării sunt în conformitate cu sistemul de management al siguranţei.
B. Documentele folosite la descrierea şi la punerea în aplicare a sistemului de management al siguranţei pot
constitui obiectul Manualului de management al siguranţei
C. Compania trebuie să evalueze periodic eficienţa sistemului de management al siguranţei şi, dacă este
necesar, va revizui sistemul în conformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit.
D. Documentele valabile sunt disponibile în toate locurile relevante;

2. Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte Verificarea, examinarea şi evaluarea,


efectuate de către companie, Compania trebuie să se asigure că:
A. Documentele folosite la descrierea şi la punerea în aplicare a sistemului de management al siguranţei
pot constitui obiectul Manualului de management al siguranţei
B. Personalul care efectuează auditul nu trebuie să facă parte din sectoarele auditate, cu excepţia cazului în
care aceasta nu este posibilă din considerente ce ţin de mărimea şi natura companiei.
C. Inspecţiile sunt efectuate la intervale corespunzătoare;
D. Auditurile şi eventualele acţiuni corective trebuie efectuate în conformitate cu procedurile stabilite.

3. Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte Verificarea, examinarea şi evaluarea,


efectuate de către companie, Compania trebuie să se asigure că:
A. Rezultatele auditurilor şi ale revizuirilor trebuie aduse la cunoştinţă întregului personal care are
responsabilităţi în sectorul respectiv.
B. Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv trebuie să ia imediat măsurile corective
necesare pentru remedierea deficienţelor constatate.
C. Documentele folosite la descrierea şi la punerea în aplicare a sistemului de management al siguranţei pot
constitui obiectul Manualului de management al siguranţei
D. Documentele valabile sunt disponibile în toate locurile relevante;

4. Drept urmare a codului ISM, în ceea ce priveşte Verificarea, examinarea şi evaluarea,


efectuate de către companie, Compania trebuie să se asigure că:
A. Documentul de conformitate va fi retras de către Administraţie sau, la cererea sa, de către guvernul
contractant care a eliberat documentul
B. Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure că nava este menţinută într-o stare conformă
cu prevederile regulilor şi reglementărilor pertinente, precum şi cu cerinţele suplimentare care pot fi stabilite
de către companie.
C. Compania trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru controlul tuturor documentelor şi al
datelor care se referă la sistemul de management al siguranţei.
D. Compania trebuie să evalueze periodic eficienţa sistemului de management al siguranţei şi, dacă este
necesar, va revizui sistemul în conformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit.

5. Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verifcarea periodică se poate spune
că:
A. Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat un certificat de management sau un
certificat de management interimar
B. Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat un document de conformitate sau un
document de conformitate interimar
C. Documentul de conformitate trebuie să fie eliberat de către Administraţie, de către o organizaţie
recunoscută de Administraţie sau, la cererea Administraţiei, de către un alt guvern contractant al Convenţiei
D. Nava poate fi exploatată oricum, urmând a se elibera mai târziu actele necesare

6. Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verifcarea periodică se poate spune
că:
A. Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile de navă indicate explicit în document.
B. Documentul de conformitate este ca o dovadă că acea companie este capabilă să satisfacă cerinţele
acestui cod
C. Valabilitatea unui document de conformitate trebuie să fie supusă verificării anuale de către
Administraţie ori de către o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la cererea Administraţiei, de către
un alt guvern contractant în intervalul de 3 luni înainte sau după data aniversară.
D. Documentul de conformitate va fi retras de către Administraţie sau, la cererea sa, de către guvernul
contractant care a eliberat documentul, atunci când nu se solicită verificarea anuală sau când se dovedeşte
existenţa unor nonconformităţi majore faţă de acest cod.
7. Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verifcarea periodică se poate spune
că:
A. Valabilitatea unui document de conformitate trebuie să fie supusă verificării anuale de către
Administraţie ori de către o organizaţie recunoscută de Administraţie
B. intervalul în care trebuie să fie facută verificarea este de 3 luni faţă de data de expirare
C. Valabilitatea unui document de conformitate trebuie să fie supusă verificării anuale de către
Administraţie ori de către o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la cererea Administraţiei, de către
un alt guvern contractant în intervalul de 3 luni înainte sau după data aniversară.
D. E de ajuns să se facă un audit intern

8. Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verifcarea periodică se poate spune
că:
A. Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile de navă indicate explicit în document. O
astfel de indicaţie trebuie să se bazeze pe tipurile de nave care au stat la baza verificării iniţiale
B. Alte tipuri de nave pot fi adăugate numai după verificarea capacităţii companiei de a se conforma
cerinţelor acestui cod aplicabile la astfel de tipuri de nave.
C. Extinderea documentului şi pentru alte tipuri de nave decât cele stipulate iniţial reprezintă o cauză de
prelungire a acestuia
D Extinderea documentului şi pentru alte tipuri de nave decât cele stipulate iniţial nu reprezintă o cauză de
prelungire a acestuia

9. Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verificarea periodică se poate spune
că:
A. Nu toate certificatele de management al siguranţei şi/sau certificatele de management al siguranţei
interimare asociate trebuie, de asemenea, să fie retrase dacă documentul de conformitate este retras.
B Toate certificatele de management al siguranţei şi/sau certificatele de management al siguranţei
interimare asociate trebuie, de asemenea, să fie retrase dacă Certificatul de managemnt al siguranţei este
retras
C. Toate certificatele de management al siguranţei şi/sau certificatele de management al siguranţei
interimare asociate trebuie, de asemenea, să fie retrase dacă documentul de conformitate este retras.
D. O parte din certificatele de management al siguranţei şi/sau certificatele de management al siguranţei
interimare asociate trebuie, de asemenea, să fie retrase dacă documentul de conformitate este retras.

10. Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verificarea se poate spune că:
A. Documentul de confrmitate se elibereaza in baza certificatului de management al siguranţei
B. O copie a documentului de conformitate trebuie să fie păstrată la bord pentru ca, la cerere, comandantul
navei să o poată prezenta în vederea verificării de către Administraţie sau de către organizaţia recunoscută
de Administraţie
C. Documentul de conformitate se eliberează înbaza SMS
D. Documentul de conformitate va fi retras de către Administraţie sau, la cererea sa, de către guvernul
contractant care a eliberat documentul, atunci când nu se solicită verificarea anuală
11. Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verificarea se poate spune că:
A. Certificatul de management al siguranţei trebuie să fie eliberat unei nave pentru o perioadă care nu
trebuie să depăşească 4 ani, de către Administraţie ori o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la
cererea Administraţiei, de către un alt guvern contractant.
B. Certificatul de management al siguranţei trebuie să fie eliberat unei nave pentru o perioadă care nu
trebuie să depăşească 5 ani, de către Administraţie ori o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la
cererea Administraţiei, de către un alt guvern contractant.
C. Certificatul de management al siguranţei trebuie să fie eliberat după ce se verifică SMS la bordul navelor
funcţionează în conformitate cu sistemul de management al siguranţei aprobat.
D. Certificatul de management al siguranţei trebuie să fie eliberat după ce se verifică dacă compania şi
managementul său la bordul navelor funcţionează în conformitate cu sistemul de management al siguranţei
aprobat.

12. Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verificarea se poate spune că:
A. Certificatul demanagement al siguranţei trebuie să fie acceptat ca dovadă a faptului că nava satisface
cerinţele acestui cod.
B. Certificatul demanagement al siguranţei trebuie să fie acceptat ca dovadă a faptului că atât nava cât şi
compania satisfac cerinţele acestui cod.
C. Valabilitatea certificatului de management al siguranţei nu poate fi supusă cel puţin unei verificări
intermediare de către Administraţie ori de către o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la cererea
Administraţiei, de către un alt guvern contractant
D. Valabilitatea certificatului de management al siguranţei trebuie să fie supusă cel puţin unei verificări
intermediare de către Administraţie ori de către o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la cererea
Administraţiei, de către un alt guvern contractant

13. Conform codului ISM, în ceea ce priveşte certificarea şi verificarea se poate spune că:
A. Valabilitatea certificatului de management al siguranţei trebuie să fie supusă cel puţin unei verificări
intermediare de către Administraţie ori de către o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, dar nu poate
la cererea Administraţiei, fi făcută de către un alt guvern contractant
B. Valabilitatea certificatului de management al siguranţei trebuie să fie supusă cel puţin 4 verificări
intermediare de către Administraţie ori de către o organizaţie recunoscută de Administraţie sau, la cererea
Administraţiei, de către un alt guvern contractant
C. Dacă urmează să se efectueze doar o verificare intermediară şi perioada de valabilitate a certificatului de
management al siguranţei este de3 ani, această verificare trebuie să aibă loc între a doua şi a treia dată
aniversară a certificatului de management al siguranţei.
D. Dacă urmează să se efectueze doar o verificare intermediară şi perioada de valabilitate a certificatului
de management al siguranţei este de 5 ani, această verificare trebuie să aibă loc între a doua şi a treia dată
aniversară a certificatului de management al siguranţei.

Оценить